Byla 2-410-943/2015
Dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Julidona“ iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „NT investicijos“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Julidona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6073-560/2014 pagal ieškovo SIA „L-T OIL“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Julidona“ iškėlimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „NT investicijos“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas SIA „L-T OIL“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Julidona“ bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti S. S.. Ieškovas nurodė, kad atsakovas neatsiskaito su juo už pateiktą dyzelinį kurą ir yra skolingas 1 968 550,65 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

5UAB „NT investicijos“ kreipėsi į teismą su pareiškimu įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, iškėlus atsakovui bankroto bylą, prašė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Posterus“. Nurodė, kad reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu jis yra įgijęs 2 069,10 Lt dydžio reikalavimo teisę į atsakovą.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 26 d. rezoliucija UAB „NT investicijos“ prašymą tenkino ir įtraukė jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

7Atsakovas UAB „Julidona“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškimą palikti nenagrinėtą, kaip paduotą netinkamo subjekto ir esant teisme nagrinėjamam ginčui tarp tų pačių šalių tuo pačiu pagrindu; teismui netenkinus prašymo palikti pareiškimą nenagrinėtą, sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1803-232/2014; teismui nusprendus bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš esmės, pareiškimą atmesti, o iškėlus bankroto bylą – netenkinti ieškovo prašymo bankroto administratoriumi paskirti S. S.; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, ieškovo reikalavimas yra ginčijamas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1803-232/2014, todėl kol nebus išnagrinėta minėta civilinė byla, pareiškėjo reikalavimo negalima vertinti kaip teisėto ir vykdytino, pradelsto bei sudarančio pagrindą kelti bankroto bylą. Be to, jo nuomone, neegzistuoja nė vienas bankroto bylos iškėlimo pagrindas, įmonė nėra nemoki.

8Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 14 d. nutartimi atsisakyta iškelti atsakovui UAB „Julidona“ bankroto bylą. Teismas, įvertinęs atsakovo 2014 m. birželio 30 d. balanso duomenis, taip pat atsižvelgęs į tai, kad ieškovo nurodyta skola yra ginčijama kitoje civilinėje byloje ir dėl to negali būti įskaičiuojama į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų masę, sprendė nesant pagrindo konstatuoti, kad atsakovo pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, taigi ir konstatuoti, kad įmonė yra nemoki. Teismo vertinimu, atsakovo darbo užmokesčio įsiskolinimas įmonės vadovui, pastarajam nereiškiant dėl to jokių pretenzijų ir sutinkant atidėti jo išmokėjimą, taip pat nesudaro pagrindo iškelti atsakovui bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu. Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju nenustatytas ir ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte numatyto pagrindo egzistavimas.

9Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo SIA „L-T OIL“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 14 d. nutarties, 2014 m. spalio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo nutartį panaikino ir perdavė bankroto bylos atsakovui UAB „Julidona“ iškėlimo klausimą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad šiuo atveju nepriklausomai nuo to, ar kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1803-232/2014, kurioje ieškovas siekia iš atsakovo prisiteisti skolą, atsakovas yra pareiškęs priešieškinį, ar ne, nagrinėjamu atveju vertinant atsakovo (ne)mokumą, į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą neturėtų būti įskaičiuojama ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta skola, kadangi minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1803-232/2014 atsiliepime į ieškinį atsakovas yra pareiškęs, kad jis nesutinka, jog jam šiuo metu yra atsiradusi pareiga sumokėti prašomą skolą. Teismas sprendė, kad atsakovo (ne)mokumo klausimą pirmosios instancijos teismas išsprendė formaliai, neišsiaiškinęs realios bendrovės finansinės padėties. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neišsiaiškinus, ar balanse nurodytas atsakovo turtas yra realus, galėjo būti padarytos neteisingos išvados dėl atsakovo turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykio. Atkreipė dėmesį į tai, kad teismas nesiaiškino, kokios buvo nuostolingos veiklos priežastys (ar jos buvo laikino pobūdžio, ar ne), kokios priežastys nulėmė staigų (per pusantro mėnesio) pelno gavimą, ar pelninga veikla yra laikino pobūdžio. Taip pat nesiaiškinta, ar atsakovas iš tiesų atsiskaito su kreditoriais, ar bendrovė toliau vykdo veiklą. Teismo vertinimu, neišsiaiškinęs šių aplinkybių, pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo daryti išvadą, jog bendrovė yra moki.

10Vilniaus apygardos teisme 2014 m. spalio 30 d. gautas ieškovo SIA“ L-T OIL“ pareiškimas, kuriuo ieškovas prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Julidona“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi iškėlė UAB „Julidona“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi skyrė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

13Teismas, atsižvelgęs į apeliacinės instancijos teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartyje pateiktus išaiškinimus, sprendė, kad į bendrą atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą neturėtų būti įskaičiuojama ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta skola, nes yra iš esmės ginčijamas pareigos atsiskaityti vykdytinumas. Teismas iš atsakovo naujai pateikto 2014 m. lapkričio 24 d. balanso nustatė, kad ataskaitiniais metais UAB „Julidona“ turtas sudarė 2 441 251 Lt, iš kurio ilgalaikis materialus turtas sudarė tik 1 664 Lt, o likusį turtą sudarė trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai. Teismo vertinimu, atsakovas pateiktais duomenimis neįrodė 2014 m. lapkričio 24 d. balanse nurodytų per vienerius metus gautinų sumų ir pinigų bei jų ekvivalentų realumo. Iš 2014 m. lapkričio 24 d. balanso teismas taip pat nustatė, kad ataskaitiniais metais UAB „Julidona“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 328 077 Lt, tačiau kreditorių sąraše pradelsti įmonės įsipareigojimai (įskaitant tuos, kurie grąžinami pagal pareikalavimą) nurodyti 267 825,38 Lt dydžio. Be to, iš 2014 m. lapkričio 24 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų nustatė, kad atsakovas 2013 m. patyrė 586 896 Lt nuostolių. Atsižvelgęs į tai, kas nurodyta, taip pat į tai, kad atsakovas neįrodė, jog jis vykdo veiklą ir ji yra pelninga, teismas padarė išvadą, kad UAB „Julidona“ yra nemokus ir jam yra pagrindas kelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas). Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo nurodomas faktas, jog įmonė atsiskaitė su vadovu, Valstybinio socialinio draudimo fondu bei valstybės biudžetu, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog įmonė yra moki.

14Teismas, įvertinęs ieškovo ir trečiojo asmens siūlomų bankroto administratorių kandidatūras, sprendė, jog jie abu atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies, 2 dalies ir 4 dalies keliamus bankroto administratoriui reikalavimus, yra tinkami administruoti UAB „Julidona“, nurodė, kad byloje nėra duomenų apie kurio nors iš siūlomų bankroto administratorių šališkumą ar suinteresuotumą bylos baigtimi. Teismo vertinimu, siekiant užtikrinti visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumą, yra tikslinga UAB „Julidona“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atsakovas UAB „Julidona“ atskiruoju skundu prašo: panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį ir SIA „L-T OIL“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Julidona“ atmesti; apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad UAB „Julidona“ bankroto byla iškelta pagrįstai, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutarties dalį, kuria UAB „Julidona“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, ir dėl šios dalies klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Julidona“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Posterus“.

17Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. UAB „Julidona“ bankroto byla gali būti iškelta tik konstatavus akivaizdų jo nemokumą ir kai nėra realių galimybių atkurti jo mokumą. Nagrinėjamu atveju teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus dėl UAB „Julidona“ turimų įsipareigojimų ir priklausančio turto, vykdomos veiklos bei galimybių atkurti mokumą, dėl ko buvo padaryta nepagrįsta išvada dėl bendrovės nemokumo.

192. Teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas. Anot apelianto, būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti bendrovės nemokumą, tačiau teismas sprendimą iškelti UAB „Julidona“ bankroto bylą grindė tuo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jam priklausančio turto realumą.

203. UAB „Julidona“ finansinė padėtis neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos įmonės nemokumo sampratos. UAB „Julidona“ priklausančio turto vertė, nurodyta įmonės turto 2014 m. lapkričio 24 d. balanse, t. y. 2 441 251 Lt, gerokai viršija pradelstus įmonės įsipareigojimus, kurie, anot apelianto, sudaro ne daugiau nei 14 655,16 Lt. Pasak apelianto, į pradelstus įmonės įsipareigojimus negali būti įtrauktos skolos, mokėtinos tik po pareikalavimo, taip pat skolos UAB „Skautas“, Argenta Logistics Ltd, advokatui bei vadovui.

214. Nepagrįstai teismas nurodė, kad byloje neįrodytas atsakovo balanse per vienerius metus gautinų sumų realumas. Atsakovas pateikė teismui įrodymus bei paaiškinimus, pagrindžiančius, kad galimybės atgauti nurodytą pinigų sumą yra realios bei kad atsakovas ėmėsi konkrečių veiksmų atgauti šią pinigų sumą iš debitorių, taip pat pateikė įrodymus, patvirtinančius įmonės balanse nurodytų pinigų ir pinigų ekvivalentų realumą, tačiau teismas nepagrįstai šiais įrodymais nesivadovavo. Anot apelianto, nepagrįstai teismas Formanci International LTD 2014 m. lapkričio 25 d. raštą laikė netinkamu įrodymu, nes jis atitinka CPK 197 straipsnyje numatytus rašytiniam įrodymui keliamus reikalavimus. Be to, teismas nenurodė kokių procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų neatitinka šis raštas, nenustatė atsakovui termino šio rašto trūkumams pašalinti. Apelianto nuomone, teismui pateikti sąskaitos išrašai, patvirtinantys šalių piniginių lėšų pagal sutartį pervedimą, įrodo, kad sutartis yra vykdoma ir skolos atgavimas yra visiškai realus. KOLUX SP Z.O.O. Įsiskolinimo atgavimo realumą patvirtina tai, kad šios įmonės skolos grąžinimas yra užtikrintas dvigubai, be to, atsakovas ėmėsi konkrečių veiksmų dėl šios skolos priteisimo, t. y. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš A. I.. UAB „MS SOLUTIONS“ 19 360 Lt įsipareigojimo įvykdymas taip pat yra realus, nes ši įmonė yra registruota Lietuvoje, nėra bankrutuojanti ar likviduojama. Be to, 19 360 Lt suma sąlyginai nėra didelė ir tik nežymiai galėtų sumažinti atsakovo turimo turto vertę. Apeliantas taip pat pažymi, kad nesant duomenų, kad debitorius yra bankrutavęs, likviduotas, išregistruotas ar pan., nėra jokio objektyvaus pagrindo teigti, kad jo prievolė nereali. Be to, bankroto bylų nagrinėjimo praktikoje sprendžiant ar įmonė yra moki, nereikalaujama turto gautinų pajamų forma pagrįsti baigiamaisiais vykdomojo proceso dokumentais.

225. Priešingai nei nurodė teismas, atsakovas pateiktu AB DNB banko sąskaitos išrašu pagrindė įmonės balanse nurodytos pinigų bei jų ekvivalento sumos (27 435 Lt) realumą.

236. Teismas, vertindamas UAB „Julidona“ nemokumo klausimą, privalėjo būti aktyvus ir kilus abejonėms dėl bendrovės turto realumo, imtis priemonių šioms aplinkybėms nustatyti, o būtent, rinkti įrodymus ar nurodyti šalims pateikti atitinkamus įrodymus, tačiau teismas šios pareigos nevykdė, o bendrovės nemokumą grindė tik tuo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo balanse nurodyto turto realumą, nedetalizuodamas, kodėl atsakovo pateikti įrodymai nėra pakankami.

247. Byloje pateikta duomenų, įrodančių, jog UAB „Julidona“ vykdo veiklą ir siekia pašalinti laikinus įmonės finansinius sunkumus. Šias aplinkybes, anot apelianto, įrodo tai, kad: bendrovės įsipareigojimai nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki 2014 m. gegužės 15 d. buvo sumažinti net 1,3 mln. Lt; akcininko sprendimu 2014 m. balandžio mėnesį bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 1 210 000 Lt; 2014 m. spalio mėnesį buvo visiškai padengtas darbo užmokesčio įsiskolinimas direktoriui, atsiskaityta su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, pardavė paslaugų už 176 373,90 Lt, taip pat gavo pirmuosius apmokėjimus 26 897,18 Lt sumai; šiai dienai bendrovė negali vykdyti aktyvios naftos produktų pardavimo veiklos tik laikinai; bendrovė teikia marketingo / tarpininkavimo paslaugas; 2014 metais bendrovė veikė pelningai, jos pelnas sudarė 23 134 Lt.

258. Įmonės finansiniai sunkumai buvo laikino pobūdžio, nulemti nepalankios terminalo paslaugos sutarties su UAB „Metoil“, kuri šiai dienai yra baigta vykdyti. Ateityje atsakovas ketina dirbti su kitu terminalu palankesnėmis sąlygomis, dėl ko nuostolių bendrovė nepatirs.

269. UAB „Julidona“ yra atsiskaitęs su darbuotojais, nėra vėluojama išmokėti darbo užmokestį ir/ar su darbo santykiais susijusių išmokų, be to, nėra viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

2710. Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Julidona“ yra pareiškęs ieškovas, kurio reikalavimas, sudarantis 88 proc. visų reikalavimų, yra ginčijamas ir nėra laikytinas pradelstu, o kiti skolininkai nereiškia pretenzijų.

2811. Teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra neatitinka ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies reikalavimų, t. y. kad bankroto administratoriumi negali būti skiriamas asmuo suinteresuotas bankroto bylos baigtimi. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo pasiūlytą bankroto administratorių, todėl jis gali turėti suinteresuotumą atsakovo bankroto byloje. Pažymėtina, kad paskyrus ieškovo pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, šis administratorius privalės atstovauti atsakovo teises ir interesus byloje dėl skolos priteisimo ieškovui.

29Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas SIA „L-T OIL“ prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

30Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

311. Teismas išsamiai išnagrinėjo UAB „Julidona“ finansinę padėtį ir pagrįstai nustatė, kad UAB „Julidona“ yra nemokus. Ieškovo teigimu, UAB „Julidona“ akcininkai sąmoningai nuo 2013 m. kovo mėnesio nevykdo ūkinės veiklos per šią bendrovę ir 2013 m. kovo mėnesį įsteigė naują bendrovę – UAB „Ina Trade“ (akcininkai: A. T. ir J. S.), kuri perėmė iš UAB „Julidona“ prekybą naftos produktais. UAB „Julidona“ 2013 m. pavasarį pardavė turimus naftos produktų likučius UAB „Ina Trade“. Taigi, UAB „Julidona“ nuo 2013 m. kovo mėn. neturi jokio turto, faktiškai nevykdo jokios veiklos ir vengia atsiskaityti su kreditoriais.

322. Pagrįstai teismas nutartyje nurodė, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 267 825,38 Lt, į kurį įskaitomi ir tie pradelsti mokėjimai, kurių terminas nurodytas iki pareikalavimo, nes atsakovas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kokiu pagrindu UAB „Julidona“ 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių sąraše nurodė, kad UAB „Kamineros grupė“, MB „SELIKSA CONSULTING“, UAB „Skautas“, UAB „Borta“, D. S. ir Argenta Logistics LTD atsiskaitymo terminas yra „iki pareikalavimo“. Anot ieškovo, UAB „Skautas“ raštas ir Argenta Logistics LTD raštas negali būti vertinami kaip sutarties termino pakeitimas, nes nėra pateikta duomenų, kad raštuose nurodyti asmenys turi įgaliojimus pakeisti sutartis ar yra įmonių vadovai. Be to, UAB „Julidona“ neturėjo jokio pagrindo 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių sąraše įrašyti, kad SIA „L-T OIL“ atsiskaitymo terminas priklauso nuo trečiojo asmens įsipareigojimo įvykdymo. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių, jog kreditoriaus Argenta Logistics LTD skola iš dalies padengta ir kapitalizuota per įstatinio kapitalo didinimą, be to, bendrovė šiuo metu neturi jokių lėšų atsiskaityti su bendrovės vadovu ir yra vėl skolinga SODRAI.

333. Pagrįstai teismas nurodė, kad atsakovo argumentai, susiję su gautinomis sumomis iš Formanci International Ltd, nėra pagrįsti įrodymais. Iki šiol apeliantas nepateikė sutarties su Formanci International Ltd, be to, 2014 m. lapkričio 25 d. raštas iš tiesų negali būti laikomas tinkamu įrodymu, kadangi jis buvo pateiktas užsienio kalba. Nors apeliantas pateikė 2014 m. lapkričio 25 d. rašto vertimą, tačiau šis vertimas yra pateiktas be originalaus dokumento, todėl neaišku, kokį tekstą vertė advokatas. Be to, kyla abejonių dėl rašto autentiškumo.

344. Pagrįstai teismas nurodė, kad įsiskolinimo atgavimas iš KOLUX SP Z.O.O. yra nerealus. A. I. nėra ir niekada nebuvo Lenkijos įmonės KOLUX SP Z.O.O. vadovu. SIA „L-T OIL“ vadovas A. I. niekada nelaidavo atsakovui UAB „Julidona“ ir nepasirašė jokio laidavimo rašto. Ieškovo teigimu, 2013 m. spalio 2 d. raštas yra suklastotas, dėl ko yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Be to, rašto kopijoje yra nurodyta ne A. I. pavardė.

355. Skolos atgavimas iš UAB „MS SOLUTIONS“ nėra realus, nes UAB „Julidona“ iki šiol nėra pareiškęs ieškinio UAB „MS SOLUTIONS“, be to, UAB „MS SOLUTIONS“ neturi jokio nekilnojamojo turto, turi įsiskolinimų SODRAI.

366. Pagrįstai teismas nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog jis vykdo veiklą, kad yra mokus.

377. Kyla abejonių dėl atsakovo pateiktos 2014 m. spalio 1 d. marketingo paslaugų teikimo sutarties su UAB „CMPK“ realumo, nes abiejų šalių vardu pasirašė UAB „Julidona“ direktorius J. S..

388. Iki šiol atsakovas ieškovui nėra grąžinęs net dalies skolos.

399. Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, jog vien tai, kad teismo paskirto administratoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ieškovas, leidžia manyti, jog administratorius bus šališkas vykdydamas atsakovo bankroto procedūras.

40IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

41Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „Julidona“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Remiantis aptartais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas vertina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir dėl kiekvieno iš skundo argumentų pasisako atskirai.

42Dėl bankroto bylos iškėlimo

43Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Atsakovui UAB „Julidona“ bankroto byla iškelta būtent šiuo pagrindu, t. y. nustačius, jog įmonė yra nemoki.

44Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887/2008). Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog įmonė faktiškai yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą.

45Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartyje akcentuotas aplinkybes bei įvertinęs šalių pateiktus rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, sprendė, jog yra pagrindas atsakovą UAB „Julidona“ pripažinti nemokiu ir jam kelti bankroto bylą, vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Teismas procesinį sprendimą atsakovui UAB „Julidona“ iškelti bankroto bylą iš esmės motyvavo tuo, kad atsakovas neįrodė 2014 m. lapkričio 24 d. balanse nurodyto per vienerius metus gautinų sumų ir pinigų bei jų ekvivalentų realumo bei kad jis vykdo veiklą ir ji yra pelninga.

46Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir teigia, jog teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus dėl UAB „Julidona“ turimų įsipareigojimų bei turimo turto, vykdomos veiklos bei galimybių atkurti bendrovės mokumą, dėl ko nepagrįstai buvo padaryta išvada dėl UAB „Julidona“ nemokumo. Be to, apelianto vertinimu, būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti bendrovės nemokumą, tačiau teismas sprendimą iškelti UAB „Julidona“ bankroto bylą grindė tuo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jam priklausančio turto realumą.

47Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Taigi įmonė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, nėra atleidžiama nuo įrodinėjimo pareigos. Pareiškėjui byloje pateikus įrodymus bei nurodžius pagrindus, kurie leidžia manyti atsakovą esant nemokiu bei nepajėgiu padengti susidariusių įsiskolinimų, pareiga įrodyti priešingas aplinkybes ir pagrįsti atsakovo mokumą tenka pačiam atsakovui. Todėl nepagrįstai atsakovas visą šioje byloje įrodinėjimo naštą bando perkelti vien tik ieškovui, nes atsakovas taip pat nėra atleidžiamas nuo pareigos įrodyti savo argumentų ir atsikirtimų, kuriais grindžiamas mokumas, teisingumą.

48Pažymėtina ir tai, kad civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, teismui skirtas aktyvus vaidmuo, nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Kita vertus, bylos medžiaga patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo metu buvo aktyvus, dalyvavo įrodymų rinkimo procese (III t., b. l. 58-59), todėl nepagrįstai apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus renkant įrodymus.

49Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą bei šalių paaiškinimus nagrinėjamu klausimu, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada dėl UAB „Julidona“ nemokumo yra pagrįsta, o atsakovas atskirajame skunde nurodytais motyvais, apeliacinės instancijos teismui pateiktais naujais įrodymais bei rašytiniais paaiškinimais nepaneigė šios išvados teisingumo.

50Atsakovas į bylą yra pateikęs 2014 m. lapkričio 24 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą (III t., b. l. 72-73). Iš šio balanso matyti, kad įmonės turtas ataskaitiniais metais sudarė 2 441 251 Lt, iš kurio ilgalaikis materialus turtas sudarė 1 664 Lt (kaip nurodė pats atsakovas 2014 m. lapkričio 26 d. rašytiniuose paaiškinimuose, šia suma įvertinta atsakovo biure stovinti sofa), o likusį turtą sudaro trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (78 413 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (2 333 739 Lt), pinigai ir jų ekvivalentai (27 435 Lt). Ieškovas yra pateikęs duomenis, patvirtinančius, jog atsakovas nuo 2014 m. birželio 25 d. yra nutraukęs valstybinės žemės sklypo, esančio Minijos g. 148, Klaipėdoje, nuomos sutartį, taigi atsakovas yra praradęs turtinę teisę (III t., b. l. 28-32). Naujausiais duomenimis didžiąją dalį UAB „Julidona“ turto sudaro būtent per vienerius metus gautinos sumos, kurios sudaro net 2 333 739 Lt.

51Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas neįrodė minėtame balanse nurodytų per vienerius metus gautinų sumų, pinigų bei jų ekvivalentų realumo. Pažymėtina, kad atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateikti nauji duomenys taip pat nesudaro pagrindo daryti kitokias, nei padarė pirmosios instancijos teismas, išvadas.

52Kaip jau buvo minėta dalį atsakovo trumpalaikio turto, kuris įvertintas 78 413 Lt sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Pagal Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto direktoriaus 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ patvirtinto 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 8 punktą trumpalaikis turtas – turtas, kurį tikimasi realizuoti arba sunaudoti per vienerius metus nuo balanso datos arba per vieną įprastinį įmonės veiklos ciklą. Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kurių naudojimo laikotarpis nėra ribotas, ir kitas turtas, kuris atitinka trumpalaikio turto apibrėžimą. Pagal atsakovo pateiktą 2014-11-24 balansą ir kitus duomenis matyti, kad trumpalaikiam turtui atsakovas yra priskyręs 6970,64 Lt vertės atsargas (III t., b. l. 74), kurias sudaro dyzelinis kuras, informacinis stendas, Oil SN 500, pokraniniai keliai ir išorinė reklama. Atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką nustato Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. VAS-8 patvirtintas 9-asis apskaitos standartas “Atsargos”. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu atsakovas nevykdo savo įprastinės veiklos – prekybos naftos produktais, dėl šių atsargų vertės turėtų būti sprendžiama nustatant grynąją galimo jų realizavimo vertę. Grynoji galimo realizavimo vertė nustatoma remiantis patikimais įrodymais, kuriuos galima gauti tuo metu, kai vertinamos atsargos. Nustatant grynąją galimo realizavimo vertę, įvertinami ir kainos ar savikainos svyravimai, tiesiogiai susiję su įvykiais, kurie vyksta nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusias sąlygas (Apskaitos standarto 26 punktas). Atsargų nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės atliekamas tam, kad turto balansinė vertė neviršytų sumos, kurią tikimasi gauti pardavus arba sunaudojus šį turtą įprastinio įmonės veiklos ciklo metu (Apskaitos standarto 24 punktas). Įvertinus nurodytų atsargų pobūdį ir jų apskaitymo balanse aplinkybes teismas pripažįsta, jog šio trumpalaikio turto vertė negali būti pagrindas vertinti jį kaip realų atsakovo turtą, kuris galėtų įtakoti turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį nustatant įmonės nemokumą.

53Prie išankstinių mokėjimų tiekėjams yra nurodyti mokėjimai Antstoliui I. G., MOON Group AG (Krovinių terminalas UAB), Registrų centrui ir SV-GROUP, SPOL S.R.O. (III t., b. l. 75), kurių bendra vertė – 71442,69 Lt. Nors, kaip jau buvo minėta, tokio pobūdžio mokėjimai ir apskaitomi balanse kaip trumpalaikis turtas, tačiau, atsižvelgiant į atliktų mokėjimų pobūdį (tikėtina, jog apmokėta už suteiktas paslaugas, tačiau dėl apskaitos ypatumų tai įtraukta ne į sąnaudas ar kt. balanso eilutes, o atspindėta kaip trumpalaikis turtas), jų vertė negali būti priskaičiuojama prie turto vertės, vertinant turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį nustatant įmonės nemokumą.

54Kaip matyti iš atsakovo pateikto skolininkų sąrašo (2014 m. gegužės 15 d. duomenimis) (I t., b. l. 158), KOLUX SP.Z.O.O / A. I. bendrovei skolingi 1 856 174,75 Lt (atsiskaitymo data nurodyta 2013 m. gegužės 22 d. /2014 m. gegužės 20 d.), MOON GROUP AG – 49 865,96 Lt (atsiskaitymo data nurodyta iki pareikalavimo), UAB MS SOLUTIONS – 19 360 Lt (atsiskaitymo data – iki pareikalavimo), S.V. GROUP – 26 248,08 Lt (atsiskaitymo data – iki pareikalavimo), UAB Kaminera – 460,84 Lt (atsiskaitymo data – iki pareikalavimo). Savo 2014 m. lapkričio 26 d. rašytiniuose paaiškinimuose atsakovas taip pat nurodė, kad į per vienerius metus gautiną sumą taip pat yra įtraukta Formanci International LTD 148613,90 Lt mokėjimo prievolė (atitinkanti 54 000 USD), o 5000 USD jau yra sumokėti 2014 m. lapkričio 24 d. už suteiktas paslaugas pagal 1/JUL/FOR/2014 ir šioms aplinkybėms pagrįsti pirmosios instancijos teisme pateikė į lietuvių kalbą neišverstą 2014 m. lapkričio 25 d. Formanci International LTD mokėjimo grafiką (III t., b. l. 76) bei išrašą iš sąskaitos DNB banke (III t., b. l. 89).

55Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad sumų atgavimo iš Formanci International LTD realumas nėra pagrįstas pateiktais įrodymais, nes nebuvo pateikta sutartis su šia bendrove, o pateiktas 2014 m. lapkričio 25 d. raštas negali būti laikomas tinkamu įrodymu, atitinkančiu procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, todėl negali būti vertinamas.

56Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2014 m. lapkričio 25 d. rašto vertimą į lietuvių kalbą (III t., b. l. 135), tačiau jo vis tiek nelaiko tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu, jog rašte nurodytos sumos nurodytais terminais iš tiesų bus gautos. 2014 m. lapkričio 25 d. raštą pasirašė O. K., kaip įgaliotas asmuo, tačiau byloje nepateikta duomenų, patvirtinančių, jog šis asmuo iš tiesų buvo įgaliotas Formanci International LTD vardu sudaryti skolos mokėjimo grafiką. Be to, nors pirmosios instancijos teismo buvo akcentuota, kad atsakovas nepateikė su Formanci International LTD sudarytos sutarties, ji nebuvo pateikta ir apeliacinės instancijos teismui, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Abejonių dėl sumų iš Formanci International LTD gavimo realumo kelia ir tai, kad už Formanci International LTD pinigų sumas atsakovui UAB „Julidona“ pervedė ne pati bendrovė. Iš atsakovo pateiktų sąskaitos DNB banke išrašų (už laikotarpį nuo 2014-11-01 iki 2014-11-24 ir už laikotarpį nuo 2015-02-01 iki 2015-02-10; III t., b. l. 89; IV t., b. l. 43) matyti, kad pinigų pervedimą atliko 1/INTOLA GROUP LIMITED. Kokie ryšiai 1/INTOLA GROUP LIMITED ir Formanci International LTD sieja atsakovas nenurodė ir nepagrindė, todėl atsakovo pateiktų duomenų pagrindu negalima spręsti, jog atsakovo nurodyta iš Formanci International LT gautina suma yra reali, priešingai, net kyla abejonių ar apskritai mokėjimų grafike nurodytas įsiskolinimas egzistuoja.

57Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, jog iš atsakovo paaiškinimų nėra pagrindo daryti vienareikšmės išvados, jog ir KOLUX SP.Z.O.O įsiskolinimo atgavimas yra realus ir įvykdytinas.

58Kaip jau minėta, KOLUX SP.Z.O.O įsiskolinimas UAB „Julidona“ sudaro 2 035 372,75 Lt. Taigi šis įsiskolinimas sudaro didžiąją dalį per vienerius metus gautinų lėšų sumos. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad šio įsiskolinimo atgavimo realumą patvirtina tai, kad šios įmonės skolos grąžinimas yra užtikrintas dvigubai: skolos grąžinimas yra užtikrintas 2013 m. spalio 2 d. šio skolininko vadovo A. I. asmeniniu laidavimu (šiai aplinkybei pagrįsti pateikė 2013 m. spalio 2 d. laidavimą; II t., b. l. 73-74); už šios bendrovės įsipareigojimų vykdymą yra laidavusi ir „LAT-OIL“ LLP (šiai aplinkybei pagrįsti pateikė tarp „LAT-OIL“ LLP ir UAB „Julidona“ 2013 m. sausio 30 d. sudarytos sutarties su papildomais susitarimais bei 2013 m. kovo 13 d. sutarties su papildomais susitarimais kopijas; I t., b. l. 182-200; II t., b. l. 1-15). Be to, apelianto teigimu, UAB „Julidona“ ėmėsi konkrečių veiksmų dėl šios skolos priteisimo, t. y. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš A. I. (šiai aplinkybei pagrįsti pateikė Latvijos Respublikos Jūrmalos miesto teismo raštą dėl ieškininio prašymo nusiuntimo; III t., b. l. 141-142).

59Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Julidona“ pateiktus duomenis, sprendžia, jog jų pagrindu negalima daryti išvados dėl gautinų sumų iš KOLUX SP.Z.O.O realumo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dalis atsakovo pateiktų duomenų apskritai kelia abejonių dėl jų realumo ir tikrumo – įrodomosios vertės.

60Iš pateiktos „LAT-OIL“ LLP ir UAB „Julidona“ 2013 m. sausio 30 d. sudarytos sutarties Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT kopijos turinio (I t., b. l. 182-187) matyti, kad „LAT-OIL“ LLP vardu sutartį pasirašė direktorius A. I. (atkreiptinas dėmesys, kad be parašo yra uždėtas ir bendrovės antspaudas). Papildomus susitarimus prie šios sutarties, kurie buvo sudaryti 2013 m. kovo 27 d., pasirašė taip pat direktorius A. I. (II t., b. l. 188-191), nors iš kitos pateiktos „LAT-OIL“ LLP ir UAB „Julidona“ sutarties Nr. 1-13-03/13 JLD-LAT (II t., b. l. 1-6), kuri buvo sudaryta 2013 m. kovo 13 d., kopijos matyti, kad tuo metu „LAT-OIL LLP“ direktoriumi buvo kitas asmuo – V. O.. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek papildomi susitarimai prie pirmosios sutarties Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT, tiek pateiktas laidavimas (III t., b. l. 141-142), kuris buvo sudarytas 2013 m. spalio 2 d., buvo pasirašyti A. I. (jei laikytume, kad laidavimo sutartyje pavardė buvo nurodyta neteisingai per klaidą), nors 2013 m. kovo 13 d. sutartį Nr. 1-13-03/13 JLD-LAT „LAT-OIL“ LLP vardu, kaip direktorius, pasirašė jau nebe A. I.. Taigi kyla abejonių, ar pasirašant papildomus susitarimus prie sutarties Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT A. I. turėjo įgaliojimus veikti „LAT-OIL“ LLP vardu ir turėjo suinteresuotumą laiduoti už „LAT-OIL“ LLP. Be to, 2013 m. sausio 30 d. sutartyje Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT A. I. parašas vizualiai neatitinka A. I. parašų papildomuose susitarimuose prie sutarties Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT bei laidavimo sutartyje. Pažymėtina, kad papildomuose susitarimuose ties direktoriaus A. I. parašu nėra „LAT-OIL“ LLP antspaudo. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apelianto pateikti papildomi susitarimai prie 2013 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT bei laidavimo sutartis negali būti laikomi tinkamais įrodymais, pagrindžiančiais gautinų sumų iš KOLUX SP.Z.O.O realumą. Be to, iš pateikto Latvijos Respublikos Jūrmalos miesto teismo rašto turinio negalima spręsti, jog ieškinys A. I. buvo pareikštas būtent dėl KOLUX SP Z.O.O susidariusio įsiskolinimo priteisimo, nes teismo pranešime nurodyta, jog kreiptasi dėl nuostolių išieškojimo (III t., b. l. 141-143). Nors 2013 m. kovo 13 d. papildomu susitarimu Nr. 2 prie sutarties Nr. 1-13-03/13 JLD-LAT (II t., b. l. 7-8, 13-14) „LAT-OIL“ LLP ir UAB „Julidona“ susitarė, jog: „LAT-OIL“ LLP, kaip pardavėjas, neša visą atsakomybę už lentelėje Nr. 1 išvardintų klientų veiksmus; visa pardavėjo atsakomybė reiškia ir apima: visišką atsiskaitymą su UAB „Julidona“, kaip pirkėju, už atkrautą dyzelinį kurą EN 590, prekių pristatymą į kliento nurodytus sandėlius ir vietas, savalaikį e-AAD ir e-RoR akcizinių dokumentų uždarymą ir kitų kliento įsipareigojimų pirkėjui įvykdymą; jei klientas, nurodytas lentelėje Nr. 1 (klientu nurodytas ir KOLUX SP.Z.O.O), laiku nevykdo sutartyje nustatytų finansinių įsipareigojimų, UAB „Julidona“, kaip pirkėjas, įgyja teisę išskaičiuoti klientų nesumokėtas sumas iš ataskaitoje tarp „LAT-OIL“ LLP ir UAB „Julidona“ nurodytų sumų, tačiau iki šiol UAB „Julidona“ nesiėmė jokių veiksmų pasidengti KOLUX SP.Z.O.O įsiskolinimą (nors atsiskaitymo data nurodyta 2013 m. gegužės 22 d.). Be to UAB „Julidona“ pati pripažino, jog ši įmonė yra galimai fiktyviai įsteigta (žr. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 4 d. nutartį dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal UAB „Julidona“ direktoriaus J. S. pareiškimą, III t., b. l. 193-198). Tai papildomai paneigia įsiskolinimo iš KOLUX SP.Z.O.O. padengimo realumą.

61Kaip minėta, 2014 m. gegužės 15 d. MOON GROUP AG skola UAB „Julidona“ sudarė 49 865,96 Lt (atsiskaitymo data – iki pareikalavimo), UAB MS SOLUTIONS – 19 360 Lt (atsiskaitymo data – iki pareikalavimo), S.V. GROUP – 26 248,08 Lt (atsiskaitymo data – iki pareikalavimo), UAB Kaminera – 460,84 Lt (atsiskaitymo data – iki pareikalavimo), tačiau atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių, jog ėmėsi veiksmų atgauti šias sumas, nenurodė priežasčių, kodėl iki šiol šios skolos nėra padengtos, taip pat nepateikė susitarimų, patvirtinančių šių skolų mokėjimo termino (iki pareikalavimo) nustatymą, taigi neįrodė ir šių sumų atgavimo realumo. Šiuo atveju vien tai, kad bendrovė (skolininkas) nėra bankrutuojanti ar likviduojama, nėra pakankama aplinkybė daryti išvadą, jog skolos iš tiesų bus padengtos.

62Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo balanse nurodytos sumos (2 333 739 Lt) – per vienerius metus gautinų lėšų – realumas nėra įrodytas, yra pagrįsta, o atsakovas šios išvados naujai pateiktais rašytiniais paaiškinimais ir įrodymais nepaneigė.

63Byloje yra pateiktas antstolės I. K. 2014 m. sausio 28 d. raštas, iš kurio turinio matyti, kad buvo areštuotas UAB „Julidona“ priklausančios sąskaitos, esančios AB „Swedbank“ ir AB DNB banke, kur 2014 m. sausio 20 d. lėšų likutis buvo 543,15 Lt (II t., b. l. 115). Iš pateiktų DNB banko sąskaitų išrašų 2014 m. rugsėjo 30 d. matyti, jog lėšų likutis buvo 47,64 Lt (III t., b. l. 35-39), tačiau 2014 m. lapkričio 24 d. balanse nurodyta, jog pinigai ir jų ekvivalentai sudaro 27 435 Lt. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad iš pateikto DNB banko sąskaitos išrašo 2014 m. lapkričio 24 d. galima nustatyti, jog banko sąskaitoje piniginių lėšų likutis sudarė 5000 USD (t. y. apie 13 760 Lt) bei 13 461 Lt (III t., b. l. 89-91), piniginių lėšų likučių 2014 m. sausio 20 d. ir 2014 m. lapkričio 24 d. neatitikimas susidarė dėl to, kad po 2014 m. sausio 20 d. atsakovui teikiant tarpininkavimo/marketingo paslaugas į atsakovo banko sąskaitą buvo įmokėtos piniginės lėšos.

64Šioje nutartyje teismo minėta, kad iš atsakovo pateikto DNB banko sąskaitos išrašo matyti, jog 5000 USD pervedė ne atsakovo nurodyta Formanci International LT, o 1/INTOLA GROUP LIMITED. Byloje nėra duomenų, įrodančių kokiu pagrindu ši suma buvo pervesta už Formanci International Lt (III t., b. l. 89). Kaip pastebėta pirmosios instancijos teismo, atsakovo nurodytą 2014 m. spalio 1 d. marketingo paslaugų teikimo sutartį UAB „CMPK“ vardu pasirašė direktorius J. S. (III t., b. l. 87-88), kuris yra ir UAB „Julidona“ direktorius, todėl iš tiesų kyla abejonių dėl šios sutarties realumo. Iš banko sąskaitos išrašo matyti, kad 14 000 Lt suma atsakovui UAB „Julidona“ buvo pervesta kaip mokėjimas pagal 2014 m. lapkričio 10 d. paskolos sutartį. Taigi negalima spręsti, jog minėta suma buvo pervesta UAB „Julidona“ už suteiktas marketingo paslaugas pagal 2014 m. spalio 1 d. sutartį. Šie įrodymai negali būti laikomi pagrindžiančiais atsakovo teiginius, jog papildomos lėšos buvo gautos dėl to, kad buvo teikiamos marketingo paslaugos. Be to, kyla abejonių, ar šios sumos (5000 USD ir 14 000 Lt) nebuvo pervestos kitais pagrindais (pavyzdžiui, kaip paskola, siekiant laikinai pagerinti UAB „Julidona“ finansinę padėtį, sumažinant tam tikrus įsiskolinimus ir pan.).

65Atsakovas, siekdamas įrodyti savo finansinės padėties stabilumą, teigia, jog akcininko sprendimu 2014 m. balandžio mėnesį bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 1 210 000 Lt. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnis (redakcija, galiojusi 2014 m. balandžio 9 d. UAB „Julidona“ vienintelio akcininko sprendimo priėmimo metu), reglamentuojantis įstatinio kapitalo didinimą, be kita ko, nustato, kad bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę (2 dalis); didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) (3 dalis); dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui (4 dalis); kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimybė; remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui (6 dalis); įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre (7 dalis). To paties įstatymo 50 straipsnis, reglamentuojantis įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais, nustato, kad bendrovės įstatinis kapitalas papildomais akcininkų ir kitų asmenų įnašais didinamas tik išleidžiant naujas akcijas; nemoki akcinė bendrovė gali didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais tik tuo atveju, kai naujas akcijas įsigyja jos akcininkai, darbuotojai ir kreditoriai; dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai įnašai.

66Į bylą yra pateiktas UAB „Julidona“ 2014 m. balandžio 9 d. vienintelio akcininko sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 1 210 000 Lt, išleidžiant papildomą 1 200 000 Lt akcijų emisiją: 12 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 100 Lt, apmokant papildomais piniginiais įnašais. Įstatinį kapitalą didinti nuspręsta iš papildomų piniginių įnašų, o tuo atveju, jeigu per akcijomis pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos papildomai išleidžiamos akcijos, įstatinį kapitalą padidinti pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Sprendimu nuspręsta: teisę įsigyti 8000 100 Lt nominalios vertės akcijų suteikti Argenta Investments Ltd, apmokant jas piniginiu 800 000 Lt įnašu į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke; teisę įsigyti 4000 100 Lt nominalios vertės akcijų suteikti UAB „Skautas“, apmokant jas piniginiu 400 000 Lt įnašu į bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke (žr. I t., b. l. 124-125; 2015 m. vasario 23 d. išrašas iš Juridinių asmenų registro apie UAB „Julidona“). Atsakovo pateiktame UAB „Julidona“ akcininkų sąraše 2014 m. gegužės 21 d. (II t., b. l. 86) nurodyta, kad Argenta Logistics Ltd ir UAB „Skautas“ UAB „Julidona“ akcininkais tapo 2014 m. balandžio 10 d. akcijų pasirašymo sutarčių pagrindu, tačiau atsakovas nepateikė 2014 m. balandžio 10 d. akcijų pasirašymo sutarčių. Byloje nėra duomenų, įrodančių, jog Argenta Logistics Ltd ir UAB „Skautas“ į UAB „Julidona“ atsiskaitomąją sąskaitą banke būtų pervedusi pinigines sumas, kaip tai nurodyta vienintelio akcininko sprendime. Iš byloje esančių duomenų galima spręsti, jog 2014 m. balandžio 10 d. su UAB „Skautas“ buvo pasirašyta Reikalavimų įskaitymo sutartis (IV t., b. l. 52), kuria išspręstas klausimas dėl tarpusavio skolų įskaitymo 400 000 Lt sumai pagal minėtą Akcijų pasirašymo sutartį ir 2013 m. gegužės 30 d. paskolos sutartį Nr. SK01). Tačiau apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo atskirajame skunde nurodytus teiginius, kad Argenta Logistics LTD skola buvo iš dalies padengta ir kapitalizuota per įstatinio kapitalo didinimą ar, kad šis asmuo sumokėjo 800 000 Lt į atsakovo sąskaitą banke, todėl nėra pagrindo atsakovo įstatinio kapitalo didinimo pripažinti įtakojusiu atsakovo finansinės padėties pagerinimą.

67Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė mokestinių prievolių likučių suderinimo aktą, iš kurio matyti, jog UAB „Julidona“ turi 124 648,94 Lt PVM permoką (IV t., b. l. 53-54). Ieškovas nurodo, kad šiais duomenimis nėra pagrindo vadovautis, kadangi atsakovas pateikė neoriginalaus dokumento nuorašą. Tačiau pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. VA-91 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, elektroninio VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) vartotojui suderinimo aktas pateikiamas elektroniniu būdu per Mano VMI, informuojant jį informaciniu pranešimu (16 punktas). Todėl nėra pagrindo nesiremti atsakovo pateiktu suderinimo aktu.

68Minėtas įsakymas nustato, kad jeigu suderinimo aktas pateikiamas per Mano VMI ir mokesčių mokėtojas sutinka su jame pateiktais mokestinių prievolių likučių duomenimis, tuomet suderinimo aktą mokesčių mokėtojas patvirtina šios tvarkos aprašo 15.4 punkte nustatyta tvarka (17 punktas). Per Mano VMI gautą ir mokesčių mokėtojo patvirtintą suderinimo aktą VMI MAP valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam VMI nustatyta tvarka suteikta teisė tvirtinti šį dokumentą, patvirtina ir užregistruoja jį. Mano VMI vartotojas apie VMI patvirtintą suderinimo aktą informuojamas Mano VMI portale (18 punktas). Suderinimo aktas yra suderintas, kai: jį pasirašo abi šalys ar kitu būdu patvirtina, kad akte nurodyta VMI mokestinių prievolių gautina ir/ar mokėtina suma yra suderinta; mokesčių mokėtojas per 15 kalendorinių dienų nuo Suderinimo akto gavimo dienos nepatvirtina Suderinimo akto ar neinicijuoja mokestinių prievolių likučių derinimo (19 punktas). Taigi nėra pagrindo netikėti atsakovu, jog mokestinių prievolių likučių suderinimo akte nurodytą permoką yra realu susigrąžinti. Tačiau tai, kad atsakovas turi teisę susigrąžinti mokestinę permoką, nekeičia teismo vertinimo dėl jo nemokumo.

69Kaip matyti iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo 2014 m. gegužės 15 d. (I t., b. l. 156-157), pradelsti įsipareigojimai (įskaitant tuos, kurie grąžinami pagal pareikalavimą) yra 2 131 246,80 Lt, tačiau šiai dienai dėl UAB „Julidona“ įsipareigojimo SIA L-T OIL vyksta ginčas teisme, todėl šiai dienai ji negali būti laikoma pradelstu įsipareigojimu.

70Apeliantas teigia, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai nustatė, kad UAB „Julidona“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 267 825,38 Lt. Pasak apelianto, į pradelstus įmonės įsipareigojimus negali būti įtrauktos skolos, mokėtinos tik po pareikalavimo, taip pat skolos UAB „Skautas“, Argenta Logistics Ltd, advokatui bei vadovui. Tačiau su tokia apelianto nuomone nėra pagrindo sutikti.

71Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius. (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis byloje Nr. 2-601/2008).

72Kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, atsakovas nepateikė duomenų, patvirtinančių kokiu pagrindu 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių sąraše (I t., b. l. 156-157) nurodyta, kad UAB „Kamineros grupė“, MB „SELIKSA CONSULTING“, UAB „Skautas“, UAB „Borta“ (pastarojo kreditoriaus reikalavimo teises 2014 m. birželio 4 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perėmė UAB „NT investicijos“, II t., b. l. 94-98), D. S. bei Argenta Logistics LTD atsiskaitymo terminas yra nurodytas „iki pareikalavimo“. Atsakovas pateikė susitarimus su advokatu D. V., MB „Seliksa consulting“, UAB „Kamineros grupė“, Argenta Logistics, UAB „Skautas“ dėl skolos grąžinimo termino atidėjimo (III t., b. l. 19; IV t., b. l. 45-50). Taigi UAB „Julidona“ įsipareigojimų šiems kreditoriams negalima priskirti tiems įsipareigojimams, kurie yra vykdytini pagal pareikalavimą, nes skolos grąžinimo terminai yra apibrėžti konkrečia data.

73Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad MB „Seliksa consulting“ vardu susitarimą dėl skolos grąžinimo termino atidėjimo pasirašė I. R., kuri pagal atsakovo pateiktus duomenis nuo 2015 m. sausio 1 d. dirba taip pat ir UAB „Julidona“ (IV t., b. l. 44). UAB „Kamineros grupė“ vardu susitarimą dėl skolos grąžinimo termino atidėjimo pasirašė įgaliotas asmuo R. T., tačiau šiuos įgaliojimus patvirtinančių duomenų atsakovas į bylą nepateikė. Be to, A. T. laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki 2014 m. gegužės 26 d. buvo vieninteliu UAB „Julidona“ akcininku, 2014 m. gegužės 21 d. jam priklausė 100 UAB „Julidona“ akcijų (II t., b. l. 86, taip pat žr. 2015 m. vasario 23 d. išrašą iš Juridinių asmenų registro apie UAB „Julidona“) ir šiai dienai yra UAB „Kamineros grupė“ vadovas (žr. 2015 m. vasario 23 d. išrašą iš Juridinių asmenų registro apie UAB „Kamineros grupė“). Argenta Logistics LTD vardu susitarimą taip pat pasirašė R. T., kaip Argenta Logistics LTD direktorė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos aplinkybės leidžia spręsti, jog susitarimus dėl skolos grąžinimo termino atidėjimo UAB „Julidona“ sudarė su glaudžiai susijusiomis bendrovėmis siekiant laikinai sumažinti UAB „Julidona“ pradelstų įsipareigojimų dydį, taigi tokie susitarimai negali paneigti faktinės aplinkybės, kad bendrovė yra nepajėgi atsiskaityti su savo kreditoriais.

74Apeliantas teigia, kad 2014 m. spalio mėnesį buvo visiškai padengtas darbo užmokesčio įsiskolinimas direktoriui, atsiskaityta su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, tačiau ši aplinkybė nėra pakankama daryti išvadą, jog bendrovė yra susidūrusi su laikinais finansiniais sunkumais, kad ateityje ji vykdys veiklą ir turės galimybių atsiskaityti su visais savo kreditoriais.

75Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog byloje neįrodžius didžiosios balanse nurodyto turto dalies (per vienerius metus gautinų sumų) realumo, galima daryti išvadą, jog turimo materialaus turto, atsargų vertės bei piniginių lėšų (turint omenyje ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautiną permoką) nepakanka visiems kreditoriniams įsipareigojimams padengti, be to, darytina išvada, kad pradelsti UAB „Julidona“ įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

76Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, kad atsakovas neįrodė, jog jis vykdo veiklą.

77Atsakovas tiek atsiliepime į pareiškimą, tiek 2014 m. liepos 1 d. paaiškinimuose nurodė, jog UAB „Julidona“ veiklą sudėtinga vykdyti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, bendrovės veikla paremta dideliu apyvartumu, nuolatiniu skolintų lėšų įplaukimu, panaudojimu ir grąžinimu. Bendrovės veiklos tęstinumas yra užtikrinamas ne tiek ilgalaikio turto kiekiu, kiek prekybos partnerių, kreditorių pasitikėjimu. Nurodė, kad 2014 m. birželį atsakovui pavyko pasiekti susitarimą dėl tolesnio bendradarbiavimo su savo ilgamečiais partneriais – RINAZ LTD, ZALACORE LIMITED, SIA LABSTARS. Sutartys su šiais partneriais buvo pratęstos iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir galės būti toliau vykdomos, kai tik baigsis teisminis ginčas su ieškovu SIA „L-T OIL“ ir bus panaikintos, anot jo, nepagrįstai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (II t., b. l. 120, 122-150). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien tik tai, kad sutarčių galiojimas buvo pratęstas, nereiškia, jog pagal šias sutartis UAB „Julidona“ realiai vykdys pardavimus, nes byloje nėra pateikta susitarimų (priedų prie sutarties) su minėtomis bendrovėmis dėl konkretaus naftos ir naftos chemijos produkto asortimento, kiekio, kainos sutartais grafikais pardavimo, kaip tai numatyta sutarties Nr. 01-03/2013 JUL-LAS, sutarties Nr. 1-23-08/2013 JUL-ZALACORE, sutarties Nr. 1-30-10/2012 JUL-RIN 1.1 punkte ir kituose punktuose (II t., b. l. 122-150). Nesant nurodytų priedų nėra pagrindo spręsti apie šių sutarčių realumą, kadangi šių sutarčių turinys tik patvirtina šalių susitarimą ateityje prisiimti tam tikrus įsipareigojimus dėl naftos produktų pirkimo-pardavimo.

78Atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui taip pat pateikė 2015 metais sudarytas sutartis dėl naftos produktų pirkimo – pardavimo. Anot atsakovo, 2015 m. sausio 2 d. sutartis Nr. 01-02-01/15 JUL-LARGO (III t., b. l. 172-182) įrodo, kad LARGO INVESTMENTS L.P. yra pasiruošęs UAB „Julidona“ parduoti naftos produktus pagal atskirą užsakymą ir dalinį išankstinį apmokėjimą (10 proc. nuo sumos už planuojamą pirkti prekės kiekį (sutarties 1.7 punktas). Atsakovas taip pat pateikė su CRUBANA LIMITED 2015 m. sausio 15 d. sudarytą sutartį Nr. 1-15-01/2015 dėl naftos produktų perpardavimo (III t., b. l. 183-192). Atsakovas įsipareigojo parduoti, o pirkėjas įsipareigojo nupirkti naftos produktus, kai tik atsakovas juos turės savo sandėlyje (sutarties priedo 3 punktas). Šios sutartys pačios savaime neįrodo, jog UAB „Julidona“ vykdys savo sutartinius įsipareigojimus, taigi ir vykdys prekybą naftos produktais. Nors atsakovas nurodo, jog vienintelė priežastis trukdanti prekiauti naftos produktais visa apimtimi yra pritaikytos atsakovo turtui areštas, byloje surinktų duomenų pagrindu negalima spręsti, jog ir panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, bendrovė turės lėšų vykdyti veiklą, nes banko sąskaitose nurodytų lėšų tokiai veiklai tęsti nepakaktų, o gautinų sumų realumas byloje neįrodytas (CPK 178 straipsnis). Be to šios sutartys sudarytos jau esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, taigi atsakovas, prisiimdamas tokio pobūdžio įsipareigojimus turėjo įvertinti ir šių aplinkybių įtaką jų įvykdymui.

79Iš byloje pateiktos 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Julidona“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2013 metais nuostoliai sudarė 586 896 Lt, nors pardavimo pajamos sudarė net 98 457 410 Lt, 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Julidona“ nuostoliai sudarė 134 032 Lt, pardavimo pajamų nebuvo (I t., b. l. 155). Iš 2014 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės veikla jau buvo pelninga: grynasis pelnas sudarė 13 649 Lt, pardavimo pajamos sudarė 149 429 Lt (II t., b. l. 167). Iš 2014 m. lapkričio 24 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB „Julidona“ 2014 m. lapkričio 24 d. pardavimo pajamos sudarė 160 088 Lt, grynasis pelnas sudarė 23 134 Lt (III t., b. l. 73). Pažymėtina, jog šiame balanse nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų skyriuje yra nurodytas ir 1 096 826 Lt nepaskirstytieji nuostoliai, o bendrovės nuosavas kapitalas 113 174 Lt, rezervai šiame balanse nesuformuoti. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio nuostatas tokioje situacijoje turėtų būti sprendžiama dėl bendrovės nuosavo kapitalo atkurimo taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

80Atsakovas 2014 m. lapkričio 26 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad bendrovės veiklos nuostolis buvo nulemtas nepalankios terminalo paslaugos sutarties su UAB „Metoil“, kuria remiantis UAB „Julidona“ turėjo perkrauti per UAB „Metoil“ naftos produktų terminalą mažiausia 3000 tonų naftos produktų. Perkrovos tarifas buvo numatytas 35,00 Lt/t plius PVM, kai atitinkamų bazių už tokias pačias perkrovos sąlygas tarifas yra iki 27,00 Lt/toną plius PVM. Atnaujinus naftos produktų prekybos veiklą, šios problemos nebegresia, nes sutartys su UAB „Metoil“ yra baigtos vykdyti, pati BUAB „Metoil“ bankrutavo, atsakovas atnaujino naftos prekybinę veiklą ir ketina dirbti su kitu terminalu, galinčiu pasiūlyti palankesnes sąlygas. Atsakovas taip pat nurodė, kad staigų bendrovės veiklos pagerėjimą nulėmė tarpininkavimas naftos produktų prekybos srityje, UAB „Julidona“ gavo pajamų iš tarpininkavimo veiklos, t. y. nepatyrė sąnaudų, o uždirbo pajamų (III t., b. l. 68-69), tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šios aplinkybės apeliantas neįrodė. Kaip matyti iš šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių, apeliantas ir apeliacinės instancijos teisme neįrodė, jog jis vykdo veiklą ir ji yra pelninga.

81Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju vertinant UAB „Julidona“ finansinę padėtį, nėra pagrindo remtis atsakovo pateikta UAB „Added Value“ ataskaita ir UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ 2015 m. vasario 18 d. specialisto išvada, nes jos negali būti laikomos atspindinčiomis tikrąją UAB „Julidona“ finansinę padėtį.

82Minėti dokumentai buvo parengti UAB „Julidona“ užsakymu. Kaip teisingai pastebėta ieškovo, ruošiant UAB „Added Value“ ataskaitą šiai bendrovei buvo pateikti ne visi

83UAB „Julidona“ ūkinės – komercinės veiklos bei finansiniai dokumentai. Buvo pateiktos tik 2012-2013 metų UAB „Julidona“ finansinės ataskaitos, 2015 m. sausio 28 d. specialisto išvados dalis dėl UAB „Julidona“ ūkinės finansinės veiklos Nr. 5-2/17. Pačioje ataskaitoje nurodyta, kad nebuvo tikrinamas duomenų atitikimas įmonės atitinkamiems buhalteriniams įrašams, nors nustatant ar yra pagrindas bendrovę pripažinti nemokia turi būti įvertinami ne vien finansinės atskaitomybės duomenys, bet nustatoma reali bendrovės finansinė padėtis (ar finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytas turtas yra realus, kokio dydžio yra pradelsti įsipareigojimai, ar bendrovė tebevykdo veiklą ir pan.). Taigi šios ataskaitos išvados negali būti laikomos atspindinčiomis tikrąją bendrovės finansinę padėtį – t. y. ar UAB „Julidona“ yra moki ar nemoki bendrovė. Kaip matyti, kartu su minėtais dokumentais auditoriui buvo pateiktos palyginimui ir 2013 m. UAB „Maxima Lt“, UAB „Rivona“ bei AB „Dvarčionių Keramika“ finansinės ataskaitos, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „Julidona“ finansinės būklės lyginimas su minėtų bendrovių finansine būkle yra netikslingas, nes UAB „Julidona“ ir šios bendrovės skiriasi savo veiklos apimtimis ir pobūdžiu, darbuotojų skaičiumi, turtine padėtimi, be to šios bylos nagrinėjimo dalykas apribotas klausimo dėl atsakovo nemokumo arba mokumo nustatymo išsprendimu.

84Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ auditoriams buvo pateikti šie dokumentai: 2011, 2012, 2013 UAB „Julidona“ finansinės ataskaitos (balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos); 2014 m. lapkričio 20 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita; Kauno apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus pateiktas dalinis revizijos aktas; 2014 m. UAB „Julidona“ ieškinys A. I.; 2012 m. gegužės 14 d. LAT-OIL LLP sutartis; 2013 m. kovo 13 d. kontraktas Nr. 1-13-03/13 JLD-LAT bei 2013 m. kovo 13 d. papildomas susitarimas Nr. 2; 2013 m. sausio 30 d. kontraktas Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT ir 2013 m. kovo 27 d. papildomas susitarimas Nr. 2. Taigi, akivaizdu, jog tyrimui buvo pateikti taip pat ne visi UAB „Julidona“ finansinę padėtį atspindintys dokumentai (pavyzdžiui, buhalteriniai dokumentai). Pažymėtina, kad UAB „Mokesčių ekspertų biuro“ specialisto išvadoje taip ir liko neatsakyta į užduotą klausimą: ar pagal pateiktą tyrimui medžiagą, susijusią su UAB „Julidona“ bankroto bylos iškėlimu, galima teigti, kad bendrovė yra nemoki? Specialistas pateikė išvadą, kad pagal tyrimo metu surinktą medžiagą bei pateiktą analizę tiriamojoje dalyje galima konstatuoti, kad bendrovės akcininkai 2014 metais priėmė sprendimus bendrovės mokumo atstatymui bei kitas priemones dėl pirkėjų skolų išieškojimo, siekiant atsiskaityti ir su tiesioginiais kreditoriais.

85Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti kaip patikimą įrodymą arba priešingai – motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-466/2014). Tos pačios taisyklės taikytinos ir vertinant šioje byloje pateiktos ataskaitos bei specialisto išvados pagrįstumą.

86Apeliacinės instancijos teismas įvertino UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ pateiktus tyrimui dokumentus šioje byloje ir nustatė, jog dalis naujausiuose finansinėse atskaitomybės dokumentuose (2014 m. lapkričio 20 d.) nurodytų duomenų neatitinka tikrovės (pavyzdžiui, atsakovas neįrodė, jog didžioji dalis balanse nurodyto turto yra realus turtas), be to, įvertinus atsakovo pateiktą A. I. laidavimo sutartį bei 2013 m. kovo 27 d. papildomą susitarimą prie 2013 m. sausio 30 d. sutarties Nr. 1-30-01/13 JLD-LAT, iškilo abejonių dėl šių dokumentų tikrumo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nebuvo įrodyta, jog bendrovė vykdo ir tęs veiklą, todėl sprendžia, jog nagrinėjamu atveju atsakovo pateikta UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ išvada, kaip ir UAB „Added Value“ ataskaita, negali būti laikomi tinkamais įrodymais, pagrindžiančiais UAB „Julidona“ mokumo faktą, nes įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus pasitvirtino priešinga išvada – t. y. kad UAB „Julidona“ yra nemoki bendrovė ir yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą, vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu.

87Remdamasis nurodytais argumentais ir išvadomis, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto bylos iškėlimą reglamentuojančias teisės normas, teisingai nustatė faktines aplinkybes ir įvertino byloje surinktus įrodymus bei padarė pagrįstą išvadą dėl atsakovo nemokumo. Atskirojo skundo argumentai ir pateikti nauji rašytiniai įrodymai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

88Dėl ieškovo SIA „L-T OIL“ prašymo išreikalauti 2015 m. sausio 28 d. specialisto išvadą

89Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas teismui yra pateikęs dalį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2015 m. sausio 28 d. specialisto išvados dėl UAB „Julidona“ ūkinės finansinės veiklos (IV t., b. l. 8-11). Iš Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2015 m. vasario 10 d. rašto matyti, kad ieškovui nutarta pateikti tik tą UAB „Julidona“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvadą, kurioje nurodomi duomenys apie įmonės nemokumą – t. y. 22, 23, 24 puslapius. Nurodyta, kad visos UAB „Julidona“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvados pateikimas ir galimybė su ja susipažinti UAB „Julidona“ atstovams ir advokatui, gali pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei (IV t., b. l. 7).

90Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo 2015 m. vasario 13 d. prašymas išreikalauti iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus visą 2015 m. sausio 28 d. specialisto išvadą Nr. 5-2/17. Anot ieškovo, nepateiktoje specialisto išvados dalyje yra nustatytos reikšmingos šios bylos išnagrinėjimui reikšmingos aplinkybės, kaip antai: nurodyti susijusių bendrovių UAB „Kamineros grupė“, UAB „Skautas“ akcininkai, UAB „Julidona“ piniginių lėšų judėjimas tarp UAB „Julidona“ akcininko ir jo šeimos narių bei aplinkybės, susijusios su ieškovo SIA „L-T OIL“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo. Be to, specialisto išvadoje yra atskleistos UAB „Julidona“ ūkinės – finansinės operacijos, kurios patvirtina, kad UAB „Julidona“ ne tik yra nemoki ir faktiškai yra bankrutavusi, bet ir atskleistos aplinkybės, kurios patvirtina UAB „Julidona“ bankrotą.

91Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog minėtos ieškovo išvardintos aplinkybės, kurias siekiama įrodyti nepateikta specialisto išvados dalimi, gali būti įrodinėjamos ir kitokiomis įrodinėjimo priemonėmis. Sprendžiant klausimą dėl poreikio vertinti visą 2015 m. sausio 28 d. specialisto išvadą, būtina atsižvelgti ir į tai, kad ikiteisminio tyrimo ir šios bylos nagrinėjimo dalykai iš esmės skiriasi, likusios specialisto išvados dalies prijungimas prie šios civilinės bylos nagrinėjimo gali pakenkti atliekamo ikiteisminio tyrimo sėkmei, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo atveju reikalavimas išreikalauti ieškovo prašomą medžiagą, kurią teisėsaugos institucijos pareigūnai laiko neskelbtina ir reikšminga atliekamam ikiteisminiam tyrimui, yra perteklinis ir nesudarantis kliūčių išspręsti šioje byloje keliamus klausimus pagal byloje esančią medžiagą.

92Dėl bankroto administratoriaus

93Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 3 dalys). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 4 dalys). Atsižvelgiant į ĮBĮ nuostatas, galiojusias iki 2015 m. sausio 1 d., dėl bankroto administratoriaus paskyrimo tvarkos, tuo atveju, kai administruoti įmonę pretendavo keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nebuvo priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tekdavo pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. ĮBĮ nebuvo pateikta kriterijų, į kuriuos turėjo atsižvelgti teismas, parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių, tačiau jie buvo suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-2643/2012). Šis kriterijų sąrašas nebuvo baigtinis, todėl konkrečiu atveju galėjo būti vertinamos ir kitos aplinkybės, kurios teismo vertinimu padėdavo įvertinti administratorių kandidatūrų atitiktį įstatymo reikalavimams. Be to, tarp kriterijų, kuriais remiantis buvo vertinamos bankroto administratorių kandidatūros, nebuvo hierarchijos, todėl kuriam iš jų, konkrečiu atveju, bus suteiktas prioritetas, priklausydavo nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio. Teismas, įgyvendindamas savo diskrecijos teisę skirti bankroto administratorių, neprivalėjo vertinti administratorių kandidatūrų pagal visus teismų praktikoje ir teisės doktrinoje suformuotus kriterijus, o pasirinkdavo tuos, kurie jo vertinimu leis tinkamai nuspręsti, kuri iš siūlomų kandidatūrų yra tinkamiausia.

94Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina ir tai, kad nešališkumas turi būti įvertintas tiek subjektyviuoju, tiek objektyviuoju aspektais. Subjektyvusis nešališkumas reiškia tai, kad nė vienas subjektas neturi turėti išankstinio nusistatymo ir / ar būti tendencingas, o vertinant nešališkumą objektyviuoju kriterijumi, turi būti nustatyta realių faktų, sukeliančių abejonių nešališkumu. Sprendžiant, ar priežastis abejoti tam tikro subjekto nešališkumu yra pagrįsta, byloje dalyvaujančių asmenų išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama. Lemiamą reikšmę turi tai, ar nuogąstavimas gali būti laikomas objektyviai pagrįstu. Be kita ko, akcentuotina ir tai, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikrų bankroto administratorių kandidatūrų paskyrimo, teismas turėjo išsiaiškinti, ar bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2206/2014; 2014 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2192/2014; 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

95Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog iš esmės visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka įstatymu joms keliamus reikalavimus, byloje nėra duomenų apie kurio nors iš siūlomų bankroto administratorių šališkumą ar suinteresuotumą bylos baigtimi, bei įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos oficialioje internetinėje svetainėje www.bankrotodep.lt skelbiamus duomenis apie siūlomas bankroto administratorių kandidatūras, sprendė, jog tiek ieškovo siūlomas bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, tiek trečiojo asmens siūlomas bankroto administratorius UAB „Posterus“ yra tinkami administruoti UAB „Julidona“, tačiau pirmosios instancijos teismas, pasinaudojęs teismui įstatymo suteikta diskrecijos teise, padarė išvadą, kad siekiant užtikrinti visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumą, tikslinga UAB „Julidona“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Teismo vertinimu, šio administratoriaus darbuotojų patirtis administruojant bankrutavusias įmones užtikrins tinkamą UAB „Julidona“ bankroto procedūrų vykdymą.

96Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą UAB „Julidona“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, teigia, kad teismo paskirtas bankroto administratorius gali turėti suinteresuotumą UAB „Julidona“ bankroto byloje, nes

97UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ kandidatūrą pasiūlė ieškovas SIA „L-T OIL“. Be to, SIA „L-T OIL“ reikalavimas neįskaičiuojamas į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą ir teisme šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla pagal SIA „L-T OIL“ ieškinį atsakovui UAB „Julidona“ dėl skolos priteisimo, todėl šioje byloje ieškovas turės galimybę per jo pasiūlytą ir teismo paskirtą bankroto administratorių UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ daryti įtaką teisminio proceso baigčiai.

98Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo laikomasi pozicijos, jog vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje 2-468/2009; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1368/2013).

99Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–154/2008; 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007; 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009), o kartu ir siūlyti savo bankroto administratoriaus kandidatūrą, todėl aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ieškovas, kurio reikalavimo teisės vykdytinumas šiuo metu ginčijamas teisme, sprendžiant paskirto bankroto administratoriaus tinkamumo klausimą pripažįstama neturinčia reikšmės.

100Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vien tai, kad UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ turės atstovauti UAB „Julidona“ civilinėje byloje, kurioje ieškinį yra pareiškusi ta pati bendrovė, kuri pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą UAB „Julidona“ bankroto byloje, nesudaro objektyvaus pagrindo abejoti teismo paskirto bankroto administratoriaus nešališkumu, objektyvumu administruojant UAB „Julidona“ bankroto bylą ar atstovaujant bankrutuojančią įmonę minėtoje civilinėje byloje (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Be to, nepriklausomai nuo jo kandidatūrą pasiūliusio asmens, pagal įstatymą bankroto administratorius privalo atstovauti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas).

101Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis). Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

102Nesant objektyvių duomenų ir įrodymų, leidžiančių abejoti paskirtojo administratoriaus nešališkumu, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties dalį, kuria UAB „Julidona“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuota nuostata, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl paskirto bankroto administratoriaus, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

103Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

104Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas SIA „L-T OIL“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. UAB „NT investicijos“ kreipėsi į teismą su pareiškimu įtraukti jį į... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 26 d. rezoliucija UAB „NT... 7. Atsakovas UAB „Julidona“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškimą... 8. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 14 d. nutartimi atsisakyta iškelti... 9. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs ieškovo SIA „L-T OIL“... 10. Vilniaus apygardos teisme 2014 m. spalio 30 d. gautas ieškovo SIA“ L-T... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi iškėlė UAB... 13. Teismas, atsižvelgęs į apeliacinės instancijos teismo 2014 m. spalio 16 d.... 14. Teismas, įvertinęs ieškovo ir trečiojo asmens siūlomų bankroto... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atsakovas UAB „Julidona“ atskiruoju skundu prašo: panaikinti Vilniaus... 17. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 18. 1. UAB „Julidona“ bankroto byla gali būti iškelta tik konstatavus... 19. 2. Teismas pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas. Anot... 20. 3. UAB „Julidona“ finansinė padėtis neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8... 21. 4. Nepagrįstai teismas nurodė, kad byloje neįrodytas atsakovo balanse per... 22. 5. Priešingai nei nurodė teismas, atsakovas pateiktu AB DNB banko sąskaitos... 23. 6. Teismas, vertindamas UAB „Julidona“ nemokumo klausimą, privalėjo būti... 24. 7. Byloje pateikta duomenų, įrodančių, jog UAB „Julidona“ vykdo veiklą... 25. 8. Įmonės finansiniai sunkumai buvo laikino pobūdžio, nulemti nepalankios... 26. 9. UAB „Julidona“ yra atsiskaitęs su darbuotojais, nėra vėluojama... 27. 10. Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Julidona“ yra pareiškęs... 28. 11. Teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūra neatitinka ĮBĮ 8... 29. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas SIA „L-T OIL“ prašo... 30. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 31. 1. Teismas išsamiai išnagrinėjo UAB „Julidona“ finansinę padėtį ir... 32. 2. Pagrįstai teismas nutartyje nurodė, kad bendrovės pradelsti... 33. 3. Pagrįstai teismas nurodė, kad atsakovo argumentai, susiję su gautinomis... 34. 4. Pagrįstai teismas nurodė, kad įsiskolinimo atgavimas iš KOLUX SP Z.O.O.... 35. 5. Skolos atgavimas iš UAB „MS SOLUTIONS“ nėra realus, nes UAB... 36. 6. Pagrįstai teismas nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog jis vykdo veiklą,... 37. 7. Kyla abejonių dėl atsakovo pateiktos 2014 m. spalio 1 d. marketingo... 38. 8. Iki šiol atsakovas ieškovui nėra grąžinęs net dalies skolos.... 39. 9. Nėra pagrindo sutikti su apeliantu, jog vien tai, kad teismo paskirto... 40. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 41. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 42. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 43. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 44. Teismas, spręsdamas klausimą ar įmonei keltina bankroto byla ir vertindamas... 45. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į Lietuvos... 46. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir teigia, jog... 47. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese vyrauja... 48. Pažymėtina ir tai, kad civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas... 49. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų... 50. Atsakovas į bylą yra pateikęs 2014 m. lapkričio 24 d. balansą, pelno... 51. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 52. Kaip jau buvo minėta dalį atsakovo trumpalaikio turto, kuris įvertintas 78... 53. Prie išankstinių mokėjimų tiekėjams yra nurodyti mokėjimai Antstoliui I.... 54. Kaip matyti iš atsakovo pateikto skolininkų sąrašo (2014 m. gegužės 15 d.... 55. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad sumų atgavimo iš Formanci... 56. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors atsakovas apeliacinės... 57. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, jog iš atsakovo... 58. Kaip jau minėta, KOLUX SP.Z.O.O įsiskolinimas UAB „Julidona“ sudaro 2 035... 59. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Julidona“... 60. Iš pateiktos „LAT-OIL“ LLP ir UAB „Julidona“ 2013 m. sausio 30 d.... 61. Kaip minėta, 2014 m. gegužės 15 d. MOON GROUP AG skola UAB „Julidona“... 62. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 63. Byloje yra pateiktas antstolės I. K. 2014 m. sausio 28 d. raštas, iš kurio... 64. Šioje nutartyje teismo minėta, kad iš atsakovo pateikto DNB banko sąskaitos... 65. Atsakovas, siekdamas įrodyti savo finansinės padėties stabilumą, teigia,... 66. Į bylą yra pateiktas UAB „Julidona“ 2014 m. balandžio 9 d. vienintelio... 67. Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė mokestinių prievolių... 68. Minėtas įsakymas nustato, kad jeigu suderinimo aktas pateikiamas per Mano VMI... 69. Kaip matyti iš atsakovo pateikto kreditorių sąrašo 2014 m. gegužės 15 d.... 70. Apeliantas teigia, kad Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai nustatė, kad... 71. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismų praktikoje... 72. Kaip teisingai nurodo ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą, atsakovas... 73. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad MB „Seliksa consulting“ vardu... 74. Apeliantas teigia, kad 2014 m. spalio mėnesį buvo visiškai padengtas darbo... 75. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog byloje neįrodžius didžiosios... 76. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismu, kad atsakovas... 77. Atsakovas tiek atsiliepime į pareiškimą, tiek 2014 m. liepos 1 d.... 78. Atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui taip pat pateikė 2015 metais sudarytas... 79. Iš byloje pateiktos 2014 m. gegužės 15 d. UAB „Julidona“ pelno... 80. Atsakovas 2014 m. lapkričio 26 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad... 81. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju vertinant... 82. Minėti dokumentai buvo parengti UAB „Julidona“ užsakymu. Kaip teisingai... 83. UAB „Julidona“ ūkinės – komercinės veiklos bei finansiniai dokumentai.... 84. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ auditoriams... 85. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad turi būti įvertinami įrodymai,... 86. Apeliacinės instancijos teismas įvertino UAB „Mokesčių ekspertų... 87. Remdamasis nurodytais argumentais ir išvadomis, teismas sprendžia, jog... 88. Dėl ieškovo SIA „L-T OIL“ prašymo išreikalauti 2015 m. sausio 28 d.... 89. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas teismui yra pateikęs dalį... 90. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo 2015 m. vasario 13 d. prašymas... 91. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog minėtos ieškovo išvardintos... 92. Dėl bankroto administratoriaus... 93. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 94. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo laikomasi pozicijos, kad parenkant... 95. Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas,... 96. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą UAB... 97. UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ kandidatūrą pasiūlė ieškovas... 98. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje buvo laikomasi pozicijos, jog vien ta... 99. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad nei ĮBĮ... 100. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vien tai, kad UAB „Bankroto... 101. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 102. Nesant objektyvių duomenų ir įrodymų, leidžiančių abejoti paskirtojo... 103. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 104. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....