Byla 2A-338/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant: ieškovo atstovui D. S., atsakovo atstovams A. J. ir advokatei Kristinai Alešiūnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekspo – Matec“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos verslininkų namai“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-1630-431/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekspo – Matec“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos verslininkų namai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 231 330,70 Lt skolą, 50 277,36 Lt delspinigių, 9 107,76 Lt sutartinių palūkanų iki ieškinio padavimo teismui dienos, 11,84 procento įstatymines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas nurodė, kad 2007 m. spalio 29 d. su atsakovu sudarė rangos sutartį Nr. 07/10/29-ST/AZ, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti tam tikrus statybos darbus gyvenamajame name. 2007 m. lapkričio 14 d. pasirašytas priedas Nr. 1 prie sutarties dėl atraminių sienučių apklijavimo putų polistirolu, armuojant dvigubu sluoksniu, 2007 m. gruodžio 6 d. pasirašytas priedas Nr. 2 dėl įvažiavimo į garažą panduso betonavimo, 2008 m. kovo 6 d. - priedas Nr. 3 dėl palangių apskardinimo. Atsakovui laiku neperdavus darbo vietos bei ieškovui su atsakovu susitarus dėl papildomų darbų, taip pat dėl nepalankių meteorologinių sąlygų ieškovas negalėjo sutartyje numatytu laiku atlikti kai kurių darbų. Atsakovas sutiko su ieškovo rašte nurodytomis priežastimis, dėl kurių buvo būtina pratęsti numatytų darbų atlikimo terminus. Atliktus darbus atsakovas priėmė, pretenzijų dėl jų ieškovui neturėjo. Ieškovui pagal sutartį dar vykdant statybos darbus, atsakovas atsiuntė 2008 m. gegužės 14 d. raštą, kuriuo nutraukė rangos sutartį dėl ieškovo esą netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų ir priskaičiavo 151 000 Lt baudą pagal sutarties sąlygas. Ieškovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsakovas apmokėjo tik iš dalies. Nežiūrint to, 2008 m. liepos 4 d. tarp šalių buvo sudaryta dar viena sutartis dėl statybos rangos darbų atlikimo. Atsakovas pažeidė sutartį ir teisės aktų, reglamentuojančių sutarčių vykdymą, nuostatas, todėl ieškovas reiškia reikalavimus dėl nesumokėtų sumų už atliktus darbus, delspinigių bei palūkanų priteisimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies - priteisė ieškovui iš atsakovo 176 642,64 Lt skolą už atliktus darbus pagal rangos sutartis, 5 027,74 Lt delspinigių, 4 528,61 Lt palūkanų, 11,84 procento metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2008 m. rugsėjo 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 4 942 Lt žyminio mokesčio ir 4 392,08 Lt advokato pagalbos išlaidų, o atsakovui iš ieškovo 1 567,39 Lt advokato pagalbos išlaidų. Likusią ieškinio dalį teismas atmetė.

7Sprendime nurodyta, kad už atliktus darbus nesumokėta atlyginimo dalis, kurią ieškovas prašė priteisti iš atsakovo, yra 176 000 Lt. Atsakovas neginčijo ieškovo aktuose nurodytos atliktų darbų sumos ir ieškovo prašomos priteisti skolos dydžio. Jis savo poziciją motyvavo tuo, kad po visų darbų atlikimo jis ieškovui sumokėjo skirtumą tarp ieškovo atliktų darbų vertės ir atsakovo priskaičiuotų ieškovui baudų pagal sutartį. Atsakovui, pasirašiusiam ieškovo atliktų darbų aktus be išlygų, be trūkumų ar defektų konstatavimo, tenka pareiga apmokėti už atliktą darbą. Teismas laikėsi nuostatos, kad jeigu ieškovas (rangovas) neprieštarautų atsakovui (užsakovui) dėl savo atsakomybės už prievolės įvykdymo terminų pažeidimą, tai užsakovas galėtų skaičiuoti sutartyje numatytas netesybas (baudą) ir priskaičiuotas jų sumas išskaityti iš rangovui priklausančios atlyginimo už darbą sumos. Ieškovas (rangovas) nesutinka su tuo, kad jis yra pažeidęs sutartinę prievolę, dėl to tarp rangovo ir užsakovo yra kilęs teisminis ginčas, nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovui nesutinkant su atsakovo vertinimais dėl prievolės pažeidimo fakto, atsakovo veiksmus nesumokėjus už tą atliktų ir nustatyta tvarka priimtų darbų dalį, kurią jis pasiskaičiavo kaip netesybas pagal sutartį, teismas pripažino neteisėtais. Pasirašytuose aktuose atliktų darbų trūkumai nebuvo nustatyti, todėl atsakovas neturėjo pagrindo atskaityti atitinkamas sumas iš ieškovui priklausančio atlyginimo už darbą. Ieškovui reikalaujant apmokėti visą atlyginimą už atliktus darbus, o atsakovui manant, kad ieškovas pažeidė prievolės vykdymo terminus, dėl ko taikytina sutartinė atsakomybė bei pareiga mokėti baudas užsakovo nuostoliams kompensuoti, toks tarp šalių kilęs ginčas turėjo būti sprendžiamas nustatyta tvarka ir tik atitinkamas sprendimas dėl šio ginčo galėjo būti teisiniu pagrindu ginčijamą sumą išskaityti iš rangovui priklausančio atlyginimo.

8Teismas nurodė, kad pagal 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr. 08/06/30 ieškovas (rangovas) įsipareigojo atsakovo (užsakovo) objekte paruošti pagrindą hidroizoliacijos įrengimui ir plytelių klijavimui balkonuose, atlikti balkonų paviršių hidroizoliaciją, balkonų grindų ir laiptų plytelių klijavimo darbus, o atsakovas įsipareigojo sutartyje numatytais terminais sumokėti rangovui už atliktus ir priimtus darbus. Orientacinė sutarties įvykdymo kaina - 24 000 Lt. Ieškovas pateikė atsakovui 70 793,72 Lt dydžio sumos darbų atlikimo aktą už 2008 m. lapkričio mėnesį, kurio atsakovas nepasirašė, atsisakymo pasirašyti motyvus išdėstęs 2008 m. gruodžio 17 d. ir 30 d. raštuose. Atsakovas nurodė, kad sutinka priimti ir apmokėti pagal 2008 m. liepos 4 d. sutartį atliktus 27 463,33 Lt sumos dydžio darbus, nes atsakovas nedavė pritarimo papildomų darbų atlikimui, kurie buvo atlikti ieškovo rizika. Darbai pagal 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį buvo baigti, o sutartis nutraukta, todėl dar pagal tą sutartį atlikti darbai negali būti priimami. Atsakovas sumokėjo ieškovui 12 000 Lt avansą, 14 820,69 Lt atliktų darbų vertės atlyginimą, išskaitęs iš atlygintinos sumos 642,64 Lt delspinigių už pavėluotai atliktus darbus. Užsakovo 2008 m. gruodžio 17 d. ir 30 d. raštai rangovui teismo įvertinti kaip užsakovo išlyga dėl rangovo perduodamų darbų pagal 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr. 08/06/30, priimant atliktus darbus už 27 463,33 Lt sumą. Teismas priteisė ieškovui iš atsakovo neteisėtai šio išskaičiuotą iš atlyginimo už atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus 642,64 Lt sumą. Įvertinęs, kad 2008 m. liepos 4 d. rangos sutarties orientacinė kaina buvo 24 000 Lt ir sutartyje išvardinti konkretūs atliktini darbai, teismas laikėsi pozicijos, jog atliktų darbų akte už 2008 m. lapkričio mėn. įrašyti neaptarti sutartyje darbai (balkonų nelygumų šlifavimas, cokolio plytelių įsigijimas ir jų klijavimas, cokolio apšiltinimas iš apačios) yra rangovo atlikti papildomi darbai. Byloje nepateikta įrodymų, kad ieškovas suderino papildomus darbus su atsakovu, todėl jam teko papildomų darbų atlikimo rizika, dėl kurios jis neturi teisės reikalauti apmokėti už tuos papildomus darbus.

9Teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, kad atsakovas nepagrįstai atsisako priimti tinkamai atliktus darbus, kurie buvo numatyti abiejose rangos sutartyse Nr. 07/10/29-ST/AZ ir Nr. 08/06/30, todėl teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti visą atliktų darbų akte nurodytą atlyginimo sumą. 2008 m. gegužės 14 d. raštu atsakovas pareiškė, kad nutraukia su ieškovu sudarytą 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį Nr. 07/10/29-ST/AZ. Sutartis nutraukta vadovaujantis jos 8.4.1. punkto nuostatomis (jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima). Atsakovas pasinaudojo tokia sutarties nutraukimo teise, o ieškovas šių atsakovo veiksmų neginčijo. Sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo jos vykdymo, todėl po sutarties nutraukimo ir atsiskaitymo už atliktus darbus 2008 m. birželio mėnesį, rangovas neturėjo pareigos atlikti nebaigtų darbų pagal minėtą sutartį, o užsakovas neturėjo pareigos priimti galimai atliktus tuos darbus ir už juos mokėti. Teismo manymu, ieškovo pateikto atliktų darbų akto už 2008 m. lapkričio mėnesį 6-7 pozicijoje įrašytų darbų negalima vertinti kaip darbų, atliktų pagal 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį Nr. 07/10/29-ST/AZ. Šie darbai gali būti vertinami tik kaip papildomi darbai, riziką dėl kurių atlikimo prisiėmė pats rangovas. Teismas atmetė reikalavimą dėl 43 330,39 Lt atlyginimo skolos priteisimo pagal atliktų darbų aktą už 2008 m. lapkričio mėnesį.

10Teismas sumažino delspinigius iki 0,02 proc. dydžio nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kadangi ieškovo nuostoliai nebuvo įrodinėjami, o prievolė iš dalies įvykdyta. Priteistina delspinigių suma sudaro 5 027,74 Lt. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą ieškovui iš atsakovo priteistos 4 528,61 Lt palūkanos už laikotarpį iki pareiškimo teismui padavimo dienos ir 11,84 procento dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovas UAB „Ekspo – Matec“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir patenkinti ieškinį visoje reikalavimų apimtyje (70 793,72 Lt sumos dydžiui pagal 2008 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. MTB0000093); įpareigoti atsakovą pasirašyti ieškovo 2008 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. MTB0000093; patenkinti reikalavimą dėl sutartyje numatytų 0,2 proc. dydžio delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną; panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista atsakovui iš ieškovo 1 567,39 advokato pagalbos išlaidų. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas neteisingai nusprendė, kad ieškovo argumentas dėl atsakovo neteisėto atsisakymo priimti visus atliktus darbus, numatytus rangos sutartyse Nr. 07/10/29-ST/AZ ir Nr. 08/06/30, esąs nepagrįstas. Atsakovas pažeidė rangos sutarties Nr. 07/10/29-ST/AZ 8.4 punkto sąlygas, kadangi prieš 20 kalendorinių dienų raštu nepranešė apie ketinimus nutraukti sutartį. Jeigu atsakovo 2008 m. gegužės 14 d. raštą vertinti kaip raštišką įspėjimą apie sutarties nutraukimą, tai sutartis turėjo būti nutraukta 2008 m. birželio 3 d. Ieškovo 2008 m. rugpjūčio 8 d. raštas patvirtina tai, kad ir po tariamo sutarties nutraukimo dienos atsakovas toliau skaičiavo baudas, todėl nepagrįstai nesumokėjo ieškovui 188 000 Lt iš mokėtinos bendros 438 787,68 Lt atlyginimo sumos.

132. Cokolio plytelių įsigijimas ir jų klijavimo darbai, kas fiksuojama 2008 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų akto 6-7 pozicijose, yra ir turi būti vertinami kaip sutarties dalis, dėl to reikalavimas priteisti 43 330,39 Lt pagal atliktų darbų aktą už 2008 m. lapkričio mėnesį neturėjo būti atmestas.

143. 2007 m. spalio 29 d. ir 2008 m. liepos 4 d. sutartyse nurodytos kainos yra orientacinės, o atsiskaitoma buvo pagal faktiškai atliktų ir šiose sutartyse nustatyta tvarka perduotų bei priimtų darbų apimtis, pagal šalių sutartus darbų vienetinius įkainius bei pagal faktiškai panaudotų akmens masės plytelių kiekį.

15Atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ atstovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimo dalį dėl 176 642,64 Lt skolos už atliktus darbus pagal rangos sutartis, 5 027,74 Lt delspinigių, 4 528,61 Lt palūkanų, 11,84 procento metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4 942,27 Lt žyminio mokesčio ir 4 392,08 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai priteisimo bei priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį visiškai atmesti. Skunde rašoma:

161. Teismas neatskleidė visų bylos aplinkybių. Esminiu bylos nagrinėjimo objektu turėjo tapti aplinkybės, susijusios su ieškovo padarytais esminiais sutarties pažeidimais bei atsakovo teise ginti savo teisėtus interesus.

172. Teismas tinkamai neįvertino ieškovo padarytų sutarties pažeidimų, ignoravo tai, kad ieškovas dėl savo kaltės pavėlavo atlikti sutartyje numatytus darbus. Darbus, kuriuos ieškovas sutartimi įsipareigojo pabaigti iki 2007 m. gruodžio 15 d., jis sugebėjo baigti tik 2008 m. birželio mėnesį. Atsakovas nepritarė sutarties termino pratęsimui, joks papildomas susitarimas dėl sutartyje numatytų darbų termino pratęsimo nebuvo pasirašytas.

183. Teismas, vertindamas sutarties šalių elgesį, pasirėmė tik byloje esančiais atliktų darbų aktais, tačiau visiškai ignoravo kitus byloje esančius įrodymus ir dėl jų nepasisakė. Atsakovui sutinkant su aktuose nurodytais darbų kiekiais ir kaina, neturint pastabų dėl darbų kokybės, jis neturėjo pagrindo atsisakyti pasirašyti atliktų darbų aktų, nors darbai ir buvo atlikti pavėluotai. Atsakovas turėjo teisę taikyti ieškovui sutartinę atsakomybę. Atsakovas teikė ieškovui pranešimus dėl civilinės atsakomybės taikymo, kurie patvirtina, kad atsakovas nesutiko su darbų pagal sutartį atlikimo terminų praleidimu ir informuodavo apie taikytinas sankcijas. Ieškovas dėl savo kaltės beveik pusę metų vėlavo atlikti darbus pagal sutartį, todėl atsakovas įgijo teisę taikyti ieškovui sutartyje numatytą civilinę atsakomybę.

194. Atsakovas įgijo teisę reikalauti netesybų pagal sutarties 7.2 punktą po to, kai ieškovas pažeidė sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus. Ieškovo prievolė kompensuoti atsakovui šalių susitarimu laikomus minimalius nuostolius yra galiojanti ir vykdytina. Piniginių reikalavimų įskaitymas šio ginčo atžvilgiu yra galimas ir pagrįstas. Atsakovo pareiškimas dėl įskaitymo ieškovui buvo pateiktas 2008 m. rugpjūčio 8 d. Taikant įskaitymo institutą bei priskaičiuojant ieškovo pagal sutartį mokėtinas sumas nereikėjo paties ieškovo sutikimo tokiems veiksmams atlikti. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovo veikimas nesumokant už atliktų ir nustatyta tvarka priimtų darbų dalį, kurią atsakovas išskaičiavo kaip netesybas pagal sutartį, laikytini neteisėtais.

205. Ginčijama suma nebuvo ieškovui sumokėta, nes ji įskaityta kaip vienarūšis priešpriešinis reikalavimas, kurį taikyti atsakovas įgijo teisę ieškovui pažeidus prievolę laiku atlikti sutartyje numatytus darbus. Teismas nenagrinėjo aplinkybių, ar ieškovas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė laiku, o padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas bet kokiu atveju už atliktus darbus turėjo atsiskaityti visa apimtimi. Teismas, atsisakydamas vertinti bei nagrinėti faktines aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, susijusius su ieškovo padarytais sutarties pažeidimais, atėmė iš atsakovo galimybę įrodyti įskaitymo taikymo pagrįstumą. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo priešieškinį dėl nuostolių priteisimo, nors jam pareikšti buvo įstatymo numatyti pagrindai.

216. Nenustačius, jog atsakovas pažeidė savo pagrindinę prievolę atsiskaityti su ieškovu, jog ieškovo reikalavimai ir jų dydžiai yra pagrįsti, teismas netinkamai pritaikė CK 6.70, 6.210, 6.37 straipsnių nuostatas dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, nepagrįstai tenkino ieškovo prašymus ir priteisė iš atsakovo 5 027,74 Lt delspinigių, 4 528,61 Lt palūkanų už laikotarpį iki ieškinio pareiškimo teismui dienos bei 11,84 procento palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartimi UAB „Ekspo – Matec“ iškelta bankroto byla, jos bankroto administratoriumi paskirta UAB „Restrus“. Ieškovo BUAB „Ekspo – Matec“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atsakovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad nors darbai ir nebuvo laiku baigti, tačiau šis sutarties pažeidimas padarytas ne dėl ieškovo kaltės, todėl jam negalėjo būti taikoma sutartinė atsakomybė. 2008 m. rugpjūčio 8 d. ieškovui pateiktas atsakovo pareiškimas dėl įskaitymo laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu.

23Atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ atstovė atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo ieškovo skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime pažymima, kad ieškovas iš esmės ginčija rangos sutarties nutraukimą ir skundą grindžia aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Ieškovas neginčijo sutarties nutraukimo fakto ir nepateikė atsakovui prieštaravimų dėl pranešime apie sutarties nutraukimą išdėstytų sutarties nutraukimo pagrindų bei kitų aplinkybių, kurios patvirtintų šio atsakovo veiksmo neteisėtumą ir nepagrįstumą. Sutarties nutraukimo fakto ieškovas neginčijo ir pirmosios instancijos teisme. Ieškovas nepagrįstai reiškia reikalavimą dėl visos 70 793,72 Lt sumos priteisimo iš atsakovo pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. MTB Nr. 0000093. Ieškovas, teikdamas apeliacinį skundą, suformulavo ir visiškai naują reikalavimą – atmesti PVM sąskaitos faktūros Nr. MTB Nr. 0000093 nepasirašymo motyvus ir įpareigoti atsakovą pasirašyti šią sąskaitą. Ieškovas nepateikia jokių argumentų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog teismas nepagrįstai sumažino ieškovo prašomas priteisti netesybas.

24Ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

25Dėl sutarties šalių veiksmų, susijusių su prievolių vykdymo terminais, vertinimo

26Pirmosios instancijos teismas laikėsi principinės nuostatos, kad atsakovui, pasirašiusiam ieškovo atliktų darbų aktus be jokių išlygų, nekonstatavus darbų trūkumų ar defektų, atsirado pareiga apmokėti už visus rangos sutartyse numatytus ir ieškovo atliktus statybos darbus. Kadangi ieškovas nesutinka su tuo, kad jis pažeidė savo sutartines prievoles, įskaitant prievolę dėl darbų atlikimo termino, teismas darė išvadą, jog atsakovo veiksmai nesumokant ieškovui už atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus tos atlyginimo dalies, kurią sudaro atsakovo priskaičiuotos ieškovui netesybos pagal sutartį dėl ieškovo padaryto darbų įvykdymo termino pažeidimo, yra neteisėti.

27Atsakovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas be pagrindo nevertino aplinkybių dėl ieškovo padaryto esminio sutarties pažeidimo, susijusio su numatyto darbų atlikimo termino nesilaikymu, nuolatiniu sutartinių įsipareigojimų vykdymo vėlavimu. Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas, vertindamas sutarties šalių elgesį, pasirėmė tik byloje esančiais atliktų darbų aktais, tačiau neanalizavo ir nepasisakė dėl kitų įrodymų, pagrindžiančių ieškovo prievolių pagal sutartis netinkamą vykdymą. Atsakovas neturėjo pagrindo reikšti ieškovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, todėl privalėjo priimti atliktus darbus ir pasirašyti priėmimo aktus, nors tie darbai ir buvo atlikti pažeidus sutartyje aptartus terminus. Atsakovas nepripažįsta sutikęs su tuo, kad sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas buvęs pratęsiamas šalių papildomu susitarimu. Atsakovo teigimu, ieškovas pažeidė darbų atlikimo terminus, todėl atsakovas turėjo teisę taikyti sutartinės atsakomybės priemones, kurių pagrindu galėjo atskaityti dalį rangovui mokėtino atlyginimo, įskaitydamas priešpriešinį reikalavimą dėl ieškovui priskaičiuotų netesybų.

28Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais, jog aiškinantis dėl užsakovo (atsakovo) pareigos apmokėti rangovui (ieškovui) už atliktus darbus, turi būti įvertinamos ir aplinkybės, ar rangovas tinkamai vykdė rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ar nepažeidė tų sutarties sąlygų, kurių griežtas laikymasis turėjo užsakovui esminę reikšmę.

29Šalių sudarytos 2007 m. spalio 29 d. rangos sutarties Nr. 07/10/29-ST/AZ objektas buvo statomo gyvenamojo namo cokolio ir balkonų klijavimo, ventiliuojamo fasado montavimo darbai, kurių orientacinė vertė – 441 624,55 Lt (sutarties 2.1 ir 3.1 p.). Rangovo darbų pradžią sąlygojo užsakovo pareigos paruošti ir priduoti darbų vietą rangovui įvykdymo momentas, sutarties šalys numatė darbų pradžią 2007 m. lapkričio 6 d. (sutarties 4.2.2, 5.1 p.). Sutarties 5.1 punkte buvo nustatyta sąlyga, kad rangovas pradeda darbus užsakovui perdavus darbų vietą perdavimo-priėmimo aktu. Byloje nėra duomenų apie tokio akto sudarymą, todėl bylos nagrinėjimo eigoje ieškovo išsakyti teiginiai, kad rangovas negalėjo laiku pradėti darbų ar jų tinkamai vykdyti dėl tos priežasties, jog užsakovas (atsakovas) laiku neparuošė ir neperdavė rangovui darbų atlikimo vietos (vietų), yra nepagrįsti įrodymais. Byloje nėra faktinių duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad dėl užsakovo kaltės rangovas negalėjo pradėti darbų sutartyje numatytu laiku, t. y. nuo 2007 m. lapkričio 6 d., ar negalėjo darbų vykdyti tokia apimtimi ir tokiais tempais, kad būtų galima juos baigti nustatytu galutiniu atlikimo terminu. Sutarties 5.2 punkte buvo numatyta, kad darbus rangovas turi baigti ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 15 d., jeigu šalių susitarimu nebus nurodytas kitas darbų pabaigos terminas. Kai kurie atvejai, kurių pagrindu galėjo būti susitariama pakeisti galutinį darbų atlikimo terminą, buvo numatyti sutarties 5.3. punkte, kur nurodyta, kad darbų atlikimo terminas gali keistis dėl priežasčių, priklausančių nuo užsakovo, dėl papildomų darbų, kurie būtini šiai sutarčiai įvykdyti, dėl meteorologinių sąlygų (plytelių klijavimo darbai gali būti atliekami esant ne žemesnei kaip +50C). Bet kokio būtinumo atveju statybos darbų terminas galėjo būti pratęstas tik papildomu raštišku šalių susitarimu (sutarties 5.4 p.). Byloje yra duomenų, kad ieškovas tik vieną kartą atskiru raštišku pareiškimu prašė atsakovą pratęsti darbų terminą. Ieškovas 2007 m. gruodžio 14 d. rašte atsakovui nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsirado būtinybė atlikti su ieškovu suderintus papildomus atraminių sienučių apklijavimo putų polistirolu ir įvažiavimo į garažą panduso betonavimo darbus, taip pat dėl meteorologinių sąlygų (rangos sutarties p. 5.3), jis prašo pratęsti bendrą sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą iki 2007 m. gruodžio 31 d., iki šio termino netaikant jokių finansinių sankcijų (t. 1, b. l. 92). Atsakovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovas neišreiškė pritarimo tokiam rangovo prašymui, nes prašymas nebuvo motyvuotas ir pagrįstas, be to, nebuvo sudarytas papildomas susitarimas dėl sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pratęsimo. Atsakovas laikėsi pozicijos, kad sutartyje numatytas galutinis darbų atlikimo terminas (2007 m. gruodžio 15 d.) šalių susitarimu nebuvo pratęstas, todėl tvirtino, jog ieškovas yra pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą, kurio pabaiga buvo dar 2007 m. gruodžio 15 d. Su tokia atsakovo pozicija nėra pagrindo sutikti. Kaip jau minėta, 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartyje nurodyta, kad statybos darbų terminas galėjo būti pratęstas papildomu raštišku šalių susitarimu (sutarties 5.4 p.). Tokia sąlyga atitiko sutarties 8.1 punkto nuostatą dėl sutarties papildymų ir pakeitimų bei sutarties priedų įforminimo būdo (sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai įsigalioja šalių tarpusavio susitarimą patvirtinus parašais ir antspaudais). Prie 2007 m. spalio 29 d. rangos sutarties buvo sudaryti trys priedai, kurių įforminimo būdas atitiko sutarties 8.1 punkte numatytas sąlygas. Pagal 2007 m. lapkričio 14 d. priedą Nr. 1 (t. 1, b. l. 7-8) šalys susitarė, kad rangovas atliks atraminių sienučių apklijavimo putų polistirolu darbus. Galutinis šių darbų atlikimo terminas priede Nr. 1 prie sutarties nebuvo nurodytas, todėl laikytina, kad šie darbai turėjo būti atlikti ne vėliau kaip iki sutartyje numatyto darbų galutinio termino – 2007 m. gruodžio 15 d. Pagal 2007 m. gruodžio 6 d. priedą Nr. 2 prie rangos sutarties šalys susitarė, kad rangovas papildomai atliks įvažiavimo į garažą panduso betonavimo darbus (t. 1, b. l. 4-5). Priedo 4.2 punkte nurodyta, kad šių darbų trukmė – 4 darbo dienos, jie pradedami po šio sutarties priedo pasirašymo. Vertinant šalių suderintą valią dėl darbų atlikimo trukmės, o tuo pačiu ir darbų atlikimo galutinio termino momento nustatymo, reikšminga laikytina sutarties priedų Nr. 2 ir Nr. 3 (t. 1, b. l. 4-5 ir 15-16) 4.3 punkte nurodyta sąlyga, nustatanti, kad bendra visų darbų atlikimo trukmė pagal rangos sutartį šalių susitarimu yra koreguojama, atsižvelgiant į sutarties prieduose numatytų reikalingų atlikti papildomų darbų trukmę. Ši sutarties sudėtinių dalių – jos priedų sąlyga yra svarbi vertinant rangovo prievolių, susijusių su darbų atlikimo terminais, pažeidimo fakto pradžios momentą ir tokio pažeidimo trukmę. Ši sąlyga, atsižvelgiant į pagal sutarties priedą Nr. 2 numatytų atlikti darbų trukmę, nebuvo aktuali, nes pasirašius šį sutarties priedą bendra visų darbų pagal rangos sutartį trukmė neturėjo viršyti sutartyje numatyto galutinio darbų atlikimo termino – 2007 m. gruodžio 15 d. Tačiau kaip nurodyta aukščiau, remdamasis susitarimu dėl sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 išvardintų papildomų darbų atlikimo, rangovas (ieškovas) 2007 m. gruodžio 14 d. pareiškimu prašė užsakovą pratęsti bendrą darbų atlikimo trukmę iki 2007 m. gruodžio 31 d. Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 numatyti darbai buvo atlikti iki šiame rangovo pareiškime nurodytos datos. Šią aplinkybę patvirtina rangovo pateikti užsakovui atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų vertę ir 2007 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaitos faktūros (t. 1, b. l. 25-27 ir 34-36). Užsakovas (atsakovas) šiuos darbus priėmė, už juos pilnai apmokėjo, jokių sutartinių sankcijų ar kitokių atsakomybės taikymo priemonių dėl pavėlavimo atlikti šiuos darbus nesiėmė, todėl darytina išvada, kad rangovo 2007 m. gruodžio 14 d. prašymas dėl bendros darbų atlikimo trukmės pratęsimo iki 2007 m. gruodžio 31 d. užsakovui (atsakovui) buvo priimtinas ir suderintas, nors susitarimas dėl termino pratęsimo ir nebuvo įformintas tokiu būdu, koks numatytas rangos sutarties 5.2 punkte. Pagal 2008 m. kovo 6 d. priedą Nr. 3 prie 2007 m. spalio 29 d. rangos sutarties (t. 1, b. l. 15-16) šalys susitarė, kad rangovas objekte papildomai atliks palangių apskardinimo darbus. Šios sutarties priedo 4.2 punkte buvo numatyta, kad darbai pradedami nuo priedo pasirašymo, o jų trukmė – dvi savaitės. Kaip jau minėta, šiame sutarties priede taip pat yra įtvirtinta reikšminga šalių sutartinių santykių turinio sąlyga, jog bendra visų darbų atlikimo trukmė pagal rangos sutartį šalių susitarimu yra koreguojama, atsižvelgiant į sutarties prieduose numatytų reikalingų atlikti papildomų darbų trukmę (priedo 4.3 p.). Laikytina, kad šalims pasirašius sutarties priedą Nr. 3, tuo pačiu buvo įformintas šalių susitarimas pakoreguoti bendrą visų darbų pagal 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį atlikimo terminą pagal šiame priede numatytų papildomų darbų atlikimo trukmę – dvi savaitės nuo priedo Nr. 3 pasirašymo, t. y. nuo 2008 m. kovo 6 d. Toks susitarimas iš esmės atitiko rangos sutarties 5.3 punkto nuostatą dėl darbų atlikimo termino pakeitimo sutarus dėl papildomų darbų. Tokiu būdu darytina išvada, jog šalių sudaryto sutarties priedo Nr. 3 pasekmėje galutinis darbų pagal rangos sutartį terminas buvo pakoreguotas (prailgintas) ir jis turėjo pasibaigti ne anksčiau kaip 2008 m. kovo 20 d. Iki šios datos ieškovas privalėjo užbaigti visus darbus pagal 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį ir jos priedus, nes nėra įrodymų, kad šalių susitarimais vėliau dar būtų koreguojamas (pratęsiamas) galutinis darbų atlikimo terminas. Šalių susitarimu sutartyje nustatyti rangos darbų atlikimo terminai gali būti keičiami rangos sutartyje nustatyta tvarka (CK 6.652 str. 3 d.). Byloje nėra duomenų, kad 2008 m. kovo 20 d. rangovas (ieškovas) būtų baigęs visus 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartyje numatytus atlikti statybos darbus. Ginčo šalys pripažįsta, kad darbai nebuvo baigti ir iki 2008 m. gegužės 14 d., kada atsakovas pranešė ieškovui apie vienašalį sutarties nutraukimą dėl to, jog rangovas pažeidė darbų atlikimo terminą. Atsakovo atsiliepime į ieškovo ieškinį pažymėta, jog ieškovas darbus pagal 2007 m. spalio 29 d. sutartį baigė tik 2008 m. birželio mėnesį (t. 1, b. l. 107-111). Ši atsakovo nurodyta faktinė aplinkybė nėra paneigta. Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako tiek už darbų pradžios, tiek ir už darbų pabaigos termino pažeidimą (CK 6.652 str. 2 d. nuostatos). Darytina išvada, kad rangovas (ieškovas) pažeidė galutinį darbų pagal šią sutartį atlikimo terminą. Remiantis aukščiau nurodytais argumentais, darbų atlikimo termino praleidimo pradžia skaičiuotina nuo 2008 m. kovo 21 d., termino pažeidimas tęsėsi iki sutarties nutraukimo užsakovo 2008 m. gegužės 14 d. pranešimu momento. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo (CK 6.63 str. 2 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas (rangovas) pažeidė galutinį darbų atlikimo terminą, kurio pabaigos momentu laikytina 2008 m. kovo 21 diena, todėl atsakovas (užsakovas) įgijo teisę reikalauti iš ieškovo netesybų (baudos) pagal rangos sutarties 7.2 punkte numatytas sąlygas (rangovui dėl savo kaltės uždelsus pradėti statybos darbus ar pavėlavus atlikti darbus šioje sutartyje suderintais terminais, užsakovas gali reikalauti mokėti 1 000 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną, kuri šalių susitarimu laikoma minimaliais, pagrįstais, protingais, neįrodinėtinais ir neginčytinais užsakovo nuostoliais dėl rangovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo) (CK 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.).

30Dėl vienašalio sutarties nutraukimo ir prievolių pasibaigus sutarčiai vykdymo

31Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šalių 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartis buvo atsakovo vienašališkai nutraukta vadovaujantis sutarties 8.4.1. punkto nuostatomis (jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima). Teismas padarė išvadą, kad atsakovas pasinaudojo sutarties nutraukimo teise, o ieškovas šių atsakovo veiksmų neginčijo.

32Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovas pažeidė sutartyje numatytas jos nutraukimo sąlygas, kad atsakovo 2008 m. gegužės 14 d. pranešimą galima vertinti tik kaip išankstinį įspėjimą dėl sutarties nutraukimo, o tokiu atveju sutartis galėjo būti nutraukta ne anksčiau kaip 2008 m. birželio 3 d., kad atsakovo 2008 m. rugpjūčio 8 d. raštas, kuriame jis nurodė toliau skaičiuojantis baudą už darbų atlikimo termino praleidimą patvirtina sutarties santykių tęstinumą. Su šiais ieškovo apeliacinio skundo teiginiais nėra pagrindo sutikti, pirmosios instancijos teismo išvados apie 2007 m. spalio 29 d. sutarties pasibaigimo aplinkybes ir momentą yra teisingos. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Šalių 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartyje buvo aptarta, kad darbų atlikimo terminas užsakovui turi esminę reikšmę (sutarties 5.2 p.), o tai reiškia, kad prievolės vykdymo terminų laikymasis užsakovui buvo svarbus. Neatsitiktinai 2007 m. spalio 29 d. rangos sutarties 8.4.1 punkte buvo nustatyta užsakovo teisė vienašališkai nutraukti sutartį, jei rangovas, pagal sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminą, vėluoja pradėti ar užbaigti darbus, arba atlieka darbus taip, kad jų baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima. Taigi šalys sutartyje numatė atvejį, kada sutartį užsakovas galėjo nutraukti vienašališkai (CK 6.217 str. 5 d.). Pažymėtina, kad esant rangos teisiniams santykiams, net ir įstatymas suteikia užsakovui teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius tais atvejais, kai rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima (CK 6.658 str. 2 d.). Kaip jau nurodyta, rangovas (ieškovas) nebaigė sutartyje numatytų darbų ne tik iki sutartyje numatyto, bet ir iki sutarties priedais koreguoto (prailginto) termino pabaigos. Esminis sutartinės prievolinės sąlygos dėl termino pažeidimas buvo padarytas, nors užsakovas reiškė rangovui pretenzijas dėl laiku neatliekamų darbų (t. 1, b. l. 114-115). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad esant šioms aplinkybėms atsakovas pagrįstai pasinaudojo tiek įstatyme, tiek sutartyje numatyta teise vienašališkai nutraukti sutartį. Tokia atsakovo valia aiškiai pareikšta ieškovui adresuotame 2008 m. gegužės 14 d. pranešime, kuriame jis konkrečiai nurodė, kokiu sutartiniu pagrindu nutraukia sutartį (t. 1, b. l. 116). Nors iš teiginių ieškovo apeliaciniame skunde būtų galima manyti, kad ieškovas neigia faktą dėl šalių sutartinių santykių pasibaigimo sutarties nutraukimu nuo 2008 m. gegužės 14 d., tačiau atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą pripažįsta, jog atsakovas nusprendė nutraukti sutartį 2008 m. gegužės 14 d. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas taip pat sutiko su faktine aplinkybe, jog 2008 m. gegužės 14 d. atsakovas nutraukė rangos sutartį. Taigi 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartis nustojo galioti užsakovui ją nutraukus nuo 2008 m. gegužės 14 d. ( CK 6.217 str. 1 ir 5 d., sutarties 9.2 p.). Pagal CK 6.221 straipsnio 1 dalį sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. Toks įstatyminis reguliavimas leido teismui pagrįstai konstatuoti, kad po sutarties nutraukimo ir atsiskaitymo už faktiškai atliktus darbus pagal ieškovo pateiktą 2008 m. birželio 20 d. sąskaitą faktūrą (t. 1 b. l. 28-30), rangovas nebeturėjo pareigos toliau vykdyti nebaigtų darbų pagal pasibaigusią galioti sutartį, o užsakovas neturėjo pareigos priimti galimai atliktus tokius darbus ir už juos mokėti. Kai įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus iki sutarties nutraukimo darbus (CK 6.671 str.).

33Pagal bendrą taisyklę sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas (6.221 str. 2 d.). Šalių sutarties 7.2 punkte buvo numatytos netesybos, skaičiuojamos konkrečia baudine suma už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo dieną (CK 6.71 str. 1 ir 3 d.). Nutraukdamas sutartį atsakovas, be kita ko, aiškiai nurodė, kad jis yra apskaičiavęs reikalautinas iš ieškovo netesybas už prievolės vykdymo termino pažeidimą (nurodė, kad yra susikaupusi 151 000 Lt bauda pagal sutarties 7.2 punktą). Taigi, jau pranešime apie sutarties nutraukimą atsakovas leido suprasti, kad pasibaigus sutarčiai ir atsiskaitant su ieškovu už faktiškai atliktus darbus, bus taikomos su tuo susijusios priemonės - skaičiuojama bauda už statybos darbų atlikimo termino praleidimą. Bauda yra netesybų rūšis, jos dydis buvo nustatytas sutartyje, aptarus, kad bauda kompensuoja ieškovo minimalius nuostolius, kurių dydžio įrodinėti nereikia. Atsakovas apskaičiavo, kokio dydžio bauda įskaičiuojama į ieškovui mokėtiną atlyginimą už sutarties pasibaigimo metu (nutraukus sutartį) faktiškai atliktus darbus, užfiksuotus atliktų darbų akte už 2008 m. birželio mėn. Bauda yra šalių numatyta sutartyje, ji atsakovo 2008 m. gegužės 14 d. pranešime ieškovui buvo nurodyta ir kaip sutartinių santykių nutraukimo pasekmė. Sutarties nutraukimo metu sutartinė nuostata turi būti vykdoma (CK 6.2 straipsnis). Kaip jau pažymėta, netesybos yra viena iš civilinės atsakomybės formų, jos kompensuoja minimalius nuostolius, ir jeigu jų dydis nustatytas sutartyje, tai jo įrodinėti nereikia. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai įgijo teisę į sutartyje numatyto dydžio netesybas, kuriomis kompensuotini atsakovo minimalūs nuostoliai už ieškovo padarytą esminį sutarties pažeidimą – darbų atlikimo termino praleidimą, kuriam esant atsiranda visos ieškovo sutartinės civilinės atsakomybės sąlygos. Ieškovas nesutinka su pareiga mokėti netesybas, motyvuodamas tuo, kad savo prievoles vykdė tinkamai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, jog prievoles, susijusias su darbų pagal sutartį atlikimo terminu, jis vykdė tinkamai, todėl jis negali būti pripažintas neturinčiu pareigos mokėti sutartyje numatytas ir atsakovo įskaičiuotas į mokėtiną atlyginimą už atliktus darbus netesybas (CK 6.75 str. sąlyga).

34Kita vertus, įstatyme numatyta sutarties nutraukimo pasekmė (sutarties šalių atleidimas nuo pareigų pagal sutartį vykdymo) pašalino užsakovo (atsakovo) teisę po sutarties nutraukimo toliau skaičiuoti netesybas, numatytas 2007 m. spalio 29 d. rangos sutarties 7.2 punkte (1 000 Lt dydžio bauda už kiekvieną uždelstą atlikti darbus dieną). Tokios netesybos galėjo būti pradedamos skaičiuoti nuo to momento, kuris laikytinas termino praleidimo pradžios momentu, ir skaičiuojamos iki tol, kol šalys turėjo vykdyti sutartines prievoles, t. y. iki sutarties nutraukimo dienos. Kaip jau nurodyta šioje nutartyje, rangovas pažeidė galutinį darbų atlikimo terminą, kurio pabaigos momentu laikytina 2008 m. kovo 21 diena, todėl atsakovo skaičiavimas netesybų dar nuo 2007 m. gruodžio 15 d. (nuo pradinio sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pabaigos) laikytinas nepagrįstu. Faktą, kad ir pats atsakovas maždaug iki 2008 m. kovo mėn. vidurio nelaikė ieškovo pažeidusiu prievolių pagal sutartį vykdymo terminą, patvirtina ir tos bylos aplinkybės, jog pretenzijas dėl nesavalaikio darbų atlikimo jis ėmė reikšti būtent nuo to laikotarpio ( t. 1, b. l. 114 ir 115 - ieškovo 2008-03-15 raštas, kuriame, be kita ko, nurodoma, kad už pagal sutartį laiku neatliktus fasado montavimo darbus bus išskaičiuojamos sutartyje numatytos baudos; po to 2008-03-26 ieškovo raštas, kur jau aiškiai nurodoma, kad už laiku neatliktus fasado montavimo darbus bus išskaičiuojamos baudos už kiekvieną uždelstą dieną). Teisėjų kolegija sprendžia, kad sutartyje nustatyto dydžio bauda už prievolės įvykdymo termino pažeidimą ieškovui turėjo būti skaičiuojama už laikotarpį nuo 2008 m. kovo 21 d. (kita diena po galutinio termino pažeidimo pradžios) iki 2008 m. gegužės 15 d. (kita diena po sutarties pasibaigimo), t. y. už 56 dienas. Tokiu būdu baudos (netesybų) suma sudaro 56 000 Lt sumą, kurią atsakovas turėjo teisę reikalauti iš ieškovo kaip minimalių nuostolių kompensacijos.

35Dėl priešpriešinių reikalavimų vienašalio įskaitymo

36Pirmosios instancijos teismas laikėsi nuostatos, kad jeigu ieškovas (rangovas) neprieštarautų atsakovui (užsakovui) dėl savo atsakomybės už prievolės įvykdymo termino pažeidimą, tai užsakovas galėtų skaičiuoti sutartyje numatytas netesybas (baudą) ir priskaičiuotas jų sumas išskaityti iš rangovui priklausančios atlyginimo už darbą sumos. Kadangi atsakovo pasirašytuose atliktų darbų aktuose darbų trūkumai nebuvo nustatyti, todėl, teismo įsitikinimu, atsakovas neturėjo pagrindo atskaityti atitinkamas sumas iš ieškovui priklausančio atlyginimo už darbą, nes tokio išskaitymo teisiniu pagrindu galėtų būti tik atitinkamas sprendimas dėl šalių ginčo, susijusio su prievolių vykdymo pagal sutartį pažeidimais. Teisėjų kolegija aukščiau išdėstytais argumentais konstatavo, kad ieškovas iš esmės pažeidė sutartį dėl darbų atlikimo termino, todėl atsakovas įgijo teisę skaičiuoti ir reikalauti netesybų (baudos) pagal rangos sutarties 7.2 punkte numatytas sąlygas. Atsakovo apeliaciniame skunde akcentuojama, kad bylos šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai ir pagal prievolės objektą vienarūšiai, todėl nebuvo teisinių kliūčių atsakovui įskaityti savo piniginių reikalavimų į ieškovui mokėtiną atlyginimą už faktiškai atliktų darbų dalį, o pats įskaitymas, kaip prievolės šalies juridinis veiksmas, buvo galimas ir pagrįstas. Su šiais atsakovo argumentais teisėjų kolegija iš esmės sutinka.

37Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Pirma, prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – savo skolininko skolininkas. Bylos šalių tarpusavio teisiniai santykiai susiklostė tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu, kuriam esant ieškovas buvo atsakovo kreditorius dėl reikalavimo apmokėti už statybos rangos darbus, o atsakovas – ieškovo kreditorius dėl reikalavimo atlyginti nuostolius netesybų forma dėl sutartinės prievolės pažeidimo. Šalių reikalavimai vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas buvo toks pat. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2002, 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2006, 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007). Šalių reikalavimai buvo priešpriešiniai, t. y. nukreipti viena kitai, taip pat nukreipti dengti vienas kitą. Tiek ieškovo, tiek atsakovo priešpriešiniai reikalavimai nutraukus 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį buvo galiojantys ir vykdytini.

38Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai (CK 6.131 str. 1 ir 2 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios išreiškimo – pareiškimo apie įskaitymą. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai, t. y. pareiškimą apie įskaitymą turi gauti kita šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar buvo toks atsakovo pareiškimas, ar atsakovas pranešė apie įskaitymą ieškovui. Atsakovas 2008 m. gegužės 14 d. rašte dėl 2007 m. spalio 29 d. sutarties nutraukimo, be kita ko, nurodė, kad sutarties 7.2. punkto pagrindu rangovui yra susikaupusi 151 000 Lt bauda už prievolių vykdymo termino praleidimą. Jeigu šio rašto turinys dar verstų abejoti, ar juo yra išreikštas atsakovo pareiškimas ieškovui dėl reikalavimų įskaitymo, tai bet kokias abejones pašalina atsakovo 2008 m. rugpjūčio 8 d. rašto ieškovui „Dėl atsiskaitymo pagal rangos sutartį Nr. 07/10/29-ST/AZ“ (t. 1, b. l. 117) turinys, kur aiškiai nurodyta, kad dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo atsakovas įskaičiuoja (įskaito) baudą, nuo 2007 m. gruodžio 15 d. iki 2008 m. birželio 20 d. pasirašytų darbų atlikimo aktų momento sudarančią 188 000 Lt sumą. Atsakovas konkrečiai nurodė, kad šią sumą jis išskaičiuoja iš ieškovui mokėtinos sumos pagal šio pateiktą 2008 m. birželio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą ZIT Nr. 0002966. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo valia dėl apskaičiuotos baudos įskaitymo buvo aiški ir išreikšta raštu, įskaitymas atliktas pateikus ieškovui vienašališką atsakovo pareiškimą apie įskaitymą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovo 2008 m. gegužės 14 d. ir ypatingai 2008 m. rugpjūčio 8 d. raštai vertintini kaip CK 6.131 straipsnyje nustatyta tvarka padarytas pareiškimas apie įskaitymą, nes juose išreikšta konkreti atsakovo valia apie baudos įskaitymą į rangovui mokėtino atlyginimo už atliktus darbus dalį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas minėtais raštais nurodydamas, jog skaičiavo baudą už sutartinių prievolių netinkamą vykdymą (darbų atlikimo termino praleidimą), kurią išskaičiuoja iš mokėjimo rangovui (ieškovui) sumos, įgyvendino CK 6.131 straipsnio reikalavimus, t. y. pareiškė apie įskaitymą ieškovui. Nors atsakovas tuose raštuose tiesiogiai nevartojo CK įtvirtintų sąvokų ir nenurodė teisės normų, reglamentuojančių tokius veiksmus, tačiau iš jų turinio matyti atsakovo valia įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą. Nurodyto dokumento nelaikyti šalies pareiškimu, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai, nėra pagrindo. Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio atsikirtimais ir paaiškinimais apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007, 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Iš bylos duomenų akivaizdu, kad atsakovas pareiškimą apie įskaitymą padarė bei ieškovui apie tai pranešė iki ieškovui užvedant ginčą šioje civilinėje byloje, todėl atsakovo atliktam įskaitymui negali būti taikomas CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas draudimas (draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme). Kitų CK 6.134 straipsnyje išvardintų atvejų, kuriems esant įskaitymas yra draudžiamas, taip pat nenustatyta.

39Šioje nutartyje jau nurodyta, kad atsakovas turėjo pagrindą reikalauti 56 000 Lt sumos netesybų, kurios pagal 2007 m. spalio 29 d. sutarties 7.2 punktą laikytinos minimaliais, neįrodinėtinais ir neginčytinais atsakovo nuostoliais. Ši suma pripažįstama atsakovo pagrįstai įskaityta į ieškovui mokėtiną atlyginimą už darbus pagal 2008 m. birželio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ZIT Nr. 0002966 (t. 1, b. l. 28). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas už ieškovo atliktus darbus pagal 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį nesumokėjo 176 000 Lt. Kadangi atsakovas turėjo teisę įskaityti į šį mokėjimą netesybas (nuostolius) ir šią teisę realizavo vienašaliu pareiškimu apie įskaitymą, todėl 56 000 Lt netesybų suma, kuri apeliacinės instancijos teismo nutartimi pripažįstama pagrįstai apskaičiuota ir išskaitytina iš ieškovui mokėtino atlyginimo už darbus, yra atitinkamai mažinama priteista iš atsakovo skola už pagal 2007 m. spalio 29 d. sutartį atliktus darbus (176 000 – 56 000).

40Dėl prievolių pagal šalių 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr. 08/06/30 vykdymo ir pareigos apmokėti atliktus darbus pagal ieškovo pateiktą 2008 m. lapkričio 28 d. sąskaitą

412008 m. liepos 4 d. rangos sutartimi (t. 1, b. l. 98-101) rangovas (ieškovas) įsipareigojo paruošti pagrindą hidroizoliacijos įrengimui ir plytelių klijavimui, atlikti balkonų paviršių hidroizoliaciją, balkonų grindų ir laiptų plytelių klijavimo darbus užsakovo (atsakovo) statybos objekte (sutarties 2.1 p.). Sutartyje aptarta bendra orientacinė sutarties darbų kaina – 24 000 Lt su PVM, taip pat joje atskirai nurodyta ir konkrečių darbų pagal sutartį kaina (sutarties 3.1 ir 3.1.1-3.1.3 p.). Sutartyje numatyta, kad galutinė atliktų darbų vertė bus nustatoma šalių susitarimu pagal faktiškai atliktų darbų kiekį (sutarties 3.2 p.). Darbus pagal sutartį rangovas turėjo pradėti 2008 m. liepos 8 d., baigti – 2008 m. rugpjūčio 1 d. (sutarties 4.1 p.). Sutartyje taip pat buvo numatyta galimybė bendrą darbų atlikimo trukmę koreguoti šalių susitarimu, atsižvelgiant į sutartyje numatytų reikalingų atlikti papildomų darbų trukmę (sutarties 4.2 p.). 2008 m. liepos 4 d. sutartyje numatytų darbų įvykdymas įformintas atliktų darbų aktu už 2008 m. lapkričio mėn. ir pažyma apie atliktų darbų vertę už 2008 m. lapkričio mėn. (t. 1 b. l. 226-227). Šių dokumentų sudarymo laikas patvirtina faktą, kad rangovas neatliko visų darbų per sutartyje numatytą terminą (iki 2008 m. rugpjūčio 1 d.). Byloje nėra duomenų, kad šalių susitarimu būtų pakoreguota (pratęsta ar prailginta) 2008 m. liepos 4 d. sutartyje numatyta bendra visų darbų atlikimo trukmė. Nepaneigtos atsakovo 2008 m. gruodžio 17 d. rašte ieškovui (t. 1, b. l. 228-229) nurodytos aplinkybės, kad darbų atklikimą patvirtinančius dokumentus užsakovas iš rangovo gavo 2008 m. gruodžio 15 d., kad darbai buvo atlikti pavėluotai, todėl už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 2 d. iki 2008 m. gruodžio 15 d. užsakovas priskaičiavo 642,64 Lt delspinigių (po 0,02 % už kiekvieną pavėluotą dieną - sutarties 7.1 p.). Minėtu 2008 m. gruodžio 17 d. raštu, taip pat 2008 m. gruodžio 30 d. raštu (t. 1, b. l. 228-230) atsakovas pranešė ieškovui apie tokio dydžio delspinigių įskaitymą į mokėtiną atlyginimą už darbus pagal 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartį. Kadangi teisėjų kolegija, priešingai nei pirmosios instancijos teismas, kvalifikavo atsakovo teisę įskaityti į ieškovui mokėtiną atlyginimą už darbus netesybas dėl prievolės vykdymo termino pažeidimo, todėl yra naikinama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ieškovui priteista iš atsakovo 642,64 Lt suma, nemokėta už atliktus ir priimtus statybos rangos darbus,. Remiantis tuo, kas išdėstyta, bendra pirmosios instancijos teismo priteista ieškovui skola sumažinama dar ir 642,64 Lt suma iki 120 000 Lt (176 642,64 – 56 000 – 642,64).

42Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad dalis ieškovo sudarytame atliktų darbų akte už 2008 m. lapkričio mėnesį įrašytų darbų (akto pozicijos 2, 6-8) nebuvo aptarti 2008 m. liepos 4 d. sutartyje, todėl laikytini ieškovo darytais papildomais darbais. Pirmosios instancijos teismas priėjo teisingos išvados, kad bylos įrodymais nepagrįstas tokių papildomų darbų darymo suderinimas su atsakovu. Pagal 2008 m. liepos 4 d. rangos sutarties sąlygas (sutarties 9.2 p., 10.3 p., 12.2 p. nuostatos) atsiradus būtinumui ar poreikiui atlikti sutartyje nenumatytus (papildomus) darbus, keisti projektinius sprendimus, tokių darbų apimtis, kiekiai, jų atlikimo tvarka ir terminai turėjo būti šalių abipusiškai suderinami ir įforminami raštiškais sutartį papildančiais susitarimais. Į bylą nėra pateikta šalių suderintų ir sutartyje nustatyta tvarka įformintų susitarimų dėl darbų akte už 2008 m. lapkričio mėn. nurodytų dalies darbų, kurie nebuvo numatyti 2008 m. liepos 4 d. sutartyje arba buvo papildomai padaryti. Ieškovo apeliaciniame skunde teigiama, kad cokolio plytelių įsigijimas ir klijavimas (darbų akto 6 ir 7 pozicijos) turi būti vertinami kaip darbai, numatyti atlikti dar pagal 2007 m. spalio 29 d. rangos sutartį Nr. 07/10/29-ST/AZ. Ši rangos sutartis buvo nutraukta 2008 m. gegužės 14 d. (šią aplinkybę atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą bei nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pripažino ir ieškovo atstovai), todėl vadovaujantis CK 6.221 straipsnio nuostatomis rangovas nebeturėjo pareigos toliau vykdyti savo prievoles pagal tą sutartį, t. y. tęsti nebaigtus iki sutarties pasibaigimo darbus. Atsakovo atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą pažymėta, kad atsakovui nebuvo pagrindo nepriimti tų darbų, kuriuos ieškovas atliko atsakovo objekte jau po rangos sutarties nutraukimo, tačiau tokia aplinkybė ne tik nepaneigia sutarties nutraukimo fakto, bet ir nesukuria atsakovui pareigos mokėti už darbus, kuriuos atsakovas neprivalėjo atlikti ir kuriuos atliko išimtinai savo rizika, neturėdamas pagrindo tikėtis, jog už juos privalės būti apmokėta. Pirmosios instancijos teismas argumentuotai sprendė, kad darbai, nurodyti ieškovo sudaryto atliktų darbų akto už 2008 m. lapkričio mėn. 2, 6-8 pozicijose, vertintini kaip papildomi darbai, rizika dėl kurių atlikimo tenka tik ieškovui, nes tų darbų atlikimo jis nesuderino su atsakovu, susitarimo dėl jų neįformino sutartyje nustatyta tvarka. Esant tokioms aplinkybėms teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 43 330,36 Lt (su PVM) sumą, kurios ieškovas reikalavo pagal 2008 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą, kaip apmokėjimo už dalį darbų, nurodytų darbų akte už 2008 m. lapkričio mėn. (CK 6.653 str. 4 d., 6.684 str. 5 d. nuostatos). Atmestinas ieškovo apeliacinio skundo argumentas dėl rangovo teisės reikalauti padidinti darbų kainą, grindžiant jį tuo, kad 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartyje buvo numatyta tik orientacinė darbų kaina, o galutinai atsiskaitoma turėjo būti pagal faktiškai atliktų, perduotų bei priimtų darbų apimtis. Su tokiu argumentu nėra pagrindo sutikti, nes byloje nepateikta šalių suderintų susitarimų dėl sutarties darbų kainos pakeitimo bei galutinės atliktų darbų vertės nustatymo (2008 m. liepos 4 d. sutarties 3.2 p., 9.2 p., 10.3 p. sąlygos).

43Dėl ieškovo reikalavimų, susijusių su delspinigių ir palūkanų priteisimu

44Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovo reikalavimus priteisti iš atsakovo delspinigius ir palūkanas dėl piniginės prievolės pagal rangos sutartis netinkamo vykdymo, pasireiškusio prievolės apmokėti už darbus uždelsimu. Išvadą, kad atsakovas praleido piniginę prievolę apmokėti ieškovui už darbus, pirmosios instancijos teismas siejo su tuo, jog pripažino neteisėtais atsakovo veiksmus nesumokėjus už tą atliktų ir priimtų statybos darbų dalį, kurią jis įskaitė į netesybas pagal sutartį. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pasirašęs atliktų darbų aktus atsakovas turėjo įvykdyti piniginę prievolę – rangos sutartyse nustatytu terminu sumokėti visą jose nurodytą ir/ar faktiškai atliktų darbų kainą, nes neturėjo pagrindo atskaityti atitinkamas sumas iš ieškovui priklausančio atlyginimo už darbą. Šioje apeliacinės instancijos teismo nutartyje padaryta priešinga išvada – pripažinti pagrįsta atsakovo teisė reikalauti iš ieškovo netesybų už sutartinių prievolių pažeidimą ir konstatuota, kad atsakovo atliktas dalies apskaičiuotų netesybų įskaitymas į ieškovui mokėtiną atlyginimą už darbus buvo teisėtas veiksmas. Esant tokiai apeliacinės instancijos teismo teisinei išvadai, ieškinio reikalavimai priteisti iš atsakovo delspinigius už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, taip pat priteisti palūkanas, kurių dydis nustatomas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo taikymo pagrindu, laikytini nepagrįstais. Šios išvados nepaneigia ir ta konstatuota aplinkybė, kad atsakovas iš dalies klaidingai apskaičiavo ieškovo prievolių vykdymo termino pažeidimo trukmę ir dėl šios priežasties nepagrįstai įskaitė į ieškovui mokėtiną atlyginimą dalį apskaičiuotų netesybų sumos. Remiantis šioje nutartyje išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, leidžiančiomis įvertinti šalių prievolių pagal aptariamas sutartis vykdymo pažeidimų balansą, ieškovo reikalavimai dėl delspinigių ir palūkanų, grindžiamų atsakovo piniginės prievolės termino praleidimu, turi būti atmetami, o pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys dėl jų priteisimo - panaikinamos.

45Nuo šia nutartimi nustatytos ieškovui priteistinos skolos už darbus sumos (120 000 Lt) iš atsakovo priteisiamos CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio procesinės palūkanos (CK 6.37 str. 2 d.).

46Proporcingai patenkinamai ieškinio daliai (sumine išraiška patenkinta maždaug 40 proc. ieškinio reikalavimų) atitinkamai perskirstomos šalių bylinėjimosi išlaidos, turėtos pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 4 d.). Atsižvelgiant į byloje esančius šalių bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme patvirtinančius mokėjimo dokumentus bei remiantis nustatyta ieškinio patenkinimo dalies proporcija apskaičiuota, jog ieškovui atlygintina 5 237 Lt turėtų išlaidų, o atsakovui – 3 274,5 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atlikus šių sumų tarpusavio įskaitymą yra priteisiama ieškovui BĮ UAB „Ekspo-Matec“ iš atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ 1962,50 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

47Įvertinant tai, kad ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, atsakovui iš ieškovo priteistina pusė bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 3 d., 98 str. 3 d.).

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

49Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą. Sumažinti ieškovui BĮ UAB „Ekspo-Matec“ priteistą iš atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ skolą už atliktus darbus pagal rangos sutartis iki 120 000 Lt sumos. Panaikinti sprendimo dalis, kuriomis ieškovui BĮ UAB „Ekspo-Matec“ iš atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ priteista 5 027,74 Lt delspinigių, 4 528,61 Lt palūkanų ir 11,84 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos. Šiose dalyse priimti naują sprendimą – reikalavimus dėl delspinigių ir 11,84 % dydžio metinių palūkanų už pavėluotus mokėjimus priteisimo atmesti. Sprendimo dalį dėl įstatyminių palūkanų priteisimo išdėstyti taip: „Priteisti ieškovui BĮ UAB „Ekspo-Matec“ iš atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 120 000 Lt sumos už laiką nuo bylos iškėlimo dienos (2008 m. rugsėjo 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“.

50Pakeisti bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymą ir sprendimo dalį dėl šių išlaidų išdėstyti taip: „Priteisti ieškovui BĮ UAB „Ekspo-Matec“ iš atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ 1 962,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

51Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

52Priteisti atsakovui UAB „Baltijos verslininkų namai“ iš ieškovo BĮ BUAB „Ekspo-Matec“ 5200 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 231 330,70 Lt skolą, 50 277,36 Lt... 5. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. spalio 29 d. su atsakovu sudarė rangos sutartį... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu ieškinį... 7. Sprendime nurodyta, kad už atliktus darbus nesumokėta atlyginimo dalis,... 8. Teismas nurodė, kad pagal 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr. 08/06/30... 9. Teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, kad atsakovas nepagrįstai... 10. Teismas sumažino delspinigius iki 0,02 proc. dydžio nuo neapmokėtos sumos... 11. Ieškovas UAB „Ekspo – Matec“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti... 12. 1. Teismas neteisingai nusprendė, kad ieškovo argumentas dėl atsakovo... 13. 2. Cokolio plytelių įsigijimas ir jų klijavimo darbai, kas fiksuojama 2008... 14. 3. 2007 m. spalio 29 d. ir 2008 m. liepos 4 d. sutartyse nurodytos kainos yra... 15. Atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ atstovė apeliaciniu skundu... 16. 1. Teismas neatskleidė visų bylos aplinkybių. Esminiu bylos nagrinėjimo... 17. 2. Teismas tinkamai neįvertino ieškovo padarytų sutarties pažeidimų,... 18. 3. Teismas, vertindamas sutarties šalių elgesį, pasirėmė tik byloje... 19. 4. Atsakovas įgijo teisę reikalauti netesybų pagal sutarties 7.2 punktą po... 20. 5. Ginčijama suma nebuvo ieškovui sumokėta, nes ji įskaityta kaip... 21. 6. Nenustačius, jog atsakovas pažeidė savo pagrindinę prievolę... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartimi UAB „Ekspo –... 23. Atsakovo UAB „Baltijos verslininkų namai“ atstovė atsiliepimu į ieškovo... 24. Ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas... 25. Dėl sutarties šalių veiksmų, susijusių su prievolių vykdymo terminais,... 26. Pirmosios instancijos teismas laikėsi principinės nuostatos, kad atsakovui,... 27. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas be pagrindo nevertino... 28. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais, jog... 29. Šalių sudarytos 2007 m. spalio 29 d. rangos sutarties Nr. 07/10/29-ST/AZ... 30. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo ir prievolių pasibaigus sutarčiai... 31. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šalių 2007 m. spalio 29 d.... 32. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovas pažeidė sutartyje... 33. Pagal bendrą taisyklę sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti... 34. Kita vertus, įstatyme numatyta sutarties nutraukimo pasekmė (sutarties... 35. Dėl priešpriešinių reikalavimų vienašalio įskaitymo... 36. Pirmosios instancijos teismas laikėsi nuostatos, kad jeigu ieškovas... 37. Įskaitymas yra vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo... 38. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Įskaitoma... 39. Šioje nutartyje jau nurodyta, kad atsakovas turėjo pagrindą reikalauti 56... 40. Dėl prievolių pagal šalių 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr.... 41. 2008 m. liepos 4 d. rangos sutartimi (t. 1, b. l. 98-101) rangovas (ieškovas)... 42. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad dalis ieškovo sudarytame atliktų... 43. Dėl ieškovo reikalavimų, susijusių su delspinigių ir palūkanų... 44. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovo reikalavimus... 45. Nuo šia nutartimi nustatytos ieškovui priteistinos skolos už darbus sumos... 46. Proporcingai patenkinamai ieškinio daliai (sumine išraiška patenkinta... 47. Įvertinant tai, kad ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o atsakovo... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą.... 50. Pakeisti bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymą ir sprendimo dalį... 51. Likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 52. Priteisti atsakovui UAB „Baltijos verslininkų namai“ iš ieškovo BĮ BUAB...