Byla 2K-227/2012
Dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 4 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Greičiaus, Valerijaus Čiučiulkos ir pranešėjo Albino Sirvydžio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. G. (M.) kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 4 d. nuosprendžio.

2Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nuosprendžiu D. G. (M.) nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 308 straipsnio 1 dalį (dėl O. M. įtraukimo į prostituciją) laisvės apribojimu keturiems mėnesiams, 307 straipsnio 2 dalį (dėl sąvadavimo O. M. prostitucijai, prostitucijos organizavimo ir vadovavimo jai bei pelnymosi iš jos nuo 2008 m. balandžio 7 d. iki 2008 m. balandžio 23 d., nuo 2008 m. birželio 2 d. iki 2008 m. birželio 12 d.) – laisvės atėmimu keturiems mėnesiams, 308 straipsnio 1 dalį (dėl V. M. įtraukimo į prostituciją) – laisvės apribojimu aštuoniems mėnesiams, 307 straipsnio 2 dalį (dėl sąvadavimo V. M. prostitucijai, prostitucijos organizavimo ir vadovavimo jai bei pelnymosi iš jos nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2007 m. vasario 4 d., nuo 2007 m. kovo 26 d. iki 2007 m. balandžio 4 d., nuo 2007 m. balandžio 20 d. iki 2007 m. balandžio 24 d., nuo 2007 m. gegužės 2 d. iki 2007 m. gegužės 14 d., nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. iki 2007 m. rugsėjo 16 d., nuo 2008 m. sausio 22 d. iki 2008 m. sausio 31 d., nuo 2008 m. balandžio 14 d. iki 2008 m. balandžio 24 d.) – laisvės atėmimu devyniems mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 65 straipsniu, bausmės iš dalies sudėtos ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams.

4Vadovaujantis BK 72 straipsniu, konfiskuotas kratos metu pas D. G. (M.) rastas nusikalstamų veikų įrankis – kompiuteris ,,HP Pavilion Entertainment PC“ ser. Nr. 2CE7272D85.

5Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti I. B. (D.), I. S., V. E. ir D. E., tačiau dėl jų nuosprendis kasacine tvarka neskundžiamas.

6Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 4 d. nuosprendžiu, be kita ko, D. G. (M.) apeliacinis skundas atmestas.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Sirvydžio pranešimą,

Nustatė

8D. G. (M.) nuteistas už tai, kad nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. birželio 12 d., veikdamas bendrininkų grupe su V. E., D. E., I. B. (D.) ir I. S., siekdamas pelnytis iš kitų asmenų prostitucijos, įtraukė į prostituciją O. M. ir V. M., t. y. siūlė joms užsiimti prostitucija, šioms sutikus, derino su fotografais fotosesijų vietą ir laiką, įvardijęs merginas išgalvotais slapyvardžiais, skelbė jų nuotraukas interneto svetainėse www.escort-news.eu. ir www.escortnews.eu., reklamuodamas šias užsienio klientams kaip merginas, teikiančias seksualines paslaugas už atlygį.

9Be to, D. G. (M.) nuteistas už tai, kad, veikdamas vienas ir bendrininkų grupe su I. B. (D.) ir I. S., organizavo ir vadovavo prostitucijai, gabeno asmenis jų sutikimu prostitucijai iš Lietuvos, turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos. Nusikalstamos veikos padarytos šiomis aplinkybėmis: siekdamas pelnytis iš kitų asmenų prostitucijos, kartu su bendrininkais V. E. ir I. B. (D.) nustatė merginų seksualinių paslaugų teikimo įkainius ir turėjo pajamų iš jų prostitucijos, t. y. nustatė, jog prostitucija užsiimančios merginos moka jam 50 arba 55 proc. nuo gautos sumos už suteiktas seksualines paslaugas. Merginų perduotus pinigus I. B. (D.) ir V. E. paskirstydavo kitiems bendrininkų grupės nariams. Organizavo prostitucija verstis sutikusių O. M. (nuo 2008 m. balandžio 4 d. iki 2008 m. balandžio 23 d. ir nuo 2008 m. birželio 2 d. iki 2008 m. birželio 12 d.) ir V. M. (nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2007 m. vasario 4 d., nuo 2007 m. kovo 26 d. iki 2007 m. balandžio 4 d., nuo 2007 m. balandžio 20 d. iki 2007 m. balandžio 24 d., nuo 2007 m. gegužės 2 d. iki 2007 m. gegužės 14 d., nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. iki 2007 m. rugsėjo 16 d., nuo 2008 m. sausio 22 d. iki 2008 m. sausio 31 d. ir nuo 2008 m. balandžio 14 d. iki 2008 m. balandžio 24 d.) keliones iš Lietuvos į užsienio valstybes, gabeno O. M. ir V. M. jų sutikimu į Prancūziją, Italiją, Graikiją ir Egiptą, t. y. nupirko kelionės bilietus skrydžiui iš Vilniaus į užsienio šalis, rezervavo viešbučių numerius, kuriuose merginos teikė seksualines paslaugas. D. G. (M.), V. E. ir I. B. (D.) nurodymu D. E. ir I. S. susirašinėjo elektroniniu paštu (adresai: kaitas l25@vahoo.com, kodas 125@yahoo.com, escorts525@vahoo.com) su užsienio klientais, interneto svetainėse www.escort-news.eu. ir www.escortnews.eu. pasirinkusiais reklamuojamas O. M. ir V. M., kaip teikiančias seksualines paslaugas už atlygį. Su klientais suderinus seksualinių paslaugų teikimo laiką, trukmę, atlygį, mobiliojo ryšio telefonu pranešdavo užsienio šalių viešbučiuose esančioms O. M. ir V. M., kelintą valandą ateis klientas, kiek laiko reikės teikti seksualines paslaugas ir kiek klientas už tai turės sumokėti.

10Kasaciniu skundu nuteistasis prašo teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą jam nutraukti.

11Kasatorius nurodo, kad teismai padarė esminių BPK pažeidimų, taip pat netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, savo išvadų nepagrindė išsamiu bylos aplinkybių išnagrinėjimu, taip pat netinkamai pritaikė BK 308 straipsnio 1 dalį, 307 straipsnio 2 dalį, nepagrįstai, neįrodęs kaltės, nuteisė jį už nusikaltimus, kurių jis nepadarė. Apeliacinės instancijos teismas šių klaidų neištaisė, bylos išsamiai neišnagrinėjo, neištyrė svarbiausių bylos aplinkybių, nepašalino prieštaravimų, neatliko įrodymų tyrimo (nors apeliacinio skundo argumentai dėl teismo išvadų nepagrįstumo galėjo būti tinkamai patikrinti tik papildomai ištyrus reikšmingas bylai aplinkybes), iš esmės neišnagrinėjo dalies apeliacinio skundo argumentų, o tik formaliai nurodė, kad jie nepagrįsti, taip padarė esminių BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimų. Tai sukliudė teismams išsamiai išnagrinėti bylą ir priimti teisingus sprendimus.

12Teismas neteisingai aiškino sąvokų ,,įtraukimas į prostituciją“ ir ,,prostitucijos organizavimas“ turinį, todėl netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Kasatoriaus manynu, BK 308 straipsnio 1 dalies objektyvusis požymis – ,,įtraukimas į prostituciją“ – šiuo atveju sutapo su BK 307 straipsnio 2 dalies požymiu – ,,prostitucijos organizavimas“. Kasatorius nurodo, kad prostitucijos organizavimas pasireiškia veiksmų, kuriais siekiama įkurti prostituciją, padarymu, t. y. bet kokiu neprievartiniu būdu sukelti suaugusio asmens norą užsiimti prostitucija – įtraukti asmenį į nevienkartinius seksualinius santykius su trečiaisiais asmenimis už užmokestį bei įvairiausiomis priemonėmis sudaryti sąlygas užsiiminėti prostitucija. Tai reiškia, kad BK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta veika (įtraukimas į prostituciją) yra veikos, numatytos BK 307 straipsnio 2 dalyje (prostitucijos organizavimas), sudėtinė dalis. Taigi šiuo atveju yra ne idealioji nusikalstamų veikų sutaptis, o visumos ir dalies konkurencija, kur visuma – BK 307 straipsnio 2 dalis, o dalis – BK 308 straipsnio 1 dalis. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, esant visumos ir dalies konkurencijai, taikoma bendra visumą nustatanti norma, nes ji atitinka visus padarytos veikos požymius. Apeliacinės instancijos teismas į šį skundo argumentą iš esmės neatsakė.

13Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tiek jis (kasatorius), tiek I. B. (D.) ir V. E. teisingai nuteisti pagal BK 307 straipsnio 2 dalį, nors yra akivaizdu, kad sąvadavimas ir pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos yra požymiai, nustatyti BK 307 straipsnio 1 dalies dispozicijoje.

14Apeliacinės instancijos teismas taip pat neatsakė į skundo argumentą, kodėl visų bendrininkų bendrai padaryta nusikalstama veika kvalifikuota pagal skirtingus BK straipsnius, nors bendrininkavimas yra bendra kelių asmenų veika ir dėl to asmenys, pripažinti bendrininkais, nepriklausomai nuo jų konkretaus indėlio turi atsakyti pagal tą patį BK straipsnį. Šioje byloje kitų bendrininkų – I. S. ir D. E. – veikos kvalifikuotos tik pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (už sąvadavimą ir pelnymąsi iš prostitucijos).

15Pirmosios instancijos teismo išvada, kad liudytojų O. M. ir V. M. parodymai patvirtina, jog jis (kasatorius) siūlė joms užsiimti prostitucija, supažindino su V. E., organizavo fotosesijas, nustatė seksualinių paslaugų įkainius, organizavo keliones į užsienį bei jų apgyvendinimą viešbučiuose, prieštarauja ne tik O. M. teisme duotiems parodymams, bet ir V. M. ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams, kurių turinys nuosprendyje neatskleistas; taip pažeista BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata išdėstyti įrodymus. Be to, asmens parodymai pripažintini įrodymu tik tuo atveju, kai jie yra duoti teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui (BPK 276 straipsnio 1 dalis). Teismas šiuo atveju vadovavosi ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai duotais parodymais, kurie yra abejotini, prieštarauja kitiems įrodymams. Šių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė. Teismas privalo ne tik patikrinti ir įvertinti pateiktus reikšmingus bylai duomenis, bet ir prireikus rinkti papildomus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas šia teise nepasinaudojo, įrodymų tyrimo neatliko (BPK 324 straipsnio 6 dalis).

16Kartu kasatorius nurodo, kad sprendimas konfiskuoti kompiuterį kaip priemonę nusikalstamai veikai daryti akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas. Apeliacinės instancijos teismas padarė prielaidą, kad iš kratos metu pas jį rasto kompiuterio buvo skelbiama informacija internetinėse svetainėse apie seksualines paslaugas teikiančias merginas, nurodyti kontaktai, kaip jas užsakyti, rezervuojami viešbučiai, užsakomi lėktuvų bilietai. Tokių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nenustatė, tokie duomenys neužfiksuoti ir kompiuterio apžiūros protokole.

17Atsiliepimu į nuteistojo kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Regimantas Žukauskas prašo skundą atmesti.

18Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas atsakė į visus esminius nuteistojo D. G. (M.) skundo argumentus, susijusius tiek su įrodymų vertinimu, tiek ir su baudžiamojo įstatymo taikymu. Išvadas dėl D. G. (M.) skundo pagrįstumo teismas padarė išsamiai įvertinęs bylos įrodymų visumą: nuteistųjų parodymus, liudytojų O. M. ir V. M. parodymus (kad D. G. (M.) siūlė joms užsiimti prostitucija, supažindino su V. E., organizavo fotosesijas, nustatė seksualinių paslaugų įkainius, organizavo jų keliones į užsienį bei apgyvendinimą viešbučiuose), liudytojo Ž. Š. parodymus (kad D. G. (M.) ir V. E. prašymu yra fotografavęs dvi merginas, dėvinčias tik apatinius rūbus), 2008 m. birželio 12 d. operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuotų telefoninių pokalbių tarp D. G. (M.), V. E. ir D. E. turinį (iš kurių matyti, kad D. G. (M.) kartu su V. E. ir D. E. organizavo ir vadovavo V. M. prostitucijai bei turėjo iš to pajamų), kitą rašytinę bylos medžiagą. Visi šie įrodymai gauti teisėtu būdu, jie leido apeliacinės instancijos teismui padaryti pagrįstą išvadą, kad D. G. (M.) įvykdė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Šie įrodymai ir jų vertinimo motyvai yra išsamiai išdėstyti apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas negalėjo remtis ikiteisminio tyrimo pareigūno apklaustos liudytojos V. M. parodymais, nes liudytoja nebuvo apklausta teisiamajame posėdyje. Kadangi šios liudytojos nepavyko iškviesti į teismo posėdį, nes nebuvo žinoma jos buvimo vieta, jos parodymai buvo perskaityti, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis, siekiant patikrinti kitus byloje esančius įrodymus. Kadangi perskaityti liudytojos parodymai apie D. G. (M.) įvykdytus nusikalstamus veiksmus sutapo su kitais įrodymais, tarp jų ir su paties D. G. (M.) parodymais, teismas pagrįstai konstatavo, kad liudytojos parodymai patvirtina jo kaltę. Teismas įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (BPK 20 straipsnio 5 dalis), t. y. jam nėra privaloma kitų proceso dalyvių nuomonė. Todėl tai, kad teismas nuteistojo skundo argumentus įvertino ne taip, kaip jis to norėtų, nėra pagrindas teigti, kad apeliacinis skundas išnagrinėtas netinkamai.

19Kasatorius nesutinka su jo veikos kvalifikavimu pagal BK 308 straipsnio 1 dalį, nes, jo manymu, įtraukimas į prostituciją yra viena iš nusikaltimo, numatyto BK 307 straipsnyje, sudėtinių dalių. Tačiau, kaip matyti iš BK 307 straipsnio dispozicijos, kito asmens įtraukimas į prostituciją į šio nusikaltimo sudėtį neįeina, tai yra atskira nusikalstama veika, kuri kvalifikuojama pagal BK 308 straipsnį. Įtraukimas į prostituciją šiuo atveju pasireiškė tuo, kad D. G. (M.) pasiūlė O. M. ir V. M. vykti į užsienio šalis teikti seksualinių paslaugų už atlygį, pažadėjo joms daugiau nei pusę uždirbtų pinigų, organizuoti jų patekimą į užsienio valstybes, apgyvendinimą, kad bus daug klientų, ir panašiai. Vien šie veiksmai Baudžiamajame kodekse traktuojami kaip atskiras nusikaltimas – asmens įtraukimas į prostituciją, nes būtent dėl jų šios liudytojos susižavėjo pažadais bei išvyko į užsienio valstybes teikti seksualinių paslaugų už atlygį. Atmestini kaip nepagrįsti ir kasacinio skundo teiginiai, kad nuteistojo nusikalstami veiksmai – sąvadavimas prostitucijai ir pelnymasis iš jos – buvo nepagrįstai kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 2 dalį. Kasatoriaus teigimu, šie veiksmai sudaro atskiro nusikaltimo, numatyto BK 307 straipsnio 1 dalyje, sudėtį. Iš tiesų, byloje įrodyta, kad D. G. (M.), V. E., I. B. (D.) ne tik organizavo ir vadovavo merginų prostitucijai, bet ir veikė kaip vykdytojai, t. y. patys užsiėmė sąvadavimu. Nors tam tikri jų veiksmai ir sudaro nusikaltimo, numatyto BK 307 straipsnio 1 dalyje, sudėtį, tačiau pagal nusikaltimų sutapties taisykles jų nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos tik pagal sunkesnį nusikaltimą, t. y. pagal BK 307 straipsnio 2 dalį.

20Apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje motyvuotai, aiškiai ir suprantamai pasisakyta, kodėl nuteistųjų I. S. ir D. E. veiksmai kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 1 dalį, nors jos ir pripažintos veikusios bendrininkų grupe su D. G. (M.), V. E. ir I. B. (D.), kurie nuteisti pagal BK 307 straipsnio 2 dalį. Teismas nurodė, kad, skirtingai negu D. G. (M.), šios nuteistosios neatliko nusikalstamų veikų, numatytų BK 307 straipsnio 2 dalyje, t. y. jos nebuvo pripažintos kaltomis organizavus ir vadovavus O. M. ir V. M. prostitucijai. Šios nuteistosios veikė bendrininkų grupe su kitais nuteistaisiais sąvadaudamos šių merginų prostitucijai ir pelnydamosios iš jos. Todėl dėl šios dalies teismas pagrįstai pripažino D. G. (M.) atsakomybę sunkinančią aplinkybę, nes nusikalstamas veikas jis įvykdė veikdamas bendrininkų grupe su kitais nuteistaisiais.

21Prokuroras tvirtina, kad teismas pagrįstai konfiskavo kompiuterį (BK 72 straipsnio 2 dalis), nes būtent iš šio kompiuterio buvo vykdoma nusikalstama veikla: skelbiama informacija internetinėse svetainėse apie seksualines paslaugas teikiančias merginas, nurodyti kontaktai, kaip jas užsisakyti, rezervuojami viešbučiai, užsakomi lėktuvų bilietai ir kt.

22Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas.

23Teismų nuosprendžiai keistini dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo kvalifikuojant nusikalstamas veikas (BPK 369 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Kasacine tvarka bylos nagrinėjamos, jei netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ar padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos kaltinamojo teisės ar kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį (BPK 369 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas faktinių aplinkybių nenustato, iš naujo įrodymų netiria, o tik remdamasis teismo nustatytomis bylos aplinkybėmis sprendžia teisės taikymo klausimus (BPK 376 straipsnio 1 dalis). Todėl nuteistojo D. G. (M.) kasacinio skundo argumentai, kuriais jis neigia kaltę, ginčija nustatytas faktines aplinkybes ir pan., nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas ir kolegija dėl jų nepasisako, nagrinėdama tik tuos skundo aspektus, kuriuose keliami teisės taikymo klausimai.

25Dėl BK 307 straipsnio 2 dalies ir 308 straipsnio 1 dalies taikymo

26BK 307 straipsnio (,,Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos“) 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia dviem alternatyviomis veikomis: 1) pajamų turėjimu iš kito asmens prostitucijos; 2) sąvadavimu prostitucijai. Prostitucija – tai veikla už pinigus arba kitokia turtinė nauda lytiškai santykiaujant ar kitaip tenkinant kitų asmenų lytinę aistrą. BK 307 straipsnis kriminalizuoja ne pačią prostituciją, bet prostitucija užsiimančių asmenų išnaudojimą, pelnymąsi iš jų. Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos reiškia, kad asmuo tam tikro susitarimo su prostitucija užsiimančiu asmeniu pagrindu gauna pajamų (visas pajamas arba dalį). Šis susitarimas gali būti susietas tiek priklausomybės ir prievartos santykiais, tiek ir laisva valia. Prostitucija užsiimantis asmuo gali mokėti kaltininkui už galimybę verstis prostitucija, taip pat už saugumo užtikrinimą, kitas jam teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, už vežimą, patalpų suteikimą ir pan. Sąvadavimas prostitucijai – tai tarpininkavimas tarp prostitucija užsiimančiojo ir kito asmens, suvedant juos lytiniam santykiavimui arba kitokiam lytinės aistros tenkinimui. Sąvadavimas gali būti prostitucija užsiimančio asmens teikiamų paslaugų reklamavimas, jo pristatymas klientui, klientų paieška ir pan.

27BK 307 straipsnio 2 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėtį. Šios nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai yra trys alternatyvios veikos: 1) prostitucijos organizavimas; 2) vadovavimas prostitucijai; 3) asmens gabenimas šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos. Prostitucijos organizavimu laikytina veikla, nustatant laiką ir vietas, kur turi būti teikiamos lytinės paslaugos, organizuojant prostitucija užsiimančių asmenų atvykimą iš kitų vietovių, jų apgyvendinimą, koordinuojant bei kontroliuojant jų darbą ir buitį, palaikant drausmę, taikant tam tikras sankcijas už nusižengimus nustatytai tvarkai, rūpinantis naujų asmenų įtraukimu į prostituciją, priimant į grupę naujus asmenis arba kiti veiksmai, užtikrinantys nelegalaus prostitucijos verslo funkcionavimą. Vadovavimas prostitucijai – tai svarbiausių šio nelegalaus verslo organizavimo ir funkcionavimo klausimų sprendimas. Vadovavimas prostitucijai reiškiasi kaip asmenų, organizuojančių prostituciją, veiksmų koordinavimas, jų vaidmenų ir funkcijų nustatymas, konkrečių užduočių jiems skyrimas, pelno, gauto iš prostitucijos, skirstymas, lemiamo žodžio teisės turėjimas sprendžiant svarbius prostitucijos organizavimo klausimus ir pan. Už gabenimą atsako ne tik tas, kuris tiesiogiai gabeno asmenis, bet ir tas, kuris nupirko bilietus, sutvarkė dokumentus ir pan. Visos BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos veikos padaromos tiesiogine tyčia ir dėl savanaudiškų paskatų. Kaltininkas suvokia, kad gauna pajamų iš kito asmens prostitucijos, organizuoja ir vadovauja prostitucijai, ir nori taip veikti. Savanaudiškumas pasireiškia tuo, kad kaltininkas, atlikdamas minėtas veikas, siekia gauti turtinės naudos iš kito asmens prostitucijos, pelnytis iš jos.

28Pirmosios instancijos teismas, išsamiai įvertinęs surinktus įrodymus, nustatė, kad D. G. (M.), veikdamas vienas ir bendrininkų grupe, organizavo ir vadovavo prostitucijai, gabeno asmenis jų sutikimu prostitucijai iš Lietuvos, taip turėjo pajamų iš kitų asmenų prostitucijos. Tokia veika atitinka BK 307 straipsnio 2 dalį, t. y. kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėtį. Kasatorius nepagrįstai tvirtina, kad jam inkriminuotas šios nusikalstamos veikos sudėtyje nenumatytas požymis – pelnymasis iš kito asmens prostitucijos. Pažymėtina, kad šios nelegalios veiklos, kurią vykdė nuteistieji, tikslas kaip tik ir buvo pelnytis iš kitų asmenų prostitucijos. Beje, kasatorius teisme parodė, kad jis iš to turėjo pajamų, šią aplinkybę patvirtina ir byloje esantys objektyvūs įrodymai – per Western Union jis gaudavo iš O. M. pinigines perlaidas. Taigi teismai pagrįstai nustatė, kad kasatorius ir kiti nuteistieji pelnėsi iš organizuotos moterų prostitucijos. Sąvadavimo požymis iš tiesų numatytas BK 307 straipsnio 1 dalyje, tačiau, nustačius veiką kvalifikuojančius požymius, numatytus BK 307 straipsnio 2 dalyje, veika kvalifuojama pagal 2 dalį, o ne pagal to paties straipsnio 1 dalį. Atsižvelgiant į tai, kad sąvadavimo požymis nurodytas tik rezoliucinėje nuosprendžio dalyje, o aprašomojoje dalyje, kurioje išdėstytos įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, nenurodytas, tai nelaikytina netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu, nes bet kokiu atveju D. G. (M.) veika pagal BK 307 straipsnio 2 dalį kvalifikuota teisingai. Nuteistųjų I. S. ir D. E. veiksmai kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 1 dalį, nes jos, skirtingai negu kiti nuteisti bendrininkai, neatliko veiksmų, numatytų BK 307 straipsnio 2 dalyje, veikė bendrininkų grupe su kitais nuteistaisiais sąvadaudamos merginų prostitucijai ir pelnydamosios iš jos.

29Be to, D. G. (M.) nuteistas pagal BK 308 straipsnio 1 dalį už O. M. ir V. M. įtraukimą į prostituciją. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tais atvejais, kai asmens įtraukimas į prostituciją buvo sudedamoji prostitucijos organizavimo veiklos dalis, veika kvalifikuojama tik pagal BK 307 straipsnio 2 dalį. Todėl šiuo atveju teisės taikymo aspektu nėra svarbu, ar kasatorius siūlė O. M. ir V. M. užsiimti prostitucija, ar jos pačios prašė kasatoriaus pagalbos norėdamos užsiimti prostitucija užsienyje. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nepasisako dėl kasatoriaus skunde nurodytų argumentų dėl O. M. ir V. M. parodymų vertinimo ir su tuo susijusių BPK 276 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimų. Beje, kasatorius skunde teisingai tvirtina (taip nurodyta ir teismo nuosprendyje), jog O. M. teisme parodė, kad ji, norėdama užsiimti prostitucija užsienyje, kelis kartus prašė jo pagalbos. Kadangi netinkamas baudžiamojo įstatymo – BK 308 straipsnio 1 dalies – pritaikymas šioje byloje turi įtakos ir kitiems nuteistiesiems – I. B. (D.), V. E. – nuosprendis keistinas ir dėl jų, kvalifikuojant jų padarytas veikas tik pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (BPK 376 straipsnio 2 dalis).

30BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, jog nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Pažymėtina, kad baudžiamajame įstatyme neapibrėžta tęstinės nusikalstamos veikos sąvoka. Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-743/2007). Ar veika laikytina tęstine ar pakartotine, priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą.

31Iš nagrinėjamos bylos aplinkybių matyti, kad organizuotoje prostitucijos veikloje tarp nuteistųjų buvo vaidmenų pasiskirstymas, sutinkančios teikti lytines paslaugas moterys prostitucijai buvo organizuojamos veikiant pagal vieną braižą, sistemingai. Nors skiriasi nusikalstamų veikų darymo laikas, bendrininkų veiksmų apimtis, tačiau nustatyta, kad pelnymasis iš prostitucijos buvo organizuojamas pagal vienodas schemas, tapačiais veiksmais, įgyvendinant vieną sumanymą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurių moterų prostitucija buvo organizuota net po kelis kartus ir kiekvienas kaltinime nurodytas atvejis nėra susietas su pasipelnymu iš vieno konkretaus asmens prostitucijos. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atskirais laikotarpiais padaryti, tačiau dėl nuolatinio prostitucijos verslo sąlygų atnaujinimo (naujų ar tų pačių moterų pakartotinio organizavimo prostitucijai) besitęsiantys nuteistųjų veiksmai buvo nukreipti į tą pačią baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę – visuomenėje priimtas seksualinių santykių normas, dorovę. Bendrininkus siejo vienas bendras sumanymas ir tyčia, jie siekė to paties rezultato – pasipelnyti iš moterų, sutikusių verstis prostitucija ir taip gauti pajamų iš bendromis pastangomis sukurto nusikalstamo verslo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nuteistųjų D. G. (M.), V. E. ir I. B. (D.) padarytos nusikalstamos veikos, kvalifikuotos kaip realioji nusikaltimų sutaptis, laikytinos tęstiniu nusikaltimu, kvalifikuojamu pagal BK 307 straipsnio 2 dalį, o nuteistųjų I. S. ir D. E. – tęstiniu nusikaltimu, kvalifikuojamu pagal BK 307 straipsnio 1 dalį. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinė nutartis Nr. 2K-84/2011).

32Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų įvertintas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, sprendžia, kad nuteistajam D. G. (M.) pagal BK 307 straipsnio 2 dalį skirtina devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Nuteistajam I. B. (D.) pagal BK 307 straipsnio 2 dalį skirtina vienerių metų devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, V. E. – devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurių vykdymas, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo priimtą sprendimą, šiems nuteistiesiems atidėtinas (BK 75 straipsnis). Nuteistosioms I. S. ir D. E. paliktinos pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 307 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės – laisvės apribojimai: I. S. – vieneriems metams dviem mėnesiams, D. E. – devyniems mėnesiams.

33Dėl sprendimo konfiskuoti kompiuterį

34Pagal BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatas konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Šioje byloje konfiskuotas nusikalstamų veikų įrankis – kompiuteris ,,HP Pavilion Entertainment PC“ ser. Nr. 2CE7272D85, priklausantis D. G. (M.). Nusikaltimo padarymo įrankis – daiktas ar priemonė, kuriuos kaltininkas tiesiogiai naudoja darydamas nusikalstamą veiką. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kompiuteris ,,HP Pavilion Entertainment PC“ ser. Nr. 2CE7272D85 konfiskuotas pagrįstai, nes jis buvo naudojamas darant nusikalstamą veiką – šiame kompiuteryje jo apžiūros metu aptiktos O. M. nuotraukos, kuriose ji nufotografuota tik su apatiniu trikotažu arba apsinuoginusi krūtinę ir pan. ir kurios buvo skelbiamos internetinėse svetainėse, taip reklamuojant šią merginą.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

36Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 4 d. nuosprendžius pakeisti.

37D. G. (M.) nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. birželio 12 d. padarytą nusikalstamą veiką (dėl pelnymosi iš prostitucijos gabenant, vadovaujant ir organizuojant O. M. ir V. M. prostituciją) kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 2 dalį ir paskirti laisvės atėmimą devyniems mėnesiams.

38I. B. (D.) nuo 2008 m. sausio 27 d. iki 2008 m. birželio 26 d. padarytą nusikalstamą veiką (dėl pelnymosi iš prostitucijos vadovaujant ir organizuojant E. P., S. D., R. M., E. G., K. M., J. M., L. Š., R. J., I. B., A. D., O. M., S. G. ir E. K. prostituciją) kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 2 dalį ir paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams devyniems mėnesiams.

39Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams ir įpareigoti jį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

40I. S. nuo 2008 m. gegužės 26 d. iki 2008 m. birželio 26 d. padarytą nusikalstamą veiką (dėl sąvadavimo ir pelnymosi iš E. P., R. M., E. G., K. M., R. J., O. M., S. G. ir E. K. prostitucijos) kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės apribojimą vieneriems metams dviem mėnesiams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

41V. E. nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. balandžio 24 d. padarytą nusikalstamą veiką (dėl pelnymosi iš prostitucijos vadovaujant ir organizuojant O. M. ir V. M. prostituciją) kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 2 dalį ir paskirti laisvės atėmimą devyniems mėnesiams.

42Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams ir įpareigoti jį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

43D. E. nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. balandžio 24 d. padarytą nusikalstamą veiką (dėl sąvadavimo ir pelnymosi iš O. M. ir V. M. prostitucijos) kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės apribojimą devyniems mėnesiams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

44Panaikinti nuosprendžių dalis, kuriomis visiems nuteistiesiems, vadovaujantis BK 63, 65 straipsnių nuostatomis, nustatytos subendrintos bausmės.

45Kitas nuosprendžių dalis palikti nepakeistas.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. nuosprendžiu... 3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, 65 straipsniu, bausmės iš dalies... 4. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, konfiskuotas kratos metu pas D. G. (M.) rastas... 5. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti I. B. (D.), I. S., V. E. ir D. E., tačiau... 6. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Sirvydžio pranešimą,... 8. D. G. (M.) nuteistas už tai, kad nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m.... 9. Be to, D. G. (M.) nuteistas už tai, kad, veikdamas vienas ir bendrininkų... 10. Kasaciniu skundu nuteistasis prašo teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą... 11. Kasatorius nurodo, kad teismai padarė esminių BPK pažeidimų, taip pat... 12. Teismas neteisingai aiškino sąvokų ,,įtraukimas į prostituciją“ ir... 13. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai sutiko su... 14. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neatsakė į skundo argumentą,... 15. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad liudytojų O. M. ir V. M. parodymai... 16. Kartu kasatorius nurodo, kad sprendimas konfiskuoti kompiuterį kaip priemonę... 17. Atsiliepimu į nuteistojo kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 18. Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas atsakė į visus... 19. Kasatorius nesutinka su jo veikos kvalifikavimu pagal BK 308 straipsnio 1... 20. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje motyvuotai, aiškiai ir... 21. Prokuroras tvirtina, kad teismas pagrįstai konfiskavo kompiuterį (BK 72... 22. Kasacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 23. Teismų nuosprendžiai keistini dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo... 24. Kasacine tvarka bylos nagrinėjamos, jei netinkamai pritaikytas baudžiamasis... 25. Dėl BK 307 straipsnio 2 dalies ir 308 straipsnio 1 dalies taikymo... 26. BK 307 straipsnio (,,Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos“) 1 dalyje... 27. BK 307 straipsnio 2 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens... 28. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai įvertinęs surinktus įrodymus,... 29. Be to, D. G. (M.) nuteistas pagal BK 308 straipsnio 1 dalį už O. M. ir V. M.... 30. BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, jog nelaikoma, kad asmuo padarė kelias... 31. Iš nagrinėjamos bylos aplinkybių matyti, kad organizuotoje prostitucijos... 32. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų įvertintas bausmės skyrimui... 33. Dėl sprendimo konfiskuoti kompiuterį... 34. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatas konfiskuotinu turtu laikomas šio... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 36. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. ir Vilniaus... 37. D. G. (M.) nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. birželio 12 d. padarytą... 38. I. B. (D.) nuo 2008 m. sausio 27 d. iki 2008 m. birželio 26 d. padarytą... 39. Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, bausmės vykdymą atidėti dvejiems... 40. I. S. nuo 2008 m. gegužės 26 d. iki 2008 m. birželio 26 d. padarytą... 41. V. E. nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. balandžio 24 d. padarytą... 42. Vadovaujantis BK 75 straipsnio nuostatomis, bausmės vykdymą atidėti... 43. D. E. nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. balandžio 24 d. padarytą... 44. Panaikinti nuosprendžių dalis, kuriomis visiems nuteistiesiems, vadovaujantis... 45. Kitas nuosprendžių dalis palikti nepakeistas....