Byla 2-291-840/2012
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant atsakovės D. Š. atstovui advokatui Vytautui Tučkui ir atsakovo A. M. atstovui advokato padėjėjui Tomui Ryzgeliui, nedalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovui ir atsakovams D. Š. ir A. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams D. Š. ir A. M. dėl nuostolių atlyginimo regreso teise.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:

4Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (j.a.k. 125709291) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams D. Š. (a.k. ( - )) ir A. M. (a.k. ( - ) prašydamas priteisti:

5- solidariai iš bendraatsakovų 61828,36 Lt nuostolių atlyginimo;

6- 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir

7- visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 1855,00 Lt žyminio mokesčio ir 783,20 Lt (628,00 Lt + 155,20 Lt) ieškinio priedų vertimo išlaidų (t. 1, b.l. 3-6, 19-122).

8Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (t. 2, b.l. 56, 64).

9Į teismo posėdį neatvyko atsakovai D. Š. ir A. M., tačiau atvyko jų atstovai: atsakovę D. Š. atstovauja advokatas Vytautas Tučkus, atsakovą A. M. ? advokato padėjėjas Tomas Ryzgelis, kas laikytina tinkamu atsakovų dalyvavimu teismo posėdyje (Lietuvos Respublikos CPK 51 str. 2 d.).

10Teismo posėdžio metu atsakovo A. M. atstovas advokato padėjėjas Tomas Ryzgelis su ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovės D. Š. atstovas advokatas Vytautas Tučkus teismo posėdžio metu su ieškiniu iš dalies sutiko, t.y. sutiko dėl 35000,00 Lt nuostolių atlyginimo, ir prašė ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, t.y. jį sumažinti, bei leisti atsakovei priteistą pinigų sumą mokėti dalimis. Atsakovės atstovas nurodė, jog iš tiesų jo atstovaujamoji D. Š. palaiko atsakovo A. M. poziciją, kad ji yra automobilio, kuriuo pateko į eismo įvykį ir padarė žalos Danijoje, savininkė, ji pažeidė Kelių eismo taisykles ir yra viena atsakinga už žalos atlyginimą. Automobilį iš atsakovo jo atstovaujamoji įsigijo pirkimo-pardavimo sutartimi. Atstovas teigė, kad ieškovo prašoma priteisti suma yra gerokai per didelė ir visiškai nepagrįsta. Be to, atstovas nurodė, jog šiuo metu jo atstovaujamosios turtinė padėtis yra labai sunki ir ji nepajėgi visos sumos sumokėti iš karto.

12Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras savo reikalavimus grindžia šiais argumentais (t. 1, b.l. 3-6, 119-122):

13- dėl atsakovės D. Š., vairavusios atsakovui A. M. priklausančią Lietuvos Respublikoje registruotą transporto priemonę „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), kaltės 2008 m. gegužės 7 d. Danijos Karalystėje įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta kita transporto priemonė – „F. M.“, valstyb. Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI). Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 str. 1 d. ir 41 str. 8 d.;

14- pagal TPVCAPDĮ 10 str. 1 d. įprastinė Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis suteikia reikiamos apimties draudimo apsaugą ne tik Lietuvoje, bet ir visose Europos Sąjungos valstybėse narėse (Europos ekonominės erdvės valstybėse, TPVCAPDĮ 2 str. 8 d.). Lietuva ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės yra tarptautinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos (žaliosios kortos sistemos) dalyvės. Vienas iš pagrindinių šios sistemos tikslų – užtikrinti, supaprastinti ir palengvinti nukentėjusiems asmenims jų patirtos žalos atlyginimo gavimą. Pagrindinis teisės aktas, kuriuo vadovaujasi šios sistemos valstybių nacionaliniai draudikų biurai, sprendžiant eismo įvykio metu patirtos žalos reguliavimo, atlyginimo ir tarpusavio atsiskaitymo už atlygintas žalas klausimus, yra Biurų tarybos Vidaus nuostatai (pagal TPVCAPDĮ – Vidaus tvarkos taisyklės) (paskelbti su 2003-07-28 Komisijos sprendimu dėl Direktyvos 72/166/EEB, susijusios su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikrinimu, taikymo (2003/564/EB). Žaliosios kortos sistema pagrįsta tuo, kad eismo įvykio valstybės (šiuo atveju – Danijos Karalystės) nacionalinis draudikų biuras (šiuo atveju – Dansk Forening For Internacional Motorkoretojsforsikring), būdamas išimtinai kompetentingas spręsti visus reikalus, susijusius su eismo įvykio šalyje taikomų teisės aktų aiškinimu ir žalų reguliavimu, atsako už tai, kad nukentėjusiems asmenims, esant jų reikalavimui, būtų atlyginta už jo valstybėje sukeltus eismo įvykius pagal eismo įvykio valstybėje taikomų teisės aktų nuostatas, o transporto priemonės įprastinės buvimo vietos – registracijos valstybės (šiuo atveju – Lietuvos Respublikos), nacionalinis draudikų biuras (šiuo atveju – ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras) atsako už jo valstybėje registruotomis transporto priemonėmis sukeltų žalų atlyginimą. Kai eismo įvykį sukėlusi transporto priemonė yra neapdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, iš pradžių žalą administruoja ir nukentėjusiems asmenims ją atlygina eismo įvykio valstybės nacionalinis biuras (dažniausiai jis yra ir nukentėjusios šalies nacionalinis draudikų biuras), kuris vėliau reikalavimą dėl išmokėtos žalos atlyginimo pateikia žalą sukėlusios nedraustos transporto priemonės registracijos valstybės nacionaliniam draudikų biurui (šiuo atveju – ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui);

15- 2008 m. gegužės 7 d. eismo įvykio valstybės – Danijos Karalystės, nacionalinis draudikų biuras – Dansk Forening For Internacional Motorkoretojsforsikring, vadovaudamasis Biurų tarybos Vidaus nuostatų 3 ir 5 str., sureguliavęs žalą ir išmokėjęs eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą, pateikė dėl eismo įvykio kaltos transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos Respublikos, nacionaliniam draudikų biurui – ieškovui, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, 133414,67 DKK (61828,36 Lt) dydžio reikalavimą. Pagal TPVCAPDĮ 17 str. 4 d. ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras moka išmoką dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje padarytos žalos pagal teisės aktus kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurios nacionalinis draudikų biuras pasirašė Vidaus tvarkos taisykles, jeigu kaltininkas, kurio transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra neapsidraudęs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras sumokėjo Danijos Karalystės nacionalinis draudikų biurui Dansk Forening For Internacional Motorkoretojsforsikring 133414,67 DKK (61828,36 Lt) 2008 m. gegužės 7 d. eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimo, nes: ši Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, galiojančiu ir Danijos Karalystėje; atsakovai neatlygino neapdrausta transporto priemone padarytos žalos tiesiogiai nukentėjusiam asmeniui; 2008 m. gegužės 7 d. eismo įvykyje nekentėjęs asmuo žalos atlyginimą gavo iš eismo įvykio vietos valstybės – Danijos Karalystės, nacionalinio draudikų biuro ? Dansk Forening For Internacional Motorkoretojsforsikring;

16- pagal TPVCAPDĮ 17 str. ir 23 str., ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, išmokėjęs Danijos Karalystės nacionaliniam draudikų biurui atsakovui A. M. priklausančia transporto priemone padarytos žalos atlyginimą bei su šios žalos administravimu susijusias išlaidas, įgijo teisę reikalauti išmokėtų pinigų iš abiejų atsakovų: transporto priemonės valdytojos D. Š. ir transporto priemonės savininko A. M.. Ieškovas raštu kreipėsi į abu atsakovus dėl Danijos Karalystės nacionaliniam draudikų biurui išmokėtų pinigų grąžinimo, tačiau iki šiol atsakovai prašomų pinigų ieškovui nesumokėjo ir nepateikė ieškovui eismo įvykio metu Danijos Karalystėje galiojusio transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento. Be to, ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras savo reikalavimus grindžia ir Lietuvos Respublikos CK 1.44 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.249 str. 4 d., 6.263 str., 6.270 str., 6.280 str. bei Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nuostatomis.

17Atsakovo A. M. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1, b.l. 79-82):

18- nors transporto priemonė „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), viešajame registre yra registruota jo vardu, tačiau jis nėra tinkama šalis šioje byloje, nes jis nėra ir eismo įvykio metu nebuvo nurodyto automobilio savininkas. Jis 2007 m. gegužės 21 d. sutartimi išsimokėtinai perleido ir sutarties pasirašymo dieną perdavė nuosavybės teise nurodytą automobilį atsakovei D. Š., kuri viena ir yra atsakinga už eismo įvykio metu nurodytu automobiliu jos padarytos žalos atlyginimą. Transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo fakto neregistravimas viešajame registre nepaneigia atsakovės D. Š. nuosavybės teisės į nurodytą automobilį. Joks teisės aktas nesieja automobilio nuosavybės atsiradimo/ praradimo nuo automobilio pirkimo-pardavimo sandorio įregistravimo;

19- ieškovo prašomas priteisti žalos atlyginimas yra per didelis, neatitinka protingumo ir teisingumo kriterijų, todėl turi būti mažintinas.

20Atsakovės D. Š. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1, b.l. 88-89): ieškovo prašoma priteisti žalos suma ? 61828,36 Lt, yra labai didelė, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.282 str. 3 d., mažintina dėl jos/ jos šeimos sunkios turtinės padėties. Šiuo metu ji yra vaiko priežiūros atostogose, šeima augina du mažamečius vaikus, šeimą išlaiko tik jos sutuoktinis.

21Iš byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad:

22- VĮ „Regitra“ duomenų bazėje (viešajame registre) 2008 m. gegužės 7 d. transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), savininku nurodytas atsakovas A. M. (a.k. ( - ) (t. 1, b.l. 9);

23- atsakovė D. Š., vairuodama transporto priemonę „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), 2008 m. gegužės 7 d. 1147 val. Danijos Karalystėje pateko į eismo įvykį, kurio metu buvo apgadinta jos vairuojama transporto priemonė ir kita transporto priemonė – „F. M.“, valstyb. Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI). Dėl šio eismo įvykio kalta pripažinta atsakovė D. Š. (t. 1, b.l. 30-45, 124, 126, 128,130-131);

24- 2008 m. gegužės 7 d. eismo įvykio metu apgadinta transporto priemonė – „F. M.“, valstyb. Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), buvo apžiūrėta žalų vertinimo ekspertų, padaryta žala buvo nustatyta ir įvertinta, sudarytos remonto darbų sąmatos (t. 1, b.l. 124, 126, 128,130-131);

25- ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 2008-10-15 informavo Danijos transporto priemonių draudikų biurą ? Dansk Forening For Internacional Motorkoretojsforsikring, jog Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė 2008 m. gegužės 7 d. 1147 val. nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (t. 1, b.l. 46);

26- Danijos transporto priemonių draudikų biuras 2009-01-07 ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui pateikė reikalavimą/ sąskaitą faktūrą Nr. 172779 dėl 133444,67 DKK (kompensacija už turtinę žalą – 116012,76 DKK; nagrinėjimo mokestis – 17401,91 DKK, banko komisinis mokestis – 30,00 DKK ) sumokėjimo (t. 1, b.l. 29);

27- ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 2009-03-02 pareiškimu tarptautiniam pavedimui Nr. 09430000 sumokėjo Danijos transporto priemonių draudikų biurui 133414,67 DKK (t. 1, b.l. 61);

28- atsakovė D. Š. kreipėsi į ieškovą Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą raštu dėl 2009-07-10 pretenzijos dėl 61828,36 Lt žalos atlyginimo prašydama dėl sunkios turtinės padėties atidėti jai žalos atlyginimo mokėjimą metams ir išskaidant mokėjimus trejiems-ketveriems metams (t. 2, b.l. 27). Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro teisininkė, išnagrinėjusi atsakovės prašymą, 2009-07-30 kreipėsi į direktorių su teikimu pasirašyti sutartį dėl žalos atlyginimo, nustatant 3,00 proc. dydžio metines palūkanas, 61828,36 Lt žalos atlyginimą mokant dalimis per 51 mėn. (nuo 2009-09-30 iki 2013-08-30), kas mėnesį mokant po 1300,00 Lt, paskutinė įmoka – 909,10 Lt (t. 2, b.l. 28). Atsakovei ieškovas 2009-08-04 raštu išsiuntė sutartį dėl žalos atlyginimo ir paprastą vekselį pasirašyti (t. 2, 29);

29- ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 2010-06-28 el. paštu priminė atsakovei D. Š. apie jai išsiųstą sutartį dėl 61828,36 Lt žalos atlyginimo mokėjimo dalimis. Šiame rašte ieškovas atsakovei nurodė, jog jos pasirašyta sutartis negauta, taip pat iš jos negauta nė viena žalos atlyginimo įmoka (t. 1, b.l. 62, t. 2, b.l. 30);

30- ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras 2011-09-12 pateikė pretenziją atsakovui A. M. dėl 61828,36 Lt žalos, padarytos 2008 m. gegužės 7 d. Danijos Karalystėje jam priklausančiu automobiliu „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ) (t. 1, b.l. 63);

31- atsakovai D. Š. ir A. M. 2007 m. gegužės 21 d. Kaune sudarė paskolos sutartį (t. 1, b.l. 83-84), kuria atsakovas A. M. (kreditorius) atsakovei D. Š. (paskolos gavėja) suteikė 19200,00 Lt paskolą, kurią paskolos gavėjas privalo grąžinti sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis (sutarties 1.1 p.). Paskolos gavėjas turi teisę naudoti paskolos sumą automobilio „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), įsigijimui (sutarties 2 p.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolos sumą kreditoriui iki 2008 m. birželio 10 d. Mokėjimai vyksta pagal sutartyje nustatytą grafiką į kreditoriaus sąskaitą kredito įstaigoje: iš viso dvylika mokėjimų po 1600,00 Lt (sutarties 2.1 p.). Sutarties 2.2 p. numatyti delspinigiai už laiku negrąžintą paskolą. Paskolos gavėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti visas savo prievoles pagal šią sutartį, įskaitant ir paskolos grąžinimą sutartyje nustatytais terminais (sutarties 3.1.1.1 p.). Sutartis pasibaigia, kai paskolos gavėjas kreditoriui grąžina visą paskolos sumą bei įvykdo kitas savo prievoles pagal šią sutartį (sutarties 4.1 p.). Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti paskolą arba jos dalį anksčiau nei numatyta šioje sutartyje (sutarties 4.2 p.). Kreditorius turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą ir reikalauti grąžinti visą paskolos sumą ar jos dalį, jei paskolos gavėjas nustatytu laiku neįvykdo bet kokios prievolės pagal sutartį po kreditoriaus raštiško įspėjimo (sutarties 4.3 p.). Nutraukus sutartį anksčiau termino, paskolos gavėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų, grąžinti visą paskolą, sumokėti netesybas, jeigu jos priklauso (sutartis pasirašyta abiejų šalių – abiejų atsakovų);

32- pagal atsakovo A. M. kredito įstaigoje esančios asmeninės sąskaitos išrašą (t. 1, b.l. 86) atsakovė D. Š. nuo 2007-01-01 iki 2008-12-31 jam mokėjo penkis kartus: 2007-06-27 (1000,00 Lt); 2007-07-10 (600,00 Lt); 2007-08-09 (1600,00 Lt); 2007-09-24 (1670,00 Lt) ir 2007-10-17 (1670,00 Lt). Visus kartus atsakovė nurodė, jog už BMW;

33- pagal atsakovo A. M. kredito įstaigoje esančios asmeninės sąskaitos išrašą (t. 1, b.l. 85) V. Š. nuo 2007-01-01 iki 2008-12-31 jam mokėjo taip pat penkis kartus: 2008-05-07 (2200,00 DKK); 2008-06-06 (4500,00 DKK); 2008-07-02 (5000,00 DKK); 2008-07-23 (1900,00 DKK) ir 2008-08-06 (2100,00 DKK). Visus kartus įmokų paskirtis nenurodyta;

34- pagal santuokos liudijimą atsakovė D. Š. ir V. Š. nuo 2006 m. yra sutuoktiniai (t. 2, b.l. 11), augina sūnų (t. 2, b.l. 12). Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka tinkamų įrodymų apie naujagimę dukterį teismui nepateikta;

35- pagal VĮ „Regitros“ 2012-06-05 ir VĮ Registrų cento 2012-06-04 pažymas atsakovės D. Š. ir V. Š. vardu registruotų transporto priemonių ir nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje nėra (t. 2, b.l. 9-10);

36- pagal Lindorff Oy 2012-06-15 raštą ir Alytaus raj. apylinkės teismo 2009-01-13 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-4158-179 kredito įstaiga AB DNB bankas atsakovei D. Š. ir jos sutuoktiniui V. Š. suteikė 10000,00 Lt vartojimo kreditą (2006-04-07 vartojimo kredito sutartis Nr. 10035), tačiau kreditas nebuvo grąžintas, Alytaus raj. apylinkės teismo 2008-11-27 sprendimu AB DNB bankui iš D. Š. ir jos sutuoktinio V. Š. solidariai priteista 8552,98 Lt negrąžinto kredito, 831,43 Lt nesumokėtų palūkanų ir 310,35 Lt delspinigių, 7,50 proc. dydžio metinių palūkanų ir 2259,83 Lt bylinėjimosi išlaidų (t. 2, b.l. 32-34);

37- pagal kredito įstaigos „Swedbank“, AB, 2012-09-21 raštą kredito įstaiga atsakovei D. Š. ir jos sutuoktiniui V. Š. suteikė 5000,00 Lt kreditą (2006-05-05 vartojimo kredito sutartis Nr. 06-030660-VA), tačiau klientai sutarties nevykdė, dėl ko kredito įstaiga 2008-02-06 sutartį nutraukė. Šiuo metu D. Š. ir V. Š. skola kredito įstaiga yra 5405,75 Lt (t. 2, b.l. 47);

38- iš atsakovės D. Š. ir jos atstovo advokato Vytauto Tučkaus 2012-04-11 el. susirašinėjimo matyti, jog atsakovė gana detaliai paaiškina ir konkrečiai nurodo atstovui jos ir jos sutuoktinio gaunamas pajams bei išlaidas Danijos Karalystėje (t. 2, b.l. 5), tačiau teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės nebuvo pateiktas nė vienas atsakovės teiginius patvirtinantis įrodymas, nors ne kartą atsakovei buvo suteikta tokia galimybė (tuo pagrindu buvo derinamos teismo posėdžių datos ir net atidedami teismo posėdžiai, t. 2, b.l. 36-37, 49-51), o ir pati atsakovė dar 2012-03-28 atsiliepime į ieškinį žadėjo artimiausiu metu surinkti, išversti į lietuvių kalbą ir pateiki teismui rašytinius įrodymus dėl sunkios jos turtinės padėties (t. 1, b.l. 88-89).

39Ieškinys tenkintinas iš dalies.

40Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti bylos dalyviams pateikti papildomus įrodymus (Lietuvos Respublikos CPK 179 str. 1 d.), o tam, kad išsiaiškintų byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialių žinių, teismas gali skirti ekspertizę (Lietuvos Respublikos CPK 212 str.).

41Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

42Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

43Nagrinėjamu atveju ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pareiškė ieškinį atsakovams D. Š. ir A. M. dėl nuostolių atlyginimo regreso teise dėl to, jog atsakovės D. Š., vairavusios atsakovui A. M. priklausančią Lietuvos Respublikoje registruotą transporto priemonę „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), kaltės 2008 m. gegužės 7 d. Danijos Karalystėje įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta kita transporto priemonė – „F. M.“, valstyb. Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), o Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, dėl ko ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atlygino Danijos Karalystės nacionaliniam draudikų biurui eismo įvykio metu patirtus nuostolius – 133414,67 DKK (61828,36 Lt).

44Ginčo dėl to, kad atsakovė D. Š., vairuodama transporto priemonę „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), 2008 m. gegužės 7 d. Danijos Karalystėje pateko į eismo įvykį, kurio metu buvo apgadinta ir kita transporto priemonė – „F. M.“, valstyb. Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI); kad atsakovė D. Š. yra kalta dėl šio eismo įvykio; kad atsakovės D. Š. tąkart vairuota transporto priemonė „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), yra registruota Lietuvos Respublikoje atsakovo A. M. vardu; kad Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), eismo įvykio metu nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atlygino Danijos Karalystės nacionaliniam draudikų biurui šio eismo įvykio metu patirtus nuostolius – 133414,67 DKK (61828,36 Lt), nėra.

45Civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių atsiradimo metu galiojantys teisės aktai, t.y. teisiniam ginčui išspręsti gali būti taikomos ir teisės normos, kurios bylos nagrinėjimo metu jau yra netekusios galios, tačiau kurios galiojo teisinių santykių tarp ginčo šalių atsiradimo metu.

46Pagal eismo įvykio metu (2008 m. gegužės 7 d.) galiojusių Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. (regreso teisė į žalos padariusį asmenį) redakciją ir Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 23 str. 1 d. redakciją ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 str. 1 d. 1 p. (kaltininkas padarė žalą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neapdrausta transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje). Šio TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. nustatyto imperatyvo teismas yra saistomas, todėl negali riboti ieškovo teisės reikalauti taikyti civilinę atsakomybę įstatymo nurodytiems subjektams, t.y. ne kartą Lietuvos teismų praktikoje buvo išaiškinta, jog TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. formuluotė negali būti suprantama kaip atsakomybės subjektų alternatyva, o turi būti taikomos solidariosios atsakomybės sąlygos (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 3 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 4 d., jeigu skolininkų pareiga solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium. Šiuo atveju ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimo ir iš transporto priemonės valdytojo, ir iš transporto priemonės savininko.

47Nagrinėjamu atveju atsakovas A. M. ginčija transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), nuosavybę, t.y. atsakovas teigia, jog nors viešajame registre nurodyta transporto priemonė yra registruota jo vardu, tačiau jis nėra tinkama šalis šioje byloje, nes jis nėra ir eismo įvykio metu nebuvo nurodyto automobilio savininkas. Jis 2007 m. gegužės 21 d. sutartimi išsimokėtinai perleido ir sutarties pasirašymo dieną perdavė nuosavybės teise nurodytą automobilį atsakovei D. Š., kuri viena ir yra atsakinga už eismo įvykio metu nurodytu automobiliu jos padarytos žalos atlyginimą. Transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo fakto neregistravimas viešajame registre nepaneigia atsakovės D. Š. nuosavybės teisės į nurodytą automobilį. Joks teisės aktas nesieja automobilio nuosavybės atsiradimo/ praradimo nuo automobilio pirkimo-pardavimo sandorio įregistravimo (t. 1, b.l. 79-82). Šiuos teiginius atsakovas A. M. įrodinėja 2007 m. gegužės 21 d. jo ir atsakovės D. Š. sudaryta sutartimi bei jo kredito įstaigoje turimos sąskaitos išrašais (t. 1, b.l. 83-86).

48Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras bylos nagrinėjimo teisme metu nesutiko su atsakovo A. M. atsikirtimais, nes, ieškovo nuomone, atsakovo pateikti įrodymai neįrodo transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), nuosavybės perdavimo atsakovei D. Š. dar iki eismo įvykio (t. 1, b.l. 119-122).

49Įvertinęs ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro rašytinius argumentus, atsakovų D. Š. ir A. M. atstovų paaiškinimus bei teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei tikėtinumo taisykle, daro išvadą, jog atsakovas A. M. nėra tinkamas atsakovas šioje byloje, todėl ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinys jam dėl nuostolių atlyginimo regreso teise atmestinas, nes:

50- nuosavybės teisė gali būti įgyjama/ prarandama sandoriu (Lietuvos Respublikos CK 4.47 str. 1 p.). Automobilis gali būti įgyjamas įvairiais sandoriais, ne tik pirkimo-pardavimo sutartimi. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.75 str. 1 d. įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją, t.y. privaloma tam tikrų sandorių teisinė registracija gali būti nustatyta tik įstatymu, o ne poįstatyminiu aktu. Joks įstatymas nenumato transporto priemonės nuosavybės įgijimo ar praradimo registracijos viešajame registre. Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo normas viešajame eisme leidžiama dalyvauti nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms. Šio įstatymo 2 str. 32 d. nustatyta, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas – veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Šioje įstatymo normoje, nustatančioje išvardytų transporto priemonių registravimą, taip pat nenustatyta reikalavimo įregistruoti, be kita ko, privalomai, transporto priemonės nuosavybės įgijimo/ praradimo sandorio. Iš Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais 25 str. 2 d. ir 27 str. 1 ir 3 d. įtvirtintų nuostatų darytina išvada, kad registruojama tik transporto priemonė (daiktas), bet ne jos įsigijimo/ praradimo pagrindas, t.y. sandoris. Pats automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo/ pasibaigimo pagrindas. Vieši Transporto priemonių registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Vieši registro duomenys ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui leidžia tik identifikuoti galimą atsakovą TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. prasme, bet nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir neužkerta kelio atsakovui ginčyti savo materialinio ir procesinio subjektiškumo dėl nuosavybės teisių į transporto priemonę. Atsižvelgiant į tai, ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro teiginys, kad atsakovas A. M. eismo įvykio metu buvo ir yra transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), savininkas, tik dėl to, kad taip nurodyta viešajame registre, atmestinas;

51- nors atsakovo A. M. teismui pateikta rašytinė jo ir atsakovės D. Š. 2007 m. gegužės 21 d. Kaune sudaryta sutartis (t. 1, b.l. 83-84) yra įvardyta paskolos sutartimi ir iš esmės atitinka paskolos sutarties požymius (viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d.), tačiau teismas, aiškindamas sutarties turinį, privalo atsižvelgti į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat būtina vadovautis Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais, t.y. sandorio sąlygos turi būti aiškinamos taip, jog aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Viena iš atsakovo A. M. teismui pateiktos 2007 m. gegužės 21 d. sutarties sąlygų (sutarties 2 p.) – „paskolos gavėjas turi teisę naudoti paskolos sumą automobilio „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), įsigijimui“. Iš atsakovo A. M. kredito įstaigoje esančios asmeninės sąskaitos išrašo (t. 1, b.l. 86) matyti, kad atsakovė D. Š. tik po šios sutarties sudarymo pervesdavo atsakovui A. M. pinigų būtent šioje sutartyje nurodytais terminais ir sutartą pinigų sumą litais, nurodydama kad už transporto priemonę „BMW“. Po eismo įvykio atsakovui A. M. pinigus Danijos Karalystės kronomis pervesdavo atsakovės D. Š. sutuoktinis V. Š., jau nenurodydamas įmokų paskirties. Pažymėtina, kad sutartyje nenurodyta automobilio pirkimo-pardavimo kaina. Atsakovas A. M. tvirtina, kad būtent nurodytos sutarties pasirašymo dieną jis atsakovei D. Š. ir perdavė automobilį nuosavybės teise, t.y. naudotis kaip savu. Šiuos atsakovo A. M. teiginius bylos nagrinėjimo metu ne kartą patvirtino atsakovės D. Š. atstovas. Teismui nėra jokio pagrindo netikėti atsakovais, nes pagal pateiktus rašytinius įrodymus labiau tikėtina, kad taip ir buvo, negu nebuvo. Pati atsakovė D. Š., atsakydama į ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro pretenziją, dar 2009 m. prisiėmė visą atsakomybę už eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą ir prašė ieškovo dėl sunkios turtinės padėties atidėti jai žalos atlyginimo mokėjimą metams, išskaidant mokėjimus trejiems-ketveriems metams (t. 2, b.l. 27). Ieškovas sutiko dėl atsakovės D. Š. nuostolių atlyginimo, net parengė sutartį dėl žalos atlyginimo ir paprastąjį vekselį bei išsiuntė paruoštus dokumentus atsakovei pasirašyti (t. 2, b.l. 28-30), kas teismui leidžia daryti išvadą, jog ir ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atsakovę D. Š. laikė transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), valdytoja ir savininke. Atsakovui A. M. pretenziją dėl eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimo ieškovas pateikė tik 2011-09-12 (t. 1, b.l. 63). Iš tiesų atsakovo A. M. pateiktoje 2007 m. gegužės 21 d. sutartyje nėra nurodytas transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), nuosavybės teisės perleidimo momentas, tačiau tokiu atveju taikytinos Lietuvos Respublikos CK 4.49 str. 1 d. nuostata, jog daikto įgijėjas nuosavybės teisę į daiktą įgyja nuo jo perdavimo momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Specialių nuostatų dėl transporto priemonės perleidimo momento įstatymuose nėra. Tai, kad atsakovo A. M. vardu registruotas automobilis dar iki eismo įvykio Danijos Karalystėje buvo perduotas atsakovei D. Š. įrodo ir pats eismo įvykio faktas. Visos šios aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, jog atsakovas A. M. dar 2007 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikoje, t.y. iki eismo įvykio Danijos Karalystėje, perdavė atsakovei D. Š. transporto priemonę „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), nuosavybės teise. Tiek eismo įvykio Danijos Karalystėje metu, tiek ir dabar transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), savininkė yra atsakovė D. Š., kuriai ir tenka pareiga atlyginti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui Danijos Karalystėje įvykusio eismo įvykio metu patirtus nuostolius, nes ji kalta dėl eismo įvykio, jos transporto priemonė nebuvo apdrausta civilinės atsakomybės draudimu ir ji vienintelė privalėjo transporto priemonę apdrausti.

52Atsakovė D. Š. teigia, kad ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro prašoma priteisti nuostolių atlyginimo suma ? 61828,36 Lt, yra labai didelė, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.282 str. 3 d., mažintina dėl jos/ jos šeimos sunkios turtinės padėties (t. 1, b.l. 88-89) iki 35000,00 Lt. Tai, kad ieškovo prašoma priteisti nuostolių atlyginimo suma yra per didelė pritarė ir atsakovas A. M. (t. 1, b.l. 79-82).

53Pažymėtina, kad 2008 m. gegužės 7 d. Danijos Karalystėje įvykusio eismo įvykio metu patirtus nuostolius įvertino ir eismo įvykio metu nukentėjusiajam asmeniui atlygino ne ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, o Danijos Karalystės nacionalinis draudikų biuras ? Dansk Forening For Internacional Motorkoretojsforsikring, kuris pagal Biurų tarybos Vidaus nuostatų (pagal TPVCAPDĮ – Vidaus tvarkos taisyklės) (paskelbtų su 2003-07-28 Komisijos sprendimu dėl Direktyvos 72/166/EEB, susijusios su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikrinimu, taikymo (2003/564/EB) (t. 1, b.l. 47-60) 5 str. yra išimtinai kompetentingas spręsti visus reikalus, susijusius su eismo įvykio šalyje taikomų teisės aktų aiškinimu ir žalų reguliavimu, atsako už tai, kad nukentėjusiems asmenims, esant jų reikalavimui, būtų atlyginta už jo valstybėje sukeltus eismo įvykius pagal eismo įvykio valstybėje taikomų teisės aktų nuostatas, o transporto priemonės įprastinės buvimo vietos – registracijos valstybės (šiuo atveju – Lietuvos Respublikos), nacionalinis draudikų biuras (šiuo atveju – ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras) atsako už jo valstybėje registruotomis transporto priemonėmis sukeltų žalų atlyginimą. Be to, pagal TPVCAPDĮ 17 str. 5 d. tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras moka išmoką dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar užsienio valstybėje nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytos ir administruotos žalos, išmoka eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui mokama atsižvelgiant į Bendradarbiavimo nuostatus ir į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus.

54Taip pat pažymėtina ir tai, kad nė vienas atsakovas: nei D. Š., nei A. M., atstovaujami kompetentingų atstovų, nepateikė teismui nė vieno rašytinio įrodymo, paneigiančio ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro prašomą priteisti nuostolių atlyginimo sumą. Teismo posėdžio metu atsakovo A. M. atstovas advokato padėjėjas Tomas Ryzgelis teigė, jog tokius rašytinius įrodymus turėjo pateikti atsakovės D. Š. atstovas, tačiau atsakovės D. Š. atstovas advokatas Vytautas Tučkus tokių rašytinių įrodymų nuo pat įstojimo į bylą (2012 m. kovo, t. 1, b.l. 74-75) iki bylos nagrinėjimo iš esmės taip ir nepateikė, tik ne kartą žadėjo tai padaryti, dėl ko ne kartą atsakovei ir jos atstovui buvo suteikta tokia galimybė (tuo pagrindu buvo derinamos teismo posėdžių datos ir net atidedami teismo posėdžiai, t. 2, b.l. 36-37, 49-51).

55Be to, nagrinėjamu atveju netaikytinos atsakovės D. Š. Lietuvos Respublikos CK 6.282 str. 3 d., kurios pagrindu dėl jos turtinės padėties turėtų būti sumažinta ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro prašoma priteisti nuostolių atlyginimo suma, nuostatos, o taikytinos Lietuvos Respublikos CK 6.251 str. nuostatos.

56Lietuvos Respublikos CK 6.251 str. 1 d. yra įtvirtintas visiškas padarytų nuostolių atlyginimo principas, o šio straipsnio 2 d. yra numatytos išimtys, kada nuostolių atlyginimas gali būti mažinamas, tačiau tik išimtinais atvejais ir jis ribojamas draudimo suma, kuria atsakovės D. Š. civilinė atsakomybė turėjo būti privalomai apdrausta, t.y. mažintinas atlygintinų nuostolių dydis negali būti mažesnis už draudimo sumą, kuria atsakovės civilinė atsakomybė turėjo būti privalomai apdrausta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010). Pagal TPVCAPDĮ 11 str. 1 d. atsakovės D. Š. transporto priemonės „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), eismo įvykio Danijos Karalystėje metu valdytojų civilinė atsakomybė privalomai turėjo būti apdrausta 500000,00 EUR dėl žalos asmeniui (tarp jų 1000,00 EUR dėl neturtinės žalos) ir 100000,00 EUR dėl žalos turtui. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro prašoma priteisti nuostolių atlyginimo suma ? 61828,36 Lt, yra gerokai mažesnė už draudimo sumą, todėl nemažintina.

57Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, iš atsakovės D. Š. ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui priteistina 61828,36 Lt nuostolių atlyginimo bei 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (t.y. 2012 m. vasario 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

58Atsakovės D. Š. atstovas advokatas Vytautas Tučkus teismo posėdžio metu su ieškiniu iš dalies sutiko, t.y. sutiko dėl 35000,00 Lt nuostolių atlyginio, ir prašė ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies, t.y. jį sumažinti, bei leisti atsakovei priteistą pinigų sumą mokėti dalimis.

59Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras bylos nagrinėjimo teisme metu nesutiko su teismo sprendimo išdėstymu atsakovei D. Š., nes jai jau buvo suteikta galimybė mokėti eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą dalimis, tačiau ji atsisakė (t. 2, b.l. 26-30).

60Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, išdėstyti sprendimo įvykdymą. Teismas taip pat turi atsižvelgti ir į sprendimo įvykdymo išdėstymo tikslingumą bei į išieškotojo interesus.

61Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė D. Š. yra susituokusi ir augina sūnų (t. 2, b.l. 11-12). Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka tinkamų įrodymų apie naujagimę dukterį teismui nepateikta. Pagal VĮ „Regitros“ ir VĮ Registrų cento 2012 m pažymas atsakovės D. Š. ir V. Š. vardu registruotų transporto priemonių ir nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikoje nėra (t. 2, b.l. 9-10). Alytaus raj. apylinkės teismo 2008-11-27 sprendimu AB DNB bankui iš D. Š. ir jos sutuoktinio V. Š. solidariai priteista 8552,98 Lt negrąžinto kredito, 831,43 Lt nesumokėtų palūkanų ir 310,35 Lt delspinigių, 7,50 proc. dydžio metinių palūkanų ir 2259,83 Lt bylinėjimosi išlaidų (t. 2, b.l. 32-34). Šiuo metu D. Š. ir V. Š. kredito įstaigai „Swedbank“, AB, yra skolingi 5405,75 Lt. Teismui taip pat pateiktas atsakovės D. Š. ir jos atstovo advokato Vytauto Tučkaus 2012-04-11 el. susirašinėjimas, iš kurio matyti, jog atsakovė gana detaliai paaiškina ir konkrečiai nurodo atstovui jos ir jos sutuoktinio gaunamas pajams bei išlaidas Danijos Karalystėje (t. 2, b.l. 5), tačiau teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės nebuvo pateiktas nė vienas atsakovės teiginius patvirtinantis įrodymas, nors ne kartą atsakovei buvo suteikta tokia galimybė (tuo pagrindu buvo derinamos teismo posėdžių datos ir net atidedami teismo posėdžiai, t. 2, b.l. 36-37, 49-51), o ir pati atsakovė dar 2012-03-28 atsiliepime į ieškinį žadėjo artimiausiu metu surinkti, išverti į lietuvių kalbą ir pateiki teismui rašytinius įrodymus dėl sunkios jos turtinės padėties (t. 1, b.l. 88-89).

62Atsižvelgus į tai, atsakovei D. Š. nepateikus pakankamai rašytinių įrodymų, pagrindžiančių jos sunkią turtinę padėtį, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, šalių lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principais, daro išvadą, jog atsakovei D. Š. teismo sprendimo įvykdymas neišdėstytinas.

63Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 50 proc.) iš atsakovės D. Š. priteistinos ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai ieškinio patenkintų reikalavimų daliai – 927,50 Lt žyminio mokesčio ir 391,60 Lt ieškinio priedų vertimo išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.) (t. 1, b.l. 68, 64, 66, 132-133).

64Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 50 proc.) iš atsakovės D. Š. ir iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro priteistina po 29,20 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

66Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį tenkinti iš dalies.

67Priteisti iš D. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - ); ( - )) 61828,36 Lt (šešiasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis litus 36 ct) nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012 m. vasario 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui (j.a.k. 125709291, buveinė: Algirdo g. 38, Vilnius).

68Priteisti iš D. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - ); ( - )) 927,50 Lt (devynis šimtus dvidešimt septynis litus 50 ct) žyminio mokesčio ir 391,60 Lt (tris šimtus devyniasdešimt vieną litą 60 ct) ieškinio priedų vertimo išlaidų Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui (į.k. 125709291, buveinė: Algirdo g. 38, Vilnius).

69Kitą ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinio dalį atmesti.

70Priteisti iš D. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - ); ( - )) ir iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (j.a.k. 125709291, buveinė: Algirdo g. 38, Vilnius) po 29,20 Lt (dvidešimt devynis litus 20 ct) pašto išlaidų valstybei (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

71Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (j.a.k.... 5. - solidariai iš bendraatsakovų 61828,36 Lt nuostolių atlyginimo;... 6. - 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 7. - visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 1855,00 Lt žyminio mokesčio ir... 8. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovas į... 9. Į teismo posėdį neatvyko atsakovai D. Š. ir A. M., tačiau atvyko jų... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo A. M. atstovas advokato padėjėjas Tomas... 11. Atsakovės D. Š. atstovas advokatas Vytautas Tučkus teismo posėdžio metu su... 12. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras savo... 13. - dėl atsakovės D. Š., vairavusios atsakovui A. M. priklausančią Lietuvos... 14. - pagal TPVCAPDĮ 10 str. 1 d. įprastinė Lietuvos Respublikoje registruotų... 15. - 2008 m. gegužės 7 d. eismo įvykio valstybės – Danijos Karalystės,... 16. - pagal TPVCAPDĮ 17 str. ir 23 str., ieškovas Lietuvos Respublikos transporto... 17. Atsakovo A. M. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t. 1,... 18. - nors transporto priemonė „BMW, 728“, valstyb. Nr. ( - ), viešajame... 19. - ieškovo prašomas priteisti žalos atlyginimas yra per didelis, neatitinka... 20. Atsakovės D. Š. atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais argumentais (t.... 21. Iš byloje esančių ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių... 22. - VĮ „Regitra“ duomenų bazėje (viešajame registre) 2008 m. gegužės 7... 23. - atsakovė D. Š., vairuodama transporto priemonę „BMW, 728“, valstyb.... 24. - 2008 m. gegužės 7 d. eismo įvykio metu apgadinta transporto priemonė –... 25. - ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras... 26. - Danijos transporto priemonių draudikų biuras 2009-01-07 ieškovui Lietuvos... 27. - ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras... 28. - atsakovė D. Š. kreipėsi į ieškovą Lietuvos Respublikos transporto... 29. - ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras... 30. - ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras... 31. - atsakovai D. Š. ir A. M. 2007 m. gegužės 21 d. Kaune sudarė paskolos... 32. - pagal atsakovo A. M. kredito įstaigoje esančios asmeninės sąskaitos... 33. - pagal atsakovo A. M. kredito įstaigoje esančios asmeninės sąskaitos... 34. - pagal santuokos liudijimą atsakovė D. Š. ir V. Š. nuo 2006 m. yra... 35. - pagal VĮ „Regitros“ 2012-06-05 ir VĮ Registrų cento 2012-06-04... 36. - pagal Lindorff Oy 2012-06-15 raštą ir Alytaus raj. apylinkės teismo... 37. - pagal kredito įstaigos „Swedbank“, AB, 2012-09-21 raštą kredito... 38. - iš atsakovės D. Š. ir jos atstovo advokato Vytauto Tučkaus 2012-04-11 el.... 39. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 40. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 41. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 42. Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę... 43. Nagrinėjamu atveju ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių... 44. Ginčo dėl to, kad atsakovė D. Š., vairuodama transporto priemonę „BMW,... 45. Civiliniams teisiniams santykiams taikytini civilinių teisinių santykių... 46. Pagal eismo įvykio metu (2008 m. gegužės 7 d.) galiojusių Lietuvos... 47. Nagrinėjamu atveju atsakovas A. M. ginčija transporto priemonės „BMW,... 48. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras bylos... 49. Įvertinęs ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro... 50. - nuosavybės teisė gali būti įgyjama/ prarandama sandoriu (Lietuvos... 51. - nors atsakovo A. M. teismui pateikta rašytinė jo ir atsakovės D. Š. 2007... 52. Atsakovė D. Š. teigia, kad ieškovo Lietuvos Respublikos transporto... 53. Pažymėtina, kad 2008 m. gegužės 7 d. Danijos Karalystėje įvykusio eismo... 54. Taip pat pažymėtina ir tai, kad nė vienas atsakovas: nei D. Š., nei A. M.,... 55. Be to, nagrinėjamu atveju netaikytinos atsakovės D. Š. Lietuvos Respublikos... 56. Lietuvos Respublikos CK 6.251 str. 1 d. yra įtvirtintas visiškas padarytų... 57. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, iš atsakovės D. Š. ieškovui... 58. Atsakovės D. Š. atstovas advokatas Vytautas Tučkus teismo posėdžio metu su... 59. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras bylos... 60. Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę... 61. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė D. Š. yra... 62. Atsižvelgus į tai, atsakovei D. Š. nepateikus pakankamai rašytinių... 63. Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 50 proc.)... 64. Ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 50 proc.)... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas... 66. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį... 67. Priteisti iš D. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - ); ( - )) 61828,36 Lt... 68. Priteisti iš D. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - ); ( - )) 927,50 Lt (devynis šimtus... 69. Kitą ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro... 70. Priteisti iš D. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - ); ( - )) ir iš Lietuvos Respublikos... 71. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno...