Byla 2S-710-516/2011
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marijono Greičiaus ir Petro Jaržemskio,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Urbico“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Urbico“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Urbico“ dėl uždraudimo atsakovui vykdyti 2006-05-26 žaidimo aikštelių pirkimo ir priežiūros sutartis Nr. A169-6, Nr. A169-7, Nr. A169-9, kol bus išnagrinėta Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama byla 2-23807-534/09. Ieškovas nurodė, kad 2006-05-26 sudarė su atsakovu vaikų žaidimų aikštelių įrenginių prikimo ir priežiūros sutartis Nr. A169-6, Nr. A169-7 bei Nr. A169-8. Ieškovo administracija 2009-09-25 raštu Nr. A51-21605-informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą nuo 2009-10-15 dėl to, kad atsakovas iš esmės pažeidė sutarties nuostatas bei remiantis LR CK 6.721 str. įtvirtinta kliento teise nutraukė paslaugų sutartis. Atsakovas ir toliau ketina teikti vaikų žaidimų aikštelių priežiūros paslaugas ieškovui neesant jokio teisinio pagrindo, ir tuo gali sukelti didelius nuostolius ieškovui.

5Teismo posėdžio metu ieškovas prašė teismo sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-3002-534/2010 apeliacine tvarka nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, kadangi minėtos civilinės bylos išnagrinėjimas ir priimtas bei įsiteisėjęs teismo sprendimas yra tiesiogiai susijęs su šia nagrinėjama civiline byla, nes ginčai šiose bylose yra susiję su tomis pačiomis vaikų žaidimo aikštelių priežiūros sutartimis bei jų vykdymu.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartimi ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą tenkino.

7Teismas sustabdė civilinę bylą Nr. 2-2588-599/2010, iškeltą pagal Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „Urbico“ dėl uždraudimo vykdyti sutartis, iki įsiteisės procesinis sprendimas, priimtas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3002-534/2010 pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Atsakovo UAB „Urbico“ prašymą dėl bylos nutraukimo atmetė.

8Teismas, padarė išvadą, kad procesinis sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-3002-534/2010, turės tiesioginės įtakos šiai nagrinėjamai civilinei bylai bei teisingam jos išsprendimui, kadangi minėtos civilinės bylos išnagrinėjimas yra tiesiogiai susijęs su šia nagrinėjama civiline byla, nes ginčai šiose bylose yra susiję su tomis pačiomis vaikų žaidimo aikštelių priežiūros sutartimis bei jų vykdymu, todėl ieškovo prašymas tenkintinas ir ši civilinė byla Nr. 2-2588-599/2010 yra sustabdytina iki įsiteisės procesinis sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-3002-534/2010 Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-07-02 sprendimas civilinėje byloje Nr.2-3002-534/2010 yra priimtas, tačiau neįsiteisėjęs, nes šiuo metu minėta civilinė byla su apeliaciniu skundu yra išsiųsta į Vilniaus apygardos teismą ir apeliacine tvarka dar neišnagrinėta, todėl atsakovo argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti. Be to, teismas atsakovo prašymą dėl civilinės bylos nutraukimo atmetė, kadangi nėra LR CPK nuostatose numatytų pagrindų šiai civilinei bylai nutraukti.

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Urbico“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Atsakovas taip pat prašo patenkinti jo prašymą dėl civilinės bylos nutraukimo.

10Teigia, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių kliūčių, nepriklausančių nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negalėtų išnagrinėti civilinės bylos, o ją reikėtų sustabdyti. Pažymi, jog ieškinio reikalavime nurodyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-23087-534/2009 (naujasis Nr. 2-3002-534/2010) jau išnagrinėta teismo 2010-07-02 sprendimu, todėl ieškovo ieškinio reikalavimo patenkinimas nuo nurodytos datos apskritai nėra įmanomas. Ieškinio reikalavimas yra aiškus – ieškovas prašo uždrausti atsakovui vykdyti sutartis kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-23807-534/2009, o ne kol bus išnagrinėta civilinė byla ir joje priimtas teismo sprendimas įsiteisės. Be to, RUAB „Urbico“ šiuo metu iškelta restruktūrizavimo byla, todėl tokie ieškovo veiksmai kelia grėsmę ne vien atsakovui, bet ir jo darbuotojams bei kreditoriams.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Teigia, kad apeliantas nepateikia jokių argumentų, kodėl šiuo atveju byla neturėjo būti stabdoma. UAB „Urbico“ nurodomi argumentai, kad įmonė yra restruktūrizuojama ir dėl to byla negalėjo būti sustabdyta yra visiškai nepagrįsti, tokia išimti nėra numatyta CPK. Be to, atsakovas nepagrindė kaip bylos sustabdymas gali turėti įtakos įmonės restruktūrizavimo procesui.

13Ieškovas taip pat pažymi, kad remiantis CPK įtvirtintomis normomis, bylos išnagrinėjimas siejamas ne su bylos išnagrinėjimu pirmojoje instancijoje, bet su įsiteisėjusio sprendimo priėmimu. Atsižvelgiant į tai, ieškovas mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog šiuo atveju civilinė byla Nr. 2-3807-534/09 nėra išnagrinėta, todėl nėra bylos nutraukimo pagrindų. Atsakovo argumentai, jog byla nutrauktina, nes nėra galimybių teismo sprendimo įvykdyti, nesudaro pagrindo bylos nutraukimui. Klausimas dėl ieškinio pagrįstumo yra nagrinėjamas nagrinėjant bylą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl bylos nutraukimo.

14Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

16Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-10-07 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

17Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria sustabdytas civilinės bylos pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB “Urbiko” dėl uždraudimo vykdyti sutartis nagrinėjimas iki įsiteisės teismo sprendimas kitoje civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “Urbico” ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui būtina įvertinti byloje kilusio ginčo pobūdį bei kvalifikuoti abiejų nurodytų bylų santykį ir susietumo laipsnį, kitas svarbias šiam klausimui aplinkybes.

18Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Teismas bylos sustabdymo pagrindus turi taikyti, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes. Tai reiškia, kad būtina atsižvelgti ir į civilinio proceso tikslus – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylos nagrinėjimą nepagrįstai užtęsti. Sustabdžius bylą, neatsižvelgiant į konkrečias bylos faktines aplinkybes ir ilgus jos nagrinėjimo terminus, galėtų būti pažeista asmens teisė į operatyvų ginčo išsprendimą. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

19Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms, palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo. Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2008), tačiau tokia priemonė, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, turi atitikti proporcingumo principą.

20Pagal susiformavusią teismų praktiką CPK 163 str. 3 p. civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, kai tarp nagrinėjamos bylos ir kitos bylos yra toks ryšys, kad pirmosios bylos negalima nagrinėti tol, kol nebus išnagrinėta kita byla. Toks ryšys yra tada, kai tarp bylų yra prejudicinis ryšys, t. y. sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2009; 2009-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006; 2005-09-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2005; ir kt.).

21Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Urbico“ dėl uždraudimo atsakovui vykdyti 2006-05-26 žaidimo aikštelių pirkimo ir priežiūros sutartis Nr. A169-6/TAS-06, Nr. A169-7/TAS-06 bei Nr. A169-8/TAS-06, kol bus išnagrinėta Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama byla 2-23807-534/09. Ieškovas nurodė, kad 2006-05-26 sudarė su atsakovu vaikų žaidimų aikštelių įrenginių prikimo ir priežiūros sutartis Nr. Nr. A169-6/TAS-06, Nr. A169-7/TAS-06 bei Nr. A169-8/TAS-06. Ieškovo administracija 2009-09-25 raštu Nr. A51-21605 informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą nuo 2009-10-15 dėl to, kad atsakovas iš esmės pažeidė sutarties nuostatas bei remiantis LR CK 6.721 str. įtvirtinta kliento teise nutraukė paslaugų sutartis. Paaiškino, kad atsakovas ir toliau ketina teikti vaikų žaidimų aikštelių priežiūros paslaugas ieškovui neesant jokio teisinio pagrindo, ir tuo gali sukelti didelius nuostolius ieškovui.

22Bylos sustabdymo momentu Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme jau buvo išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl 2006-05-26 vaikų žaidimų aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutarčių Nr. A169-6/TAS-06, Nr. A169-7/TAS-06 bei Nr. A169-8/TAS-06 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio, atlyginimo už priežiūrą priteisimo (civ. byla Nr. 2-3002-534/2010). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-07-02 sprendimu ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį patenkino ir pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 2009-09-25 sprendimą nutraukti 2006-05-26 vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimo ir priežiūros sutartis Nr. A169-6/TAS-06, Nr. A169-7/TAS-06 bei Nr. A169-8/TAS-06, sudarytas tarp UAB „Urbico“ ir Vilniaus miesto savivaldybės. Šis pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos teismui.

23Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas pagrįstai sustabdė civilinės bylos dėl uždraudimo atsakovui vykdyti sutartis, nagrinėjimą, kol apeliacine tvarka bus išnagrinėta byla dėl tų pačių sutarčių, kurių vykdymo teisėtumas ginčijamas šiuo ieškiniu, nutraukimo, nes procesinis sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-3002-534/2010, turės tiesioginės įtakos nagrinėjamai civilinei bylai bei teisingam jos išsprendimui: ginčai šiose bylose yra susiję su tomis pačiomis vaikų žaidimo aikštelių priežiūros sutartimis Nr. A169-6, Nr. A169-7, Nr. A169-8 bei jų vykdymu. Byloje, kurioje ginčijamas sutarčių nutraukimo teisėtumas, konstatavus, kad sutartys nutrauktos nepagrįstai ar neteisėtai, reikalavimas uždrausti šių sutarčių vykdymą, grindžiamas jų nutraukimo aplinkybe, netektų prasmės, tačiau tik įsiteisėjęs teismo sprendimas sukelia atitinkamas pasekmes, todėl, jį apskundus, iš teismo sprendimo kylančios teisinės pasekmės neatsiranda. Tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-2588-599/2010 iškeltą pagal Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB “Urbico” dėl uždraudimo vykdyti sutartis, iki įsiteisės procesinis sprendimas, priimtas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3002-534/2010 pagal ieškovo UAB “Urbico” ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl sutarčių pripažinimo neteisėtu, tuo tarpu pagrindo bylą nutraukti, kaip prašė atsakovas UAB ,,Urbico“ pagrindo nebuvo. Civilinio proceso kodekso 293 str. 9 p. numatytas bylos nutraukimo pagrindas (kitais Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais) yra blanketinė norma, nurodanti, jog kodeksas gali numatyti ir kitus, šio straipsnio 1-8 punktuose tiesiogiai neįvardintu atvejus, kai teismas bylą nutraukia. Tačiau tokio bylos nutraukimo pagrindo, kokį nurodo atsakovas- kad pasikeitus faktinei situacijai, ieškinio neįmanoma įgyvendinti- Civilinio proceso kodekso normos nenumato.

24Atskirojo skundo argumentai, kad įmonė yra restruktūrizuojama ir dėl to byla negalėjo būti sustabdyta teisėjų kolegijos teigimu yra nepagrįsti, kadangi tokia išimtis nėra numatyta CPK. Be to, atsakovas nepagrindė kaip bylos sustabdymas gali turėti įtakos įmonės restruktūrizavimo procesui.

25Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenimis, nustatė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-3002/2010 pagal ieškovo UAB „Urbico“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl 2006-05-26 vaikų žaidimų aikštelių įrenginių prikimo ir priežiūros sutarčių Nr. A169-6/TAS-06, Nr. A169-7/TAS-06 bei Nr. A169-8/TAS-06 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio buvo nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme apeliacine tvarka. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 11 d. nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-07-02 sprendimą paliko nepakeistą. Taigi sprendimas įsiteisėjo 2011-02-11. Tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, kadangi ji buvo priimta dar neįsiteisėjus Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-07-02 sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-3002/2010, o nagrinėjamos apeliacijos dalyką, minėta, sudaro apskųstos nutarties teisėtumo bei pagrįstumo klausimas. Sprendimo, dėl kurio šios bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, įsiteisėjimas sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismui atnaujinti jos nagrinėjimą (Civilinio proceso kodekso 166 str. 1 d. 2 p.), bet ne pagrindas nutartį panaikinti.

26Kiti atskirojo skundo argumentai (dėl bylos nutraukimo) nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

27Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias privalomą bylos sustabdymą, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o atsakovo atskirasis skundas netenkinamas.

28Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš atsakovo UAB “Urbico” priteistina 5,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Urbico“ 5 (penkis) litus ir 70 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė teismo sustabdyti šios civilinės... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas sustabdė civilinę bylą Nr. 2-2588-599/2010, iškeltą pagal Vilniaus... 8. Teismas, padarė išvadą, kad procesinis sprendimas, priimtas civilinėje... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Urbico“ prašo Vilniaus miesto 1... 10. Teigia, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių kliūčių, nepriklausančių nei... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė... 12. Teigia, kad apeliantas nepateikia jokių argumentų, kodėl šiuo atveju byla... 13. Ieškovas taip pat pažymi, kad remiantis CPK įtvirtintomis normomis, bylos... 14. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 17. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pagrįsta pirmosios instancijos... 18. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 19. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis... 20. Pagal susiformavusią teismų praktiką CPK 163 str. 3 p. civilinė byla... 21. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė... 22. Bylos sustabdymo momentu Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme jau buvo... 23. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas... 24. Atskirojo skundo argumentai, kad įmonė yra restruktūrizuojama ir dėl to... 25. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos teismų sistemos LITEKO... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai (dėl bylos nutraukimo) nėra teisiškai... 27. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 28. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Urbico“ 5 (penkis) litus ir 70 centų pašto...