Byla B2-5693-803/2016
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eurovista“ ir Ko bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. P. prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eurovista“ ir Ko bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

51. Pareiškėjas R. P. kreipėsi į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Eurovista“ ir Ko bankroto administratorių uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Admivita“, prašydamas jį įtraukti į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą su 80 315,18 Eur sumos finansiniu reikalavimu.

62. Nurodė, jog 2005 m. gruodžio 21 d. papildė UAB „Eurovista“ ir

7Ko sąskaitą kredito įstaigoje AB SEB banke 10 000 Lt suma, ir minėtos sumos įmonė nėra grąžinusi. Taip pat nurodė, jog iš savo asmeninės sąskaitos kredito įstaigoje Danske banke apmokėjo įmonės UAB „Eurovista“ ir Ko įvairias sąskaitas, todėl jam susidarė 77 312,26 Lt permoka. Pažymėjo, jog visa jo finansinio reikalavimo suma bankrutuojančiai įmonei sudarė 277 312,26 Lt, t. y. 80 315,18 Eur (b. l. 4).

83. BUAB „Eurovista“ ir Ko bankroto administratorius atsiliepime į pareiškėjo R. P. prašymą prašo taikyti pareiškėjo R. P. reiškiamam 80 315,18 Eur sumos finansiniam reikalavimui senatį ir jo finansinio reikalavimo netvirtinti. Nesutikimą grindžia tokiais argumentais:

93.1. pareškėjas dar 2013 m. gegužės 21 d. pateikė bankroto administratoriui prašymą patvirtinti 1 654,02 Eur sumos finansinį reikalavimą, kurį sudarė R. P. 2012-12-19 sumokėtas žyminis mokestis, todėl pareiškėjui R. P. buvo žinoma apie bankroto bylą dar 2013 m., ir jo reikalavimas pateiktas praleidus BUAB „Eurovista“ ir Ko kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti nustatytą terminą. Pažymi, jog R. P. nenurodė objektyvių priežasčių, dėl kurių terminas reikalavimui pateikti buvo praleistas, todėl turėtų būti taikoma senatis finansiniam reikalavimui pateikti;

103.2. pareiškėjo reikalavimas nepagrįstas, kadangi neįmanoma nustatyti, kokiais konkrečiais mokėjimo nurodymais, atliktais 2005 m. gruodžio 21 d. – 2008 m. gruodžio 2 d. laikotarpiu, yra grindžiamas finansinis reikalavimas;

113.3. pagal pareiškėjo pateiktus priedus R. P. UAB „Eurovista“ ir Ko ar tretiesiems asmenims už UAB „Eurovista“ ir Ko pervedė 497 093,26 Lt (143 968,16 Eur), o įmonė R. P. yra grąžinusi 419 781 Lt (121 576,98 Eur), todėl skirtumas yra 77 312,26 Lt (22 391,18 Eur). Pažymi, jog prašomas patvirtinti 80 315,18 Eur sumos finansinis reikalavimas yra net 57 924 Eur didesnis nei apskaičiuojant kreditoriaus pateiktus įrodymus;

123.4. perduotos buhalterinės sąskaitos 4431 „Skolos tiekėjams“ ataskaitos duomenimis R. P. nenurodytas UAB „Eurovista“ ir Ko kreditoriumi, dėl ko darytina išvada, jog R. P. sumokėtos sumos yra grąžintos dar iki bankroto bylos įmonei iškėlimo (b. l. 1-3).

134. Pareiškėjas R. P. pateiktame atsiliepime į bankroto administratoriaus atsiliepimą prašo atnaujinti terminą 51 353,21 Eur sumos finansiniam reikalavimui pateikti ir patvirtinti jo finansinį reikalavimą. Nurodo, jog prašyme patvirtinti 80 315,18 Eur sumos finansinį reikalavimą yra įsivėlusi aritmetinė klaida, todėl iš tiesų prašo patvirtinti 51 353,21 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Pažymi, jog su prašymu taikyti senaties terminą nesutinka, kadangi aplinkybę, jog UAB „Eurovista“ ir Ko pervesta 77 312,36 Lt daugiau nei įmonė jam yra grąžinusi, sužinojo tik pasibaigus ikiteisminiam tyrimui, kurio metu buvo tiriamas kreditoriaus ir įmonės vykdytų tarpusavio finansinių operacijų balansas bei jų teisėtumas, todėl su finansiniu reikalavimu teismo nustatytu terminu negalėjo kreiptis dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių. Nurodo, kad bankroto administratorius neginčija 100 000 Lt (28 962 Eur) sumos, kurios pervedimą įmonei pagrindžia kvito kopija, o 77 312,36 Lt permoka R. P. naudai buvo konstatuota prokuroro nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą (b. l. 35-37).

14II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

155. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi, be kito ko, patvirtinti pareiškėjo R. P. 3,69 Lt pirmos eilės ir 5 711,00 Lt trečios eilės finansiniai reikalavimai, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi patikslintas finansinių reikalavimų sąrašas, taip pat išbraukiant iš jo R. P. iš pirmos ir trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo. R. P. kreipėsi į bankroto administratorių, prašydamas patvirtinti 80 315,18 Eur (teismui patikslino reikalavimą, nurodydamas 51 353,21 Eur) finansinį reikalavimą, nurodydamas, kad jį sudaro 2005 m. gruodžio 21 d. įnešta į įmonės sąskaitą 100 000 Lt (28 962 Eur) suma bei susidariusi permoka tarp R. P. UAB „Eurovista“ ir Ko sumokėtų ir jam grąžintų sumų. Bankroto administratorius ginčija R. P. reikalavimą, prašydamas taikyti ieškinio senatį bei įrodinėdamas, jog R. P. nepagrindė finansinio reikalavimo.

166. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius, pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o to paties Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Pažymėtina, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-369/2009).

17 Dėl senaties termino finansiniam reikalavimui pareikšti

187. Ieškinio senaties instituto tikslas – sudaryti realią galimybę asmeniui apginti pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę, palengvinti įrodinėjimo procesą. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, būtina išsiaiškinti, kurią dieną rūpestingas ir apdairus asmuo, esant tokioms pat aplinkybėms, galėjo ir turėjo sužinoti, kad jo teisė pažeista. Nuo tos dienos ir turėtų būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. K. ir kt. v. UAB „Alvora“, bylos Nr. 3K-3-516/2010; 2014 m. balandžio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje T. M. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-177/2014; 2015 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. S. R. ir kt. v. R. Ž. ir kt., bylos Nr. 3K-3-277-706/2015).

198. ĮBĮ nustatyta, kad teismas nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte kreditoriams nustatytas maksimalus terminas reikalavimams pareikšti, tačiau tam tikrais atvejais kreditorių reikalavimai gali būti priimti ir dar vėliau, bet su sąlyga, kad tam yra svarbios priežastys (ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis.).

209. Nustatyta, jog UAB „Eurovista“ ir Ko bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartimi, įsiteisėjusia Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2013 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1198/2013 (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 339 straipsnis). Byloje nėra ginčo dėl to, jog terminas įmonės kreditoriams pareikšti reikalavimus baigėsi 2013 m. gegužės 19 d. Taigi pareiškėjas turėjo finansinį reikalavimą pareikšti per 45 dienas nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutarties priėmimo. Nustatyta, jog pareiškėjas į bankroto administratorių kreipėsi tik 2016-06-16 (b. l. 4).

2110. Kaip jau buvo minėta, bankroto teisinius santykius reglamentuojantis įstatymas suteikia galimybę finansinius reikalavimus pareikšti ir vėliau su sąlyga, jog tam yra svarbios priežastys (ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis). Pažymėtina, jog tokiais atvejais kreditoriaus nurodomos termino praleidimo priežastys turi būti iš tikrųjų svarbios, o „pavėlavusio“ kreditoriaus prašymas priimti jo kreditorinį reikalavimą kiekvienu atveju turi būti įvertintas individualiai, kadangi kreditoriaus galimybė įsitraukti į bankroto bylą negali būti pagrįsta iš esmės dirbtinai sukurtomis priežastimis, ji turi būti pagrįsta objektyviai egzistavusiomis kliūtimis reikalavimo pareiškimui nustatytais terminais.

2211. Konstatuotina, jog R. P. nurodomos priežastys, dėl kurių jis finansinį reikalavimą pareiškė tik 2016-06-16, nelaikytinos svarbiomis. Pažymėtina, jog R. P. pirmos ir trečios eilės finansiniai reikalavimai patvirtinti dar Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi, iš kreditorių sąrašo R. P. išbrauktas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi, todėl sutiktina su bankroto administratoriaus argumentus, jog R. P. buvo žinoma ne tik apie iškeltą įmonei bankroto bylą, bet ir terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, kurį jis praleido beveik tris metus. Grynųjų pinigų pervedimo kvitas Nr. 155310706, kurio suma 100 000 Lt, išrašytas 2005-12-21 (b.l.5)

2312. Ikiteisminio tyrimo aplinkybė taip pat nelaikytina svarbia priežastimi, dėl kurios R. P. negalėjo anksčiau kreiptis į bankroto administratorių dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo. R. P. 28 962 Eur (100 000 Lt) finansinio reikalavimo dalį grindžia 2005-12-21 grynųjų pinigų pervedimo kvito kopijos pagrindu, tačiau ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas tik vertinant laikotarpiu nuo 2008-2009 metų atliktus veiksmus, todėl vertintina, jog ikiteisminis tyrimas bei jo trukmė negalėjo sukliudyti R. P. pateikti bankroto administratoriui pareiškimo dėl 28 962 Eur sumos finansinio reikalavimo patvirtinimo.

2413. Pažymėtina, kad R. P. nurodoma aplinkybė, jog dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo veiksmų negalėjo pateikti bankroto administratoriui ir prašymo dėl 77 312,26 Lt (22 391,18 Eur) sumos finansinio reikalavimo patvirtinimo, taip pat nelaikytina kliūtimi, sutrukdžiusia finansiniam reikalavimui pareikšti gerokai anksčiau, kadangi iš pateiktų R. P. rašytinių įrodymų matyti, jog ikiteisminis tyrimas, atnaujintas Vilniaus apygardos prokuratūros 2015 m. vasario 24 d. nutarimu, nutrauktas dar Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2015 m. kovo 27 d. nutarimu. Pažymėtina, jog R. P. ikiteisminio tyrimo metu buvo pripažintas įtariamuoju, skirtumas tarp R. P. išmokėtų ir jam sumokėtų sumų nustatytas dar Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2014 m. spalio 31 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą, todėl R. P. turėjo domėtis ikiteisminio tyrimo eiga, juolab, kad, atliekant ikiteisminį tyrimą ir nustatyta galima paskola įmonei.

2514. Teismas nevertina kaip teisiškai reikšmingos ir sudarančios pagrindą konstatuoti svarbias priežastis aplinkybės, jog R. P. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2015-03-27 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą gavo tik 2016-10-04. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad argumentas, jog nebuvo gautas gerokai anksčiau nutarimas, nepagrįstas rašytiniais įrodymais (CPK 178 straipsnis). Be to, pažymėtina, jog sužinojimo faktas ir faktinis dokumento gavimas nėra tapatūs veiksmai, o, kaip galima spręsti iš R. P. argumentų, jis apie ikiteisminio tyrimo aplinkybes sužinojo anksčiau nei nurodo gavęs nutarimą tik 2016-10-04. Be to, net ir tuo atveju, jeigu apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą sužinojo iš neva „tyrėjos, atlikusios ikiteisminį tyrimą, žodžių“, tikėtina, jog galėjo sužinoti pasibaigus ikiteisminiam tyrimui, t. y. dar 2015 m. kovo mėn., kadangi, manytina, jog asmuo, dėl kurio veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas, ir kuris pripažintas įtariamuoju, domisi ikiteisminio tyrimo eiga.

2615. Konstatavus, jog terminas kreditoriaus reikalavimams pateikti yra praleistas, vertintina, jog R. P. neįrodė, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl jį atnaujinti dėl aplinkybių, susijusių su ikiteisminio tyrimo eiga, nėra pagrindo (ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis).

27Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo aplinkybių.

2816. Pareiškus ieškinį, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalykas apibrėžiamas ieškinio ribomis. Šios nustatomos pagal ieškinio dalyką ir pagrindą. Taigi, asmuo, manydamas, kad jo materialinė subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas pažeistas, ieškinyje nurodo tokio pažeidimo aplinkybes (faktinį pagrindą) bei pasirenka teisių gynimo būdą (ieškinio dalyką) (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Ieškinio reikalavimo tenkinimo faktinis pagrindas yra ieškovo įrodytos ieškinio pagrindą sudarančios faktinės aplinkybės, o teisinis pagrindas – teisė, kurią teismas nurodo savo sprendime, kvalifikuodamas įrodytus faktus.

2917. Pareiškėjas R. P. įrodinėja, jog jo reiškiamą 28 962 Eur (100 000 Lt) finansinį reikalavimą pagrindžia 2005-12-21 grynųjų pinigų pervedimo kvitas Nr. 155310706, kurio kopiją pateikia teismui (b. l. 5). Iš kvito kopijos matyti, jog tiek mokėtojas, tiek gavėjas yra UAB „Eurovista“ ir Ko, R. P. pavardė nurodyta tik mokėjimo paskirtyje skliausteliuose šalia UAB „Eurovista“ ir Ko. Taigi tokia mokėjimo dokumento kopija nepagrindžia aplinkybės, jog R. P. savo asmenines lėšas pervedė įmonei (CPK 178 straipsnis). Argumentas, jog bankroto administratorius nepasisakė dėl minėtos sumos, dar nesudaro pagrindo konstatuoti reikalavimo pagrįstumo, kadangi finansinių reikalavimų tvirtinimo prerogatyva suteikta bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, kuris ir vertina finansinių reikalavimų pagrįstumą (ĮBĮ 26 straipsnis). Todėl vertintina, jog R. P. 28 962 Eur sumos reikalavimas negali būti tvirtinamas ne tik dėl termino praleidimo aplinkybės, bet ir dėl to, jog nepagrįstas (CPK 183, 185 straipsniai).

3018. Įrodinėdamas 77 312,36 Lt (22 391,18 Eur) sumos permoką R. P. remiasi ikiteisminio tyrimo nutarimuose nustatytomis aplinkybėmis. Pažymėtina, jog R. P. pateiktuose nutarimuose iš tiesų nustatytas 77 312,26 Lt skirtumas, tačiau jau buvo minėta, kad ikiteisminis tyrimas apėmė 2008-2009 metų laikotarpiu atliktus veiksmus, kai tuo tarpu bankroto byla įmonei iškelta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartimi, todėl vien tik nurodytame periode susidariusio skirtumo nustatymas dar nepagrindžia R. P. reikalavimo teisės BUAB „Eurovista“ ir Ko (CPK 178 straipsnis). Taigi vertintina, kad R. P. įrodinėjama permoka taip negali būti patvirtinama kaip finansinis reikalavimas bankroto byloje ne tik dėl praleisto termino, kurio nuspręsta neatnaujinti nenustačius svarbių praleidimo priežasčių, bet ir dėl to, jog minėtas reikalavimas nepagrįstas rašytiniais įrodymais (CPK 178 straipsnis).

31Vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 290-292 straipsniais, teismas,

Nutarė

32netenkinti R. P. prašymo patvirtinti 51 353,21 Eur sumos finansinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eurovista“ ir Ko bankroto byloje.

33Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. 1. Pareiškėjas R. P. kreipėsi į bankrutavusios uždarosios akcinės... 6. 2. Nurodė, jog 2005 m. gruodžio 21 d. papildė UAB „Eurovista“ ir... 7. Ko sąskaitą kredito įstaigoje AB SEB banke 10 000 Lt suma, ir minėtos sumos... 8. 3. BUAB „Eurovista“ ir Ko bankroto administratorius atsiliepime į... 9. 3.1. pareškėjas dar 2013 m. gegužės 21 d. pateikė bankroto... 10. 3.2. pareiškėjo reikalavimas nepagrįstas, kadangi neįmanoma nustatyti,... 11. 3.3. pagal pareiškėjo pateiktus priedus R. P. UAB „Eurovista“ ir Ko ar... 12. 3.4. perduotos buhalterinės sąskaitos 4431 „Skolos tiekėjams“ ataskaitos... 13. 4. Pareiškėjas R. P. pateiktame atsiliepime į bankroto administratoriaus... 14. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 15. 5. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 26 d. nutartimi,... 16. 6. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11... 17. Dėl senaties termino finansiniam reikalavimui pareikšti... 18. 7. Ieškinio senaties instituto tikslas – sudaryti realią galimybę asmeniui... 19. 8. ĮBĮ nustatyta, kad teismas nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį... 20. 9. Nustatyta, jog UAB „Eurovista“ ir Ko bankroto byla iškelta Vilniaus... 21. 10. Kaip jau buvo minėta, bankroto teisinius santykius reglamentuojantis... 22. 11. Konstatuotina, jog R. P. nurodomos priežastys, dėl kurių jis finansinį... 23. 12. Ikiteisminio tyrimo aplinkybė taip pat nelaikytina svarbia priežastimi,... 24. 13. Pažymėtina, kad R. P. nurodoma aplinkybė, jog dėl atliekamo... 25. 14. Teismas nevertina kaip teisiškai reikšmingos ir sudarančios pagrindą... 26. 15. Konstatavus, jog terminas kreditoriaus reikalavimams pateikti yra... 27. Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo aplinkybių.... 28. 16. Pareiškus ieškinį, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme... 29. 17. Pareiškėjas R. P. įrodinėja, jog jo reiškiamą 28 962 Eur (100 000 Lt)... 30. 18. Įrodinėdamas 77 312,36 Lt (22 391,18 Eur) sumos permoką R. P. remiasi... 31. Vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 290-292 straipsniais, teismas,... 32. netenkinti R. P. prašymo patvirtinti 51 353,21 Eur sumos finansinį... 33. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...