Byla 2A-924-565/2020
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Ukmergės šiluma“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5ieškovė UAB „Ukmergės šiluma“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo V. P. 462,50 Eur skolos; 1,73 Eur delspinigių; 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, jog UAB „Ukmergės šiluma“ nuo 2010 m. rugsėjo 29 d. tiekė šilumos energiją, karštą vandenį bei šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas 51,79 kv. m. butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui V. P.. Atsakovui buvo pateikti mokėjimo pranešimai už šildymą ir šilumos palaikymą vonios kambaryje esančiame gyvatuke bei karštą vandenį. Atsakovas nuo 2018-04-01 iki 2019-04-30 ieškovės išrašytų mokėjimų pranešimų neapmokėjo, todėl susidarė 462,50 Eur įsiskolinimas.

83.

9Atsakovas V. P. prašė ieškinį atmesti.

104.

11Atsakovas nurodė, jog 2017-09-12 pranešimu apie energijos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą vienašališkai nutraukė sutartį, apie tai pranešdamas energijos tiekimo įmonei. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, todėl sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 26 punkte nustatyta, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas, bet šilumos tiekėjo (ieškovės) parengtos sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai tik teismui įpareigojus atsakovą sudaryti sutartį pagal šilumos tiekėjo (ieškovo) parengtas standartines sąlygas. Susitarimas dėl delspinigių priteisimo turi būti rašytinis, o palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Teismas priteisė iš atsakovo V. P. 462,50 Eur skolą, 1,73 Eur delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (464,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 19 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 20 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „Ukmergės šiluma“ naudai; priteisė iš atsakovo V. P. 7,16 Eur pašto išlaidų valstybei. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog:

155.1.

16skolos susidarymo laikotarpiu šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta. Tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais, (t. y. prisijungimu prie tinklo) pagal standartines sąlygas. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui;

175.2.

18iš Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10087-675/2018, matyti, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. pranešimu atsakovas V. P. informavo UAB „Ukmergės šiluma“ apie tai, kad jis vienašališkai nutraukia sutartį, pranešdamas, kad šilumos pirkimo-pardavimo sutartis neteks galios po 30 dienų; atsakovas taip pat pranešė, kad atsijungti nuo centralizuotos tiekimo sistemos neketina. Taigi klausimas dėl sutarties nutraukimo jau yra išnagrinėtas įsiteisėjusiu sprendimu, pripažinus, kad sutartis nebuvo nutraukta, o atsakovui išliko pareiga mokėti šildymo paslaugos teikimo išlaidas ieškovei;

195.3.

20atsakovas turi pareigą mokėti ieškovei už tiekiamą šilumos energiją. Iš priskaitymų ir mokėjimų sąrašo matyti, kad atsakovas savo prievolės atsiskaityti už šildymą tinkamai nevykdė, todėl nuo 2018-04-01 iki 2019-04-30 liko skolingas ieškovei 462,50 Eur. Atsakovui buvo siųstas pranešimas-priminimas dėl skolos sumokėjimo;

215.4.

22ieškovės prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 7 priede nustatytomis Pastato šildymo ir karšto vandens sutarčių bendrosiomis sąlygomis, kurių 22 punktas nustato, kad sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymą ir karštą vandenį, buto savininkui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Buto savininkas raštu informuojamas apie delspinigių susidarymą ir susidarymo priežastį. Iš priskaitymų ir mokėjimų sąrašo matyti, kad delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo 2019 m. vasario mėn. nuo skolos likučio. Iš viso 2019 m. vasario – gegužės mėn. priskaičiuota 1,73 Eur delspinigių. Delspinigiai, kaip sutartinės atsakomybės forma, gali būti nustatomi sutartimi arba įstatymu (CK 6.258 straipsnio 1 dalis), todėl atsakovo argumentai, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami tik pagal sutartį, atmestini kaip nepagrįsti.

23III.

24Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

256.

26Atsakovas V. P. apeliaciniu skundu prašo:

276.1.

28pripažinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnio 3 dalis (2016 lapkričio 8 d. redakcija; TAR, 2016-11-17, Nr. 26956) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui (2019 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas Nr. KT9-N3/2019);

296.2.

30nepažeidinėti procesinio lygiateisiškumo principo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis; CPK 17 straipsnis) ir „audiatur et altera pars“ (tebūnie išklausyta ir antroji pusė) prinicipo bei garantavus prigimtinę žmogaus teisę į gynybą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalis) tenkinti ar atmesti, vadovaujantis įstatymais (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalis; CPK 12 straipsnis; CPK 17 straipsnis), visus devynis žemiau pateiktus prašymus;

316.3.

32panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas; CPK 329 straipsnio 1 dalis), pripažinus 2019 m. lapkričio 21 d. teismo sprendimą negaliojančiu – priešingu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnyje, 31 straipsnio 6 dalyje įteisintoms nuostatoms bei CPK 12 straipsnyje įteisintiems reikalavimams arba tenkinti (atmesti), vadovausiantis įstatymais (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalis; CPK 12 straipsnis; CPK 17 straipsnis), likusius netenkintais (neatmestais) šešis atsakovo prašymus, pateiktus 2019 m. liepos 15 dieną pirmosios instancijos teismui teiktame atsiliepime į ieškinį;

336.4.

34panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kadangi prievolės atsakovui pagal standartines sąlygas teismo sprendime negalėjo atsirasti iš ieškovo pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 dienos Nr. 1-173 patvirtintą „Šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašą“ galimai neparuoštos bei atsakovo neakceptuotos sutarties (identiškai teisėja R. N. piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis 2018 m. gruodžio 3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-10087-675/2018);

356.5.

36panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kadangi prievolės atsakovui teismo sprendime negalėjo atsirasti iš įstatymo pagrindu 2017 m. rugsėjo 12 d. atsakovo vienašališkai nutrauktos sutarties, teismo (-ų) procesiniu(-iais) sprendimu(-ais) nepripažintos negaliojančia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnio 1 dalis; CK 6.189 straipsnio 1 dalis; CK 6.2 straipsnis; CK 6.218 straipsnio 1 dalis; CK 6.390 straipsnio 1 dalis; CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas; Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 9 straipsnis, 12 straipsnio 1 dalis);

376.6.

38panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kadangi teismas norėdamas „kitaip“ išaiškinti ir taikyti nacionalinę teisę, negalėjo savo sprendime pateisinti nukrypimo nuo teisinio tikrumo principo bei pažeidęs procesinio lygiateisiškumo principą skirti bausmės privalomai atsijungti nuo centralizuotos šildymo sistemos, atsakovui V. P. savanoriškai neketinus to daryti ir CK 6.390 straipsnio 1 dalies pagrindu 2017 m. rugsėjo 12 d. vienašališkai nutraukus sutartį arba skirti bausmės, pažeidus galiojančią, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje įteisintą nuostatą – „savanoriškai“ (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-608/2013; 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-13-916/2017);

396.7.

40panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje „priteisti atsakovui delspinigius ir priimti naują sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas) – ieškinio dalį 1,73 Eur sumai atmesti, kadangi atsakovui neakceptavus sutarties, prievolė, o sprendime privalomai sumokėti delspinigius, negalėjo atsirasti, kaip negalėjo ši prievolė atsirasti teismo sprendime ir ieškovui raštu neinformavus buto savininko (atsakovo) apie delspinigių susidarymo priežastį (CK 6.2 straipsnis; CK 6.258 straipsnio 1 dalis; CPK 197 straipsnis);

416.8.

42panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje „priteisti atsakovui procesines palūkanas“ nuo 1,73 Eur sumos ir priimti naują sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas) – nepriteisti procesinių palūkanų nuo 1,73 Eur skolos, kadangi palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos (CK 6.37 straipsnio 4 dalis);

436.9.

44panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje „priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas“ ir „pašto išlaidas valstybei“ ir priimti naują sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas) – ieškovo bylinėjimosi išlaidas atmesti bei priteisti ieškovui sumokėti „pašto išlaidas valstybei“, kadangi neteisės pagrindu teisė ir šioje teismo sprendimo dalyje galimai galėjo atsirasti (lot. „ex injuria jus non oritur“);

456.10.

46priėmus procesinį sprendimą atsakovo naudai, priteisti iš ieškovės atsakovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį, kurį civilinis atsakovas įmokėjo padavęs apeliacinį skundą šioje byloje (CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalys);

476.11.

48eliminuoti savo vidinį(-ius) įsitikinimą (-us) priiminėsiančiame procesiniame sprendime ir panaikinti dialogu su įstatymais teisėjos R. N. sprendime monologus su jos vidiniais įsitikinimais, kadangi tik Lietuvos teisės aktų registruose skelbtini įstatymai neturi vidinių įsitikinimų, o daugiau kaip keturių šimtų teisėjų, kurie nepaskelbė savo vidinių įsitikinimų viešuose teisės aktų registruose, galimai net ir negalioja (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 ir 2 dalys).

497.

50Atsakovo V. P. apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

517.1.

52šalys, įgyvendindamos sutarties laisvės principą, turi teisę laisvai sudaryti (galimai ir nutraukti) sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų (CK 6.218 straipsnio 1 dalis). Abonentas, kai pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį jis yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai apie tai pranešdamas energijos tiekimo įmonei, jeigu yra visiškai sumokėjęs už sunaudotą energiją (CK 6.390 straipsnio 1 dalis). Atsakovas energijos pirkimo – pardavimo sutartį nutraukė vienašališkai tik susipažinęs su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įteisinta nuostata, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo – pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis ir įsitikinęs, kad toks sutarties nutraukimas nepadarys žalos kitų to namo butų gyventojams (CK 6.390 straipsnio 1 dalis);

537.2.

54teismo sprendimas „tenkinti ieškinį visiškai“ prieštarauja CK 6.2 straipsnyje įteisintoms nuostatoms, kadangi prievolės atsiranda iš sandorių – net ir nutrauktų CK 6.390 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovė civilinėje byloje nepateikė teismo(-ų) procesinio(-ių) sprendimo(-ų) apie įstatymo pagrindu 2017 m. rugsėjo 12 d. atsakovo vienašališkai nutrauktos sutarties pripažinimą negaliojančiu (CPK 182 straipsnio 2 punktas);

557.3.

56bausmė privalomai atsijungti nuo centralizuotos šildymo sistemos, atsakovui V. P. savanoriškai neketinus to daryti ir CK 6.390 straipsnio 1 dalies pagrindu 2017 m. rugsėjo 12 d. vienašališkai nutraukus sutartį, gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalis). Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai įvertinimai taikomi savanoriškai (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalis);

577.4.

58tik pagal standartines sąlygas paruoštą sutartį akceptavus atsakovui, teismas sprendime galėjo nustatyti kaltajai šaliai privalomai sumokėti delspinigius (CK 6.2 straipsnis; CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Ieškovė galimai nepateikė įrodymų, jog atsakovas raštu buvo informuotas apie delspinigių susidarymo priežastį (CPK 197 straipsnis). Be to palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos (CK 6.37 straipsnio 4 dalis).

598.

60Ieškovė UAB „Ukmergės šiluma“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos esminius argumentus:

618.1.

62Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m rugsėjo 18 d. priėmė nutartį, V. P. pareiškus teisėjai R. N. nušalinimą šioje civilinėje byloje, kuria pareiškimo netenkino ir ši nutartis yra neskundžiama. Teisėja R. N. toliau pagrįstai nagrinėjo civilinę bylą ir priėmė sprendimą šioje byloje;

638.2.

64Pasirašyti V. P. šilumos sutartis buvo siųsta 2018-11-15 registruotu laišku, 2018-11-16 įteikta gavėjui, tačiau sutarties atsakovas nepasirašė, nors 2018 metais, nagrinėjant analogišką civilinę bylą (Nr. 2-10087-675/2018), teismo posėdžio metu V. P. paaiškino: „kad sudaryti sutartį su ieškovu raštu nori, gali sudaryti ir nuo šiandien...“ , tačiau savo žodžio nesilaikė. 2019-11-05 teismo posėdžio metu, nagrinėjant šią civilinę bylą (Nr. 2-7120-675/2019), UAB „Ukmergės šiluma“ vėl norėjo pasirašyti šilumos vartojimo sutartį ir ją atsinešė į posėdį, tačiau V. P. į posėdį neatvyko. UAB „Ukmergės šiluma“ 2019-11-27 antrą kartą išsiuntė sutartį V. P. pasirašyti, tačiau jis sutarties neatsiėmė;

658.3.

66atsakovo V. P. nuosavybes teise turimo buto, esančio adresu ( - ), šildymas yra iš centralizuotų sistemų. 2017-09-12 V. P. pateikė UAB „Ukmergės Šiluma“ pranešimą apie energijos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą, bet 3 punkte pranešė, kad atsijungti nuo daugiabučio namo centralizuotos šildymo sistemos neketina. 2017-09-26 UAB „Ukmergės šiluma“, atsakydama į 2017-09-12 V. P. pateiktą raštą, išaiškino, kuo vadovaujantis ir nuo kada laikoma sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais ir kad atsijungimas nuo centralizuotos šildymo sistemos vyksta Statybos įstatymo nustatyta tvarka;

678.4.

68V. P. tiek anksčiau išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. 2-514-675/2018, 2-10087-675/2018, tiek šioje civilinėje byloje klaidina teismą ir visaip bando išvengti mokesčių už jo butui UAB „Ukmergės šiluma“ suteiktas šildymo paslaugas. V. P. savo prievolės atsiskaityti už pateiktą šilumos energiją neįvykdė, todėl galiojančių įstatymų (CK 6.37 straipsni, 6,38 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.383 straipsnis) pagrindu ieškovė turi teisę reikalauti priteisti delspinigius, ir 5 proc. metinių palūkanų, o vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ir bylinėjimosi išlaidas.

69IV.

70Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

71Apeliacinis skundas atmetamas

729.

73Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7410.

75Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

7611.

77Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo tenkintas reikalavimas dėl skolos už šilumos energijos tiekimą priteisimo teisėtumo ir pagrįstumo.

78Dėl naujų įrodymų priėmimo

7912.

80Vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

8113.

82Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė pateikė rašytinius įrodymus – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie apeliantui priklausantį butą kopiją; 2017 m. rugsėjo 12 d. apelianto ieškovei siųsto pranešimo apie energijos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimą kopiją; 2017 m. rugsėjo 26 d. UAB „Ukmergės šiluma“ atsakymo į apelianto 2017 m. rugsėjo 12 d. pranešimą kopiją; pašto kvitų kopijas.

8314.

84Pažymėtina, jog kartu su apeliaciniu skundu teikiamas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie apeliantui asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą bei 2017 m. rugsėjo 12 d. apelianto ieškovei siųstas pranešimas apie energijos pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimą jau yra civilinėje byloje, todėl pakartotinai nepriimami. Dėl 2017 m. rugsėjo 26 d. UAB „Ukmergės šiluma“ atsakymo į apelianto 2017 m. rugsėjo 12 d. pranešimą spręstina, jog šio įrodymo priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, todėl šis įrodymas priimamas (CPK 7, 314 straipsnis).

85Dėl ginčo esmės

8615.

87Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovė UAB „Ukmergės šiluma“ tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį atsakovui V. P. nuosavybės teise priklausančiam 51,79 kv. m. butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, jog atsakovo buto šildymas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Iš byloje esančių priskaitymų ir mokėjimų sąrašų bei mokėjimo pranešimų matyti, jog nuo 2018-04-01 iki 2019-04-30 už į atsakovui priklausantį butą patiektą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūros palaikymui (cirkuliacijai) ir šildymą ieškovė paskaičiavo 462,50 Eur skolą.

8816.

89Byloje nėra ginčo dėl skolos dydžio, apeliantas neginčijo ir aplinkybės, jog ieškinyje nurodytu laikotarpiu už šilumos energiją nebuvo mokama. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, jog apeliantas apskritai nesutinka mokėti už jam suteiktas šilumos tiekimo paslaugas, nurodydamas, jog su ieškove nėra sudaręs rašytinės sutarties, o taip pat, jog 2017 m. rugsėjo 12 d. ieškovei siųstu pranešimu atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį.

9017.

91Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo - pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.383 straipsnio 3 dalį, energijos pirkimo - pardavimo sutartis yra viešoji sutartis, kuriai taikomos CK 6.161 straipsnyje įtvirtintos viešųjų sutarčių nuostatos.

9218.

93Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje (ginčui aktuali redakcija) nustatyta, kad šilumos pirkimo - pardavimo sutartys sudaromos ar keičiamos laikantis standartinių sąlygų, o pagal šio straipsnio 2 dalį standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo - pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų tarpusavio santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas.

9419.

95Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 1-297 dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31) (toliau – Taisyklės) 1 punktą, šilumos tiekimo ir vartojimo Taisyklės reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims (Taisyklių 2 punktas). Taisyklių 19.1 punkte nustatyta, kad tarp šilumos tiekėjo su pastato savininku – šilumos vartotoju – sudaroma neterminuota šilumos pirkimo - pardavimo sutartis. Pagal Taisyklių 26 punktą šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. Standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartims galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygų (Taisyklių 27 punktas).

9620.

97Tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo - pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko – buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009).

9821.

99Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog atsakovo V. P. nuosavybė į butą, kuriam ieškovė tiekia šilumos paslaugas, įregistruota 2017-07-25 Pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu Nr. 3412. Šiuo atveju laikytina, jog šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šilumos tiekėjo ir buto, į kurį tiekiama šiluma, savininko V. P. nuo ginčo buto įsigijimo dienos. Tokia sutartis galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų. Tiek nagrinėjamos civilinės bylos, tiek Vilniaus regiono apylinkės teisme jau išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-10087-675/2018 (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kurioje iš atsakovo priteistas įsiskolinimas už šildymo tiekimą tik už kitus laikotarpius, duomenys patvirtina, jog būtent apeliantas vengia su ieškove sudaryti šilumos pirkimo - pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas.

10022.

101CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

10223.

103Įvertinęs byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantas turi pareigą sumokėti už jam teiktą šilumos energiją nuo 2018-04-01 iki 2019-04-30 pagal byloje esančius jam pateiktus mokėjimo pranešimus. Net ir nesant sudarytos rašytinės šilumos tiekimo sutarties, buto savininkas laikytinas atsakingu už butui tiekiamą šilumą ir privalo už ją atsiskaityti, todėl apeliacinio skundo argumentai susiję su rašytinės sutarties tarp ginčo šalių nebuvimu, atmestini kaip nepagrįsti.

10424.

105Apeliantas taip pat įrodinėja, jog 2017 m. rugsėjo 12 d. ieškovei siųstu pranešimu jis vienašališkai nutraukė sutartį, todėl skola iš jo priteista nepagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas ir šiuos argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

10625.

107Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šilumos vartotojas, pakeitęs buto (butų), kitų patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, turi teisę nutraukti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Buto (butų) ir kitų patalpų šildymo ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdas keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka remontuojant pastatą.

10826.

109Kasacinio teismo praktikoje ne kartą aptarta atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos procedūra, išaiškintas reikalavimas laikytis nustatytos šildymo sistemos įrenginių atjungimo tvarkos, pakeičiant savo buto (patalpų) šildymo būdą. Lietuvos Respublikos teisiniame reglamentavime (CK 6.390 straipsnis, Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnis) nustatyta butų savininkų teisė atjungti savo buto šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas nuo bendrų daugiabučio namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų, tačiau įgyvendindami šią teisę jie turi laikytis teisės aktų nustatytos atjungimo tvarkos, nepadaryti žalos kitų namo butų gyventojams (CK 6.390 straipsnio 1 dalis). Savininkas, kuris savo patalpų šilumos ir karšto vandens sistemas nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas teisės aktais nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos buitinis vartotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2013).

11027.

111Apeliantas į bylą nepateikė jokių duomenų apie jam priklausančio buto atjungimą nuo centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų. Apelianto ieškovei surašytas 2017 m. rugsėjo 12 d. pranešimas, kuriame nurodoma, jog apeliantas vienašališkai nutraukia sutartį, be kita ko nurodydamas, jog atsijungti nuo sistemos tinklų apeliantas neketina, laikytinas deklaratyviu pareiškimu ir toks pranešimas neįteisina atsijungimo nuo šildymo sistemų. Nagrinėjamu atveju apeliantas yra šilumos energijos vartotojas iki teisės aktų nustatyta tvarka įteisins buto šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimą ir jam tenka pareiga mokėti už šilumos energiją.

11228.

113Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnyje yra numatytos sąlygos, kurios privalomos sudarant šilumos pirkimo – pardavimo sutartis. Tarp privalomų sutarties sąlygų nurodytos šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą. Tai rodo, kad sudarant šilumos tiekimo sutartis privaloma numatyti ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, t. y. numatyti netesybas. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Aukščiau minėtų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 7 priede yra nustatytos pastato šildymo ir karšto vandens sutarčių bendrosios sąlygos, kurių 22 punktas nustato, kad sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymą ir karštą vandenį, pastato savininkui arba valdytojui arba buto ar kitų patalpų savininkui gali būti skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Iš byloje esančių apeliantui siųstų mokėjimo pranešimų matyti, jog apeliantas buvo informuojamas apie delspinigių susidarymą, nurodant jų dydį. Atsižvelgiat į tai ieškovė turėjo teisę reikalauti 1,73 Eur dydžio delspinigių ir pirmosios instancijos teismas, pagrįstai šiuos delspinigius priteisė.

11429.

115CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

11630.

117Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos teismo priteistos (patenkinto ieškovės reikalavimo) sumos, tai yra tiek nuo pagrindinės skolos, tiek nuo palūkanų, netesybų ar kitų nuostolių atlyginimo. Toks palūkanų skaičiavimas nelaikomas draudžiamomis dvigubomis palūkanomis CK 6.37 straipsnio 4 dalies prasme (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-276-469/2015). Dėl nurodytų aplinkybių apelianto argumentai dėl neteisėto dvigubų palūkanų priteisimo atmetami.

118Dėl argumentų susijusių su CPK 306 straipsnio 3 dalimi

11931.

120Apeliantas apeliaciniame skunde kelia abejones dėl CPK 306 straipsnio 3 dalies (2016 lapkričio 8 d. redakcija; TAR, 2016-11-17, Nr. 26956), kurioje buvo nustatyta, kad apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti CPK 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.

12132.

122CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu yra pagrindas manyti, jog įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus.

12333.

124Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo svarstyti apelianto nurodomos teisės normos prieštaravimo Konstitucijai, kadangi, kaip nurodo pats apeliantas, 2019 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu (TAR, 2019, Nr. 2019-03464) šis klausimas jau buvo išspręstas. Pažymėtina ir tai, jog apelianto nurodoma CPK 306 straipsnio 3 dalis neteko galios nuo 2020-01-30.

125Dėl argumentų susijusių su teismo nagrinėjusio bylą pirmojoje instancijoje šališkumu

12634.

127Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, jog pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjusi teisėja piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, buvo šališka.

12835.

129Pažymėtina, jog visais atvejais abejonės dėl teisėjų nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teismo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas.

13036.

131Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių bylą nagrinėjusios teisėjos suinteresuotumą bylos baigtimi, tendencingumą, išankstinį nusistatymą prieš apeliantą, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog teisėja buvo šališka. Be to teisėjos šališkumo klausimas šioje byloje buvo išspręstas Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo 2019 m. spalio 8 d. nutartimi – apelianto prašymas nušalinti bylą nagrinėjusią teisėją buvo atmestas.

13237.

133Įvertinęs visus kitus apeliacinio skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog kiti skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

13438.

135Apeliacinės instancijos teismui nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, suformuluotų kasacinio teismo praktikoje pažeidimo, nėra pagrindo daryti priešingas, nei padarė bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, išvadas. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas)

136Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

13739.

138Atsakovo apeliacinis skundas yra atmetamas, todėl apelianto prašymas dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė nepateikė teismui įrodymų apie apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

139Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

140Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. ieškovė UAB „Ukmergės šiluma“ pareikštu ieškiniu prašė priteisti... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, jog UAB „Ukmergės šiluma“ nuo 2010 m. rugsėjo 29 d.... 8. 3.... 9. Atsakovas V. P. prašė ieškinį atmesti.... 10. 4.... 11. Atsakovas nurodė, jog 2017-09-12 pranešimu apie energijos pirkimo-pardavimo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu... 15. 5.1.... 16. skolos susidarymo laikotarpiu šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo... 17. 5.2.... 18. iš Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo... 19. 5.3.... 20. atsakovas turi pareigą mokėti ieškovei už tiekiamą šilumos energiją. Iš... 21. 5.4.... 22. ieškovės prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti Šilumos tiekimo ir... 23. III.... 24. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 25. 6.... 26. Atsakovas V. P. apeliaciniu skundu prašo:... 27. 6.1.... 28. pripažinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 29. 6.2.... 30. nepažeidinėti procesinio lygiateisiškumo principo (Lietuvos Respublikos... 31. 6.3.... 32. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios... 33. 6.4.... 34. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti (CPK 326... 35. 6.5.... 36. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti (CPK 326... 37. 6.6.... 38. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti (CPK 326... 39. 6.7.... 40. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje „priteisti... 41. 6.8.... 42. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje „priteisti... 43. 6.9.... 44. panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje „priteisti... 45. 6.10.... 46. priėmus procesinį sprendimą atsakovo naudai, priteisti iš ieškovės... 47. 6.11.... 48. eliminuoti savo vidinį(-ius) įsitikinimą (-us) priiminėsiančiame... 49. 7.... 50. Atsakovo V. P. apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:... 51. 7.1.... 52. šalys, įgyvendindamos sutarties laisvės principą, turi teisę laisvai... 53. 7.2.... 54. teismo sprendimas „tenkinti ieškinį visiškai“ prieštarauja CK 6.2... 55. 7.3.... 56. bausmė privalomai atsijungti nuo centralizuotos šildymo sistemos, atsakovui... 57. 7.4.... 58. tik pagal standartines sąlygas paruoštą sutartį akceptavus atsakovui,... 59. 8.... 60. Ieškovė UAB „Ukmergės šiluma“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir... 61. 8.1.... 62. Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m rugsėjo 18 d. priėmė nutartį, V.... 63. 8.2.... 64. Pasirašyti V. P. šilumos sutartis buvo siųsta 2018-11-15 registruotu... 65. 8.3.... 66. atsakovo V. P. nuosavybes teise turimo buto, esančio adresu ( - ), šildymas... 67. 8.4.... 68. V. P. tiek anksčiau išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. 2-514-675/2018,... 69. IV.... 70. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 71. Apeliacinis skundas atmetamas... 72. 9.... 73. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 74. 10.... 75. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo... 76. 11.... 77. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 78. Dėl naujų įrodymų priėmimo ... 79. 12.... 80. Vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 81. 13.... 82. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė pateikė rašytinius... 83. 14.... 84. Pažymėtina, jog kartu su apeliaciniu skundu teikiamas Nekilnojamojo turto... 85. Dėl ginčo esmės... 86. 15.... 87. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovė UAB... 88. 16.... 89. Byloje nėra ginčo dėl skolos dydžio, apeliantas neginčijo ir aplinkybės,... 90. 17.... 91. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo - pardavimo sutartį... 92. 18.... 93. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje (ginčui... 94. 19.... 95. Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymą... 96. 20.... 97. Tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos... 98. 21.... 99. Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog atsakovo V. P.... 100. 22.... 101. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 102. 23.... 103. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas... 104. 24.... 105. Apeliantas taip pat įrodinėja, jog 2017 m. rugsėjo 12 d. ieškovei siųstu... 106. 25.... 107. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 108. 26.... 109. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą aptarta atjungimo nuo centralizuotos... 110. 27.... 111. Apeliantas į bylą nepateikė jokių duomenų apie jam priklausančio buto... 112. 28.... 113. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnyje yra numatytos... 114. 29.... 115. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 116. 30.... 117. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos teismo priteistos (patenkinto... 118. Dėl argumentų susijusių su CPK 306 straipsnio 3 dalimi... 119. 31.... 120. Apeliantas apeliaciniame skunde kelia abejones dėl CPK 306 straipsnio 3 dalies... 121. 32.... 122. CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu yra pagrindas... 123. 33.... 124. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo svarstyti apelianto nurodomos... 125. Dėl argumentų susijusių su teismo nagrinėjusio bylą pirmojoje instancijoje... 126. 34.... 127. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, jog pirmosios instancijos teisme bylą... 128. 35.... 129. Pažymėtina, jog visais atvejais abejonės dėl teisėjų nešališkumo ar... 130. 36.... 131. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių bylą... 132. 37.... 133. Įvertinęs visus kitus apeliacinio skundo argumentus, apeliacinės instancijos... 134. 38.... 135. Apeliacinės instancijos teismui nenustačius įrodymų tyrimo ir vertinimo... 136. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 137. 39.... 138. Atsakovo apeliacinis skundas yra atmetamas, todėl apelianto prašymas dėl... 139. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 140. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimą palikti...