Byla 2A-1043-262/2016
Dėl dalies kreditavimo sutartyje numatytų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, tretieji asmenys V. G., antstolė V. M., UAB „Persona Optima“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Surgailienės ir Andriaus Veriko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės S. P.-G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. P.-G. ieškinį atsakovui Nordea Bank AB dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta ir dėl dalies kreditavimo sutartyje numatytų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, tretieji asmenys V. G., antstolė V. M., UAB „Persona Optima“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškiniu prašė: pripažinti vienašališkai atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atliktą kreditavimo sutarties nutraukimą neteisėtu ab initio ir įpareigoti atsakovą vykdyti kredito sutartį, panaikinti minėtos kredito sutarties 13.1 ir 15 punktus reglamentuojančius kredito sutarties nutraukimą kaip nesąžiningus ir neteisėtus, panaikinti kredito sutarties 8.2p., kuriame nustatytos 16 proc. dydžio metinės palūkanos.

4Nurodė, kad ji yra vartotoja, nes tarp jos sudaryta kreditavimo sutartis su atsakovu yra laikytina vartojimo sutartimi, todėl jos teisės turi būti ginamos per vartotojų teisių apsaugos prizmę. Pažeisdamas šias nuostatas atsakovas neteisėtai nutraukė su ja kredito sutartį. Teisėtas kreditavimo sutarties nutraukimas būtų tik tada, jeigu ji būtų iš anksto informuota apie sutarties nutraukimą, be to jai būtų buvęs nustatytas papildomas terminas sutarties vykdymo trūkumų pašalinimui. Tačiau atsakovas neinformavo kredito sutartyje nustatyta tvarka apie sutarties nutraukimą, nenustatė papildomo termino sutarties vykdymo trūkumų pašalinimui. Ji nežinojo apie atsakovo veiksmus dėl kreditavimo sutarties nutraukimo, apie tai ji nebuvo informuota įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovo paruoštos kredito sutarties 13.1 p. nustatytas 10 dienų terminas per kurį nepadengus įsiskolinimo atsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį yra nesąžiningas jos atžvilgiu, neatitinka CK 1.5 str. nuostatų. Sutartis buvo pateikta jai pasirašyti pagal atsakovo paruoštą tipinę formą, sutarties sąlygos jai vienašališkai buvo primestos atsakovo, kaip stipresnės sutarties šalies. Kredito sutarties 8. 2 p. yra numatytos baudinės palūkanos jos atžvilgiu, todėl ši sutarties nuostata turi būti panaikinta, nes juo nustatytos palūkanos yra baudinės, neprotingai didelės, sudarančios 16 proc. metinių palūkanų, taigi jos yra aiškiai ne kompensacinės, o baudinės. Toks nustatytų palūkanų dydis yra nesąžiningas jos atžvilgiu, vienašališkai primestas pasirašant kredito sutartį.

5Atsakovas Nordea Bank Finland Plc su ieškovės reikalavimais nesutiko, nurodė, kad, priešingai negu teigia ieškovė, ji nėra vartotoja, nes ji įkeistą turtą nuomoja UAB „Sipa Group“, yra šios įmonės direktorė, o pati įmonė priklauso ieškovės broliui A. P.. Ieškovė iki 2011 m. vasario 21 d. buvo laiduotojos UAB „Persona Optima“ direktorė ir akcininkė, o dabartinis UAB „Persona Optima“ direktorius yra ieškovės sutuoktinis, taip pat laiduotojas šioje byloje trečiasis asmuo V. G.. Ieškovės veiksmai nuomojant įkeistą turtą įmonės veiklai, jai pačiai dalyvaujant versle turi verslo požymių. Tačiau net jeigu ieškovė būtų laikoma vartotoja, tai niekaip nepaneigtų atsakovo atlikto sutarties nutraukimo teisėtumo. Ieškovė nepagrįstai teigia kad atsakovas jai nenustatė protingo termino pažeidimui pašalinti, nes tai, kad 2003 m. sausio 8 d. būsto įsigijimo kredito sutartis buvo sudaryta iki 2033 m., reiškia, jog ieškovė ne pagal Kredito sutartyje numatytą grafiką, bet ne pagal jos galimybes iki 2033 m. turėtų vykdyti įsipareigojimus, be to Bankas turėjo derėtis su ja, pasiūlyti atidėti sutarties vykdymo terminus, tačiau to nedarė. Ieškovė pati kreipėsi dėl kredito suteikimo, pati vertino sutarties projekto sąlygas, pati tas sąlygas patvirtino ir jas privalo vykdyti. Tai, kad Kredito sutartyje mokėjimų grafikas yra išdėstytas iki 2033 m. visiškai nereiškia, kad ieškovė neturi griežtai laikytis tarpinių mokėjimo terminų. Aplinkybė, kad ieškovė Kredito sutarties vykdymo pradžioje sistemingai pažeidinėjo mokėjimų grafiką gali reikšti tik tai, kad ieškovė nebevykdys sutarties tinkamai, bet ne tai, kad kreditorius turi laukti mokėjimų „bet kada iki 2033 m.“. Kredito sutartyje nustatyti mokėjimo prievolių vykdymo terminai, pažeidimų pašalinimo terminai pačios ieškovės buvo įvertinti kaip protingi ir jai tinkami. Ieškovės įsipareigojimų nevykdymas nebuvo vienkartinis, priešingai – ieškovė sistemingai labai ilgą laiką pažeidinėjo mokėjimo prievoles pagal kredito sutartį, todėl sutartis buvo nutraukta pagrįstai ir teisėtai.

6Tretieji asmenys V. G., antstolė V. M. ir BUAB „Persona Optima“ atsiliepimų nepateikė, jų atstovai teismo posėdžiuose nedalyvavo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas; iš ieškovės atsakovui priteista 1 047,81 EUR bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovės valstybei priteista 19,67 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nurodė, kad ieškovė šiuo atveju negali būti laikoma vartotoja, nes už paskolą įgytas turtas buvo nuomojamas su ja susijusiomis įmonėms. Ieškovė apie Kredito sutarties nutraukimą buvo informuota tinkamai, be to, atsakovas įspėjimus apie sutarties nutraukimą siuntė ne tik ieškovei bei ir laiduotojams. Ieškovė neįrodė, kad ji tinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal Kredito sutartį ir kad juos tinkamai vykdys ateityje, todėl atsakovas turėjo teisę nutraukti kredito sutartį. Ieškovė taip pat neįrodė, kad buvo pagrindas pakeisti sutarties nuostatas, įskaitant ir palūkanų dydį, nes ji sudarydama sutartį ir jos pakeitimus buvo susipažinusi su sutarties sąlygomis, su jomis sutiko, turėjo suprasti, kad sutartis yra sudaroma 30-čiai metų, todėl ieškovės pajamos per tą laiką gali kisti. Taigi, tenkinti ieškovės reikalavimų nėra pagrindo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad Kredito sutartis yra vartojimo, todėl Ieškovė turi būti ginama kaip vartotoja. Ieškovei nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su Kredito sutarties sąlygomis, ji negalėjo lemti jų turinio. Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 13.1 punkte numatyta sąlyga, kad atsakovas turi teisę įspėjęs prieš 10 kalendorinių dienų nutraukti sutartį vienašališkai, jeigu kredito gavėjas negrąžina atsakovui bent vienos kredito įmokos ir / ar priskaičiuotų palūkanų ir neištaiso pažeidimo per 10 kalendorinių dienų, bei po nutraukimo reikalauti grąžinti prieš terminą visą kreditą, palūkanas bei sumokėti kitas sumas, nustato neproporcingai griežtą prievolių nevykdymo naštą Ieškovei ir dėl to yra negaliojanti (CK 6.188 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartis Nr. 3K-7-272/2011). 13.1 p. nustatytas terminas pažeidimams pašalinti buvo per trumpas. Atsakovas nukrypo nuo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. 241-181 „Dėl įsiskolinimų, susidariusių klientams nesilaikant finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartis, valdymo gairių patvirtinimo“ patvirtintų rekomendacijų ir nesiekė išlaikyti sutarties. Atsakovas nesiūlė daryti lengvatų – atidėti įmokų mokėjimo terminų, tačiau ėmėsi pardavinėti įkeistą turtą iš varžytynių. Griežtas mokėjimų grafiko laikymasis neturi esminės reikšmės ir įmokų nemokėjimas nustatytu terminu atsakovo interesų nepažeidžia. Vis dar tebesitęsia ekonominės krizės padariniai ir ši aplinkybė lėmė, kad ieškovės šeimos pajamos sumažėjo, ieškovė sutarties nevykdė ne dėl tyčinio elgesio, todėl to pakanka, kad būtų konstatuotas CK 6.204 str. numatytas sutarties įvykdymo suvaržymas. Ieškovė negavo pranešimo apie Kredito sutarties nutraukimą, o apie tai, kad turtas pardavinėjimas iš varžytynių sužinojo tik iš 2014 m. lapkričio 5 d. paskelbtų varžytynių per www.evarzytines.lt. Kredito sutarties bendrosios dalies 15 p. sąlyga, numatanti, kad siunčiant siuntą registruotu paštu ji laikoma gauta vėliausiai penktą dieną nuo išsiuntimo, negalioja, nes yra nesąžininga ieškovės atžvilgiu. Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2 p. numatytos 16 % dydžio metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos (kompensacinę funkciją atliekančios palūkanos) yra individualiai nesuderintos, per didelės, prieštarauja sąžiningumo ir protingumo principams ir dėl to yra naikintinos.

13Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

14Nurodė, kad atsakovas pagrįstai nutraukė Kredito sutartį, nes ieškovė nuolat ją pažeidinėjo, iki nutraukimo jau kurį laiką nevykdė savo įsipareigojimų ir neįrodė, kad ji toliau sugebės ją tinkamai vykdyti. Taigi, teismas pagrįstai atmetė ieškinį, todėl naikinti skundžiamą sprendimą nėra pagrindo.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas atmetamas.

17CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

18Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

20Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

21Byloje yra kilęs ginčas dėl 2003 m. sausio 8 d. ieškovės ir atsakovo sudarytos būsto įsigijimo kredito sutarties, kurios galutinis įvykdymo terminas (paskutinė įmokos sumokėjimo data) 2033 m.

22Ieškovė teigia, kad šiame ginče jai turėtų būti taikomos nuostatos, reguliuojančios vartojimo teisinius santykius. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais ieškovės teiginiais nesutinka. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė atsakovui įkeistą turtą nuomoja UAB „Sipa Group“, yra šios įmonės direktorė, o pati įmonė priklauso ieškovės broliui A. P.. Ieškovė iki 2011 m. vasario 21 d. buvo laiduotojo UAB „Persona Optima“ direktorė ir akcininkė, o dabartinis UAB „Persona Optima“ direktorius yra ieškovės sutuoktinis. Taigi, atsižvelgiant į ieškovės užimamas pareigas, jai taikytini aukštesni atidumo ir teisinio išprusimo kriterijai nei paprastam vartotojui. Taigi, ieškovė, sudarinėdama su atsakovu kredito sutartį, turėjo galimybę ir privalėjo įvertinti sutarties projekto sąlygas bei galimas rizikas.

23Nors ieškovė teigia, kad atsakovas su ja vengė bendradarbiauti, tačiau toks teiginys prieštarauja bylos aplinkybėms. Su ieškove buvo sudaryti 8 papildomi susitarimai (2005 m. kovo 17 d., 2005 m. spalio 13 d., 2007 m. kovo 14 d., 2008 m. gruodžio 5 d., 2009 m. lapkričio 6 d., 2010 m. kovo 29 d., 2011 m. birželio 15 d., 2012 m. balandžio 26 d.), iš kurių paskutiniai trys papildomi susitarimai (2010 m. kovo 29 d., 2011 m. birželio 15 d., 2012 m. balandžio 26 d.) buvo sudaryti dėl ieškovės mokėjimų vėlavimo atsakovui geranoriškai bendradarbiaujant. Pažymėtina, kad iš viso bendram net 2,5 metų terminui buvo atidėtas kredito įmokų mokėjimas, t.y. nors atsakovas ir turėjo teisę, tačiau Kredito sutarties nenutraukė.

24Ieškovė procesiniuose dokumentuose teigia, kad ji nebuvo informuota apie Kredito sutarties nutraukimą pagal Kredito sutartį, tačiau šie teiginiai jau buvo paneigti pirmosios instancijos teismo. T.y. iš byloje esančių dokumentų labai aiškiai matyti, kad atsakovas apie Kredito sutarties nutraukimą pranešė tinkamai. 2014 m. gegužės 26 d. pranešimas buvo siųstas 7 atsakovui žinomais adresais, todėl laikomas įteiktu tinkamai. Atsakovas siuntė ieškovei ir laiduotojams raginimus dengti skolą, 2014 m. kovo 12 d. reikalavime Nr. OUT-5095 mokėti skolą yra nurodyta, kad ieškovė mokėjimų neatlieka nuo 2013 m. gruodžio 10 d. ir duotas papildomas terminas pašalinti pažeidimus. Ieškovei procesiniai dokumentai buvo siųsti adresu ( - ), Vilnius (t.y. tokiu adresu, kuris nurodomas ieškovės procesiniuose dokumentuose, įskaitant ir apeliacinį skundą), ir buvo asmeniškai įteikti 2014 m. gegužės 30 d. ieškovės sutuoktiniui (kartu ir laiduotojui) trečiajam asmeniui V. G. (CPK 123 str. 3 d.), kuriam teko pareiga perduoti dokumentus ieškovei.

25Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė 2014 m. liepos 29 d. rašte pripažino, kad žino apie nutraukimą, nes paprašė atsakovo pateikti tikslią skolos sumą su delspinigiais iki to laiko, kai buvo nutraukta sutartis ir nurodė, kad nori padengti įsiskolinimą ir atnaujinti sutartį (t. 2. b. l. 170-211). Atsakovas 2014 m. gegužės 26 d. pranešimu Nr. OUT-11565 informavo ieškovę apie tai, kad ji nuo 2014 m. sausio 10 d. iki 2014 m. gegužės 26 d. pažeidinėja mokėjimų grafiką ir pareikalavo ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 10 d. pašalinti mokėjimo prievolių vykdymo pažeidimus, o jeigu jie per nustatytą terminą nebus pašalinti, tai atsakovas nuo 2014 m. birželio 10 d. vienašališkai nutrauks Kredito sutartį.

26Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad nuo 2010 m. sausio 10 d. ieškovė nuolat pažeidėjo mokėjimo pagal kredito sutartį prievolę. Pagal grafiką ieškovė iki šiol nėra sumokėjusi visos 2014 m. sausio 10 d. įmokos ir visų vėlesnių įmokų. Ieškovė nepateikė įrodymų (CPK 178 str.), kurie paneigtų šiuos atsakovo duomenis, t.y. kad ieškovė visas savo prievoles atsakovui vykdė laiku ir tinkamai. Ieškovė taip pat nepateikė įrodymų, kad ji galėjo pašalinti pažeidimus per atsakovo arba įstatymo nustatytą terminą (30 dienų; CK 6.218 str.). Todėl ieškovės teiginys apie per trumpą terminą pažeidimui pašalinti yra visiškai nepagrįstas. Esant tokioms aplinkybėms atsakovas pagrįstai sprendė, jog ieškovė ir toliau netinkamai vykdys sutarties sąlygas.

27Ieškovė teigia, kad ji tapo dalinai nemoki dėl ekonominės krizės. Tačiau pažymėtina, kad Lietuvos ekonominė padėtis jau kelis metus prieš sutarties nutraukimą buvo stabilizavusis. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad finansinių išteklių neturėjimas negali būti faktorius dėl kurios šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 11 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2008).

28Ieškovė teigia, kad pasikeitus aplinkybėms turi būti pakeistos ir kredito sutarties vykdymo sąlygos. Pažymėtina, kad ieškovės atžvilgiu CK 6.204 str. netaikytinas, nes nėra jokių ieškovės įrodytų aplinkybių, kurias būtų galima vertinti pagal CK 6.204 str. 2 d. kriterijus, o ir pati ieškovė to neįrodinėja. Teismas taip pat pažymi, kad mokėjimų vykdymas pagal grafiką kreditoriui turi esminės reikšmės, o skolininkas įsipareigoja ir prisiima riziką mokėjimus atlikti pagal grafiką (įskaitant ir dėl pajamų gavimo) ir šis įsipareigojimas skolininkui yra žinomas tiek prieš sutarties sudarymą, tiek sudarant sutartį, tiek sutarties vykdymo metu. Nors ieškovė prašo pripažinti Kredito sutarties nutraukimą neteisėtu, tačiau, kaip minėta, neįrodo (CPK 178 str.), kad ji gali pašalinti pažeidimus ir toliau tinkamai vykdyti mokėjimo prievoles.

29Ieškovė nurodo, kad 16 % dydžio metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra „baudinės“. Toks ieškovės teiginys yra nepagrįstas. Palūkanos yra skaičiuojamos už tai, kad atsakovas laiku pagal sutartį negauna pinigų ir negali jų naudoti savo veikloje taip, kaip buvo suplanavęs pagal Kredito sutartyje nustatytą mokėjimų grafiką. Ieškovė, sudarydama Kredito sutartį, o po to ir visus kitus pakeitimus, sutiko su šiomis palūkanomis, jas patvirtino ir neįrodė, kad su jomis nebūtų sutikus, prašius pakeisti ar jas ginčijus.

30CK 6.204 str. 3 d. numatyta, kad prašymas dėl sutarties pakeitimo turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo, tačiau kreipimasis dėl sutarties pakeitimo savaime nesuteikia nukentėjusiai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą. Ieškovė pažeidė CK 6.204 str. 3 d. reikalavimą, nes ji nesikreipė į atsakovą dėl sutarties pakeitimo dar prieš pažeidimų padarymą ir nesant pakeistai sutarčiai, ieškovė sustabdė savo prievolių vykdymą (nemokėjo ir nemoka įmokų pagal grafiką), todėl ieškovės atžvilgiu CK 6.204 str. taikyti nėra pagrindo.

31Ieškovė neįrodė, kad jai sutarties vykdymas tiek pasunkėjo dėl objektyvių ir nepašalinamų priežasčių, kad yra būtina pakeisti sutartį ir, kad pakeitus sutartį nebus pažeista šalių interesų pusiausvyra ir ieškovė gali įvykdyti savo prievoles.

32Ieškovė, sudarydama Kredito sutartį, turėjo ir galėjo suprasti, kad ji gali netekti darbo, pajamų, ir kt., todėl sudarydama Kredito sutartį šią riziką prisiėmė. Ieškovė ir atsakovas susitarė dėl mokėjimų grafiko, t.y., ieškovė įsipareigojo kiekvieno mėnesio nustatytą dieną mokėti atsakovui įmokas. Mokėjimų grafikas yra esminė kreditavimo sutarčių sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-58/2012, 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-588/2012).

33Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ginčui taikytinas CK nuostatas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, todėl pagrįstai atmetė ieškinį. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

34Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovui priteisiamos jo bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme – 728,90 Eur.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

36Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti atsakovui Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (į.k. 303252632) iš ieškovės S. P.-G. (a.k. ( - ) 728,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškiniu prašė: pripažinti vienašališkai atsakovo Nordea Bank... 4. Nurodė, kad ji yra vartotoja, nes tarp jos sudaryta kreditavimo sutartis su... 5. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc su ieškovės reikalavimais nesutiko,... 6. Tretieji asmenys V. G., antstolė V. M. ir BUAB „Persona Optima“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinys... 9. Teismas nurodė, kad ieškovė šiuo atveju negali būti laikoma vartotoja, nes... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 12. Nurodė, kad Kredito sutartis yra vartojimo, todėl Ieškovė turi būti ginama... 13. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o sprendimą... 14. Nurodė, kad atsakovas pagrįstai nutraukė Kredito sutartį, nes ieškovė... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas atmetamas.... 17. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 18. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 20. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 21. Byloje yra kilęs ginčas dėl 2003 m. sausio 8 d. ieškovės ir atsakovo... 22. Ieškovė teigia, kad šiame ginče jai turėtų būti taikomos nuostatos,... 23. Nors ieškovė teigia, kad atsakovas su ja vengė bendradarbiauti, tačiau toks... 24. Ieškovė procesiniuose dokumentuose teigia, kad ji nebuvo informuota apie... 25. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė 2014 m. liepos 29 d. rašte... 26. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad nuo 2010 m. sausio 10 d. ieškovė... 27. Ieškovė teigia, kad ji tapo dalinai nemoki dėl ekonominės krizės. Tačiau... 28. Ieškovė teigia, kad pasikeitus aplinkybėms turi būti pakeistos ir kredito... 29. Ieškovė nurodo, kad 16 % dydžio metinės įsipareigojimų nevykdymo... 30. CK 6.204 str. 3 d. numatyta, kad prašymas dėl sutarties pakeitimo turi būti... 31. Ieškovė neįrodė, kad jai sutarties vykdymas tiek pasunkėjo dėl... 32. Ieškovė, sudarydama Kredito sutartį, turėjo ir galėjo suprasti, kad ji... 33. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 34. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės atsakovui priteisiamos jo... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93, 98 str., 326... 36. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti atsakovui Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos...