Byla 2S-2005-340/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. K., išieškotojas bankrutavusi Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Julnora“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. nutarties civilinėje byloje pareiškėjo UAB „Julnora“ 2016 m. balandžio 11 d. ir 2016 m. balandžio 19 d. skundus dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. K., išieškotojas bankrutavusi Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Julnora“ 2016 m. balandžio 11 d. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio D. K. 2016 m. kovo 22 d. patvarkymą ir paskirti pakartotinę ekspertizę, pavedant ją atlikti pareiškėjo pasirinktam turto vertintojui, įvertinti turtą – žemės sklypą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 0,1912 ha, ir kotedžą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 213,92 m2. Pareiškėjas nurodė, kad 2016 m. kovo 22 d. antstolio patvarkymas dėl turto įkainojimo yra neteisėtas, nes UAB „Negrita“ ekspertizės akte Nr. l6-03-04A pateikiamos išvados ir įkainojimas nėra objektyviai tikslūs, nepakankamai išanalizuotos ir įkainotojas kotedžo medžiagos, taip pat nepakankamai išsamiai įvertinta objekto vertė pagal rinkos kainą, neįvertinti svarbiausi kotedžo elementai. Ekspertizės akte netiksliai vartojamos sąvokos, pareiškėjui priklausantį kotedžą įvardinant kaip butą, nors kotedžas turi atskirą įėjimą, žemės sklypas priklauso tik kotedžui, nėra bendrumo požymio, kuris būdingas butui. Ekspertas netinkamai įvertino vidinę apdailą, įvardindamas medžiagas geromis, nors jos buvo prabangios. Ekspertas lygindamas kainas su panašiu būstu nepagrįstai lygina ir senesnes pastatų pardavimo kainas (2016 m. sausio mėn., 2014 m. rugsėjo mėn., 2013 m. liepos mėn. ir 2013 m. birželio mėn.), nes rinkos kainų kritimai ir augimai turi įtakos. Ekspertas kv.m. kainos lyginimui pateikia kitų butų rinkos kainą, o ne namo. Be to, vertinant kv.m. rinkos kainą, vertintojas pateikia kainas buto su daline apdaila, o kotedžas yra baigtas bei įrengtas panaudojant itin brangias medžiagas. Pareiškėjas nurodė, kad 1 kv.m. kaina tūrėtų būti aukštesnė bent 20-25% ir turėtų siekti 2 500 Eur už 1 kv.m.

52016 m. balandžio 19 d. antstolio D. K. kontoroje buvo gautas dar vienas pareiškėjo UAB „Julnora“ skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti antstolio D. K. 2016 m. balandžio 12 d. patvarkymą reg. Nr. 2-DK-T-863, kuriuo nuspręsta skelbti pirmąsias žemės sklypo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 0,1912 ha, ir kotedžo, esančio ( - ), kurio bendras plotas 213,92 m2, varžytines. Pareiškėjas manė, kad esant apskųstam antstolio patvarkymui dėl turto įkainojimo, kas atitinka prieštaravimų pateikimą, turi būti naikinamas ir patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo, nes antstolis, gavęs skolininko prieštaravimus, turėjo spręsti dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo (CPK 681 str. 1 d.).

6Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo UAB „Julnora“ 2016 m. balandžio 11 d. ir 2016 m. balandžio 19 d. skundus dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad tiek pirminė, tiek papildoma ar pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė pagal įstatymą gali būti paskirta antstolio arba vykdymo proceso šalių iniciatyva. Vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų įtvirtintas CPK 682 straipsnio 2 dalyje - tai vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės išvados, kurie keltų abejonių dėl turto rinkos vertės įkainojimo. Abejonių dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai ir juos patvirtinantys įrodymai, tai yra konkretūs rinkos tyrimai ar analogiško pobūdžio ekspertiniu aktu nustatyta kitokia iš varžytynių parduodamo turto rinkos vertė. Antstolis skolininko turto rinkos vertei nustatyti paskirtą ekspertizę pavedė atlikti UAB „Negrita“, kuri bei joje dirbantis ekspertas atitinka teisės aktų reikalavimus atlikti byloje ekspertizę. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-50267-819/2015, netenkintas pareiškėjo prašymas dėl eksperto nušalinimo. Ekspertas, vertindamas pareiškėjui priklausantį turtą, naudojo lyginamąjį metodą, išsamiai motyvuodamas, kodėl būtent šį metodą pasirinko bei kodėl kiti buvo netikslingi. Pareiškėjas ekspertinės išvados trūkumus įrodinėja remdamasis tik savo subjektyvia nuomone.

7Suinteresuotas asmuo bankrutavusi Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujama bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“, pateikė atsiliepimą, prašydamas skundus atmesti. Nurodė iš esmės tokius pačius argumentus kaip antstolis patvarkyme atmesti skundus.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 2 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Julnora“ skundų dėl antstolio D. K. veiksmų (b. l. 25-28). Teismas nurodė, kad ekspertas, laikydamasis įstatymo reikalavimų, motyvavo kodėl renkasi tik vieną vertinimo metodą – lyginamąjį. Be to, ekspertas, atlikdamas skirtingais laikotarpiais įvykusių sandorių dėl parduodamų butų palyginimą, įvertino (priešingai nei teigia pareiškėjas) aplinkybę, kad kainos skirtingais laikotarpiais skyrėsi, dėl ko taikė kainų skirtumų koeficientą, atsižvelgdamas į skirtingų laikotarpių kainų kitimus. Pažymėjo, kad ekspertas tik norėdamas nustatyti kainų kitimo koeficientą vadovavosi UAB „Ober-haus“ duomenimis apie tai, kaip kito butų su daline apdaila kainos skirtingomis datomis. Tuo tarpu lygindamas vertinamą objektą su kitais objektais, nors tiek pareiškėjo, tiek kitus lyginamus objektus įvardino „butais“, iš pateiktų lyginamųjų objektų nuotraukų matyti, kad jie lygiai taip pat kaip ir pareiškėjo buvo kotedžo tipo pastatai, tai yra viename name įrengti du kotedžo sampratą atitinkantys butai. Be to, pačiame ekspertizės akte nurodė, kad ekspertas lygina sublokuotų gyvenamųjų namų pasiūlą rinkoje. Dėl šios priežasties atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad ekspertas buvo parinkęs netinkamus lyginamuosius objektus bei neatsižvelgė į sandorių, sudarytų skirtingais laikotarpiais, kainų kitimus. Teismas taip pat atmetė kaip neįrodytus pareiškėjo skundo argumentus, kad ekspertas netinkamai įvertino buto vidinės apdailos kainą ir dėl to paskaičiavo mažesnę jo vertę, taip pat neatsižvelgė į tai, jog kiti lyginamieji objektai buvo su daline apdaila. Pasak teismo, pareiškėjas nepateikė jokių konkrečių paskaičiavimų, objektyvių palyginimų ar konkrečių paaiškinimų, iš kurių būtų galima spręsti, jog pareiškėjo buto kaina turėjo būti dar didesnė lyginant su lyginamaisiais butais dėl to, kad per mažai buvo įkainota pareiškėjo buto apdaila. Vien pareiškėjo samprotavimai ar subjektyvi nuomonė nėra pakankama norint paneigti pagal TVVPĮ parengtą turto vertinimo ataskaitą. Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau įvardintais motyvais teismas nustatė, kad pareiškėjas neįrodė ekspertizės akto trūkumų ar/ir netinkamai nustatytos pareiškėjo turto vertės, todėl taip pat atmetė ir pareiškėjo skundą dėl pirmųjų varžytinių pripažinimo negaliojančiomis, nesant tam jokio teisinio pagrindo.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Apeliantas UAB „Julnora“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-02 nutartį ir panaikinti antstolio D. K. 2016 m. kovo 22 d. patvarkymą ir paskirti pakartotinę ekspertizę, pavedant ją atlikti pareiškėjo pasirinktam turto vertintojui, įvertinti turtą – žemės sklypą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 0,1912 ha, ir kotedžą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 213,92 m2 (b. l. 35-36). Nurodė, kad ekspertas apskritai nevertino buto apdailos vertės, o tik lakoniškai nurodė, kad ji yra gera. Ekspertas lygindamas kainas su panašiu būstu nepagrįstai lygina ir senesnių pastatų pardavimo kainas. Visiškai nesuprantama, kaip galima lyginti rinkos kainą įkainojant turtą 2016 metais kartu su 2013 metų objekto pardavimo kaina. Lyginamieji objektai negalėjo būti lyginami su apelianto kotedžu, nes lyginamieji objektai yra mažesnio ploto bei mažesnio žemės sklypo ploto, todėl nesuprantama, kodėl vertinama su šiais objektais. Pažymėjo, kad ekspertizės akte neteisingai vartojamos sąvokos, kadangi pareiškėjo turtas įvardijamas kaip butas, nors jis yra kotedžas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmetamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmesti pareiškėjo UAB „Julnora“ skundai dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Byloje nustatyta, kad antstolis D. K. vykdo 2015 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notaro R. K. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 1-5184 dėl 966 751,62 Eur negrąžinto kredito, 107 543,22 Eur nesumokėtų palūkanų, 84 051,57 Eur delspinigių, sutartinių metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2015 m. vasario 20 d. iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo ir 360,50 Eur už vykdomojo įrašo išdavimą išieškojimo iš pareiškėjo UAB „Julnora“, suinteresuoto asmens išieškotojo bankrutavusios Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai, išieškojimą nukreipiant į pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį ir sutartine hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą, t. y. į 28164/191200 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), kurio viso bendras plotas sudaro 0.1912 ha, ir butą, esantį ( - ), kurio bendras plotas sudaro 213.98 m2. 2015 m. lapkričio 20 d. patvarkymu buvo paskirta nekilnojamojo turto ekspertizė, pavedant ją atlikti UAB „Negrita“. Antstolio D. K. raštu ekspertui buvo perduotas vykdyti antstolio 2015 m. lapkričio 20 d. patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo. 2016 m. kovo 4 d. ekspertizės aktu UAB „Negrita“ nustatė, kad nekilnojamojo turto - žemės sklypo 28164/191200 dalies, esančios ( - ), kurio bendras plotas 0,1912 ha, ir buto/patalpos-buto, esančio ( - ), kurio bendras plotas 213,92 m2, vertė yra 418 000 Eur.

17Skolininkas UAB „Julnora” antstolei pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolio D. K. 2016 m. kovo 22 d. patvarkymą ir paskirti pakartotinę ekspertizę, pavedant ją atlikti skolininko pasirinktam turto vertintojui, įvertinti turtą – žemės sklypą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 0,1912 ha, ir kotedžą, esantį ( - ), kurio bendras plotas 213,92 m2. Antstolis D. K. 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo UAB „Julnora“ 2016 m. balandžio 11 d. ir 2016 m. balandžio 19 d. skundus dėl antstolio veiksmų. Savo patvarkymą antstolis motyvavo tuo, kad skolininko turto rinkos vertei nustatyti paskirtą ekspertizę atliko UAB „Negrita“, kuri bei joje dirbantis ekspertas atitinka teisės aktų reikalavimus atlikti byloje ekspertizę. Ekspertas, vertindamas pareiškėjui priklausantį turtą, naudojo lyginamąjį metodą, išsamiai motyvuodamas, kodėl būtent šį metodą pasirinko bei kodėl kiti buvo netikslingi.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 2 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Julnora“ skundų dėl antstolio D. K. veiksmų. Savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad pareiškėjas neįrodė ekspertizės akto trūkumų ar/ir netinkamai nustatytos pareiškėjo turto vertės.

19Nesutikdamas su minėta nutartimi, apeliantas skunde nurodė, kad ekspertas apskritai nevertino buto apdailos vertės, o tik lakoniškai nurodė, kad ji yra gera. Ekspertas lygindamas kainas su panašiu būstu nepagrįstai lygina ir senesnių pastatų pardavimo kainas. Pasak apelianto, visiškai nesuprantama, kaip galima lyginti rinkos kainą įkainojant turtą 2016 metais kartu su 2013 metų objekto pardavimo kaina. Lyginamieji objektai negalėjo būti lyginami su apelianto kotedžu, nes lyginamieji objektai yra mažesnio ploto bei mažesnio žemės sklypo ploto, todėl nesuprantama, kodėl vertinama su šiais objektais. Pažymėjo, kad ekspertizės akte neteisingai vartojamos sąvokos, kadangi pareiškėjo turtas įvardijamas kaip butas, nors jis yra kotedžas. Apeliacinės instancijos teismas minėtus apelianto argumentus vertina kritiškai.

20Pažymėtina, jog nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, teismas įvertina, ar vykdymo procese antstolis veikė teisėtai ir priėmė teisėtus bei pagrįstus sprendimus. Dėl nurodyto, šioje byloje pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis apelianto UAB „Julnora“ skundu, turėjo įvertinti, ar pagrįstai antstolis D. K. vadovavosi turto vertintojo UAB „Negrita“ atlikta iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertize ir joje nustatyta parduodamo turto kaina. Nagrinėdamas pareiškėjo skundą teismas jokiu būdu neturėjo atlikti ekspertizės akto turinio analizės, o tiesiog įvertinti antstolio veiksmų teisėtumą.

21Tiek skunde dėl antstolio veiksmų, tiek atskirajame skunde iš esmės apeliuojama į atliktą ekspertizę ir joje padarytas išvadas, keliamas klausimas, ar nustatinėjant apeliantui priklausančio iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo turto kainą, galėjo būti taikomas lyginamasis metodas ir lyginami būtent ekspertizės išvadoje nurodyti objektai. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

22Kaip jau minėta, byloje buvo paskirta ekspertizė, kurią atliko UAB „Negrita“. Teismas neginčija aplinkybės, jog siekiant nustatyti apeliantui priklausančio nekilnojamojo turto vertę, buvo taikomas lyginamasis metodas. Taip pat to, kad apeliantui priklausantis nekilnojamasis turtas nebuvo lyginamas su identiškais ar tapačiais nekilnojamojo turto rinkoje parduodamais objektais. Kita vertus, sutiktina, jog ne visada yra galimybė nustatyti tapatų palyginimui tinkamą turtą, todėl lyginamojo metodo esmė leidžia lyginti ir panašius objektus. Iš ekspertizės akto nustatyta, kad lyginamieji objektai buvo pasirinkti iš Vilniaus miesto savivaldybės 57.78 verčių zonos, kaip ir vertinamas skolininkui nuosavybės teise priklausantis turtas. Ekspertas išsamiai išnagrinėjo objektyvius rinkos duomenis ir atitinkamai taikė pataisos koeficientus. Be to, įvertino turtą tiksliai taip, kaip jis yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Susipažinus su apelianto atskiruoju skundu, tiek ir su skundu dėl antstolio veiksmų matyti, jog juose apeliantas iš esmės nurodo subjektyvias ir ekspertizės išvadai esminės reikšmės neturinčias aplinkybes kaip tai, kad ekspertas nepakankamai gerai įvertino buto apdailą ir/ar kotedžą ekspertizės akte įvardijo kaip butą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš ekspertizės akto matyti, jog ekspertas detaliai aprašė vertinamą patalpą ir priešingai nei nurodoma apelianto skunde, vertinamo objekto bendra fizinė būklė ir įrengimas buvo detaliai apibūdintas ir įvertintas kaip labai geras, t.y. jam nereikalingas nei kapitalinis, nei einamasis remontai.

23UAB „Negrita“ nekilnojamojo turto ekspertizėje nurodė, jog laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje fiksuojami sąlyginai panašaus savo fizinėmis, funkcinėmis ir ekonominėmis charakteristikomis į vertinamą turtą pirkimo-pardavimo sandoriai, yra žinomos šių sandorių kainos, nefiksuojama sandorių kainų reikšmingų svyravimų, taip pat yra informacijos apie santykinai panašaus nekilnojamojo turto pasiūlos kainas laisvoje nekilnojamojo turto rinkoje. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, faktas, kad ekspertas vertinamą turtą lygino su sąlyginai panašiais objektais, savaime nereiškia, jog lyginamasis metodas nustatant nekilnojamojo turto kainą negali būti taikomas.

24Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

25Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos 2016 m. birželio 2 d. nutarties, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 d. 1 p., 339 straipsniu, teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Julnora“ 2016 m. balandžio 11 d. pateikė skundą dėl... 5. 2016 m. balandžio 19 d. antstolio D. K. kontoroje buvo gautas dar vienas... 6. Suinteresuotas asmuo antstolis D. K. 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu... 7. Suinteresuotas asmuo bankrutavusi Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 2 d. nutartimi netenkino... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Apeliantas UAB „Julnora“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmetamas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmesti pareiškėjo UAB... 16. Byloje nustatyta, kad antstolis D. K. vykdo 2015 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus... 17. Skolininkas UAB „Julnora” antstolei pateikė skundą, kuriuo prašė... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 2 d. nutartimi netenkino... 19. Nesutikdamas su minėta nutartimi, apeliantas skunde nurodė, kad ekspertas... 20. Pažymėtina, jog nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, teismas... 21. Tiek skunde dėl antstolio veiksmų, tiek atskirajame skunde iš esmės... 22. Kaip jau minėta, byloje buvo paskirta ekspertizė, kurią atliko UAB... 23. UAB „Negrita“ nekilnojamojo turto ekspertizėje nurodė, jog laisvoje... 24. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 25. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai nesudaro... 26. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartį palikti...