Byla e2-1305-464/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo L. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-4192-653/2015 pagal ieškovo L. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Turto valdymo projektai“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas L. K. 2015-03-09 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu ir prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Turto valdymo projektai“. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius, kuriam Vilniaus apygardos teismo 2014-04-10 sprendimu iš atsakovo buvo priteista 48 076,92 Eur skola, o taip pat palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos, byloje išduotas vykdomasis raštas, pradėtas vykdymo procesas. Atsakovas ieškovui priteistos pinigų sumos nesumoka, nereaguoja į ieškovo pretenzijas. Ieškovas mano, kad atsakovas yra nemokus rinkos dalyvis, todėl jam keltina bankroto byla.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015-04-27 nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Turto valdymo projektai“ bankroto bylą. Teismas iš 2015-04-22 UAB „Turto valdymo projektai“ balanso nustatė, kad įmonės turtas sudaro 1 257 834 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 168 924 Eur. Tačiau iš kreditorių sąrašo teismas nustatė, kad pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 93 325,32 Eur sumą ir neviršija pusės į jos balanso įrašyto turto vertės. Aplinkybių, leidžiančių vertinti pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus kaip neobjektyvius, teismas nenustatė. Pažymėjo, kad UAB „Turto valdymo projektai“ turi debitorių, iš kurių gautina 67 758,02 Eur suma. Įmonė 2015-04-22 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis gavo 25 563 Eur pelno. Todėl teismas sprendė, kad įmonė yra veikianti bei gaunanti pelną ir negali būti pripažinta nemokia pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad bankroto bylos inicijavimas negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas, o ieškovas gali apginti savo teises kitu būdu, t. y. pradedant priverstinį išieškojimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas L. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-04-27 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nesiėmė aktyvių veiksmų bankroto procese, reikalaudamas iš atsakovo pateikti papildomus dokumentus, patikslinti informaciją ar atlikti kitus veiksmus, kurie reikšmingi teisingam bankroto bylos išnagrinėjimui. Teismas atidėjo bylos nagrinėjimą iki 2015-04-24, o atsakovas tik paskutinę dieną pateikė atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuris teismų sistemoje buvo įregistruotas 2015-04-28. Apie dokumentų priėmimą ieškovas nebuvo informuotas, todėl buvo pažeisti rungtyniškumo, lygiateisiškumo, teisėtumo, teisingumo principai, apribota ieškovo galimybė susipažinti su atsakovo dokumentais ir pareikšti pastabas.
  2. Ieškovas yra gavęs vykdomąjį raštą, kuris yra pateiktas antstoliui. Tačiau antstoliui nuo 2013 metų nepavyko išieškoti ieškovo naudai jokių lėšų. Atsakovas per beveik dvejus metus, neįvykdė nei geranoriškai, nei priverstinai įsiteisėjusio teismo sprendimo ir nesumokėjo priteistos skolos sumos atsakovui.
  3. Atsakovo pateiktas 2015-04-22 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, taip pat kreditorių ir debitorių sąrašai kelia abejonių. Vertinant 2014-12-31 ir 2015-04-22 pelno (nuostolių) ataskaitas įtarimą kelia faktas, kad bendrovė per šiek tiek daugiau nei 4 mėnesius iš 706 367,00 Lt (204 578,02 Eur) buhalterinio nuostolio 2014 metais jau 2015 metais generavo 25 563 Eur pelną. 2015 metais atsakovas gavo 62 540 Eur pajamų iš „kitos veiklos“, tačiau gautos pajamos nebuvo panaudos atsiskaitymui su kreditoriais, tame tarpe ir su ieškovu. Nei 2013 metais, nei 2014 metais bendrovė pajamų iš nurodytos „kitos veiklos“ nėra gavusi. Todėl kyla abejonių ar bendrovė tikrai veikia pelningai.
  4. Prieštaringai vertinami atsakovo pateikti kreditorių ir debitorių sąrašai. Teismas privalėjo įpareigoti atsakovą taisyti kreditorių sąrašo trūkumus ir nustatyti tikrąją atsakovo finansinę būklę bei esamus įsipareigojimus (pradelstus). Kreditorių sąraše nėra nurodytas kreditorius D. G., kurio reikalavimas viešojo centrinės hipotekos įstaigos duomenimis sudaro 1 907 639,77 Eur. Be to, D. G. prievolės įvykdymo terminas yra įvardytas 2015-06-30, todėl šis kreditorius privalėjo būti nurodytas prie nepradelstų kreditorių sąrašo ir atsispindėti 2015-04-22 balanse grafoje „per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“. Kreditorių sąraše taip pat nėra įtraukti ir atsakovo kreditoriai, įvardyti Centrinės hipotekos įstaigos turto arešto aktų registre, t. y. K. Ž. ir A. K..

9Atsakovas UAB „Turto valdymo projektai“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Pokyčius pelno (nuostolių) ataskaitoje, kuomet per šiek tiek daugiau nei 4 mėnesius iš 706 367 Lt buhalterinio nuostolio 2014 metais 2015-04-22 atsakovas generavo 25 563 Eur pelną, atsakovas grindžia tuo, kad per laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-04-22 atsakovas iš kitos veiklos gavo 62 540 Eur pajamų. Pajamos buvo gautus taikiai išsprendus santykius su atsakovo kreditoriumi. Atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyti duomenys yra visiškai pagrįsti ir aiškūs. Ataskaitinis laikotarpis atsakovo pateiktai 2015-04-22 pelno (nuostolių) ataskaitai buvo nuo 2015-01-01 iki ataskaitos sudarymo, t. y. į ją neturėjo būti įtraukti praėjusių metų finansiniai rezultatai, kadangi tokie duomenys yra traukiami tik į įmonės balansą.
  2. Atsakovas teismui pateikė du kreditorių sąrašus, iš kurių vienas buvo skirtas pradelstiems įsipareigojimams, o kitas - nepradelstiems. Atsakovo pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 93 325,32 Eur ir jie neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Net ir įtraukus ieškovo atskirajame skunde nurodytus kreditorius atsakovo pradelstų įsipareigojimų santykis su visa į balansą įrašyto turto verte nepasikeistų. Aplinkybė, jog atsakovas dėl klaidos į savo kreditorių sąrašą neįtraukė kreditoriaus D. G., nesudaro prielaidų abejoti atsakovo mokumu. Šio kreditoriaus atžvilgiu turimas kreditorinis įsipareigojimas yra nepradelstas.
  3. Įvertinus 2015-04-22 balansą matyti, kad viso į balansą įrašyto turto vertė siekia 1 257 834 Eur, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 1 168 924 Eur. Tačiau pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 93 325,32 Eur. Be to, atsakovas negali būti laikomas neveikliu ir nemokiu rinkos dalyviu, jis vykdo veiklą, generuoja pelną, veda intensyvias derybas dėl dar nepradelstų, tačiau jau artėjančių prie įvykdymo termino pabaigos, įsipareigojimų vykdymo atidėjimo.
  4. Aplinkybė, jog atsakovas bylos nagrinėjimui reikalingus dokumentus pateikė tik 2015-04-24, t. y. tą dieną, kuomet buvo nagrinėjamas ieškovo prašymas, nesumažina pateiktų dokumentų įrodomosios vertės. Atsakovas dokumentus pateikė paskutinę dieną dėl to, kad buvo sutrikęs dokumentų gavimas iš teismo ir atsakovas objektyviai negalėjo pateikti prašomų dokumentų į bylą anksčiau.
  5. Ieškovo kreditorinis reikalavimas sudaro 86 100,45 Eur ir toks reikalavimas nėra didžiausias tarp atsakovo skolinių įsipareigojimą. Kreditoriaus D. G. reikalavimas siekia 1 907 639,77 Eur, o kito, paties didžiausio, atsakovo kreditoriaus – R. Š. M., reikalavimas siekia net 3 009 804,92 Eur. Tačiau didieji atsakovo kreditoriai yra geranoriškai nusiteikę pratęsti atsakovui įsipareigojimų vykdymo terminą, tuo tarpu ieškovas, turėdamas daugiau nei 50 kartų mažesnį kreditorinį reikalavimą, siekia iš esmės sužlugdyti atsakovą ir iškelti jam bankroto bylą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Turto valdymo projektai“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

13Dėl naujų įrodymų prijungimo

14Apeliacinės instancijos teismui apeliantas pateikė papildomus rašytinius įrodymus: hipotekos bei turto arešto aktų registro išrašus. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgdamas į viešojo intereso bankroto bylose egzistavimą bei į tai, kad pateikti įrodymai gali būti aktualūs vertinant įmonės mokumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas priima apelianto pateiktus naujus rašytinius įrodymus (CPK 314 str.).

15Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą ir atsakovo mokumo

16Nagrinėjamos bylos kontekste visų pirma pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d,). Specialusis įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 1 ir 3 d.).

17ĮBĮ straipsnio 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Taigi vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, kuriuo ir rėmėsi ieškovas, pateikdamas pareiškimą, yra įmonės nemokumas, t. y. situacija, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pažymėtina, kad jau pati ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies formuluotė suponuoja išvadą, kad vien tik įsipareigojimų kai kuriems kreditoriams nevykdymas savaime nereiškia įmonės nemokumo, kadangi minėtoje nuostatoje kartu reikalaujama, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršytų bent pusę įmonės turimo turto vertės.

18Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, ir bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai išanalizavus visus įrodymus teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir galimybės jį atkurti nebuvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-02 nutartis c. b. Nr. 2-410-943/2015). Kitaip tariant, aplinkybių, kad įmonė turi didelius įsipareigojimus kreditoriams ir yra pažeidusi skolų mokėjimo terminus, automatiškai nepakanka bankroto bylai iškelti, ypač jeigu įmonės pradelstų įsipareigojimų suma yra mažesnė nei pusė jos turimo turto vertės bei yra kitų duomenų, leidžiančių teismui daryti pagrįstą išvadą, jog įmonė vis dar sugeba vykdyti savo veiklą ir gali būti išsaugota kaip rinkos dalyvis.

19Iš nagrinėjamos bylos duomenų nustatyta, kad pagal 2015-04-22 paruoštą balansą (ataskaitinis laikotarpis – 2014 metai), atsakovo turtas iš viso sudarė 1 257 834 Eur, iš jo 1 180 060 Eur – tai ilgalaikio turto vertė (1 167 332 Eur vertės pastatai ir statiniai), 77 774 Eur – trumpalaikis turtas, iš jo – per vienerius metus gautinos sumos 65 428 Eur. Savo ruožtu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 168 924 Eur, iš kurių 2015-04-22 pradelstų, pagal atsakovo pateiktą įsiskolinimų kreditoriams sąrašą, buvo 93 325,32 Eur. Taigi, pradelsti įsipareigojimai akivaizdžiai neviršija (ir net nepasiekia) pusės atsakovo turimo turto vertės. Nors apeliantas ir teigia, kad tarp atsakovo pateiktų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų bei kreditorių sąrašo turinio yra tam tikrų prieštaravimų, tačiau jie savaime nepatvirtina įmonės nemokumo būsenos. Be to, atsakovo UAB „Turto valdymo projektai“ atsiliepime į atskirąjį skundą, parengtame jo direktoriaus G. J., kuriam, kaip įmonės valdymo organui, neabejotinai yra žinoma įmonės finansinė padėtis, jos galimybės atsiskaityti su kreditoriais, dėl atsiskaitymų vedamos derybos ir kita aktuali informacija, nurodoma, kad kreditoriaus D. G. finansinis reikalavimas, siekiantis 1 907 639,77 Eur, nėra pradelstas (CPK 185 str.). Todėl apelianto argumentai dėl šio kreditoriaus neįtraukimo bendrą į kreditorinių reikalavimų sąrašą neturi esminės reikšmės vertinant pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui bei joje padarytas išvadas, kad įmonė nėra nemoki pagal specialiąsias ĮBĮ normas.

20Kaip pagrįstai nurodo atsakovas savo atsikirtimuose į atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime detaliai išanalizavo visų pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis, taip pat kitus byloje esančius įrodymus, t. y. sistemiškai įvertino atsakovo veiklą, jo turtinės padėties pokyčius ir tendencijas, teisingai pažymėjęs, kad 2015-04-22 atsakovas gavo grynąjį pelną – 25 536 Eur, atsakovas turi įvairios paskirties ilgalaikio tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo turto, taigi turi realias galimybes toliau vykdyti veiklą. Apelianto pateikti hipotekos bei turto arešto aktų registro duomenys, patvirtinantis aplinkybes, jog dalis atsakovo turto areštuota ar kitaip suvaržyta, savaime nepaneigia atsakovo mokumo, jo galimybės vykdyti veiklą ir įsipareigojimus kreditoriams, ypač įvertinus tai, jog atsakovas įsiskolinimų nei VSDF, nei valstybės / savivaldybių fondams šiuo metu neturi. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ankščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai ištyrė atsakovo finansinius duomenis apie mokumą ir pagrįstai pripažino pagrindo jam iškelti bankroto bylą nebuvimą. Bankroto bylos iškėlimas atsakovui, šiuo metu pelningai veikiančiai įmonei, prieštarautų bankroto instituto tikslui – iš rinkos šalinti tik akivaizdžiai nemokius subjektus.

21Atmestini ir apelianto skundo argumentai, kad teismas nebuvo pakankamai aktyvus nagrinėjamoje byloje, netikrino atsakovo pateiktų duomenų teisingumo, nereikalavo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų detalizacijų. Lietuvos apeliacinio teismo yra išaiškinta, jog civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str., 178 str.). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Teismo pareiga būti aktyviam bankroto bylose dar nereiškia pareigos būti aktyvesniam už pačią ginčo šalį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-08-21 nutartis c. b. Nr. 2-1582/2014).

22Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-04-09 nutartimi įpareigojo atsakovą UAB „Turto valdymo projektai“ pateikti dokumentus, reikalingus atsakovo mokumui nustatyti. Pagal teismo įpareigojimą byloje yra pateikta 2015-04-22 sudaryti: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita, finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2014-12-31 sudaryti: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita, finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, o taip pat 2015-04-22 atsakovo kreditorių ir debitorių sąrašai. Byloje taip pat yra juridinių asmenų registrui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju buvo surinkta pakankamai duomenų atsakovo mokumui / nemokumui nustatyti, todėl pirmosios instancijos teismas, neturėdamas jokių pagrįstų abejonių dėl atsakovo pateiktos informacijos teisingumo, savo iniciatyva nerinko papildomų įrodymų (nesikreipė į trečiuosius asmenis, nereikalavo papildomų detalizacijų). Apelianto deklaratyvaus pobūdžio samprotavimai apie tai, kad jam neaišku, kokiu būdu atsakovas 2014 metais patyręs buhalterinį nuostolį jau 2015 metais gavo pelną iš veiklos, kuri ataskaitose įvardinta „kita veikla“, kad jis abejoja atsakovo buhalterinių dokumentų apie pelno gavimą patikimumu, į bylą nepateikus jokių konkrečių juo paneigiančių duomenų ar įrodymų, leidžiančių pagrįstai suabejoti atsakovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumu, kitokio apeliacinės instancijos teismo vertinimo nesuponuoja. Be to, atsakovo teikiamų duomenų bei paaiškinimų pagrįstumą netiesiogiai patvirtina tai, kad niekas, išskyrus apeliantą, nepaisant kitų atsakovo kreditorių buvimo, nesikreipė dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ir neprisijungė prie apelianto ieškinio. Remiantis Lietuvos tesimų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), atsakovo darbuotojai taip pat nėra pateikę teismams ieškinių dėl darbo užmokesčio priteisimo ar pan.

23Aptarti ir kiti skundo argumentai neteikia pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas L. K. 2015-03-09 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015-04-27 nutartimi atsisakė iškelti atsakovui... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas L. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atsakovas UAB „Turto valdymo projektai“ atsiliepime prašo atskirąjį... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta... 13. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 14. Apeliacinės instancijos teismui apeliantas pateikė papildomus rašytinius... 15. Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą ir atsakovo mokumo... 16. Nagrinėjamos bylos kontekste visų pirma pažymėtina, kad bankroto bylos... 17. ĮBĮ straipsnio 9 straipsnio 7 dalyje yra įtvirtinti bankroto bylos... 18. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą... 19. Iš nagrinėjamos bylos duomenų nustatyta, kad pagal 2015-04-22 paruoštą... 20. Kaip pagrįstai nurodo atsakovas savo atsikirtimuose į atskirąjį skundą,... 21. Atmestini ir apelianto skundo argumentai, kad teismas nebuvo pakankamai aktyvus... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-04-09... 23. Aptarti ir kiti skundo argumentai neteikia pagrindo keisti arba naikinti... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį palikti...