Byla 2-21-759/2017
Dėl kelio servituto pakeitimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, dalyvaujant ieškovei S. H., jos atstovei adv. Virginijai Bradulskienei, atsakovei R. S., trečiojo asmens atstovui Kęstučiui Chrapačui,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. H. ieškinį atsakovei R. S., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. S. H., Z. J., V. Ž., P. K., A. K., A. G., E. K. dėl kelio servituto pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė S. H. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pakeisti atsakovei R. S. nustatytą Vilniaus apskrities viršininko 2005-05-05 įsakymu kelio servitutą patekti į jos nuosavybės teise valdomą žemės sklypą per ieškovės nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, į kelio servitutą „S“ 148 kv.m. ploto, 5 m. pločio pagal pateikiamą UAB „AASE“ servituto nustatymo projektą, parengtą 2015-05-14, pažymėtą indeksais „24-25-26-5-22-23-24“.

5Ieškovė nurodė, kad nuosavybės teise valdo 3,5477 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ) fermą (unikalus Nr. ( - ) ) karvidę (unikalus Nr. ( - ) ), kitus statinius (unikalus Nr. ( - ) ), adresu ( - ) . Kaimyninių žemės sklypų savininkai yra Z. J., V. Ž., P. K., A. K., A. G., E. K.. Ieškovės žemės sklypui 2005 m. gegužės 5 d. Vilniaus apskrities viršininko įsakymu nustatytas kelio servitutas „S“- 872 kv.m. Servitutas nustatytas atsakovei R. S. tikslu patekti jai į nuosavybės teise valdomą žemės sklypą. Nurodė, kad šis servitutas nustatytas per ieškovės žemės sklypo dalį, esančią tarp fermų ir kitų ūkinių pastatų nuo ( - ) . Ieškovė nurodė, kad fermose augina galvijus, kurie kartais ir nutrūksta ir būna palaidi, todėl servitutas per teritorijos vidurį sudaro daug nepatogumų tiek ieškovei tiek atsakovei bei kitiems asmenims, kurie naudotųsi kelio servitutu pateikti į sklypą. Be to šioje teritorijoje yra saugoma brangi ieškovės žemės ūkio technika, kurios saugumą ieškovė privalo užtikrinti. Ieškovė siūlo pakeisti kelio servitutą, kad būtų mažiau varžomos ieškovės teisės, turėtų galimybę apsitverti teritoriją ir įrengti kitas apsaugos priemones. Atsakovė turėtų galimybe patekti į savo žemės sklypą kitu keliu, kuriuo realiai naudojasi žemės sklypo nuomininkai. Nurodė, kad iki kelio servituto pradžios, pažymėtos indeksais „24-25“ yra bendras kelias, kuriuo naudojasi visi kaimo gyventojai, nuo šio kelio sutinka nustatyti kelio servitutą, pažymėta plane „25-26-5-22-23-24-25“, siūlomas kelio plotis 5 m., kad būtų galimybė pravažiuoti su žemės ūkio technika. Nurodė, kad tokiu būdu atsakovei sutrumpėtų kelio ilgis per ieškovės teritoriją, kelias eitų sklypų pakraščiu, kelio įrenginėti nereiktų, nes pravažiavimas faktiškai jau įrengtas. Ieškovė nurodė, kad ties indeksais „5-22“ atsakovė galėtų, pravažiuodama ieškovės žemės sklypo dalimi nuo kelio, esančio valstybinėje žemėje šalia sklypų Nr. 77 ir Nr. 73 pagal kadastro žemėlapio ištrauką į sklypą Nr. 111 į savo žemės sklypą Nr. 34. Į kelią, esantį valstybinėje žemėje atsakovė gali patekti nuo pagrindinės ( - ) pro sklypą Nr. 40 ir toliau šalia sklypų Nr. 77 ir Nr. 73. Nurodė, kad atsakovė nesutinka dėl servituto pakeitimo, įteisinti kelio servituto gera valia nepavyksta. Nurodė, kad atsakovė pati savo žemės sklypo nedirba, sklypas yra išnuomotas nuomininkui, kuris į atsakovės žemės sklypą važiuoja su žemės ūkio technika tuo keliu, kuriam šiuo metu ieškovė prašo nustatyti servitutą. Nurodė, kad tretieji asmenys į savo žemės sklypus patenka kitais privažiavimais ir keliais. Kiti kaimo gyventojai ir žemės sklypų savininkai nesinaudoja nustatytu servitutu.

6Ieškovė S. H. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nori pakeisti nustatytą servitutą. Papasakojo, kad ji ir sūnus užsiima ūkine veikla, angare yra grūdai, jie augina galvijus, čia jų turtas ir nori jį apsaugoti. Nori paaukoti kitą sklypo dalį servitutui. Kai pirko žemę tie patys servitutai pagal jos padarytą projektą buvo jau numatyti ir abrise. Ji pirko valstybinę žemę, o tvartus pirko iš žmogaus 2008 metų rugpjūtį, žemė buvo pirkta po metų. Paaiškino, kad atsakovės žemės sklypo nuomininkas nevažinėja per nustatytą servitutą, o važinėja jos sklypo pietine dalimi. Ieškovė, jei būtų nustatytas jos prašomas servitutas, už naują servitutą kompensacijos neprašytų, jeigu servitutas nebūtų nustatytas – ji prašytų atsakovės, kad ši atlygintų jai daromus nuostolius, kuriuos vertina 200 eurų per metus.

7Ieškovės advokatė V. Bradulskienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad palaiko ieškovės reikalavimą dėl kelio servituto pakeitimo ir paaiškino, kad ieškovei S. H. nuosavybės teise priklauso pastatai: ferma, karvidė, kiti statiniai, esantys ( - ) ir kad šiame ieškovės žemės sklypo plane yra nustatyti du kelio servitutai. Ieškovė pateikė du alternatyvius servituto nustatymo projektus, tačiau pasiliko prie pirmojo savo reikalavimo: ieškovė prašo nustatyti servitutą 148 kv.m. ploto, kelio plotis 5 m., pažymėtas indeksais „24-25-5-22-23-24“. Nurodo, kad iki ieškovės žemės sklypo pietinės sklypo dalies eina valstybine žeme bendro naudojimo kelias, kuris jau 2000 metais buvo pažymėtas žemės sklypų ribų paženklinimo- parodymo akte, buvo naudojamas iki nuosavybės teisės į sklypus atkūrimo ir naudojamas šiuo metu bei kituose žemėtvarkos projektuose. Nurodo, kad du kelio servitutai nustatyti ieškovės žemės sklype jos sklypą dalina išilgai ir skersai, kad ieškovės nuosavybės teisės yra apribotos, sukelia ieškovei ir atsakovei daug nepatogumų. Nurodė, kad per ieškovės sklypą išilgai einančiu servitutiniu keliu naudojasi tik atsakovė, kiti asmenys naudojasi kitais privažiavimo keliais prie savo žemės sklypų.

8Atsakovė R. S. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad nėra garantijų, kad ir kitas žemės savininkas nepanaikins kelio į atsakovės žemės privažiavimą. Atsakovė nurodė, kad turi didelių bėdų dėl ieškovės galvijų, kurie nėra gerai prižiūrimi, būna pabėgę iš aptvarų, niokoja jos pasėlius. Nurodė, kad šalia esantys žemės sklypų savininkai neturėjo galimybės šiuo servitutiniu keliu naudotis, buvo priversti ieškotis kitų kelių kaip patekti į savo žemės valdas. Nurodė, kad servitutinis kelias per ieškovės žemės sklypą buvo nenaudojamas 7 metus ir tik prasidėjus teisminiam nagrinėjimui šiuo keliu gali naudotis visi, nes kelias nebeužtvertas. Atsakovė nurodė, kad nuostolių atlyginti ir mokėti kompensaciją ieškovei už naudojimąsi servitutiniu keliu neketina, nes nemano turinti mokėti.

9Tretysis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyrius pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pagal pateiktus dokumentus matyti, jog ieškovės žemės sklypui buvo nustatytas 872 kv.m. kelio servitutas, kuris atlikus patikslinimus pakeistas į 1120 kv.m. Šis servitutas nustatytas atsakovės R. S. naudai, kad ji galėtų patekti į jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Nurodyta, kad atsakovės žemės sklypo ribose yra 12 metrų pločio bendro naudojimo kelias, kuris jungiasi su 8 metrų pločio bendro naudojimo keliu. Minėtas kelias, atkuriant nuosavybės teises J. S. nebuvo priskaičiuotas į bendrą plotą ir šiais keliais patenkama ir į kitiems žemės ūkio paskirties žemės sklypų savininkams priklausančius žemės sklypus. Nurodyta, kad šiuo metu nustatytas 0,112 ha kelio servitutas nustatytas ne tik atsakovei privažiuoti prie savo žemės sklypo, bet ir kitiems gretimų žemės sklypų savininkams privažiuoti prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų, todėl servituto pakeitimas turės įtakos ir kitų asmenų teisėms ir pareigoms. Tretysis asmuo nurodė, kad išanalizavus ieškovės pateiktą servituto nustatymo projektą nustatyta, kad nėra numatyta kaip patekti nuo servituto pabaigos iki 12 m. pločio bendro naudojimo kelio, esančio atsakovės žemės sklype, kuriuo naudojasi ir gretimų sklypų savininkai. Mano, kad servitutas turėtų eiti iki atsakovės žemės sklype esančio bendro naudojimo kelio.

10Teismo posėdžio metu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus atstovas dėl ieškinio reikalavimo patenkinimo paliko spęsti teismui, tačiau nurodė, kad teismo posėdžio metu tretieji asmenys paaiškino, jog jie gali naudotis ieškovės sklype esančiu kelio servitutu, bet juo nesinaudoja, nes tokio poreikio nėra, nurodė, kad patenkinus ieškinį atsakovė į savo sklypą patektų valstybinėje žemėje esančiu keliu, o valstybinės žemės sklypas nuo ( - ) , kuriame yra statiniai, kuomet būtų projektuojamas, būtų suformuotas kelias ar nustatytas kelio servitutas.

11Tretysis asmuo A. G. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir jokių prieštaravimų byloje neturi.

12Tretysis asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė kad su ieškiniu sutinka ir prieštaravimų nereiškia.

13Tretysis asmuo Z. J. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė kad su ieškiniu sutinka ir prieštaravimų nereiškia.

14Tretysis asmuo E. K. 2016-10-26 ir 2017-02-28 teismo posėdžių metu paaiškino, kad per ieškovės žemės sklypą nevažiuoja, šiuo keliu nesinaudoja visiškai, turi įvažiavimą prie savo žemės sklypo kitu asfaltuotu keliu, nustatytu servitutu nesinaudoja, todėl jokių pretenzijų niekam neturi. Jis po žmonos mirties paveldėjo žemę, turi apie 7 ha.

15Tretysis asmuo A. K. 2016-12-05 teismo posėdžio metu paaiškino, kad prie savo valdomų žemės sklypų patenka kitu keliu, ne per ieškovės žemės sklypą. Nurodė, kad ieškovė yra teisi, nes vykdyti ūkinę veiklą, kai pro žemės sklypą važinėja pašaliniai asmenys yra labai problematiška ir sukelia ieškovei daug nepatogumų. Jis galėtų važinėti per ieškovės žemėje nustatytą servitutą, tačiau to nedaro, važinėja kitu keliu.

16Tretysis asmuo P. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į bylą pateiktas P. K. įgaliojimas A. K.. Teismo posėdžio metu 2016-12-05 A. K. paaiškino, kad jo sūnaus nuomonė visiškai atitinka jo išreikštą nuomonę.

17Tretysis asmuo J. S. H. įpareigojo savo sutuoktinę S. H. atstovauti jį byloje (b.l. 40), pats atvykti į posėdžius negali, nes serga.

18Tretieji asmenys A. G., E. K., V. Ž., A. K., P. K., Z. J., J. S. H.r prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, byla nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

19Ieškinys tenkintinas.

20Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei S. H. nuosavybės teise priklauso pastatas- ferma, unikalus Nr. ( - ) , pastatas- karvidė, unikalus Nr. ( - ) , inžinieriniai tinklai- kiti statiniai, unikalus Nr. ( - ) , esantys ( - ) . (b.l. ( - ) ). Šie pastatai yra žemės sklype, unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), kuris nuosavybės teise priklauso ieškovei S. H.. Vilniaus apskrities viršininkas 2010-04-20 priėmė įsakymą dėl valstybinės žemės nuomos 2004-11-24 sutarties Nr. R( - ) susitarimo Nr. R16-22 nutraukimo ir valstybinės žemės sklypo ( - ) pardavimo S. H. (b.l. 100-101). Šiame žemės sklype 2014-12-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Ukmergės skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 47SK-(14.47.110.) -1013 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) esančio ( - ) , kadastro duomenų pakeitimo 2 p. patikslintas servituto, nustatyto 2010-04-20 Apskrities viršininko sprendimu Nr. 2.3-4847-(81) plotas – 0,1120 ha kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), pažymėtą simboliu - S, žemės sklypo plane M 1:1000 (b.l. 224). Žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), planas, kuriame matyti, kad ieškovės žemės sklype nustatyti du kelio servitutai (b.l. 13). Ieškovė pateikė du alternatyvius servituto nustatymo projektus (b.l. 8, ir 119), tačiau pasiliko prie pirmojo savo reikalavimo: ieškovė prašo nustatyti servitutą 148 kv.m. ploto, kelio plotis 5 m., pažymėtas indeksais „24-25-5-22-23-24“ (b.l. 8). Byloje pateikta 2016-12-05 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašas apie V. S. priklausantį nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ),, adresu ( - ),., ir kuriame 9.3 p. yra nurodyta Kelių apsaugos zona, plotas 0,04 ha, įregistruota 2000-11-14 Apskrities viršininko sprendimu Nr. 81-14212 (b.l. 214); 2000-09-20 žemės naudojimo plotų eksplikacija ( - ),., kur žemės naudotojai yra P.A. S. ir A. S., ir kuriame sklypo Nr 95.2 nurodytas kelias - 0,01 ha (b.l. 215,216); 2000m. rugsėjo 18 d. A. S. ir P. A. S. žemės sklypų ribų paženklinimo- parodymo aktas, kuriame nurodyta, kad suformuoti du žemės sklypai Nr. 95.1, bendro 6.14 ha ploto ir gretimybėje su 6 m. pločio bendro naudojimo keliu (b.l. 217), žemės sklypo plane (b.l. 218) pažymėtu 3-4.

21Dėl kelio servituto pakeitimo

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Servitutas nustatomas savanoriškai arba priverstinai. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo nustatytais atvejais – administracinis aktas.

23CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad servitutas priverstinai gali būti nustatytas tik tokiu atveju, kai jis yra objektyviai būtinas, t.y. bylą dėl servituto nustatymo nagrinėjantys teismai pirmiausia turi įvertinti, ar šios teisės yra susijusios su naudojimusi viešpataujančiaisiais daiktais pagal tikslinę paskirtį ir ar egzistuoja objektyvus bei konkretus jų poreikis, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis) svarstyti, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2009; 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012; 2014 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2014; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2014.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad per ieškovei nuosavybės teise priklausantį sklypą, unikalus Nr. ( - ),, esantį ( - ), rajone nustatytas servitutinis kelias atsakovei R. S., kad pastaroji galėtų patekti į jai nuosavybės teise priklausantį sklypą, kadastrinis Nr. ( - ),. Nustatyta, kad žemės sklypo plane, žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ),, sklypo Nr. 111, sudarytame 2004 m. kovo mėnesį (b.l. 13) (( - ), k.v. žemės reformos žemėtvarkos projekte šis sklypas pažymėtas Nr. 35 (b.l. 99)), yra pažymėti du kelio servitutai: teisė važiuoti transporto priemonėms – S1 - plotas 872 kv.m. ir S2 – plotas 1120 kv.m. Pagal šį planą kelio servitutai – teisė važiuoti transporto priemonėms yra pažymėti dviejose ieškovės sklypo vietose: nuo kelio Ukmergė- Tulpiakiemis tarp ieškovės nuosavybės teise valdomų fermų ir ūkinių pastatų ir eina per ieškovės sklypo vidurį, ir kitas kelias - nuo pietinės sklypo ribos iki ieškovės sklypo vidurio (b.l. 13). Po kadastrinių matavimų 2014-12-11 Ukmergės Nacionalinės žemės tarnybos vedėjo sprendimu Nr. 47SK-(14.47.110.)-1013 servituto plotas patikslintas 1120 kv.m. atsakovės R. S. naudai, kad ji galėtų patekti į jai priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ),. Taigi, ieškovės sklype yra du servitutiniai keliai, kurie ieškovės sklypą suskaldo į tris dalis skersai ir išilgai. Ieškovė pateikė servituto nustatymo projektą (b.l. 8), ir prašo pakeisti kelio servitutą ieškovės žemės sklype į 5 m. pločio ir 148 kv,m. ploto ieškovės sklypo pietinėje dalyje. Nurodo, kad atsakovė į savo žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ),, remiantis žemėtvarkos projekto ištrauka (b.l. 99) patektų nuo ( - ), valstybine žeme – nesuformuotu žemės sklypu, pro ( - ),., statinius ir kitus pastatus, kuriems nesuteiktas adresas (b.l. 171-174) (ortofoto nuotraukos – b.l. 118, 170), toliau - į kelią, esantį valstybinėje žemėje tarp sklypų Nr. 95 ir Nr. 95.1, priklausančių V. S., toliau tarp sklypų Nr. 76.2 ir 126.2, per sankasą, pro melioracijos griovį, toliau į pietinę ieškovės sklypo dalį, t.y. iki servituto pradžios, pažymėtos servituto projekte indeksais „24-25“ ir per 5 m. pločio kelią į atsakovei priklausantį žemės sklypą. Iš byloje esančių 2016-12-05 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašo apie V. S. priklausantį nuosavybės teise žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ),, adresu ( - ),., ir kuriame 9.3 p. yra nurodyta Kelių apsaugos zona, plotas 0,04 ha, įregistruota 2000-11-14 Apskrities viršininko sprendimu Nr. 81-14212 (b.l. 214); 2000-09-20 žemės naudojimo plotų eksplikacijos ( - ), kur žemės naudotojai P.A. S. ir A. S., ir kuriame sklypo Nr 95.2 nurodytas kelias - 0,01 ha (b.l. 215,216); 2000m. rugsėjo 18 d. A. S. ir P. A. S. žemės sklypų ribų paženklinimo- parodymo akto, kuriame nurodyta, kad suformuoti du žemės sklypai Nr. 95.1, bendro 6.14 ha ploto ir gretimybėje su 6 m. pločio bendro naudojimo keliu (b.l. 217), žemės sklypo plane (b.l. 218) pažymėtu 3-4, matyti, kad iki ieškovės prašomo nustatyti kelio servituto yra bendro naudojimo kelias, ir kuris dar 2000-11-17 nuosavybę turint Pranui A. S. ir A. S., vėliau įsigijus V. S., žemės sklypo plane bei abrise (b.l. 188,189) jau buvo pažymėtas. Pagal Servituto nustatymo projektą kelio servitutas nustatomas teritorija, pažymėta plane indeksais „25-26-5-22-23-24-25“.

25Į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti gretimų žemės sklypų savininkai: Z. J. ir V. Ž., kurioms kartu su S. H. bendrosios nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ),, P. K. - žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ),, ( - ),, A. K. nuomojasi žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), iš A. G., kuriam šis priklauso nuosavybės teise, E. K. - žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), ir ( - ),, kurie nustatant servitutinį kelią gali naudotis minėtu keliu patenkant į jiems priklausančius žemės sklypus.

26Tretieji asmenys Z. J., V. Ž. pateiktuose teismui atsiliepimuose, P. K., A. K., A. G., E. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jokių prieštaravimų dėl kelio servituto pakeitimo neturi, kadangi per ieškovės žemės sklypą bendru keliu jie visiškai nesinaudoja, turi kitus privažiavimus prie savo ar nuomojamų žemės sklypų.

27Teismas vertina tai, kad dabartiniai du kelio servitutai, iš kurių vienas naudojamas atsakovės, einantys per ieškovės sklypo vidurį pažeidžia sklypo savininkės teises ir servituto savininkei neįmanoma normaliomis sąnaudomis tinkamai naudotis jai priklausančiu daiktu pagal paskirtį. Ieškovė nurodė, kad ji ūkininkauja, augina apie 100 galvijų, neturi galimybės dėl servituto tinkamai užsitverti teritorijos ir įrengti kitas apsaugos priemones, užtikrinti statinių, brangios žemės ūkio technikos, galvijų, užtikrinti pačios atsakovės saugumą, riboja galimybes ieškovei ir jos šeimos nariams ūkininkauti. Šias aplinkybes patvirtino ir pati atsakovė, kad jai nesaugu važiuoti per ieškovės sklypo vidurį, nes atsižvelgiant į ieškovės galvijų fermą, ji tikrai turinti didelių nemalonumų, nes jos manymu, galvijai nepakankamai prižiūrimi, dažnai būna pabėgę iš aptvarų ir yra suniokoję atsakovės pasėlius (b.l. 38), paaiškino, kad ir fermos vartai buvo uždaromi dėl saugumo. Tokias pat aplinkybes paaiškino ir tretysis asmuo A. K., kad iš tiesų ūkininkei nepatogu naudoti savo žemės sklypą, kai per jo vidurį yra bendro naudojimo kelias.

28Pažymėtina, kad 2005-05-05 Apskrities viršininko įsakymu jau yra nustatytas kelio servitutas ieškovės žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ),, plane, ir pažymėtas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas), pažymėtą simboliu - S, plotas 872 kv.m., per sankasą, pro melioracijos griovį. Kelias, sankasa yra stabilūs, sutvarkyti, tik žole apaugę (b.l. 226-228), tą patvirtino teismo posėdžio metu ieškovė, atsakovė, kurios nurodė, kad atsakovės žemės sklypo naudotojas į atsakovės žemės sklypą patenka būtent šituo keliu, bei byloje apklausti liudytojai R. ir Č. Smailiai, tą įvertino teismas vietos apžiūros metu.

29Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nesiekė išnaudoti jokių kitų objektyvių ir įmanomų galimybių, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis, neapribodama kito asmens nuosavybės teisių ir interesų. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas viešpataujančiojo daikto savininkui - atsakovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94-248/2016 ir joje nurodyta teismų praktika). Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad nustatant servitutą, svarbu laikytis tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkų interesų proporcingumo. Vienas proporcingumo reikalavimų yra tas, kad tarnaujančiajam daiktui gali būti nustatomi tik tokie ir tokios apimties ar dydžio suvaržymai, kurie būtini siekiant užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą pagal paskirtį, t.y. suvaržymas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui ir užtikrinti viešpataujančiojo daikto savininkui galimybę juo naudotis (CK 4.111 straipsnio 1 dalis, 4.113 straipsnio 1 dalis) ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94-248/2016 ir joje nurodyta teismų praktika). Atsakovė nurodė, kad dabartiniu kelio servitutu, kuris eina per ieškovės žemės sklypo vidurį, jai naudotis yra labai patogu, jis yra jai arčiau, kelio dalis yra asfaltuota, tačiau kelio servitutas negali būti nustatomas vien todėl, kad naudotis servitutu yra pigiau ir patogiau, o kitoks problemos išsprendimo variantas pareikalautų didesnių sąnaudų iš viešpataujančio daikto savininko, nes tai reikštų, kad vieno asmens problemos sprendžiamos kito asmens sąskaita, nepagrįstai suvaržant šio nuosavybės teisę, ir neatitiktų CK 4.126 straipsnio esmės. Teismas vertina kaip reikšmingą aplinkybę tą, kad dabartinis kelio servitutas perskiria ieškovės sklypą į dvi dalis, o prašomas nustatyti servitutas būtų ieškovės sklypo pakraštyje, juolab kad šis kelias nereikalauja jokių įrengimo sąnaudų.

30Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012). Turi būti siekiama abiejų daiktų savininkų interesų pusiausvyros, kad nebūtų be pakankamo pagrindo varžoma nuosavybės teisė ir vienam asmeniui kilusios problemos nebūtų sprendžiamos kito asmens teisių sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2008; 2016 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94-248/2016; kt.). Vertindamas pasiūlytą ieškovės servitutinio kelio variantą nagrinėjamoje byloje, teismas atsižvelgė į reikšmingą aplinkybę - tai, kad ieškovės pasiūlytas servitutinio kelio variantas nebeskirs ieškovės žemės sklypo į dvi dalis, kas sudaro esminį nepatogumą ieškovei. Taigi, servitutinio kelio vietos pakeitimas per ieškovo sklypą užtikrina vienintelį optimalų ir racionalų patekimą į atsakovės žemės sklypą. Teismas daro išvadą, kad byloje nustatytomis aplinkybėmis servituto pakeitimas yra būtinas. Byloje yra pakankamai įrodymų apie tai, kad yra tinkamai įrengtas kitas kelias, nors ir nelygiavertis servitutiniam keliui, kuriuo atsakovė naudojosi, tačiau šiuo servitutiniu keliu ji gali patekti į savo žemės sklypą, todėl ieškovės ieškinys tenkintinas ir nustatytinas kelio servitutas pagal 2015-05-14 UAB „ASSE“ parengtą servituto nustatymo projektą, o būtent, kad atsakovė į savo žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), remiantis žemėtvarkos projekto ištrauka (b.l. 99) patenka nuo ( - ), valstybine žeme – nesuformuotu žemės sklypu, pro ( - ), statinius ir kitus pastatus, kuriems nesuteiktas adresas (b.l. 171-174) (ortofoto nuotraukos – b.l. 118, 170), toliau - į kelią, esantį valstybinėje žemėje tarp sklypų Nr. 95 ir Nr. 95.1, priklausančių V. S., toliau tarp sklypų Nr. 76.2 ir 126.2, per sankasą, pro melioracijos griovį (nuotraukos b.l. 226-228), toliau į pietinę ieškovės sklypo dalį, t.y. iki servituto pradžios, pažymėtos servituto projekte indeksais „24-25“ ir per 5 m. pločio kelią į atsakovei priklausantį žemės sklypą.

31Pagal LR CK 4.114 str. jeigu norint normaliai naudotis servituto suteiktomis teisėmis yra būtina remontuoti ir kitaip tinkamai išlaikyti tarnaujantį daiktą, servituto turėtojas privalo visa tai atlikti tinkamai ir laiku. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė pakeistu servitutiniu keliu nesinaudos, todėl tinkamai prižiūrėti servitutinį kelią priklauso atsakovei. Ieškovė gi įsipareigoja užtverti iki servitutinio kelio tvorą, kad gyvuliai nepatektų ant kelio.

32Teismas konstatuoja, kad viešpataujančiojo daikto savininkė - atsakovė, įgyvendindama savo nuosavybės teisę ir siekdama, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nepakeistas nustatytas servitutas, nenurodo tokių svarbių priežasčių, kurios pateisintų kito savininko teisių ribojimą

33Dėl kelio servituto atlygintinumo

34Servitutas pagal savo prigimtį yra atlygintinis. Servitutu yra varžoma savininko nuosavybės teisė, todėl tarnaujančiojo daikto savininkas dėl jo nustatymo gali patirti nuostolių, tačiau priklausomai nuo civilinio santykio šalių valios jis gali būti ir neatlygintinis. Ieškovė S. H. niekada neprašė nuostolių atlyginimo ir kompensacijos iš atsakovės R. S. už jau esantį kelio servitutą. Atsakovė paaiškino, kad neketina atlyginti už naudojimąsi kelio servitutu. Ieškovė nurodė, kad jei teismas tenkintų jos prašymą ir būtų pakeistas kelio servitutas, ji nuostolių atlyginimo ir kompensacijos iš atsakovės nereikalautų, todėl atsižvelgiant į ieškovės valią, nuostolių atlyginimas ir kompensacija iš atsakovės nepriteistini.

35Ieškovė atsisakė bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės, todėl bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis ir advokato paslaugos, iš atsakovės nepriteistinos.

36Ieškinį patenkinus iš atsakovės priteistina 49,30 eurų pašto išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 88 str.).

37Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 284 str., teismas

Nutarė

38Ieškinį patenkinti.

39Pakeisti atsakovei R. S., a.k. ( - ) nustatytą Vilniaus apskrities viršininko 2005-05-05 įsakymu Nr. ( - ), kelio servitutą patekti į jos nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, kadastrinis Nr( - ), per ieškovės S. H., a,k, ( - ) nuosavybės teise valdomą žemės sklypą 3,5477 ha ploto, unikalus Nr. ( - ),, kadastrinis Nr. ( - ),, esantį ( - ), į kelio servitutą „S“ 148 kv.m. ploto, 5 m. pločio pagal pateikiamą UAB „AASE“ servituto nustatymo projektą, parengtą 2015-05-14, pažymėtą indeksais „24-25-26-5-22-23-24“.

40UAB „AASE“ servituto nustatymo projektas, parengtas 2015-05-14, yra neatsiejama sprendimo dalis.

41Priteisti iš atsakovės R. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ). 49,30 eurų (keturiasdešimt devyni eurai 30 ct) pašto išlaidų valstybei.

42Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė,... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė S. H. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pakeisti... 5. Ieškovė nurodė, kad nuosavybės teise valdo 3,5477 ha žemės sklypą... 6. Ieškovė S. H. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nori pakeisti nustatytą... 7. Ieškovės advokatė V. Bradulskienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 8. Atsakovė R. S. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 9. Tretysis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 10. Teismo posėdžio metu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 11. Tretysis asmuo A. G. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 12. Tretysis asmuo V. Ž. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė kad su ieškiniu... 13. Tretysis asmuo Z. J. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė kad su ieškiniu... 14. Tretysis asmuo E. K. 2016-10-26 ir 2017-02-28 teismo posėdžių metu... 15. Tretysis asmuo A. K. 2016-12-05 teismo posėdžio metu paaiškino, kad prie... 16. Tretysis asmuo P. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Į bylą pateiktas P.... 17. Tretysis asmuo J. S. H. įpareigojo savo sutuoktinę S. H. atstovauti jį... 18. Tretieji asmenys A. G., E. K., V. Ž., A. K., P. K., Z. J., J. S. H.r prašo... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei S. H.... 21. Dėl kelio servituto pakeitimo... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 23. CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad per ieškovei nuosavybės teise... 25. Į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti gretimų žemės sklypų savininkai:... 26. Tretieji asmenys Z. J., V. Ž. pateiktuose teismui atsiliepimuose, P. K., A.... 27. Teismas vertina tai, kad dabartiniai du kelio servitutai, iš kurių vienas... 28. Pažymėtina, kad 2005-05-05 Apskrities viršininko įsakymu jau yra nustatytas... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė nesiekė išnaudoti jokių kitų... 30. Atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas... 31. Pagal LR CK 4.114 str. jeigu norint normaliai naudotis servituto suteiktomis... 32. Teismas konstatuoja, kad viešpataujančiojo daikto savininkė - atsakovė,... 33. Dėl kelio servituto atlygintinumo... 34. Servitutas pagal savo prigimtį yra atlygintinis. Servitutu yra varžoma... 35. Ieškovė atsisakė bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės, todėl... 36. Ieškinį patenkinus iš atsakovės priteistina 49,30 eurų pašto išlaidų,... 37. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 284... 38. Ieškinį patenkinti.... 39. Pakeisti atsakovei R. S., a.k. ( - ) nustatytą Vilniaus apskrities viršininko... 40. UAB „AASE“ servituto nustatymo projektas, parengtas 2015-05-14, yra... 41. Priteisti iš atsakovės R. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ). 49,30 eurų... 42. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...