Byla 2-20741-192/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo S. L. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo teismui,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė prašymą iki ieškinio padavimo teismui dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti Kauno miesto 11-ojo notarų biuro notarei I. J. išduoti nuosavybės teisių paveldėjimo liudijimus į L. L., a.k. ( - ) mirusios 2014-06-10, palikimą.

3Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių pareiškėjas nurodo, kad ketina pateikti ieškinį teismui dėl motinos L. L., a.k. ( - ) mirusios 2014-06-10, 2013-12-09 testamento Nr. IJ-909 nuginčijimo. Atsakovė Ž. L. kreipėsi į notarę dėl nuosavybės teisės liudijimų išdavimo į motinos L. L. paliktą turtą: butą Nr.54 (unikalus Nr. 1997-5027-7015:0051), esantį ( - ) Kaune; butą Nr. 67 (unikalus Nr. 1998-0011-5017:0051), esantį ( - ); žemės sklypą (unikalus Nr.5217-0002-0159), esantį Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., D. I. k. ( - ); gyvenamąjį namą, (unikalus Nr.5294-0010-0010), esantį Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., D. I. k. ( - ), nors atsakovė žino, kad į minėtą nekilnojamąjį turtą pareiškėjas investavo labai daug asmeninių lėšų, jį gerino, prižiūrėjo ir motinos valia buvo palikti butą Nr. 67 (unikalus Nr. 1998-0011-5017:0051), esantį ( - ); žemės sklypą (unikalus Nr.5217-0002-0159), esantį Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., D. I. k. ( - ); ir gyvenamąjį namą, (unikalus Nr.5294-0010-0010), esantį Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., D. I. k. ( - ), pareiškėjui, o atsakovei butą Nr. 54 (unikalus Nr. 1997-5027-7015:0051), esantį ( - ) Kaune. Pareiškėjo nuomone, motina L. L. 2013-12-09 testamentą Nr. IJ-909, kuriuo ji paliko atsakovei butą, (unikalus Nr. 1997-5027-7015:0051), esantį ( - ) Kaune, sudarė suklydimo įtakoje manydama, kad tokiu būdu ji užtikrina, kad butą Nr. 54 (unikalus Nr. 1997-5027-7015:0051), esantį ( - ) Kaune, palieka atsakovei Ž. L., o pareiškėjui palieka sekantį nekilnojamąjį turtą: butą Nr. 67 (unikalus Nr. 1998-0011-5017:0051), esantį ( - ); žemės sklypą (unikalus Nr.5217-0002-0159), esantį Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., D. I. k. ( - ); gyvenamąjį namą, (unikalus Nr.5294-0010-0010), esantį Kauno r. sav., Vandžiogalos sen., D. I. k. ( - ). Atsakovė Ž. L. kreipėsi į notarę dėl nuosavybės teisės liudijimų išdavimo į visą L. L. paliktą turtą. Dėl šios priežasties reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti Kauno miesto 11-ojo notarų biuro notarei I. J. išduoti nuosavybės teisių paveldėjimo liudijimus į L. L., a.k. ( - ) mirusios 2014-06-10, palikimą, kadangi atsakovei Ž. L. išsiėmus nuosavybės teisių paveldėjimo liudijimus, o vėliau galimai ir perleidus nekilnojamąjį turtą, bus apsunkintas teismo sprendimo vykdymas ar išvis nebebus įmanoma įvykdyti teismo sprendimo. Nurodė, kad ieškinio pateikti šiuo metu negali, kadangi reikia surinkti visus rašytinius įrodymus kuriais bus grindžiami ieškinio reikalavimai, o kol bus renkami šie įrodymai atsakovė gali išsiimti nuosavybės teisių paveldėjimo liudijimus į palikimą ir nekilnojamąjį turtą parduoti. Iki šiol pareiškėjas nerinko įrodymų, kadangi atsakovė iki šiol sutiko ir neprieštaravo, kad nekilnojamasis turtas būtų pasidalintas pagal tikrąją motinos valią.

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas.

5Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės žyminio mokesčio dydžio užstatą. Teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato terminą, per kurį turi būti pareikštas ieškinys. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip keturiolika dienų. Nepareiškus per teismo nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 147 str. 3 d.).

6Teismų praktikoje išaiškinama, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

7CPK 148 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 15 d. bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalgoje Nr. AC-34-2 pažymėta, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų aplinkybių visetui: 1) turi būti įrodyta, kad egzistuoja tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; 2) turi būti nurodytos priežastys, pateisinančios, kodėl ieškinys nepateikiamas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones; 3) turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad jau prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones momentu yra kilusi (galbūt kils) grėsmė suinteresuoto asmens turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5322-560/2010).

8Pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas tuo, kad esant ginčui dėl motinos palikimo tarp paveldėtojų kyla grėsmė, kad notarei išdavus paveldėjimo teisės liudijimus į visą turtą, turtas gali būti parduotas ir tokiu būdu apsunkintas galimai palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas.

9Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į pareiškėjo prašyme išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šiuo atveju pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos yra pagrįstas ir tenkintinas. Pareiškėjas, paduodamas teismui prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo, siekia apginti savo teises ir interesus. Šiuo atveju pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė atlieka pareiškėjo teisių ir interesų apsauginę funkciją, užkerta kelią didesnės žalos kilimui, taip pat užtikrina būsimo teismo sprendimo tinkamą ir operatyvų įvykdymą. Todėl pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui padavimo dienos tenkintinas ir taikomos laikinosios apsaugos priemonės: uždrausti Kauno miesto 11-ojo notarų biuro notarei I. J. išduoti nuosavybės teisių paveldėjimo liudijimus į L. L., a.k. ( - ) mirusios 2014-06-10, palikimą.

10Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėjui nustatytinas keturiolikos dienų terminas ieškiniui pareikšti. Nepateikus per teismo nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, 147 straipsnio 1, 3, 6 dalimis, 151 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12patenkinti pareiškėjo prašymą.

13Taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti Kauno miesto 11-ojo notarų biuro notarei I. J. išduoti nuosavybės teisių paveldėjimo liudijimus į L. L., a.k. ( - ) mirusios 2014-06-10, palikimą.

14Šios nutarties kopiją nusiųsti šalims, notarei I. J.

15Nutartį vykdyti skubiai.

16Nustatyti pareiškėjui S. L., asmens kodas ( - ) terminą iki 2014-10-07 pateikti teismui ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. ir 135 str. reikalavimus.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai