Byla 2-294-330/2018
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti Uni-Boilers ApS kreditorinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje Nr. B2-72-440/2018 (buvęs bylos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Uni-Boilers ApS atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti Uni-Boilers ApS kreditorinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje Nr. B2-72-440/2018 (buvęs bylos

3Nr. B2-151-440/2017).

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5

 1. Ginčo esmė
 1. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Baltic Bioenergy“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi BUAB ,,Baltic Bioenergy“ bankroto byloje buvo patvirtintas 1 142 413,10 Eur dydžio K. E. H. Holding A/S kreditorinis reikalavimas.
 2. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartimi BUAB ,,Baltic Bioenergy“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nutartis pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjo 2017 m. kovo 27 d.
 3. Šiaulių apygardos teisme 2017 m. kovo 7 d. gautas BUAB ,,Baltic Bioenergy“ bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ prašymas patvirtinti Uni-Boilers ApS 1 142 413,10 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Prašyme nurodyta, kad 2017 m. vasario 22 d. buvo gautas Uni-Boiler ApS pranešimas, jog 2016 m. liepos 12 d. perdavimo sutarties pagrindu 1 276 924,49 Eur skolininkės BUAB „Baltic bioenergy“ kreditorinis įsiskolinimas kreditorei E. H. Holding A/S perduotas naujajai kreditorei Uni-Boiler ApS. Kartu su prašymu teismui pateikta reikalavimo perleidimo sutarties kopija su vertimu į lietuvių kalbą.
 4. Šiaulių apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad reikalavimo perleidimo sutarties kopija nėra patvirtinta dokumentų tvirtinimo žyma (Apostille), taip pat į aplinkybę, kad pagal Danijos Karalystės Centrinio verslo registro (CVR) duomenis nuo 2016 m. liepos 6 d. K. E. H. Holding A/S vadovas K. E. H. neteko įgaliojimų, kas sukėlė abejonių dėl K. E. H. teisės sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį įmonės vardu, 2017 m. kovo 16 d. nutartimi įpareigojo bankroto administratorę pateikti papildomus duomenis.
 5. Šiaulių apygardos teisme 2017 m. kovo 24 d. gautas Uni-Boilers ApS atstovo advokato L. B. prašymas pakeisti kreditorę K. E. H. Holding A/S į naują kreditorę Uni-Boilers ApS ir patvirtinti Uni-Boilers ApS 1 276 924,49 Eur finansinį reikalavimą, kuris šiai bendrovei perėjo 2016 m. liepos 12 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu.
 6. Šiaulių apygardos teisme 2017 m. kovo 31 d. gautas BUAB ,,Baltic Bioenergy“ bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ raštas, kuriuo teismas informuotas apie tai, kad bankroto administratorė neturi galimybių pateikti papildomų duomenų.
 7. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi Uni - Boilers ApS buvo įtraukta į BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Be to, šia nutartimi bankroto administratorė įpareigota pateikti papildomus duomenis Uni - Boilers ApS prašymo pagrįstumui įvertinti.
 8. Šiaulių apygardos teisme 2017 m. balandžio 18 d. gautas BUAB ,,Baltic Bioenergy“ bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ raštas, kuriame bankroto administratorė pareiškė prašymą netvirtinti trečiojo asmens Uni-Boilers ApS finansinio reikalavimo, nes paaiškėjo naujos aplinkybės, kad kreditoriaus K. E. H. Holding A/S vadovas dar iki 2016 m. liepos 12 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo neteko įgaliojimų.
 9. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi netenkino BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorės prašymo dėl kreditoriaus pakeitimo ir Uni-Boilers ApS kreditorinio reikalavimo BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje tvirtinimo. Teismas įvertino byloje esančius duomenis: 2016 m. liepos 12 d. reikalavimo perdavimo sutartį, Danijos Karalystės Centrinio verslo registro (CVR) duomenis bei byloje dalyvaujančių Uni-Boilers ApS atstovo advokato L. B. ir BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorės rašytinius paaiškinimus. Įvertinęs Danijos Karalystės Centrinio verslo registro (CVR) duomenis apie tai, kad nuo 2016 m. liepos 6 d. K. E. H. Holding A/S vadovas K. E. H. neteko įgaliojimų, nes tą dieną bankroto teismui Heringe išsiųstas prašymas dėl įmonės likvidavimo, kad byloje nėra kitų duomenų apie K. E. H. įgaliojimus veikti įmonės vardu po kreipimosi į teismą dėl tos įmonės likvidavimo, teismas pripažino, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo abejoti viešųjų registrų duomenų teisingumu ir išsamumu, t. y. jog nuo 2016 m. liepos 6 d. K. E. H. Holding A/S vadovas K. E. H. neteko įgaliojimų, todėl negalėjo 2016 m. liepos 12 d. sutartimi perleisti kreditorės K. E. H. Holding A/S turimos reikalavimo teisės. Ši teismo nutartis yra įsiteisėjusi.
 10. Šiaulių apygardos teisme buvo gautas pakartotinis Uni-Boilers ApS atstovo prašymas dėl trečiojo asmens Uni-Boilers ApS finansinio reikalavimo tvirtinimo, kurį Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi persiuntė BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorei ir išaiškino, kad klausimas dėl Uni-Boilers ApS finansinio reikalavimo bus sprendžiamas gavus bankroto administratorės prašymą.
 11. BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorė prašė teismo netvirtinti trečiojo asmens Uni-Boilers ApS finansinio reikalavimo UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi tenkino BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ prašymą dėl Uni-Boilers ApS kreditorinio reikalavimo netvirtinimo, atsisakė pakeisti kreditorę K. E. H. Holding A/S į naują kreditorę Uni-Boilers ApS bei tvirtinti 1 276 924,49 Eur dydžio Uni-Boilers ApS kreditorinį reikalavimą BUAB ,,Baltic Bioenergy“ bankroto byloje.
 2. Teismas nurodė, kad nors Uni-Boilers ApS kartu su pakartotiniu prašymu pateikti dokumentai yra patvirtinti Apostille žyma, tačiau pagal 1961 m. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo Apostille patvirtinami tik rašytiniame dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumas, todėl Apostille žyma nepatvirtina dokumento turinio. Teismas sprendė, kad nors 2016 m. liepos 12 d. perdavimo sutartis sudaryta notarine forma, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl rašymo apsirikimo perdavimo sutartyje tris kartus būtų buvusi nurodyta ne tokia jos sudarymo data. Teismas atkreipė dėmesį, kad aplinkybė, jog notariniame sandoryje nurodyta ne tokia sandorio sudarymo data, buvo teigiama tik Uni-Boilers ApS ir K. E. H. Holding A/S vadovų 2017 m. balandžio 18 d. paaiškinimuose. Teismo vertinimu, byloje yra prieštaringi duomenys dėl to, kada įvyko reikalavimo teisių perdavimas.
 3. Teismas taip pat pažymėjo, kad terminas kreditoriniams reikalavimams bankroto byloje pareikšti baigėsi 2015 m. lapkričio 26 d., tačiau trečiasis asmuo Uni-Boilers ApS tik 2017 m. vasario 22 d. kreipėsi į BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorę dėl jo finansinio reikalavimo tvirtinimo pagal 2015 m. skolų perdavimą. Kadangi Uni-Boilers ApS direktorius yra M. N., kuris iki bankroto bylos iškėlimo ėjo ir UAB „Baltic Bioenergy“ vadovo pareigas, be to, M. N. pareiškė finansinį reikalavimą UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje, teismas sprendė, jog trečiajam asmeniui Uni-Boilers ApS galėjo ir turėjo būti žinoma apie bankroto bylos iškėlimą skolininkei UAB „Baltic Bioenergy“, todėl Uni-Boilers ApS turėjo pareigą kreiptis dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, tačiau kreipėsi praėjus daugiau nei 14 mėnesių nuo galimai tariamos reikalavimo teisės atsiradimo pagal 2015 m. gruodžio 31 d. skolos perdavimą.
 4. Teismas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 5 dalies bei CK 6.109 straipsnio 1 dalies teisinį reglamentavimą, taip pat kasacinio teismo išaiškinimus, nurodė, kad naujasis kreditorius reikalavimo sutartimi įgytą reikalavimo teisę gali panaudoti prieš skolininką, t. y. įgyja teisę reikalauti prievolės įvykdymo, tik po to, kai skolininkas buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą naujajam kreditoriui.
 5. Bankroto administratorė neprašė reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinti negaliojančia, o teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, kurie leistų tą sandorį vertinti kaip akivaizdžiai niekinį ir šį klausimą spręsti teismo iniciatyva (CK 1.78 straipsnis). Tačiau, teismo vertinimu, iškilo pagrįstų abejonių dėl K. E. H. Holding A/S 1 276 924,49 Eur dydžio reikalavimo teisės perleidimo trečiajam asmeniui Uni-Boilers ApS. Teismas pažymėjo, kad tik nurodžius, jog 2017 m. liepos 12 d. K. E. H. Holding A/S vadovas K. E. H. neturėjo įgaliojimų sudaryti sandorius įmonės vardu, Uni-Boilers ApS pateikė papildomus paaiškinimus, jog perdavimo sutartyje nurodyta netiksli jos sudarymo data, jog reikalavimo teisė buhalteriškai perduota dar 2015 m. gruodžio 31 d., tačiau reikalavimo perleidimo sutartis pasirašyta 2016 m. liepos 1 d. Trečiasis asmuo Uni-Boilers ApS neteikė duomenų, paaiškinimų nei bankroto administratorei, nei teismui, kodėl dėl reikalavimo teisės perleidimo galimai buvo sudaryti iš esmės du sandoriai: skolos perdavimas ir perdavimo sutartis. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, jog pakartotiniame prašyme Uni-Boilers ApS nurodė, kad „šalys buvo susitarusios, jog galutinai reikalavimas bus perleidžiamas tik po to, kai jis bus teismo patvirtintas“, todėl kyla abejonių, ar apskritai įvyko reikalavimo teisės perleidimas.
 6. Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sutiko su bankroto administratore, kad Uni-Boilers ApS neįrodė reikalavimų pagrįstumo. Kadangi Uni-Boilers ApS nepaneigė bylos nagrinėjimo metu teismui kilusių abejonių dėl to, ar ji įgijo teisę reikalauti 1 276 924,49 Eur iš UAB ,,Baltic Bioenergy“, teismas padarė išvadą, kad Uni-Boilers ApS neįrodė turimos reikalavimo teisės.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde trečiasis asmuo Uni-Boilers ApS prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį ir klausimą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:
  1. Priešingai nei konstatavo teismas, apelianto pateikti dokumentai yra tinkami įrodymai, pagrindžiantys reikalavimo teisės perleidimą. Pateikti dokumentai yra patvirtinti Apostille. Reikalavimo perleidimo sutartis, Uni-Boiler ApS direktoriaus M. N. ir K. E. H. Holding A/S direktoriaus K. E. H. paaiškinimas, skolų perdavimo aktas patvirtinti valstybės įgaliotų pareigūnų. Be to, šie dokumentai nėra įstatymų nustatyta tvarka nuginčyti.
  2. Nors pagal Danijos Karalystės Centrinio verslo registro (CVR) duomenis nuo 2016 m. rugpjūčio 29 d. K. E. H. Holding A/S yra išregistruota, tačiau jokiam kitam asmeniui šio juridinio asmens reikalavimas skolininkei UAB „Baltic Bioenergy“ nebuvo perleistas, joks kitas trečiasis asmuo nesikreipė dėl jo, kaip kreditoriaus, įtraukimo į UAB „Baltic Boenergy“ bankroto bylą. Be to, nėra duomenų, įrodančių, jog šis reikalavimas būtų nurašytas ar K. E. H. Holding A/S būtų atsisakiusi reikalavimo.
  3. Priešingai nei nurodė teismas, 2016 m. liepos 12 d. perdavimo sutartis nėra sudaryta notarine forma. Sutartis sudaryta paprasta rašytine forma, tačiau Šiaulių apygardos teismui pareikalavus dokumentus patvirtinti Apostille, Naestvest teismo notarė juos atitinkamai patvirtino.
  4. Nėra pagrindo abejoti reikalavimo perleidimo sutarties ir paaiškinimų tikrumu. Reikalavimo perleidimo sutartį pasirašę juridinių asmenų įgalioti asmenys patys savo paaiškinimuose nurodė, kad reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo data buvo nurodyta klaidingai, kad reikalavimas buvo perleistas dar 2015 m. gruodžio 31 d., tik sutartis pasirašyta vėliau. Paaiškinimuose nurodytos aplinkybės nėra paneigtos, todėl nėra pagrindo jomis abejoti, be to, paaiškinimai pasirašyti tų pačių asmenų, kurie buvo pasirašę reikalavimo perleidimo sutartį.
  5. Nepagrįstai teismas nurodė, kad byloje yra prieštaringi duomenys dėl to, kada įvyko teisių perdavimas. Pirma, nebuvo paneigta, jog reikalavimas buvo perleistas. Antra, reikalavimas buvo perleistas iki prašymo patvirtinti pareiškėjo kreditorinį reikalavimą pateikimo momento. Trečia, tai, kad reikalavimo perleidimas neatitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytos tvarkos, nepaneigia perleidimo fakto, nes sandoris sudarytas Danijos Karalystėje, šios valstybės juridinių asmenų. Ketvirta, reikalavimo perleidimo sutartyje padaryta korektūros klaida nepaneigia reikalavimo perleidimo fakto.
  6. Danijos Karalystės Centriniame verslo registre (CVR) nenurodyta, kas po K. E. H. perėmė K. E. H. Holding A/S valdymo organo įgaliojimus, nors įmonė išregistruota 2016 m. rugpjūčio 29 d.
  7. Priešingai nei nurodė teismas, Uni-Boilers ApS informavo skolininkę BUAB „Baltic Bioenergy“ apie reikalavimo teisės perleidimą, nes Uni-Boilers ApS 2017 m. vasario 22 d. kreipėsi į skolininkės bankroto administratorę dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, taip pat jai buvo pateikta reikalavimo perleidimo sutartis.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius prašo Uni-Boilers ApS atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:
  1. Pagrįstai teismas nurodė, kad Apostille žyma nepatvirtina dokumento turinio. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl reikalavimo perleidimo sutarties turinio teisėtumo.
  2. Teismas padarė teisingą išvadą, kad 2016 m. liepos 12 d. perdavimo sutartyje tris kartus nurodant ne tokią jos sudarymo datą, vargu ar tokią aplinkybę galima vertinti kaip rašymo apsirikimą, o juridinių asmenų vadovų paaiškinimai vertintini kaip šališki.
  3. Byloje nustatyta, kad Uni-Boilers ApS į skolininkės BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorę dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo kreipėsi tik 2017 m. vasario 22 d., nors apeliantas teigia, jog reikalavimas buvo perimtas dar 2015 m. gruodžio 31 d., todėl negalima teigti, jog skolininkė buvo tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimą naujajam kreditoriui. Be to, Uni-Boilers ApS turėjo būti žinoma apie bankroto bylos UAB „Baltic Bioenergy“ iškėlimą.
  4. Tai, kad K. E. H. Holding A/S yra išregistruota ir jos reikalavimas BUAB „Baltic Bioenergy“ nėra perleistas kitam asmeniui, šiuo atveju neturi jokios teisinės reikšmės, nes apeliantas turi įrodyti savo reikalavimo į bankrutuojančią įmonę pagrįstumą.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Baltic Bioenergy“ prašo Uni-Boilers ApS atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:
  1. Juridiniam asmeniui nepateikus pakankamai duomenų, patvirtinančių reikalavimo pagrįstumą, ir teismui kilus pagrįstų abejonių dėl pateiktų duomenų prieštaringumo, toks reikalavimas negali būti tvirtinamas.
  2. Teismas, nagrinėdamas užsienio privataus teisės subjekto prašymą, savo iniciatyva nerenka duomenų apie tikėtinai taikytinos užsienio teisės turinį, nes tokią įrodinėjimo naštą turi būtent trečiasis asmuo pagal Lietuvos Respublikos kolizines teisės normas, tačiau nagrinėjamu atveju jis šios pareigos nevykdė. Be to, 2008 m. birželio 17 d. priimtas Reglamentas dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) Danijos Karalystei netaikomas.
  3. Apeliantas tik po ilgo laiko pateikė atsakovės bankroto administratorei duomenis apie tariamą reikalavimo teisės perėmimą, o susitarime nedetalizuojama nei perėmimo sąlygos, nei pagrindas, nei kitos teisiškai reikšmingos aplinkybės.
  4. Teisę perleidžianti K. E. H. Holding A/S reikalavimo perleidimo susitarimo sudarymo metu buvo likviduojama įmonė, o tai reiškia, kad galimai tik įmonės likvidatorius galėjo sudaryti tokį susitarimą.
  5. Pagrįstai teismas pripažino, kad apelianto pateikti duomenys yra prieštaringi ir jų prieštaringumas nebuvo pašalintas.
  6. Teismas teisingai nurodė, kad Apostille žyma patvirtina tik dokumentą pasirašiusio asmens parašo, o ne dokumento turinio tikrumą.
  7. Teismas atskleidė bylos esmę, tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių, tinkamai ištyrė bylos duomenis, juos įvertino ir pagrįstai konstatavo, kad apelianto pateiktų duomenų nepakanka tenkinti prašymą dėl jos kreditorinio reikalavimo tvirtinimo.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta pakeisti kreditorę K. E. H. Holding A/S į naują kreditorę Uni-Boilers ApS su 1 276 924,49 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų Lietuvos Respublikos įstatymų. Bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą ir kt., taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja nurodyto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis).
 3. Kreditorių reikalavimų tikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimai atleistiesiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Kreditorių reikalavimų tikslinimo institutas plačiai išaiškintas teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą, įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, ekonomines ir laiko sąnaudas, todėl bankroto bylą nagrinėjantis teismas turėtų siekti, kad kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas ir dydis būtų nustatyti jo tvirtinimo stadijoje, o reikalavimų tikslinimo institutas taikomas tais atvejais, kai šioje stadijoje tam tikrų aplinkybių nustatyti protingomis pastangomis neįmanoma ar kai jos pasikeičia po reikalavimo patvirtinimo. Tai padėtų užtikrinti bankroto procedūrų sklandumą, kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcijų stabilumą, išvengti atlikto reikalavimų tenkinimo koregavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).
 4. Minėtas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad bankroto bylą nagrinėjančiam teismui patvirtinus įmonės kreditorių sąrašą bei jų finansinių reikalavimų dydį, šis teismas turi teisę patikslinti (sumažinti, padidinti) kreditoriaus finansinio reikalavimo dydį arba išbraukti kreditorių iš kreditorių sąrašo iki teismo nutarties dėl bankroto bylos nutraukimo ar sprendimo likviduoti įmonę priėmimo, taip pat kad ĮBĮ 26 straipsnyje nurodytų galimų kreditorinių reikalavimų patikslinimų sąrašas, vadovaujantis pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nėra baigtinis.
 5. CK 6.101 straipsnis reguliuoja kreditoriaus teisės perleisti reikalavimą klausimus. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu; reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Įmonių bankroto procesą reguliuojančios teisės normos numato, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia (ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalis). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką kreditorių finansiniai reikalavimai, suteikiantys teisę turėti įtakos kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimui, gali būti perimami tik teisės aktų nustatyta tvarka sudarius sandorį, kuriuo kreditoriaus valia aiškiai išreiškiama, pavyzdžiui, sudarius reikalavimo perleidimo sutartį. ĮBĮ nuostatos patvirtina, kad tiek atsisakydamas kreditorinio reikalavimo, tiek perleisdamas jį kitam kreditoriui arba kitam asmeniui, kreditorius laisva valia išreiškia savo ketinimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 31d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-357/2007).
 6. Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl kreditoriaus pakeitimo nauju kreditoriumi, pakartotinai nevertinamas paties finansinio reikalavimo pagrįstumas, nes tai buvo padaryta įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinus pradinės kreditorės finansinį reikalavimą (Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi). Šiuo atveju vertinama, ar reikalavimo teisė perleista teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Kaip jau minėta šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas pirmąjį (ankstesnį) kartą spręsdamas trečiojo asmens Uni-Boilers ApS finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje klausimą, įvertino tokius turėtus duomenis: 2016 m. liepos 12 d. perdavimo sutartį (daugiau reikalavimo teisės perleidimą patvirtinančių duomenų teismui nebuvo pateikta), Danijos Karalystės Centrinio verslo registro (CVR) informaciją, Uni-Boilers ApS atstovo advokato L. B. ir BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto administratorės rašytinius paaiškinimus. Tų duomenų pagrindu teismas padarė išvadą, jog K. E. H. kreditorės K. E. H. Holding A/S vardu 2016 m. liepos 12 d. sutartimi negalėjo perleisti reikalavimo teisės, nes pagal Danijos Karalystės Centrinio verslo registro (CVR) duomenis nuo 2016 m. liepos 6 d. K. E. H. Holding A/S vadovas K. E. H. neteko įgaliojimų, nes tą dieną bankroto teismui Heringe išsiųstas prašymas dėl įmonės (K. E. H. Holding A/S) likvidavimo, jog byloje nėra kitų duomenų apie K. E. H. įgaliojimus veikti įmonės vardu po kreipimosi į teismą dėl tos įmonės likvidavimo (žr. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį).
 8. Po Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties įsiteisėjimo buvo gautas pakartotinis Uni-Boilers ApS atstovo advokato L. B. prašymas dėl Uni-Boilers ApS finansinio reikalavimo tvirtinimo. Kartu su šiuo prašymu pateikta ne tik Apostille žyma patvirtinta 2016 m. liepos 12 d. perdavimo sutartis, kuria, trečiojo asmens Uni-Boilers ApS teigimu, jis perėmė reikalavimo teisę skolininkei BUAB „Baltic Bioenergy“ iš pirminės kreditorės K. E. H. Holding A/S, bet ir Apostille žyma patvirtinti Uni-Boilers ApS bei K. E. H. Holding A/S vadovų 2017 m. balandžio 18 d. rašytiniai paaiškinimai, kad: K. E. H. Holding A/S iš UAB „Baltic Bioenergy“ gautinos sumos buvo perduotos 2015 m. gruodžio 31 d. ir tai patvirtina įmonės Uni-Boilers ApS 2015 m. balansas; perdavimo sutartis buvo sudaryta vėliau; rengiant perdavimo sutartį buvo klaidingai nurodyta data, sutarties data turėjo būti – 2016 m. liepos 1 d. Taip pat pateiktas Apostille žyma patvirtintas 2015 m. gruodžio 31 d. skolos perdavimo aktas, kuriame nurodyta, kad: „K. E. H. Holding A/S yra skolinga 40 268 Eur mokesčio už konsultavimo paslaugas Uni-Boilers ApS. Šis reikalavimas bus įvykdytas kreditorei perduodant turtą: 1) iš „Baltic Bio Energy“, UAB, gautinas lėšas, t. y. 1 276 924,49 Eur sumą; 2) iš „Baltic Wood“, UAB, gautinas lėšas, t. y. 160 259 Eur sumą; 3) įrangą, esančią adresu Kruciu kaimas, LT-89327 Mažeikiai“. Akte taip pat nurodyta, kad atlikus perdavimą, visos skolos tarp K. E. H. Holding A/S ir Uni-Boilers ApS bus visiškai ir galutinai padengtos.
 9. Teisėjų kolegija, įvertinusi trečiojo asmens Uni-Boilers ApS pateiktus dokumentus, taip pat kitus byloje esančius duomenis, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje keisti kreditorę K. E. H. Holding A/S nauja kreditore Uni-Boilers ApS su 1 276 924,49 Eur finansiniu reikalavimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje surinktų duomenų pagrindu negalima daryti neabejotinos išvados, jog BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje patvirtintas K. E. H. Holding A/S finansinis reikalavimas buvo perleistas trečiajam asmeniui Uni-Boilers ApS teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad pagal 1961 m. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybės išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, Apostille patvirtinami tik rašytiniame dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumas. Apostille žyma nepatvirtina paties dokumento turinio tikrumo, realumo ar teisėtumo. Dėl šios priežasties, nagrinėjamu atveju sprendžiant kreditoriaus pakeitimo klausimą, turi būti įvertinta, ar trečiojo asmens Uni-Boilers ApS pateiktų dokumentų pagrindu galima daryti išvadą apie realiai ir teisėtai įvykusį K. E. H. Holding A/S reikalavimo teisės skolininkei BUAB „Baltic Bioenergy“ perleidimą naujai kreditorei Uni-Boilers ApS. Teisingam bylos išnagrinėjimui taipogi neturi teisinės reikšmės ir tas faktas, jog Uni-Boilers ApS teismui pateikti dokumentai yra patvirtinti valstybės įgaliotų asmenų parašais, nes šiais parašais taip pat nepatvirtinamas šių dokumentų turinio tikrumas ir/ar teisėtumas.
 11. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo nuostata, kad byloje esant prieštaringiems duomenims dėl to, kada įvyko K. E. H. Holding A/S kreditorinio reikalavimo teisės perdavimas Uni-Boilers ApS (pateiktoje perdavimo sutartyje nurodyta, kad sutartis sudaryta 2016 m. liepos 12 d.; 2017 m. balandžio 18 d. rašytiniuose paaiškinimuose Uni-Boilers ApS ir K. E. H. Holding A/S vardu atitinkamai pasirašę M. N. ir K. E. H. nurodė, jog perdavimo sutartyje klaidingai nurodyta neteisinga sutarties sudarymo data, nes sutartis sudaryta 2016 m. liepos 1 d., kad K. E. H. Holding A/S dar 2015 m. gruodžio 31 d. perdavė naujai kreditorei Uni-Boilers ApS reikalavimo teisę į UAB „Baltic Bioenergy“ skolą, tik sutartis dėl perdavimo sudaryta vėliau), be to, esant duomenims apie tai, kad 2016 m. liepos 12 d. K. E. H. Holding A/S vadovas K. E. H. neturėjo įgaliojimų sudaryti sandorius tos įmonės vardu (pagal Danijos Karalystės Centrinio verslo registro (CVR) duomenis nuo 2016 m. liepos 6 d. K. E. H. Holding A/S vadovas K. E. H. neteko įgaliojimų), egzistuoja pagrįstos abejonės dėl K. E. H. Holding A/S 1 276 924,49 Eur dydžio reikalavimo teisės perleidimo Uni-Boilers ApS fakto realumo.
 12. Trečiojo asmens Uni-Boilers ApS pakartotiniame prašyme dėl kreditoriaus pakeitimo nurodyta, kad K. E. H. Holding A/S kreditorinio reikalavimo teisė „buhalteriškai“ jam buvo perleista dar 2015 m. gruodžio 31 d., tik reikalavimo perleidimo sutartis buvo pasirašyta vėliau (2016 m. liepos 1 d.), nes buvo sutarta ją (sutartį) sudaryti, kai teismas patvirtins šį reikalavimą.
 13. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjant byloje iškilusį ginčą dėl kreditoriaus pakeitimo kitu, buhalterinis reikalavimo perleidimo (skolų perdavimo) aktas teisine prasme negali būti laikomas tinkamu reikalavimo teisės perleidimo sandoriu tam, kad galima būtų tokį reikalavimą patvirtinti skolininko bankroto byloje, nes, kaip jau minėta, reikalavimai gali būti perimami tik teisės aktų nustatyta tvarka sudarius sandorį, kuriuo kreditoriaus valia aiškiai išreiškiama, pavyzdžiui, šiuo atveju sudarius reikalavimo perleidimo sutartį. Tuo labiau, kad pats apeliantas pakartotiniame prašyme dėl kreditoriaus pakeitimo pripažino, jog galutinis reikalavimo teisės perleidimas turėjo įvykti tik patvirtinus šį reikalavimą teisme. Be to, 2015 m. gruodžio 31 d. skolų perdavimo akte nurodyta, kad visos skolos tarp K. E. H. Holding A/S ir Uni-Boilers ApS bus visiškai ir galutinai padengtos atlikus perdavimą. Vykstant įmonės skolininkės bankroto procesui gali būti naujam kreditoriui perduodamas bankroto byloje teismo patvirtintas pradinio kreditoriaus kreditorinis reikalavimas ar jo dalis. Atsakovės BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje kreditorės K. E. H. Holding A/S kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi. Vadinasi, toks patvirtintas reikalavimas galėjo būti sandorio pagrindu perleidžiamas tik po nurodytos nutarties priėmimo, o tokiu atveju sprendžiant dėl reikalavimo teisės perleidimo sandorio fakto ir/ar sandorio teisėtumo byloje pateiktas 2015 m. gruodžio 31 d. skolų perdavimo buhalterinis aktas neturi teisinės reikšmės.
 14. Analizuojamu atveju buvo pateikta perdavimo sutartis, kurioje nurodoma, kad K. E. H. Holding A/S savo reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Baltic Bioenergy“ perleido naujai kreditorei Uni-Boilers ApS. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien Uni-Boilers ApS teiginiais ir rašytiniais paaiškinimais apie tai, kad perdavimo sutartyje esą nurodyta neteisinga jos sudarymo data, pateiktais šališkų ir bylos baigtimi suinteresuotų asmenų, nesant kitų tą patvirtinančių objektyvių duomenų, taip pat turint omenyje tai, jog pirmą kartą kreipiantis į teismą dėl kreditorės K. E. H. Holding A/S pakeitimo nauja kreditore Uni-Boilers ApS, apeliantas net nebuvo užsiminęs apie tai, kad reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta neteisinga sutarties sudarymo data, negali būti pašalintos abejonės, jog šį sandorį K. E. H. Holding A/S vardu pasirašęs asmuo (K. E. H.) nebeturėjo tam įgaliojimų. Be to, kaip teisingai pastebėta pirmosios instancijos teismo, reikalavimo perleidimo sutartyje net tris kartus buvo fiksuojama, pasak apelianto, neteisinga sutarties sudarymo data. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia aplinkybė labiau leidžia manyti, kad sutartyje nebuvo įsivėlusi rašymo apsirikimo klaida. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad 2017 m. balandžio 18 d. rašytinius paaiškinimus Uni-Boilers ApS ir K. E. H. Holding A/S vardu pasirašė M. N. ir K. E. H., tačiau, kaip jau ne kartą minėta, pagal viešus duomenis K. E. H. savo, kaip vadovo, įgaliojimų neteko nuo 2016 m. liepos 6 d., todėl nėra aišku, kokiu pagrindu rašytiniuose paaiškinimuose jis save įvardina kaip juridinio asmens direktorių. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šie rašytiniai paaiškinimai buvo sudaryti tik tuomet, kai pirmosios instancijos teismas iškėlė klausimą dėl K. E. H. įgaliojimų sudarant reikalavimo perleidimo sutartį, todėl jie (paaiškinimai) vertintini kritiškai. Ta aplinkybė, kad Danijos Karalystės Centrinio verslo registre (CVR) nenurodyta, kas po K. E. H. perėmė K. H. Holding A/S valdymo organo įgaliojimus, nesuponuoja išvados, jog K. E. H. buvo išlikę ar pratęsti vadovo įgaliojimai aptariamo perdavimo sandorio metu.
 15. Teisėjų kolegija jau atkreipė dėmesį į tai, kad K. E. H. Holding A/S finansinis reikalavimas buvo patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi (nutarties 33 punktas). Trečiajam asmeniui Uni-Boilers ApS buvo žinoma apie BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto procesą (Uni-Boilers ApS direktorius yra M. N., kuris iki bankroto bylos iškėlimo ėjo ir UAB „Baltic Bioenergy“ direktoriaus pareigas, be to, jis pats yra pareiškęs finansinį reikalavimą UAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje). Sandorį su K. E. H. Holding A/S dėl 1 276 924,49 Eur dydžio reikalavimo teisės į skolininkę BUAB „Baltic Bioenergy“ perdavimo trečiasis asmuo sudarė praėjus ilgam laiko tarpui, nors tokiam sandoriui sudaryti pagrindinė sąlyga, kaip jau minėta, buvo finansinio reikalavimo patvirtinimas teismo nutartimi bankroto byloje. Šis asmuo reikalavimą iš K. E. H. Holding A/S perimti teisės aktų nustatyta tvarka galėjo daug anksčiau, tačiau ginčo sandoris buvo sudaromas tuo metu, kai K. E. H. pagal viešus duomenis nebeturėjo įgaliojimų veikti K. E. H. Holding A/S vardu. Vadinasi, vien egzistavęs (tikras ar tariamas) susitarimas dėl ketinimo sudaryti reikalavimo perleidimo sandorį ateityje (kaip ir buhalterinis skolų perdavimas) negali patvirtinti kreditorinio reikalavimo teisės teisėto perleidimo kitam subjektui, dėl ko apeliantui tenka visos iš to atsirandančios neigiamos pasekmės – t. y. jo prašomas reikalavimas negali būti patvirtintas BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje.
 16. Apelianto teigimu, byloje nepaneigta, jog reikalavimas buvo perleistas. Tačiau šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kad apeliantas privalėjo įrodyti, jog reikalavimo teisė kitam subjektui buvo perleista teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teisme šios faktinės aplinkybės objektyviais duomenimis neįrodė (neišnyko abejonės, kad 1 276 924,49 Eur reikalavimo teisę kreditorės K. E. H. Holding A/S vardu perleido tam įgaliojimų neturėjęs asmuo). Trečiajam asmeniui Uni-Boilers ApS nepagrindus reikalavimo teisės perleidimo teisėtumo, jo pareikštas reikalavimas negali būti tvirtinamas BUAB „Baltic Bioenergy“ bankroto byloje, ką pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas. Aplinkybė, kad teismas 2016 m. liepos 12 d. perdavimo sutartį klaidingai nurodė sudaryta notarine forma, nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi. Reikšmės neturi ir nebuvimas priešingų duomenų apie tai, kad po E. H. Holding A/S išregistravimo jos kreditorinis reikalavimas skolininkei BUAB „Baltic Bioenergy“ jokiam kitam subjektui nebuvo perleistas, kad joks subjektas nesikreipė į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl jo įtraukimo į kreditorių sąrašą vietoj kreditorės E. H. Holding A/S, kad E. H. Holding A/S finansinis reikalavimas nebuvo nurašytas, kad ši kreditorė nebuvo atsisakiusi savo reikalavimo. Nagrinėjamu atveju Uni-Boilers ApS privalėjo įrodyti savo reikalavimo teisės atsiradimo teisėtumą, tačiau to neįrodė.
 17. Apelianto teigimu, teismo akcentuotas reikalavimo teisės perleidimo neatitikimas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytų reikalavimų, nepaneigia reikalavimo teisės perleidimo fakto, nes sandoris buvo sudarytas Danijos Karalystėje tarp Danijos Karalystės juridinių asmenų. Teisėjų kolegija, vertindama šiuos apelianto argumentus, pažymi, jog į bylą nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, jog pagal Danijos Karalystės įstatymus K. E. H. buvo išsaugojęs savo, kaip K. E. H. Holding A/S vadovo, įgaliojimus ir po 2016 m. liepos 6 d., todėl šie aptariami argumentai nesudaro pagrindo aiškinti byloje surinktus įrodymus kitaip, nei aptarta šioje nutartyje.
 18. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir išsprendė ginčo klausimą teisingai, todėl nėra pagrindo naikinti apskųstą nutartį atskirajame skunde pateiktais argumentais (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai