Byla e2-2179-344/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei,

3dalyvaujant ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovams L. S. ir M. N.,

4atsakovui V. S.,

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui V. S. dėl žalos atlyginimo.

6Teismas Nustatė

7ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2016 m. gegužės 5 d. teismui pateikė ieškinį, kuriuo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalies, 6.37, 6.210 straipsnių, 6.246-6.249 straipsnių, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalies pagrindu, prašė iš atsakovo V. S. priteisti 1 000 Eur žalai atlyginti bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį ieškovė motyvavo tuo, kad atsakovas, būdamas ( - ) (toliau – Asociacija) prezidentu ir žinodamas, kad Asociacija nevykdo veiklos ir tapo nemoki, nevykdė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl šio straipsnio 4 dalies pagrindu privalo padengti žalą, kurią kreditoriai, t. y. ieškovė, patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas pažeidė šią ĮBĮ nustatytą imperatyviąją pareigą, neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai ir išmintingai Asociacijos bei kreditorių interesais, tokiais savo veiksmais padarydamas įmonei bei jos kreditoriams žalą. Ieškovė ĮBĮ 4 straipsnio 5 punkto, 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 6 straipsnio 3 dalies pagrindu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Asociacijai. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartimi pradėtos pasirengimo nagrinėti Asociacijos bankroto bylą teisme procedūros. Šiaulių apygardos teismas nustatė, kad Asociacija neturi turto iš kurio būtų galima apmokėti teismo ir administravimo išlaidas, todėl Šiaulių apygardos teismas pasiūlė ieškovei sumokėti nurodytą sumą teismo ir administravimo išlaidoms – 1 000 Eur sumą, bankroto byloje apmokėti. Ieškovė ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punkto pagrindu prašo iš Asociacijos vadovo, t. y. atsakovo priteisti ieškovės sumokėtą mokestį – teismo bei administravimo išlaidas. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Asociacijai iškelta bankroto byla, o 2015 m. gruodžio 23 d. nutartimi nuspręsta taikyti supaprastintą bankroto procedūrą. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi bankrutuojanti Asociacija pripažinta bankrutavusia. Nurodė, kad jei atsakovas, kaip Asociacijos prezidentas, būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo, šią sumą būtų privalėjęs sumokėti jis. Šiuo atveju tarp atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes jei atsakovas, kaip Asociacijos prezidentas būtų laiku kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tai ieškovei nebūtų reikėję apmokėti bankroto bylos administravimo išlaidų ir ji būtų nepatyrusi žalos.

8Atsakovas V. S. teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad 2010 m. kovo 17 d. jis buvo išrinktas ( - ) prezidentu, su Asociacija darbo santykių neturėjo ir pareigas ėjo visuomeniniais pagrindais. Nuo 2010 m. kovo 16 d. Asociacija faktiškai veiklos nebevykdė ir tą pačią dieną VĮ Registrų centrui buvo pateiktas pranešimas apie juridinio asmens dalyvių skaičių sumažėjimą mažiau nei leidžia įstatymų leidžiamas minimumas. Visos Asociacijos skolos susidarė iki 2010 m. kovo 16 d., po to skolos nedidėjo, turto ir lėšų Asociacija neturėjo. Pažymėjo, kad bankroto byloje nei nuo bankroto bylos iškėlimo, nei nuo 2010 m. kovo 17 d., kai atsakovas buvo išrinktas Asociacijos prezidentu, nebuvo nustatyta, kad atsakovas pažeidė savo, kaip Asociacijos prezidento pareigas, ar jas vykdė priešingai Asociacijos interesams. Byloje nebuvo duomenų, kad atsakovas būtų atsakingas už įmonės bankrotą bei įmonės finansinius įsipareigojimus. Byloje nebuvo nustatyta atsakovo veiksmų, kurie būtų susiję su ieškovei atsiradusia turtine žala.

9Ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovas M. N. teismo posėdyje prašė ieškinį tenkinti ir nurodė, kad atsakovas, būdamas Asociacijos prezidentu, savalaikiai nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė, būdama kreditore ir žinodama, kad Asociacija nevykdo veikos, neteikia ataskaitų, kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Asociacijai. Asociacija neturėjo turto ir piniginių lėšų, todėl negalėjo apmokėti teismo bei administravimo išlaidų, todėl teismas ieškovei pasiūlė šias išlaidas apmokėti. Atsakovas Asociacijos prezidentu tapo jau iš esmės jai būnant nemokiai, todėl iš karto privalėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Finansinių ataskaitų Asociacija neteikė nuo 2010 metų.

10Atsakovas V. S. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą, nes mano, kad jis neprivalo atsakyti už kito, prieš tai buvusio Asociacijos vadovo veiklą. Jo manymu, pati ieškovė privedė Asociaciją prie sunkios finansinės padėties, jam tapus Asociacijos vadovu, Asociacija buvo nemoki. Teigia, kad ieškovė sąmoningai nori susidoroti su atsakovu, kaip asmeniu. Dėl bankroto bylos iškėlimo Asociacijai jis nesikreipė, nes neturėjo finansinių galimybių. Asociacijos bankroto byla vyko jam už akių, jis teisme nedalyvavo.

11Ieškinys netenkintinas.

12Teismų praktikoje suformuota nuostata, jog siekiant nustatyti įmonės vadovo ar akcininkų civilinę atsakomybę, svarbu išsiaiškinti, ar jie turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir kada konkrečiai ši pareiga jiems atsirado, t. y. momentas, kada atsakovai suprato ar turėjo suprasti, kad įmonės finansinė situacija yra sunki (įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriais).

13Iš byloje esančios Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-653-267/2015, matyti, kad bankroto byla ( - ) buvo iškelta 2015 m. rugpjūčio 28 d. Teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalį, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo gali pateikti kreditoriai, o pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. Nutartyje pažymėta, kad ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinęs byloje esančius duomenis, vadovaudamasis civilinėje byloje teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais, teismas nustatė, kad Asociacija jokio turto neturi, tai patvirtina ir VĮ „Registrų centro“ Nekilnojamojo turto registro duomenys, VĮ „Regitra“ duomenys. Teismas nustatė, kad Asociacija yra nemoki, ji negalės atsiskaityti su vieninteliu kreditoriumi, t. y. Mažeikių rajono savivaldybės administracija, todėl, nenustačius pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis), ( - ) iškėlė bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių – ( - ). Teismas atkreipė bankroto administratoriaus dėmesį į tai, kad, vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punkto pagrindu pareiškėja Mažeikių rajono savivaldybės administracija į Šiaulių apygardos teismo pavedimų lėšų sąskaitą yra įmokėjusi 1 000,00 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms bankroto byloje apmokėti.

14Bankroto bylos iškėlimo momentas nesutapo su momentu, kad įmonė realiai tapo nemoki. Kaip žinia, nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas. Kaip minėta, pagal ĮBĮ 2 straipsnį įmonės nemokumas yra apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal formuojamą teismų praktiką paprastai įmonės balanso duomenys yra vienas iš įrodymų, kuriais remdamasis teismas sprendžia dėl įmonės nemokumo būsenos, kaip ji apibrėžiama ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje. Todėl, kad įvertinti įmonės mokumą, būtina nustatyti, kada įmonės pradelstų įsipareigojimų suma viršijo pusę į balanso įrašyto turto vertės, taip pat, kada įmonė nebeatsiskaitinėjo su kreditoriais, nebeatliko iš anksto apmokėtų darbų ir pan. (Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-25-569/2016).

15Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad bankroto byla Asociacijai buvo iškelta praėjus gan ilgam laiko tarpui nuo to momento, kai ji tapo nemoki.

16Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-2450-721/2010 matyti, kad Asociacija sudarė Investicinės veiklos programą, kuri yra priedas prie 2005 m. liepos 11 d. prašymo ir ja įsipareigojo iki 2008 m. gruodžio mėnesio investuoti 700 000 Lt į panaudos sutartimi suteikiamų patalpų sutvarkymą, projektų parengimą, įrangos ir inventoriaus įsigijimą, patalpų sutvarkymą ir remontą, gerbūvio sutvarkymą. Asociacija pasižadėjo sukurti 20 darbo vietų, siekiant panaudos būdu gaunamas patalpas paversti traukos centrui ir naudoti jas daugiafunkcinei kultūros, užimtumo, paslaugų centro veiklai (4 b. l.). Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2005 m. spalio 3 d. Sprendimu Nr. TI-282 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ nusprendė perduoti Asociacijai Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį adresu Mažeikiai, Ventos g. 8A (nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos Nr. 3629, pastatą-valgyklą-salę, bendro 1690,77 kv. m, pastatą-valgyklą-virtuvę, 826,52 kv. m), kultūrinei veiklai vykdyti (5 b. l.).

172005 m. spalio 12 d. tarp Mažeikių rajono savivaldybės, atstovaujamos administracijos direktoriaus, ir Asociacijos buvo sudaryta Savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. MS-429, o 2005 m. spalio 14 d. Savivaldybės turto, perduodamo pagal panaudos sutartį perdavimo priėmimo aktas (6-7, 8 b. l.). Mažeikių rajono savivaldybė perdavė panaudai Asociacijai iki 2025 m. lapkričio 1 d. neatlygintinai valdyti ir naudotis negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Mažeikiai, Ventos g. 8A. Sutarties 6 punkto pagrindu Asociacija įsipareigojo mokėti užmokestį už naudojamų patalpų eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas, 7 punkto pagrindu – apdrausti gaunamą panaudai daiktą ir t. t. Sutarties 12 4 punkto pagrindu panaudos davėjas įsipareigojo privalomai nutraukti sutartį prieš terminą, jei panaudos gavėjas iki 2008 m. gruodžio 1 d. neįvykdys įsipareigojimų, prisiimtų Asociacijos Investicinės veikos programoje (6 b. l.).

182006 m. birželio 20 d. (2006 m. birželio 30 d.) buvo sudarytas susitarimas dėl 40 500,64 Lt skolos grąžinimo, kuris nurodytas kaip priedas prie Savivaldybės turto panaudos sutarties (9 b. l.). Iš 2007 m. balandžio 16 d. rašto matyti, kad pagal 2006 m. birželio 30 d. pasirašyto Susitarimo dėl skolos grąžinimo grafiką iki 2007 m. balandžio 1 d. į savivaldybės sąskaitą iš privalomų mokėti 13 000 Lt buvo pravesta tik 3 300 Lt, nurodyta, jog iki 2007 m. balandžio 30 d. nesumokėjus įsiskolinimo, bus kreiptasi į savivaldybės tarybą dėl panaudos sutarties nutraukimo (10 b. l.).

192007 m. spalio 5 d. sudarytas dar vienas mokėjimo grafikas, kuriuo susitarta dėl 32 200,64 Lt skolos grąžinimo (11 b. l.).

20Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2008 m. kovo 14 d. raštu informavo Asociaciją, jog iki 2008 m. kovo 1 d. Asociacija turėjo grąžinti 7 200,64 Lt, tačiau grąžino tik 4 500,00 Lt, dėl ko pažymėta, jog nevykdant susitarimo dėl skolos gražinimo bus svarstomas klausimas dėl panaudos sutarties nutraukimo ir skolos išieškojimo (12 b. l.). 2008 m. spalio 8 d. raštu priminta dėl skolos grąžinimo, o taip pat nurodyta, kad iki 2008 m. gruodžio 1 d. nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, priimtų Asociacijos Investicinės veiklos programoje, t. y. neinvestavus 700 000 Lt, bus svarstoma dėl panaudos sutarties nutraukimo (13 b. l.). Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2009 m. lapkričio 27 d. priėmė sprendimą Nr. T1-354, kuriuo nutraukė prieš terminą Savivaldybės turto 2005 m. spalio 12 d. panaudos sutartį Nr. MS-429, įpareigojo administracijos direktorių pasirašyti turto perdavimo-priėmimo aktą, prieš tai įvertinus grąžinamo turto būklę ir galimai padarytą žalą dėl netinkamo sutartie vykdymo (14 b. l.).

212009 m. gruodžio 28 d. UAB „Rezultatas“, įvertinęs Asociacijos negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties vykdymą, nustatė, kad dėl netinkamo panaudos sutarties vykdymo Mažeikių rajono savivaldybei galimai buvo padaryta 40 888,00 Lt žala (15-27 b. l.).

22Mažeikių rajono savivaldybės tarybą 2010 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-69 patvirtino žalos rinkos vertę – 45 234,48 Lt (28 b. l.). Asociacijai buvo išsiųstas susitarimas nutraukti panaudos sutartį prieš terminą (30, 31 b. l.).

23Iš byloje Nr. e2-2179-344/2016 esančio VĮ „Registro centro“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio sąrašo su istorija matyti, kad laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 20 d. iki 2010 m. balandžio 7 d. Asociacijos prezidentu įregistruotas A. P., kuris išrinktas 2004 m. spalio 20 d., o laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 7 d. prezidentu įregistruotas V. S., kuris išrinktas 2010 m. kovo 17 d. A. P. nuo 2013 m. kovo 17 d. išrinktas Asociacijos valdybos nariu, įregistruotas registre 2010 m. balandžio 7 d.

242015 m. liepos 9 d. Vietinio lėšų pervedimo dokumente nurodyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija Šiaulių apygardos teismui pervedė 1 000 Eur už teismo ir administravimo išlaidas bankroto byloje Nr. eB2-653-267/2015, kurias 2015 m. liepos 3 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjai Mažeikių rajono savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarties gavimo dienos įmokėti 1 000 Eur teismo ir administravimo išlaidoms bankroto byloje apmokėti.

25ĮBĮ 11 straipsnis numato, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

26Teismų praktikoje laikoma, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

27Vertindamas byloje esančius įrodymus, teismas pažymi, kad Asociacija jau 2006 m. birželio 30 d. buvo skolinga ieškovei, dėl ko buvo sudarytas mokėjimų grafikas ir susitarta dėl mokėjimo dalimis. Toliau nemokant privalomų mokėjimų bei nevykdant sutarties ir Investicinės veiklos programos įsipareigojimų, dar ne kartą Asociacijai buvo suteikta teisė vykdyti įsipareigojimus. Kadangi Asociacija, vadovaujama jos prezidento A. P., praktiškai nevykdė jokios veiklos, buvo nutraukta panaudos sutartis ir UAB „Rekvizitas“ pagalba apskaičiuota padaryta žala, kurios suma jau buvo aiški 2009 m. gruodžio 29 d.

28Akivaizdu, kad laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 20 d. iki 2010 m. kovo 17 d. Asociacijos prezidentu buvo A. P., kuris žinojo Asociacijos veiklos (neveikimo) problemas, ne kartą pasirašinėjo su ieškovė skolų mokėjimo grafikus ir kuris, teismo įsitikinimu, žinojo, kad jau 2006 m. pabaigoje yra Asociacijos mokumo problemų, tuo labiau, kad Mažeikių rajono savivaldybė ne kartą jį informavo apie susidariusiais Asociacijos skolas ir įsipareigojimų nevykdymą bei ketinimus nutraukti panaudos sutartį. Apie tai, kad Asociacija galimai yra nemoki ieškovei buvo aišku dar 2006-2007 metais, nes jau tuo metu Asociacija nevykdė jokios veiklos, nemokėjo sutartimi privalomų mokėti mokesčių, nevykdė Investicinės veikos programos nuostatų. Patikrinus VĮ „Registrų centro“ duomenis, nustatyta, kad Asociacija niekada neturėjo nekilnojamojo turto, tai patvirtino ir bylos dalyviai.

29Kaip matyti iš UAB „Rezultatas“ išvados, panaudos gavėja, t. y. Asociacija, ne tik negerino naudojamo pastato būklės, tačiau ją net blogino, išardydama ir sugadindama apšildymo sistemą. Šiaulių apygardos teismas konstatavo, kad Asociacija neturi jokio nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, 2006 m. birželio 1 d. Mažeikių savivaldybės administracija užfiksavo 40 500,64 Lt įsiskolinimą (civ. b. Nr. 2-2450-721/2010, b. l. 10), tai rodo, kad jau 2006 m. viduryje Asociacija galimai buvo nemoki, nevykdė prisiimtų įsipareigojimų. Asociacijos prezidentas A. P., žinodamas, kad Asociacija visiškai nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nemoka už komunalines paslaugas, nevykdo Investicinės veiklos programos įsipareigojimų, privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jis, neįvykdęs prisiimtų įsipareigojimų, paliko Asociacijos prezidento pareigas. Teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog nuo 2013 m. kovo 7 d. Asociacijos prezidento pareigas einantis atsakovas V. S. yra atsakingas už ieškovei padarytus nuostolius, kuriuos ji patyrė kreipdamasi dėl bankroto bylos iškėlimo Asociacijai. Teismo nuomone, Asociacijos nemokumas susidarė dar 2006-2007 m. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareiga elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011).

30Teismas laiko nepateisinamu ilgą delsimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo Asociacijai. Ieškovė, būdama rūpestinga ir atidi, žinodama, kad Asociacija yra nemoki, neturi jokio turto, turėjo pareigą anksčiau kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl pareiga apmokėti susidariusius nuostolius priklausė prieš tai buvusiam Asociacijos prezidentui. Akivaizdu, kad būtent jo veiksmai sukėlė neigiamas pasekmes ir taip užtraukė civilinę atsakomybę. Teismas sprendžia, jog atsakovas V. S. negali būti atsakingas už prieš tai buvusio vadovo neveikimą, jo nesikreipimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

31Teismas pripažįsta ir tai, kad ieškovė, būdama atsakinga už Mažeikių rajono savivaldybės turto panaudos sutarties vykdymą, nesielgė rūpestingai, nes net iki 2009 m. gruodžio 4 d., t. y. kol sudarė sutartį dėl turto vertinimo (civ. b. Nr. 2-2450715/2010), t. y. daugiau kaip 4 metus nesirūpino panaudai suteiktu turtu, nesielgė apdairiai, ir tik pasikeitus Asociacijos vadovams, kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, o dar po beveik 5 metų dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas daro išvadą, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog civilinė atsakomybė dėl ieškovei atsiradusios žalos kyla būtent dabartiniam Asociacijos vadovui, todėl sprendžia, jog nėra jokio pagrindo priteisti iš jo prašomą 1 000 Eur žalą.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniai,

Nutarė

33ieškinio netenkinti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 4. atsakovui V. S.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės... 6. Teismas Nustatė... 7. ieškovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2016 m. gegužės 5 d.... 8. Atsakovas V. S. teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį... 9. Ieškovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovas M. N.... 10. Atsakovas V. S. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą,... 11. Ieškinys netenkintinas.... 12. Teismų praktikoje suformuota nuostata, jog siekiant nustatyti įmonės vadovo... 13. Iš byloje esančios Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d.... 14. Bankroto bylos iškėlimo momentas nesutapo su momentu, kad įmonė realiai... 15. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad bankroto byla Asociacijai buvo iškelta... 16. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-2450-721/2010 matyti, kad Asociacija... 17. 2005 m. spalio 12 d. tarp Mažeikių rajono savivaldybės, atstovaujamos... 18. 2006 m. birželio 20 d. (2006 m. birželio 30 d.) buvo sudarytas susitarimas... 19. 2007 m. spalio 5 d. sudarytas dar vienas mokėjimo grafikas, kuriuo susitarta... 20. Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2008 m. kovo 14 d. raštu... 21. 2009 m. gruodžio 28 d. UAB „Rezultatas“, įvertinęs Asociacijos... 22. Mažeikių rajono savivaldybės tarybą 2010 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.... 23. Iš byloje Nr. e2-2179-344/2016 esančio VĮ „Registro centro“ Lietuvos... 24. 2015 m. liepos 9 d. Vietinio lėšų pervedimo dokumente nurodyta, kad... 25. ĮBĮ 11 straipsnis numato, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio... 26. Teismų praktikoje laikoma, kad administracijos vadovas yra specialus... 27. Vertindamas byloje esančius įrodymus, teismas pažymi, kad Asociacija jau... 28. Akivaizdu, kad laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 20 d. iki 2010 m. kovo 17 d.... 29. Kaip matyti iš UAB „Rezultatas“ išvados, panaudos gavėja, t. y.... 30. Teismas laiko nepateisinamu ilgą delsimą kreiptis dėl bankroto bylos... 31. Teismas pripažįsta ir tai, kad ieškovė, būdama atsakinga už Mažeikių... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. ieškinio netenkinti.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...