Byla 1-132-549/2015
Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 202 str. 2 d., padarymo pagal laidavimą, kaltinamas pagal LR BK 307 straipsnio 2 dalį, 167 straipsnio 1 dalį

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Krušienė, sekretoriaujant Vitai Šimkienei, Simonai Šukytei, Linai Pazdrazdienei, Linai Beniušienei, Joanai Runelienei, Robertai Idzelytei-Baniulienei, dalyvaujant prokurorams Ruslanui Ušinskui, Aidui Giniočiui, Romui Jasevičiui, kaltinamųjų gynėjams advokatams Remigijui Jakštui, Algirdui Juškai, Mindaugui Kepeniui, Vitalijui Katėnui, Robertui Skėriui, Sauliui - Gintarui Vaičiūnui, Dariui Pociui, Arūnui Žliobai, Vitai Litinskienei, Gražinai Mauručaitienei, nukentėjusiosioms A. K., E. K. (Š.), N. P., L. V., S. S., L. R., A. K., E. J. (E. Y.), L. S., uždarame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. K., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsiskyręs, UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotojas, gyv. ( - ), Klaipėda, neteistas, 2013-12-18 Šiaulių apylinkės teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 202 str. 2 d., padarymo pagal laidavimą, kaltinamas pagal LR BK 307 straipsnio 2 dalį, 167 straipsnio 1 dalį,

3Ž. J. (K.), a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, išsituokusi, dirbanti UAB „( - )“, gyv. ( - ) Klaipėda, neteista, 2013-12-18 Šiaulių apylinkės teismo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 307 str. 2 d., padarymo pagal laidavimą, kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 2 dalį,

4O. B. (M.), a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, registruota darbo biržoje, gyv. ( - ), Rietavas, neteista, 2013-12-18 Šiaulių apylinkės teismo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 24 str. 4 d., 308 str. 1 d., 307 str. 2 d., padarymo pagal laidavimą, kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 2 dalį, 167 straipsnio 1 dalį,

5R. E., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo išsilavinimo, išsiskyręs, dirbantis UAB „( - )“ direktoriumi, gyv. ( - ), Klaipėda, teistas: 1) 2012-01-04 Klaipėdos miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 str. 2 d. – 20 MGL (2600 Lt) bauda, bausmė įvykdyta,

6kaltinamas pagal LR BK 307 straipsnio 2 dalį, 258 straipsnio 2 dalį,

7D. R. (B.), a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti UAB „( - )“ administratore, gyv. ( - ), Klaipėda, neteista,

8kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,

9I. V., a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio išsilavinimo, netekėjusi, dirbanti UAB „( - )“ pardavėja-konsultante, gyv. ( - ), Klaipėda, neteista,

10kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,

11A. Č., a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, netekėjusi, dirbanti UAB „( - )“ pardavėja-konsultante, gyv. ( - ), Klaipėda, neteista,

12kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,

13V. S., a. k. ( - ), gimusi ( - ), Klaipėdoje, Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio išsilavinimo, netekėjusi, dirbanti UAB „( - )“ administratore, gyv. ( - ), Klaipėda, neteista,

14kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,

15Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

16A. K., Ž. J. (K.), O. M., R. E., veikdami bendrininkų grupe vadovavo ir organizavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos:

17A. K., dirbdamas UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriumi, nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio vidurio, tikslus laikas nenustatytas, turėdamas tikslą vykdyti nusikalstamą veiką – pelnytis iš kito asmens prostitucijos nurodytų bendrovių veiklos vykdymo vietose: naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėdoje, prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, esančiuose masažo salonuose, ir veikdamas bendrininkų grupe su UAB „( - )“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „( - )“ vadove Ž. J. (K.), UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja ir personalo vadybininke O. M., UAB „( - )“ naktinio striptizo klubo „( - )“ vadovu R. E. iki 2010 m. gegužės 3 d., per minėtus nusikaltimo bendrininkus organizavo ir vadovavo A. D., S. S., K. J., K. D., S. B., L. S., V. A., K. Ž., L. Š., G. Š., N. K., R. Ž., J. Ž., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š. prostitucijai. Tuo tikslu per nusikalstamos veikos bendrininkus O. M., R. E., Ž. K., kurie vykdydami A. K. paliepimus, perduodavo informaciją ir nurodymus kitiems nusikalstamos veikos bendrininkams - naktinio striptizo klubo „( - )“ administratorėms V. D. (jos atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-06-06 jos atžvilgiu priimtas baudžiamasis įsakymas), L. D. (jos atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą, Klaipėdos miesto apylinkės teismo jos atžvilgiu priimti baudžiamieji įsakymai), asmenims, kurių atvžilgiu baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą, D. B. – R., ir erotinių prekių parduotuvių „( - )“ pardavėjoms-konsultantėms D. M. (jos atžvilgiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-20 jos atžvilgiu priimtas baudžiamasis įsakymas), M. B. (jos atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-20 jos atžvilgiu priimtas baudžiamasis įsakymas), J. D. (jos atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas į atskirą tyrimą; Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-18 jos atžvilgiu priimtas baudžiamasis įsakymas), A. Č., V. S., I. V., nurodė seksualines paslaugas teikiančioms merginoms įsigyti individualios veiklos pažymas fizinės gerovės užtikrinimo veiklai vykdyti bei sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis, taip suteikdamas joms masažo patalpas naktiniame striptizo klube „( - )“ ir erotinių prekių parduotuvėse „( - )“, tokiu būdu stengdamasis užmaskuoti savo tiesioginį vadovavimą nusikalstamai veikai. Sudarius subnuomos sutartis ir suteikus patalpas, merginoms buvo nurodyta, kad jos atlikdamos klientų erotinį masažą rankomis liečiant kliento erogenines zonas turės patenkinti jo lytinę aistrą iki jo pilno lytinio pasitenkinimo, t. y. atlikti masažą „iki laimingos pabaigos“. Taip pat, buvo nurodyti tokio masažo įkainiai t.y. 30 min. dienos metu iki 14 val. kainavo 99 Lt, po 14 val. - 140 Lt (nakties metu – 170 Lt), 45 min. – 170 Lt (nakties metu – 199 Lt), 1 val. – 199 Lt (nakties metu – 229 Lt). Be to, A. K. per Ž. J. (K.), O. M., R. E. bei naktinio striptizo klubo „( - )“ administratores V. D., L. D., D. B., asmenis, kurių atžvilgiu baudžiamoji byla išskirta, ir erotinių prekių parduotuvių „( - )“ pardavėjas-konsultantes D. M., M. B., J. D., A. Č., V. S., I. V., nurodė reklamuoti naktiniame striptizo klube „( - )“ bei erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ teikiamas paslaugas, ieškoti naujų darbuotojų tokios veiklos plėtimui periodiškai dedant skelbimus į laikraščius, interneto tinklapius, kontroliuoti masažuotojų veiklą, rengti jų apmokymus, susirinkimus, palaikyti drausmę darbo vietose skiriant pinigines baudas už nustatytų taisyklių pažeidimus, vesti užrašus ir telefonu trumpaisiais tekstiniais pranešimais informuoti apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, paskirstyti merginų (masažuotojų) uždirbtus pinigus už suteiktas lytines paslaugas, dalį išmokant merginoms, o kitą dalį atitinkamai pasidalinant su nusikaltimo bendrininkais. Taip pat, sudarė darbo sąlygas įrengiant masažo kambarius, apmokant už patalynę, rankšluosčius, patvirtino parengtą erotinių masažų metodiką. Tokiu būdu, A. K., Ž. J. (K.), O. M., R. E. veikdami bendrininkų grupe, vadovavo ir organizavo bei gavo nenustatytą kiekį pajamų iš A. D., S. S., K. J., K. D., S. B., L. S., V. A., K. Ž., L. Š., G. Š., N. K., R. Ž., J. Ž., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š., prostitucijos, t.y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu.

18Be to, A. K. neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą: jis, būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, iki 2010 m. balandžio 15 d., tikslus laikas nenustatytas, minėtai bendrovei priklausančio naktinio striptizo klubo „( - )“, esančio ( - ), Klaipėdoje, masažo kambariuose bei persirengimo kambaryje neteisėtai įrengė infraraudonųjų spindulių judesio daviklius su viduje įmontuotomis mini vaizdo kameromis, kurių pagalba buvo daromi slapti vaizdo įrašai apie privatų L. S., A. K., E. Š., J. J., N. P., L. V., S. S., L. R., A. K., E. Y., I. D. bei kitų nenustatytų asmenų gyvenimą, po ko minėti įrašai buvo patalpinami ir saugomi minėtame klube esančio kompiuterio sisteminio bloko „viSar“ kietajame diske „Western Digital“ 750 GB, S/N: WCAU80033955. Tokiu būdu A. K. neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, kol 2010 m. balandžio 15 d. apie 00 val. 35 min. kratos metu policijos pareigūnai rado ir paėmė kompiuterio sisteminį bloką „viSar“ su kietajame diske „Western Digital“ 750 GB, S/N: WCAU80033955, neteisėtai surinkta ir laikoma informacija apie privatų L. S., A. K., E. Š., J. J., N. P., l.V., S. S., L. R., A. K., E. J. (Y.), I. D. bei kitų tyrimo metu nenustatytų asmenų gyvenimą.

19Be to, O. M. neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, o būtent: ji, iki 2010 m. balandžio 15 d., nenustatytomis aplinkybėmis įgijo slaptai ir neteisėtai naktinio striptizo klubo „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, masažo kambaryje padarytus vaizdo įrašus apie privatų L. S., J. J. bei nenustatyto asmens privatų gyvenimą, kuriuos patalpino ir saugojo nešiojamame išoriniame kietajame diske „MOBILE STORAGE SOLUTION“. Tokiu būdu, O. M. neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, kol 2010 m. balandžio 15 d. apie 15 val. 50 min. kratos metu pas O. M. bute, esančiame ( - ), Klaipėda, policijos pareigūnai rado ir paėmė nešiojamąjį išorinį kietąjį diską „MOBILE STORAGE SOLUTION“ su jame neteisėtai surinkta ir laikoma informacija apie privatų L. S., J. J. bei nenustatyto asmens privatų gyvenimą.

20R. E. neteisėtai nešiojo nešaunamąjį ginklą, o būtent: jis, iki 2011 m. sausio 26 d., tikslus laikas ir vieta nenustatyti, tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis, įgijo nešaunamąjį ginklą – metalinę teleskopinę lazdą, priskiriamą prie smogiamojo-triuškinamojo poveikio šaltųjų nešaunamųjų ginklų, kurią neteisėtai nešiojo ir laikė automobilyje „Chrysler Town Country“, valst. nr. ( - ), kol 2011 m. sausio 26 d. apie 22 val. 20 min. automobilio „Chrysler Town Country“, valst.nr. ( - ), apžiūros metu įtarime paminėtą teleskopinę lazdą rado ir paėmė policijos pareigūnai.

21D. R. (B.), veikdama bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos, o būtent: D. R. (B.), nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio vidurio iki 2009 m. pabaigos, tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, dirbdama administratore UAB „( - )“ naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėdoje, veikdama bendrininkų grupe kartu su UAB „( - )“ direktoriumi A. K., UAB „( - )“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „( - )“ vadove Ž. J. (K.) , UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja ir personalo vadybininke O. M., UAB „( - )“ naktinio striptizo klubo „( - )“ vadovu R. E., sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš A. D., K. D., S. B., L. S., V. A., K. Ž., L. Š., G. Š., N. K., R. Ž., J. Ž., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š. prostitucijos, t.y. , atėjusiems į naktinį striptizo klubą „( - )“ ar paskambinusiems klubo telefonu, pasiūlydavo erotinio masažo „iki laimingos pabaigos“ paslaugas nurodydama, jog šis masažas bus atliktas rankomis liečiant kliento erogenines zonas, taip patenkinant kliento lytinę aistrą. Taip pat nurodydavo erotinio masažo kainas - 30 min. dienos metu iki 14 val. kainavo 99 Lt, po 14 val. - 140 Lt, 45 min. – 170 Lt, 1 val. – 199 Lt. Paimdavo iš klientų pinigus, vedant užrašus bei telefonu trumpaisiais tekstiniais pranešimais informuodavo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoją ir personalo vadybininkę O. M. apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, sudarydavo merginų, dirbančių masažuotojomis, darbo grafikus, o kiekvienos savo darbo dienos pabaigoje, apskaičiuodavo merginų uždarbius už masažo metu suteiktas paslaugas, kurių dalį išmokėdavo minėtoms merginoms, kitą dalį pinigų, prie darbo sutartyje numatyto atlyginimo, kaip premiją gaudavo už merginų atliktus erotinius masažus, o likusi pinigų dalis atitekdavo bendrininkams. Tokiu būdu D. B. veikdama bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei gavo tyrimo metu nenustatytą kiekį pajamų iš A. D., K. D., S. B., L. S., V. A., K. Ž., L. Š., G. Š., N. K., R. Ž., J. Ž., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š. prostitucijos, t. y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu.

22I. V., veikdama bendrininkų grupe, sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos, o būtent: ji, nuo 2008 m. gruodžio 12 d. iki 2010 m. gegužės 3 d., dirbdama pardavėja-konsultante UAB „( - )“ priklausančioje erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančioje prekybos centre „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėdoje, veikdama bendrininkų grupe kartu su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriumi A. K., UAB „( - )“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „( - )“ vadove Ž. J. (K.), UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja ir personalo vadybininke O. M., sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš S. S., K. D., L. S., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š., prostitucijos, t.y. klientams atėjusiems į parduotuvę „( - )“ ar paskambinusiems parduotuvės telefonu, pasiūlydavo erotinio masažo „iki laimingos pabaigos“ paslaugas nurodydama, jog šis masažas bus atliktas rankomis liečiant kliento erogenines zonas, taip patenkinant kliento lytinę aistrą. Taip pat nurodydavo erotinio masažo kainas - 30 min. dienos metu iki 14 val. kainavo 99 Lt, po 14 val. - 140 Lt, 45 min. – 170 Lt, 1 val. – 199 Lt. Paimdavo iš klientų pinigus, vedant užrašus bei telefonu trumpaisiais tekstiniais pranešimais informuodavo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoją ir personalo vadybininkę O. M. apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, o kiekvienos savo darbo dienos pabaigoje, apskaičiuodavo merginų uždarbius už masažo metu suteiktas paslaugas, kurių dalį išmokėdavo minėtoms merginoms, kitą dalį pinigų, prie darbo sutartyje numatyto atlyginimo, kaip premiją gaudavo už merginų atliktus erotinius masažus, o likusi pinigų dalis atitekdavo bendrininkams. Tokiu būdu, I. V. veikdama bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei gavo tyrimo metu nenustatytą kiekį pajamų iš S. S., K. D., L. S., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š., prostitucijos, t.y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu.

23A. Č., veikdama bendrininkų grupe, sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos, o būtent: ji, nuo 2008 m. gruodžio mėnesio vidurio iki 2010 m. balandžio mėnesio, tikslus laikas nenustatytas, dirbdama pardavėja-konsultante UAB „( - )“ priklausančioje erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančioje prekybos centre „( - )“, adresu ( - ), Klaipėdoje, veikdama bendrininkų grupe kartu su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriumi A. K., UAB „( - )“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „( - )“ vadove Ž. J. (K.), UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja ir personalo vadybininke O. M., sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš A. D., K. J., K. D., L. S., M. G., J. J., E. E., V. P., A. K., E. Š., prostitucijos, t.y. klientams atėjusiems į parduotuvę „( - )“ ar paskambinusiems parduotuvės telefonu, pasiūlydavo erotinio masažo „iki laimingos pabaigos“ paslaugas, nurodydama, jog šis masažas bus atliktas rankomis liečiant kliento erogenines zonas, taip patenkinant kliento lytinę aistrą. Taip pat nurodydavo erotinio masažo kainas - 30 min. dienos metu iki 14 val. kainavo 99 Lt, po 14 val. - 140 Lt, 45 min. – 170 Lt, 1 val. – 199 Lt. Paimdavo iš klientų pinigus, vedant užrašus bei telefonu trumpaisiais tekstiniais pranešimais informuodavo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoją ir personalo vadybininkę O. M. apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, o kiekvienos savo darbo dienos pabaigoje, apskaičiuodavo merginų uždarbius už masažo metu suteiktas paslaugas, kurių dalį išmokėdavo minėtoms merginoms, kitą dalį pinigų, prie darbo sutartyje numatyto atlyginimo, kaip premiją gaudavo už merginų atliktus erotinius masažus, o likusi pinigų dalis atitekdavo bendrininkams. Tokiu būdu , A. Č. veikdama bendrininkų grupe, sąvadavo prostitucijai bei gavo ne mažiau, kaip 750 litų pajamų iš A. D., K. J., K. D., L. S., M. G., J. J., E. E., V. P., A. K., E. Š., prostitucijos, t.y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu.

24V. S., veikdama bendrininkų grupe, sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos, o būtent: ji, nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio vidurio, tikslus laikas nenustatytas, iki 2010 m. gegužės 3 d. dirbdama pardavėja-konsultante UAB „( - )“ priklausančioje erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančioje prekybos centre „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėdoje, bei antraeilėse pareigose administratore UAB „( - )“ naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėdoje, veikdama bendrininkų grupe kartu su UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriumi A. K., UAB „( - )“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „( - )“ vadove Ž. K. (J.), UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja ir personalo vadybininke O. M., UAB „( - )“ naktinio striptizo klubo „( - )“ vadovu R. E., sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš L. S., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š., prostitucijos, t.y. klientams, atėjusiems į parduotuvę „( - )“, naktinį striptizo klubą „( - )“ ar paskambinusiems parduotuvės, klubo telefonu pasiūlydavo erotinio masažo „iki laimingos pabaigos“ paslaugas, nurodydama, jog šis masažas bus atliktas rankomis liečiant kliento erogenines zonas, taip patenkinant kliento lytinę aistrą. Taip pat nurodydavo erotinio masažo kainas - 30 min. dienos metu iki 14 val. kainavo 99 Lt, po 14 val. - 140 Lt, 45 min. – 170 Lt, 1 val. – 199 Lt. Paimdavo iš klientų pinigus, vedant užrašus bei telefonu trumpaisiais tekstiniais pranešimais informuodavo UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoją ir personalo vadybininkę O. M. apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, o kiekvienos savo darbo dienos pabaigoje, apskaičiuodavo merginų uždarbius už masažo metu suteiktas paslaugas, kurių dalį išmokėdavo minėtoms merginoms, kitą dalį pinigų, prie darbo sutartyje numatyto atlyginimo, kaip premiją gaudavo už merginų atliktus erotinius masažus, o likusi pinigų dalis atitekdavo bendrininkams. Tokiu būdu V. S. veikdama bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei gavo tyrimo metu nenustatytą kiekį pajamų iš L. S., M. G., J. J., E. E., M. G., V. P., A. K., E. Š., prostitucijos, t.y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu.

25Kaltinamasis A. K. kaltę dėl pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 307 str. 2 d. pripažino. Parodė, jog įvykio laikotarpiu dirbo įmonės vadovu. Jam buvo žinoma apie vykdomą klubo veiklą ir jis priimdavo svarbiausius sprendimus dėl salonų valdymo bei juose atliekamų masažų, nustatydavo kainodarą. Už veikimo struktūrą, už masažus, atsakinga buvo O. M., finansais rūpindavosi administracija, klubo vadovai, Ž. K. tik tikrindavo ataskaitas, įrašydavo skaičius į grafą kiek buvo uždirbta pinigų, buvo atsakinga už parduotuves. Ž. K., kaip jo žmona, minėtas finkcijas atliko savanoriškai, sistemingai to nedarydavo. Įsteigti naktiniai klubai apie metus dirbo be masažų paslaugos. Klube pradėjus dirbti vadovei J., ši pasiūlė masažus. Jis kreipėsi į advokatų kontorą „( - )“, advokatą G., kurio kunsulatcijos esmė, kad teisiniu vertinimu erotinių masažų paslaugų teikimas – legali veikla. Jam buvo išaiškinta, kad viskas kas daroma rankomis, traktuojama ne kaip prostitucija ir yra legalu. Minėta advokatų kontora įmonei parengė įstatus ir pareigybinius aprašymus bei instrukcijas. Parodė, kad viskas, ką padarė veikiant „( - )“ ir „( - )“ atvejais, darė remdamiesi advokatų kontoros rekomendacijomis. „( - )“ turėjo verstis erotinių prekių pardavimu, o „( - )“ ir „( - )“ – klubais. Jis buvo šių įmonių vadovas ir jo funkcijos apėmė viską – tiek sprendimų priėmimą, tiek atsakomybę už rezultatus. Merginas į darbą atrinkdavo ne jis. Teisiniai santykiai tarp įmonės ir merginų buvo įtvirtinti patentų pagalba. Masažuotojos klubo patalpose atlikdavo masažą, jos tai darydavo savo nuožiūra. Po to, masažo mokytojo, G. G., pagalba buvo parengti erotinio ir atpalaiduojančio masažo aprašymai. Merginos turėjo įsigyti individualios veiklos pažymas fizinės gerovės užtikrinimo veiklai vykdyti. Taip pat buvo sudaromos negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartys, tai padaryta pagal teisininkų rekomendacijas. Tokia įdarbinimo forma buvo pasirinkta tam, jog įmonėje nebūtų nelegalių darbuotojų. Kai masažuotojoms suteikdavo patalpas, jos turėjo masažuoti, o administratorės turėjo informuoti klientus ir palaikyti vidinę tvarką. Subnuomos sutartis su merginomis pasirašydavo jis. Sudarydamas subnuomos sutartis ar sakydamas įsigyti individualios veiklos pažymas, nesistengė maskuoti savo veiklos, taip elgėsi, sekdamas teisininkų rekomendacijomis. Kas atlikdavo merginų darbo organizavimą sudarius subnuomos sutartis, nežino, nes buvo atsakingas už labai daug žmonių ir skirtingas verslo grupes bei verslo projektus. Kolektyvas buvo suinteresuotas kuo daugiau parduoti, todėl paslaugos buvo pateikiamos per reklamą. Erotinis masažas buvo reklamuojamas kaip erotinis masažas. Už marketingą buvo paskirti atsakingi žmonės, kurie rūpinosi masažų reklama, tai buvo L. G., A., kurio pavardės nepamena, ir dar keli vadybininkai. Kas organizavo ir kontroliavo erotinį masažą, jam taip pat nėra žinoma. Parodė, jog erotinis masažas buvo vadinamas su „laiminga pabaiga“. Sumanymas teikti erotinį masažą kilo dėl to, jog neteikiant tokių paslaugų netekdavo daug klientų. Šiomis mintimis pasidalino su O. M., kitais administracijoje dirbančiais asmenims, klubo vadovais. Pradiniai masažų įkainiai buvo pasiūlyti klubų vadovės J., ji nustatė masažo įkainius. Visos masažo paslaugos buvo individualios, t.y. buvo merginos, kurios darydavo ir neerotinį masažą, be erogeninių zonų lietimo. Parodė, jog piniginės baudos būdavo skiriamos, jei sužinodavo, kad masažuotoja ne darbo metu teikdavo lytines paslaugas arba už neatėjimą į darbą. Su didžiąja dalimi darbuotojų nebuvo darbo susitarimo, joms būdavo tik sumokami pinigai. Taip pat jis žinojo apie išvažiuojamus masažus. Į išvažiuojamąjį masažą masažuotoją lydėdavo apsauginis. Pripažįsta, kad buvo vedama dviguba finansų apskaita: tikroji ir „juoda“. Žinojo, kad administratorei susitarus su klientu, už paslaugas būdavo atsiskaitoma ,,juodais pinigais”. Tai įvykdavo, jei klientas atsiskaitydavo ne kortele ar pavedimu, o grynaisiais pinigais. Pinigus, gautus už erotinį masažą, paskirstydavo dalį pinigų atiduodant masažuotojos, o dalį atiduodavo klubui už nuomą. Iš masažų jis negavo nieko, nes pinigai likdavo klubo kasoje. Dėl to, kaip tie pinigai buvo apskaitomi, jis žino, kad iš tų pačių pinigų buvo išmokami atlyginimai, išlaikoma apsauga ir pan., buvo mokama net taksistams už atvežtus klientus. Pinigų už masažą paskirstymas buvo buitinis. Rezervinis fondas irgi buvo skirtas tam, kad pinigai liktų įmonei. Sąskaitose buvo rašomi gėrimai, patalpų nuoma. Atsiskaitymas su darbuotojais vykdavo raštelio forma. Už tuos pinigus atsakinga buvo klubo administratorė, klubo valdžia. Pinigai cirkuliuodavo įmonės viduje. Jeigu atidarydavo naują klubą, visus pinigus investuodavo į klubo plėtrą. Kartais pinigus perskirstydavo miestams, kuriuose prasčiau uždirbta ir pan. Su R. E. bendravo mažai. Stengdavosi, kad informacija apie erotinius masažus būtų konfidenciali. Parodė, jog masažistes apmokydavo tie klube dirbantys asmenys, kurie jas įdarbindavo. Taip pat parodė, jog klubas turėjo masažo iki ,,laimingos pabaigos” aprašą, kurį jo prašymu paruošė G. G.. Paruošus aprašą, patvirtino jį savo parašu. Aprašas buvo padarytas, kad juo vadovautųsi darbuotojai. Su aprašu buvo supažindinamos darbuotojos bei paprašė O. M., kad juo vadovautųsi darbe. Parodė, kad su vadovais stengdavosi tiesiogiai , tai darė per O. M. Erotinio masažo kabinetus rengė UAB „( - )“ pagal architektės projektą. Dėl masažuotojoms suteikiamų darbo priemonių, aprangos ir pan., parodė, jog jis nežinojo, jog dalis priemonių joms buvo išduodama nemokamai. Aptariamuoju laikotarpiu ,, ( - )” klubo vadovas buvo ir R. E., tačiau buvo ir kitų klubų vadovų. Taip pat parodė, kad jie turėjo „Crazy meniu“ , kas jo manymu legalu. Taip pat nuroddė, jog jam buvo žinoma, kad dalis masažuotojų liesdavo klientams lytinius organus, kol šie pasieks ejakuliaciją, lygiai taip pat kaip žinojo ir tai, kad kažkurios merginų teikdavo ir lytines paslaugas. Nors jis tai žinojo, tačiau negalėdavo tokių masažuotojų ir klientų tarpusavio susitarimų kontroliuoti. Turėdamas įrodymus, su tokiomis darbuotojomis iš karto nutraukdavo bendradarbiavimą. Dėl O. M. siunčiamų SMS, kuriose nurodoma masažų trukmė, kainos, jis žinojo, bet jų nematė, nurodymų siųsti tokias SMS nedavė. Dėl gauto pelno, kaip asmeninę naudą, parodė, jog per aptariamą laikotarpį asmeninės naudos iš erotinių masažų veiklos jis neturėjo, nes masažų veikla labiau buvo nuostolinga nei pelninga. Visi už masažus gauti pinigai buvo skiriami įmonės veiklai, o vėliau klubo veikla žlugo.

26Dėl neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmenų gyvenimą, kaltę neigia, nes tai buvo daroma dėl saugumo. Apie filmavimą žinojo, tačiau kad jis konkrečiai įregtas ir persirengimo kambaryje, nežinojo. Filmuojama buvo masažo kambariuose, salėse ir prie pagrindinių durų. Jo manymu, kamera liko persirengimo kambaryje tik per klaidą. Filmavimą kontroliavo klubo vadovas. Klube buvo kietasis diskas, kuris įrašinėjo visą parą, o kitą parą įrašas buvo daromas ant viršaus. Kompiuteris, kuris rašė filmavimą, stovėjo naktinio klubo patalpose. Jis neturėjo prisijungimo prie to kompiuterio kodų. Žinojo, kad filmuojami masažo kambariai, salės.

27Apklausta kaltinamoji Ž. J. (K.) parodė, kad nuo 2002 m. su A. K. pradėjo verslą - įkūrė UAB „( - )“. A. K. norėjo sukurti didelį verslą suaugusiems. Pirma pradėjo nuo erotinių pokalbių linijos, po to įkūrė erotinių prekių parduotuves „( - )“. Sumanę išnaudoti vietą kuo efektyviau, sugalvojo įkurti masažo saloną. Ji „( - )“ parduotuvių „( - )“ vadove dirbo nuo 2003 m. „( - )“ erotinių prekių parduotuvės Klaipėdoje buvo įsikūrusios PC „( - )“, PC „( - )“ ir ( - ) pr. ( - ). Į jos funkcijas įėjo darbuotojų paieška, įdarbinimas, apmokymas, prekių parūpinimas, naujovių diegimas, standartizavimas. Į jos pareigas taip pat įėjo parduotuvių atidarymas ir įrengimas naujose vietose. Masažų salonai atsirado 2007-2008 m, ji tuo metu augino vaiką, tad teko bendrauti su darbuotojais nuotoliniu būdu. Masažo paslauga buvo pradėta teikti A. K. iniciatyva. Nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. merginos darbą jų versle rasdavo per skelbimus. Tuo metu buvo daug darbo, bet mažai darbuotojų, kartais darbuotojai gelbėdavo vieni kitiems ir jų funkcijos persipindavo. Į masažų salonus ir klubą asmenis įdarbindavo personalo vadybininkai, tuo metu šias pareigas ėjo O. M. Su ja, t.y. Ž. J., betarpiškai bendravo A., O., pardavėjos. Didžioji dalis šokėjų ir masažuotojų jai pažįstamos tik iš matymo, todėl jų įvardinti negali. Dėl darbo naktiniame klube ir masažo salonuose su merginomis kalbėdavosi O. M.. Sutartis su darbuotojais pasirašydavo A. K., kaip įmonės direktorius. Masažuotojos buvo įdarbinamos sudarant patalpų subnuomos sutartis, joms buvo suteiktos patalpos, darbo priemonės, todėl masažuotojoms reikėjo atlikti tik masažus. Masažistės turėdavo išsiimti individualios veiklos pažymėjimus ir mokėti už save mokesčius. Jos nebuvo įdarbintos kaip klubo darbuotojos. Dalį uždarbio už masažą, merginos turėjo atiduoti už patalpas, priemones ir pan. Masažuotojos turėjo atlikti erotinį masažą „( - )“ ir tai buvo skelbiama viešai. Tokie masažai – standartiniai masažai, tik skiriasi apranga, rūbai, daugiau intymumo. Rūbais, patalyne, rankšluosčiais, aliejais, smilkalais, žvakėmis ir kitomis priemonėmis masažuotojas aprūpindavo įmonė. Masažuotojos savo priemonių neįsigydavo, jos nemokamai galėjo jas pasiimti iš parduotuvės. O, jei ko nors norėjo įsigyti savo reikmėms, tai galėjo tai gauti už ypatingai mažą kainą. Naujoms merginoms dalį priemonių tekdavo pirkti pačioms, kad jos pradžioje įsidirbtų ir užsitarnautų įmonės teikiamus paskatinimus, tačiau skatinamos buvo visos. Dėl masažo apmokymų - Šiauliuose buvo moteris, kuri buvo baigusi mokslus ir ji mokė merginas, vėliau buvo šio pobūdžio specialistas pravarde „Tarzanas“. Masažai turėjo būti atliekami gražioje intymioje aplinkoje, liečiant visą kūną, įskaitant ir lytinį organą. Pavadinimas masažas iki ,,laimingos pabaigos” buvo sugalvotas pačių merginų. Įvykusi ejakuliacija buvo vadinama ,,laiminga pabaiga”, nors ne visi masažai baigdavosi ejakuliacija, nes ne visi klientai apskritai norėjo masažo, kai kuriems klientams pakakdavo draugijos ir pokalbio. Ji apmokymų nevykdė, tai darė mokytojas, kuris nurodė, kad net neliečiant lytinių vyro organų, galima pasiekti pilną atsipalaidavimą. Kas nustatė masažo įkainius, negali pasakyti. Įkainiai buvo reklamuojami visuose jų taškuose: ir parduotuvėse, ir internete, ir klubuose. Negali pasakyti, kas pardavėjoms konsultantėms davė nurodymą tiesiogiai ar netiesiogiai reklamuoti masažo paslaugas, tačiau šios paslaugos buvo reklamuojamos, jie dirbo atvirai. Jos funkcija buvo nustatyti prekių kainas, o kas nustatė paslaugų kainas, nežino. Darbo drausmę, merginų atėjimą, išėjimą iš darbo, klube kontroliuodavo klubo vadovas arba administratorės. Procesą dėl darbo drausmės palaikymo kontroliuodavo administratorė, arba klubo vadovas, kuriuo aptariamu metu buvo ir R. E.. Nesant klubo vadovo, drausmę kontroliavo administratorė. Dėl pinigų paskirstymo tiesiogiai atsakinga buvo administratorė. Sutinka, kad tai buvo šeimos verslas ir skaičius iš klubo verslo ji žinojo, tačiau apmokymų ar susirinkimų neorganizavo. Susirinkimus organizuodavo klubo vadovas, kuris pats spręsdavo, kada susirinkimai reikalingi. Į kieno pareigas įėjo susirinkimų inicijavimas, organizavimas, nežino. Nei kas paskirstydavo pinigus, nei kas buvo atsakingas už pinigų paskirstymą, nei, kas nurodė, koks procentas iš masažo gautų pajamų kam atitenka, nežino. Masažuotojos apie pinigų paskirstymą žinojo prieš pradėdamos dirbti. Ji buvo „( - )“ parduotuvių vadovė. Pardavėjas-konsultantes atrasdavo per skelbimus ar pažįstamus. Ji supažindindavo darbuotojas su darbo specifika ir įdarbindavo, o masažuotojų, naktinio klubo šokėjų, apsaugos darbuotojų ar barmenių įdarbinimu rūpinosi O. Erotinis masažas buvo atliekamas masažo kabinetuose, esančiuose PC „( - )“, PC „( - )“ ir „( - )“ klube. Išvažiuojamųjų masažų taip pat buvo. Masažuotojas pas klientus lydėdavo apsaugos darbuotojai, merginos atlikdavo masažą ir lydimos grįždavo. Tokius masažus atlikdavo tos pačios masažuotojos. Klientui informaciją apie erotinį masažą suteikdavo konsultantės-pardavėjos parduotuvėse, o klube barmenės arba apsaugos darbuotojai. Pardavėjos ar administratorės apie masažų specifiką apmokytos nebuvo. Masažuotojų nekontroliuodavo, nes buvo griežta nuostata, kad negalima teikti seksualinių paslaugų. Kiekvienam darbuotojui akcentuodavo, kad lytinių paslaugų teikti. Negalima. Tokią informaciją darbuotojoms teikė ir O., ir konsultantės. Įmonėje buvo kuriami atskiri įstatai masažo veiklai, buvo konsultuojamasi su teisininkais dėl veiklos legalumo, jiems buvo išaiškinta, kad tokia veikla visiškai legali. Kad negali būti prostitucijos merginoms sakė ir A., ir ji, ir O., ir klubo vadovai. Masažuotojos ar konsultantės nebuvo apmokytos, todėl procesas tapo nekontroliuojamas. Buvo nuogirdų, kad šalia masažų paslaugos teikiamos ir lytinės paslaugos. Dėl tokių kalbų pasklidimo ir pagrįstumo buvo kalti kai kurie apsaugos darbuotojai ir kai kurios masažuotojos. Kad prisilietimai masažo metu yra nelegalu, sužinojo tik po baudžiamosios bylos iškėlimo. Ji pati nebuvo davusi nurodymų, kad aukštesnes pareigas einantys darbuotojai perduotų informaciją žemesnes pareigas einantiesiems, o šie – klientams, jog reikia masažuoti liečiant lytinius organus ir tenkinti klientų lytinę aistrą. Parodė, jog masažuotojos visos sumos už masažą nepasiimdavo, nes turėjo atsiskaityti su klubu už patalpas. Pinigų ataskaitos buvo suvestinių forma. Ataskaitos buvo ruošiamos tam, kad būtų matyti kiek pinigų surinkta, kiek išleista. Ataskaitų dėl masažų nekontroliavo, jas tik peržiūrėdavo. Dėl „( - )“ parodė, jog ji žinojo tiek, kad tos įmonės vardu atidaryti „( - )“ klubai, tačiau į šios įmonės veiklą ji nesikišo. Administratorėms reklamuoti masažo paslaugų taip pat, nenurodė, tai buvo tik bendrinės informacijos teikimas skrajučių pavidalu. Erotinio masažo metu merginos buvo saugomos vaizdo kamerų pagalba, buvo įrengti pavojaus mygtukai ir budėjo apsaugos darbuotojai. Vaizdo kameros buvo masažo kabinetuose ir bendrose salėse. Jos buvo visose patalpose. Vaizdo kameros darydavo įrašą ir kas savaitę jį ištrindavo užrašant kitu įrašu. Filmuota medžiaga niekur nebuvo įrašoma ar archyvuojama. Tik pas kriminalistus išsaugota informacija yra vienintelė išsaugota informacija, kuri daugiau niekur nesaugoma ir neplatinama. Ji merginų kad jos bus filmuojamos persirengimo kabinose neinformavo. Kameros buvo įrengtos tik dėl saugumo, nes merginų darbas buvo itin pavojingas. Merginos žinojo, kad jų apsauga yra pavojaus mygtukas, gyva apsauga, o apie filmavimą – ne buvo informuotos. Ji buvo vienintelis asmuo, kuris turėjo prisijungimo prie kamerų kodus, kurie veikė nuotoliniu būdu. Kodėl merginos apie tokį saugojimo būdą nebuvo informuotos, negali pasakyti, bet filmuota medžiaga nebuvo ir nebus niekur paviešinta.

28Perklausius garso įrašą Nr. 2601 CD (įrašas 01461_0) Ž. J. (K.) parodė, jog ,,eskortą” ji supranto kaip palydą. Uždavusi klausimą klientui norėjo asmeniškai susitarti, ko jam reikia. Klausė apie merginos metus ar merginai su jaunesne maloniau bendrauti. Paaiškino, jog merginai išėjus iš darbo vietos užmokestis - didesnis.

29Perklausius garso įrašą Nr. 1793 (172 NK 3-11 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog iš įrašo atpažino savo balsą. Įraše buvo aptarinėjo dėl išdirbtų valandų.

30Perklausius garso įrašą Nr. 1873 (172 NK 3-11 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog ataskaitas rengė apie 1 mėn., neilgiau ketvirčio laiko, kol buvo surasta apskaitininkė vardu R.

31Peržiūrėjus garso įrašo Nr. 689 (26.00 CD), 2010 m. sausio mėn. nuo 12 iki 23 d., suvestinę (tomas 9, b. l. 83), matyti, jog 2010-01-13 ,,M.” (Ž. J. (K.)) renka duomenis apie darbuotojų darbo vietą ir kalba su ,,R.” (R. E.) apie merginos ,,eskortą” (,,išvažiuojamąjį masažą”): ,,<...>M – sveiki aš turiu klausimą, D. ir S., jos kas iš vis čia yra tokios? <...> R – ė, ne, S. yra jinai pagrinde pas mumis yra eskortas. <...> M – nu gerai, bet aš matau dabar, ė, S. dirbo kaip , kaip šokėja. <...> R – jinai dirba eskortas arba konsumatorė. <...> R – Mes ją laikome grynai dėl eskorto. M – supratau, o D.? R – ė , o D. yra grynai iškviečiama tik tai dėl eskorto. <...> M – tas mane biškį balamutina, aš ją irgi įtraukiau, kaip šokėja, ir paskui iškreipiama yra lentelė”.

32Perklausius garso įrašą Nr. 689 (26.00 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog apskaita buvo vedama „Excel“ lentelėje, viskas matydavosi kasos knygoje. Vesdavo ataskaitas, kad matytųsi kaip tam tikram ,,taškui” sekasi. Paaiškino, jog už masažo kabinų įrengimą atsakingi statybininkai. Pradžioje buvo „( - )“ parduotuvės, o vėliau atsidarė masažo kabinetai.

33Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 191 (25.99 CD), 2009 m. gruodžio 16 d. - 2010 m. sausio 14 d. suvestinė, (tomas 10, b. l. 114), matyti, jog 2009-12-19,,D.” (D. B. – R.) kalba su ,,M.” (Ž. J. (K.)) ir klausia dėl pinigų išmokėjimo iš rezervinio fondo: Nr. 191,,D – Labą dieną, čia D. M – sveiki D - ė..ė..buvo atėjusi J., prašė rezervą išmokėti 500 litų gal galima ? <...> M – nu, nu, <...>, o koks pas ją likutis ten 1000 ane ar biškį daugiau <...> M – tai čia ta prasme dalį jinai nori tiktai ane? D – jo <...> M – nu tai tada išmokėkite <...> M – tai tada <...> gal kokį antradienį, pirmadienį <...> M – va pažiūrėsiu tą likusią dalį D – aš išmokėsiu M – išmokėkit <...> jo tai čia jos pinigėlia<…>i”.

34Perklausius garso įrašą Nr. 191 (25.99 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog 2009 m. 12 mėn. vedė apskaitą už ketvirtį ir pagal ataskaitas matė ar yra rezervas. Patvirtino, kad D. B. – R. pasakius apie pinigus, ja pasitikėjo. Parodė, jog klube neturėjo jokių funkcijų, tik padėjo tuo metu suvesti ataskaitą.

35Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1020 (25.99 CD), 2009 m. gruodžio 16 d. - 2010 m. sausio 14 d. suvestinė, (tomas 10, b. l. 140), matyti, jog 2009-12-31 ,,V.” (adminitratorė V. D.) kalba su ,,M.” (Mergina) apie pinigų rinkimą vokelyje: Nr. 1020 ,, M – klausau, V. <...> V – žinai ko aš noriu paprašyti tavęs, pažiūrėk į apsauginių yra lapas ė..ė.. 29 – tą dieną kiek buvo masažų M – tuoj 29 – tą, tai žodžiu ne vakar, o užvakar V – jo <...> V – jo, dabar žiūrėk ten paskui yra Ž. ten renkami pinigai vokelyje matei tenai <...>”.

36Perklausius garso įrašą Nr. 1020 (25.99 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog dienos pabaigoje visi pinigai buvo renkami ir sudedami į seifą.

37Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1353 (25.99 CD), 2009 m. gruodžio 16 d. - 2009 m. sausio 14 d. suvestinė, (tomas 10, b. l. 146), matyti, jog 2010-01-06 ,,D.” (D. B. – R.) kalba su ,,M.” (Mergina) apie algų skaičiavimą: Nr. 1353 ,,<...> D – labas M – sveika D – klausyk, nu nežinau žinai Ž. šiandien buvo atėjusi tipo sako einu skaičiuoti algas <...>”.

38Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1356 (25.99 CD), 2009 m. gruodžio 16 d. - 2009 m. sausio 14 d. suvestinė, (tomas 10, b. l. 147), matyti, jog 2010-01-06 ,,M.” (D. B. – R.) kalba su ,,Ž.” (Ž. J. (K.)) apie pinigų skaičiavimus: Nr. 1356 ,, <..> M – labą dieną, Ž. Ž – sveiki M –jūs galit pasakyt kiek yra pervesta, nes nėra parašyta Ž – nieko nėra pervesta nei cento M – ai nei cento? <...> Ž – jo, jo <...> tuoj aš pažiūrėsiu dar. Tuojau, žinaraštis yr, bet žiniaraštį jūs gausit iš R. nes jis atveš, a.. a.. gaunasi nakties metu matote, dienos meu <...> M – aha Ž – ir, ir paskui čia premija nuo masažo M – aha Ž – aš jus matote dienos metu nevedžiau, tai negaliu, arbata jau buvo paimti, konsumacija paimta M – nu Ž - <...> ir paskola, o rezervas nu čia tas dedasi iki 1000 litų, 21.20 M – aha Ž – tai va viso yra ta viršutinė suma 1.2, o atskaičius sakykime paskolą lieka tas, nes arbata ir konsumacija iš karto yra pasiimama, ... nu kad matytumėm bendrą vaizdą M – aha <...> “.

39Perklausius garso įrašą Nr. 1356 (25.99 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog ji tuo metu vedė apskaitą. Žiniaraščius apibūdino kaip buhalterinius žiniaraščius. Parodė, jog darbuotojoms paskolindavo pinigų sumas iš įmonės.

40Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1636 (171nk 2-11 CD), 2009 m. gruodžio 21 d. - 2010 m. gegužės 6 d. suvestinė, (tomas 11, b. l. 75-76), matyti, jog ,,Ž.” (Ž. J. (K.)) kalbasi su ,,R.” (R.) apie masažuotojų masažą ir kainas už paslaugas: Nr. 1636 ,,Ž – ė.., R., gali pasakyti kas kur dirba iš masažuotojų šiandieną? <...>R – ė.. A., L. Ž – a.. tai gerai tada, tai pas ją ateis tuoj klientas vienas <...> Ž – nes jos čia šiandieną ieško. Gerai, palauk dabar kiek kainuoja? R - <...>199 už valandą Ž – aha, o kiek masažuotojai mokam? <...> Ž – 60 kažkur ane? <...> Ž – 60 R – aha Ž – dar plius ten 10 procentų kažkaip R – arba minuso jo <...>”.

41Perklausius garso įrašą Nr. 1636 (171nk 2-11 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog ji domėjosi kas dirba, nes būdavo, kad pažįstami skambindavo ir ji pasiūlydavo savo nuomonę. Kainų dėl masažo klausė, nes jų nežinojo.

42Ž. J. (K.), kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 8, b. l. 8-10, 11-14, 17-18), buvo perskaityti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau LR BPK) 276 straipsnio nustatyta tvarka, parodė, jog palaiko savo parodymus, kur teigė, jog pinigai už masažus nebūdavo apskaitomi, kad apskaityti pinigų nereikia, nes masažuotojos dirbo ,,ant savęs“. Neatsimena ar pinigai už masažus buvo įnešami į kasą. Už masažą gautus pinigus jai teko pervežti iš vienos parduotuvės į kitą. Apie „Crazy meniu“ nieko nežino, neatsimena ar ikiteisminio tyrimo metu apie tai kalbėjo.

43Kaltinamoji O. B. (M.) parodė, kad nuo 2008 m. UAB „( - )“ pradėjo dirbti personalo vadybininke, po to perėjo į „( - )“ direktoriaus pavaduotojos pareigas. Į jos pareigas įėjo personalo atranka ir visos informacijos perdavimas atsakingam asmeniui, kuris įdarbindavo žmogų. Darbuotojų atranka vykdavo per skelbimus, ši praktika buvo suformuota dar prieš jai ateinant dirbti. Ji atsirinkdavo CV ir kviesdavo asmenis į pokalbį. Pirma žmones darbindavo į klubus, po to Ž. K. prašė pagelbėti ir su pardavėjų-konsultančių atranka, bet šias atrankas paprastai kuravo Ž. Darbuotojams išaiškindavo, ką jie turės daryti, už ką bus atsakingi. Masažuotojoms įvardindavo, kad bus atliekami erotiniai masažai, intymioje aplinkoje, šiek tiek apsinuoginus ir bus masažuojamos klientų erogeninės zonos. Daugiau apie masažų specifiką nedetalizuodavo, nes viską po to parodydavo apmokymuose. Erotiniai masažai buvo reklamuojami internete, vitrinose, laikraščiuose. Teisinius santykius su merginomis įmonė siedavo subnuomos sutartimis. Merginos išsiimdavo individualios veiklos pažymas. Kaip įdarbinti masažuotojas jai nurodė A. K. Jis pasirašydavo subnuomos sutartis. Kaip merginos turi būti priimamos į darbą jai išaiškino visų klubų vadovė J., kurios pavardės nepamena. Priimant į darbą masažuotojoms apie apmokėjimo už darbą detales nekalbėjo, apie tai kalbėdavo vadovas. Atidarinėjant klubą Klaipėdoje, ji atrinkinėjo masažuotojas. J. turėjo viziją ir strategavo, kokią naudą klubui ir įmonei atneš masažai. Masažuotojas ji ir informavo apie atlygį. Jei vadovė negalėdavo perduoti kokios informacijos, tai ją masažuotojoms perduodavo administratorės. Masažuotojos žinojo kaip joms bus mokama. Ji gaudavo atlyginimą, tačiau jis nepriklausė nuo masažų veiklos rezultatų. Administratorės taip pat gaudavo fiksuotą algą. Įmonės vizija buvo griežta – neteikti lytinių paslaugų. Jos tiesioginis vadovas, A., jai buvo pasakęs, kad turi informuoti visus, jog negali būti teikiamos lytinės paslaugos. Visoms merginom pasakydavo, kad negalimi jokie lytiniai santykiai. Apie lėšų paskirstymą už paslaugas nežino, nes už finansus nebuvo atsakinga. Darbo skelbimų talpinimu buvo atsakingi atskiri žmonės, kurie tuo užsiėmė. Kai Klaipėdoje susidarė tam tikras masažuotojų kiekis, iš Šiaulių buvo kviečiama kvalifikuota mokytoja, kuri masažuotojas apmokė erotinio masažo technikos. Nuobaudas pradžioje skirdavo tik klubo vadovas, o kai jos pareigos išsiplėtė, teko nuobaudas skirti ir jai, bet nuobaudos buvo skiriamos išskirtinai tik dėl darbo drausmės pažeidimų. Visos nuobaudos buvo derinamos su vadovu. Nuobaudas darbuotojoms paprastai skirdavo tą naktį vadovavęs klubo vadovas. Kaltę dėl neteisėtai rinktos informacijos apie kitus asmenis pripažįsta, nes kietasis diskas, kratos metu, buvo rastas jos namuose. Diską si įrašu pasiėmė darbiniais reikalais, tačiau nežinojo, kas jame yra. Apie video medžiagą sužinojo tik apklausos metu. Kietasis diskas slaptažodžio neturėjo. Taip pat parodė, jog K. jai duodavo nurodymus, susijusius su masažo veikla - tai buvo bendri nurodymai, įskaitant ir masažų veiklą. Dėl SMS siuntinėjimo tiksliai nepamena, bet tai buvo vadovų nurodymas papildomai administratorių ir masažuotojų kontrolei. Tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad buvo liepta siųsti SMS. Kas nusprendė kaip turi būti dalijamos pajamos, gautos už masažų paslaugas, negali pasakyti, nes į finansinius reikalus nesikišo. A. K. nurodė, kiek iš masažo pinigų tenka masažuotojoms, kiek klubui, bet tai buvo J. nustatytos gairės. Masažų kainas J. siūlymu nustatė A. K. Taip pat parodė, jog vykdavo masažuotojų susirinkimai, kuriuos vesdavo ji, kartais kartu su Ž. K. R. E. taip pat galėjo juose dalyvauti. Ten buvo kalbama apie išvaizdą, apie masažus, jų turinį, kad negalima teikti lytinių paslaugų. Konkrečiai kur, kaip ir ką masažuoti masažuotojoms nenurodinėjo.

44Administratorės surašydavo masažų kainas. Apie „Crazy meniu“ žinojo - tai buvo klubo veiklos paįvairinimo dalykas. „( - )“ masažų metodiką rengė G. G. Tai buvo gairės masažuotojoms, kad jos tiesiog prisimintų, kaip reikia daryti masažą. Parengtą metodiką gal ir matė, bet nepamena. Patvirtina Ž. K. parodymus, kad pastaroji vadovavo tik parduotuvėms, bet tai buvo šeimos verslas, todėl ji gal ir benraudavo dėl klubo. Nurodymų masažuotojoms ji nedavė ir į masažo reikalus nesikišdavo. Ji taip pat galvojo, kad masažų veikla legali, pati ne kartą važiavo į Vilnių, į advokatų kontorą „( - )“, kur teisininkai garantavo, kad jų vykdoma veikla – legali.

45Perklausius garso įrašą Nr. 7122 (26.16 CD) ir peržiūrėjus garso įrašo suvestinę 2008-08-06 – 2009-09-29 (tomas 8, b. l. 61-62) matyti, kad O. M. kalbasi su klientu „V.“ ir aiškina, jog „<...>jūs turit suprasti, kad vienas ant vieno, o ne, ne, ne, penki su, su. Viena mergaitė suprantat.“

46Perklausius garso įrašą Nr. 7664 (26.16 CD) O. B. (M.) pripažino savo pokalbį bei tai, ką komentavo apklausose teisiamojo posėdžio metu. Parodė, jog jai dirbant buvo atliekami įvardinti masažai.

47O. B. (M.) parodymai iš esmės tapatūs parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo metu (tomas 8, b. l. 157-159, 160-164).

48Kaltinamasis R. E. parodė, kad „( - )“ klube dirbo nuo 2009 m. rugsėjo pradžios, buvo klubo vadovas. Į darbą jį priėmė O. B. (M.). Į jo funkcijas įėjo užtikrinti klubo veiklą, švarą, prekių užsakymą, vykdyti darbuotojų, klubo darbo priežiūrą. Jo vadovaujamame klube buvo vykdoma striptizo šokimo veikla ir veikė masažo salonai. Jam atėjus dirbti masažuotojos jau dirbo. Kas buvo atsakingas už klubo finansus, tiksliai nežino. Pinigus klube tvarkydavo administratoriai. Parodė, kad Ž. K. su klubo pinigais buvo susijusi, tačiau kiek tiksliai, nežino. Perskaičius jo parodymus ikiteisminio tyrimo metu kur parodė, kad Ž. K. neoficialiai buvo atsakinga už klubo finansus, parodė, kad jam yra sakę, jog Ž. dienos pinigus pasiimdavo ir išveždavo. Taip pat parodė, kad susirinkimai su masažuotojomis vykdavo, kelis kartus susirinkime dalyvavo ir jis. Susirinkimuose buvo klabama apie bendrą merginų išvaizdą, estetiką. Instruktažų metu buvo akcentuojama, jog lytinės paslaugos yra draudžiamos. Klube buvo teikiama erotinių masažų paslauga ir jis suprato, kad tokių paslaugų metu merginos, šiek tiek apsinuoginusios, darydavo klientams atpalaiduojantį masažą. Nebuvo reklamuojama, kad masažas daromas iki laimingos pabaigos. Buvo pabrėžiama, kad liesti lytinių organų negalima. Masažo programą sudarė G., pravarde „Tarzanas“, pastarasis ir apmokydavo merginas masažo. Ar klubo kasoje iš masažo paslaugų gauti pinigai buvo fiksuojami, nežino. Pinigai, gauti iš masažų, buvo dedami į už baro esantį seifą ir juos pasiimdavo Ž. K. Į seifą pinigus padėdavo administratorė. Pinigai būdavo paimami dienos metu ir tik iš administratorių sužinojo, kad pinigus išsiveža Ž. K. „Crazy meniu“ klube taip pat buvo. Šiame meniu buvo užmaskuotai surašytos paslaugų kainos, tačiau ne seksualinių kaip tik kai kurie klientai galvojo. Ikiteisminio tyrimo metu sakydamas apie seksualines palsaugas turėjo omenyje tik galimas seksualines paslaugas. Parodė, kad administratorė arba R. R. iškviesdavo merginas ne seksualinių paslaugų suteikimui, o masažams. Iš merginų pamena tik S., kuri tik kartais dirbo klube masažuotoja. Kad merginos vienu atveju buvo kviečiamos A. K. prašymu, tai galėjo būti ne K., o ir kitų klientų prašymai. Duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu nekalbėjo apie seksualines paslaugas, sakė, kad buvo kalbos, jog merginos po darbo susitikdavo su klientais ir galimai teikdavo kokias paslaugas. Jam nėra žinoma ar tarp merginų ir klientų kas nors buvo, jis pinigų neimdavo. Jis rasdavo tokias merginas, kurios klube nuolat nedirbo, jos tiesiog pranešdavo apie save, kad norėtų padirbėti ir jei trūkdavo merginų, tas merginas iškviesdavo. Nė viena klubo mergina nebuvo bausta už prostituciją. O. jo darbo pradžioje aiškino apie erotinius masažus ir striptizą. Jo alga buvo fiksuota ir už masažus papildomai pinigų negaudavo.

49Apklaustas dėl teleskopinės lazdos parodė, kad ją pirko savigynai ginklų prekių parduotuvėje, esančioje PC „( - )“. Nusipirkęs lazdą, vežėsi ją namo ir automobilyje lazda buvo rasta. Kada įsigijo teleskopinę lazdą, nepamena, bet ją automobilyje paliko pamiršęs. Nusipirko lazdą, nes į jį buvo pasikėsinta prie namų ir norėjo turėti lazdą savigynai. Lazda visada buvo tame pačiame automobilyje ir jos su savimi nesinešiojo. Lazdos pirkimo kvito neišsaugojo.

50Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašų Nr. 901, Nr. 904 (26.00 CD) 2010 m. sausio mėn. nuo 12 iki 23 d., suvestinę (tomas 9, b. l. 87), matyti, jog 2010-01-15 ,,R.” (R. E.) kalbasi su klientu ,,E.” ir organizuoja merginų masažą, aptaria kainą: Nr. 901 ,, E – a, žiūrėk, o jeigu ten organizuoti ko nors? R – galim <...> R. <...> pas mus nu nėra tų paprastų kur žinai, dzin, bele kur tenai. Vis tiek mes prilaikome tokių, kur jau tiksliai prisi..., tokios jau uch, kaip sakoma, žinai <...> R – kiek tau reikia vienos ar dviejų ? E – dviejų.<...>”; Nr. 904 ,,R - <...> pas mane prasideda kainos nuo, nu minimum yra septyni, šeši. Šeši, septyni šimtai E – o tai kaip ten? Ė-ė R – ten su viskuom, bet aišku ne iki ryto E - a R – čia už viena <...> E- bet, bet pasiimti galima <...> R – ne tai galima, galima, jeigu viskas normaliai žinai, kad tenai garantuoji, kad nebūs nieko.”

51Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašų Nr. 1581, Nr. 1582, Nr. 1587 (26.00 CD), 2010 m. sausio mėn. nuo 12 iki 23 d., suvestinę (tomas 9, b. l. 91-92), matyti, jog 2010-01-22 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,L”, ,,M” (administratore L. D.) dėl merginų masažo: Nr. 1581,, R – jo, ateis S., tegul jinai pabūna, už, už kokia puse valandos vieni klientai ateis. Nu aš perspiesiu, jie nori pasižiūrėti ir po to, jei kas, viskas tvarkoj, išvažiuos visi L – aišku, ir kokia suma? Ai, nu atvažiuosi, ane? <...> R – jo, jo, tegul tenais nenusirengia, ten nieko ne, nepridirba, tegul būna gražiai, visame grožyje ir viskas.<...>”; Nr. 1582 ,, <...> M – a, ne, ne, ne, tai yra L., yra A., aš dėl L. klausiau, nes dar čia viena R- palauk, o-o, matai, jiems reikėjo dviejų, tai gal ir L. latvę mes galime, pasiūlyti M – a, nu bet aš jai, paskambink gal tu jai, gerai? <...>”; Nr. 1587 ,,<...>R – ė-ė, už kokių penkių minučių įeis į patį klubą du vyriškiai L – nu R – nu vienas vyresnis, rusai, ir vienas jaunesnis L – nu R – už įėjimą nieko ten neimk, nuvesk pasodink. Ir privesk S. ir, jeigu bus, latvę L. pri..., ė-ė, privažiavusi, jeigu bus, irgi privesk, jiems reikia dviejų L – ji yra privažiavusi, pasakiau, kad persirengtų <...>.”

52Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1735 (26.00 CD), 2010 m. sausio mėn. nuo 23 iki 25 d., suvestinę (tomas 9, b. l. 102), matyti, jog 2010-01-23 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,D”, (D. B. – R.) apie masažuotojas: Nr. 1735 ,,R – klausau, D., ką? <...> D – R., man skambino ten, kur vakar buvo atėję R – aha D – nu jin, jiems jau, jie vieną kartą turėjo, ir jiems buvo ten, nu jinai, jinai ištikrųjų buvo ten ta, G., buvo,... <...> D – nes jinai ir atrodo, ir viska, ir jiems po to karto jau vis tiek, ragavo, gavo ir bele kas netinka. O kaip dėl ten, dėl tos, kaip ten jinai, E., E. R- tai su E. jie jau jie buvo, jis sakė nebenori jos jau <...>.”

53Peržiūrėjus garso įrašą Nr. 351 2010 m. vasario mėn. nuo 08 iki 18 d., suvestinę (tomas 9, b. l. 146), matyti, jog 2010-02-12 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,M”, (administratore L. D.) dėl merginų lydėjimo į viešbutį: Nr. 351,,M – ė, sveiki, R., kada jūs būsite? R – nu reikia E. į masažą palydėti į viešbutį M – nu, R. sakiau <...> M – tai dabar reikia, o R. tik tai už dvidešimt, trisdešimt minučių bus <...> M – užsienietis, viską jisai kainą žino, jis laukia jau <...>”.

54Perklausius garso įrašą Nr. 351 (26.00 CD) R. E. parodė, jog merginų nelydėdavo, šiam atvejui būdavo apsaugos darbuotojai.

55Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1631 (26.00 CD), 2010 m. nuo vasario 10 iki kovo 05 d., suvestinę (tomas 10, b. l. 3), matyti, jog 2010-02-26 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,M”, (D. J.) apie masažuotojos siuntimą: Nr. 1631 ,, R – nu žinotum, viską suderinta, tenai atvažiuos, bet ar jisai lauks? M – siusti, siusti, jo <...> M – jeigu patiks, jeigu patiks, viskas gerai. Jeigu ne, tai ne R – aha, nu tai tenais užlaikyk, sakyk jau važiuoja tenai, žinai, ką nors M – aha, gerai R – bus tos merginos <...>”.

56Peržiūrėjus elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo priedo 2010 m. nuo vasario 10 iki kovo 05 d. suvestinės įrašus Nr. 1634, Nr. 1635 (tomas 10, b. l. 3), matyti, jog 2010-02-26 R. E. buvo atsiųsta SMS žinutė: Nr. 1634 įeinanti žinutė - ,,Sveikas R. reikalingos 2 gražios palydovės apie 25 metus – dviem zmonėm, 23:30. Adresas FP hotel I recepcija – ten palydes iki kambariu”; Nr. 1635 išeinanti žinutė – ,,Atsiusk orientacines k”.

57Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1649 (26.00 CD), 2010 m. nuo vasario 10 iki kovo 05 d., suvestinę (tomas 10, b. l. 5-6), matyti, jog 2010-02-26 ,,R.” (R. E.) kalbasi su klientu ,,E” apie masažo užsakymą ir klausia ar daugiau negu masažo nereikia: Nr. 1649 ,,E - <...> Na iš tavo pusės ko reikia, tai, kad būtų gražių mergų R- daugiau, negu pa... turi omeny, reikia ten E – nu, jo, jo, jo. Nes ten chebra domins tik masažas iki laimingos pabaigos ir taip toliau, nu ir ten žinai R –aha, a tai masažai domina, ar nelabai domins masažai? E – tai tik masažai ir domina <...> R – aha, ne, nu aš turiu omeny, ir masažas domina ar daugiau, negu masažas? E – ė, daugiau, negu masažas R – a, nu vo, vo, vo, E – supratau, tai tu pasirūpink, kad ten būtų gražių panelių, ane? R – tai jo, nu bet ten bet kokių atvejų aš visą laiką paskambinu, ir pri..., ir atvažiuoja, žinai<...>”.

58Perklausius garso įrašą Nr. 1649 (26.00 CD), ir peržiūrėjus 2010 m. nuo vasario 10 iki kovo 5 d. garso įrašo suvestinę (tomas 10, b. l. 5), kur 2010-02-26 ,,R.” (R. E.) kalbasi su klientu ,,E” apie masažo užsakymą ir klausia ar daugiau negu masažo nereikia, R. E. parodė, jog pokalbyje tikrai nekalba apie lytinius santykius, lytiniai santykiai buvo draudžiami.

59Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1717 (26.00 CD), 2010 m. nuo vasario 10 iki kovo 05 d. suvestinę (tomas 10, b. l. 13), matyti, jog 2010-02-26 ,,E.” (R. E.) kalbasi su ,,R” (apsaugos darbuotoju R. R.) apie atsiskaitymą už masažą: Nr. 1717 ,,R – ė, už gerų penkiolikos minučių jau prie tavęs atvažiuos žmogus E- aha R – atveš. Atveš ko reikia. Tik tais dabar ė, ne tris šimtai, o tris šimtai penkiasdešimt už vieną. E – aha R –viena valanda vienas tris šimtai penkiasdešimt. O kai atveš po vienuolikos penkios, vienuolikos dešimt tau atveš E – aha R –tai irgi viena valanda už vieną tris šimtai penkiasdešimt R – jam įduosi į rankas. <...> E – nu jo, jo, nu tenais matai, ė – ė, kuo didesne suma, tuo biškį tau mažiau liks, bet vis tiek liks, nu <...> R – jisai žinos. Nu aš pats negaliu, aš pats, matai, negaliu niekur lakstyti nieko E - <...> tai viskas tvarkoj, <...> man svarbu, žinai, kad klubo, ė – ė, klubo klientai patenkinti <...> R – jo, jo <...>”.

60Perklausius garso įrašą Nr. 1717 (26.00 CD), ir peržiūrėjus 2010 m. nuo vasario 10 iki kovo 5 d. garso įrašo suvestinę (tomas 10, b. l. 13), kur 2010-02-26 ,, E.” (R. E.) kalbasi su ,,R” (apsaugos darbuotoju R. R.) apie atsiskaitymą už masažą, R. E. parodė, jog pagal balsą atpažįsta R.

61Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 2317 (26.00 CD), 2010 m. nuo vasario 10 iki kovo 05 d. suvestinę (tomas 10, b. l. 24-25), matyti, jog 2010-03-03 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,D” (D. B. – R.) apie merginos suradimą: Nr. 2317 ,,R – įmanoma , normali, jauna, blondinė <...> arba brunetė, nėra skirtumo <...> D – brunetė geriau, nes švedai tų blondinių... <...> R – <...> jokių problemų D – nu, paskui jau tenai <...> R – jo, jo, tai supranti, aš neužilgo privešiu <...> D – aha, bet o, bet man reikia pasakyti, kiek tenai? <...> R - <...> valanda apie vieną, žinai, bet iki aštuonių tai galima drąsiai leisti <...> D - nu tuoj aš tada paskambinsiu, paklausiu. Nu aš sakau aštuonis ten, gerai? R – gerai”.

62Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašų Nr. 1051 (26.00 CD), 2010 m. sausio mėn. nuo 12 iki 23 d., suvestinę (tomas 10, b. l. 140), matyti, jog 2010-01-01 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,M” (administratore L. D.) dėl merginų masažo: Nr. 1051 ,,M – ė.. R., gali staigiai paskambinti E., paklausti ar jinai ir dar kas nors dviejų žmonių reikia, staigiai ir kiek, ir už kiek galėtų R – a.. a... viską supratau, viską suptratau M – išvažiuoti, kaina nesvarbu R – viskas aišku, gerai <...>”.

63R. E. parodymai iš esmės tapatūs parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo metu (tomas 10, b. l. 36-38, 40-43, 46-47).

64Kaltinamoji D. B. – R. parodė, kad nuo 2008 m. rugpjūčio vidurio iki 2009 m. pabaigos dirbo klube „( - )“ administratore. Į darbą ją priėmė J. Su kuo pasirašė darbo sutartį, nepamena. Į jos pareigas įėjo klubo priežiūra dienos metu, masažuotojų priežiūra taip pat turėjo palaikyti tvarką klube. Masažuotojos teikė erotinio pobūdžio masažų paslaugas, bet ji klientams sakydavo, kad tai viso kūno masažai. Klientai dėl masažų kreipdavosi telefonu. Masažų kainų nepamena. Klube buvo teikiamos įprasto masažo paslaugos, taip klientams ir aiškindavo. Masažų kainos buvo atspausdintos lentelėse ir ji į jas žiūrėdama pasakydavo klientams. Kainos buvo nurodytos pagal masažo trukmę. Konkrečią masažuotoją paskirdavo pagal sudarytą grafiką. Būdavo atvejų, kad klientas pageidautų konkrečios masažuotojos. Į klausimą kaip supranta ,,Laimingą pabaigą” nurodė, jog supranta kaip viso kūno masažą, kai klientas lieka laimingas. “Laimingos pabaigos” sąvokos klientams ji neaiškindavo. Kaip masažas buvo atliekamas, nežino. Iš masažuotojų masažo atlikimo detalių negirdėdavo, nes su jomis nebendraudavo. Masažuotojos darbo metu būdavo apsirengusios. Masažo kabinete buvo lova, žvakės. Atvykus klientui, pastarasis pasakydavo kiek laiko norės masažuotis, tada apie užsakytą laiką perspėdavo merginą. Klientas pinigus palikdavo jai. Už masažą gauti pinigai buvo paskirstomi masažuotojai ir klubui, kokiomis dalimis, nepamena. Jei merginos neturėdavo klientų masažui, gaudavo fiskuotą sumą, tačiau, kokią, nepamena. Klientams paaiškindavo, kad bus atliekamas įprastas masažas ir nurodydavo kainas, kurios nurodytos jos parodymuose, duotose ikiteisminio tyrimo metu. Jai nebuvo žinoma, kad buvo atliekamas erotinis masažas, nežinoma, kad masažo metu liečiami lytiniai organai. Dėl SMS siuntimo, parodė, kad darbo pabaigoje reikėjo nusiųsti žinutes apie tai, kiek buvo masažų ir kokia buvo jų trukmė. Informaciją trumposiomis SMS žinutėmis siuntė O. B., nes buvo gavusi tokį nurodymą. Už gautus pinigus atsiskaitydavo užpildant formą, kurioje nurodydavo masažų kiekį, jų kainą. Tada užpildytą ataskaitą bei pinigus palikdavo seife. Masažų mokymai buvo vykdomi, juos vesdavo G. Taip pat neneigė, jog būdavo ir išvažiuojamieji masažai. Tokiais atvejais klientas paskambindavo ir paprašydavo išvažiuojamojo masažo. Klientas paslaugą įvardindavo atpalaiduojančiu masažu. Išvažiuojamajam masažui nukreipdavo tą dieną dirbančią merginą. Apsaugos darbuotojas merginą nuveždavo pas klientą ir parveždavo atgal. Pinigus, gautus išvažiuojamojo masažo metu, taip pat paimdavo ji ir padėdavo į seifą. Kartais gautus pinigus tekdavo įmušti į kasą. Taip padarydavo, jei klientas atsiskaitydavo kortele arba jei klientas paprašydavo kvito. J. jai nesakė, kad masažų metu reikės liesti lytinius klientų organus, tik sakė, kad tai masažas liečiant klientų erogenines zonas, nepamena ar ji sakė, kad tai masažas iki ,,laimingos pabaigos”. Nepamena kaip masažus apibūdindavo klientams. Ž. K. jai jokių nurodymų nėra davusi, A. K. nebuvo tekę sutikti.

65Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 192 (25.99 CD) , 2009 m. gruodžio 16 d. - 2010 m. sausio 14 d. suvestinė, (tomas 10, b. l. 114), matyti, jog 2009-12-19,,D.” (D. B. – R.) kalba su ,,J.” (J.), kuriai pasako, jog Ž. J. (K.) leido išmokėti pinigus iš rezervinio fondo: Nr. 192 ,, J – Alio D – nu leido išmokėti tau J – ai, o kas paskambino? D –Ž. J – pati perskambino ane jinai leido ane? D – jo <...> J – 500 ane sakei? D – jo J – ai gerai, ačiū labai, D. <...>”.

66Perklausius garso įrašą Nr. 192 (25.99 CD) D. B. – R. parodė, jog skambino Ž. J. (K.), nes jai buvo pasakyta, kad skambinti administracijai. Parodė, jog skambindavo ir kitoms administratorėms.

67Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 193 (25.99 CD) , 2009 m. gruodžio 16 d. - 2010 m. sausio 14 d. suvestinė, (tomas 10, b. l. 114-115), matyti, jog 2009-12-19,,M.” (D. B. – R.) kalba su ,,V.” (klientu), kuriai pristato apie masažo pobūdį, informuoja apie kainą, nupasakoja apie masažuotojos apsinuoginimą: Nr. 193 ,,M – labas va.., labą dieną ,,A. masažai” V- labą dieną <...> O kiek kainuoja masažas pas jus? M – 30 minučių - 140, 45 minutes – 170 ir valanda – 199 ” V – ir čia koks masažas vyksta ? M – atpalaiduojantis visą kūną, išmasažuoja visą kūną ir arogenines zonas V – mergina apsinuogina ? M – iki ė..ė.. dabar pilnai apsinuogina V – o čia kur jis vyksta? M – ,, ( - )” čia už ,, ( - )” ant kampo yra striptizo klubas tenai V – čia perskambinsiu tikriausiai kai būsiu <...>”.

68Perklausius garso įrašą Nr. 193 (25.99 CD) D. B. – R. parodė, jog telefonu informuodavo, kad merginos apsinuoginusios daro masažus ir liečia erogenines zonas.

69Pagarsinus LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka D. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (tomas 11, b. l. 113-115, 119-121), parodė, jog parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu yra teisingi.

70Kaltinamoji I. V. parodė, kad 2008 m. gruodžio mėn. rado internete skelbimą, pagal kurį išsiuntė gyvenimo aprašymą, ir sulaukė skambučio iš O. B. bei buvo pakviesta į darbo pokalbį. Pradėjo dirbti prekybos centre „( - )“ „( - )“ parduotuvėje pardavėja-konsultante. Darbas buvo erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, turėjo prekiauti ir konsultuoti klientus. Pradžioje apie masažus nieko nebuvo pasakyta, apie juos ją informavo tik po kurio laiko, po mėn. ar dviejų, po to kai įsidarbino. Apie tai, kad bus atliekami masažai, ją informavo O. B. Sakė, kad bus atliekami masažai, bus masažistės, kurios atliks erotinius masažus. Masažo kabinos buvo trys. Atvykę klientai kreipdavosi į ją, kaip į konsultantę. Administracijoje tuo metu dirbo daug žmonių – K., Ž., J. Parduotuvėje konsultantų daugiau nebuvo. Būdavo, kad pati masažistė būdavo. Klientas dažniausiai klausdavo konkrečiai ar gali užeiti į masažą, jei būdavo galima, parodydavo, kur praeiti. Viskas buvo šalia, t.y. parduotuvė ir masažo kambariukai.Ji masažistę informuodavo, kad yra klientas. Už paslaugą klientas atsiskaitydavo grynais pinigais, jai arba masažistei. Dėl masažų įkainių neprisimena, patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuos nurodė tikslius masažo paslaugų įkainius. Iš masažo gautus pinigus padėdavo į seifą. Parduotuvėje būdavo pajamų orderiai, todėl juos pildydavo kiekvieną kartą paėmus pinigus. Buvo pasakyta, kad kažkurią dalį pinigų reikės atiduoti už patalpų nuomą, taip pat buvo pasakyta, kad masažistės nuomosis patalpas. Tiksliai nepamena, bet suma už patalpų nuomą priklausė nuo apyvartos. Kas taip sakė, nepamena. Į kasą gautų pinigų nemušdavo, nes nebuvo tokio nurodymo. Kai klientai klausdavo dėl masažo pobūdžio sakydavo, kad tai erotinis aistros masažas. Taip pat sakydavo, kad jokių intymių – seksualinių paslaugų masažistės neteikia. Po darbo dienos pildydavo ataskaitas, t.y. pildydavo kiek masažų atlikta per dieną. Pildydavo ji, po to pateikdavo kažkam iš administracijos ir ataskaitas kažkur veždavo. Kam buvo reikalingas rezervinis fondas – nepamena, niekas jos apie tai neinformavo. Parodė, kad masažuotojos atlikdavo masažus erotiškais rūbeliais, iš kur jų gaudavo - negali pasakyti. Jai masažų mokymų nebuvo, dalyvauti juose neteko. Už masažo metodiką nepasirašė. Parduotuvėje dirbo apie porą metų ir beveik visą tą laiką buvo atliekami erotiniai masažai. Klientai klausdavo apie masažus, klausdavo ar gali atvykti. Ji pati frazės iki „laimingos pabaigos“ nevartojo. Dėl O. B. siųstos sms žinutės apie masažo laiką, trukmes, pinigus – neatsimena. Išvažiuojamųjų masažų nebuvo. Parduotuvės reikalais rūpinosi Ž. K., B., K. Parodė, jog naują darbo sutartį pasirašė, nes norėjo ir toliau dirbti. Kažkas iš administracijos jai atnešė naują sutartį ir ji pasirašė. Sakė, kad niekas nesikeičia, keičiasi vadovas. Pasirašė, tikėdama, kad dirba toje pačioje įmonėje. Jos atlyginimas nuo masažų nepriklausė, ji gaudavo fiksuotą atlyginimą. Masažistės nereikšdavo pretenzijų, kad gauna mažiau nei sumokėta už masažą, jos buvo informuotos kiek turi gauti. Masažai – būdavo vienas ar du per dieną. Parduotuvėje buvo dvi pardavėjos konsultantės, keisdavosi pamainomis. Darbo metu būdavo ji ir masažistė, telefonu dažniausiai atsiliepdavo ji. Neigia, jog būtų sakiusi, kad masažas atliekamas rankomis, liečiant erogenines zonas bei patenkinant kliento lytinę aistrą. Su V. S. dirbo kartu prekybos centre „( - )“. Abi jos buvo pardavėjos- konsultantės. V. S. jai nurodymų nedavė.

71Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 12, b.l. 15-18, 24-27, 29-30) I. V., kurios parodymai (tomas 12, b. l. 24-28, ) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu ir parodė, jog ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisingi.

72Kaltinamoji A. Č. parodė, kad apytiksliai nuo 2007 m. spalio mėn. dirbo pardavėja-konsultante PC „( - )“, parduotuvėje „( - )“. Į jos pareigas įėjo konsultuoti klientus apie prekes ir jas parduoti. Į darbą ją priėmė Ž. K. Apie darbo pobūdį instruktavo Ž. Daugiau parduotuvėje jokia veikla nebuvo vykdoma. Masažai atsirado po kažkurio laiko, kai persikėlė į mažesnes patalpas, tame pačiame PC „( - )“. Buvo pasakyta, kad bus atliekami erotiniai masažai, kas tai pasakė nepamena. Ji klientui pasakydavo, kad tai erotiniai masažai ir siųsdavo pas masažuotoją. Parduotuvėje buvo lemtelės su masažo įkainiais. Buvo bendras telefonas, kuriuo skambindavo klientai, klausdavo ir dėl prekių, ir dėl masažų. Ji telefonu pasakydavo, kad tai erotiniai masažai, tačiau sekso paslaugos neteikiamos. Klientai kartais prašydavo masažo apibūdinimų, tačiau ji pasiūlydavo atvykti ir pasišnekėti su pačia masažuotoja. Kai O. B. atėjo dirbti į parduotuvę, buvo atsakinga už striptizo šokėjas ir masažuotojas t.y. buvo viena iš vadovių. A. K. buvo direktorius, kuris buvo atėjęs į parduotuvę tačiau nurodymų žodžiu nedavė, visi nurodymai buvo gaunami raštu. Parodė, kad pirminiais parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, negalima remtis, nes ten netesingai nurodyta apie masažus su ,,laiminga pabaiga”, ji taip nesakė, ten užrašyti ne jos žodžiai. Pinigai už masažus būdavo duodami jai arba masažuotojai, tačiau masažų įkainių nežino. Pinigus dėdavo į seifą, nes buvo toks nurodymas, kurį davė administracija. Su Ž. K. ir O. B. bendravo. Masažuotojoms buvo išmokama dalis pinigų, gautų iš masažų. Kita dalis buvo skirta patalpų nuomai. Iš masažo gautus pinigus ji dėdavo į seifą. Būdavo parduotuvėse ir dovanų kuponai, juos atveždavo kažkas iš administracijos - galėjo būti, kad O. B. Kasos aparate kuponų nefiksuodavo. Iš seifo pinigus paimdavo O. arba kažkas kitas iš administracijos. Rezervo fondo nepamena. Jos atlyginimas buvo fiksuotas, kas atlyginimą sudarydavo – negali pasakyti, ar buvo kokie preidai, nepamena. Papildomai pajamų už erotinius masažus ji negaudavo. Kas buvo daroma masažų metu, ji nesigilino, jai nebuvo žinoma. Dėl išmokėtų pinigų jai masažuotojos pretenzijų nereikšdavo.

73Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 12, b.l. 39-42, 47-50, 55-56, 57-58) A. Č., kurios parodymai (tomas 12, b. l. 39 - 42, 40, 47-50, 57-58) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu, tačiau paaiškino, kad apie „laimingą pabaigą“ nieko nesakė. Tai ne jos žodžiai. Apie erotinius masažus išgirdo iš nuogirdų.

74Kaltinamoji V. S. parodė, kad 2008 m. rugpjūčio viduryje dirbo Palangoje, parduotuvėje „( - )“. Ją įdarbino O. Rugsėjo vidury išvyko į užsienį. Grįžusi į Lietuvą pasiskambino O., norėjo vėl įsidarbinti Palangoje, parduotuvėje „( - )“. Jai pasiūlė darbą. Kai baigėsi sezonas, Ž. K. pasiūlė darbą prekybos centre „( - )“. Buvo įdarbinta UAB „( - )“ administratore antraeilėse pareigose, bet tai buvo tik popieriuje, nes ji dirbo barmene. Parodymuose paminėta, kad dirbo ir naktiniame klube „( - )“. Dėl masažų parodė, kad pirmą ir antrą vasarą Palangoje jų neatlikdavo, o prekybos centre „( - )“ – buvo. Erotiniai ,,( - )” masažai, kaip jai paaiškino, tai visą kūną atpalaiduojantys masažai, atliekami rankomis. Kas paaiškino, kad bus atliekami tokie masažai, nepamena. Klientai skambindavo, teiraudavosi šių paslaugų. Ji klientams sakydavo tą patį - kad ,,( - )” masažas yra visą kūną atpalaiduojantis masažas. Paslaugų nepamena, tačiau parodė, kad pinigai apskaitomi su pajamų orderiu. 50 proc. masažuotoja mokėdavo už nuomą, 50 proc. – likdavo įmonei. Kas taip nurodė, negali pasakyti. Kasoje pinigų neapskaitydavo, būdavo pajamų orderis. Pinigus padėdavo į seifą. Pinigus paimdavo kažkas iš administracijos. Jos vadovė buvo Ž. K. Darbo sutartį su ja pasirašė A. K. Su ja buvo sudarytos kelios darbo sutartys, nes jos buvo terminuotos. Rezervinio fondo ji nerinkdavo. Duomenis apie klientus siųsdavo kažkam iš administracijos. Išvažiuojamųjų masažų nebuvo. Ikiteisminio tyrimo metu garso įrašus atsisakė klausyti, atsimena, kad atsisakė juos komentuoti. Ji dirbo pamainos administratore antraeilėse pareigose, pagrinde dirbo barmene naktiniame klube. Per tą laikotarpį administratore dirbo tik porą dienų dienos metu, kai reikėjo pakeisti kolegę. Dienos metu taip pat vykdavo erotiniai masažai. Papildomų pajamų iš darbo neturėjo. Atlyginimas buvo mokamas pagal sutartį, pavedimu į banko sąskaitą. Naują darbo sutartį pasirašė, bet kada negali pasakyti. „( - )“ pradėjo dirbti vasaros pabaigoje. Parduotuvės veiklą kontroliavo jos vadovė Ž. K. Kai pradėjo dirbti „( - )“ centre – masažai jau buvo. Žinojo, kad yra masažuotoja ir ji klientą suvesdavo su masažuotoja. Jei skambindavo dėl masažo, paaiškindavo, kad yra masažai. Ji aiškindavo, kad tai erotinis, kūną atpalaiduojantis masažas, atliekamas tik rankomis. Masažuotojos nepasakodavo apie masažus. 2009 m. 10-11 mėn. pora dienų per mėn. dirbo barmene klube, klube masažų nebūdavo. Klube ( - )g. per mėnesį gal kartą būdavo. Klube į ją klientai dėl masažo nesikreipdavo, nes būdavo administratorė. Parodė, kad nors buvo įdarbinta administratore gaudavo atlyginimą už barmenės darbą, bet pagrindinis atlyginimas – buvo ( - ) PC. Nakties metu administratorė dirbdavo kartu su ja. Klube „( - )“ nežinojo, koks masažas atliekamas ir klientams apie atliekamus masažus šiame klube informacijos neteikdavo. Į jos pareigas neįėjo siūlyti masažą, ji tuo nebuvo suinteresuota, todėl ikiteisminio tyrimo metu jos nurodytos priešingos aplinkybės yra neteisingos.

75Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1163 (171nk 2-11 CD) , 2009 m. gruodžio 21 d. - 2010 m. gruodžio 14 d. suvestinė, (tomas 11, b. l. 26), matyti, jog 2010-01-02 ,,M.” (V. S.) kalba su ,,A.” (A. K.) apie užmokestį taksistui, kuris atveža klientus: Nr. 1163 ,,<...> M – labas A. A –labas, M – čia V. skambina, <...> M – žiūrėk, aš norėjau tavęs pasiklausti, jeigu taksistas dieną atveža klientus tai jam reikia mokėt? A – dvidešimt litų, dvidešimt litų <...> A – į masažus jeigu atveža, M – nu vienas eis į masažą, dar ką aš žinau dabar ką tik atvežė, A – tai tik dvidešimt litų <...>”.

76Perklausius garso įrašą Nr. 1163 (171nk 2-11 CD), V. S. parodė, jog tai jos balsas. Skambino A. K., nes nežinojo ar buvo tvarka dėl užmokesčio atvežus klientus.

77V. S., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 12, b. l. 75-79, 82-83), buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, parodė, jog ji abejoja ar jos, apklaustos įtariamąja, duoti parodymai – neteisingi, tačiau negali pasakyti kodėl. Jie duoti dalyvaujant advokatui.

78Nukentėjusioji L. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2010 m. 04 mėn. dirbo masažuotoja klube „( - )“, esančiame ( - ) g., Klaipėdoje. PC „( - )“ ir PC „( - )“ parduotuvėse dirbo keletą kartų, tai buvo pavieniai atvejai. „( - )“ klube ją įdarbino klubo administratorė. Minėtame klube dirbo masažuotoja. Ten dienomis jai buvo suteikta darbo vieta, už kurią turėjo mokėti nuomą. Jai įsidarbinant klube „( - )“ administratorė sakė, kad turės atrodyti simpatiškai ir masažuoti klubo klientus. Buvo nustatyti masažo įkainiai, kurių tarifas priklausė nuo masažo trukmės ir nuo to ar masažas atliekamas dieną, ar naktį. Masažuoti iš pradžių niekas nemokė, paskui tai daryti apmokė viena masažuotoja ir vaikinas, pravarde ,,Tarzanas“. Apmokymai vyko klube „( - )“. Ji nesidomėjo, kaip yra apskaičiuojamas jai mokamas atlygis, pamena, kad buvo gavusi individualios veiklos pažymą. Jai iš gaunamo atlygio buvo atskaičiuojama patalpų nuoma ir kitos išlaidos, susijusios su jos darbu. Pinigus už darbą išmokėdavo administratorės L., D. ir D., kurių pavardžių nežino. O. B. M. taip pat buvo administratorė. Darbinius klausimus spręsdavo su šiomis administratorėmis. Ji klientams teikdavo erotinio masažo paslaugas, kurių metu nebūdavo lytinio santykiavimo. Masažo įkainiai skyrėsi. Paslauga kainuodavo 200 Lt ir mažiau. Erotinį masažą atlikdavo klube „( - )“, PC ,, ( - )”. Per tiriamąjį laikotarpį yra masažavusi ir PC ,, ( - )” bei Palangoje. PC ,, ( - )” ir PC ,,( - )” dirbdavo retkarčiais, kai ten dirbusios merginos paprašydavo jas pavaduoti arba to paprašydavo administratorės. Tiriamuoju laikotarpiu PC ,, ( - )” dirbo 2 kartus, PC ,,( - )” – 4 k. Parodė, kad PC ,,( - )” pardavėja - konsultante dirbo V. S. Darbo grafikus sudarydavo klubo administratorės, pas kurias jie ir būdavo. Kartais grafiką užsipildydavo pati, t. y., jei turėdavo laisvų dienų, pati nuspręsdavo, kada dirbti. Darbo grafikas buvo įvairus, numatomas mėnesiui į priekį. Jis priklausydavo nuo jos laisvo laiko ir suderinimo su administratore. Darbo grafikuose masažuotojos pačios pažymėdavo kada dirbs. Apmokėjimo dydį (už atliekamas paslaugas) nustatydavo biuras. Jai buvo suteikiamos visos darbo priemonės. Darbo dienos pabaigoje pinigus gaudavo iš administratorės, jai buvo mokama grynais. Už masažą klientai paprastai susimokėdavo prie baro, bet kartais pinigus paimdavo pati pagal nustatytus masažo įkainius. Apie paslaugos kainą klientai sužinodavo iš administratorės. Jie pirma administratorei susimokėdavo už masažą, tada patekdavo pas ją. Gautus pinigus atiduodavo administratorėm arba pardavėjom. Yra buvę atvejų, kai klientai duodavo pinigus už būsimą paslaugą jai, tačiau už masažą pinigus pinigus visada perduodavo administracijai. Nežino kam buvo skirtas rezervinis fondas, bet iš jo atgaudavo visas savo įmokas. Jai darbo dienos pabaigoje būdavo išmokami pinigai su tam tikrais atskaitymais. Darbo dienos pabaigoje pinigus klube „( - )“ jai mokėdavo administratorė, o PC ,,( - )” ir PC ,, ( - )” – pardavėja-konsultantė. Atlyginimas susidarydavo iš dalies kliento sumokėtų pinigų, o kur buvo panaudoti kiti pinigai, nežino. Administratorė įsijungdavo į procesą, nes paskaičiuodavo, kiek jai pinigų išmokėti atskaičius darbui reikalingas išlaidas. Taip pat paaiškino, jog pati jokių sankcijų nėra gavusi, bet žino, kad finansinės sankcijos buvo taikomos už neatvykimą į darbą. Jai nebuvo nurodyta masažuoti iki „laimingos pabaigos“. Paaiškino, kad masažą iki „laimingos pabaigos“ atlikdavo liesdama vyrų erogenines zonas. Tokį masažą daryti išmoko pati. Prieš įsidarbinant jai buvo pasakyta, jog bus apmokyta. Masažo atlikimo apmokymuose dalyvaudavo masažuotojos, administratorės. Už patalpų nuomą gaudavo kvitus. Dirbo tokį darbą dėl to, kad jai tai daryti patiko ir dėl to, kad tikėjosi už darbą gauti užmokestį. Taip pat neprisimena kiek tiksliai uždirbdavo – tačiau nurodė, jog per mėnesį gaudavo 1000 Lt ir daugiau. Nežinojo, kad patalpos yra filmuojamos. Jei būtų žinojusi, kad yra filmuojama, būtų nedvejodama išėjusi, nebūtų sutikusi, kad ją filmuotų nuogą. Mokymuose „laiminga pabaiga“ buvo mokoma, kad vyrą reikia „masažuoti“ neliečiant jo lytinio organo. „Laiminga pabaiga“ turėjo ateiti neliečiant lytinio organo. Administratorės nesidomėdavo, ar masažai buvo atliekami iki „laimingos pabaigos“, bet dažnai po paslaugos suteikimo klientui su administratorėmis aptardavo patirtus įspūdžius, papasakodavo administratorėms, kaip vyko masažas. Atėjus dirbti ji paklausė, ar reikės teikti sekso paslaugas ir jai nurodė, kad neteiks sekso paslaugų. Administratorė nurodė, kad tokių paslaugų ne tik, kad nereikės teikti, bet jas teikti draudžiama. Tačiau administratorė sakė, kad turės liesti lytinius organus, jei vyras to pageidaus. Taip pat parodė, kad turėjo verslo pažymėjimą masažui. Kai darbinosi suprato, kad toks darbas neleistinas, bet ji savo veiklą traktavo kaip masažuotojos, nes dirbo tik rankomis. Instrukcijos, kaip reikia masažuoti, jai niekas nepateikė. Darbo eigoje pradėjo suvokti, kad tai, ką daro – nelegalu. Apie tai sužinojo plačiau pasiskaičiusi. Masažų tikslas priklausydavo nuo kiekvieno kliento lūkesčių. Pati suprasdavo, kada ką reikia liesti, kada ne. Nepatenkintų klientų būdavo, bet jie pinigus jau būdavo sumokėję prieš masažą administratorei, pardavėjai-konsultantei arba jai. Gautais arbatpinigiais su niekuo nesidalindavo. Parodė, kad R. E. ji buvo mačiusi, bet jai pinigų jis nemokėjo, su juo apie masažus nekalbėjo, jis buvo klubo vadovas, kuravo šokėjas. A. K. pažinojo, bet darbe jis būdavo retai. Žinojo, kad A. K. priklauso klubas. Aptariamu laikotarpiu ji nuomavosi patalpas iš A. K., šia prasme jis darė įtaką jos darbui. Ž. K. kartais ateidavo į klubą ir jame vadovavo. Su K. bendravo keletą kartų. Abu K. jai jokių nurodymų neduodavo, su jais darbiniais klausimais nebendravo taip pat. Tarp klientų pasitaikydavo ir moterų, bet jų nemasažuodavo. Nurodė, kad peržengus darbo ribas, jai būtų taikytos sankcijos, bet taip jai nėra buvę. Nežino, ar kitos merginos teikdavo sekso paslaugas. Vadovai drausdavo klientams duoti savo telefono numerius ir su jais bendrauti ne darbo metu. Klube buvo apsauga, nors agresyvių klientų jai nepasitaikė. Mano, kad kameros buvo įdiegtos saugumo sumetimais, bet filmuojama buvo be jos sutikimo. Masažus atlikdavo ne nuoga, o įrašuose yra nuoga, nes ėjo į dušą. Parodė, kad S. matydavo klube „( - )“, ji ten kažką pavadavo. Nurodymų apie masažus S. nedavė. Ji į masažų pobūdį nesigilino. Su M. (B.) išgerdavo bare kavos, M. (B.) yra vedusi susirinkimus, į jos darbą nesikišdavo, tik sakydavo, kad reikia atrodyti tvarkingai bei stengėsi, kad klientams patiktų masažas. O. M. matydavo retai, dirbo biure, pavaduotoja, kontroliavo masažisčių ir šokėjų įvaizdį. Byloje yra A. K. pareiškusi ir palaiko 10 000 Lt civilinį ieškinį, nes buvo slapta filmuojama nuoga, dėl to buvo pažeminta.

79L. S., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b.l. 25-28), buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, parodė, jog ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisingi iš dalies. Juose nenurodė, jog nesigilino į daromus nuskaičiavimus, o visa kita yra teisinga. L. S. parodymus dėl neteisėto informacijos apie jos privatų asmens gyvenimą rinkimo patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai (tomas 2, b. l. 29-30).

80Nukentėjusioji A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog nuo 2009 m. birželio mėn. dirbo klube „( - )“ masažuotoja. Kadangi turi mažamečius vaikus, kurių vienas turi negalią, todėl negalėjo dirbti visos darbo dienos ir pasirinko tokį darbą, kuris leistų dirbti lanksčiu grafiku. Darbą klube „( - )“ surado pagal skelbimą. Dėl darbo ir darbinių funkcijų tarėsi klube „( - )“ su administratore, kuri pasiūlė masažuotojos darbą ir ją priėmė į darbą. Masažas buvo apibūdintas kaip erotinio pobūdžio. Į pasiūlyto darbo sąlygas įėjo reikalavimas išsiimti individualios veiklos pažymą ir pasirašyti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį. Šias sąlygas jai paaiškino administratorė. Patalpų subnuomos sutartį pasirašė, tačiau neprisimena su kuo. Subnuomos sutartyje buvo nurodyta A. K. pavardė, tačiau su juo nebendravo. Su O. (O. M.) bendravo, bet prieš priimant į darbą su ja susitikusi nebuvo. Individualios veiklos pažyma VMI jai išduota nebuvo, nors dėl jos kreipėsi. Dėl darbo pobūdžio ir funkcijų su O. bendravo tada, kai jau dirbo. Su ja derindavo darbo laiko grafikus ir panašius dalykus. Jos darbo vieta buvo klube „( - )“, ( - ) g. ( - ), Klaipėdoje. PC „( - )“ bei PC „( - )“ dirbo nedaug. Įmonėje masažuotoja dirbo apie 1 m., PC „( - )“ dirbo 4-5 kartus. Į PC „( - )“ buvo kviečiama atlikti erotinių masažų, ten bendraudavo su pardavėja-konsultante. Vykdavo masažuoti į PC „( - )“ pagal susidarytą darbo grafiką, jį sudarydavo pati, suderinusi su kitomis merginomis. PC „( - )“ dirbo labai mažai, tik vieną kartą. Kaip turi atlikti erotinį masažą jai paaiškino masažo mokytojas G., vyko egzaminas, kurį vedė G. Egzaminą priėmė G. ir O., kuri dalyvavo sprendžiant jos tinkamumo dirbti klausimą. Egzamino esmė buvo parodyti, kaip išmoko daryti masažą. Nežino, kas šiame egzamine turėjo sprendžiamą balsą. Kokias pareigas užėmė O., nežino. Parodė, jog O. jai pasakojo, kaip atlikti erotinius masažus, kaip merginoms reikia elgtis, atrodyti. „( - )“ klube buvo įrengti kambariukai masažui, sudarytos geros darbo sąlygos. Dėl apmokėjimo už darbą parodė, kad paimdavo pinigus iš kliento už masažą, dalį pinigų atiduodavo nuomai, pagal pasirašytą subnuomos sutartį ir kitas paslaugas, o apie 50 proc. kliento už masažą sumokėtų pinigų turėjo tekti jai. Rezervinis fondas buvo skirtas tam, kad išeinant iš darbo būtų galima pasiimti ten sukauptus pinigus, tai buvo kaip apsisaugojimas nuo galimo darbo netekimo. Koks procentas buvo dedamas į rezervinį fondą – nepamena. Pinigai į rezervo fondą buvo atskaičiuojami, kol šis fondas pasiekdavo 1000 Lt., po to atskaitymai į jį nebebuvo daromi.Turėjo atlikti erotinio pobūdžio masažus su ,,laiminga pabaiga”. ,,Laiminga pabaiga” – kai klientas, masažo metu, sulaukdavo sėklos išsiliejimo. Ne visiems klientams ,,laimingos pabaigos“ reikėjo. Nurodymo, kad kiekvienas masažas turi baigtis laiminga pabaiga – nebuvo. Atlikdama masažą siekdavo „laimingos pabaigos“ klientui. Dalis klientų prašydavo paprasto masažo. Pardavėjos-konsultantės apie masažo pobūdį žinodavo, tačiau apie masažo baigtį – ne. Jos nežinodavo, ar konkretus masažas baigėsi „laimingai“, ar ne, žinodavo tik, kad atliekamas erotinis masažas. Masažą atlikdavo rankomis, naudodama aromatinius aliejus. Darbo laiką buvo galima derinti su administratore. Dirbti galėjo klubo darbo valandomis. Kiek pamena, 30 min. kainuodavo 100 Lt. 80 proc. masažų buvo erotiniai, likę neerotiniai, tačiau masažų kaina nesiskyrė. Drabužiais, aliejumi pasirūpindavo pati, bet jai būdavo patariama, kaip rengtis ir elgtis. Už darbą gaudavo grynais. Masažo įkainiai priklausydavo nuo paros laiko. Gavusi grynuosius iš kliento, juos pasidalindavo su administratore, sau pasilikdama jai priklausančią dalį. Būdavo ir išvažiuojamieji darbai pas klientus, ji pagal tokį užsakymą vyko tik vieną kartą. Išvažiuojamieji užsakymai buvo priimami klientui paskambinus į klubą ir dėl jų susitarus su administratore, kuri jas nukreipdavo. Tokiais atvejais pas klientus vykdavo su apsauga. Pinigus darbo dienos pabaigoje atiduodavo administratorei. Kaip buvo apskaitomi pinigai, nepamena. Dalį palikdavo klubui, likusius pasiimdavo sau. Per mėnesį uždirbdavo apie 600-800 Lt. Už subnuomą reikėjo mokėti pačiai. Mokėjo pagal pasirašytos sutarties su savininku sąlygas. Į subnuomos sutartį buvo įskaičiuotos ir komunalinės paslaugos. PC „( - )“ ir PC „( - )“ dirbo neturėdama subnuomos sutarties. Kai apie negautą individualios veiklos pažymą pasakė administratorei, su ja buvo pasirašyta darbo sutartis, kurioje buvo nurodytos ir jos pareigos. Atlyginimas jai buvo mokamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Darbo grafikus susidarydavo pačios, tarpusavyje suderindavo darbo laikus su kitomis merginomis ir su administratore. Į išvažiuojamuosius masažus apsaugą paskirdavo administratorė. Apsauga buvo skiriama tik vykstant į išvažiuojamus masažus. Už išvažiuojamus masažus dalis pinigų taip pat atitekdavo klubui. Nors atlikdama išvažiuojamąjį masažą nesinaudojo klubo patalpomis, tačiau mano, kad klubui turėjo mokėti už nuvežimą, lydintį asmenį, sugaištą laiką ir pan. Parodė, kad sodros duomenyse nėra įrašytas jos darbas klube. Parodė, jog R. E. pažinojo, tačiau su juo masažo klausimais nebendravo. Sužinojo, kad A. K. yra vadovas, kai atėjo į darbą. Paaiškino, jog dėl darbinių funkcijų atlikimo ji nenukentėjo, nes dirbti ėjo savo noru. Nemanė, kad užsiiminėjo prostitucija, galvojo, kad užsiima teisėta veikla. Prisimena, jog „( - )“ klubo skelbime buvo nurodyta, jog ieškoma masažuotojos. Eidama darbintis tikėjosi gauti masažuotojos darbą, tačiau neketino užsiimti prostitucija. Po darbo pokalbio turėjo laiko apsvarstymams ir apsisprendė dirbti. Masažavo jau pirmą savo darbo dieną. Dirbo taip, kaip jai atrodė reikalinga. Apmokymai įvyko maždaug po mėnesio. Jie truko po 1 d. per mėn. Gavo sertifikatą, patvirtinantį, kad išklausytas atpalaiduojančio masažo kursas. Masažo sertifikatą išdavė mokytojas G. G., jis sertifikatą ir pasirašė.Taip pat paaiškino, kad matė nufilmuotą vaizdo įrašą, kuriame yra nuoga. Masažus atlikikdavo būdama nuoga arba nusirengdavo iki pusės, tai priklausydavo nuo kliento pageidavimo. Nuo to masažo kaina nekisdavo. „Laiminga pabaiga“ nebūdavo privaloma masažo dalis. Pareiškė civilinį ieškinį A. K., nes jis yra klubo vadovas. Parodė, jog nukentėjo, nes buvo filmuojami masažo kambariai, kuriuose dirbo, buvo filmuojamas net persirengimo kambarys. Filmavimas vyko jai apie tai nežinant ir negavus jos sutikimo. Nėra tikra, kad ši medžiaga nebuvo paviešinta. Mano, kad tokiu būdu buvo pažeistos jos, kaip žmogaus, teisės. Dėl slapto filmavimo patyrė daug išgyvenimų, bijojo dėl savo ir šeimos saugumo, kadangi apie jos darbą nežinojo nei jos šeima, nei giminės, bijojo, kad filmuota medžiaga nebūtų paviešinta. Dėl to nemiegojo naktimis, vartojo antidepresantus, sutriko sveikata. Patyrė moralinę žalą, kurią vertina 5000 Lt.

81A. K., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b.l. 127-131), buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu tyrėjas, surašydamas jos parodymus, rėmėsi jos žodžiais bei kitų merginų žodžiais. Parodymai surašyti iš jos žodžių, bet papildomai juos rašant buvo pakomentuojama. Mano, jog ikiteisminio tyrimo metu duotuose parodymuose yra kitaip nupasakota dėl to, kad dalį pinigų paimdavo administratorė, o kitus pinigus pasiimdavo ji pati. Parodė, jog aplinkybė, dėl to, kad ją apmokė R. G. ir O. B. M., yra klaidinga. O. B. M. iš jos nieko nereikalavo. Paaiškino, jog parodymuose, duotuose ikiteisminio tyrimo metu, užfiksuota netiesa, kad buvo susitikusi su O. B. M. ir tai, jog O. B. M. ją priėmė į darbą. Su O. B. M. kalbėjo telefonu, tačiau, kai O. B. M. jos negalėjo priimti, nuėjo pas administratorę. Su O. B. M. susitikusi nebuvo. Prašė vadovautis teisiamojo posėdžio metu jos duotais parodymais.

82Nukentėjusioji E. Š. (K.) teisiamojo posėdžio metu parodė, jog 2009 m. dirbo „( - )“ klube, ten su pertraukomis dirbo apie vienerius metus. Darbą klube rado per skelbimą internete, kuriame buvo rašoma, kad erotiniame klube reikalinga masažuotoja. Paskambinus jai paaiškino, kad reikės atlikti erotinius masažus, atrodyti seksualiai. Ji klausė ar tai lytinės paslaugos, ir jai buvo atsakyta, kad ne. Kai apsisprendė, atvyko į „( - )“ klubą ir susitiko su administratore, kuri jai paaiškino koks tai darbas, darbo laikas, kokie reikalavimai. Pasakė, kad norint dirbti, reikia išsiimti individualios veiklos pažymą. Administratorė vietoje užpildė dokumentus ir liepė pasirašyti. Nors jai buvo liepta išsiimti individualios veiklos pažymą, bet ji to nepadarė ir tik po pusmečio tai paaiškėjo. Kai administratorė sužinojo, kad ji neturi pažymos, tada jai pasakė, kad be jos negalės toliau dirbti. Dėl to išsiėmė individualios veiklos pažymą, bet tai padarė praėjus daug laiko po įsidarbinimo. Klube „( - )“ pasirašė ir negyvenamų patalpų subnuomos sutartį. Joje reikėjo įrašyti sumą, kurią neva moka už nuomą ir pasirašyti. Subnuomos sutartis buvo sudaryta „( - )“ klube esančioms patalpoms. Ji šios nuomos realiai nemokėjo. Nors ilgą laiką dirbo be individualios veiklos pažymėjimo, į tokį jos nelegalų darbą niekas nereagavo. Jai prieš pradedant dirbti buvo paaiškinta, kad negalima vartoti narkotikų, kad negalima teikti lytinių paslaugų, negalima už klubo ribų bendrauti su klientais. Parodė, jog buvo rengiami susirinkimai, juos vesdavo bei apie reikalavimus, keliamus masažuotojoms, pasakodavo O. M., kurią tada žinojo tik kaip O. Ją masažo apmokė darbo vietoje, apmokymai vyko kitą dieną po sutarties pasirašymo. Ją masažuoti paprastą masažą pamokė moteris, profesionali masažuotoja, kurios vardo, pavardės nepamena. G. mokė erotinio masažo. Egzamino nelaikė, nes tuo metu nedirbo. Užmokestis už masažus buvo mokamas kiekvienos darbo dienos/nakties pabaigoje. Išmokami buvo ne visi už masažus gauti pinigai. Kiek pamena, gaudavo 40 proc. nuo kliento už masažą sumokėtos sumos. Reikėjo kaupti ir rezervinį fondą. Jis buvos skirtas tiems atvejams, jei kiltų nesusipratimų darbe, pvz. masažuotojų baudoms ir pan. Apie rezervinį fondą joms išaiškino O. M. Rezervinis fondas buvo ribotas, bet jo riba skyrėsi, buvo ir 1, ir 2 tūkst. Lt. Apie fondo pasikeitimus mums būdavo pranešama per susirinkimus, arba tai padarydavo administratorė. Suprato, kad dirba klube „( - )“. Masažo įkainiai priklausydavo nuo paros laiko. Įkainių joms nereikėjo atsiminti, nes pinigus iš klientų imdavo ne masažuotojos. Parodė, jog Ž. K. leisdavo pirkti rūbus iš katalogo už savikainą. Jai Ž. K. rūbų nedovanodavo, tik leisdavo pigiau juos įsigyti. Klausimus dėl rūbų kuruodavo arba O. M., arba administratorės. Užsakymus Ž. K. dėl rūbų įsigijimo perduodavo per administratorę. Kainos už masažus buvo nurodytos viešai, klube esančiame stende. Stende buvo įvardinta kaina už erotinį masažą. Pinigus už masažą iš kliento beveik visais atvejais paimdavo administratorė, labai retais atvejais paimdavo pati. Administratorė atskaičiuodavo reikiamas sumas ir atiduodavo jos procentą. Kartais už gautus pinigus pasirašydavo, tai padarydavo ant administratorės pateikto lapelio, kuris nebuvo buhalterinis blankas su atitinkamais rekvizitais. Kartais už pinigus pasirašydavo ant kasos pajamų orderių, bet tai buvo ne visada. Kur buvo dedami pasirašyti orderiai, nežino. Dirbo PC „( - )“, PC „( - )“. Turėjo ir išvažiuojamų masažų. Dėl darbo vietos nuspręsdavo pati. Pasirinkdavo darbo vietą pagal sudarytą ir suderintą su merginomis grafiką, kurį tvirtindavo O., vėliau R. E. Per savo darbo laiką jai teko dirbti su A. Č. (PC „( - )“), I. V. (PC „( - )“), D. B. (klube „( - )“), V. S. (klube „( - )“). Pastarosios dvi klube dirbo barmenėmis. Barmenės su jos darbu nebuvo susijusios.Parodė, jog ne visais atvejais masažai buvo atliekami iki „laimingos pabaigos“. Ar „laiminga pabaiga“ buvo pasiekta, administratorė arba pardavėja-konsultantė galėjo sužinoti tik paklaususi jos, arba kliento. Ji pati atlikdavo masažus iki „laimingos pabaigos“. Buvo privaloma atlikti klientui masažą iki jo lytinio pasitenkinimo, tačiau jei klientui nepavykdavo jo pasiekti, tai nebuvo jos rūpestis. Masažuodavo vilkėdama seksualius rūbus. Už masažą visiškai apsinuoginus buvo mokamas didesnis procentas pinigų nuo kliento už masažą sumokėtos sumos. Jai darbinantis apie šią sąlygą pasakė administratorė, dėl to kalbėjo ir su O., kuri vesdavo susirinkimus. Ji parodė, kad per susirinkimus O. patikslino, kad už atliktą masažą gaunamas procentas priklauso ir nuo apsinuoginimo laipsnio. Jei darbo laiku nebūdavo klientų, gaudavo „Fiksą“ – fiksuotą pinigų sumą iš klubo už tai, kad buvo klube. „Fiksą“ darbo pabaigoje mokėjo administratorius, su kuo dirbdavo. „Fikso“ sumos nepamena. Klube apsauga būdavo visada. Apsaugos darbuotojai stovėdavo prie durų. Vykstant į „išvažiuojamąjį masažą“ kartu vykdavo ir apsaugos darbuotojas. Kartais vykdavo ir klubo vadovas, kuriuo tuo metu buvo R. E. Pastarasis į „išvažiuojamąjį masažą“ yra ją vežęs vieną kartą. Kiti kaltinamieji į „išvažiuojamuosius masažus“ su ja nėra vykę. Išvažiuojamuosiuose masažuose pinigus iš kliento paimdavo ją atvežęs apsaugos darbuotojas, o kai vežė R. E. – nepamena, kas paėmė pinigus, bet ji pinigų iš klientų neimdavo. Klube dirbo su pertraukomis, kurios truko įvairiai – nuo 2 savaičių iki 1 mėnesio. Jai išeinant iš klubo, rezerviniame fonde sukaupti pinigai liko klube. Išeinant iš klubo jai buvo atiduota pusė rezervinio fondo. Klubo vadovė E. paaiškino, kad kita pusė bus grąžinta, jei sugrįš. Būtent E. ją išmetė iš klubo už tai, kad ji sudavė kolegei. Per šį konfliktą ir sužinojo, kad klube buvo slaptai filmuojama, nes E. jai pasakė, kad kolegei sudavė prieš kamerą. Konfliktas tarp jos ir kolegės vyko klube „( - )“, prie baro, ne masažo patalpose. Ji suprato, kad yra filmuojamos visos klubo patalpos. Kad tai iš tiesų buvo užmaskuotos kameros, sužinojo iš E. Ž. K., buvo ,,( - )“ klubo savininko žmona, o savininkas buvo A. K. Ji nurodė, kad merginų veiklą kontroliavo klubo vadovai: O., R., E. Uždirbdavo įvairiai, tikslių sumų negali įvardinti. Oficialaus atlyginimo negavo ir apie tai žinojo. Už vėlavimus ir kt. nusižengimus buvo skiriamos baudos. Baudas skirdavo administratorius, o jas patvirtindavo klubo vadovas – O., E., arba E. Ši sąlyga jai buvo žinoma darbinantis. Baudos buvo atskaitomos iš rezervinio fondo. V. S. žino, nes ji dirbo kartu su ja klube „( - )“. Nurodymų, kaip turi būti atliekamas masažas, V. S. nėra davusi. Nepamena, kad V. S. būtų ėmusi pinigus iš klientų už masažą, jai iš klientų gautų pinigų nėra atidavusi. Paaiškino, kad darbintis ėjo kaip erotinio masažo paslaugų teikėja, įsivaizdavo, kad masažas neprivalo būti su „laiminga pabaiga“. Kai atėjo darbintis jai buvo pasakyta, kad tai turi būti masažas su ,,laiminga pabaiga“, bet jei jos nebus, tai niekas už tai nebaus. Pardavėjos-konsultantės apie masažą su „laiminga pabaiga“ žinojo, nes jos, atsiliepusios telefonu, klientams masažą apibūdindavo. Tokį pokalbį yra girdėjusi. Be to, atėję klientai taip pat klausdavo apie masažo pobūdį ir pardavėjos-konsultantės masažą apibūdindavo, tokius pokalbius girdėdavo gyvai. Jai yra tekę iš klientų paimti pinigus ir pačiai. Parodė, jog dėl pinigų paėmimo iš klientų situacija buvo kebli, nes vieni sakė, kad merginos gali juos imti, paskui sakė, kad negali. Po masažo administratorė, arba pardavėja-konsultantė jos paklausdavo, kiek per masažą buvo apsirengusi, nes nuo to priklausė atlygis, neklausė, ar klientas „užbaigė“. Parodė, jog buvo du masažo mokytojai. Moteris mokė paprasto atpalaiduojančio masažo, o G. – erotinio. Pastarasis nurodė erogenines zonas, mokė, kaip padaryti masažą, neliečiant varpos. Masažuojant pagal G. mokymą, „laimingą pabaigą“ klientams pasiekti pavykdavo. E. yra prašęs manęs suteikti seksualines paslaugas klientui. E. jos to paprašė kaip klubo vadovas, tačiau ji atsisakė. Toks prašymas buvo vienas. Nepamena, ar R. E., klausdamas, ar ji galėtų suteikti lytines paslaugas, nurodė konkrečią mokėtiną sumą. R. E. nurodymo liesti klientų lytines vietas nedavė. Per susirinkimus būdavo akcentuojama, kad „laimingą pabaigą“ klientai turėtų patirti neliečiant jų lytinių organų, sakydavo, kad reikia padaryti taip, jog klientai būtų patenkinti, bet neliesti jų lytinių organų. Ji masažus atlikdavo įvairiai – ir liečiant, ir neliečiant lytinius organus. Nors vadovybė akcentavo, kad liesti nereikia, bet kartais vistiek liesdavo, nes apmokymo metu buvo sakoma, kad masažas turi būti atliekamas iki „laimingos pabaigos“, stengiantis neliesti kliento lytinio organo, tačiau jei klientas nepatenkintas – tai daryti reikia. Ar liesti lytinius organus, ar ne masažo metu nuspręsdavo pati. Per susirinkimus aptakiai buvo aiškinama, jog jei klientas „nebaigia“, reikia masažuojant liesti ir jo varpą, bet tai buvo pasakoma konkretizuojant. Taip pat parodė, jog su A. Č. dirbo PC „( - )“. Į šias darbo vietas vykdavo pagal grafiką, kai nebūdavo laisvų vietų „( - )“. Apsauga buvo reikalinga tam, kad išgėrę klientai masažuotojų nenuskriaustų, nes vyrai, supratę, kad negaus lytinių paslaugų, juo labiau, kad net nebus liečiami jų lytiniai organai, dažnai būdavo nepatenkinti, tad apsaugos kartais prireikdavo. Žinojo tik apie apsaugą, esančią prie durų. Žinojo, kad A. K. yra klubo savininkas, Ž. K. keltą kartų yra mačiusi klube. Dirbo klube, kai Ž. K. atvežė katalogą. Pastaroji jai paduodama katalogą pasakė, kad galima užsisakyti rūbus mažesnėmis kainomis. Suprato, kad Ž. K. bendradarbiauja su klubu ir prisideda prie to, kad merginos gražiai atrodytų. Kai įsidarbino, suprato, kad dirba kaip masažuotoja, o ne kaip prostitutė. Taip pat parodė, kad už masažo mokymus pinigai buvo išskaičiuoti iš masažuotojų. Mokymai buvo privalomi, jų privalomumą nurodė O. M., kurią žinojo kaip klubo vadovę. Kad O. yra vadovė jai pasakė administratorė, nes atėjus dirbti naujam žmogui administratorė pranešdavo, kas yra vadovas. Tai, kad O. yra vadovė patvirtino ir susirinkimų metu. Nebūdavo, kad dirbtų keli vadovai tuo pačiu metu. E. vadovavo nepertraukiamai. Klube buvo vienu metu vienas vadovas. Darbo grafikus tvirtindavo tas jos vadovas, kuris tuo metu dirbo. Grafikas buvo paprastas lapas su nurodytais slapyvardžiais ir darbo datomis. Jį sudarydavo kas mėnesį ir paduodavo administratorei. Sutapus kelių merginų pageidaujamam darbo laikui, grafikas buvo koreguojamas. Korekcijas atlikdavo administratorė arba vadovas, įskaitant O. M., nes ji buvo klubo vadovė. Patvirtinto galutinio grafiko, kurio privalėtų laikytis, nebuvo. Grafiko tvirtinimą supranto taip, kad sutapus kelių merginų pageidaujamam darbo laikui, klubo vadovas nutaria, kuri dirbs. Joks parašas ant tvirtinamo grafiko nebūdavo dedamas. Tai buvo žodinis tvirtinimas. Paaiškino, jog masažo metu apsinuogindavo tiek, kiek pageidaudavo klientas. Jei supratę, kad negaus sekso paslaugų, nepatenkinti vyrai išeidavo, už masažą sumokėti pinigai jiems grąžinami nebuvo. Pareiškė ir palaiko 10 tūkst. Lt. civilinį ieškinį moralinės žalos atlyginimui. Mano, kad nukentėjo dėl to, jog buvo slaptai filmuojama. Kai atėjo darbintis, jai buvo garantuotas konfidencialumas, tai jai garantavo ir vadovai, ir administratoriai – visi tie, kurie tuo metu vadovavo. Parodė, kad turėjo slapyvardį, prašė, kad viskas būtų slapta, o kai pamatė, jog viskas nufilmuota, patyrė šoką. Turi giminaičių, kurie dirba policijoje, nežino, kas galėjo matyti filmuotą medžiagą, kaip plačiai ji buvo paviešinta.

83Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji E. Š. (K.), kurios parodymai (tomas 2, b. l. 164-168) buvo perskatyti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

84Nukentėjusioji A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog klube „( - )“ pradėjo dirbti nuo 2008 m. Jos pažįstama susitarė su direktore O. dėl darbo pokalbio ir kartu atvykoį klubą „( - )“. Jos klube O. paklausė ar moka šokti. Tada O. išėjo ir pokalbį tęsė su administratore L. Sutarė dėl striptizo šokėjos darbo. Dirbo pagal autorinę sutartį, pagal kurią turėjo dirbti striptizo šokėja. Tokią sutartį pasirašyti jai davė administratorė L. Sutartyje buvo numatytas 40 Lt atlygis už pasirodymą, tačiau realiai už šokius buvo mokama iš klientų paliekamų arbatpinigių. Kiek pamena, paliktų arbatpinigių 60 proc. tekdavo jai, o 40 proc. klubui. Kai gaudavo arbatpinigius iš klientų, pinigus atiduodavo administratorei, kuri paskirstydavo jos ir klubo dalis. Jei klientų nebūdavo ir negaudavo arbatpinigių, gaudavo fiksuotą 30-40 Lt atlyginimą už darbo dieną. Darbui vadovavo administratorius. Striptizą šoko tik klube „( - )“, jokio kito darbo neatliko. Žino, kad klube buvo teikiamos ir erotinio masažo paslaugos, nes viešai buvo išdėlioti tai reklamuojantys lankstinukai, kuriuose buvo nurodytos ir masažų kainos. Kainos skyrėsi, priklausė nuo paros laiko. Parodė, kad klientai užsisakydavo ir striptizą, tokiu atveju klientas pinigus už tai sumokėdavo administratorei. Jei klientas pinigus paduodavo šokėjai asmeniškai, tai juos iškart atiduodavo administratorei. Kliento paliktus arbatpinigius administratorė paskirstydavo, tačiau tikslių procentų nepamena. Pinigus šokėjoms administratorė išmokėdavo darbo dienos pabaigoje. Už gautus pinigus nepasirašydavo. Iš kaltinamųjų žino D. ir V., D. – barmenė, V. – dieninio klubo administratorė. Ž. K. žinojo kaip klubo savininko žmoną, kurios pareigų nežinojo. A. K. žinojo kaip klubo savininką. Girdėjo, kad buvo masažai iki ,,laimingos pabaigos”, t.y. kad girdėjo apie daromus masažus, kurie buvo daromi iki ,,pilnos laimės“. Nukentėjo, nes buvo filmuojama persirengimo kambaryje. Apie slaptą filmavimą įspėta nebuvo. Niekas iš artimų apie jos darbą nežino, todėl bijo dėl filmuotos medžiagos paviešinimo. Reiškia ir palaiko 2 tūkst. Lt civilinį ieškinį.

85A. K., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 116-119), buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų esmė nėra visiškai teisinga. Kai buvo apklausta, jai buvo 20 m., dėl to galėjo ne taip suprasti, kas yra erotinis masažas iki ,,pilnos laimės“. Kadangi ikiteisminio tyrimo metu parodymus davė pati, parodymai yra teisingi.

86Nukentėjusioji N. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog 2009-2010 m. dirbo klube „( - )“, ( - ), Klaipėdoje. Darbą klube pradėjo sužinojus, jog reikalingos šokėjos. Tada nuėjo į klubą, pasikalbėjo su R. E., kuris, kaip suprato, buvo klubo vadovas ir pradėjo šokti. Darbo sutarties nepasirašė. Dirbo pagal autorinę sutartį, kurioje buvo numatyta, kad yra savo surežisuoto kūrinio autorius. Autorinėje sutartyje buvo numatytas jos darbo užmokestis,. Taip pat, sutartyje buvo nurodyta, kad atliks savo programą – šoks erotinio pobūdžio šokius. Šokių programą buvo sukūrusi pati. Ar programą kas nors vertino – nežino, pati sugalvojo šokius ir pati juos šoko. Parodė, kad šokėjos gaudavo arbatpinigius iš klientų. Dalis pinigų likdavo barui, dalis atitekdavo jai. Arbatpinigius paskirstydavo ir pinigus išmokėdavo administratorius po pasirodymo, arba darbo dienos pabaigoje. Barui likdavo apie 50 proc. kliento sumokėtų arbatpinigių. Rezervinis fondas buvo kaupiamas iki tam tikros sumos. Gaudama savo procentus už šokį, niekur dėl gautų pinigų nepasirašydavo. Uždirbama suma buvo neprognozuojama. Būdavo atvejų, kai negaudavo jokių arbatpinigių, būdavo, kad uždirba 200-300 Lt. Atvejai, kad nieko negaudavo pasitaikydavo tada, kai neateidavo klientų. Tokiu atveju, jai buvo mokama konkreti fiksuota suma, kurios tiksliai nepamena, nes šios sumos ne kartą keitėsi. Dirbti jos niekas neapmokė. Dėl darbo bendraudavo tik su R. E. Su juo kalbėjo, kai atėjo įsidarbinti. Dirbdama bendravo su administratore, kuriai visada atiduodavo gautus arbatpinigius. Teko bendrauti ir su barmene D. B. Su A. K., Ž. K. bendrauti neteko. Klube buvo šokėja, erotinio masažo paslaugų niekada neteikė. Žinojo, kad klube atliekamos erotinio masažo paslaugos, nes klube kabėjo reklamos, kuriose buvo reklamuojamas erotinis masažas su nurodytomis jo kainomis. Savo šokį vadina taip pat erotiniu, nes šoko prie stulpo, tačiau tai skiriasi nuo masažo, nes prie kliento nesiliečiama. Su masažuotojomis nebendraudavo. Klientui atėjus į klubą administratorė nueidavo su juo bendrauti, yra mačiusi, kad klientai pinigus iš karto atiduodavo administratorei. Nepamena, ar Ž. K. klube lankėsi dažnai, yra ten ją mačiusi keletą kartų. A. K. klube yra mačiusi, iš kalbų žinojo, kad jis yra klubo savininkas. Pareiškė ir palaiko 10 tūkst. Lt. civilinį ieškinį. Nukentėjo, nes buvo slapta filmuojama persirengimo kambaryje. Yra pareiškusi civilinį ieškinį, nes niekas iš jos artimųjų nežino apie tokį darbo pobūdį, dėl filmavimo jaučiasi pažeminta ir įžeista, nes šie vaizdai nėra gražūs. Filmuotą medžiagą matė, su ja susipažino. Jai tyrėjai parodė tik keletą sekundžių vaizdo ir to pakako, kad įraše atpažintų save bei tai tyrėjams patvirtintų. Kai dirbo, niekas nesakė, kad klube filmuojama. Kartą net klausė, ar klube nėra filmuojama. Toks klausimas buvo iškeltas, nes buvo kilęs konfliktas dėl dingusių pinigų, tačiau buvo atsakyta, kad klube filmuojama nėra.

87Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji N. P., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 83-87) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

88Nukentėjusioji S. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog „( - )“ klube yra dirbusi striptizo šokėja, įsidarbinti padėjo pažįstamas šokėjas. Dirbo ( - ), Klaipėdoje, klube apie 3 mėn. Klube įdarbinta nebuvo, ten šoko pagal autorinę sutartį. Atlyginimas jai buvo mokamas grynais, mokėdavo administratorė. Mokama buvo kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Į darbą ją priėmė tuometinis šokėjų vadovas R. E. Jai teko dirbti su administratorėmis L., V. ir V. Iš klientų gaudavo arbatpinigius, juos atiduodavo administratorei, kuri atskaičiuodavo 60-50 proc. ir atiduodavo atitinkamą dalį. Buvo atskaitomi pinigai ir į rezervinį fondą, kuris buvo skirtas baudoms už įvairius nusižengimus. Sąlygas apie rezervinius pinigus jai išaiškino R. E. Autorinę sutartį pasirašė su įmone. Jei nebūdavo klientų, už tuščią dieną gaudavo iš klubo fiksuotą 40 Lt atlyginimą, o jei gaudavo arbatpinigius, būdavo išmokama jų dalis, tačiau papildomo, fiksuoto atlyginimo tada nebegaudavo. Jos ir kitų šokėjų darbo grafiku rūpinosi tą dieną dirbantis administratorius. Pats grafikas, kaip dokumentas, nebuvo sudaromas. Parodė, jog pačios šokėjos neoficialiai, tarp savęs, darė grafiką, kad nesusimaišytų darbo laikai. Ž. K. žino tik iš matymo. Parodė, jog Ž. K. į klubą ateidavo atsigerti kavos, kalbėdavo su administratore. Suprato, kad R. E. buvo šokėjų vadovas, nes darbinantis jis jai viską aiškino. R. E. vedė šokėjų susirinkimus. Susirinkimuose be šokėjų ir R. E. dalyvavo ir administratorė, dalyvaudavo ta administratorė, kuri susirinkimo dieną dirbdavo. Susirinkimų metu buvo aiškinama apie šokėjų išvaizdą, muzikos pasirinkimą – apie bendrą darbinę veiklą. Klube matydavo ir Ž., kuris į klubą atveždavo įvairių skrajučių, todėl suprato, kad jis buvo atsakingas už reklaminę klubo veiklą. Parodė, jog klube buvo teikiamos erotinio masažo paslaugos. Žino, kad užsakymus masažui priimdavo administratorės. Klientai, atėję į barą dėl masažų kreipdavosi į administratorę, girdėjo, kad šią paslaugą buvo galima užsisakyti ir telefonu. Telefonu administratorė aiškindavo klientams, kad teikiama erotinio masažo paslauga iki ,,laimingos pabaigos”. Laiko save nukentėjusiąja, nes buvo filmuojama persirengimo kambaryje. Jei būtų žinojusi, kad ši medžiaga nebus niekur panaudota, nebūtų prašiusi pripažinti jos nukentėjusiąja. Žino, kad filmuota medžiaga buvo kaupiama ilgą laiką. Reiškia ir palaiko 2000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Civilinį ieškinį sudaro tai, jog išeinant iš darbo jai nebuvo išmokėtas rezerviniame fonde sukauptas 1000 Lt, o kito 1000 Lt prašo už tai, kad buvo filmuojamas jos nuogas kūnas. Iš rezervinio fondo neišmokėtus 1000 Lt priskiria prie patirtos moralinės žalos.

89S. S., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 97-100), buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, paaiškino jog ikiteisminio tyrimo metu nesakė, kad žinojo apie masažų metu klientų patenkinimą ranka iki ,,lamingos pabaigos” bei tai, kad klientai yra patenkinami lytiškai iki ejakuliacijos. Pamena, jog ikiteisminio tyrimo metu tyrėjas jos klausė, ką reiškia ,,laiminga pabaiga” – pasakė, kad negali to paaiškinti. Kadangi lėtai skaito lietuviškai, paprašė tyrėjo, kad garsiai perskaitytų jos parodymus. Jai parodymai buvo perskaityti, bet neprisimena, kad ten būtų parašyta, jog žinojo apie masažų pobūdį. Frazę, kad buvo renkama informacija apie jos privatų gyvenimą, suformulavo tyrėjas, tačiau su tokia formuluote sutiko.

90Nukentėjusioji E. Y. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“ dirbo šokėja nuo 2008 m. iki 2010 m., ten išdirbo iki to momento, kai jai buvo parodyti vaizdo įrašai. Į darbą ją priėmė administratorė L., kurios pavardės nežino. Parodė, kad jos neįspėjo, kad būs filmuojama, juolab persirengimo kambaryje. Klube turėdavo eiti į sceną ir šokti. Į darbą buvo priimta pagal autorinę sutartį. Jos darbo laikas buvo nuo 20 val. vakaro iki 6 val. ryto, bet darbo laiką galėjo derinti pati. Darbo grafiką turėjo derinti su administratorėmis L. ir V. Su klube dirbančiomis masažuotojomis nebuvo pažįstama, su jomis turėjo tik bendrą persirengimo kambarį, tačiau su merginomis nebendravo, nes jos nekalbėjo rusiškai. Už šokius jai sumokėdavo pasibaigus darbo dienai. Jai buvo mokama 50 proc., pinigų, nuo gautų pinigų už darbą. Kur buvo paskirtstomi kiti pinigai, nežino, nes juos paimdavo administratorė. Administratoriai buvo skirtingi. Visus gautus arbatpinigius atiduodavo, o paskui iš jų grąžindavo 70-80 proc. Uždirbdavo 40 Lt už vakarą plius arbatpinigius. ,,Tuščia naktis” reiškė naktį be arbatpinigių. Klubo savininką ir jo pavardę sužinojo teismo proceso metu. Ž. K. atpažįsta vizualiai, ją teisiamojo posėdžio metu atpažino ir nurodė. Paaiškino, jog su ja niekada nebendravo, Ž. K. į klubą ateidavo tik išgerti kavos. Taip pat paaiškino, jog visus tris darbo metus šoko striptizą. Per tą laikotarpį buvo bandymų ją filmuoti šokančią, bet apsauga to daryti neleisdavo. Pati matydavo, kad taip daryti buvo bandoma. Matė, kad užfiksuota medžiaga buvo trinama. Per 3 m. laikotarpį jos nuotraukos viešumoje pasklidusios nebuvo. Be šio klubo kituose klubuose nedirbo, nors bandė įsidarbinti. Yra nufilmuota persirengimo kambaryje. Klubo įėjimas ir pats klubas buvo filmuojamas. Tai žinojo. Nežino, ar masažo kambariuose buvo kameros, bendrose patalpose jai kameros netrukdė. Ten kur šoko, buvo filmuojama, dėl to pretenzijų nereiškia, nes šokis tai menas, o persirengimo kambarys, privati erdvė. Po „( - )“ klubo striptizo šokėja nebedirbo, iki tol taip pat šokėja niekur nedirbo. R. E. pažįsta, su juo tardavosi dėl darbo grafiko. Jokių atsiskaitymų su juo nebuvo. Jam pretenzijų neturi. Bendravo ir su V. (teisiamojo posėdžio metu parodė į kaltinamąją V. S.) bei su barmene D. ( B.). Darbo klube tęsti nebenorėjo pati. Kokio pobūdžio masažas buvo atliekamas įstaigoje, kurioje dirbo, nesuprato, tai jos ir nedomino. Paaiškino, jog savo šokį gali vadinti erotiniu, nes toks šokis gali vizualiai patenkinti vyrų lytinę aistrą. Parodė, jog ji turi vaikų, vyrą, artimieji apie jos darbą žinojo. Reiškia ir palaiko 50 tūkst. Lt. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, nes apie jos privatų gyvenimą buvo renkama informacija. 50 tūskt. Lt apima visas jos išlaidas. Prašo tokios sumos, nes susirgo depresija, kadangi persirengimas yra asmeninis dalykas ir įraše buvo labai nemalonu žiūrėti į save persirenginėjančią. Persirengimo kambariuose rengdavosi ir masažuotojos, ir šokėjos. Salės kameros buvo atvirai įmontuotos. Parodė, jog jai baisu tai, jog buvo filmuojama persirengimo kambaryje, kuriame buvo ir dušas. Depresija susirgo tada, kai vyko ikiteisminis tyrimas, kai buvo iškviesta pas tyrėją. Bijojo dėl medžiagos paplitimo. Dėl depresijos kreipėsi į gydytoją, gydėsi ir iki šiol lankosi pas psichoterapiautą. Iki šiol vartoja vaistus.

91E. Y., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 123-126), buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu užfkiksuota, kad girdėjo iš pačių masažuotojų, jog klube atliekamas masažas iki ,,laimingos pabaigos”, tokių kalbų suprasti negalėjo, nes nekalbėjo lietuviškai, nesuprato, kad merginos tarpusavyje aptarinėja masažą iki ,,laimingos pabaigos”, kurio metu patenkinama lytinė aistra. Ikiteisminio tyrimo metu galėjo duoti tokius parodymus, nes su tyrėju nesusikalbėjo. Tuo metu apskritai nesuprato lietuviškai. Ji matė, kad administratorius iš klientų gauna pinigus, bet už ką, ar už masažus, ar kitas paslaugas, nežinojo. Apie ką kalbėjo masažuotojos nesuprato, galėjo tik suvokti arba daryti išvadas (rus. priedpologat) iš to, ką šokėjos jai išversdavo. Paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų esmė yra teisinga, nes ikiteisminio tyrimo metu aplinkybes atsiminė geriau.

92Nukentėjusioji L. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nuo 2010 m. dirbo klube „( - )“ stiptizo šokėja. Klube dirbo apie 1 m. Į darbą ją priėmė administratorė Ž. arba L. Apie darbo sąlygas kalbėjo su abiem. Pirmas pokalbis dėl darbo buvo su O., bet su ja sutarties nepasirašė. Klubo „( - )“ vadovu dirbo R. E. Ž. K. žinojo kaip A. K. žmoną. Parodė, kad buvo priimta buvo į šokėjos pareigas. Buvo sutarta, kad jai atlyginimas bus mokamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Pinigus gaudavo kiekvieną rytą. Jei naktį žmonių nebūdavo, gaudavo 40 Lt, jei žmonių būdavo, tai jai priklausydavo 50 proc. nuo privačių šokių, o kiek nuskaičiuodavo nuo arbatpinigių nežino, juos atiduodavo administratorei, kuri paskui jai atitinkamą procentą grąžindavo atgal. Gautus iš klientų pinigus atiduodavo administratorėm. Jos darbo laikotarpiu administratorėmis dirbo V. ir L. Dėl po darbo dienos gautų 40 Lt pasirašydavo, tačiau kur – nepamena. Dokumentą, kuriame reikėdavo pasirašyti duodavo tuo metu pamainoje dirbusi administratorė. Ji nurodydavo kokią pinigų sumą gavo ir pasirašydavo. Už ,,tuščią naktį” gaudavo 30 Lt. Parodė, kad matė save nufilmuotą. Filmavimas buvo atliekamas persirengimo kambaryje, apie tai, kad buvo filmuojama nežinojo. Kitos patalpos buvo filmuojamos dėl saugumo, bet pati vaizdo kamerų klube nematė, tačiau girdėjo, kad jos yra. Klube buvo teikiamos ir masažo paslaugos. Tai buvo erotinio pobūdžio masažai. Apie tai kalbėjo su masažuotojomis, kurios apie savo darbo pobūdį pasakė, kad daro erotinį masažą iki ,,laimingos pabaigos”. Supranta, kad ,,laiminga pabaiga” reiškia vyro pasitenkinimą. Apie daromus masažus sužinojo nuo pat darbo pradžios. Girdėjo, kaip klientai skambindavo dėl masažo, o paskui tie asmenys ateidavo į klubą. Matydavo kaip klientai ateina ir išeina iš masažo kambarių. Kaip padaromas masažas iki ,,laimingos pabaigos” jai nebuvo žinoma. Nežino, ar jai šokant vyrai patirdavo ,,laimingą pabaigą”. Iš masažuotojų girdėjo, kad masažų metu vyrai pasitenkina, kad jie patenkinami ranka iki ejakuliacijos. Ejakuliacijos reikšmę supranta kaip vyro sėklos išsiliejimą. Privačius šokius šoko balkone. Šokio metu reikėdavo nusirengti. Paaiškino, kad striptizo šokėjos darbas taip pat yra erotinio tipo, tai yra menas, kuris nukreiptas į suaugusių žmonių, ypač vyrų, auditoriją. Nukentėjo dėl to, kad buvo slaptai filmuojama. Dėl pelnymosi iš jos ar dėl neteisėtų veikų pretenzijų niekam neturi. Jei būtų žinojusi, kad daromas nusikaltimas, nebūtų dirbusi. Pareiškė 3000 Lt civilinį ieškinį, nes buvo slaptai filmuojama privačioje erdvėje. Kadangi jos šeimoje niekas nežinojo, kad šoka, be to studijavo universitete, paviešinta tokia medžiaga būtų pakenkusi jos reputacijai. Filmavimas ir žinia, kad buvo filmuojama, jai sukėlė stresą. Jei jai būtų pasakę, kad yra filmuojamos ir persirengimo patalpos, darbo sutarties nebūtų pasirašiusi.

93L. V. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 90-93), kurie buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka teisiamojo posėdžio metu.

94Nukentėjusioji L. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog dirbo klube „( - )“ šokėja, ten išdirbo apie 1 metus. Kada dirbo klube ir kas ją priėmė į darbą, nepamena, tačiau buvo pasirašyta darbo sutartis. Jai buvo mokama už naktį, 30-40 Lt. Patvirtino, jog klube buvo mokami arbatpinigiai, tačiau detalių nepamena, nes dirbo ne tik klube „( - )“. Klube „( - )“ buvo atliekami masažai, nežino ar masažai buvo erotinio pobūdžio, tokią informaciją tik girdėjo. Su masažuotojomis nebendravo, su šokėjom bendravo nedaug. Apie A. K. tuo metu, kai dirbo, nebuvo girdėjusi. Iš jo tiesioginių nurodymų nėra gavusi. Ž. K., taip pat, nežino. Dirbant klube nekilo minčių, kad galėjo vykti kažkas susiję su prostitucija. Ji pareiškė 2000 Lt civilinį ieškinį dėl to, kad buvo filmuojama rūbinėje, dėl to, kad ta informacija buvo kaupiama ir neaišku kur galėjo būti panaudota. Filmuotą medžiagą matė, save atpažino.

95L. R. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 104-108).

96Liudytoja V. G. (A.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“ darbinosi 2008 m. spalio-lapkričio mėn. Apie šį darbą sužinojo siųsdama savo CV į VM Market tinklalapį ir buvo pakviesta pokalbiui. „( - )“ klube buvo pakviesta buvo masažuotojos darbui. Skelbime masažo pobūdis įvardintas nebuvo. Dėl masažuotojos darbo bendravo su administratore D., kuri pasakė, jog masažuotojos darbo bus apmokyta ir paaiškino, jog masažas atliekamas iki ,,laimingos pabaigos”. Sakė, kad jokio lytinio kontakto su klientais nėra, kad dirbama tik rankomis. Į darbą buvo priimta, manė, kad sudarė darbo sutartį, bet vėliau suprato, kad tai buvo patalpų nuomos sutartis, kuri buvo sudarinėjama mėnesiui su galimybe pratęsti. Masažuoti buvo apmokyta kitos, anksčiau dirbusios, darbuotojos. Apie darbo pobūdį bendravo su „( - )“ klubo administratore ir masažuotojomis, kurios klube dirbo anksčiau. Mokestis už darbą sutartyje numatytas nebuvo, tai buvo žodinis susitarimas. Pokalbio metu su D. buvo aptartos darbo sąlygos ir užmokesčio sistema. Uždarbis turėjo priklausyti nuo atliktų masažų kiekio. Kiek pamena, gaudavo 40 proc. nuo pinigų, kuriuos administratorei už masažą sumokėdavo klientas. Administratorė jai išmokėdavo 40 proc., o kur buvo paskirstyti likę 60 proc. – nežino. Turėjo atlikti erotinio pobūdžio masažą iki ,,laimingos pabaigos” – masažuojant erogenines kliento zonas, kad klientas patirtų malonumą. Rūbais rūpinosi pati. Dirbo pagal administratorės sudarytą grafiką, kurį galėdavo koreguoti pačios merginos. Buvo nustatyti konkretūs masažo įkainiai. Dirbo tik klube „( - )“ ir tai darė apie mėnesį. Per šį laikotarpį klube keitėsi keli administratoriai. Užsakymus priimdavo administratorės. Į išvažiuojamus masažus nevyko. Jei per darbo laiką klientai neatvykdavo, tai buvo mokama 50 Lt už ,,tuščią dieną”. Už gautus pinigus nepasirašydavo. Jos pasirašytoje sutartyje buvo nurodyta A. K. pavardė, bet kas realiai vadovavo klubui nežino, nes susidūrusi buvo tik su administratorėm. Yra dirbusi su D. J. ir D. B. D. J. priėmė ją į darbą ir apie jį paaiškino. Ji pasakė, kad erotinis masažas yra įprastas masažas, kurio metu vėliau pradedamos masažuoti kliento erogeninės zonos ir stimuliuojami jų lytiniai organai. Priimant į darbą, jai buvo paaiškinta, kad masažo metu rankomis reikia liesti kliento lytinius organus ir taip jį lytiškai patenkinti. Parodė, jog masažavo apsirengusi. Apsinuoginti nebuvo leidžiama ir tai jai buvo paaiškinta priėmimo į darbą metu. Rūbais reikėjo pasirūpinti pačioms masažuotojoms. Prieš masažą klientai būdavo administratorės supažindinti su paslaugos pobūdžiu ir jie galėdavo nuspręsti, ar sutinka už tai mokėti pinigus, ar ne. Kaip administratorė apie masažo pobūdį pasakoja klientui nėra girdėjusi. Klientai atėję masažo jau žinodavo, ko tikėtis, jokių pasiūlymų iš jų nesulaukdavo. Sutartį atnaujinti nuspręsdavo pats dirbantysis. Sutartis buvo pratęsiama ją iš naujo kas mėnesį pasirašant. Ji sutarties neatnaujino, nes nutarė išeiti. Pagrindinis masažo uždavinys – atlikti masažą, tikslu, kad žmogus atsipalaiduotų ir pajaustų malonumą.

97V. G. (A.) parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 1, b.l. 123-126).

98Liudytoja N. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog „( - )“ klube, ( - ), Klaipėdoje, įsidarbino radusi darbo skelbimą internete, nes ieškojo masažuotojos darbo. Susisiekė su personalo vadove O., su kuria tarėsi dėl masažuotojos darbo. Vyko pokalbio, kurio metu susitiko su O. ir ši ją nukreipė į „( - )“ klubą. Su ją buvo sudaryta 1 mėn. darbo sutartis, atlikti atpalaiduojantį masažą. Darbo užmokestis sutartyje nurodytas nebuvo. Klube dirbo 1 mėn. Taip pat parodė, jog su ja buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis. Dirbo neapmokyta, kadangi turi masažuotojos kvalifikaciją. Atlikinėjo paprastą atpalaiduojantį masažą, kuris vadinosi masažu iki ,,laimingos pabaigos”. Klientus masažuodavo apsirengusi erotiniais drabužiais iki ,,laimingos pabaigos”. Viską atlikdavo tik rankomis. Tai, kad jai reikės atlikti masažą iki ,,laimingos pabaigos”, pasakė klube. Liesti lytinius klientų organus nurodyta nebuvo. Parodė, jog O. apie masažo tvarką nekalbėjo, tai darė administratorės. Dirbo su kaltinamosiomis D.ir D. bei kitomis merginomis. Klientai pinigus už masažą mokėjo administratorei. Administratorė darbo pabaigoje išmokėdavo jos uždirbtą sumą. Taip pat buvo ir rezervinis fondas, kiek pamena, į jį atskaičiuodavo 20 proc. Paaiškino, jog turėjo ir išvažiuojamųjų masažų. Į juos vyko 5-6 k. Šiuos masažus organizavo administracija. Su ja kartu vykdavo apsaugos darbuotojas. Už šiuos masažus gautus pinigus atiduodavau apsaugos darbuotojui. Klube buvo apskaitomi per darbo dieną jos uždirbti pinigai, tai darė administratorė. Už gaunamus pinigus pasirašydavo ant paduoto lapelio. Dirbdavo savo pasirinktu grafiku. Dirbti ją apmokė administracijos darbuotojai, mokymuose nedalyvavo. „( - )“ klube uždirbo virš 4 tūkst. Išėjo iš darbo, nes baigėsi sutartis ir jos nebepratęsė, darbas jai netiko, nes pagal specialybę yra inžinierė. Tokių masažų daryti nebenorėjo, nors masažuoti labai mėgsta. Buvo išsiėmusi individualios veiklos dokumentą, iš VMI gavo žurnalą, turėjo jį vesti. Kadangi individualios veiklos pažymą išsiėmė, sutarties pabaigoje, jokio žurnalo nebepildė. Šį pažymėjimą išsiimti nurodė administracija. Suprato, kad dirba klubui, nes su klubu buvo sudariusi sutartį. Tačiau iškart nesuprato, kad buvo sudaryta ne darbo, o subnuomos sutartis. Apie tai, kad Sodrai už ją niekas nemoka ir neturi socialinių garantijų nežinojo. Suprato, kad K. buvo klubo vadovai, nes sutartyje matė jų pavardę. Konkrečių nurodymų jie nedalijo.

99Ikiteisminio tyrimo metu N. K., kurios parodymai (tomas 1, b. l. 180-183) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

100Liudytoja A. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog pažįsta O., Ž. ir D. Žino jas, nes dirbo klube „( - )“. Klube įsidarbino radusi skelbimą dėl darbo. Skelbimą rado internete, jame buvo parašyta, kad ieškomas klubo vadovas. Nuvykus į pokalbį dėl darbo, kalbėjo su O. B., kuri jai pasiūlė klubo vadovės darbą. Buvo sudaryta darbo sutartis, ją pasirašė su direktoriumi A. K. O. supažindino ją su darbo specifika. Ž. K. pažinojo tik kaip klubo „( - )“ direktoriaus žmoną. Jos pareigos apėmė klubo priežiūra, sklandaus darbuotojų darbo užtikrinimas. Masažo kambarių priežiūra jai nebuvo priskirta. Labiau rūpinosi šokėjomis. Masažuotojų darbą kontroliavo administratorės. Klube vadovaujantys asmenys buvo ji, O. ir A. K. Ji dirbo tik klubo vadove, o su įmonės administracija turėjo mažai bendro, jai buvo priskirta tik klubo veikla. Apie masažus žinojo tik tiek, kad tai buvo erotiniai masažai. Žinojo, kad jie yra daromi iki ,,laimingos pabaigos“. Užsakymus masažui telefonu priimdavo administracija. Klientas tiesiog pasiskambindavo, užsiregistruodavo ir atvykdavo masažui. Masažų įkainių derinimas vyko per administratores. Su masažuotojomis apie jų darbą nekalbėdavo. Masažuotojų darbo nekontroliavo, tik žiūrėjo, kad jos laiku ateitų, kad merginos darbo vietoje būtų blaivios ir pan. Parodė, jog masažuotojos dirbo pagal grafiką, kurį sudarydavo administratorė. Masažo kaina priklausydavo nuo nustatytų įkainių. Masažai buvo atliekami klubo „( - )“ patalpose. Apie išvažiuojamus masažus nežinojo. Už merginų saugumą buvo atsakingi apsaugos darbuotojai. Dėl merginų darbo jokių incidentų nepasitaikė. Klube dirbo apie 3 mėn. Už erotinį masažą klientai atsiskaitydavo bare pas administratorę. Kaip buvo vedamas rezervinis fondas, nežino. Už pinigų paskirstymą, apskaitos vedimą buvo atsakingos administratorės, nes pinigai buvo mokami per jas. Rezervinis fondas buvo kaip baudos taškai, jei kažkas būtų negerai. Jos darbo metu kažkokių nesklandumų nepasitaikė, bet mano, kad merginos yra gavusios baudos taškus, t. y. nuskaičiuotus pinigus, tačiau to tiksliai nežino. Pati gaudavo tik atlyginimą ir nuo masažuotojų atlygio jai joks procentas nebuvo išmokamas. Jos tiesioginis vadovas buvo O. B. Žinojo, kad „( - )“ klubo direktorius yra A. K., žinojo ir Ž. K. Parodė, jog per jos darbo laiką nebuvo masažuotojų iškvietimų į PC ,,( - )”, PC ,,( - )”, tačiau jai išeinant iš darbo PC ,,( - )” buvo įrenginėjami masažo kambariai. Masažo reklamą sukūrė įmonė, masažo įkainiai buvo viešai klube surašyti, juos nustatė vadovai. Iš bendros stuacijos susidarė įspūdį, kad klubui realiai vadovavo direktorius A. K., nes mano, kad jis kūrė įmonės politiką. Su A. K. tiesiogiai niekada nebendravo. Nurodymus gaudavo tik iš O. Iš darbo išėjo savo noru, nes netiko darbas nakties metu.

101Ikiteisminio tyrimo metu A. B., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 57-60) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

102Liudytojas G. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su klubo „( - )“ veikla buvo susijęs kaip masažo mokytojas. Tuo metu dirbo Druskininkuose ir turėjo masažo klasę. Pas jį į Druskininkus atvažiavo „( - )“ vadovai A. ir O. bei pakvietė jį į savo kolektyvą, kad prisidėtų prie masažo kokybės gerinimo. A. ir O. atėjo į jo darbo vietą ir pasiūlė užsiimti veikla, kuri jį domino, kadangi domėjosi rytų tradicijomis, Indiškais masažais – masažų sritimi. Į „( - )“ klubą buvo pakviestas pagerinti erotinio-atpalaiduojančio masažo struktūrą ir formą. Jo uždavinys ir tikslas buvo išmokyti merginas daryti kūno masažą, dėl to aptarinėjo su merginomis rytietiškas tradicijas. Kursus-seminarus vedė pačiame klube „( - )“. Seminarai trukdavo po porą valandų, kas porą mėnesių ir tai tęsėsi apie metus. Supratęs, kad nebegalima sukontroliuoti klube esančios netvarkos, nutraukė darbą klube. Kadangi su merginomis daug ir artimai kalbėdavo apie vyrų įgeidžius, suprato, kad klientai iš masažuotojų reikalauja daug daugiau, nei joms yra leidžiama. O. pageidavo, kad kontroliuotų merginų elgseną ir neleistų joms užsiimti prostitucija, kad atliktų prevencinę funkciją, aiškindamas, kas yra atpalaiduojantis - antistresinis masažas, jas mokydamas plastikos judesių ir pan., tam, kad būtų išvengta masturbacijos ir prostitucijos pasireiškimų. Buvo parengęs erotinio masažo metodiką, tai padarė klubo admininistracijos užsakymu, ten buvo nurodytos taisyklės, nurodančios, kaip reikia merginoms elgtis, kas joms yra galima, o kas ne. Remdamasis įvairia literatūra, sugalvojo du masažo būdus – klasikinį ir rytietišką- egzotišką, pastarajame buvo daugiau plastikos ir veiksmo. Erotinio masažo pakraipą nurodė vadovai, o jis parengė masažo vadovą. Kadangi masažuotojos paprastai masažuoti nemokėdavo, metodikoje buvo nurodyta, kada, kokį veiksmą ir kiek kartų reikia atlikti. Vėliau, merginų prašymu, buvo parengtas patobulintas masažo metodikos variantas. Dėl darbo užmokesčio derėjosi su vadovais A. ir O. Į klubą buvo kviečiamas pagal poreikį. Apmokymus vykdė tada, kai būdavo kviečiamas, tai nebuvo nuolatinis jo darbas. Jo paruošta metodika turėjo būti patvirtinta, nes ją atsiuntė el. paštu administracijos nurodytu adresu. Atsiųstoji versija buvo juodraštinė, joje dar turėjo būti užrašytas oficialus pavadinimas, sudėti parašai ir ji turėjo būti patvirtinta direktoriaus K., vėliau metodika buvo duota pasirašyti jam. Nežino, ar jo patvirtinta metodika buvo keičiama, nes matė tik vieną egzempliorių, kuris jam buvo pateiktas ikiteisminio tyrimo metu. Kompiuteriniai variantai buvo keli ir jie galėjo būti redaguoti be jo žinios. Klaipėdoje dirbo apie metus. Darbo nebetęsė, nes suprato, kad jo ir O. pastangos eina veltui, kadangi procesas tapo nebevaldomas. Be to, jam buvo toli atvažiuoti iš Druskininkų, o ir jo pakraipa yra labiau medicininė, todėl darbo „( - )“ klube atsisakė. Merginos jam apie darbo užmokestį nieko neaiškino, nes ši tema buvo neaptarinėjama. Merginų darbo sąlygas matė, nes lankėsi jų kambariuose. Sąlygos jam pasirodė geros, kiek apsinuoginusios merginos masažuodavo klientus, nežino, tačiau reikalavimo iš vadovų pusės, kad masažuotojų kūnas turėtų būti apnuogintas ir masažas atliktas iki ,,laimingos pabaigos” – nebuvo. Atliekant erotinius masažus, jo parengtos metodikos laikymasis nebuvo privalomos, tai buvo tik rekomendacija, kurios laikantis užtikrinama geresnė masažo kokybė. Jo vedamuose kursuose dalyvaudavo masažuotojos ir kartais striptizo šokėjos. Administratoriai nedalyvavo. O. dalyvavo improvizuotame išvaizdos egzamine. Egzamino metu merginos atsakinėjo ir į anketoje pateiktus klausimus apie tai, kas masažų metu yra galima, kas ne, buvo akcentuojamas prostitucijos draudimas. Užsiėmimuose nei administratorės, nei pardavėjos-konsultantės nedalyvavo, juose dalyvavo tik masažuotojos. Jo metodiką tvirtino vadovai. Jam buvo pateikta pasirašyti jau suderintas ir patvirtintas metodikos variantas. Parodė, jog pažįsta E., bet su juo darbinių reikalų neaptarinėjo. Klaipėdoje su masažuotojomis dirbo rytais, jo mokymai baigėsi 2010 m. birželio mėn. viduryje, o dirbti į „( - )“ atėjo 2007-2008 m., dirbo ten apie pusantrų metų. Paaiškino, kad jo darbo laikotarpis „( - )“ buvo toks buvo toks, koks nurodytas jo ikiteisminio tyrimo metu duotuose parodymuose, nes apie pusmetį su klubo vadovais vyko jo darbo derinimas telefonu. J|is yra dirbęs masažo kompanijoje „( - )“, kur taip pat buvo siūloma erotinio masažo paslauga. Mokymus vykdė turėdamas individualios veiklos pažymą, išduotą vykdyti mokymų veiklą.

103Ikiteisminio tyrimo metu G. G., kurio parodymai (tomas 2, b. l. 31-34) buvo perskaiyuti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

104Liudytojas R. M. (R. M.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad „( - )“ klube yra lankęsis apie 2009 m. rugpjūčio mėn. Lankėsi ir PC ,, ( - )”. Į minėtas vietas ėjo erotinio masažo. Jis masažą užsakė telefonu. Paskambino į saloną ir užsiregistravo masažui. Parodė, kad masažuotoja galėjo atvykti ir į vietą. Atvykęs bendravo su administratore, kuriai prieš masažą reikėjo atiduoti pinigus arba dovanų kuponą. Atėjus pas masažistę, jam buvo atliktas erotinis masažas, tokį tikslą jis ir turėjos ateidamas į erotinio masažo seansą . Masažo metu buvo liečiami lytiniai organai, masažuotoja tai darė be jo prašymo Masažo metu jis patyrė lytinį pasitenkinimą. Taip pat lankėsi PC ,, ( - )”, „( - )“, gal ir PC ,,( - )”. Stengdavosi, kad jį masažuotų ta pati masažuotoja. Masažo metu masažuotoja ateidavo apsirengusi, paskui apsinuogindavo iki apatinių. Visais atvejais pinigus mokėjo prieš masažą administratorei, kas kartą pinigus mokėjo vis kitai administratorei. Masažuotojai niekada nemokėjo. Jei būtų žinojęs, kad patalpos filmuojamos, masažo nebūtų ėjęs. Jį masažuodavo ir skirtingos masažuotojos, jų masažai beveik niekuo nesiskyrė. Su masažuotojomis jo jokie asmeniniai santykiai nesiejo. Masažų seansuose lankytis pradėjo nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. ir, per maždaug metus, apsilankė 8 kartus. Eidamas į erotinio masažo seansą nesijautė, kad kuo nors nusikalsta, nėra baustas už naudojimąsi prostitucijos paslaugomis.

105Ikiteisminio tyrimo metu R. M., kurio parodymai (tomas 3, b. l. 69-70) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

106Liudytoja K. I. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog prieš 3-4 m. yra dirbusi UAB „( - )“. Buvo UAB „( - )“ vadybininkė, užsakinėjo erotines prekes parduotuvei „( - )“. Tuo metu bendrovei vadovavo direktorius A. K., kuris ją ir priėmė į darbą . Bendrovėje dirbo ir Ž., A., L., I., O. O. M. dirbo su personalu, Ž. K. vadovavo „( - )“ parduotuvėms. Girdėjo, kad be erotinių prekių veiklos įmonė turėjo ir striptizo klubus, teikė masažų paslaugas, kokie masažai buvo, nežino. Masažai buvo atliekami salonuose, esančiuose prie parduotuvių centrų: PC ,, ( - )”, PC ,, ( - )”. Parodė, jog su klubo „( - )“ veikla nebuvo susijusi, dėl to nežinojo ar šiame klube buvo atliekami masažai. Su masažuotojomis nėra bendravusi. Jos pareigos apėmė prekių užsakymą „( - )“ parduotuvėms. Ji rūpinosi prekių asortimentu, parduotuvių aprūpinimu prekėmis. Dirbo įmonėje 4-5 metus. Parduotuvėms vadovavo, tvirtindavo užsakymus, bendravo su pardavėjomis Ž. K. O. B. dirbo su personalu, priimdavo personalą. Per savo darbo laiką su A. K. bendravo.

107Ikiteisminio tyrimo metu K. I., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 188-190) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

108Liudytoja M. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“ dirbo masažuotoja nuo 2009 m. liepos mėn. vidurio iki 2010 m. birželio mėn. vidurio. Taip pat dirbo PC „( - )“, PC „( - )“ ir Palangoje Basanavičiaus g. Darbą susirado per skelbimą laikraštyje. Ją įdarbino administratorė D. ( J.). Dėl darbo kalbėjo ir su O. (O. M.). D. J. jai pasakojo kaip bendrauti su klientais, kaip juos masažuoti. Taip pat, D. J. paaiškino jai, kad masažuojant masažuotojos turi būti apsinuoginusios, nes nuo to priklauso užmokestis. Atlikus masažą apsinuoginus, buvo mokama daugiau. Ar masažuodama apsinuogindavo jos paklausdavo administracija. Jokie specialūs reikalavimai jai nebuvo keliami. Priimant į darbą D. J. jai paiškino, koks turi būti masažas, sakė, kad tai - erotinis masažas, su ,,laiminga pabaiga”. Iki ,,laimingos pabaigos” reiškė iki kliento pasitenkinimo, masturbuojant jo lytinius organus iki ejakuliacijos. Masažas dieną kainavo 100 Lt už 30 min., 1 val. – 200 Lt. Darbo grafikus sudarinėjo tuo metu dirbusios administratorės. Dirbo su D., V. (teisiamojo posėdžio metu nurodė į kaltinamąją V. S.), V., L., I. (teisiamojo posėdžio metu nurodė į kaltinamąją parodė į I. V.), D., A. (teisiamojo posėdžio metu nurodė į kaltinamąją A. Č.), L. (nurodė į teisiamojo posėdžio metu L. F.), kartais su D. (teisiamojo posėdžio metu nurodė į kaltinamąją D. B.). Administratorių funkcija buvo pinigų už masažą iš klientų paėmimas. Taip pat, administratorės paėmusios pinigus, atvesdavo klientą į kambariuką ir pasakydavo, už kokį laiką jis susimokėjo. Tačiau, vėliau, po metų laikotarpio, administracija nutarė, kad pinigus už masažus turės imti pačios masažuotojos. Masažuotojoms likdavo apie 30 proc. nuo kliento administratorei už masažą sumokėtų pinigų. Šiuos pinigus darbo pabaigoje išmokėdavo administratorė. Nesant klientų, gaudavo 35 Lt. Juos taip pat mokėjo administratorė. Gavus pinigus, administratorės duodavo pasirašyti ant kvito. Atlygį išmokėdavo grynais. Dėl masažo darymo pamokų buvo pasamdytas „Tarzanas“, jis rodė, kaip masažuoti. Iš pradžių jis mokė, kaip masažuoti iki ,,laimingos pabaigos”, bet vėliau buvo sušauktas susirinkimas, kuriame buvo nurodyta, jog masažų iki ,,laimingos pabaigos” nebedaryti. Turėjo pasirašyti, kad užsiimti prostitucija negalima. Tai buvo, kai pinigus iš klientų pradėjo imti pačios masažuotojos., masažo įkainiai nepasikeitė. Parodė, jog priimant į darbą pasirašė subnuomos sutartį su administratore, bet už nuomą realiai niekada nemokėjo. Subnuomos sutartis buvo fiktyvi. Taip pat parodė, jog buvo išsiėmusi individualios veiklos vykdymo pažymą pagal jai nurodytą kodą. VMI deklaravo pajamas, mokėjo mokesčius už pinigų sumą, kuriuos klientas sumokėdavo, pati mokėjo mokesčius, nors tiek pinigų, kiek sumokėdavo klientas, niekada negaudavo. Kaip buvo apskaitomi pinigai, nežino. Buvo rezervinis fondas. Įdarbinus iš masažuotojų į rezervinį fondą atskaičiuodavo sumas pinigų, jie buvo skirti masažuotojų baudoms. Masažuotojoms buvo pasakyta, kad tuos pinigus gaus išeidamos iš darbo. Baudos buvo skiriamos už neatėjimą į darbą ir pan. Išeidama iš darbo pinigų iš rezervinio fondo neatgavo. Turėjo individualios veiklos pažymą, bet individualiai nedirbo. Mano, kad vykdyta veikla buvo neoficiali, tačiau dirbant to nesuprato. Sudarytos sutartys ir jos mokami mokesčiai buvo priedanga. Administratorė D. jai pasakė, kad nurodytu kodu turi pasiimti individualios veiklos pažymą ir tada galės dirbti. Parodė, jog ji realiai dirbo įmonėje, o ne vykdė individualią veiklą. Įmonės savininkas buvo A. K., jį žinojo kaip vadovą, nes visiems vadovavo, jos vadovės taip buvo – administratorės, visos tos, su kuriomis pamainoje dirbo. Klientams administratorės apibūdindavo esamas masažuotojas ir pagal tai jie išsirinkdavo pas kurią masažuotoją nori masažo. Nurodė, kad visos administratorės žinojo, koks klientams atliekamas masažas. Jos masažai dažniausiai baigdavosi ejakuliacija. Buvo klientų, kurie ateidavo tik paprasto masažo, bet tokius masažus darė vos kelis kartus. Paprastai klientai ateidavo patenkinti lytinę aistrą. To klausdavo visos administratorės visų masažuotojų. ,,Laiminga pabaiga” supranta kai klientas pasitenkina ne lytiškai santykiaudamas, o rankų pagalba. Ji dirbo su administratorėmis V. S. , I. – t.y. dirbo tada, kai dirbdavo PC „( - )“. I. nurodydavo jai kaip daryti masažą, tai nurodė visos administratorės, pirmoji administratorė D. Su L. F., V. Č. dirbo PC „( - )“. Jai L. tik nurodydavo, kiek laiko turi trukti masažas. Suprato, kad veikla neteisėta, tada, kai apie visa tai pradėjo rašyti spauda, už prostituciją bausta nėra. Žinojo, kad A. K. yra įmonės savininkas, nes ant sutarčių buvo parašyta - direktorius A. K. Ž. K. pažinojo kaip savininko ar direktoriaus žmoną. Pasibaigus jos individualios veiklos pažymai , po pusmečio vėl grįžo dirbti į klubą. Tada išsiėmė kitą pažyma. Klube pirmu etapu dirbo nuo 2009 m. liepos iki 2010 m. birželio, paskui išėjo, po to vėl grįžo su kita individualios veiklos pažyma. Tuo laikotapiu darė masažus ne iki laimingos pabaigos, nes atėjus į darbą antrą kartą, masažai jau buvo daromi be ,,laimingos pabaigos”. „Tarzano“ kursai apie tai, kad nebereikia masažų su ,,laiminga pabaiga” buvo antrame jos darbo etape.

109Ikiteisminio tyrimo metu M. G., kurios parodymai (tomas 2, b. l. 105-108) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

110Liudytoja S. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog klube „( - )“ dirbo maždaug prieš 5 m., tarpais nuo 2008 m. rugsėjo pradžios iki 2009 m. balandžio pabaigos. Ten dirbti pasiūlė draugė, nes ji internete atrado skelbimą. Joms tada buvo po 17 m. Nutarė įsidarbinti klube „( - )“. Ten nuvyko ir administratorės paklausė dėl darbo, ji mums apie jį papasakojo. Atsimena administratores L. ir D. (teisiamojo posėdžio metu parodė į D. B.). Administratorė jai papasakojo apie masažą, apie jo kainas, pasakojo, kad atėjus klientui ir sumokėjus už masažą, jį reikia nusivesti į kambarėlį ir masažuoti bei apmokė kaip masažuoti. Sakė, kad masažuoti reikia iki ,,laimingos pabaigos”. Ji suprato, kad masažas su ,,laiminga pabaiga” yra lytinių organų masažas. Suprato, kad kliento ejakuliacija yra pageidautina. Kadangi ji dirbti sutiko, administratorė pasakė, kad reikės pasirašyti darbo sutartį, kad atsineštų pasą. Dėl nepilnametystės jos niekas nepaklausė, sutartyje buvo nurodyta jos gimimo data. Subnuomos sutartyje gimimo metų nerašė. Pasirašė tik vieną sutartį, suprato, kad tai buvo darbo sutartis. Šioje sutartyje buvo direktoriaus, A. K., vardas pavardė, bet nebuvo jo parašo. Taip pat parodė, jog jai buvo pasakyta, kad reikia išsiimti individualios veiklos pažymėjimą. Nuėjus į „( - )“, ji pasakė, kad nori individualios veiklos pažymos masažui, tačiau tokios pažymos jai neišdavė. Klube dirbo neturėdama individualios veiklos pažymėjimo. Už darbą buvo apmokama procentais nuo gautų pinigų. Pinigus mokėjo administratorė grynais, išmokant po darbo. Iš klientų pinigus visada paimdavo administratorė. Buvo renkamas rezervinis fondas. Už gautus pinigus pasirašydavo lape, kur buvo nurodyta kiek kainavo masažas ir kiek procentų jai išmokėta. Gaudavo ir arbatpinigių, juos po masažo reikėdavo atiduoti administratorei, o po darbo dalis tų arbatpinigių atitekdavo jai. Parodė, jog masažavo apsirengusi. Paskui vadovybė pradėjo reikalauti apsinuoginti iki pusės. Jai tai nepatiko ir todėl to nedarė, nors administratorė pasakė, kad taip reikia daryti dėl naujų klubo taisyklių. Pagrindinė administratorė buvo L. Su ja bendravo daugiausiai. D. B. jai tik papasakojo apie masažus, sakė ir apie jų ,,laimingą pabaigą”. Tai, kad ,,laiminga pabaiga” turi būti iššaukiama liečiant kliento lytinį organą, jai buvo leista suprasti, o ne pasakyta. Buvo sakoma, kad reikia padaryti taip, kad klientas pasiektų kulminaciją, kad viską reikia daryti rankomis ir pasiekti kliento orgazmą. Būdavo, kad klientų nebūdavo. Tada sumokėdavo fiksuotą sumą. Tai buvo apie 50 Lt., paskui sumažino iki 30 Lt. Taip nutiko 3-4 kartus, nes dirbo tik porą mėnesių ir tai ne kasdien. Griežto darbo grafiko nebuvo. Masažą iki ,,laimingos pabaigos” atlikdavo pagal kliento pageidavimą. Būdavo, kad klientams natūraliai nepasiekdavo ,,laimingos pabaigos”, bet tokių, kurie prašytų tik paprasto masažo, nebuvo. Be klubo „( - )“ dirbo ir PC „( - )“. Kas sudarinėjo darbo grafikus nežino, bet kada ir kur reikia dirbti nurodydavo administratorė. Iš anksto paklausdavo, kur dirbs artimiausią savaitę. Daugiausiai dirbo klube „( - )“, „( - )“ dirbo tik porą kartų. Su kitomis masažuotojomis bendravo, jos pasakojo, kad atlieka tokius pačius masažus. Visos administratorės žinojo kokius masažus atlieka masažuotojos, jos klientams pranešdavo kokie masažai pas masažuotojas buvo daromi. Yra girdėjusi, kad klientas klausdavo administratorės koks yra erotinis masažas, o administratorė pasakydavo, kad tai erotinis masažas iki ,,laimingos pabaigos”. Jos taip pat pasakojo, kad masažuotojos negali nusirengti, kad su jomis negalimas lytinis aktas. Būdavo išvažiuojamųjų masažų, į kuriuos yra vykusi su apsauginiu, kuris laukdavo masažuotojų. Pinigai buvo duodami apsauginiui. Ji savo pinigus gaudavo darbo pabaigoje iš administratorės. Pinigų apskaita matėsi ant lapo. Aprangą masažui, priemones darbui įsigijo pati. Rankšluosčius, paklodes duodavo klubas. Suprato, kad dirbo klubui, o neužsiėmė individualia veikla. Pagal subnuomos sutartį nuomos nemokėjo. Suprato, kad užsiėmė masažais, o ne prostitucija. Jai buvo pasakyta, kad tai legalu, veikla buvo atvira, niekas neslepiama. Už prostituciją bausta nebuvo.

111Ikiteisminio tyrimo metu S. B., kurios parodymai (tomas 2, b. l. 72-75) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

112Liudytoja L. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog į klubą „( - )“ dirbti atėjo pagal skelbimą, rastą ,,Skelbimai.lt”. Paskambinus telefonu, atsiliepė O. B. Tada ji nuvyko į klubą „( - )“ ir ją pasitiko administratorė D., pastaroji jai pravedė instruktažą. Kitą kartą atvykus į „( - )“ klubą, ją sutiko ta pati D. ir liepė pasirašyti dėl individualios veiklos pažymos ir po kelių dienų pradėjo dirbti masažuotojos darbą. Pirma išsiėmė individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimui iš VMI, tai buvo neterminuota pažyma, paskui pasirašė nuomos sutartį. Mokesčius už pažymą sumokėjo. Jos darbas netenkino, nes buvo sąlyga turėti seksualius rūbus. D. jai pasakė, kad seksualūs rūbai reikalingi erotiniui masažui. Pradžioje darbo jos masažuoti niekas neapmokė. Paskui buvo kursai, kuriuos vedė O. B., Ž. ir dar kiti asmenys. Erotinio masažo instruktažas vyko kambariuke. Buvo aiškinta, kad viskas turėjo būti atliekama rankomis iki vyro pasitenkinimo, t. y. iki ,,laimingos pabaigos”. ,,Laimingą pabaigą” pradžioje suprato taip, kad teks atpalaiduoti žmogaus kūną pagal taškus, paskui suprato, kad reikės liesti vyrų lytinius organus. Pabandžiusi tokį masažą, jai nieko neišėjo, užsakymų gaudavo mažai, suprato, kad tai ne jos sritis. Jai buvo mokamas procentas nuo masažų, taip pat buvo kaupiamas rezervas. Po darbo už išmokėtus pinigus duodavo pasirašyti. Masažą atlikdavo rankomis, žinojo erogenines zonas ir jas stimuliuodavo. Pinigai už kliento aptarnavimą buvo mokami administratorei. Masažo įkainiai 180-200 Lt/val. Būdavo ir išvažiuojamųjų masažų. Kelis kartus dirbo PC „( - )“, bet ten klientų nesulaukė. Už dieną be klientų būdavo mokama 30 Lt. Vienos pamainos metu klube „( - )“ dirbdavo po vieną, paskui atsirado daugiau masažuotojų. Apie vaizdo kameras nežinojo, tik įtarė, nes lubose kažkas dažnai bliksėdavo. Apie tai, kad ją filmuoja su niekuo nekalbėjo, nes neturėjo įrodymų. Klube su pertraukomis dirbo nuo 2008 m. rugpjūčio vidurio iki 2008 m. gruodžio vidurio. Per tą laiką turėjo ne daugiau kaip 10 klientų. Už nuomą nemokėjo. Suprato, kad klubas buvo jos darbdavys. Suprato, kad dirbant pas darbdavį reikėjo išsiimti individualios veiklos pažymą ir pasirašyti nuomos sutartį tam, kad darbdaviui nereikėtų nieko mokėti ,,Sodrai”. Atlygį gaudavo po masažų vakare, juos visais atvejais išmokėdavo administratoriai. Arbatpinigių nėra gavusi. Už pinigus visada pasirašydavo į žurnalą. Buvo rezervinis fondas, kurio pinigų neatgavo. Į rezervinį fondą galėjo atskaityti 20 proc. Apie tai, kad iš fondo jai pinigus grąžins, sakė administratorės D. ir D. (teisiamojo posėdžio metu nurodė į D. B.). Žino, kad daug jų nebuvo išsiėmusios individualios veiklos pažymos. Klientus dažniausiai atvesdavo administratorės. Žinojo, kad direktorius buvo A. K., tačiau jis niekur nesikišdavo, viskam vadovavo administratoriai. O. atlikdavo organizacinį darbą. K. žmonos nežinojo. Taip paaiškino, jog ,,laimingos pabaigos”, neliečiant lytinio organo, nebūdavo. Stengėsi masažuoti neliesdama lytinio organo. Tai ką darė, laikė erotika ne prostitucija. Pati neužsiėmė prostitucija. Iš jos veiklos nebuvo pelnomasi, nes niekas per prievartą nevyko, bet to ji taip pat kažkiek užsidirbdavo.

113L. Š. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b. l. 99-102).

114Liudytojas K. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog masažavosi prieš 3-4 m., tris kartus PC „( - )“ esančiame masažų salone, parduotuvėje užsimokėjo parduotuvės darbuotojai. Ši jį nuvedė į kambariuką kur mergina jam padarė masažą iki ,,laimingos pabaigos”. Žinojo, kad atėjo erotinio masažo. Sumokėjo apie 100 Lt. parodė, kad masažo metu su ,,Laiminga pabaiga” tpatyrė ejakuliaciją. Masažo metu masažuotoja masažavo jo lytinį organą iki laimingos pabaigos. Merginos neleido prie jų prisiliesti, sakydamos, kad jų liesti negalima. Masažuotis ėjo dieną, nes taip buvo pigiau. Buvo PC „( - )“ ir Klaipėdos viešbutyje, „( - )“ – 3 kartus, viešbutyje 1 kartą. Į masažus ėjo mažiausiai 4 kartus. Informaciją apie masažus rado spaudoje, internete, pačiame PC „( - )“. Manė, kad tai legalu, nes visur apie paslaugą buvo viešos reklamos. Baustas už pasinaudojimą prostitucijos paslaugomis nėra, lytinių santykių su merginomis neturėjo. Mano, kad merginos neužsiėmė prostitucija. Jis byloje buvo nustatytas pagal telefono numerį, iš kurio skambino dėl masažų.

115K. Š. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 71-72).

116Liudytoja N. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog dirbo erotinių prekių parduotuvėje. Įsidarbino, nes pamatė skelbimą laikraštyje, kuriame buvo nurodyta, kad reikalinga pardavėja erotinių prekių parduotuvėje. Telefonu susisiekė su A. K. Prieš pradėdama dirbti darbo sutartį pasirašė su A. K. Pardavėja - konsultante dirbo parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ), Klaipėdoje. Tai buvo erotinių prekių parduotuvė. Į darbą priimta buvo ne iš karto, tik po bandomojo laikotarpio. „( - )“ parduotuvėje dirbo 2005 m. pabaigoje. Darbo metu apie erotinius masažus nieko nežinojo. Tik vėliau sužinojo, kad buvo atliekami erotiniai masažai. Parduotuvėje buvo skrajutės apie striptizo klubą buvo. Jas atvežė K. Skrajutes dėdavo su prekėmis į klientų maišelius. Skrajutėse buvo „( - )“ klubo ir kitų parduotuvių adresai, informacijos apie neteisėtą veiklą nebuvo. Parodė, jog Ž. K. daugiau dirbo su personalu, priimdavo į darbą, „( - )“ parduotuvėje rūpinosi prekių pristatymu, jų skaičiavimu ir pan.

117Ikiteisminio tyrimo metu N. K., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 139-141) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

118Liudytoja R. Ž. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad „( - )“ klube dirbo apie 6 mėn. Darbą rado pagal internete aptiktą skelbimą. Susisiekė su O. (teisiamojo posėdžio metu parodė į kaltinamąją O. M.). Su O. kalbėjo apie darbą, kad tai yra erotiniai masažai. Dirbo su D. (teisiamojo posėdžio metu parodė į kaltinamąją D. J.), D. B. Administracija rengė mokymus, apie kuriuos sužinodavo iš administracijos, o masažuoti apmokydavo asmuo, pravarde „Tarzanas“. Kad ,,laiminga pabaiga“ turi būti pasiekta, imant klientui už genitalijų, jai pasakė „Tarzanas“. Suprato, kad reikia daryti masažą apsirengus erotiniais rūbais iki ,,laimingos pabaigos”. Ejakuliacija klientams įvykdavo ne visada. Tokio pobūdžio masažai, t.y. su laiminga pabaiga, buvo privalomi. Masažai kainavo 140-200 Lt./val. Pinigus iš klientų visais atvejais paimdavo administratoriai. Jai sumokėdavo administratorė. Kliento laukdavo kambariuke,o administratorė ateidavo ir jai pasakydavo, kad yra klientas. Atlygį gaudavo po darbo dienos. Jai priklausydavo pusė kliento už masažą sumokėtos sumos. Už gautus pinigus pasirašydavo. Buvo ir rezervinis fondas, iš kurio atgavo pinigus, kai išėjo iš darbo. Paaiškino, jog įsidarbindama pasirašė subnuomos sutartį dėl jos darbo vietos, patalpos, nuomos. Pasirašiusi subnuomos sutartį suprato, kad dirba pas darbdavį. Dirbo klube „( - )“, PC „( - )“, PC „( - )“. Parodė, jog pasirašė ir darbo sutartį. Individualios veiklos pažymėjimo neturėjo, kelis kartus apie tai jai buvo minėta, bet ji jo neišsiėmė. Pusmetį dirbo be šio pažymėjimo. Darbo grafikus sudarinėjo administratorė. Klube „( - )“ susirinkimus vesdavo O. B. (M.) ir Ž. K. Jos vesdavo susirinkimus dėl bendros darbo tvarkos. Parodė, jog bendravo su kitomis masažuotojomis. Jų darbas buvo kaip ir jos. Administratorės žinojo, kokio pobūdžio masažus atlieka masažuotojos. Parodė, jog buvo girdėjusi kaip administratorė telefonu aiškina klientui apie masažą iki ,,laimingos pabaigos”. Kadangi buvo daromi tik masažai iki ,,laimingos pabaigos”, todėl, kai ateidavo klientas, jau buvo aišku, kad jam reikia masažo iki ,,laimingos pabaigos”. Darbo priemonėmis apsirūpindavo pati. Pirko aliejų, rūbus. Rankšluosčiai ir kiti dalykai buvo klubo. Juos parūpino administracija. Buvo kalbama, kad masažuojant nusirengus mokama daugiau, su rūbais – mažiau. Ji masažavo tiek vienu, tiek kitu būdu. Administratorė sužinodavo ar ji buvo apsinuoginusi, nes administratorei apie tai pasisakydavo. Būdavo ir išvažiuojamųjų masažų. Yra kelis kartus važiavusi pas klientą į namus. Ten veždavo apsauginis. Tada iš kliento pinigus paimdavo ji, po to atiduodavo apsauginiui, šis administracijai, o pastaroji jai išmokėdavo priklausančią dalį. Apie tai, kad yra klientas išvažiuojamajam masažui telefonu pasakydavo administratorė. Jokių nurodymų iš Ž. K. nėra gavusi. Ji buvo įmonės direktorė. A. K. nežinojo. Iš jo jokių nurodymų nėra gavusi. E. matė tik porą kartų. Prostitucija neužsiminėjo, nes tik atlikinėjo masažus, lytiškai su klientais nesantykiavo, klientams pasakydavo, kad masažuotojų liesti negalima. Pastarąją taisyklę sugalvojo darbdavys. Nemano, kad kas nors pelnėsi iš jos darbo, nes jai už masažus sumokėdavo, jokios prievartos jos atžvilgiu nebuvo. Už prostituciją bausta nėra. Parodė, jog tenkindavo klientų lytinę aistrą. Apie filmavimą klube girdėjo, tačiau nežinojo apie filmavimą nė vienoje patalpoje. Jai buvo sakyta, kad darbo vietoje yra signalizacija, kambaryje buvo pultelis, kuris iškviečia apsaugą.

119R. Ž. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b. l. 1-4)

120Liudytoja A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“, dirbo iki 2009 m. vasario pabaigos, ne daugiau kaip tris mėnesius. Darbą rado pagal skelbimą internete, „skelbiu.lt“ svetainėje. Dėl darbo bendravo su O. Susitarė dėl masažuotojos darbo, turėjo atlikti erotinius masažus. Taip pat parodė, jog pasirašė sutartį bei darbui turėjo išsiimti individualios veiklos verslo liudijimą. Tai padaryti liepė O., kuri paaiškino, kad nors dirbs sau, bet savo darbui nuomosis patalpas klube „( - )“. Buvo sudaryta subnuomos sutartis, kurios pagrindu išsinuomojo patalpos klube „( - )“. Masažuojant reikėjo apsinuoginti, nes buvo pasakyta, kad tada kaina geresnė. Taip O. B. jai sakė, kad jei nenusirengs, gaus baudą. Taip pat parodė, jog jai O. B. vieną kartą siūlė teikti lytines paslaugas, sakydama, kad taip daugiau uždirbtų. Apie lytines paslaugas O. B. jai pasakė po 2-4 savaičių nuo darbo pradžios. Apie lytinius santykius kalbėjo tik su O. B. Parodė, jog priimant ją į darbą, draudimo teikti lytines paslaugas nebuvo. Iš bendrų kalbų suprato, kad administracija kontroliavo lytinių paslaugų teikimą. Darė išvadą, kad tai buvo kontroliuojama, nes 30 proc. arbatpinigių pasiimdavo klubas, o baudą buvo galima gauti už bet ką. Baudą mokėjo vieną kartą, už tai, kad iš Rygos išvažiavo ir pasakė, kad nebenori dirbti. Pasakė, kad nori dirbti Lietuvoje, tada jai buvo pasakyta, kad bus nubausta. Telefonu apie baudą jai pasakė administratorė. Apie lytinių paslaugų teikimą buvo kalbėta vieną kartą, sakyta, kad už tokias paslaugas bus mokama 50 proc.O. B. supažindino ją su kainomis iš klubo „Crazy meniu“. Parodė, jog darė tik erotinį masažą rankomis. Erotinis masažas buvo su ,,laiminga pabaiga”, t.y., kai vyras „baigia“, tačiau tai padaroma tik rankomis. Darbo grafikas buvo nustatomas administratorių. Grafikus sudarinėjo tą dieną dirbusi administratorė. Jų buvo 3-4. Už darbą jai buvo mokama grynais, pinigus išmokėdavo po darbo dienos. Jai buvo išmokamas procentas nuo klientų už masažą sumokėtų pinigų. Už gaunamus pinigus pasirašydavo ant lapo, kurį paruošdavo administratorė. Tame lape buvo nurodyta kiek pinigų patenka į rezervinį fondą, kiek išmokama jai. Lapai buvo laisvos formos. Jei nebūdavo klientų, už tuščią dieną buvo mokama 50 Lt. Patalpos, kuriose dirbo, buvo klubo, rankšluosčiai ir patalynė taip pat, o drabužiai ir kitos priemonės – masažuotojų. Parodė, jog vieną kartą dirbo ir PC „( - )“. Buvo ir išvažiuojamųjų masažų. Vykdavo pas klientą į namus, masažuotojas pas klientą lydėdavo klubo apsauginis. Tokiais atvejais po erotinio masažo pinigai buvo paduodami apsauginiui, kuris juos grįžęs perduodavo administratorei. Klube klientai mokėdavo tiesiai administratorei. Ji pinigų iš klientų niekada neimdavo. Rezervinis fondas buvo sudaromas iš dalies pinigų, kuriuos masažuotojos uždirbdavo. Tai buvo daroma tam, kad masažuotojoms kažkuo nusikaltus būtų galima išskaičiuoti. Administratorė jai pranešė, kad bus skirta bauda, nes nebenorėjo dirbti ir pasakė, kad jos rezervo pinigai bus anuliuoti ir, kad dar liks skoloj. Nuo jos nuskaitė 500 Lt. Po to nebedirb. Suprato, kad darbe linkstama prie prostitucijos, kad veikla darosi nelegali, buvo agituojamas seksas. Pripažino, jog masažuodama užsiėmė prostitucija. Pradėjo ieškoti kito darbo, nes jai siūlė teikti erotines paslaugas ir dar be priežasties buvo taikomos piniginės nuobaudos. Ž. K., R. E. nepažinojo, apie A. K. girdėjo tik iš nuogirdų. Už prostituciją nebuvo bausta. Prašė remtis jos ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

121A. D. (S. D.) parodymus patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai (tomas 1, b. l. 91-93).

122Liudytoja M. M. (B.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad darbą PC „( - )“ pasiūlė pažįstamas. Jis pasakė, kad erotinių prekių parduotuvėje „( - )“ reikalinga pardavėja-konsultantė. Susitiko su Ž. K., su ja aptarė darbo sąlygas ir sutarė dėl darbo. Pasirašė sutartį dėl pardavėjos-konsultantės darbo. Parduotuvei vadovavo Ž. K. Sutartį pasirašė su įmonės direktoriumi A. K. Jos dirbtas laikotarpis buvo nuo 2008 m. sausio vidurio iki 2009 m. balandžio pabaigos. Dalį laiko dirbo ir PC „( - )“ esančioje parduotuvėje. Parduotuvėje „( - )“ dirbo oficialiai. Erotinio masažo paslaugos pradžioje nebuvo. Paskui įvyko pertvarka ir susirinkimo metu buvo papasakota, kad bus daromi masažai su ,,laiminga pabaiga”, kuri bus pasiekiama, liečiant klientų, tiek vyrų, tiek moterų, erogenines zonas rankomis ir, kad pardavėjos turės klientams šią paslaugą pristatyti. Klientams, atėjusiems į parduotuvę arba skambinantiems telefonu, turėjo papasakoti, kad tai erotinis masažas, atliekamas rankomis iki ,,laimingos pabaigos”. Kad bus teikiama nauja masažo paslauga pasakė Ž. K. Buvo užtikrinta, kad tai tikrai legali veikla, kad konsultuojamasi su teisininkais, kurie garantuoja, jog tai nėra nusikalstama. Kaip reikės klientams paaiškinti apie masažus pasakojo Ž., o O. labiau bendravo su masažuotojomis. Parodė, jog žinojo masažo kainas, trukmę. Buvo paslaugos pardavėja, o pinigus už paslaugą gaudavo vadovė. Pinigus už masažą iš klientų paimdavo pardavėjos-konsultantės. Klientai ateidavo patys, pardavėjos-konsultantės jiems parodydavo kelią į masažo kambarį ir jie toliau jau bendraudavo su masažuotojomis. Pardavėjas-konsultantes Ž. K. ir O. patikino, kad veikla visiškai legali. O. buvo atsakinga už masažo veiklą ir striptizo klubą. Už masažą gauti pinigai apskaitomi nebuvo. Koks klientas, kada ir kiek sumokėjo, rašydavo į sąsiuvinį, paskui masažuotojoms buvo apskaičiuojamas užmokestis. Didžioji dalis pinigų tekdavo vadovams. Masažuotojoms pinigus išmokėdavo kiekvieną dieną. Tai darė ir ji pati. Jos priedas prie atlyginimo už masažus buvo neoficialus. Priedus išmokėdavo Ž. K. pagal pardavėjų vestus lapus. Nurodė, jog pinigų už masažą į kasą nemušdavo. Dienos pinigai buvo suskaičiuojami ir padedami į seifą. Masažuotojos seksualinių paslaugų neteikė. Masažo trukmę apspręsdavo laikas, o ne ,,laimingos pabaigos” faktas. Reklama, kad masažai daromi iki ,,laimingos pabaigos”, buvo marketingas. Masažuotojoms atitekdavo apie 40 proc. nuo kliento sumokėtų pinigų, o likusius - pinigus pasiimdavo Ž. K. Parodė, jog jai už masažus buvo skaičiuojami priedai prie atlyginimo. Tie pinigai buvo pridedami prie atlyginimo, už juos pasirašydavo atskirai ant kitų lapų. Buvo nustatyta kiek priedų jai atitenkdavo nuo vieno masažo. Parodė, jog buvo 4-5 masažuotojos, bet vienu metu jos dirbo po vieną. Ji buvo atsakinga ir už išvažiuojamus masažus, bet ši paslauga nebuvo dažna. PC „( - )“ teko dirbti su A. Č., atčiau su ja nedirbo vienoje pamainoje. Žino, kad A. Č. darbo metu buvo daromi masažai, nes buvo vedamas sąsiuvinis, kuriame tai atsispindėdavo. Paprastai per dieną sulaukdavo 2-4 klientų. Masažų veikla buvo pelninga. Už ją nebuvo mokami mokesčiai. Įmonės vadovai buvo Ž. ir A. K. Už parduotuvių veiklą ir pardavėjas buvo atsakinga Ž. K. A. K. buvo savininkas, tačiau jis su pardavėjomis tiesiogiai bendravęs nėra. Tai, kad A. K. buvo direktorius, žinojo iš pasirašytos darbo sutarties. Taip pat paaiškino, jog buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn. Jos atžvilgiu buvo priimtas baudžiamasis įsakymas. Buvo nuteista už pelnymąsi iš kitų asmenų prostitucijos. Prisipažino kalta dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų, nes uždirbo iš to pinigų, dėl to, kad pagal įstatymą taip elgtis negalima. Nutarė geriau susimokėti ir baigti nemalonų gyvenimo etapą nei bandyti įrodinėti savo nekaltumą teisme.

123Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 6, b. l. 133-136, 140-143, 145-147, 149-150) M. M. (B.), kurios parodymai (tomas 6, b. l. 140-143) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

124Liudytoja K. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirbo porą savaičių PC „( - )“ masažuotoja. Klube „( - )“ nedirbo. Darbą rado pagal skelbimą internete. El. laišką siuntė dėl padavėjos darbo, bet jai pasiūlė kitą darbą. Susisiekė su moterimi O. B. M., su ja susitiko kavinėje ir susitarė dėl msažuotojos darbo. O. B. jai pasiūlė atliki erotinius masažus klube „( - )“. Parodė, jog O. B. paaiškino, kad ji turės išsiimti individualios veiklos pažymą ir sudaryti subnuomos sutartį mėnesiui laiko. ( - ), Klaipėdoje pasirašė sutartį dėl to, kad atrodytų, jog dirba legaliai. Už nuomą nemokėjo, nes beveik visus uždirbtus pinigus iš jos paimdavo. Kaip reikia atlikti erotinį masažą paaiškino O. B. Atlygis priklausė nuo to, kaip apsirengusi atlikdavo masažą. Klientų lytiškai patenkinti neturėjo, o masažas buvo erotinis todėl, kad tai buvo viso kūno masažas. Sumokama buvo už masažo laiką. Klientas pinigus mokėjo pardavėjai kasoje. Dienos pabaigoje pardavėja suskaičiuodavo ir išmokėdavo jai priklausančią dalį. Būdavo dienų kai nebuvo klientų, tada buvo mokamas fiksuotas atlygis. Už gautus pinigus pasirašydavau ant lapo. Tai buvo paprasta, ranka surašyta, tos dienos suvestinė. Per pamainą uždirbdavo 100-200 Lt. Suprato, kad dirba įmonėje. Apskaitos žurnalų nepildė. Darbo priemones, įskaitant ir aprangą, suteikė įmonė, bet už drabužius susimokėdavo pati. Parodė, jog klubo vadovai buvo nurodę, kad lytinių santykių negali būti. Buvo kontrolė, nes sakydavo, kad gali ateiti slaptas klientas, kuris gali patikrinti ar neteikiama lytinių santykių paslauga. Ją masažuoti apmokė O. ir moteris, atvažiavusi iš kito padalinio. Apmokymo metu buvo rodyta, kad reikia liesti vyro lytinį organą. Suvokė, kad taip daryti – privaloma. Buvo taisyklė, kad klientai negali liesti masažuotojų. Visi kiti faktai apklausoje užfiksuoti teisingai. A. K., Ž. K., D. J., R. E. ir L. F. nepažįsta.

125K. J., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 1, b. l. 99-101), buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu nesakė, kad erotinis masažas buvo masažas iki ,,laimingos pabaigos”, atliekant jį ranka iki sėklos išsiliejimo. Vyrą turėjo patenkinti masažuojant visą kūną kol klientas „pabaigs“. Kliento pasitenkinimas kartais pasireikšdavo paprastu pasikalbėjimu. Kiti klientai įsivaizdavo, kad galės su masažuotoja santykiauti lytiškai, bet tokių paslaugų būti negalėjo.

126Liudytoja J. Ž. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog yra parašiusi prašymą dėl neliudijimo prieš R. E., kuris yra jos sugyventinis. Parodė, jog dėl darbo tarėsi su A. K. ir sutiko dirbti masažuotoja. Kreipėsi į VMI dėl pažymos, individualiai veiklai vykdyti gavimo. Pažymos negavo, apie tai informavo A. K. Klube dirbo iki 2009 m. birželio mėn. Pabaigos be individualios veiklos pažymos. PC „( - )“ nedirbo. A. K. jai nurodymų nedavė. Iš sutarties suprato, kad jis – savininkas. Prostitucija neužsiėmė. Parodė, jog ikiteisminio tyrimo metu nežinojo, jog R. E. byloje yra įtariamasis. Su R. E. susipažino išėjusi iš darbo, su juo veda bendrą ūkį. Ž. K. apskritai nepažinojo. Parodė, jog ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai – teisingi.

127Ikiteisminio tyrimo metu J. Ž., kurios parodymai (tomas 2, b. l. 89-92) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

128Liudytojas A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog „( - )“ masažų salonuose lankėsi ne kartą, tame tarpe ir PC „( - )“. Kreipėsi į parduotuvę dėl prekių, bendravo su pardavėja. Pastaroji jam papasakojo apie prekes ir paslaugas, paaiškino, kad teikiama atpalaiduojančio masažo paslauga. Pardavėja neaiškino apie to masažo pobūdį, apie tai jis paskaitė internete. Po masažo atsiskaitė su pardavėja parduotuvėje. Pirkdavo atpalaiduojantį masažą -už 30 min. sumokėdavo apie 100 Lt. Atpalaiduojančius masažus jam atliko keliose vietose. Vieną kartą jam buvo padarytas ir erotinis masažas, kurį jam padarė Klaipėdos viešbutyje. Erotinis masažas nuo atpalaiduojančio skyrėsi erogeninių zonų lietimu. Tiek atpalaiduojantis, tiek erotinis masažai buvo atliekami masažuotojoms apsirengus erotiniais apatiniais, tai buvo viso kūno masažai. Buvo susidomėjęs atpalaiduojančiu masažu, bet gavo erotinį, tačiau skirtumo tarp jų beveik jokio nejautė. Nuo kitų atpalaiduojančių masažų šie skyrėsi tik masažuotojos apsirengimu, nes įprastuose salonuose masažuotojos dėvi chalatą. Jam susidarė įspūdis, kad administratorės pareiga buvo pasiūlyti prekes ir paslaugas. Pagrindo manyti, kad toks masažas būtų neteisėtas, nebuvo. Parodė, jog masažo su ,,laiminga pabaiga” sąvokos nežinojo, jo po masažo tik paklausdavo ar yra patenkintas. Už masažo paslaugą gaudavo kvitą. Masažai jam buvo atlikti laikotarpyje nuo 2008 m. iki 2010 m.

129Liudytojas J. J. (J. J.) teisiamojo posėdžio metu parodė, jog gavo „( - )“ masažo kuponą dovanų. Atvyko į klubą, ( - ), Klaipėdoje. Jį pasitiko moteris, administratorė, padavė jai kuponą ir jį nuvedė į masažo kambarį, kur buvo atliktas masažas. Masažistė liepė nusirengti ir tada masažavo jo visą kūną rankomis, liesdama ir lytinius organus. Masažo pabaigoje pasiekė pasitenkinimą. Konkretus masažo laikas jam nebuvo skirtas. Masažuotoja buvo apsirengusi naktiniais rūbais. Į masažą ėjo vieną kartą. Masažo metu lytinio akto neatliko. Nemanė, kad jam teikiama paslauga yra neteisėta.

130J. J. parodymus iš esmės patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 76, 77-78)

131Liudytojas T. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog pažįsta A. K. ir Ž. K.. Su jais yra susijęs darbiniais santykiais, nes jie iš jo PC „( - )“ nuomojasi patalpas „( - )“ parduotuvei. Nuomos sutartį pasirašė su A. K. Parduotuvėje yra lankęsis. Klube „( - )“ yra buvęs prieš 3-4 m. Apsilankymo klube „( - )“ metu su A. K. nebendravo. Į „( - )“ atvyko su M. V., ten pasėdėjo ir išgėrė. Jam buvo pasiūlytas masažas. Po ko jis su viena mergina nuėjo į klube buvusį atskirą kambarį, kur mergina jam padarė masažą. Mergina masažavo būdama su apatiniais. Masažo metu ji jo lytinių organų nelietė, nes buvo su trumpikėmis. Kam atsiskaitė už masažą, nepamena. Bendraudamas su A. K. žinojo, kad A. K. yra klubo bendrasavininkas. Mano, kad masažo paslauga buvo legali, nes jam buvo padarytas elementarus masažas, o paslauga viešai reklamuojama.

132Ikiteisminio tyrimo metu T. M., kurio parodymai (tomas 3, b. l. 79-82) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tapačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

133Liudytoja R. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad „( - )“ turgavietėje, Klaipėdoje, esančioje parduotuvėje „( - )“ pardavėja įsidarbino pagal skelbimą internete. Nuėjo į darbo pokalbį ir kalbėjo su N., o paskui susitiko su direktore Ž. K., kuri ją pakvietė dirbti. Dirbti ją apmokė N., o įdarbino Ž. K. Pradėjo dirbti 2008 m. Dirbo „( - )“ parduotuvėje visas darbo dienas, nes ten buvo vienintelė pardavėja. Kitų „( - )“ parduotuvių darbo specifiką, kur buvo teikiamos erotinio masažo paslaugos, sužinojo prieš išeidama iš darbo, nes buvo atvežtos reklaminės brošiūros. Kas konkrečiai jose buvo reklamuojama, nebepamena. Klientams apie masažus nieko neaiškindavo. Parduotuvėje, kurioje dirbo, buvo tik skrajutės ir klientams pasakydavo, kad PC „( - )“ ir PC „( - )“ teikiama nauja masažo paslauga. ,,Laimingos pabaigos” sąvokos klientams neaiškino, nes ji apie tai nebuvo informuota. Girdėjo, kad ,,laiminga pabaiga” reiškia lytinių organų stimuliaciją iki ejakuliacijos. Nežinojo, kaip buvo atliekami erotiniai masažai. Ji visais darbiniais klausimais bendravo su Ž. K., kuri atliko direktorės funkcijas. Girdėjo, kad klube „( - )“ vadovavo O. Parodė, jog D. J. buvo vadybininkė, kuri atveždavo jai erotines prekes. Skrajutėse nurodyta veikla taip pat buvo teisėta. Ji skrajutes įdėdavo į klientų pirkinių maišelius. A. K. žinojo.

134Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 147-149) R. K. davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

135Liudytojas I. M. (I. M.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad žino kaltinamąsias O., D., Ž., nes dirbo klube „( - )“ apsaugos darbuotoju. Jį į darbą priėmė O. Į jo darbo funkcijos įėjo palaikyti tvarką prie klubo durų, užtikrinti merginų saugumą, klientų tvarkingą elgesį. Prižiūrėjo tik striptizo šokėjas. Masažuotojų nesaugojo. Į išvažiuojamuosius masažus su merginomis, kaip apsaugos darbuotojas, yra vykęs. Porą kartų merginas vežė į bernvakarius sušokti šokį. Už nuvežimą gaudavo papildomą atlygį už kurą, nes merginas veždavo savo mašina. Yra lydėjęs ir merginą iki viešbučio durų, bet nežino kokias paslaugas ji suteikė klientui. Merginą lydėjo administratorės pavedimu. Žinojo apie teikiamas masažų paslaugas, nes prie baro buvo meniu, kuriame buvo nurodyti masažo įkainiai. Brošiūroje buvo apibūdintas masažas, ten buvo nurodytas erotinis arba atpalaiduojantis masažas. Masažas buvo atliekamas patalpose, esančiose klubo viršuje. Palangos filiale, klube „( - )“, buvo teikiamos tokios pat atpalaiduojančio masažo paslaugos. Palangoje saugojo duris, klientus, šokėjas, viską darė taip pat kaip ir Klaipėdoje. Kai veždavo merginas pas klientus, pastarieji pinigus atiduodavo jam, o jis perduodavo administratorei. Po masažo klube pasikalbėdavo su klientais, iš kurių sužinojo, kad masažai jiems buvo atliekami ranka iki ejakuliacijos. Buvo keletas klientų, kurie jam pasakojo apie klube „( - )“ patirtą masažą iki „laimingos pabaigos“. Prie jo merginos tik šokdavo, seksualinių ar kitokių paslaugų klientams neteikdavo. Darbo klube metu A. K. yra tik matęs. Ž. K. žinojo, R. E. ne.

136Ikiteisminio tyrimo metu I. M., kurio parodymai (tomas 3, b. l. 192-193) buvo perskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

137Liudytoja L. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad UAB „( - )“ dirbo nuo 2008-05-04 iki 2010-08-08 ir UAB „( - )“ nuo 2010-08-09 iki 2010 m. gruodžio pabaigos. Klube dirbo nuo 2008 m. gegužės mėn. iki 2010 m. rugpjūčio 8 d. Darbo skelbimą rado internete. A. K., direktorius, ir O., personalo vadovė, ją pakvietė darbo pokalbiui. Ji dirbo salės administratore, prižiūrėjo tvarką, buvo atsakinga už dienos apskaitą. Masažo kambariai buvo įrengti iš karto jai atėjus dirbti, bet apie mėnesį nebuvo masažuotojų, tad ir masažo paslaugos nebuvo teikiamos. Masažuotojų kaita buvo labai didelė. Ji pasitikdavo žmones ir nukreipdavo juos pas masažuotojas. Telefonu klientams turėjo papasakoti apie erotinį masažą. Apie šias naujas funkcijas jai paaiškino vadovė J. Klientams pasakydavo, kad masažas - viso kūno atpalaiduojantis masažas, arba, kitaip sakant, masažas iki ,,laimingos pabaigos”. Tikslesniam masažo pobūdžio paaiškinimui klientus nukreipdavo pas masažuotojas. Masažą galima buvo užsakyti telefonu arba atėjus į klubą. Pirminę informaciją apie masažą suteikdavo ji. Paslaugos trukmė buvo 30, 45 arba 60 min. Klientas gaudavo viso kūno atpalaiduojantį masažą, stimuliuojant erogenines kūno zonas iki pilno atsipalaidavimo. Apie pilną atsipalaidavimą klientams smulkiau paaiškindavo merginos. Masažo įkainius klientui nurodydavo ir ji. Masažo kainos kito priklausomai nuo paros meto. Naujas masažuotojas apmokydavo senesnės, o pačias pirmas, pradžioje, apmokyti atvažiuodavo masažuotojos iš kito miesto. Personalo vadovė buvo O., ji ir pasakydavo, kad ateis naujos merginos tartis dėl darbo. Klubo vadovais paeiliui buvo E., A., R. E., J., o O. buvo personalo vadovė. Dienos administratorės sudarydavo masažuotojų darbo grafikus, o vakare dirbančios administratorės sudarydavo šokėjų grafikus. Be jos buvo dar daug kitų administratorių: Ž., D. B., D. J., V. Klientus pasitikdavo, būtent, adminitratorės, o iki masažo vietos palydėdavo masažuotojos. Pradžioje klientai atsiskaitydavo su merginomis, paskui pinigus imti pradėjo administratorės, tarp jų ir ji. Dalis iš klientų už masažus gautų pinigų buvo išmokama merginoms, likę būdavo padedami į seifą ir skiriami klubui. Merginos už gautus pinigus pasirašydavo ant lapo. Jos dirbo pagal subnuomos sutartis, darbo sutartys su masažuotojomis nebuvo sudaromos. Rezervinis fondas buvo naudojamas pinigų taupymui, o mėnesio gale pinigai būdavo išmokami. Arbatpinigiai merginoms buvo taip pat išmokami. Merginos arbatpinigius pasilikdavo sau. Merginos masažuodavo skirtingai apsirengusios. Jų uždarbis vienu metu priklausė nuo apsinuoginimo laipsnio. Būdavo ir išvažiuojami masažai, juos telefonu užsakydavo klientai. Mergina tokiais atvejais pas klientus važiuodavo su apsaugos darbuotoju. Klientai tada sumokėdavo apsaugos darbuotojui, o šis parveždavo merginą ir pinigus. Apsaugai papildomai buvo mokama už kurą, už sugaištą laiką. Kai kurie apsaugos darbuotojai merginas klientams nuveždavo seksualinių paslaugų teikimui. Jei klientas prašydavo seksualinių paslaugų, tai buvo derinama su apsaugos darbuotoju. Jei klientas su apsaugos darbuotoju tai suderindavo, tai pastarasis nuveždavo merginą ir po visko parveždavo ją bei pinigus. Tiesiogiai klientams iš klubo niekas merginų seksualinių paslaugų teikimui neveždavo. Jos tai darydavo pačios. Kai masažuotojos teikdavo seksualines paslaugas, tada jos uždirbdavo daugiau. ,,Laiminga pabaiga” buvo suprantama, kai asmuo atsipalaiduoja ir vyras „baigia“. Pinigus paimdavo tiesioginiai vadovai. Ji pinigus tik suskaičiuodavo ir padėdavome į seifą su ataskaita. Pinigai dažniausiai būdavo paimami dienos metu, o ji dirbdavo naktimis. Jai buvo mokami priedai nuo bendros apyvartos, t. y., nuo masažų, gėrimų, „arbatos“, privačių šokių, kas reiškė pilną striptizą, atliekamą balkone. Įprastas striptizas klube buvo tik „topless“. Klube „Crazy meniu“ buvo pateikiamas prie gėrimų meniu. Už masažą merginos gaudavo mažiau nei už paslaugas, užsakomas iš „Crazy meniu“. R. E. buvo jos tiesioginis vadovas. Jis bendraudavo su masažistėmis. R. E. klube būdavo naktimis, kaip ir ji. Ji pasitikdavo žmones, o R. E. vadovavo. Parodė, jog pažįsta D. J., kuri į klubą atėjo dirbti vėliau nei ji. D. J. dirbo iki 2010-07-01. D. dirbo dieną, o ji naktį. Dirbdama nemanė, kad jos veika – neteisėta, nes įmonės teisininkas paaiškino, kad viskas teisėta, kad merginos viską daro savo noru, kad jos pas mus net nedirba. Masažų mokymuose nedalyvavo, apie juos žinojo. Masažuotojoms buvo nustatytos ribos, bet ką merginos darė su klientais, nežino. Pamena, kad buvo draudimas lytiškai santykiauti. Parodė, kad A. K. vadovavo klubui, jis buvo įvardijamas kaip direktorius. Ji turėjo tiesioginį vadovą, kuris buvo pavaldus direktoriui. Konkrečius nurodymus jai duodavo tiesioginis vadovas. Žinojo, kad A. K. – savininkas. Parodė, jog Ž. K. buvo direktoriaus žmona, kuri atsakydavo už finansus. Taip manė, nes jei norėdavo avanso, tai rašydavo prašymus Ž. K. Parodė, kad ataskaitose buvo matyti kiek klube apsilankė žmonių, kiek jie sumokėjo per kasą, kiek grynais, kiek kortele, kiek atlikta masažų, kokia gauta suma, kiek išmokėta merginoms. Prie ataskaitų pridėdavo pinigus, likusius po merginom išmokėto atlygio ir padėdavo į seifą. Mėnesio gale prie atlyginimo gaudavo priedą nuo bendros apyvartos. Į apyvartą įėjo viskas. Administratorės masažuotojoms nedavė jokių nurodymų kaip reikia masažuoti. Premija nuo apyvartos buvo išmokama vieną kartą per mėnesį. Kortelėje buvo atlyginimas, o premija – vokelyje. Už vokelius nepasirašydavo. Taip pat ji žinojo, kad klube buvo įrengtos kameros. Jų tikslas – apsauga. Paskui sužinojo, kad filmuojama buvo ir perdsirengimo kambariukuose. Per jos darbo laiką buvo konfliktų tarp klientų ir masažuotojų, būdavo kad klientai visaip kabinėdavosi. Vienas merginų persirengimo kambarys buvo įrengtas buvusiame masažo kambaryje, kada pasikeitė patalpų paskirtis, nepamenu. Buvo persirengiama ir pirmame, ir antrame aukštuose. Parodė, kad nepatenkintų klientų būdavo, kartais jie skųsdavosi dėl merginos išvaizdos, kartais dėl to, kad tikėjosi daugiau. Atiduodavo žmogui pinigus, jei per trumpą laiką jis liko nepatenkintas. Jei masažuoja su klientu dirbdavo pusę valandos, tai pinigų nepatenkintam klientui negrąžindavo. Paaiškino, kad klube buvo apsauga. Jei asmuo būdavo agresyvus ar labai girtas, spausdavo pavojaus mygtuką ir apsauginis nedelsiant galėdavo prisistatyti. Su V. S. jai teko dirbti klube „( - )“, S. dirbo barmene ir administratore. Parodė, jog atžvilgiu du kartus buvo priimtas baudžiamasis įsakymas.

138Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 7, b. l. 74-77, 79-82, 85-86) L. D., kurios parodymai (tomas 7, b. l. 74-77) buvo pagarsinti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, davė iš esmės tuos pačius parodymus kaip ir teisiamojo posėdžio metu.

139Liudytoja V. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta liudytoja dėl laikotarpio iki 2010-05-03. Nurodytu laikotarpiu dirbo klube „( - )“, ( - ), Klaipėdoje, administratore. Paaiškino, kad yra nuteista baudžiamuoju įsakymu už laikotarpį nuo 2009-09-24 iki 2010-05-30. Klube „( - )“ jos pareigos apėmė lankytojų priėmimą, pasodinimą prie staliukų, tvarkos prižiūrėjimą. Į darbą ją priėmė D. J. Darbą surado pati ateidama į klubą „( - )“. Klube administratore tada buvo L. D. ir D. J. Pasirašė darbo sutartį. Į darbą ją priėmė O., bet šiaip viską darė administratorės. Atėjusi dirbti apie masažus nieko nežinojo, vėliau jai apie juos paaiškino D. arba L., kurios sakė, kad yra daromi erotiniai masažai. Taip pat paaiškino, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausiama įtariamąja. Apklausoje advokatas O. M. dalyvavo ir po apklausa pasirašė, ji taip pat, nors ji teksto neskaitė, advokatas jai nesuteikė jokios pagalbos. Suprato, kad buvo atliekami masažai iki ,,laimingos pabaigos”, liečiant vyrų lytinius organus. Kalbant apie pinigus, gautus už masažus, tai masažuotojos dalį iš masažų gautų pinigų sumokėdavo nuomai, dalį pasilikdavo sau. Iš klientų pinigus paimdavo arba masažuotojos, arba ji. Tai, kad masažuotojos dalį gautų pinigų mokėjo už patalpų nuomą, buvo nustatęs vadovas R. E. Kai pinigus už masažą paimdavo ji, tada rašydavo kvitą ir 45 proc. išmokėdavo masažuotojoms, o kiti pinigai likdavo už nuomą. Kvitas buvo išrašomas darbo pabaigoje. Dienos pelno dalį atiduodavo merginoms, o likusius – vadovui. Taip pat paaiškino, kad kartais pinigai už masažą buvo mušami į kasą, kartais ne. Klientams už sumokėtus pinigus visada išduodavo kvitą arba kasos pajamų orderį. Į kasą nemušti pinigai buvo skirti merginoms, tačiau tiksliai šių aplinkybių nepamena. Darbo grafiką sustatydavo D. J., paskui R. E. Darbas buvo ir dieninis, ir naktinis. Merginos, kuriuos atlikdavo masažus, būdavo apsirengusios suknelėmis, jos masažavo neapsinuoginusios. Masažuotojos turėjo atrodyti tvarkingai, pasidažiusios ir pan. Ji taip pat administravo ir šokėjas. Apmokėjimas už šokius vykdavo taip, jog uždirbtus pinigus dėdavo į seifą, o darbo pabaigoje arbatpinigius lygiomis dalimis išdalindavo ir barmenėms, ir administratorėms, ir šokėjoms. Tokia tvarka buvo taikoma visada. Už arbatpinigius niekur nepasirašydavo. Atvejų, kad merginoms nebūtų užsakymų dėl masažų, būdavo dažnai. Tada laikydavo ,,tuščią naktį” ir už ją buvo mokama fiksuota suma. Už ,,tuščią naktį” merginoms buvo mokama iš arbatpinigių, gal po 30 Lt. Merginos už ,,tuščios nakties” pinigus pasirašydavo orderiuose. Tokią tvarką nustatė R. E. Masažuotojos klientams lytinių paslaugų neteikė. Instruktažas masažuotojoms buvo ir jos pasirašė autorines sutartis bei pasižadėjimus, kad neteiks lytinių paslaugų klientams. Be erotikos kitokios paslaugos klube nebuvo teikiamos. Manė, kad erotinis masažas nėra prostitucija. Administratorėms oficialiai apie masažo pobūdį aiškinama nebuvo. Administratorės, nekontroliuodavo masažų eigos. Yra dirbusi su V. S., klubui vadovavo O., žinojo, kad A. K. yra direktorius. Darbe su juo nesusitikdavo, nurodymų iš jo negavo. Girdėjo, kad Ž. K. dirbo erotinių prekių parduotuvėje. Paaiškino, jog buvo nubausta už sąvadavimą. Ji 200 Lt gavo už tai, kad vaikinus supažindino su apsauginiu. 600 Lt, kuriuos sumokėjo klientai, būtų buvę paskirstyti taip, kaip būtų nusprendęs R. R.

140V. D., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 7, b. l. 33-38, 41-42), buvo pagarsinti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, paaiškino, jog ikiteisminio tyrimo metu nenorėjo bylų proceso, todėl sutiko su tokiais parodymais. Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus dėl pinigų paėmimo tvirtina iš dalies. Paaiškino, jog apklausoje pas ikiteisminio tyrimo teisėją dalyvavo gynėjas adv. O. M. Teisme po parodymais pasirašė ir patvirtino, jog parodymai teisingi.

141Liudytoja I. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad darbą parduotuvėje „( - )“ jai pasiūlė draugas. Į pokalbį ėjo viena, įsidarbino pardavėja parduotuvėje „( - )“, esančioje priešais „( - )“ turgų, ( - ), Klaipėdoje. Pasirašė darbo sutartį. Ją davė ta moteris, su kuria buvo pokalbyje. Parduotuvėje pradėjo dirbti prieš 6 m. Parduotuvėje dirbo dar viena pardavėja, ji ją ir apmokė. Jos darbas buvo prekių pristatymas ir pardavimas. Informacija apie erotinius masažus parduotuvėje, kurioje ji dirbo, nebuvo teikiama. Ji pavadavo I. V. dvi darbo dienas, bet tikrai nesakė, kad žinojo apie masažo kambarius. Į parduotuvę, kurioje dirbo, ateidavo vyrų su fantazijomis, bet ji nenukreipdavo jų pas merginas, kurios atlikdavo erotinius masažus. Žinojo, kad savininkai yra A. ir Ž. K. Ž. K. pažinojo.

142I. V., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 155-157) buvo perdskaityti LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka, parodė, jog ikiteisminio tyrimo metu duodama parodymus aplinkybes atsiminė geriau, viskas galėjo būti taip, kaip užfiksuota parodymuose. Paaiškino, kad parodymuose, duotose ikiteisminio tyrimo metu nėra užrašytos tyrėjo mintys, tik gal jos atsakymai skambėjo šiek tiek kitaip.

143Liudytoja S. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu), kad nuo 2008 m. gruodžio 15 d. iki 2009 m. sausio pabaigos ji dirbo masažuotoja Klaipėdos prekybos centre „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“ esančiame masažo salone. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su O. B. (M.), kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį bei nurodė, jog klientas turi būti masažuojamas taip, kad jis lytiškai būtų patenkinamas ranka iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Erotinis masažas, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, priklausomai nuo trukmės, kainavo nuo 140 iki 199 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo pardavėja-konsultantė, vienos vardas buvo – I., kitos – J., kuri darbo pabaigoje jai išmokėdavo 40-60 procentų nuo visos pinigų sumos gautos už masažus, iš kurių 20 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Jos darbo grafiką savaitės laikotarpiui sudarydavo O. B. (M.), vėliau klubo „( - )“ administratorė (tomas 1, b. l. 96-97).

144Liudytoja J. J. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m. vasario pabaigos ji dirbo masažuotoja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, bei Klaipėdos prekybos centrų „( - )“ ir „( - )“ erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ esančiuose masažo salonuose. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su klubo „( - )“ administratore, kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį bei nurodė, jog klientas turi būti masažuojamas taip, kad jis lytiškai būtų patenkinamas ranka iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo klubo administratorė ar parduotuvės pardavėja-konsultantė, kuri darbo pabaigoje jai išmokėdavo 30-45 procentus nuo visos pinigų sumos gautos už masažus, iš kurių 10 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Jos darbo grafiką sudarydavo klubo „( - )“ vadovas R. arba klubo administratorė. Masažo apmokymus rengė vyriškis, vardu G., pravarde „Tarzanas“ (tomas 1, b. l. 102-103).

145Liudytoja M. G. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad nuo 2009 m. birželio 23 d. ji dirbo masažuotoja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, bei Klaipėdos prekybos centrų „( - )“ ir „( - )“ erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ esančiuose masažo salonuose. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su klubo „( - )“ administratore, kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį bei nurodė, jog klientas turi būti masažuojamas iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo klubo administratorė ar parduotuvės pardavėja-konsultantė, kuri darbo pabaigoje jai išmokėdavo 45 procentus nuo visos pinigų sumos, gautos už masažus, iš kurių 10 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Jos darbo grafiką sudarydavo klubo „( - )“ administratorė. Masažo apmokymus rengė vyriškis, vardu G., pravarde „Tarzanas“ (tomas 1, b. l. 134-137).

146Liudytoja K. Ž. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad nuo 2008 m. rugsėjo 29 d. iki 2008 m. lapkričio pradžios ji dirbo masažuotoja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su klubo „( - )“ administratore, kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį. Vėliau jai personalo direktorė O. B. pasakė, jog klientas turi būti masažuojamas iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo klubo administratorė, kuri darbo pabaigoje, jai išmokėdavo 50 procentų nuo visos pinigų sumos, gautos už masažus, iš kurių 20 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Jos darbo grafiką sudarydavo klubo „( - )“ administratorė (tomas 1, b.l. 151-154).

147Liudytojos E. E. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad nuo 2009 m. birželio 25 d. ji dirbo masažuotoja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, bei Klaipėdos prekybos centrų „( - )“ ir „( - )“ erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ esančiuose masažo salonuose. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su klubo „( - )“ administratore D., kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį bei nurodė, jog klientas turi būti masažuojamas iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo klubo administratorė ar parduotuvės pardavėja-konsultantė, kuri darbo pabaigoje jai išmokėdavo 45 procentus nuo visos pinigų sumos, gautos už masažus, iš kurių 15-20 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Jos darbo grafiką sudarydavo klubo „( - )“ administratorė. Masažo apmokymus rengė G. G., o susirinkimus masažuotojoms vesdavo ir darbinius klausimus spręsdavo O. M. ir R. E. (tomas 1, b. l. 162-166).

148Liudytoja K. D. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad nuo 2008 m. spalio 15 d. iki 2009 m. balandžio pabaigos ji dirbo masažuotoja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, bei Klaipėdos prekybos centrų „( - )“ ir „( - )“ erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ esančiuose masažo salonuose. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su personalo vadove O. B., kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį bei nurodė, jog klientas turi būti masažuojamas taip, kad jis lytiškai būtų patenkinamas ranka iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo klubo administratorė ar parduotuvės pardavėja-konsultantė, kuri darbo pabaigoje jai išmokėdavo 40 procentų nuo visos pinigų sumos gautos už masažus, iš kurių 20 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Jos darbo grafiką sudarydavo klubo „( - )“ administratorė D. (tomas 1, b.l. 191-194).

149Liudytoja G. Š. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad nuo 2008 m. rugpjūčio pabaigos iki 2008 m. rugsėjo pabaigos ji dirbo masažuotoja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su klubo „( - )“ administratore, kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį bei nurodė, jog klientas turi būti masažuojamas taip, kad jis lytiškai būtų patenkinamas ranka iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo klubo administratorė, kuri darbo pabaigoje jai išmokėdavo 40 procentų nuo visos pinigų sumos gautos už masažus, iš kurių 20 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Jos darbo grafiką sudarydavo klubo „( - )“ administratorė (tomas 2, b.l. 94-97).

150Liudytoja V. P. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad nuo 2009 m. rugpjūčio vidurio ji dirbo masažuotoja naktiniame striptizo klube „( - )“, adresu ( - ), Klaipėda, bei Klaipėdos prekybos centrų „( - )“ ir „( - )“ erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ esančiuose masažo salonuose. Dėl įdarbinimo masažuotoja ji kalbėjosi su O., kuri jai pasakė, kad reikės išsiimti individualios veiklos pažymą fizinės gerovės užtikrinimo veiklai, sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį. Anksčiau dirbanti masažuotoja jai pasakė, jog klientą galima masažuoti taip, kad jis lytiškai būtų patenkinamas ranka iki taip vadinamos „laimingos pabaigos“. Dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį kartais sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt. Pinigus iš kliento už masažą iš anksto paimdavo klubo administratorė ar parduotuvės pardavėja-konsultantė, kuri darbo pabaigoje jai išmokėdavo 40-50 procentų nuo visos pinigų sumos gautos už masažus, iš kurių 20 procentų buvo atskaičiuojama į rezervinį fondą. Susirinkimus masažuotojoms vesdavo ir darbinius klausimus spręsdavo O. ir R. (tomas 2, b. l. 122-125).

151Liudytojas D. I. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad 2009 m. pabaigoje – 2010 m. pradžioje jis 3 kartus buvo naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame prie viešbučio „( - )“, kur kiekvieną kartą už erotinį masažą mokėjo pinigus klube buvusiai barmenei, po ko masažuotoja nusivedusi į masažo kambarį jį rankomis masažavo ir masturbavo iki ejakuliacijos (tomas 3, b. l. 62-63).

152Liudytojo D. R. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad jis 3 kartus buvo naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame prie viešbučio „( - )“, kur kiekvieną kartą už erotinį masažą mokėjo pinigus klube buvusiai barmenei ar administratorei, po ko masažuotoja masažo kambaryje jį rankomis masažavo ir masturbavo iki ejakuliacijos. Taip pat vieną kartą buvo prekybos centre „( - )“ esančiame masažo salone, kur masažuotoja jį rankomis masažavo ir masturbavo iki ejakuliacijos (tomas 3, b.l. 64-65).

153Liudytojas E. V. (E. V.) ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad 2009-2010 metais jis 2 ar 3 kartus buvo naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ) gatvėje, Klaipėdos mieste, kur kiekvieną kartą už erotinį masažą mokėjo pinigus klube prie baro buvusiai darbuotojai, po ko masažuotoja masažo kambaryje jį rankomis masažavo ir masturbavo lytinius organus iki ejakuliacijos (tomas 3, b. l. 66).

154Liudytojas A. K. (A. K.) ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad 2008, 2010 metais jis 2 kartus buvo naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame prie viešbučio „( - )“, kur masažuotoja masažo kambaryje jį rankomis masažavo ir masturbavo lytinius organus iki ejakuliacijos (tomas 3, b. l. 68).

155Liudytojas A. V. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad 2009 metų pabaigoje - 2010 m. pradžioje jis 3 kartus lankėsi prekybos centrų „( - )“ ir „( - )“ esančiuose masažo salonuose, bei prie viešbučio „( - )“ esančiame naktiniame striptizo klube „( - )“, kur kiekvieną kartą pinigus už erotinį masažą mokėjo pardavėjai ar barmenei, po ko masažuotoja masažo kambaryje jį rankomis masažavo ir masturbavo lytinius organus iki ejakuliacijos (tomas 3, b.l. 75).

156Liudytoja V. M. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad ji dirbo striptizo šokėja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, kur taip pat buvo teikiamos ir erotinio masažo paslaugos. Iš pačių masažuotojų bei administratorių, kurios aiškindavo klientams koks tai yra masažas, kad jis atliekamas rankomis „iki laimingos pabaigos“, jai buvo žinoma, kad to masažo metu klientai yra lytiškai patenkinami ranka iki ejakuliacijos (tomas 3, b.l. 112-115).

157Liudytoja I. D. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad ji dirbo striptizo šokėja naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, kur taip pat buvo teikiamos ir erotinio masažo paslaugos. Iš pačių masažuotojų ji girdėjo, kad šis masažas yra atliekamas rankomis „iki laimingos pabaigos“ ir, kad to masažo metu klientai yra lytiškai patenkinami ranka iki ejakuliacijos. Susipažinusi su jai pateiktuose kompaktiniuose diskuose esančiais vaizdo įrašais, ji gali patvirtinti, jog šių kompaktinių diskų failuose su vaizdo įrašais ji yra užfiksuota nuoga ir pusnuogė Klaipėdos naktinio striptizo klubo „( - )“ antro aukšto merginų persirengimo kambaryje. Apie tai, kad šio klubo persirengimo kambaryje buvo filmuojama ir daromi vaizdo įrašai, jai nebuvo žinoma ir niekas apie tai nebuvo įspėjęs (tomas 3, b. l. 131-134).

158Liudytojas S. K. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad jis dirbo apsaugos darbuotoju Klaipėdos naktiniame striptizo klube „( - )“, kur buvo teikiamos erotinio masažo paslaugos. Iš klubo administratorių ir masažuotojų jam buvo žinoma, kad to masažo metu yra rankomis patenkinama kliento lytinė aistra ir stimuliuojami lytiniai organai iki ejakuliacijos. Klientas užsisakęs masažo paslaugas, pinigus iš anksto sumokėdavo klubo administratorei. Masažuotojų susirinkimus, kartu su klubo vadovais rengdavo O. B. Administratorės ant paprastų popieriaus lapų pildydavo duomenis apie masažus, jų kiekį, trukmę, laiką, gautas pajamas bei kiek, kam išmokėta, po ko tuos lapus paimdavo tuometinis klubo vadovas arba Ž. K. Klubui nuo masažų atitenkančius pinigus paimdavo tuometiniai klubo vadovai, O. B., kartais Ž. K. (tomas 3, b.l. 194-198).

159Liudytojas R. R. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad jis dirbo apsaugos darbuotoju Klaipėdos naktiniame striptizo klube „( - )“, kur buvo teikiamos erotinio masažo paslaugos. Už visą masažų veiklą, kaip teisingai tuos masažus reikia pristatyti klientams, buvo atsakinga O. B. Jis girdėjo, kaip O. B. mokė klube dirbusias administratores, kaip teisingai reikia klientams pristatyti šį masažą, kad jis yra atliekamas iki „laimingos pabaigos“. Be to, ir iš pačių masažuotojų, jis žinojo, kad jos masažo metu patenkina kliento lytinę aistrą ir stimuliuoja kliento lytinius organus iki ejakuliacijos. Klientas, užsisakęs masažo paslaugas, pinigus iš anksto sumokėdavo klubo administratorei. Administratorės ant paprastų popieriaus lapų pildydavo duomenis apie masažus, jų kiekį, trukmę, laiką, gautas pajamas bei kiek, kam išmokėta, po ko tuos lapus paimdavo tuometinis klubo vadovas arba Ž. K. (tomas 6, b.l. 104-107, 109-110).

160Liudytoja D. M. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad ji dirbo pardavėja-konsultante Klaipėdos prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, kur įrengtuose masažo kambariuose buvo teikiamos erotinio masažo paslaugos. Seniau dirbančios pardavėjos-konsultantės paaiškino, kaip reikia pristatyti klientams erotinius masažus, pasakė, kad masažai yra atliekami iki „laimingos pabaigos“, t.y. iki kliento ejakuliacijos, pasakė tų masažų kainas, kurios priklausė nuo masažo seanso trukmės. Už masažą pinigus iš klientų ji paimdavo iš anksto, o darbo pabaigoje kažkokią dalį išmokėdavo masažuotojai, likusią pinigų dalį kažkas ateidavo pasiimti. Taip pat ji, priklausomai nuo masažų kiekio, gaudavo nuo to papildomų pinigų (tomas 6, b.l. 159-162, 166-169, 171-172).

161Liudytoja J. D. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR BPK 276 str. 1 d. 1 p. pagrindu) parodė apie tai, kad ji dirbo pardavėja-konsultante Klaipėdos prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, kur įrengtuose masažo kambariuose buvo teikiamos erotinio masažo paslaugos. Ž. K. ir O. M. paaiškino, kaip reikia pristatyti klientams erotinius masažus, pasakė, kad masažai yra atliekami iki „laimingos pabaigos“, t.y. iki kliento ejakuliacijos, pasakė tų masažų kainas, kurios priklausė nuo masažo seanso trukmės. Už masažą pinigus iš klientų ji paimdavo iš anksto, o darbo laiko pabaigoje kažkokią dalį išmokėdavo masažuotojai, kitą pinigų dalį periodiškai ateidavo pasiimti O. M. ar Ž. K.. Taip pat ji, priklausomai nuo masažų kiekio, sau pasiimdavo dalį šių pinigų (tomas 6, b.l. 181-184, 188-191, 194-195).

162Be kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymų, išnagrinėtų teisiamojo posėdžio metu, kaltinamųjų A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E. kaltė dėl vadovavimo, organizavimo prostitucijai bei pelnimosi iš kito asmens prostitucijos grindžiama šia ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga:

163VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad A. D. vykdė individualią veiklą (tomas 1, b.l. 94).

164VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad S. S. vykdė individualią veiklą (tomas 1, b. l. 98).

165VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad M. G. vykdė individualią veiklą (tomas 1, b. l. 150).

166VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad K. Ž. vykdė individualią veiklą (tomas 1, b. l. 161).

167VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad N. K. vykdė individualią veiklą (tomas 1, b.l. 190).

168VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad K. D. vykdė individualią veiklą (tomas 1, b.l. 195).

169VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad L. S. vykdė individualią veiklą (tomas 2, b. l. 70).

170VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad L. Š. vykdė individualią veiklą (tomas 2, b.l. 103).

171VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad M. G. vykdė individualią veiklą (tomas 2, b.l. 121).

172VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad E. Š. vykdė individualią veiklą (tomas 2, b.l. 197).

173Iš 2010-11-12 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad J. J. atpažino G. G., kuris mokė daryti erotinius masažus klube „( - )“ (tomas 1, b. l. 104-109).

174Iš 2010-11-12 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad J. J. atpažino R. E., kuris buvo klubo „( - )“ vadovas (tomas 1, b. l. 110-115).

175Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. A. atpažino O. B. (M.), kuri rūpinosi klubo „( - )“ darbiniais reikalais (tomas 1, b. l. 127-132).

176Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad M. G. atpažino G. G., kuris mokė daryti erotinius masažus klube „( - )“ (tomas 1, b.l. 138-143).

177Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad M. G. atpažino R. E., kuris tvarkė klubo „( - )“ reikalus (tomas 1, b. l. 144-149).

178Iš 2010-11-16 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad E. E. atpažino R. E., kuris tvarkė klubo „( - )“ reikalus (tomas 1, b. l. 167-172).

179Iš 2010-11-16 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad V. A. atpažino O. B. (M.), kuri vesdavo susirinkimus masažuotojoms klube „( - )“ (tomas 1, b.l. 173-178).

180Iš 2010-11-16 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad N. K. atpažino O. B. (M.), kuri vesdavo susirinkimus masažuotojoms klube „( - )“ (tomas 1, b.l. 184-189).

181Iš 2010-11-22 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Ž. atpažino O. B. (M.), kuri dirbo klube „( - )“ (tomas, b. l. 5-10).

182Iš 2010-11-22 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Ž. atpažino G. G., kuris mokė daryti erotinius masažus klube „( - )“ (tomas 2, b. l. 11-16).

183Iš 2010-11-22 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad R. Ž. atpažino Ž. K., kuri vesdavo susirinkimus masažuotojoms klube „( - )“ (tomas 2, b. l. 17-22).

184Iš 2010-11-26 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad M. G. atpažino O. B. (M.), kuri vesdavo susirinkimus masažuotojoms klube „( - )“ (tomas 2, b. l. 109-114).

185Iš 2010-11-26 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad M. G. atpažino R. E., kuris buvo klubo „( - )“ vadovas (tomas 2, b. l. 115-120).

186Iš 2011-03-17 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. K. atpažino O. B. (M.), kuri vesdavo susirinkimus masažuotojoms klube „( - )“ (tomas 2, b. l. 132-137).

187Iš 2011-03-17 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. K. atpažino R. E., kuris buvo klubo „( - )“ vadovas ir vesdavo susirinkimus masažuotojoms (tomas 2, b. l. 138-143).

188Iš 2011-03-21 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad E. Š. atpažino O. B. (M.), kuri vesdavo susirinkimus masažuotojoms klube „( - )“ (tomas 2, b. l. 169-174).

189Iš 2011-03-21 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad A. K. atpažino R. E., kuris buvo klubo „( - )“ vadovas ir vesdavo susirinkimus masažuotojoms (tomas 2, b. l. 175-180).

190Iš 2010-12-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad M. B. atpažino O. B. (M.) (tomas 6, b. l. 151-156).

191Iš 2010-12-29 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad D. M. atpažino O. B. (M.) (tomas 6, b. l. 173-178).

192Iš 2010-12-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad J. D. atpažino O. B. (M.) (tomas 7, b. l. 1-6).

193Iš 2010-12-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad J. D. atpažino Ž. K. (tomas 7, b. l. 7-12).

194Iš 2011-03-07 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ sutarčių registro bei kitų dokumentų kopijos (tomas 1, b. l. 56-86).

195Iš 2011-02-14 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos iš L. S. paimtos negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartys ir priedai (tomas 2, b. l. 36-69).

196Iš 2011-02-14 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos S. B. sudarytos negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarčių ir priedų kopijos (tomas 2, b. l. 77-87).

197Iš 2011-01-26 kratos protokolo matyti, kad pas J. V. bute, esančiame ( - ), Vilnius, buvo rastas ir paimtas segtuvas erotiniai „( - )“ masažai (tomas 3, b.l. 8-11).

198Iš 2011-03-22 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas segtuvas su erotinių „( - )“ masažų metodika, kuriame aprašoma masažo eiga masažuojant lytinius organus (tomas 3, b. l. 12-30).

199Iš 2011-05-11 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos G. G. pateiktos darbo sutarties su UAB „( - )“ ir sutarties dėl darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės, kopijos (tomas 3, b. l. 43-47).

200Iš 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad yra fiksuoti S. K. pokalbiai su klubo „( - )“ administratorėmis, O. M., Ž. K., R. E. bei kitais asmenimis (tomas 4, b. l. 1-15).

201Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo klube „( - )“ buvo rasta ir paimta klubo „( - )“ meniu, mobilaus ryšio telefonas „NOKIA“ (tomas 4, b. l. 19-21).

202Iš 2010-07-01 apžiūros protokolo, matyti, kad buvo apžiūrėta klubo „( - )“ meniu (tomas 4, b. l. 23-26).

203Iš VRM CDB duomenų iš kurių matyti, kad A. K. buvo UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, direktorius (tomas 1, b. l. 37-41, 42-46, 47-48).

204Iš 2010-04-28 vienintelio akcininko sprendimų matyti, kad UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ direktoriaus A. K. įgaliojimai laikomi nutrūkusiais nuo 2010 m. gegužės 3 d. (tomas 4, b.l. 163-165).

205Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad kratos metu UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), Klaipėda, buvo rasta ir paimta: segtuvai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 15, 16, popierinis segtuvas su užrašu „Archyvas“, mobilaus ryšio telefono sim kortelės laikiklis, rožinė spalvos lapelis su įsegta sim kortele, du mobilaus ryšio telefonai „NOKIA“ su sim kortelėmis, nešiojamas kompiuteris „DELL“ Nr. 38032884577 su adapteriu (tomas 4, b. l. 104-106).

206Iš 2010-11-03 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti segtuvai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 15, 16, popierinis segtuvas su užrašu „Archyvas“, kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (tomas 4, b.l. 167-200, tomas 5, b. l. 1-170).

207Iš 2010-11-02 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti: sim kortelės laikiklis su ranka užrašytu numeriu „( - )“, rožinės spalvos lapelis su sim kortele Nr. ( - ) (abonentiniu Nr. ( - )), mobilaus ryšio telefonas „NOKIA 7210“, IMEI ( - ) su sim kortele Nr. ( - ) (abonentiniu Nr. ( - )), mobilaus ryšio telefonas „NOKIA 8800“, IMEI ( - ) su sim kortele Nr. ( - ) (abonentiniu Nr. ( - )), kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (tomas 5, b. l. 171-200, tomas 6, b. l. 1-33).

208Iš 2011-01-10 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas nešiojamas kompiuteris „DELL“ Nr. 38032884577 su adapteriu bei kompiuteryje esantys duomenys, kaip turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (tomas 6, b. l. 36-47).

209Iš 2011-02-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad yra fiksuoti R. R. pokalbiai su klubo „( - )“ administratorėmis, R. E., Ž. K., bei kitais asmenimis (tomas 6, b.l. 58-93).

210Iš 2010-04-15 asmens kratos protokolo matyti, kad pas R. R. buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „NOKIA“ (tomas 6, b.l. 111-112).

211Iš 2010-04-28 apžiūros protokolu iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas R. R. mobilaus ryšio telefonas „NOKIA“, su sim kortele abonentiniu Nr. ( - ) (tomas 6, b.l. 113-130).

212Iš 2011-05-02 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta J. D. pateikta darbo sutartis (tomas 7, b. l. 16-19).

213Iš 2010-05-04 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas V. D. mobilaus ryšio telefonas „NOKIA“ su sim kortele abonentiniu Nr. ( - ) (tomas 7, b. l. 45-60).

214Iš 2011-01-26 kratos protokolo iš kurio matyti, kad pas L. D. bute, esančiame ( - ), Klaipėda, buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „Sony Ericsson“ su sim kortele (tomas 7, b. l. 89-91).

215Iš 2011-03-08 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas L. D. mobilaus ryšio telefonas „Sony Ericsson“ su sim kortele abonentiniu Nr. ( - ) (tomas 7, b. l. 92-112).

216Iš 2011-03-28 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad yra fiksuoti A. K. pokalbiai su O. B., Ž. K. bei kitais asmenimis (tomas 7, b. l. 119-129).

217Iš 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad yra fiksuoti A. K. pokalbiai su R. E. ir kitais asmenimis (tomas 7, b. l. 153-160).

218Iš 2011-05-17 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad yra fiksuoti O. B. pokalbiai, tekstiniai pranešimai su klubo „( - )“ administratorėmis, erotinių prekių parduotuvių „( - )“ prekybos centruose „( - )“ ir „( - )“ pardavėjomis-konsultantėmis, A. K., Ž. K. bei kitais asmenimis (tomas 8, b. l. 34-67).

219Iš 2011-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad yra fiksuoti O. B. (M.) pokalbiai, tekstiniai pranešimai su klubo „( - )“ administratorėmis, erotinių prekių parduotuvių „( - )“ prekybos centruose „( - )“ ir „( - )“ pardavėjomis-konsultantėmis, A. K., Ž. K., R. E., G. G. bei kitais asmenimis (tomas 8, b. l. 68-147).

220Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad pas O. B. bute, esančiame ( - ), Klaipėda, buvo rastas ir paimtas nešiojamas išorinis kietasis diskas „MOBILE STORAGE SOLUTION“ (tomas 8, b. l. 167-168).

221Iš 2011-01-10 apžiūros protokolu matyti, kad buvo apžiūrėtas nešiojamas išorinis kietasis diskas „MOBILE STORAGE SOLUTION“ (tomas 8, b.l. 169-199, T. 9, b.l. 1-37).

222Iš 2011-01-19 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, iš kurio matyti, kad yra fiksuoti R. E. pokalbiai su klubo „( - )“ administratorėmis, A. K., Ž. K., O. M., G. G., masažuotojomis bei kitais asmenimis (tomas 9, b. l. 76-187, T. 10, b.l. 1-31).

223Iš 2011-01-26 kratos protokolu iš kurio matyti, kad pas R. E. bute, adresu ( - ), Klaipėda, buvo rasta ir paimta USB atmintinė, konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis, A4 formato lapas bei lapelis su įvairiais įrašais (tomas 10, b. l. 59-60).

224Iš 2011-03-07 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta R. E. USB atmintinė (tomas 10, b. l. 61-65).

225Iš 2011-05-12 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta R. E. konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis, A4 formato lapas bei lapelis su įvairiais įrašais (tomas 10, b. l. 66-71).

226Iš 2011-03-31 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad yra fiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“ administratorių bei kitų darbuotojų pokalbiai, tekstiniai pranešimai, su O. M., Ž. K., R. E., erotinių prekių parduotuvių „( - )“ prekybos centruose „( - )“ ir „( - )“ pardavėjomis-konsultantėmis, masažuotojomis, klientais bei kitais asmenimis (tomas 10, b. l. 94-190, tomas 11, b.l. 1-108).

227Iš 2011-01-26 kratos protokolo matyti, kad pas D. B. bute, esančiame ( - ), Klaipėda, buvo rastas ir paimtas mobilaus ryšio telefonas „VERTU“ (tomas 11, b. l. 124-125).

228Iš 2011-03-08 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas D. B. mobilaus ryšio telefonas „VERTU“ su sim kortele abonentiniu Nr. ( - ) (tomas 11, b. l. 126-132).

229Be kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymų, išnagrinėtų teisiamojo posėdžio metu, kaltinamųjų A. K., O. B. M. kaltė dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo

230grindžiama šia ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga:

231Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, buvo rastas ir paimtas kompiuterio sisteminis blokas „VISAR“ (tomas 4, b. l. 19-21).

232Iš 2011-01-13 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas kompiuterio sisteminis blokas „VISAR“, kurio kietajame diske rasti vaizdo failai, užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, patalpose, kuriuose matosi nuogos ir pusnuogės merginos, vyriškiai. Apžiūros metu padarytos turinčių reikšmės vaizdo įrašų kopijos į kompaktinius diskus „Verbatim“ Nr.2- Nr.5 (tomas 4, b. l. 29-38).

233Iš 2010-11-30 apžiūros protokolo matyti, kad naktinio striptizo klubo „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, masažo patalpose buvo apžiūrėti įrengti infraraudonųjų spindulių judesio davikliai su viduje sumontuotomis mini vaizdo kameromis (tomas 4, b. l. 45-62).

234Iš 2011-01-26 kratos protokolo matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo klube „( - )“, ( - ), Klaipėda, masažo kambariuose bei antro aukšto merginų persirengimo kambaryje buvo rasti ir paimti 4 vnt. infraraudonųjų spindulių judesio daviklių su viduje sumontuotomis mini vaizdo kameromis (tomas 4, b. l. 86-90).

235Iš 2011-03-21 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 4 vnt. infraraudonųjų spindulių judesio daviklių su viduje sumontuotomis mini vaizdo kameromis (tomas 4, b. l. 91-101).

236Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad pas O. B. – M. bute, esančiame ( - ), Klaipėda, buvo rastas ir paimtas nešiojamas išorinis kietasis diskas „MOBILE STORAGE SOLUTION“ (tomas 8, b.l. 167-168).

237Iš 2011-01-10 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas nešiojamas išorinis kietasis diskas „MOBILE STORAGE SOLUTION“, kuriame rasti vaizdo failai, užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, patalpose, kuriuose matosi nuogi vyriškiai, mergina. Apžiūros metu padarytos turinčių reikšmės vaizdo įrašų kopijos į kompaktinį diską „Verbatim“ Nr.1 (tomas 8, b.l. 169-199, tomas 9, b.l. 1-37).

238Prostitucija – tai veikla už pinigus arba kitokia turtinė nauda lytiškai santykiaujant ar kitaip tenkinant kitų asmenų lytinę aistrą. BK 307 straipsnis kriminalizuoja ne pačią prostituciją, bet prostitucija užsiimančių asmenų išnaudojimą, pelnymąsi iš jų.

239Nusikaltimo, numatyto LR BK 307 str. 1 d. sudėties objektyvieji požymiai yra dvi alternatyvios veikos: pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos bei sąvadavimas prostitucijai.

240D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. kaltinimos dėl pajamų turėjimo iš kitų asmenų prostitucijos bei sąvadavimo prostitucijai.

241Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos (BK 307 straipsnio 1 dalis) objektyviai pasirešikia nevienkartiniais, sistemingais veiksmais, pagrįstais sutartinių santykių tarp kaltininko ir prostitucija užsiimančio asmens pastovumu. Tokių susitarimų pagrindą gali sudaryti prostitucija užsiimančio asmens įsipareigojimas mokėti kaltininkui už galimybę verstis prostitucija, už saugumo užtikrinimą arba už kitas kaltininko jam teikiamas paslaugas: vežimą, patalpų suteikimą ir pan.

242LR BK 307 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos – pelnymosi iš kitų asmenų prostitucijos sudėtis – formalioji. Nusikaltimas padaromas tiesiogine tyčia – pelnymosi tikslu, tai yra siekiant gauti pajamas iš kito asmens prostitucijos ir jis laikomas baigtu kaltininkui pradėjus gauti tokias pajamas.

243Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos reiškia, kad asmuo tam tikro susitarimo su prostitucija užsiimančiu asmeniu pagrindu gauna pajamų (visas pajamas arba dalį). Šis susitarimas gali būti susietas tiek priklausomybės ir prievartos santykiais, tiek ir laisva valia. Prostitucija užsiimantis asmuo gali mokėti kaltininkui už galimybę verstis prostitucija, taip pat už saugumo užtikrinimą, kitas jam teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, už vežimą, patalpų suteikimą ir pan. Sąvadavimas prostitucijai – tai tarpininkavimas tarp prostitucija užsiimančiojo ir kito asmens, suvedant juos lytiniam santykiavimui arba kitokiam lytinės aistros tenkinimui. Sąvadavimas gali būti prostitucija užsiimančio asmens teikiamų paslaugų reklamavimas, jo pristatymas klientui, klientų paieška ir pan. (kasacinė nutartis baudžiamoji byla Nr. 2K–136/2014).

244BK 307 straipsnio 2 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėtį. Šios nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai yra trys alternatyvios veikos: 1) prostitucijos organizavimas; 2) vadovavimas prostitucijai; 3) asmens gabenimas šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos.

245A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E. kaltinami dėl vadovavimo, organizavimo prostitucijai bei pelnymosi iš kitų asmenų prostitucijos.

246Prostitucijos organizavimu laikytina veikla, nustatant laiką ir vietas, kur turi būti teikiamos lytinės paslaugos, organizuojant prostitucija užsiimančių asmenų atvykimą iš kitų vietovių, jų apgyvendinimą, koordinuojant bei kontroliuojant jų darbą ir buitį, palaikant drausmę, taikant tam tikras sankcijas už nusižengimus nustatytai tvarkai, rūpinantis naujų asmenų įtraukimu į prostituciją, priimant į grupę naujus asmenis arba kiti veiksmai, užtikrinantys nelegalaus prostitucijos verslo funkcionavimą. Vadovavimas prostitucijai – tai svarbiausių šio nelegalaus verslo organizavimo ir funkcionavimo klausimų sprendimas. Vadovavimas prostitucijai reiškiasi kaip asmenų, organizuojančių prostituciją, veiksmų koordinavimas, jų vaidmenų ir funkcijų nustatymas, konkrečių užduočių jiems skyrimas, pelno, gauto iš prostitucijos, skirstymas, lemiamo žodžio teisės turėjimas sprendžiant svarbius prostitucijos organizavimo klausimus ir pan. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-227/2012). Visos BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos veikos padaromos tiesiogine tyčia ir dėl savanaudiškų paskatų. Kaltininkas suvokia, kad gauna pajamų iš kito asmens prostitucijos, organizuoja ir vadovauja prostitucijai, ir nori taip veikti. Savanaudiškumas pasireiškia tuo, kad kaltininkas, atlikdamas minėtas veikas, siekia gauti turtinės naudos iš kito asmens prostitucijos, pelnytis iš jos. BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta nusikaltimų sudėtis laikoma formalia. Nusikaltimas laikomas baigtu, kai kaltininkas pradėjo gauti pajamas iš kito asmens prostitucijos, o prostitucijos vadovavimas ir organizavimas laikomas baigtu nuo veiksmų, sudarančių minėtas veikas, atlikimo pradžios (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-334/2010).

247Nagrinėjant baudžiamąją bylą visi kaltinamieji teigė nežinoję, kad lytinės aistros tenkinimas už užmokestį ne lytinio santykiavimo, o kitokiu būdu, yra vertinamas kaip prostitucija, jų teigimu, aptarti veiksmai nieko bendro su prostitucija neturi. Vadovaujantis Lietuvos Resoublikos baudžiamojo kodekso 2 straipsnio 2 dalimi, įstatymo nežinojimas nuo baudžiamosios atsakomybės neatleidžia. LR BK 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas esminių baudžiamosios teisės principų – nėra nusikaltimo be įstatymo (nullum crimen sine lege). Asmuo atsako pagal LR BK normas tik tuo atveju, jeigu jo padaryta veika buvo uždrausta baudžiamojo įstatymo, galiojusio nusikalstamos veikos padarymo metu. Aiškinant šiuos principus seka reikalavimas, kad baudžiamasis įstatymas turi būti numatomas, neprieštarauja tam, kad asmeniui tektų kreiptis kompetentingos konsultacijos siekiant atsižvelgiant į situacijos aplinkybes pagrįsta apimtimi įvertinti galimus konkrečios veikos teisinius padarinius, juolab kai asmuo yra profesionalas, kuriam įprasta būti ypatingai atsargiam (rūpestingam) atliekant savo darbą. Be to, iš tokio asmens galima tikėtis itin rūpestingo galimų pavojų įvertinimo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–136/2014).

248Remiantis susiformavusia teismų praktika, prostitucijos apibrėžimas atitinka bendrinėje kalboje vartojamos prostitucijos sąvokos reikšmę, kuri apima ne tik lytinį santykiavimą, bet ir kitokį lytinės aistros tenkinimą už užmokestį. Tarptautinių žodžių žodynas apibrėžia prostituciją kaip lytinį santykiavimą arba kūno pasiūlą gašlumui patenkinti už materialinį atlyginimą (Tarptautinių žodžių žodynas. – „Alma littera“, 2005) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–136/2014). Ši sąvoka yra suderinta su BK specialiosios dalies XXI skyriumi „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui.“ „Kitokio lytinės aistros tenkinimo“ sąvoka teismų praktikoje atsirado jau nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 49 „Dėl teismų praktikos išžaginimo ir seksualinio prievartavimo baudžiamosiose bylose“ ir kad ši sąvoka apima, be kita ko, lytinės aistros tenkinimą kitais būdais, negu numatyta BK 149 straipsnyje (t. y. ne lytinio santykiavimo būdu), pavyzdžiui, dirginant lytinius organus (minėto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo 3 p.). Toks lytinės aistros tenkinimas kaip prostitucijos forma pripažįstamas tiek administracinių teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. N17-737/06, N575-4225/2010), tiek bendrosios kompetencijos teismų praktikoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-227/2012, 2K-315/2013).

249Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad masažai buvo atliekami asmenims, kuriems prieš einant masažo būdavo išaiškinama, jog merginos lytiškai su jais nesantykiaus, tačiau masažo metu rankų pagalba klientas patirs „pilną pasitenkinimą“, t. y. kitokiu būdu patenkins savo lytinę aistrą. Tokiu būdu, remiantis suformuota teismų praktika, atsižvelgiant į baudžiamojoje teisėje naudojamą prostitucijos sąvoką, tiesioginių lytinių santykių nebuvimas savaime nepašalina prostitucijos fakto.

250Dėl A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E. vadovavimo, organizavimo prostitucijai bei pelnymosi iš kitų asmenų prostitucijos

251Iš visumos ikiteisminio tyrimo metu surinktos ir teisiamojo posėdžio metu ištirtos bylos medžiagos, taip pat to neneigia ir A. K., kad jis buvo šios jam inkriminuotos nusikalstamos veikos iniciatorius, organizatorius, t.y. jis, dirbdamas UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriumi (VRM CDB duomenys, tomas 1, b. l. 37-41, 42-46, 47-48), nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio vidurio, tikslu vykdyti nusikalstamą veiką – pelnytis iš kito asmens prostitucijos nurodytų bendrovių veiklos vykdymo vietose: naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėdoje, prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ), Klaipėdoje, prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančioje ( - ), Klaipėdoje, esančiuose masažo salonuose, ir veikdamas bendrininkų grupe su UAB „( - )“ priklausančių erotinių prekių parduotuvių „( - )“ vadove Ž. J. (K.), UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja ir personalo vadybininke O. M., UAB „( - )“ naktinio striptizo klubo „( - )“ vadovu R. E. iki 2010 m. gegužės 3 d., per minėtus nusikaltimo bendrininkus organizavo ir vadovavo bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos. Tuo tikslu per nusikalstamos veikos bendrininkus O. M., R. E., Ž. K., kurie vykdydami A. K. paliepimus perduodavo informaciją ir nurodymus kitiems nusikalstamos veikos bendrininkams - naktinio striptizo klubo „( - )“ administratorėms ir erotinių prekių parduotuvių „( - )“ pardavėjoms-konsultantėms, nurodė seksualines paslaugas teikiančioms merginoms įsigyti individualios veiklos pažymas fizinės gerovės užtikrinimo veiklai vykdyti bei sudaryti negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis, taip suteikdamas joms masažo patalpas naktiniame striptizo klube „( - )“ ir erotinių prekių parduotuvėse „( - )“, tokiu būdu, stengdamasis užmaskuoti legalia fizinės gerovės užtikrinimo veikla savo tiesioginį vadovavimą nusikalstamai veikai pasirinko nusikalstamos veikos padarymo būdą. Sudarius subnuomos sutartis ir suteikus patalpas, patvirtinus parengtą erotinių masažų metodiką, merginoms buvo nurodyta, kad jos atlikdamos klientų erotinį masažą rankomis liečiant kliento erogenines zonas turės patenkinti jų lytinę aistrą iki klientų visiško lytinio pasitenkinimo, t. y. atlikti masažą iki „laimingos pabaigos“. Taip pat, buvo nurodyti tokio masažo įkainiai, erotinių prekių parduotuvių „( - )“ pardavėjoms-konsultantėms nurodyta reklamuoti naktiniame striptizo klube „( - )“ bei erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ teikiamas paslaugas, ieškoti naujų darbuotojų tokios veiklos plėtimui periodiškai dedant skelbimus į laikraščius, interneto tinklapius, kontroliuoti masažuotojų veiklą, rengti jų apmokymus, susirinkimus, palaikyti drausmę darbo vietose netgi skiriant pinigines baudas už nustatytų taisyklių pažeidimus, vesti užrašus ir telefonu trumpaisiais tekstiniais pranešimais informuoti apie suteikiamų lytinių paslaugų laiką, trukmę ir kainą, paskirstyti merginų (masažuotojų) uždirbtus pinigus už suteiktas lytines paslaugas, dalį išmokant merginoms, o kitą dalį atitinkamai pasidalinant su nusikaltimo bendrininkais. Moterys ir merginos, sutinkančios teikti lytines paslaugas prostitucijai buvo organizuojamos veikiant pagal vieną braižą - sistemingai atliekant savo funkcijas, ką patvirtina ikiteisminio tyrimo metu surinkiti ir teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai, minėtų apklaustų nukentėjusiųjų bei liudytojų parodymai. Byloje surinkti įrodymai nuoseklūs, logiški, tarpusavyje susiję. Kaltinamojo A. K. kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2d. padarymo, be paties kaltinamojo prisipažinimo teisiamojo posėdžio metu, anksčiau nurodytų nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų, taip pat, patvirtina kaltinamųjų Ž. J. (K.), O. B. M., R. E., kurie tiesiogiai bendrininkavo vykdant A. K. nurodymus, parodymai bei masažų mokytojo G. G. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo (tomas 3, b. l. 31-34) ir teisiamojo posėdžio metu, kuriais patvirtino, jog A. K. ir O. M. prašymu paruošė erotinių aistros masažų metodiką su lytinių organų lietimu bei vėliau klube „( - )“ mokė merginas erotinio masažo. Taip pat kaltę pagrindžia atpažinimų pagal nuotraukas protokolai, VRM CDB duomenys apie patalpų subnuomos sutartis, iš kurių matyti, kad seksualines paslaugas teikiančios merginos vykdė individualią veiklą, kratos metu gauti duomenys - „( - )“ masažų žurnalai, apžiūros protokolais nustatyta medžiaga - erotinių „( - )“ masažų metodika (tomas 3, b. l. 12-30), kurioje aprašoma masažo eiga, masažuojant lytinius organus, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolais, operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu, kuriais yra fiksuoti pokalbiai, tekstiniai pranešimai tarp A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E., klubo „( - )“ administratorių, pardavėjų-konsultančių, dirbusių erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ prekybos centruose „( - )“ ir „( - )“, vaizdo įrašais (tomas 8, b.l. 167-168, 169-199, tomas 9, b.l. 1-37), kuriuose matosi užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“, esančio ( - ), Klaipėda, patalpose esantys nuogi vyrai, merginos.

252Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atskirais laikotarpiais padaryti, tačiau dėl nuolatinio prostitucijos verslo sąlygų atnaujinimo (naujų ar tų pačių moterų bei merginų pakartotinio organizavimo prostitucijai) besitęsiantys A. K. nusikalstami veiksmai buvo nukreipti į tą pačią baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę – visuomenėje priimtas seksualinių santykių normas, dorovę. Prostitucijos verslui vadovavusį A. K. ir su juo bendrininkavusius Ž. J. (K.), O. B. M., R. E. siejo vienas bendras sumanymas ir tyčia – išvystyti verslą ir uždirbti, pasipelnyti iš sutikusių suteikti lytines paslaugas moterų bei merginų prostitucijos, dedant pastangas, kad šis nelegalus verslas būtų vystomas ir tęstųsi. A. K., užtikrindamas prostitucijos organizavimo ir merginų bei moterų įtraukimo į erotinio masažo veiklą veiksmus siekė to paties rezultato – gauti pajamas iš bendromis pastangomis sukurto nusikalstamo verslo. Iš nelegalios prostitucijos, vykdant ją jau aptarta bendrininkų grupe, kiekvienam iš bendrininkų grupės vykdant savo funkcijas, buvo gaunamos pajamos ir merginų (masažuotojų) už suteiktas lytines paslaugas uždirbti pinigai paskirstomi, dalį išmokant merginoms, o kitą dalį atitinkamai pasidalinant su nusikaltimo bendrininkais ar investuojant į erotinio klubo veiklą, kaip nurodė A. K., toliau šiai veiklai plėtoti. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad visa A. K. veikiant bendrininkų grupe su Ž. J. (K.), O. M., R. E. veikla laikytina vienu tęstiniu nusikaltimu. Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-743/2007). Kaltinamojo A. K. nusikalstama veika baigta, padaryta tiesiogine tyčia, kvalifikuotina pagal LR BK 307 straipsnio 2 dalį.

253Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama, tai, jog prisipažino padaręs nusikalstamą veiką pagal LR BK 307 str. 2 d. ir dėl to gailisi. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė laikytina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe, iš savanaudiškų paskatų.

254Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, kai veikose nustačius, kad jos padarytos atskirais laikotarpiais, tačiau dėl nuolatinio, sistemingo prostitucijos verslo sąlygų atnaujinimo (naujų ar tų pačių moterų pakartotinio organizavimo prostitucijai) besitęsiantys nuteistųjų bendrininkų nusikalstami poelgiai buvo nukreipti į tą pačią baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę – visuomenėje priimtas seksualinių santykių normas, dorovę, kad prostitucijos verslui vadovavusius asmenis ir kitus bendrininkus siejo vienas bendras sumanymas ir tyčia – pasipelnyti iš sutikusių verstis prostitucija moterų ir dėti pastangas, kad šis nelegalus verslas tęstųsi, kad bendrininkai, užtikrindami sutartus prostitucijos organizavimo prostitucijai veiksmus, siekė to paties rezultato – gauti pajamas iš bendromis pastangomis sukurto nusikalstamo verslo, kad nuolatinis nusikaltimų darymas inkriminuotu laikotarpiu buvo tapęs pajamas teikiančiu šaltiniu, tokiu atveju veika įgauna tęstinumo požymį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-84/2011), kuris apėmė ir A. K. bendrininkų Ž. J. (K.), O. B. M., R. E. veikas.

255Kaip nustatyta iš ištirtų įrodymų, kaltinamoji Ž. J. (K.) kaltę dėl inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino iš dalies. Apklausta teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nuo 2002 m. grįžusi su A. K. iš JAV norėjo sukurti didelį verslą suaugusiems, dėl to įkūrė UAB „( - )“. Patvirtino, kad tai buvo šeimos verslas. Jai prisijungus prie vyro verslo, žinojo apie klubo vykdomą veiklą, į jos funkcijas įėjo darbuotojų paieška, įdarbinimas, apmokymas, prekių parūpinimas, naujovių diegimas, standartizavimas. Be kaltinamosios dalinio prisipažinimo, jos kaltė dėl veikimo bendrininkų grupe vadovaujant, organizuojant prostituciją bei pelnymosi iš kitų asmenų prostitucijos, t. y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu, įrodyta: kaltinamojo, buvusio sutuoktinio, A. K. parodymais, kuriais patvirtino, jog Ž. K. buvo atsakinga už ataskaitas bei vadovavimą parduotuvėms, anksčiau nurodytų nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, taip pat, kaltinamųjų O. B. M., R. E., kurie tiesiogiai bendrininkavo vykdant A. K. ir Ž. K. nurodymus, parodymais, anksčiau aptartų liudytojų, kurie tiesiogiai nurodė apie Ž. K. veiksmus įsidarbinant, pinigų už masažus surinkimą ir paskirstymą bei kt., liudytojo, masažų mokytojo, G. G. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo (tomas 3, b. l. 31-34) ir teisiamojo posėdžio metu, atpažinimų pagal nuotraukas protokolai, VRM CDB duomenimis, iš kurių matyti, kad seksualines paslaugas teikusios merginos vykdė individualią veiklą, masažuotojų subnuomos sutartimis kratos metu gautais duomenimis - „( - )“ masažų žurnalais, apžiūros protokolais nustatyta medžiaga - erotinių „( - )“ masažų metodika (tomas 3, b. l. 12-30), kurioje aprašoma masažo eiga, masažuojant lytinius organus, vaizdo įrašais (tomas 8, b.l. 167-168, 169-199, tomas 9, b. l. 1-37), kuriuose matosi, užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“, esančio ( - ), Klaipėda, patalpose esantys nuogi vyrai, merginos, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolais, operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu, kuriais yra fiksuoti pokalbiai, tekstiniai pranešimai tarp A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E., klubo „( - )“ administratorių, pardavėjų-konsultančių, dirbusių erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ prekybos centruose „( - )“ ir „( - )“, teisiamojo posėdžio metu peržiūrėtų ir perklausytų garso įrašų Nr. 2601 CD (įrašas 01461_0), Nr. 1793 (172 NK 3-11 CD), Nr. 1873 (172 NK 3-11 CD), Nr. 689 (26.00 CD) (tomas 9, b. l. 83), Nr. 191 (25.99 CD) (tomas 10, b. l. 114), Nr. 1020 (25.99 CD) (tomas 10, b. l. 140), Nr. 1353 (25.99 CD) (tomas 10, b. l. 146), Nr. 1356 (25.99 CD) (tomas 10, b. l. 147), Nr. 1636 (171nk 2-11 CD) (tomas 11, b. l. 75-76), Nr. 1636 (171nk 2-11 CD) suvestininių pagarsinimais, kuriuose užfiksuoti Ž. J. (K.) pokalbiai su R. E.) apie merginų ,,eskortą” (,,išvažiuojamąjį masažą”), su D. B. – R. dėl pinigų išmokėjimo iš rezervinio fondo, su mergina ,,R.” apie masažų kainas už paslaugas, V. D. kalba su ,,M.” (Mergina) apie pinigų rinkimą vokelyje Ž. J. (K.), pačios Ž. J. (K.) parodymais apie jos balsą iš garso įrašo, apie tai , jog ji inkriminuojamos nusikalstamos veikos laikotarpiu vedė apskaitą pagal buhalterinius žiniaraščius, paskolindavo darbuotojoms pinigų sumas iš įmonės. Tokie byloje surinkti įrodymai visiškai įrodo, jog Ž. J. (K.) veiksmuose yra jai inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso 307 straipsnio 2 dalyje sudėtis.

256Kaltinamosios Ž. J. (K.) atsakomybę lengvinančių aplinkybių byloje nenustatyta. Jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė - nusikalstama veika padaryta bendrininkų grupe iš savanaudiškų paskatų.

257Įvertinęs išnagrinėtų byloje įrodymų visetą teismas nustatė, kad O. B. M. kaltė dėl veikimo bendrininkų grupe vadovaujant, organizuojant prostituciją bei pelnymosi iš kitų asmenų prostitucijos, t. y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu, įrodyta: dalinai jos pačios parodymais, kaltinamojo A. K. parodymais, kuriais patvirtino, kad O. M. buvo atsakinga už įmonės veikimo struktūrą, už masažų procesą, anksčiau byloje nurodytų nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, taip pat, kaltinamųjų, Ž. J. (K.), R. E., kurie tiesiogiai bendrininkavo vykdant A. K. nurodymus, parodymais bei masažų mokytojo G. G. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo (tomas 3, b. l. 31-34) ir teisiamojo posėdžio metu, kuriais patvirtino, jog A. K. ir O. M. prašymu, paruošė erotinių aistros masažų metodiką su lytinių organų lietimu ir masturbacija bei vėliau klube „( - )“ mokė merginas erotinio masažo, atpažinimų pagal nuotraukas protokolais, VRM CDB duomenimis, iš kurių matyti, kad seksualines paslaugas teikusios merginos vykdė individualią veiklą, masažuotojų subnuomos sutartimis, kratos metu gautais duomenimis - „( - )“ masažų žurnalais, apžiūros protokolais nustatyta medžiaga - erotinių „( - )“ masažų metodika (tomas 3, b. l. 12-30), kurioje aprašoma masažo eiga, masažuojant lytinius organus, vaizdo įrašais (tomas 8, b.l. 167-168, 169-199, tomas 9, b.l. 1-37), kuriuose matosi, užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“, esančio ( - ), Klaipėda, patalpose esantys nuogi vyrai, merginos, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolais, operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu, kuriais yra fiksuoti pokalbiai, tekstiniai pranešimai tarp A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E., klubo „( - )“ administratorių, pardavėjų-konsultančių, dirbusių erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ prekybos centruose „( - )“ ir „( - )“, teisiamojo posėdžio metu peržiūrėtu ir perklausytu garso įrašu Nr. 7122 (26.16 CD) (tomas 8, b. l. 61-62), iš kurio matyti, kad O. B. M. kalbasi su klientu „V.“ ir tariasi dėl merginos masažo („<...>jūs turit suprasti, kad vienas ant vieno, o ne, ne, ne, penki su, su. Viena mergaitė suprantat.“), garso įrašu Nr. 7664 (26.16 CD), po kurio perklausymo O. B. M. pripažino, jog jai dirbant buvo atliekami kaltinime įvardinti masažai, bei tai, ką parodė apklausose teisiamojo posėdžio metu. Aptartų įrodymų pagrindu teismas konstatuoja, jog O. B. M. veiksmuose yra jai inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėtis, dėl to jos veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 straipsnio 2 dalį.

258Kaltinamosios O. B. (M.) atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė - nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe, iš savanaudiškų paskatų.

259R. E. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos t.y. dėl veikimo bendrininkų grupe vadovaujant, organizuojant prostituciją bei pelnymosi iš kitų asmenų prostitucijos, t. y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu, įrodyta: iš dalies paties R. E. parodymais, kaltinamojo A. K. parodymais teisiamojo posėdžio metu, kuriais patvirtino, kad kaltinime aptariamu laikotarpiu vienas iš ,, ( - )” klubo vadovų buvo R. E., anksčiau byloje nurodytų nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, taip pat, kaltinamųjų - Ž. J. (K.), O. B. M., kurie tiesiogiai bendrininkavo vykdant A. K. nurodymus, parodymais bei masažų mokytojo G. G. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo (tomas 3, b. l. 31-34) ir teisiamojo posėdžio metu, atpažinimų pagal nuotraukas protokolais, VRM CDB duomenimis, iš kurių matyti, kad seksualines paslaugas teikusios merginos vykdė individualią veiklą, masažuotojų subnuomos sutartimis, kratos metu gautais duomenimis - „( - )“ masažų žurnalais, apžiūros protokolais nustatyta medžiaga - erotinių „( - )“ masažų metodika (tomas 3, b. l. 12-30), kurioje aprašoma masažo eiga, masažuojant lytinius organus, vaizdo įrašais (tomas 8, b.l. 167-168, 169-199, tomas 9, b.l. 1-37), kuriuose matosi, užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“, esančio ( - ), Klaipėda, patalpose esantys nuogi vyriškiai, merginos, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolais, operatyvinių veiksmų atlikimo protokolu, kuriais yra fiksuoti pokalbiai, tekstiniai pranešimai tarp A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E., klubo „( - )“ administratorių, pardavėjų-konsultančių, dirbusių erotinių prekių parduotuvėse „( - )“ prekybos centruose „( - )“ ir „( - )“, teisiamojo posėdžio metu peržiūrėtų ir perklausytų garso įrašų Nr. 901, Nr. 904 (26.00 CD) (tomas 9, b. l. 87) suvestine, iš kurių matyti, jog R. E. kalbasi su klientu ,,E.” ir organizuoja merginų masažą, aptaria kainą, garso įrašų Nr. 1581, Nr. 1582, Nr. 1587 (26.00 CD), suvestine (tomas 9, b. l. 91-92), iš kurios matyti, jog 2010-01-22 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,L”, ,,M” (administratore L. D.) ir organizuoja dviejų merginų masažą klientams, garso įrašo Nr. 1735 (26.00 CD) suvestine (tomas 9, b. l. 102), iš kurio matyti, jog 2010-01-23 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,D”, (D. B. – R.) apie masažuotojų pateikimą klientams ir aptaria klientų atsiliepimus apie masažuotojas, garso įrašu Nr. 351 suvestine (tomas 9, b. l. 146), iš kurios matyti, jog 2010-02-12 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,M”, (administratore L. D.) dėl merginų lydėjimo į viešbutį, garso įrašo Nr. 1631 (26.00 CD), suvestine (tomas 10, b. l. 3), iš kurios matyti, jog 2010-02-26 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,M”, (D. J.) apie masažuotojos siuntimą į ,,išvažiuojamąjį masažą”, peržiūrėtais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo priedo suvestinės įrašais Nr. 1634, Nr. 1635 (tomas 10, b. l. 3), iš kurių matyti, jog 2010-02-26 R. E. buvo atsiųsta SMS žinutė: Nr. 1634 įeinanti žinutė - ,,Sveikas R. reikalingos 2 gražios palydovės apie 25 metus – dviem zmonėm, 23:30. Adresas FP hotel I recepcija – ten palydes iki kambariu”; Nr. 1635 išeinanti žinutė – ,,Atsiusk orientacines k”, garso įrašo Nr. 1649 (26.00 CD), suvestine (tomas 10, b. l. 5-6), matyti, jog 2010-02-26 ,,R.” (R. E.) kalbasi su klientu ,,E” apie masažo užsakymą ir klausia ar daugiau negu masažo nereikia, garso įrašo Nr. 1717 (26.00 CD), suvestine (tomas 10, b. l. 13), iš kurios matyti, jog 2010-02-26 ,,E.” (R. E.) kalbasi su ,,R” (apsaugos darbuotoju R. R.) apie atsiskaitymą už masažą, garso įrašo Nr. 2317 (26.00 CD), suvestine (tomas 10, b. l. 24-25), iš kurios matyti, jog 2010-03-03 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,D” (D. B. – R.) apie merginos masažuotojos suradimą švedų klientams, garso įrašo Nr. 1051 (26.00 CD), suvestine (tomas 10, b. l. 140), iš kurios matyti, jog 2010-01-01 ,,R.” (R. E.) kalbasi su ,,M” (administratore L. D.) dėl ,,išvažiuojamojo” dviejų merginų masažo. Remiantis aptartų įrodymų visuma teismas daro išvadą, kad R. E. bendrininkų grupe su A. K., Ž. J. (K.) vadovavo ir organizavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos, jo veiksmuose yra jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 straipsnio 2 dalyje sudėtis.

260Kaltinamojo R. E. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė - nusikalstama veika padaryta bendrininkų grupe, iš savanaudiškų paskatų.

261Dėl D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. pajamų turėjimo iš kito asmens prostitucijos bei sąvadavimo prostitucijai

262D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. teisiamojo posėdžio metu kaltės dėl pajamų turėjimo iš kito asmens prostitucijos bei sąvadavimo prostitucijai, t. y. lytinės aistros tenkinimo kitokio sąlyčio būdu, nepripažino. Tačiau jų parodymus, duotus tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu, paneigia byloje surinkti ir teisiamojo posėdžio metu ištiorti duomenys, kad priimtos į darbą merginos - masažuotojos pasirašydavo negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis (tomas 2, b. l. 36-69, 77-87), kurių pagrindu naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, prekybos centro „( - )“ erotinių prekių parduotuvėje „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėdoje, esančiuose masažo salonuose buvo vykdoma paminėta nusikalstama veikla. Be to, aptartų nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais nustatyta, kad pinigai už masažą būdavo iš karto po masažo seanso perduodami masažo salonų administratorėms, kasininkėms - pardavėjoms arba klientai pinigus administratorėms sumokėdavo prieš paslaugos atlikimą. Po pinigų perdavimo pinigai masažuotojoms buvo sumokami ne iš karto, o dienos pabaigoje, sumokant 40 - 50 proc. uždarbio nuo kiekvieno kliento. Atsižvelgtina ir į liudytojų, nukentėjusiųjų ikiteisminio tyrimo metu bei teisimojo posėdžio metu duotus parodymus, iš kurių nustatyta buvus masažo trukmės ir įkainių už praleistą laiką rodikliams (pvz., pagal G. Š. parodymus ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b.l. 94-97) - dienos metu už 30 min. trunkantį masažą, kurį sudarydavo ir kliento lytinis patenkinimas ranka, klientas sumokėdavo 140 Lt, už 45 min. – 170 Lt, už 1 val. – 199 Lt, o naktimis atitinkamai už 30 min. - 170 Lt, už 45 min. – 199 lt, už 1 val. – 229 Lt; kitų liudytojų parodymai - tomas 1, b. l. 91-93, 96-97, 99-100, 123-126, 134-137, 151-154, tomas 2, b. l. 1-4, 25-28, 94-97, 99-102 ir kt.). Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašo Nr. 192 (25.99 CD) suvestinę, (tomas 10, b. l. 114), matyti, jog 2009-12-19,,D.” (D. B. – R.) kalba su ,,J.” (J.), kuriai pasako, jog Ž. J. (K.) leido išmokėti pinigus iš rezervinio fondo: ,, J – Alio D – nu leido išmokėti tau J – ai, o kas paskambino? D –Ž. J – pati perskambino ane jinai leido ane? D – jo <...> J – 500 ane sakei? D – jo J – ai gerai, ačiū labai, D. <...>”. Perklausius garso įrašą Nr. 192 (25.99 CD) D. B. – R. parodė, jog skambino Ž. J. (K.), nes jai buvo pasakyta, kad skambinti administracijai. Parodė, jog skambindavo ir kitoms administratorėms. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašo Nr. 193 (25.99 CD) suvestinę, (tomas 10, b. l. 114-115), matyti, jog 2009-12-19,,M.” (D. B. – R.) kalba su ,,V.” (klientu), kuriam pristato apie masažo pobūdį, informuoja apie kainą, nupasakoja apie masažuotojos apsinuoginimą: ,,M – labas va.., labą dieną ,, ( - ) masažai” V- labą dieną <...> O kiek kainuoja masažas pas jus? M – 30 minučių - 140, 45 minutes – 170 ir valanda – 199 ” V – ir čia koks masažas vyksta ? M – atpalaiduojantis visą kūną, išmasažuoja visą kūną ir arogenines zonas V – mergina apsinuogina ? M – iki ė..ė.. dabar pilnai apsinuogina V – o čia kur jis vyksta? M – ,,( - )” čia už ,,Klaipėdos viešbučio” ant kampo yra striptizo klubas tenai V – čia perskambinsiu tikriausiai kai būsiu <...>”. Perklausius garso įrašą Nr. 193 (25.99 CD) D. B. – R. parodė, jog telefonu informuodavo, kad merginos apsinuoginusios daro masažus ir liečia erogenines zonas. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1163 (171nk 2-11 CD) suvestinę, (tomas 11, b. l. 26), matyti, jog 2010-01-02 ,,M.” (V. S.) kalba su ,,A.” (A. K.) apie užmokestį taksistui, kuris atveža klientus: Nr. 1163 ,,<...> M – labas A. A –labas, M – čia V. skambina, <...> M – žiūrėk, aš norėjau tavęs pasiklausti, jeigu taksistas dieną atveža klientus tai jam reikia mokėt? A – dvidešimt litų, dvidešimt litų <...> A – į masažus jeigu atveža, M – nu vienas eis į masažą, dar ką aš žinau dabar ką tik atvežė, A – tai tik dvidešimt litų <...>”. Perklausius garso įrašą Nr. 1163 (171nk 2-11 CD), V. S. parodė, jog tai jos balsas. Skambino A. K., nes nežinojo ar buvo tvarka dėl užmokesčio atvežus klientus.

263Remiantis pateiktų įrodymų visumą, teismas laiko įrodyta, kad D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. bendravo su būsimais klientais, siūlant teikiamas paslaugas, t. y. klientams atėjusiems į parduotuvę „( - )“, naktinį striptizo klubą „( - )“ ar paskambinusiems į parduotuves, pasiūlydavo erotinio masažo „iki laimingos pabaigos“ paslaugas nurodydamos arba menamai nurodydamos, jog šis masažas bus atliktas rankomis liečiant kliento erogenines zonas, taip patenkinant kliento lytinę aistrą, bei už atliktus masažus gavo pajamų - šios aplinkybės leidžia pagrįsti sąvadavimą prostitucijai. Be to, iš šių duomenų yra akivaizdu, kad minėtos kaltinamosios gavo dalį iš prostitucijos gaunamų pajamų bei suteikė patalpas nusikalstamai veiklai vykdyti, o šios aplinkybės leidžia konstatuoti pajamų turėjimą iš kitų asmenų prostitucijos. Tokie byloje surinkti įrodymai visiškai pagrindžia, jog D. B., I. V., A. Č., V. S. veiksmuose yra joms inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėtis, dėl to kiekvienos jų veika kvalifikuotina pagal LR BK 307 str. 1 d.

264D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkina tai, jog D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. nusikalstamas veikas pagal LR BK 307 str. 1 d. atliko bendrininkų grupe iš savanaudiškų paskatų.

265Dėl A. K., O. M. neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo

266Lietuvos Repsublikos baudžiamojo kodekso 167 straipsnyje nustatyta atsakomybė už neteisėtą informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą, kuriuo kėsinamasi į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą.

267Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo principas įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 3 dalį informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą, o 4 dalyje nustatyta, kad nuo savavališko ar neteisėto kišimosi į asmeninį ir šeimos gyvenimą, kėsinimosi į garbę ir orumą asmenį saugo įstatymas ir teismas. Konstitucijos 28 straipsnyje nustatyta, kad, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

268Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 22 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos yra vienos svarbiausių asmens privataus gyvenimo neliečiamybės garantijų, kuriomis asmens privatus gyvenimas saugomas ne tik nuo valstybės, kitų institucijų, jų pareigūnų, bet ir nuo kitų asmenų neteisėto kišimosi. Pagal Konstituciją riboti konstitucines žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo (2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimas).

269Iš konstitucinio privataus gyvenimo neliečiamumo principo reglamentavimo matyti, jog siekiant užtikrinti veiksmingą privatumo apsaugą, informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimo procesas iš esmės formalizuojamas, siejamas su įstatymo nustatyta tvarka ir teismo sprendimo priėmimu. Taigi laisvai veikiantys privatūs asmenys paprastai neturi teisės rinkti tokios informacijos (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-198/2013).

270A. K. bei O. B. M. kaltės dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo nepripažino. A. K. teisiamojo posėdžio metu nurodė, jog vaizdo filmavimas, apsauga buvo įdiegta dėl saugumo, apie filmavimą Klaipėdos naktiniame striptizo klube „( - )“ žinojo, tačiau tai, jog buvo filmuojama persirengimo kambariuose, jam nebuvo žinoma.

271A. K. atsakomybė dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo kyla kaip UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ direktoriui (VRM CDB duomenys, tomas 1, b.l. 37-41, 42-46, 47-48), kuris, akivaizdu turėjo pareigą žinoti, jog jo vadovaujamoje bendrovėje priklausančiame naktiniame striptizo klube „( - )“, esančiame ( - ), Klaipėda, iki 2010 m. balandžio 15 d., veikė įrengti infraraudonųjų spindulių judesio davikliai su viduje įmontuotomis mini vaizdo kameromis, kurių pagalba buvo daromi slapti vaizdo įrašai apie privatų masažuotojų, bei šokėjų L. S., A. K., E. Š., J. J., N. P., L. V., S. S., L. R., A. K., E. J. (E. Y.), I. D. bei kitų asmenų, besilankančių naktiniame striptizo klube „( - )“ privatų gyvenimą, po ko minėti įrašai buvo patalpinami ir saugomi minėtame klube esančio kompiuterio sisteminio bloko „viSar“ kietajame diske „Western Digital“ 750 GB, S/N: WCAU80033955.

272O. B. M. atsakomybė dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo kyla dėl to, jog būdama naktinio striptizo klubo „( - )“ personalo vadybininke neteisėtai įgijo naktinio striptizo klubo „( - )“ masažo kambaryje padarytus vaizdo įrašus apie privatų L. S., J. J. bei kitų asmenų, besilankančių naktiniame striptizo klube „( - )“, privatų gyvenimą, kuriuos patalpino ir saugojo nešiojamame išoriniame kietajame diske „MOBILE STORAGE SOLUTION“. Po to O. B. M. šią laikmeną su minėta informacija išgabeno ir laikė savo bute, esančiame ( - ), Klaipėdoje.

273Atsižvelgiant į šias byloje surinktus ir ištirtus įrodymus matyti, kad kad A. K. ir O. B. M. veiksmai peržengė įprastai priimtinų veiksmų ribas, kai, filmuojant naktinio striptizo klubo „( - )“ patalpas, įskaitant ir persirengimo kambarius, bei kaupiant informaciją elektroninėje video laikmenoje, buvo pažeistas nufilmuotų privačių asmenų orumas ir garbė. Nagrinėjamoje byloje surinkta tokio pobūdžio informacija apie nukentėjusiuosius baudžiamojoje byloje bei kitus privačius asmenis, kai buvo užfiksuoti nuogi arba pusnuogiai besirengiantys žmonės, laikytina asmens privatumo dalimi, nes savaime yra intymi. Minėta informacija, vadovaujantis teisės ir moralės požiūriu, nepriimtina, o jos rinkimas - neteisėtas.

274Pagal LR BK 167 str. kyla atsakomybė tam kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą. Informaciją apie privatų žmogaus gyvenimą rinkti draudžiama, išskyrus atvejus, kai tą leidžia įstatymas ir motyvuotas kompetentingos institucijos sprendimas. To nesant, informacijos rinkimas yra neteisėtas. Nors įstatymas nenumato informacijos rinkimo būdų, tačiau teisės teorijoje laikomasi nuomonės, jog tai visi įmanomi tam skirti veikimo metodai: asmens sekimas, jo paties ar jo būsto bei privačios valdos stebėjimas, pokalbių klausymasis, susirašinėjimo, kitų privačių dokumentų kopijavimas, šaltinių, kuriuose yra informacija apie žmogų rinkimas, studijavimas, sisteminimas, asmens pažįstamų, jo giminaičių bendradarbių apklausa, gaunamų žinių fiksavimas.

275Teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais – nukentėjusiųjų ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b. l. 29-302, 127-131, 164-168, tomas 3, b. l. 83-86, 90-93, 97-100, 104-108, 116-119, 123-126, 131-134) bei teisiamojo posėdžio metu duotais parodymais, liudytojo J. J. (tomas 3, b. l. 77-78), I. D. (tomas 3, b. l. 131-134) ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, 2010-04-15 kratos protokolo duomenimis, iš kurio matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo klube „( - )“, buvo rastas ir paimtas kompiuterio sisteminis blokas „VISAR“ (tomas 4, b.l. 19-21), 2011-01-13 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas kompiuterio sisteminis blokas „VISAR“, kurio kietajame diske rasti vaizdo failai, užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“ patalpose, kuriuose matosi nuogos ir pusnuogės merginos, vyriškiai. (tomas 4, b. l. 29-38), 2010-11-30 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad naktinio striptizo klubo „( - )“ masažo patalpose buvo apžiūrėti įrengti infraraudonųjų spindulių judesio davikliai su viduje sumontuotomis mini vaizdo kameromis (tomas 4, b. l. 45-62), 2011-01-26 kratos protokolu iš kurio matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo klube „( - )“, masažo kambariuose bei antro aukšto merginų persirengimo kambaryje buvo rasti ir paimti 4 vnt. infraraudonųjų spindulių judesio daviklių su viduje sumontuotomis mini vaizdo kameromis (tomas 4, b.l. 86-90), 2010-04-15 kratos protokolu iš kurio matyti, kad pas O. B. M. bute, esančiame ( - ), Klaipėdoje, buvo rastas ir paimtas nešiojamas išorinis kietasis diskas „MOBILE STORAGE SOLUTION“ (tomas 8, b.l. 167-168), 2011-01-10 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas nešiojamas išorinis kietasis diskas „MOBILE STORAGE SOLUTION“, kuriame rasti vaizdo failai, užfiksuoti naktinio striptizo klubo „( - )“ patalpose, kuriuose matosi nuogi vyriškiai, mergina (tomas 8, b.l. 169-199, T. 9, b.l. 1-37) - , neginčijamai nustatyta, jog A. K., O. B. M. neteisėtai rinko informaciją apie privatų L. S., A. K., E. Š., J. J., N. P., L. V., S. S., L. R., A. K., E. J. (E. Y.), I. D., privatų gyvenimą, neturėdami tam įstatyminio pagrindo ar kompetentingos institucijos sprendimo, todėl A. K. veika ir O. B. M. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 167 str. 1 d.

276A. K. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių dėl nusikalstamos veikos pagal LR BK 167 str. 1 d. nenustatyta.

277O. B. M. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių dėl veikos, numatytos LR BK 167 str. 1 d. nenustatyta.

278Dėl R. E. neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu

279R. E. kaltinamas pagal LR BK 258 str. 2 d. teisiamojo posėdžio metu prisipažino ir nurodė, jog nusipirko metalinę teleskopinę lazdą savigynai, tai padarė po pasikėsinimo į jį. Lazdą įsigijo ginklų prekių parduotuvėje, esančioje PC „( - )“, Klaipėdoje. Nusipirkęs lazdą ją vežiojosi savo automobilyje, kur minėta lazda ir liko, nes užmiršo.

280Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl nelegaliai įgyto nešaunamojo ginklo – metalinės teleskopinės lazdos, įgijimo, nešiojimo ir laikymo, įrodyta 2011-01-26 apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad R. E. automobilyje „Chrysler Town Country“, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu buvo rasta ir paimta metalinė teleskopinė lazda, kuri įpakuota į specialų policijos paketą Nr. 0023509, kuris užplombuotas (tomas 10, b.l. 48-49), 2011-02-07 specialisto išvada Nr. 64, iš kurios matyti, kad metalinė teleskopinė lazda yra smogiamojo-triuškinamojo poveikio šaltasis nešaunamasis ginklas (tomas 10, b.l. 51-52).

281Baudžiamoji byla dėl kaltinamojo R. E. nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 258 str. 2 d. (LR BK 2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), nutraukiama suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

282LR BPK 3 straipsnyje numatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Viena iš tokių aplinkybių, numatyta BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, yra baudžiamosios atsakomybės senaties termino suėjimas. Tais atvejais, kai yra aišku, jog šis terminas yra suėjęs ir asmeniui nebus galima pritaikyti baudžiamajame įstatyme numatytos sankcijos, baudžiamasis procesas, kaip nustatyta BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas.

283Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad R. E. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 258 str. 2 d. Ši nusikalstama veika priskiriama baudžiamiesiems nusižengimams (BK 12 str.). Pagal šiuo metu galiojančios LR BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto a) papunkčio, 2 punkto nuostatas, asmeniui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu yra praėję 3 metai kai buvo padarytas baudžiamasis nusižengimas bei jei per nustatytą laikotarpį asmuo nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo ir nepadarė naujos tyčinės nusikalstamos veikos. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog senaties terminas skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos (2011 m. kovo 22 d. įst. Nr. XI-1291, įsigaliojusi nuo 2011-03-31).

284R. E. kaltinamas padaręs minėtą nusikalstamą veiką 2011-01-26 ir nuo šio laiko praėjo daugiau kaip keturi metai. Byloje nėra duomenų, kad minėtu laikotarpiu R. E. būtų pasislėpęs nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo, būtų padaręs naują tyčinę nusikalstamą veiką ir dėl to senaties eiga nebuvo nutrūkusi. Nuosprendžio priėmimo dieną jau yra suėjęs apkaltinamojo nuosprendžio pagal LR BK 258 str. 2 d. priėmimo senaties terminas, todėl baudžiamasis procesas dėl šios nusikalstamos veikos nutraukiamas.

285Bausmių skyrimas

286Skiriant bausmes kaltinamiesiems, teismas vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais LR BK 54 straipsnyje, t. y., atsižvelgtina į veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, kaltinamųjų asmenybes, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininkų asmenybę, asmens, kaip bendrininko dalyvavimą darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

287A. K. padarė dvi nusikalstamas veikas, kurių viena priskiriama nesunkių nusikaltimų ir viena - apysunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, t. y. kaltinamasis suvokė, kad veikdamas bendrininkų grupe, organizuodamas, vadovaudamas ir turėdamas pajamų iš kitų asmenų prostitucijos bei neteisėtai rinkdamas informaciją apie privatų asmens gyvenimą, daro baudžiamojo įstatymo uždraustas nusikalstamas veikas ir norėjo taip elgtis. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad nusikaltimai baigti, į atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę, į kaltinamojo asmenybę – iki nusikalstamų veikų padarymo neteistas, nebaustas administracine tvarka, dirba, UAB ,, ( - )“ charakterizuojamas teigiamai direktoriaus pavaduotojo pareigose (tomas 23, b. l. 97) kaltę dėl padaryto nusikaltimo pagal LR BK 307 str. 2 d. pripažino, tuo palengvindamas byloje nustatyti tiesą, kaltės dėl padaryto nusikaltimo pagal LR BK 167 str. 1 d. nepripažino, į jo vaidmenį įvykdant jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, tai, kad išlaiko 3 mažamečius vaikus. Atsižvelgiant į tai, jog A. K. anksčiau neteistas, rodo jį nesant tiek pavojingą visuomenei, kad jis būtų izoliuotas nuo visuomenės. Įvertinus šias aplinkybes teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus bausmes už nusikalstamą veiką pagal BK 167 str. 1 d. - baudą, už nusikalstamą veiką pagal BK 307 str. 2 d. - laisvės atėmimo bausmę, tačiau bausmės vykdymą atidedant. Bausmių dydį apsprendžia aptartos aplinkybės, kaltinamąjį charakterizuojanti medžiaga, atsakomybę lengvinanti bei sunkinanti aplinkybės. Teismas, skirdamas baudą pagal BK 167 str. 1 d., taip pat, atsižvelgia į kaltinamojo šeiminę padėtį, turimus tris mažamečius vaikus (byloje pateikti vaikų gimimo liudijimai - M. K. gim. 2007-10-26 (tomas 23 b. l. 94), A. K. ir N. K., gimusių 2014-07-10 (tomas 23, b. l. 98-99)), jį charakterizuojančią medžiagą.

288Kaip jau minėta, esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti A. K. paskyrus laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidedant. Tačiau atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, teismas daro išvadą, kad tikslinga paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą (LR BK 75 str., 71 str.).

289O. B. (M.) padarė dvi nusikalstamas veikas, kurių viena priskiriama nesunkių nusikaltimų ir viena - apysunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, t. y. kaltinamoji suvokė, kad veikdama bendrininkų grupe, organizuodama, vadovaudama ir turėdama pajamų iš kitų asmenų prostitucijos bei neteisėtai rinkdama informaciją apie privatų asmens gyvenimą, daro baudžiamojo įstatymo uždraustas nusikalstamas veikas ir norėjo taip elgtis. Taip pat atsižvelgiama į atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, į kaltinamosios asmenybę – teisiama pirmą kartą, nebausta administracine tvarka, į jos vaidmenį įvykdant jai inkriminuotas nusikalstamas veikas. Atsižvelgiant į tai, jog O. B. M. anksčiau neteista, rodo ją nesant tiek pavojingą visuomenei, kad ji būtų izoliuota nuo visuomenės. Įvertinus šias aplinkybes teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai, gali būti pasiekti paskyrus už nusikalstamą veiką pagal BK 167 str. 1 d. - baudą ir už nusikalstamą veiką pagal BK 307 str. 2 d. laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidedant.

290Esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti O. B. (M.) paskyrus laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant. Atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, kaltinamosios asmenybę, paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą (BK 75 str., 71 str.).

291Ž. J. (K.) padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia, t. y. kaltinamoji suvokė, kad veikdama bendrininkų grupe, organizuodama, vadovaudama ir turėdama pajamų iš kitų asmenų prostitucijos, daro baudžiamojo įstatymo uždraustą nusikalstamą veiką ir norėjo taip elgtis. Taip pat atsižvelgiama į atsakomybę sunkinančią aplinkybę ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į kaltinamosios asmenybę – teisiama pirmą kartą, nebausta administracine tvarka, dirba, UAB ,,( - )“ charakterizuojama teigiamai eksporto vadybininkės pareigose (tomas 23, b. l. 95), kaltę dėl padaryto nusikaltimo pagal LR BK 307 str. 2 d. pripažino iš dalies, į jos vaidmenį įvykdant jai inkriminuotą nusikalstamą veiką. Vertinant tai, jog Ž. J. K. anksčiau neteista, rodo ją nesant tiek pavojingą visuomenei, kad ji būtų izoliuota. Įvertinus šias aplinkybes manytina, kad bausmės tikslai, gali būti pasiekti paskyrus už nusikalstamą veiką pagal BK 307 str. 2 d. laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant. Baudos dydį apsprendžia aptartos aplinkybės, kaltinamąją charakterizuojanti medžiaga, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimas bei sunkinanti aplinkybė, teismas, skirdamas baudą, taip pat, atsižvelgia į kaltinamosios šeiminę padėtį, tai, kad ji išlaiko mažametį vaiką (byloje pateiktas vaiko gimimo liudijimas - M. K. gim. 2007-10-26 (tomas 23, b. l. 94)).

292Esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti Ž. J. K. paskyrus laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant. Tačiau atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, kaltinamosios asmenybę, paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą (BK 75 str., 71 str.).

293R. E. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia, t. y. kaltinamasis suvokė, kad veikdamas bendrininkų grupe, organizuodamas, vadovaudamas ir turėdamas pajamų iš kitų asmenų prostitucijos, daro baudžiamojo įstatymo uždraustą nusikalstamą veiką ir norėjo taip elgtis. Taip pat, atsižvelgiama į tai, kad nusikaltimas padarytas iš savanaudiškų paskatų, nusikaltimas baigtas, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į kaltinamojo asmenybę – galiojančių teistumų jo atžvilgiu nėra, nebaustas administracine tvarka, į jo vaidmenį įvykdant jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Atsižvelgiant į visas aplinkybes, susijusias su kaltinamojo asmenybe, teismas daro išvadą , jog R. E. nėra tiek pavojingas visuomenei, kad jis būtų izoliuotas nuo visuomenės. Įvertinus šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti paskyrus už nusikalstamą veiką pagal BK 307 str. 2 d. laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant.

294Esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., tačiau atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, kaltinamojo asmenybę, paskirtos bausmės vykdymas atidėtinas, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą (BK 75 str., 71 str.).

295D. B. – R., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos. Savo veiksmais padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Atsižvelgtina į jos atsakomybę sunkinančią aplinkybę, tai kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe , taip pat į nusikalstamos veikos padarymo motyvus, į jos vaidmenį įvykdant jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, nusikalstamos veikos trukmę bei į tai, kad anksčiau neteista. Įvertinus šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti paskyrus jai bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu – baudą. Baudos dydį apsprendžia aptartos aplinkybės, kaltinamąją charakterizuojanti medžiaga, nusikalstamos veikos trukmė, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimas bei atsakomybę sunkinanti aplinkybė.

296I. V., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos. Savo veiksmais padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Atsižvelgtina į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, taip pat į motyvus, tikslus, į jos vaidmenį įvykdant jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, bei į tai, kad anksčiau neteista. Įvertinus šias aplinkybes teismas dari išvadą, kad bausmės tikslai, gali būti pasiekti paskyrus jai bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu – baudą. Baudos dydį apsprendžia aptartos aplinkybės, kaltinamąją charakterizuojanti medžiaga, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimas bei sunkinanti aplinkybė, teismas, skirdamas baudą, taip pat, atsižvelgia į kaltinamosios jauną amžių, nusikalstamos veikos trukmę, tai, jog nėra dirbanti.

297A. Č., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos. Savo veiksmais padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, savanaudiškas nusikaltimo paskatas, taip pat į motyvus, tikslus, į jos vaidmenį įvykdant jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, nusikalstamos veikos trukmę, bei į tai, kad anksčiau neteista. Įvertinus šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus jai bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu – baudą. Baudos dydį apsprendžia aptartos aplinkybės, kaltinamąją charakterizuojanti medžiaga, nusikalstamos veikos trukmė, A. Č. jaunas amžius, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimas bei sunkinanti aplinkybė.

298V. S., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos. Savo veiksmais padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai. Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į jos atsakomybę sunkinančią aplinkybę, nusikalstamos veikos padarymo motyvus, tikslus, į jos vaidmenį įvykdant jai inkriminuotą nusikalstamą veiką, nusikalstamos veikos trukmę, bei į tai, kad anksčiau neteista. Įvertinus šias aplinkybes teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti paskyrus jai bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu – baudą. Baudos dydį apsprendžia aptartos aplinkybės, kaltinamąją charakterizuojanti medžiaga, kaltinamosios jaunas amžius, nusikalstamos veikos trukmė, atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimas bei sunkinanti aplinkybė.

299Baudžiamojoje byloje pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai - L. S. civilinis ieškinys 10 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 2, b. l. 32-33), A. K. civilinis ieškinys 5 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 2, b. l. 161-162), E. Š. (K.) civilinis ieškinys 10 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 2, b. l. 195-196), N. P. civilinis ieškinys 10 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 3, b. l. 88-89), L. V. civilinis ieškinys 3 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 3, b. l. 95-96), S. S. civilinis ieškinys 2 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 3, b. l. 102-103), L. R. civilinis ieškinys 2 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 3, b. l. 110-111), A. K. civilinis ieškinys 2 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 3, b. l. 121-122), E. J. (E. Y.) civilinis ieškinys 50 000 litų neturtinei žalai atlyginti (tomas 3, b. l. 128-130).

300Civiliniai ieškiniai neturtinei žalai atlyginti tenkintini iš dalies.

301Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, ar asmens sveikatai. Deliktinėje atsakomybėje galioja principas, kad kuo svarbesnė vertybė, tuo stipriau ji ginama. Neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi todėl, kad neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria turi būti siekiama, kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus (ir galimus ateityje) dvasinius išgyvenimus.

302Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad dėl kaltinamojo A. K. ir O. B. M. nusikalstamos veikos buvo įsikišta į neteisėtai filmuojamų asmenų - nukentėjusiųjų intymią erdvę, pažeistas nufilmuotų privačių asmenų orumas ir garbė. Kaltinamųjų nusikalstamų veiksmų pasekmėje nukentėjusiosios L. S., A. K., E. Š., N. P., L. V., S. S., L. R., A. K., E. Y. patyrė vidinių išgyvenimų dėl filmuotos medžiagos paviešinimo, dėl savo ir artimųjų saugumo, reputacijos pablogėjimo. Dėl to, patyrus nervinę įtampą, nemiegojo naktimis, susirgo depresija, sutriko sveikata, patyrė finansinių išlaidų dėl vaistų pirkimo ir lankymosi pas gydytojus. Tačiau byloje nenustatyta, kad nukentėjusiųjų neigiamų išgyvenimų pasekmės yra kaip nors susijusios su nepataisomais liekamaisiais reiškiniais, pablogėjusiais visuomeniniais santykiais, ar gerove. Įvertinus visas šias aplinkybes, tai, jog pačių nukentėjusiųjų darbas buvo pakankamai rizikingas, susijęs su apsinuoginimu, net ir jų darbo vietoje visuomet buvo tikimybė, jog gali atvykti į darbo vietą pažįstami asmenys, taigi, tai darbas, susijęs su padidinta rizika, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijais, siekiant protingos nukentėjusiųjų ir kaltinamojo skirtingų interesų pusiausvyros, nukentėjusiųjų prašomos priteisti neturtinės žalos sumos dydis - L. S. 10 000 litų, A. K. 5 000 litų, E. Š. (K.) 10 000 litų, N. P. 10 000 litų, L. V. 3 000 litų, E. Y. 50 000 litų kiekvienai nukentėjusiajai, - mažintinas iki 2 000 Lt (579, 24 Eur). Nukentėjusiosioms L. R., A. K., S. S. prašomos priteisti neturtinės žalos dydis – tenkintinas, priteisiant kiekvienai nukentėjusiajai po 2 000 litų (579, 24 Eur). Tokių neturtinės žalos dydžių nustatymą sąlygoja dėl kaltinamųjų nusikalstamų veiksmų nukentėjusiųjų patirti dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, sveikatos sutrikimai, finansinės išlaidos, aptarti anksčiau motyvai. Civiliniai ieškiniai neturtinei žalai atlyginti priteistini iš A. K., buvusio UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ direktoriaus, kadangi ši funkcija tenka tiesiogiai, jo, kaip direktoriaus, atsakomybei.

303Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-09 nutartimi liudytojui T. M. iš teismo lėšų buvo atlyginta 2014-04-07 jo turėtos kelionės į teismą išlaidos – 295,07 Lt. Liudytojo T. M. turėtos kelionių į teismo posėdį išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis, kadangi jos buvo būtinos ir neišvengiamos, dėl to 295,07 Lt (85, 45 Eur) suma priteistina iš kaltinamųjų (LR BPK 103 str., 105 str. 1 d.). 2011-02-22 kaltinamajam A. K. skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,(tomas 7, b. l. 181-182), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintinos. 2011-02-22 kaltinamajai Ž. J. (K.) paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (tomas 8, b. l. 19-21), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina. 2011-02-22 kaltinamajai O. M. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (tomas 9, b. l. 41-44), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

3042011-01-27 kaltinamajam R. E. skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas, (tomas 10, b. l. 80-83), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintinos. 2011-01-27 kaltinamajai D. B. skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas, (tomas 11, b. l. 143-146), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintinos. 2011-02-17 kaltinamajai I. V. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (tomas 12, b. l. 31-33), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina. 2011-02-10 kaltinamajai A. Č. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (tomas 12, b. l. 59-61), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina. 2011-02-17 kaltinamajai V. S. skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (tomas 12, b. l. 84-86), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

305Daiktai, turintys reikšmės bylos tyrimui:

 1. susegta erotinio „( - )“ masažo metodika bei 3 vnt. atskirų lapų su informacija apie masažus, perduota saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktina saugoti prie bylos,
 2. klubo „( - )“ meniu, perduotas saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktinas saugoti prie bylos,
 3. kompiuterio kietasis diskas „Western Digital“ 750 GB, S/N: WCAU80033955, perduotas saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinas įstatymo tvarka,
 4. mobilaus ryšio telefono sim kortelės laikiklis su užrašu „( - )“, lapelis su sim kortele Nr. ( - ) (abonentiniu Nr. ( - )), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinas, mobilaus ryšio telefonas „NOKIA 7210“, IMEI ( - ) su sim kortele Nr. ( - ) (abonentiniu Nr. ( - )), nešiojamas kompiuteris „DELL“ Nr. 38032884577 su adapteriu, perduoti saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini teisėtiems savininkams,
 5. R. R. mobilaus ryšio telefono „PILDYK“ sim kortelė Nr. ( - )16k (abonentiniu Nr. ( - )), perduota saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintina R. R.,
 6. nešiojamas išorinis kietasis diskas „MOBILE STORAGE SOLUTION“ su odiniu dėklu ir juodos spalvos laidu (jungtimi) perduotas saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintinas įstatymo tvarka,
 7. R. E. USB atmintinė, įtvirtinta rudos spalvos užsegamame odiniame dėkle, perduota saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintina teisėtam savininkui,
 8. metalinė teleskopinė lazda, perduota saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK operatyvaus valdymo skyrių (tomas 10, b. l. 53-54), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti įstatymo tvarka,
 9. mobilaus ryšio telefonas „VERTU“ su sim kortele abonentiniu Nr. ( - ), atiduotas saugojimui pagal pakvitavimą D. B. (tomas 11, b.l. 134), nuosprendžiui įsiteisėtus paliktinas D. B.,
 10. elektroninės laikmenos - 4 kompaktiniai diskai „Verbatin“ (Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 – priedas prie 2011-01-13 apžiūros protokolo) su vaizdo įrašais, 11 kompaktinių diskų „Verbatin“ (Nr. 2602 N.K.1 (priedas prie 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr. 2601 N.K.1 (priedas prie 2011-02-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr.1599 N.K.1 (priedas prie 2011-03-28 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo), Nr. 2068.2069 N.K.1 (priedas prie 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr.2616 N.K.1 (priedas prie 2011-05-17 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo), Nr. 2598 N.K.2, Nr. 72NK3-11 (priedai prie 2011-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr. 1 (priedas prie 2011-01-10 apžiūros protokolo), 2600 N.K.1 (priedas prie 2011-01-19 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), 2599 N.K.1, Nr. 171NK.2-11 (priedai prie 2011-03-31 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo)), saugotinos baudžiamojoje byloje iki kasacinio skundo pateikimo kasaciniam teismui termino pabaigos. Šiam terminui pasibaigus, elektroninės laikmenos – sunaikintinos įstatymo nustatyta tvarka.

306Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298, 301-305, 307 str. teismas,

Nutarė

307A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d., 167 str. 1 d. ir nuteisti:

 • pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d. vieneriems (1) metams aštuoniariems (8) mėnesiams laisvės atėmimo;
 • pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 167 str. 1 d. paskiriant jam 75 MGL t.y. (9750 Lt - 2823 Eur) baudą;

308Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi bausmes, paskirtas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d., 167 str. 1 d., subendrinti visiškai sudedant ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – vienerių (1) metų aštuoniarių (8) mėnesių laisvės atėmimą su 75 MGL dydžio, t. y. 9750 Lt (2823 Eur), bauda.

309Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 4 d., 71 str., ir paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems (1) metams ir trims (3) mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL dydžio, t. y. 1300 Lt, kas atitinka 376, 50 Eur įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Įpareigoti 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti per 12 mėnesių laikotarpį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

310O. B. (M.) pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d., 167 str. 1 d. ir nuteisti:

 • pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d. paskiriant jai vienerius (1) metus šešis (6) mėnesius laisvės atėmimo;
 • pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 167 str. 1 d. paskiriant jai 75 MGL (9750 Lt - 2823 Eur) baudą;

311Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi bausmes, paskirtas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d., 167 str. 1 d., subendrinti visiškai sudedant ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – vienerių (1) metų šešerių (6) mėnesių laisvės atėmimą su 75 MGL dydžio, t. y. 9750 Lt (2823 Eur), bauda.

312Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 4 d., 71 str., ir paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems (1) metams ir trims (3) mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL dydžio, t. y. 1300 Lt kas atitinka 376, 50 Eur, įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Įpareigoti 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti per 12 mėnesių laikotarpį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

313Ž. J. (K.) pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d., ir nuteisti dvejais (2) metais laisvės atėmimo;

314Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1d., 4 d., 71 str., ir paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems (1) metams ir trims (3) mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL dydžio, t. y. 1300 Lt kas atitinka 376, 50 Eur įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Įpareigoti 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti per 12 mėnesių laikotarpį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

315R. E. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 2 d., ir nuteisti vieneriems (1) metams šešiems (6) mėnesius laisvės atėmimo;

316Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1d., 4 d., 71 str., ir paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems (1) metams ir trims (3) mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę - 10 MGL dydžio, t. y. 1300 Lt kas atitinka 376, 50 Eur, įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Įpareigoti 10 MGL (1300 Lt – 376, 50 Eur) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti per 12 mėnesių laikotarpį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo .

317Baudžiamąją bylą R. E. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 258 str. 2 d. (LR BK 2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, nutraukti.

318D. B. – R. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 1 d., ir paskirti jai 70 MGL (9100 Lt – 2635 Eur) dydžio baudą.

319I. V. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 1 d., ir paskirti jai 55 MGL (7150 Lt - 2070 Eur) dydžio baudą.

320A. Č. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 1 d., ir paskirti jai 70 MGL (9100 Lt – 2635 Eur) dydžio baudą.

321V. S. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 str. 1 d., ir paskirti jai 70 MGL (9100 Lt – 2635 Eur) dydžio baudą.

322Nukentėjusiųjų L. R., A. K., S. S. pareikštus civilinius ieškinius neturtinei žalai atlyginti tenkinti. Priteisti iš kaltinamojo A. K. nukentėjusiosios L. R., A. K., S. S. naudai po 2 000 litų, kas atitinka 579, 24 Eur neturtinei žalai atlyginti.

323Nukentėjusiųjų L. S., A. K., E. Š. (K.), N. P., L. V., E. Y. pareikštus civilinius ieškinius neturtinei žalai atlyginti tenkinti iš dalies. Priteisti iš kaltinamojo A. K. nukentėjusiosioms L. S., A. K., E. Š. (K.), N. P., L. V., E. Y. po po 2 000 litų, kas atitinka 579, 24 Eur neturtinei žalai atlyginti.

324Liudytojo T. M. turėtas kelionių į teismo posėdį išlaidas pripažinti proceso išlaidomis ir 295,07 Lt (85, 45 Eur) sumą priteisti iš A. K., O. B. (M.), Ž. J. (K.), R. E., V. S., D. B. – R., I. V., A. Č. solidariai (LR BPK 103 str., 105 str. 1 d.). 2011-02-22 kaltinamajam A. K. skirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (tomas 7, b. l. 181-182), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti. 2011-02-22 kaltinamajai Ž. J. (K.) paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (tomas 8, b. l. 19-21), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti. 2011-02-22 kaltinamajai O. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (tomas 9, b. l. 41-44), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

3252011-01-27 kaltinamajam R. E. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą (tomas 10, b. l. 80-83), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti, R. E. pasą Nr. LJ5195 grąžinti teisėtam sąvininkui. 2011-01-27 kaltinamajai D. B. – R. skirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą (tomas 11, b. l. 143-146), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti, D. B. – R. asmens tapatybės kortelę grąžinti teisėtam savininkui. 2011-02-17 kaltinamajai I. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (tomas 12, b. l. 31-33), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti. 2011-02-10 kaltinamajai A. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (tomas 12, b. l. 59-61), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti. 2011-02-17 kaltinamajai V. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti (tomas 12, b. l. 84-86), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

326Daiktus, turinčius reikšmės bylai tyrti ir nagrinėti :

 1. susegtą erotinio „( - )“ masažo metodiką bei 3 vnt. atskirų lapų su informacija apie masažus, perduotą saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti prie bylos,
 2. klubo „( - )“ meniu, perduotą saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti prie bylos,
 3. kompiuterio kietąjį diską „Western Digital“ 750 GB, S/N: WCAU80033955, perduotą saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti įstatymo tvarka,
 4. mobilaus ryšio telefono sim kortelės laikiklį su užrašu „( - )“, lapelis su sim kortele Nr. ( - ) (abonentiniu Nr. ( - )), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti, mobilaus ryšio telefoną „NOKIA 7210“, IMEI ( - ) su sim kortele Nr. ( - ) (abonentiniu Nr. ( - )), nešiojamąjį kompiuterį „DELL“ Nr. 38032884577 su adapteriu, perduotus saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti teisėtiems savininkams,
 5. R. R. mobilaus ryšio telefono „PILDYK“ sim kortelę Nr. ( - )16k (abonentiniu Nr. ( - )), perduotą saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti R. R.,
 6. nešiojamąjį išorinį kietąjį diską „MOBILE STORAGE SOLUTION“ su odiniu dėklu ir juodos spalvos laidu (jungtimi) perduotą saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti įstatymo tvarka,
 7. R. E. USB atmintinę, įtvirtintą rudos spalvos užsegamame odiniame dėkle, perduotą saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK išimtų daiktų saugojimo kambarį (tomas 10, 72-74), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti R. E.,
 8. metalinę teleskopinę lazdą, perduotą saugojimui į Klaipėdos apskrities VPK operatyvaus valdymo skyrių (tomas 10, b. l. 53-54), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti įstatymo tvarka,
 9. mobilaus ryšio telefoną „VERTU“ su sim kortele abonentiniu Nr. ( - ), atiduotą saugojimui pagal pakvitavimą D. B. (tomas 11, b.l. 134), nuosprendžiui įsiteisėtus palikti D. B.,
 10. elektronines laikmenas - 4 kompaktinius diskus „Verbatin“ (Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 – priedas prie 2011-01-13 apžiūros protokolo) su vaizdo įrašais, 11 kompaktinių diskų „Verbatin“ (Nr. 2602 N.K.1 (priedas prie 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr. 2601 N.K.1 (priedas prie 2011-02-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr.1599 N.K.1 (priedas prie 2011-03-28 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo), Nr. 2068.2069 N.K.1 (priedas prie 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr.2616 N.K.1 (priedas prie 2011-05-17 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo), Nr. 2598 N.K.2, Nr. 72NK3-11 (priedai prie 2011-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), Nr. 1 (priedas prie 2011-01-10 apžiūros protokolo), 2600 N.K.1 (priedas prie 2011-01-19 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo), 2599 N.K.1, Nr. 171NK.2-11 (priedai prie 2011-03-31 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo)), saugoti baudžiamojoje byloje iki kasacinio skundo pateikimo kasaciniam teismui termino pabaigos. Šiam terminui pasibaigus, elektronines laikmenas – sunaikinti įstatymo nustatyta tvarka.

327Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. A. K., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio... 3. Ž. J. (K.), a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė,... 4. O. B. (M.), a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo... 5. R. E., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, aukštojo... 6. kaltinamas pagal LR BK 307 straipsnio 2 dalį, 258 straipsnio 2 dalį,... 7. D. R. (B.), a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio... 8. kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,... 9. I. V., a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, vidurinio... 10. kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,... 11. A. Č., a. k. ( - ), gimusi ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo... 12. kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,... 13. V. S., a. k. ( - ), gimusi ( - ), Klaipėdoje, Lietuvos Respublikos pilietė,... 14. kaltinama pagal LR BK 307 straipsnio 1 dalį,... 15. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 16. A. K., Ž. J. (K.), O. M., R. E., veikdami bendrininkų grupe vadovavo ir... 17. A. K., dirbdamas UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriumi, nuo 2008 m.... 18. Be to, A. K. neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą:... 19. Be to, O. M. neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, o... 20. R. E. neteisėtai nešiojo nešaunamąjį ginklą, o būtent: jis, iki 2011 m.... 21. D. R. (B.), veikdama bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai bei turėjo... 22. I. V., veikdama bendrininkų grupe, sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų... 23. A. Č., veikdama bendrininkų grupe, sąvadavo prostitucijai bei turėjo... 24. V. S., veikdama bendrininkų grupe, sąvadavo prostitucijai bei turėjo pajamų... 25. Kaltinamasis A. K. kaltę dėl pareikšto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos... 26. Dėl neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmenų gyvenimą, kaltę... 27. Apklausta kaltinamoji Ž. J. (K.) parodė, kad nuo 2002 m. su A. K. pradėjo... 28. Perklausius garso įrašą Nr. 2601 CD (įrašas 01461_0) Ž. J. (K.) parodė,... 29. Perklausius garso įrašą Nr. 1793 (172 NK 3-11 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog... 30. Perklausius garso įrašą Nr. 1873 (172 NK 3-11 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog... 31. Peržiūrėjus garso įrašo Nr. 689 (26.00 CD), 2010 m. sausio mėn. nuo 12... 32. Perklausius garso įrašą Nr. 689 (26.00 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog apskaita... 33. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 191 (25.99 CD), 2009 m.... 34. Perklausius garso įrašą Nr. 191 (25.99 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog 2009 m.... 35. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1020 (25.99 CD), 2009 m.... 36. Perklausius garso įrašą Nr. 1020 (25.99 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog dienos... 37. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1353 (25.99 CD), 2009 m.... 38. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1356 (25.99 CD), 2009 m.... 39. Perklausius garso įrašą Nr. 1356 (25.99 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog ji tuo... 40. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1636 (171nk 2-11 CD), 2009 m.... 41. Perklausius garso įrašą Nr. 1636 (171nk 2-11 CD) Ž. J. (K.) parodė, jog ji... 42. Ž. J. (K.), kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 8, b. l.... 43. Kaltinamoji O. B. (M.) parodė, kad nuo 2008 m. UAB „( - )“ pradėjo dirbti... 44. Administratorės surašydavo masažų kainas. Apie „Crazy meniu“ žinojo -... 45. Perklausius garso įrašą Nr. 7122 (26.16 CD) ir peržiūrėjus garso įrašo... 46. Perklausius garso įrašą Nr. 7664 (26.16 CD) O. B. (M.) pripažino savo... 47. O. B. (M.) parodymai iš esmės tapatūs parodymams, duotiems ikiteisminio... 48. Kaltinamasis R. E. parodė, kad „( - )“ klube dirbo nuo 2009 m. rugsėjo... 49. Apklaustas dėl teleskopinės lazdos parodė, kad ją pirko savigynai ginklų... 50. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašų Nr. 901, Nr. 904 (26.00 CD) 2010... 51. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašų Nr. 1581, Nr. 1582, Nr. 1587... 52. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1735 (26.00 CD), 2010 m.... 53. Peržiūrėjus garso įrašą Nr. 351 2010 m. vasario mėn. nuo 08 iki 18 d.,... 54. Perklausius garso įrašą Nr. 351 (26.00 CD) R. E. parodė, jog merginų... 55. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1631 (26.00 CD), 2010 m. nuo... 56. Peržiūrėjus elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 57. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1649 (26.00 CD), 2010 m. nuo... 58. Perklausius garso įrašą Nr. 1649 (26.00 CD), ir peržiūrėjus 2010 m. nuo... 59. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1717 (26.00 CD), 2010 m. nuo... 60. Perklausius garso įrašą Nr. 1717 (26.00 CD), ir peržiūrėjus 2010 m. nuo... 61. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 2317 (26.00 CD), 2010 m. nuo... 62. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašų Nr. 1051 (26.00 CD), 2010 m.... 63. R. E. parodymai iš esmės tapatūs parodymams, duotiems ikiteisminio tyrimo... 64. Kaltinamoji D. B. – R. parodė, kad nuo 2008 m. rugpjūčio vidurio iki 2009... 65. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 192 (25.99 CD) , 2009 m.... 66. Perklausius garso įrašą Nr. 192 (25.99 CD) D. B. – R. parodė, jog... 67. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 193 (25.99 CD) , 2009 m.... 68. Perklausius garso įrašą Nr. 193 (25.99 CD) D. B. – R. parodė, jog... 69. Pagarsinus LR BPK 276 straipsnio nustatyta tvarka D. B. parodymus, duotus... 70. Kaltinamoji I. V. parodė, kad 2008 m. gruodžio mėn. rado internete... 71. Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 12, b.l. 15-18, 24-27, 29-30) I. V., kurios... 72. Kaltinamoji A. Č. parodė, kad apytiksliai nuo 2007 m. spalio mėn. dirbo... 73. Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 12, b.l. 39-42, 47-50, 55-56, 57-58) A. Č.,... 74. Kaltinamoji V. S. parodė, kad 2008 m. rugpjūčio viduryje dirbo Palangoje,... 75. Peržiūrėjus ir perklausius garso įrašą Nr. 1163 (171nk 2-11 CD) , 2009 m.... 76. Perklausius garso įrašą Nr. 1163 (171nk 2-11 CD), V. S. parodė, jog tai jos... 77. V. S., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 12, b. l. 75-79,... 78. Nukentėjusioji L. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nuo 2008 m.... 79. L. S., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b.l. 25-28),... 80. Nukentėjusioji A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog nuo 2009 m.... 81. A. K., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2, b.l.... 82. Nukentėjusioji E. Š. (K.) teisiamojo posėdžio metu parodė, jog 2009 m.... 83. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji E. Š. (K.), kurios parodymai (tomas... 84. Nukentėjusioji A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog klube „( - )“... 85. A. K., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l.... 86. Nukentėjusioji N. P. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog 2009-2010 m.... 87. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji N. P., kurios parodymai (tomas 3, b.... 88. Nukentėjusioji S. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog „( - )“ klube... 89. S. S., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l.... 90. Nukentėjusioji E. Y. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“... 91. E. Y., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l.... 92. Nukentėjusioji L. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad nuo 2010 m. dirbo... 93. L. V. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3,... 94. Nukentėjusioji L. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog dirbo klube „(... 95. L. R. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3,... 96. Liudytoja V. G. (A.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“... 97. V. G. (A.) parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu... 98. Liudytoja N. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog „( - )“ klube, ( -... 99. Ikiteisminio tyrimo metu N. K., kurios parodymai (tomas 1, b. l. 180-183) buvo... 100. Liudytoja A. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog pažįsta O., Ž. ir D.... 101. Ikiteisminio tyrimo metu A. B., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 57-60) buvo... 102. Liudytojas G. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su klubo „( - )“... 103. Ikiteisminio tyrimo metu G. G., kurio parodymai (tomas 2, b. l. 31-34) buvo... 104. Liudytojas R. M. (R. M.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad „( - )“... 105. Ikiteisminio tyrimo metu R. M., kurio parodymai (tomas 3, b. l. 69-70) buvo... 106. Liudytoja K. I. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog prieš 3-4 m. yra... 107. Ikiteisminio tyrimo metu K. I., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 188-190) buvo... 108. Liudytoja M. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“ dirbo... 109. Ikiteisminio tyrimo metu M. G., kurios parodymai (tomas 2, b. l. 105-108) buvo... 110. Liudytoja S. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog klube „( - )“ dirbo... 111. Ikiteisminio tyrimo metu S. B., kurios parodymai (tomas 2, b. l. 72-75) buvo... 112. Liudytoja L. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog į klubą „( - )“... 113. L. Š. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2,... 114. Liudytojas K. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog masažavosi prieš... 115. K. Š. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3,... 116. Liudytoja N. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog dirbo erotinių prekių... 117. Ikiteisminio tyrimo metu N. K., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 139-141) buvo... 118. Liudytoja R. Ž. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad „( - )“ klube... 119. R. Ž. parodymus patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 2,... 120. Liudytoja A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad klube „( - )“,... 121. A. D. (S. D.) parodymus patvirtina ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai... 122. Liudytoja M. M. (B.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad darbą PC „( -... 123. Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 6, b. l. 133-136, 140-143, 145-147, 149-150) M.... 124. Liudytoja K. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirbo porą savaičių... 125. K. J., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 1, b. l.... 126. Liudytoja J. Ž. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog yra parašiusi... 127. Ikiteisminio tyrimo metu J. Ž., kurios parodymai (tomas 2, b. l. 89-92) buvo... 128. Liudytojas A. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog „( - )“ masažų... 129. Liudytojas J. J. (J. J.) teisiamojo posėdžio metu parodė, jog gavo „( -... 130. J. J. parodymus iš esmės patvirtina parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu... 131. Liudytojas T. M. teisiamojo posėdžio metu parodė, jog pažįsta A. K. ir Ž.... 132. Ikiteisminio tyrimo metu T. M., kurio parodymai (tomas 3, b. l. 79-82) buvo... 133. Liudytoja R. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad „( - )“... 134. Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 3, b. l. 147-149) R. K. davė iš esmės tuos... 135. Liudytojas I. M. (I. M.) teisiamojo posėdžio metu parodė, kad žino... 136. Ikiteisminio tyrimo metu I. M., kurio parodymai (tomas 3, b. l. 192-193) buvo... 137. Liudytoja L. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad UAB „( - )“ dirbo... 138. Ikiteisminio tyrimo metu (tomas 7, b. l. 74-77, 79-82, 85-86) L. D., kurios... 139. Liudytoja V. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ikiteisminio tyrimo... 140. V. D., kurios parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (tomas 7, b. l. 33-38,... 141. Liudytoja I. V. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad darbą parduotuvėje... 142. I. V., kurios parodymai (tomas 3, b. l. 155-157) buvo perdskaityti LR BPK 276... 143. Liudytoja S. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė (jos parodymais teismas... 144. Liudytoja J. J. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 145. Liudytoja M. G. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 146. Liudytoja K. Ž. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi... 147. Liudytojos E. E. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi... 148. Liudytoja K. D. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 149. Liudytoja G. Š. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi... 150. Liudytoja V. P. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 151. Liudytojas D. I. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR... 152. Liudytojo D. R. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR... 153. Liudytojas E. V. (E. V.) ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas... 154. Liudytojas A. K. (A. K.) ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas... 155. Liudytojas A. V. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR... 156. Liudytoja V. M. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 157. Liudytoja I. D. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 158. Liudytojas S. K. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR... 159. Liudytojas R. R. ikiteisminio tyrimo metu (jo parodymais teismas vadovaujasi LR... 160. Liudytoja D. M. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 161. Liudytoja J. D. ikiteisminio tyrimo metu (jos parodymais teismas vadovaujasi LR... 162. Be kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymų, išnagrinėtų... 163. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad A. D. vykdė individualią veiklą... 164. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad S. S. vykdė individualią veiklą... 165. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad M. G. vykdė individualią veiklą... 166. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad K. Ž. vykdė individualią veiklą... 167. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad N. K. vykdė individualią veiklą... 168. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad K. D. vykdė individualią veiklą... 169. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad L. S. vykdė individualią veiklą... 170. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad L. Š. vykdė individualią veiklą... 171. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad M. G. vykdė individualią veiklą... 172. VRM CDB duomenimis iš kurių matyti, kad E. Š. vykdė individualią veiklą... 173. Iš 2010-11-12 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 174. Iš 2010-11-12 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 175. Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 176. Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 177. Iš 2010-11-15 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 178. Iš 2010-11-16 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 179. Iš 2010-11-16 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 180. Iš 2010-11-16 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 181. Iš 2010-11-22 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 182. Iš 2010-11-22 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 183. Iš 2010-11-22 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 184. Iš 2010-11-26 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 185. Iš 2010-11-26 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 186. Iš 2011-03-17 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 187. Iš 2011-03-17 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 188. Iš 2011-03-21 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 189. Iš 2011-03-21 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 190. Iš 2010-12-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 191. Iš 2010-12-29 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 192. Iš 2010-12-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 193. Iš 2010-12-01 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 194. Iš 2011-03-07 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos... 195. Iš 2011-02-14 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos iš L. S.... 196. Iš 2011-02-14 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos S. B.... 197. Iš 2011-01-26 kratos protokolo matyti, kad pas J. V. bute, esančiame ( - ),... 198. Iš 2011-03-22 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas segtuvas su... 199. Iš 2011-05-11 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtos G. G.... 200. Iš 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 201. Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo... 202. Iš 2010-07-01 apžiūros protokolo, matyti, kad buvo apžiūrėta klubo „( -... 203. Iš VRM CDB duomenų iš kurių matyti, kad A. K. buvo UAB „( - )“, UAB... 204. Iš 2010-04-28 vienintelio akcininko sprendimų matyti, kad UAB „( - )“,... 205. Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad kratos metu UAB „( - )“ ir UAB... 206. Iš 2010-11-03 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti segtuvai Nr.... 207. Iš 2010-11-02 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti: sim... 208. Iš 2011-01-10 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas nešiojamas... 209. Iš 2011-02-07 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 210. Iš 2010-04-15 asmens kratos protokolo matyti, kad pas R. R. buvo rastas ir... 211. Iš 2010-04-28 apžiūros protokolu iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas R.... 212. Iš 2011-05-02 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta J. D.... 213. Iš 2010-05-04 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas V. D.... 214. Iš 2011-01-26 kratos protokolo iš kurio matyti, kad pas L. D. bute,... 215. Iš 2011-03-08 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas L. D.... 216. Iš 2011-03-28 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad yra... 217. Iš 2011-01-04 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 218. Iš 2011-05-17 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad yra... 219. Iš 2011-03-30 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 220. Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad pas O. B. bute, esančiame ( - ),... 221. Iš 2011-01-10 apžiūros protokolu matyti, kad buvo apžiūrėtas nešiojamas... 222. Iš 2011-01-19 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 223. Iš 2011-01-26 kratos protokolu iš kurio matyti, kad pas R. E. bute, adresu (... 224. Iš 2011-03-07 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta R. E. USB... 225. Iš 2011-05-12 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėta R. E.... 226. Iš 2011-03-31 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 227. Iš 2011-01-26 kratos protokolo matyti, kad pas D. B. bute, esančiame ( - ),... 228. Iš 2011-03-08 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas D. B.... 229. Be kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymų, išnagrinėtų... 230. grindžiama šia ikiteisminio tyrimo metu baudžiamojoje byloje surinkta... 231. Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo... 232. Iš 2011-01-13 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas kompiuterio... 233. Iš 2010-11-30 apžiūros protokolo matyti, kad naktinio striptizo klubo „( -... 234. Iš 2011-01-26 kratos protokolo matyti, kad kratos metu naktiniame striptizo... 235. Iš 2011-03-21 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 4 vnt.... 236. Iš 2010-04-15 kratos protokolo matyti, kad pas O. B. – M. bute, esančiame (... 237. Iš 2011-01-10 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas nešiojamas... 238. Prostitucija – tai veikla už pinigus arba kitokia turtinė nauda lytiškai... 239. Nusikaltimo, numatyto LR BK 307 str. 1 d. sudėties objektyvieji požymiai yra... 240. D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. kaltinimos dėl pajamų turėjimo iš kitų... 241. Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos (BK 307 straipsnio 1 dalis)... 242. LR BK 307 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos – pelnymosi iš kitų... 243. Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos reiškia, kad asmuo tam tikro... 244. BK 307 straipsnio 2 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens... 245. A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E. kaltinami dėl vadovavimo, organizavimo... 246. Prostitucijos organizavimu laikytina veikla, nustatant laiką ir vietas, kur... 247. Nagrinėjant baudžiamąją bylą visi kaltinamieji teigė nežinoję, kad... 248. Remiantis susiformavusia teismų praktika, prostitucijos apibrėžimas atitinka... 249. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad masažai buvo atliekami asmenims,... 250. Dėl A. K., Ž. J. (K.), O. B. M., R. E. vadovavimo, organizavimo prostitucijai... 251. Iš visumos ikiteisminio tyrimo metu surinktos ir teisiamojo posėdžio metu... 252. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atskirais laikotarpiais padaryti, tačiau... 253. Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama, tai, jog... 254. Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, kai veikose nustačius, kad... 255. Kaip nustatyta iš ištirtų įrodymų, kaltinamoji Ž. J. (K.) kaltę dėl... 256. Kaltinamosios Ž. J. (K.) atsakomybę lengvinančių aplinkybių byloje... 257. Įvertinęs išnagrinėtų byloje įrodymų visetą teismas nustatė, kad O. B.... 258. Kaltinamosios O. B. (M.) atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.... 259. R. E. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos t.y. dėl veikimo... 260. Kaltinamojo R. E. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 261. Dėl D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. pajamų turėjimo iš kito asmens... 262. D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. teisiamojo posėdžio metu kaltės dėl... 263. Remiantis pateiktų įrodymų visumą, teismas laiko įrodyta, kad D. B. –... 264. D. B. – R., I. V., A. Č., V. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 265. Dėl A. K., O. M. neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą... 266. Lietuvos Repsublikos baudžiamojo kodekso 167 straipsnyje nustatyta atsakomybė... 267. Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo principas įtvirtintas Lietuvos... 268. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 22... 269. Iš konstitucinio privataus gyvenimo neliečiamumo principo reglamentavimo... 270. A. K. bei O. B. M. kaltės dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens... 271. A. K. atsakomybė dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą... 272. O. B. M. atsakomybė dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens... 273. Atsižvelgiant į šias byloje surinktus ir ištirtus įrodymus matyti, kad kad... 274. Pagal LR BK 167 str. kyla atsakomybė tam kas neteisėtai rinko informaciją... 275. Teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais – nukentėjusiųjų... 276. A. K. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių dėl... 277. O. B. M. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių dėl veikos,... 278. Dėl R. E. neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu ... 279. R. E. kaltinamas pagal LR BK 258 str. 2 d. teisiamojo posėdžio metu... 280. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl nelegaliai įgyto nešaunamojo... 281. Baudžiamoji byla dėl kaltinamojo R. E. nusikalstamos veikos, numatytos LR BK... 282. LR BPK 3 straipsnyje numatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas... 283. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad R. E. kaltinamas padaręs... 284. R. E. kaltinamas padaręs minėtą nusikalstamą veiką 2011-01-26 ir nuo šio... 285. Bausmių skyrimas... 286. Skiriant bausmes kaltinamiesiems, teismas vadovaujamasi bendraisiais bausmės... 287. A. K. padarė dvi nusikalstamas veikas, kurių viena priskiriama nesunkių... 288. Kaip jau minėta, esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., teismas daro... 289. O. B. (M.) padarė dvi nusikalstamas veikas, kurių viena priskiriama nesunkių... 290. Esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., teismas daro išvadą, kad... 291. Ž. J. (K.) padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių... 292. Esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., teismas daro išvadą, kad... 293. R. E. padarė vieną nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių... 294. Esant pagrindams, numatytiems LR BK 75 str., tačiau atsižvelgiant į... 295. D. B. – R., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo... 296. I. V., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai... 297. A. Č., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai... 298. V. S., veikdama tiesiogine tyčia bendrininkų grupe sąvadavo prostitucijai... 299. Baudžiamojoje byloje pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai - L.... 300. Civiliniai ieškiniai neturtinei žalai atlyginti tenkintini iš dalies.... 301. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad... 302. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad dėl kaltinamojo A. K. ir O. B. M.... 303. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-09 nutartimi liudytojui T. M. iš... 304. 2011-01-27 kaltinamajam R. E. skirtos kardomosios priemonės – rašytinis... 305. Daiktai, turintys reikšmės bylos tyrimui:
 1. susegta erotinio... 306. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298,... 307. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 308. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 309. Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 4 d., 71 str.,... 310. O. B. (M.) pripažinti kalta padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 311. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 3... 312. Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 4 d., 71 str.,... 313. Ž. J. (K.) pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 314. Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1d., 4 d., 71 str., ir... 315. R. E. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 316. Taikyti Lieuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1d., 4 d., 71 str., ir... 317. Baudžiamąją bylą R. E. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 318. D. B. – R. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 319. I. V. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 320. A. Č. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 321. V. S. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 322. Nukentėjusiųjų L. R., A. K., S. S. pareikštus civilinius ieškinius... 323. Nukentėjusiųjų L. S., A. K., E. Š. (K.), N. P., L. V., E. Y. pareikštus... 324. Liudytojo T. M. turėtas kelionių į teismo posėdį išlaidas pripažinti... 325. 2011-01-27 kaltinamajam R. E. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį... 326. Daiktus, turinčius reikšmės bylai tyrti ir nagrinėti :
   327. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...