Byla e2-978-880/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjasLinas Zinkevičius teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui T. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 750 Eur negrąžintos paskolos, 342,49 Eur palūkanų, 203,62 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu (įteikta 2017 m. rugsėjo 12 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui apie bylos nagrinėjimą yra tinkamai pranešta, teismas nutaria bylą išnagrinėti iš esmės (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“, valdančio sistemą Vivus.lt, ir atsakovo2015 m. balandžio 7d.buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurios Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 500 Eur sumą, kurią atsakovas turėjo grąžinti 2016 m. gruodžio 7 d. (el.b.l. 6-14). 2015 m. balandžio 7d. atsakovas pateikė prašymą papildomai 250Eur kredito sumai (el.b.l. 42-50). Pradinis kreditorius UAB „4finance“ savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui jo pasiskolintas sumas (el.b.l. 51). Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį.

8Pradinis kreditorius UAB „4finance“ 2015 m. lapkričio 2 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido skolosiš atsakovo reikalavimo teisę International Risk Management OÜ (el.b.l. 18-24). 2017 m. vasario 23d. reikalavimo perleidimo sutartimi International Risk Management OÜ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą (el.b.l. 25-35). Atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo perleidimą ir raginimas sumokėti skolą, tačiau jis su ieškovu neatsiskaitė.

9Prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.Kreditavimo sutartimi, bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 straipsnio 1 dalis). Kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė – suteikė atsakovui kreditą. Atsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais kredito pradiniam kreditoriui, o vėliau ieškovui, perėmusiam skolos reikalavimo teisę,negrąžino,tuo pažeisdamas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovassavo prievolių nevykdė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 750 Eur negrąžinta paskolos suma.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 148,04 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino ir194,45 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino.

11Lietuvos civilinėje teisėje, išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (CK 6.210, 6.261 straipsniai). Mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos įtvirtintos CK 6.37 straipsnio 1 dalyje ir atskiras sutarčių rūšis reglamentuojančiose teisės normose (CK 6.872, 6.896, 6.920 ir kt. straipsniai). Kaip yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, palūkanos, paskoliniuose santykiuose atliekančios mokėjimo funkciją, yra paskolos gavėjų mokėjimai kreditoriams už jų pinigų panaudojimą finansuoti materialioms bei vertybinių popierių investicijoms ir vartotojui. Palūkanos yra „atlygis“ kreditoriams už susilaikymą nuo einamojo vartojimo ir riziką skolinant pinigus. Kompensuojamosios palūkanos reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje, nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, CK 6.261 straipsnyje, įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją ir teisę reikalauti didesnių nuostolių, jeigu jie buvo patirti, bei kitose CK normose (pavyzdžiui, CK 6.415, 6.446 straipsniai).

12Nagrinėjamu atveju, matyti, kad Sutartimi šalys susitarė dėl 148,04 eurų fiksuotos palūkanų sumos iki kredito grąžinimo termino. Šios palūkanos atlieka mokėjimo funkciją. Šalys Sutartyje susitarė dėl palūkanų, kurių metinė norma 81,46 proc., mokėjimo, todėl ieškovo reikalavimas dėl 148,04 eurų palūkanų laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

13Likusią palūkanų sumą, t. y. 194,45 eurus, ieškovas paskaičiavo už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Šios palūkanos yra kompensuojamosios.

14Sprendžiant klausimą dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo, atsižvelgtina į tai, kad nagrinėjamu atveju tarp šalių yra susiklostę vartojimo kredito teisiniai santykiai, todėl tarp šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis c. b. Nr. 3K-3-536/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-541/2009). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo194,45 eurų kompensuojamas palūkanas (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 119,90 proc.). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms. Vadinasi, jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Įstatyme nustatytas netesybų dydžio apribojimas taip pat turėtų būti taikomas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiu. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Taigi, kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Todėl ieškovo prašymas, priteisti kompensacines palūkanas, kurių bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 119,90 proc., akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai. Palūkanoms mutatis mutandis taikytinos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatos, kurios teismui leidžia mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas, todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Pažymėtina, kad ieškovas, norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, privalėjo šiuos nuostolius įrodyti bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodė, kad palūkanos paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2015 m. rugpjūčio 29 d. iki 2015 m. lapkričio 16d., tai yra už 80 dienų. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 30 eurų palūkanos (750 x 0,05 proc. x 80 dienos). Kita reikalavimo dalis dėl palūkanų priteisimo, yra nepagrįsta, todėl netenkintina.

15CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovopriteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. rugpjūčio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 84,95 procentus ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 21,23 eurų žyminio mokesčio.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso259, 270, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti UAB „Finansų administravimas“, į. k. 304179870, naudai iš atsakovo T. S., a.k. ( - ) 750 Eur negrąžinto kredito, 148,04 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 30 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2017 m. rugpjūčio 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,23 Eur žyminį mokestį.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Vilniaus apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai