Byla e2-1010-675/2017
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui P. L. dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti: 1) 304,48 Eur negrąžintos paskolos; 2) 20,55 Eur palūkanų; 3) 9,45 Eur administravimo mokesčio; 4) 10,60 Eur delspinigių; 5) 49,43 Eur vėlavimo palūkanų; 6) 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 7) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui P. L. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2017 m. balandžio spalio 3 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis).

5Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių esant CPK numatytiems pagrindams.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas P. L. 2015 m. rugpjūčio 16 d. ieškovo administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_( - ) dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo 500,00 Eur sumai. Po atsakovo pateiktos vartojimo kredito paraiškos (ofertos) įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimo grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, tai yra buvo sudaryta tarp atsakovo ir skolintojų vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ). Šios sutarties pagrindu atsakovas privalėjo skolintojams grąžinti paskolą vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Vartojimo kredito grąžinimo terminas – 12 mėnesių; vartojimo kredito metinės palūkanos – 20 proc. Bylos duomenimis atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, ieškovui laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas 2017 m. kovo 9 d. pateikė atsakovui pranešimą „Dėl paskolos sutarties OFERTA oferta_( - ) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 - 179 straipsniai).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės.

11Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 304,48 Eur skola (negrąžintas kreditas), 20,55 Eur palūkanos ir 9,45 Eur administravimo mokestis ieškovo naudai (CPK 178 straipsnis).

12Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 49,43 Eur vėlavimo palūkanas ir 10,60 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Iš ieškovo pateiktos mokesčių paskaičiavimo lentelės matyti, jog palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti palūkanos yra didesnės, todėl į jų dydį įskaitytini prašomi priteisti delspinigiai. Dėl nurodytų priežasčių iš atsakovės priteistinos mokėjimo palūkanos 49,43 Eur delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 10,60 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (383,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 4 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 100,00 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, t.y. iš viso 115,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinys patenkintas iš dalies, tačiau , atsižvelgiant į ieškinio reikalavimų turinį, patenkinto ieškinio dalį priteistinos visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 115,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškovo UAB ,,Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui P. L. tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „Bendras finansavimas“ (juridinio asmens kodas 303259527), 304,48 Eur (trijų šimtų keturių eurų 48 centų) negrąžintą paskolą, 20,55 Eur (dvidešimt eurų 55 centų) sutartines palūkanas, 9,45 Eur (devynių eurų 45 centų) administravimo mokestį, 49,43 Eur (keturiasdešimt devynių eurų 43 centų) mokėjimo palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (383,91 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 115,00 Eur (vieno šimto penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo P. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai