Byla 2-874/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutarties, kuria pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saulius ir Kristupas“ prašymą taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Bagaras“, uždarajai akcinei bendrovei „Liuks“ teismui pareiškimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Liuks“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutarties, kuria pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saulius ir Kristupas“ prašymą taikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Bagaras“, uždarajai akcinei bendrovei „Liuks“ teismui pareiškimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Sprendžiamas ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio teismui pareiškimo taikymo pagrįstumo.

5Ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ prašė teismo nepranešus atsakovams iki ieškinio pareiškimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti negyvenamąsias patalpas – administracines patalpas, (duomenys neskelbtini), uždraudžiant šiomis patalpomis savininkui disponuoti bei atlikti bet kokius areštuotų patalpų pagerinimo darbus. Nurodė, kad atsakovas UAB „Liuks“, pasinaudodamas tuo, kad jo iniciatyva Kauno apygardos teismo nutartimi kitoje byloje yra uždrausta ieškovui balsuoti 4067 akcijomis iš turimų 4188, 2011 m. gruodžio 19 d. vykusiame atsakovo UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame dalyvavo tik ieškovas ir atsakovas UAB „Liuks“, priėmė nutarimus atleisti UAB „Bagaras“ valdybos narius bei išrinkti naujus UAB „Bagaras“ valdybos narius. Ieškovas yra užginčijęs 2011 m. gruodžio 19 d. UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo nutarimus, kuriais atšaukta bendrovės valdyba ir išrinkti nauji valdybos nariai, yra apskundęs ir naujai išrinktos valdybos sprendimą pakeisti direktorių. Atsakovas UAB „Liuks“, sužinojęs apie ieškovo ieškinį, kuriuo ginčijami aukščiau minėti sprendimai, siekdamas užvaldyti UAB „Bagaras“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, 2012 m. sausio 10 d. sudarė pirkimo pardavimo sutartį Nr. MK-99, kuria iš UAB „Bagaras“ įsigijo vienintelį šios bendrovės turtą - patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Ieškovo žiniomis minėtos patalpos buvo parduotos už 250 000 litų kainą. Ieškovas, tikėdamasis, jog gali būti bandoma parduoti ginčo patalpas, pastoviai tikrino nekilnojamojo turto registro duomenis ir pamatė, jog yra užsakytas duomenų tikslinimas prieš sandorį. Ieškovas sužinojo, kad UAB „Bagaras“ pas notarę R. S. 2012 m. sausio 9 d. užsakė pažymą sandoriui. Ieškovo atstovas nedelsiant įteikė notarei pranešimą apie tai, jog yra ginčijami atitinkami sprendimai. Notarei R. S. atsisakius patvirtinti sandorį, atsakovai 2012 m. sausio 10 d. nuvyko į Vilnių pas notarą M. K. , kuris 2012 m. sausio 10 d. ryte užsakė pažymą sandoriui. Pažyma buvo išduota labai operatyviai ir tą pačią dieną 13 valandą jau buvo užregistruotas nuosavybės teisės pasikeitimas UAB „Liuks“ vardu pagal minėtą sandorį. Atsakovų UAB „Bagaras“ ir UAB „Liuks“ sudaryta pirkimo pardavimo sutartis pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas UAB „Bagaras“ akcijas įsigijo vien todėl, kad šiai bendrovei nuosavybės teise priklauso ginčo patalpos. Jokio kito turto UAB „Bagaras“ neturi. Ieškovas atsakovo UAB „Bagaras“ turėtas, o šiuo metu priklausančias UAB „Liuks“, patalpas vertina didesne nei 400 000 litų verte, todėl už jam priklausantį akcijų paketą sumokėjo daugiau kaip 380 000 litų. Tuo tarpu atsakovas UAB „Liuks“ šias patalpas savo nesąžiningais veiksmais įsigijo už 250 000 litų sumą. Nurodė, kad ieškovas pareikš teisme ieškinį, kuriuo prašys pripažinti negaliojančia 2012 m. sausio 10 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr. MK-99 bei prašys taikyti restituciją. Taip pat nurodo, kad ieškovas šiuo metu neturi pačios pirkimo pardavimo sutarties, todėl negali pareikšti ieškinio. Be to, kvalifikuotam ieškinio paruošimui reikalingas papildomas laikas, o bet koks delsimas leis atsakovui UAB „Liuks“ dar kartą perleisti turtą. Kadangi atsakovas UAB „Liuks“ jau ne vieną kartą pasielgė nesąžiningai, todėl labai tikėtina, kad ir toliau elgsis nesąžiningai ir sieks ginčo patalpas perleisti tretiesiems asmenims, tuo būdu apsunkinant ieškovo galimybę sugrąžinti patalpas į UAB „Bagaras“. UAB „Liuks“ pardavus patalpas tretiesiems asmenims, ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas pasidarytų negalimas, kadangi iš sąžiningo trečiojo asmens nebūtų galima išreikalauti pastarojo įgyto turto, o norint išreikalauti -reiktų reikšti naujus ieškinius, kas akivaizdžiai apsunkintų sprendimo įvykdymą. Todėl, ieškovo nuomone, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str.) ir areštuoti ginčo patalpas uždraudžiant jomis disponuoti, o taip pat uždraudžiant joms atlikti bet kokius pagerinimus, kad nebūtų apsunkintas restitucijos įgyvendinimas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies - areštavo atsakovui UAB „Liuks“ priklausančią negyvenamąją patalpą -administracinę patalpą, (duomenys neskelbtini), uždrausdamas areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti, įkeisti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims. Nurodė, kad byloje ieškovas ieškiniu reikš reikalavimą pripažinti negaliojančia 2012 m. sausio 10 d. pirkimo pardavimo sutartį Nr. MK-99, kuria buvo parduota UAB „Bagaras“ administracinės patalpos, (duomenys neskelbtini) bei prašys taikyti restituciją. Ieškovo materialiniai teisiniai reikalavimai tiesiogiai siejami su prašomo areštuoti turto teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu. Teismo vertinimu, įrodymai patvirtina, kad 2012 m. sausio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. MK-99 atsakovas UAB „Bagaras“ negyvenamąsias patalpas perleido atsakovui UAB „Liuks“. Todėl teismas pripažino, kad ieškiniui užtikrinti tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Liuks“ vardu registruotą nekilnojamąjį turtą, nes nesiėmus jų, atsakovas turi galimybę perleisti turtą tretiesiems asmenims, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismo vertinimu, laikinoji apsaugos priemonė - draudimas atsakovui atlikti pagerinimus nėra susijusi su ieškovo būsimu reikalavimu dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, pagerinimų atlikimas nesudaro kliūčių restitucijos taikymui, todėl ši laikinoji apsaugos priemonė netaikytina.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Liuks“ (toliau- apeliantas) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodo tokius argumentus.

  1. Ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimo, o teismas apskritai nevertino reikalavimo prima facie pagrįstumo, kaip to reikalauja CPK 144 straipsnio 1 dalis. 2012 m. sausio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ginčo patalpos buvo įvertintos turto vertintojo, parduotos už rinkos kainą. Todėl sutartis buvo naudinga ir UAB „Bagaras“, ir jos akcininkams. Pažymi, jog patalpų išlaikymas UAB „Bagaras“ buvo nuostolingas. Ieškovas savo ieškiniu galimai siekia tik sutrukdyti apelianto veiklą, jo pateikti teiginiai apie ženkliai didesnę patalpų vertę nėra pagrįsti įrodymais.
  2. Ieškovas laikinąsias apsaugos priemones naudoja kaip spaudimo priemonę, tuo tarpu nėra jokių duomenų, kad jų netaikius pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas sprendimo įvykdymas. Nėra pateikta duomenų, kad apeliantas perleis turtą kitiems asmenims, o to daryti apeliantas ir nesirengia, planuoja vystyti ir plėsti savo veiklą, rekonstruoti patalpas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kaip tik apriboja apelianto teises ir pažeidžia ekonomiškumo principą (CPK 145 str. 2 d.).
  3. Ieškovas turėjo galimybę pareikšti ieškinį kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau jis piktnaudžiavo teise ir, nepateikęs ieškinio, neleido įvertinti teismui prima facie ieškinio pagrįstumo. Tokį ieškinį ieškovas galėjo pareikšti nepaisant to, kad ginčijamos pirkimo pardavimo sutarties neturi, nes ji buvo nurodyta viešame registre, ją būtų galėjęs pateikti ir apeliantas. Laiko reikalingumas ieškiniui parengti nėra pateisinama priežastis prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo pareiškimui.
  4. Visi UAB „Bagaras“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos nutarimai yra teisėti ir pagrįsti. Todėl vien jų ginčijimas negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje.
  5. Pats ieškovas neteisėtai įgijo UAB „Bagaras“ akcijas, apeliantas jų įgijimo teisėtumą ginčija kitoje byloje imperatyvių normų pažeidimo pagrindu. Apeliantas toje byloje buvo priverstas prašyti uždrausti naudotis ieškovui jo įgytomis UAB „Bagaras“ akcijomis ir tokios laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos.

10Atsakovas UAB „Bagaras“ prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo iš esmės panašius argumentus kaip ir apeliantas.

11Ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad savo prašyme jis buvo tikėtinai pagrindęs būsimą ieškinį, 2012 m. sausio 10 d. pirkimo pardavimo sutartį ginčys net keturiais pagrindais (CK 1.82, 1.81str. 1 d., 1.80 str. 1 d., 2.83 str. 1 d.). Minėtos sutarties (ne)naudingumo klausimai gali būti išspręsti tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Aplinkybė, kad UAB „Liuks“ ginčija ieškovo akcijų įsigijimo teisėtumą kitoje byloje, ieškovo nuomone, nagrinėjamai bylai neturi reikšmės. Prašymas buvo pareikštas ne siekiant sutrukdyti apeliantui vykdyti veiklą, o siekiant realiai užtikrinti galimą restitucijos taikymą. Be to, jei apeliantas ketina ginčo patalpose vykdyti savo veiklą, o ne jas parduoti, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės reikšmingos įtakos veiklos vykdymui neturi. Ieškovas jau kitoje byloje buvo pareiškęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kurios būtų neleidusios sudaryti ginčijamos pirkimo pardavimo sutarties, tačiau abu atsakovai, apie tai žinodami ir elgdamiesi nesąžiningai, skubiai ją sudarė. UAB „Bagaras“ akcininkų visuotinio susirinkimo ir valdybos nutarimų teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tai paaiškės tik išnagrinėjus kitą bylą, Todėl pastarosios aplinkybės negali būti vertinamos sprendžiant laikinųjų pasaugos priemonių taikymo galimybę nagrinėjamoje byloje.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Apeliacijos dalyku yra tai, ar pagrįstai apeliantui priklausančio turto atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Taigi, šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pažymėtina, kad CPK 144 straipsnio 1 dalis numato ir reikalavimą, kad asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Tačiau šiuo atveju nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kai ieškinys dar apskritai nėra pareikštas. Taigi, nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad kai laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti nepareiškus ieškinio, teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009).

17Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones bendrąja tvarka, turi preliminariai vertinti ieškinio tikėtiną pagrįstumą. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas prašymo teisinius bei faktinius argumentus privalo įvertinti tik ta apimtimi, kad jie turi būti pakankami, kad prima facie patvirtintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-698/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010 ir kt.). Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik leidžia įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui.

18Teisėjų kolegijos nuomone, teismas, ir spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo, neturėtų apskritai ignoruoti būsimo ieškinio tikėtino pagrįstumo vertinimą, nors, minėta, tokioje stadijoje vertinimas objektyviai yra dar labiau ribotas negu sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą bendrąja tvarka. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje šiuo aspektu nepasisakė. Todėl teisėjų kolegija, iš dalies sutikdama su apeliantu, sprendžia, kad skundžiamoje nutartyje būsimo ieškinio tikėtino pagrįstumo visiškas nevertinimas bent pagal pareikšto prašymo duomenis pripažintinas skundžiamos nutarties trūkumu, tačiau, kita vertus, per se nelemiančiu skundžiamos nutarties nepagrįstumo iš esmės. Juo labiau, kad ieškovo pateiktame prašyme buvo nurodyta, kad jis ginčys tarp atsakovų sudarytą 2012 m. sausio 10 d. pirkimo pardavimo sutartį, nurodė jos dar neturįs, tačiau pateikė viešo registro duomenis apie tokios sutarties sudarymo faktą, taip pat prašyme nurodė faktines aplinkybes, sąlygojusias, jo nuomone, ginčo turto perleidimą už per mažą kainą, pateikė prie prašymo šias aplinkybes patvirtinančius (ar iš dalies patvirtinančius) dokumentus. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pakankamas pagrindas išvadai, kad prašymas (ir būsimas ieškinys) yra tikėtinai pagrįstas.

19Ieškovas prašyme nurodė, kad UAB „Bagaras“ akcijas pirko vien todėl, jog ši bendrovė turi nekilnojamąjį turtą, kito turto ji neturi. Todėl sutiktina su ieškovu, kad, perleidus šį turtą už ženkliai mažesnę kainą (jei ši aplinkybė pasitvirtins bylos nagrinėjimo iš esmės metu), yra grėsmė jo turtiniams interesams. Akivaizdu ir tai, kad apeliantui perleidus ginčo turtą kitiems asmenims, palankaus ieškovui sprendimo byloje atveju jo įvykdymas, grąžinant turtą natūra, gali būti apsunkintas, o gal ir neįmanomas. Apelianto teiginiai, kad jis nesiruošia niekam perleisti ginčo turto per se nereiškia, kad jo planai negali pasikeisti net ir trumpu laikotarpiu, pavyzdžiui, gavus labai pelningą pasiūlymą. Kita vertus, ieškovas pagrįstai nurodo, kad jei apeliantas niekam turto perleisti neketina, juo naudotis ir valdyti skundžiama nutartimi nėra uždrausta, todėl ženklių neigiamų pasekmių veiklos vystymui turto areštas neturėtų turėti. Šiame kontekste teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė ekonomiškumo principą, nes areštuotas tik tas turtas, dėl kurio kyla ginčas, be to, kaip minėta, nei jį valdyti, nei juo naudotis nėra uždrausta.

20Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis - turėjo galimybę iš karto pareikšti ieškinį su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bet to nepadarė, ir tokiu būdu nesudarė sąlygų teismui preliminariai vertinti ieškinio pagrindimo tikėtinumą (pastebėtina, kad pastaruoju argumentu pats apeliantas iš esmės pripažįsta aukščiau minėtą prašymo iki ieškinio pareiškimo teismo tikėtino pagrindimo vertinimo galimybių ribotumą). Ieškovas prašyme nurodė, kad pačios 2012 m. sausio 10 d. pirkimo pardavimo sutarties neturi, taigi, turto pardavimo kainą nurodė tik pagal jo turimą informaciją. Akivaizdu, kad neturint visos sutarties nėra galimybių įvertinti visas jos sąlygas. Be to, neatmestina, kad turtas operatyviai gali būti perleistas kitiems asmenims, kas, sprendžiant iš ieškovo nurodomų aplinkybių, ir buvo padaryta sudarant ginčo sutartį net ir nepaisant ieškovo pastangų užkirsti kelią skubotam UAB „Badaras“ turto perleidimui.

21Dėl aukščiau paminėtų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Pastebėtina, kad kiti atskirojo skundo argumentai (UAB „Bagaras“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos nutarimų teisėtumas, ieškovo akcijų įsigijimo neteisėtumas) yra susiję su ginčų tarp šalių išsprendimo esme, kas šioje stadijoje nėra nagrinėjama, taigi, jie neturi įtakos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui ir dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio... 5. Ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ prašė teismo nepranešus atsakovams... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. nutartimi prašymą tenkino iš... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Liuks“ (toliau- apeliantas) prašo... 10. Atsakovas UAB „Bagaras“ prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo iš... 11. Ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ prašo atskirojo skundo netenkinti.... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Apeliacijos dalyku yra tai, ar pagrįstai apeliantui priklausančio turto... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis taikyti... 17. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, teismas, ir spręsdamas klausimą dėl laikinųjų... 19. Ieškovas prašyme nurodė, kad UAB „Bagaras“ akcijas pirko vien todėl,... 20. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad ieškovas... 21. Dėl aukščiau paminėtų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 22. Pastebėtina, kad kiti atskirojo skundo argumentai (UAB „Bagaras“... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336-338... 24. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....