Byla 2S-1506-567/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės I. M. (buvusi R.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininkės I. M. (buvusi R.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 28 d. nutarties Nr. 4103V/2011, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės I. M. (buvusi R.).

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėjas Nordea Bank Finland, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, kreipėsi į teismą su pakartotiniu pareiškimu, prašydamas išieškoti iš skolininkės 161936,11 eurų skolos, 137 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 150 Lt procesinių dokumentų įteikimo per antstolį išlaidų bei 16 proc. dydžio sutartinių metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų. Nurodė, kad bankas 2011-07-29 pareiškimu Nr. OUT-8932 kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės, hipotekos lakštu, identifikavimo Nr. 01/2/2008/0000399, įkeisto skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: 74,66 kv. m ploto buto, unikalus Nr. ( - ), esančio S. ( - ). 2011-08-12 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėja priėmė nutartį Nr. 4103/2011 dėl turto arešto. 2011-12-19 skolininkės skola bankui pagal 2008-01-04 Būsto kreditavimo sutartį Nr. BK08/01/01VY sudarė 161936,11 eurų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-28 nutartimi Nr. 4103V/2011 Nutarė

71) išieškoti iš skolininkės kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai skolą: 130285,80 eurų panaudoto kredito, 4880,77 eurų nesumokėtų palūkanų, 26769,54 eurų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, viso – 161936,11 eurų, 150 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį bei 137 Lt žyminio mokesčio išlaidų, taip pat 16 proc. metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų nuo negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų sumos (135 166,57 eurų), numatytų 2008-01-04 Būsto kreditavimo sutartis Nr. BK08/01/01VY 8.2 p., skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t.y. nuo 2011-12-21, iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą;

82) priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą skolininkei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą – 74,66 kv. m bendro ploto butą, unikalus Nr. ( - );

93) apie įvykdymą nedelsiant pranešti, pateikti turto pardavimo aktą ir gautas lėšas pervesti į depozitinę sąskaitą. Teismas nustatė, kad skolininkė, užtikrindama iki 2036-12-27 suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120080000399, 2008-01-07 įregistruotu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, įkeitė Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą – 74,66 kv. m bendro ploto butą, unikalus Nr. ( - ). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-08-12 nutartimi Nr. 4103/2011 minėtas įkeistas nekilnojamasis daiktas buvo areštuotas. Nutartis skolininkei buvo įteikta per antstolį skolininkės advokatui D. V. 2011-11-15. Skolininkė įspėta, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui. Skolininkė mokėjimų nevykdė, su kreditoriumi nebendradarbiavo ir tai pavirtina skolininkės piktybinį vengimą vykdyti savo prievolę. Skolininkė (įkeisto daikto savininkė) minėtą turto arešto nutartį apskundė, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2012-03-19 nutartimi nutarė palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartį Nr. 4103/2011 nepakeistą (civilinė byla Nr. 2S-736-656/2012). Teismas pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad minėta turto arešto nutartis buvo apskųsta, visų nepasibaigusių procesinių terminų (kreditoriui pareikšti pakartotinį pareiškimą, hipotekos teisėjai šį pareiškimą išnagrinėti) eiga buvo sustabdyta (CPK 76 str.). Byla grąžinta 2012-03-27. Pareiškėjo pakartotiniame pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodoma, jog hipoteka užtikrinta prievolė – 2008-01-04 Būsto kreditavimo sutartis Nr. BK08/01/01VY su visais vėlesniais jos sąlygų pakeitimais bei papildymais, – iki šiol neįvykdyta. Skolą sudaro: 130285,80 eurų panaudoto kredito, 4880,77 eurų nesumokėtų palūkanų, 26769,54 eurų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, viso – 161936,11 eurų, 150 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį bei 137 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Teismas konstatavo, jog kreditoriaus reikalavimas priteisti 150 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį pagrįstas rašytiniais įrodymais (b.l. 85), todėl tenkintinas (LR CPK 93 str. 1 d.). Kreditorius prašo išieškoti 16 proc. metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų nuo negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų sumos (135166,57 eurų), numatytų 2008-01-04. Būsto kreditavimo sutartis Nr. BK08/01/01VY 8.2 p., skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t.y. nuo 2011-12-21, iki visiško skolos išieškojimo dienos. Teismas nurodė, jog tiek įstatyminių, tiek sutartinių palūkanų skaičiavimo laikotarpis, LR CK 6.37 str. 2 d. nustatytas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, hipotekos procedūros atveju reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotinio pareiškimo gavimo iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Teismas konstatavo, jog kreditoriaus prašymas išieškoti 16 proc. metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų nuo negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų sumos (135166,57 eurų), numatytų 2008-01-04 d. Būsto kreditavimo sutartis Nr. BK08/01/01VY 8.2 p., skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t.y. nuo 2011-12-21, iki visiško skolos išieškojimo dienos, tenkintinas (LR CK 4.174 str. 1 d., 4.192 str. 1 d., 4.216 str., 4.219 str., 4.220 str., 6.37 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Skolininkė I. M. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-28 nutartį Nr. 4103V/2011, išspręsti klausimą iš esmės ir atmesti Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal Kredito sutartį Nr. BK08/01/01 VY. Nurodė, kad hipotekos kreditorius prie prašymo pradėti išieškojimą hipotekos teismui privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinę prievolę nustatant sutartis pasibaigė ją vienašališkai nutraukiant prieš terminą. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nenustatinėjo, ar kredito sutartimi sukurti teisiniai santykiai yra vartojimo, taip pat neatliko nustatytos pareigos įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Teismas nevykdė pareigos kvalifikuoti kredito sutartį, kaip vartojimo sutartį, ir ex officio įvertini kredito sutarties sąlygas pagal LR CK 6.188 str. įtvirtintus saugumo kriterijus, nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Kredito sutartis sudaryta 28 metams, mokėjimai pagal kredito sutartį atliekami kiekvieną mėnesį, todėl sąlyga, suteikianti imtis kredito sutarties nutraukimo veiksmų skolininkui pradelsus mokėjimą 10 kalendorinių dienų ir per papildomą 10 dienų terminą mokėjimo neatlikus, iš esmės prieštarauja bendriems sąžiningumo reikalavimams ir pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo-skolininko naudai. Kredito sutarties 13.1 p. sąlyga pripažintina nesąžininga ir ta apimtimi, kad nenustato pranešimo termino apie kredito sutarties nutraukimą. Skolininkas 2010-09-07 kreditoriaus nurodyto reikalavimo per 10 kalendorinių dienų sumokėti 6062,02 eurų nevykdė, nes derėjosi su kreditoriumi dėl mokėjimų atidėjimo ir kreipėsi į kreditą apdraudusią bendrovę. Teismas, prieš priimdamas nutartį išieškoti kreditoriaus reikalaujamas įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, privalėjo ex officio įvertinti, ar kredito sutarties 8.2 p. nustatytos palūkanos neprieštarauja įstatymams, sąžiningumo, protingumo principams. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d. fiziniams asmeniui yra nustatytos 5 proc. palūkanos, tuo tarpu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-28 nutartimi iš skolininko, kuris yra vartotojas, priteisė 16 proc. dydžio palūkanas. LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato, kad ieškiniams dėl netesybų išieškojimo yra taikomas sutrumpintas 6 mėn. ieškinio senaties terminas, o kreditorius reikalaujama suma yra apskaičiuota už terminą, ilgesnį nei 1 metai (LR CK 4.192 str., 6.188 str., 6.200 str.).

12Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-28 nutartį Nr. 4103V/2011 palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skolininkė nevykdė savo įsipareigojimų nuo 2009-12-27 ir pažeidė prievolių vykdymo terminus. Nuo pirmojo pažeidimo iki sutarties nutraukimo praėjo 278 d. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjęs skolininkės atskirąjį skundą dėl 2011-08-12 nutarties Nr. 4103/2011, kuria areštuotas įkeistas turtas, nustatė, kad kredito sutarties bendrųjų sąlygų 13.1 p. skolininkei nebuvo taikytas, nes ji prievolės nevykdė ilgą laiką. Bankas skolininkės atžvilgiu kredito sutartyje numatytą sąlygą dėl sutarties nutraukimo tvarkos ir pagrindų taikė palankiau nei nustato įstatymas. Kredito sutartis nutraukta ne po pirmojo skolininkės sutarties pažeidimo, bet skolininkei sistemingai iš eilės pažeidus mokėjimo prievoles. Įsiteisėjusia nutartimi yra konstatuota, jog bankas teisėtai nutraukė kredito sutartį. Skolininkė nepadengė susidariusios skolos ir nepateikė jokių įrodymų, kad ji padengs skolą. Skolininkė klaidina teismą dėl tariamų netesybų, nes sutartis 8.2 p. šalys susitarė dėl kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų (LR CK 4.192 str., 6.37 str., 6.200 str., 6.209 str., 6.218 str.).

13Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė teismui prašymą priteisti kreditoriaus naudai iš skolininkės 1893,60 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo tvarka kreiptis dėl skolos išieškojimo, kai daiktai įkeisti pagal hipotekos taisykles. CK 4.192 straipsnio 1 dalis taikoma hipotekos kreditoriui, kai pasibaigia pagrindinę prievolę numatanti sutartis, ją nutraukiant vienašališkai. Pagrindinę prievolę nustatanti sutartis turi būti nutraukta iki kreipiantis dėl skolos išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. Hipotekos kreditorius prie prašymo pradėti išieškojimą privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinę prievolę nustatanti sutartis pasibaigė ją vienašališkai prieš terminą nutraukiant. Pirmosios instancijos teismas turi patikrinti, ar prašantis pradėti išieškojimą iš įkeisto turto asmuo pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinė sutartis buvo nutraukta iki kreipiantis dėl skolos išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą. Jei viena sutarties šalis praneša apie vienašališką sutarties nutraukimą, tai kita sutarties šalis gali ginčyti tokį nutraukimą ieškinine tvarka.

17Pažymėtina, jog hipoteka yra ne ginčo procedūrų visuma, užtikrinanti kreditoriui hipotekos reikalavimo patenkinimą. Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK XXXVI skyrius), todėl ginčai bet kurioje stadijoje, taip pat ir apeliacinės instancijos teismui tikrinant (revizuojant) hipotekos teisėjo priimtos nutarties, kuria patenkintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas išieškoti skolą ir priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą daiktą (CPK 558 str. 2 d.), teisėtumą ir pagrįstumą, negalimi. Kadangi hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių, atskirieji skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Tai reiškia, jog hipotekos teisėjas, gavęs pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto, bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2010; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2010, 2010-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010 ir kt.), todėl apeliantės atskirajame skunde išdėstyti argumentai, kaip nesusiję su hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumu, nėra vertinami, nes jie yra teisiškai nereikšmingi, vykdant priverstinio išieškojimo veiksmus ne ginčo tvarka.

18Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kreditorius pagal LR CK 6.217 str., 6.218 str. bei Kredito sutarties 13.1 (1 t., b.l. 40-43), nelaukdamas sutartyje numatyto kredito grąžinimo termino, registruotu laišku išsiuntė skolininkei (įkeisto daikto savininkei) 2010-09-17 pranešimą Nr. 10108 (1 t., b.l. 52), kuriuo įspėjo, jog iki 2010-10-02 nesumokėjus pradelstos skolos bei delspinigių, kreditorius vienašališkai nutraukia paskolos sutartį nuo 2010-10-02, kadangi skolininkė (įkeisto daikto savininkė) nuo 2009-12-27 nevykdo sąlygų, numatytų kredito sutartyje – grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus. Minėtas įspėjimas skolininkei I. M. (R.) įteiktas 2010-09-20 (1 t., b.l. 53).

19Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apeliantės argumentą, jog hipotekos teisėjas, prieš priimdamas nutartį išieškoti kreditoriaus reikalaujamas įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, privalėjo ex officio įvertinti, ar kredito sutarties 8.2 p. nustatytos palūkanos neprieštarauja įstatymams, sąžiningumo, protingumo principams. Hipotekos kreditoriui pateikus pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės (įkeistų daiktų savininkės), nėra vertinamos aplinkybės, ar kreditorius elgiasi sąžiningai ir tinkamai bendradarbiauja, nes sutartinių prievolių pakeitimas, skolos, palūkanų ir netesybų dydžio ginčijimas gali būti vykdomas ginčo teisenos tvarka, pateikiant ieškinį.

20Apeliantė teigia, jog kredito sutarties 13.1 p. sąlyga pripažintina nesąžininga ta apimtimi, kad nenustato pranešimo termino apie kredito sutarties nutraukimą. Teismas pažymi, jog kredito sutarties sąlygos buvo aptartos Vilniaus apygardos teismo 2012-03-19 nutartyje Nr. 2S-736-656/2012, kuri yra įsiteisėjusi ir yra privaloma visiems subjektams (LR CPK 18 str.), todėl apeliantė negali jos revizuoti apeliacine tvarka skųsdama kitą nutartį, priimtą pagal kreditoriaus pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininkės.

21Įstatymų leidėjas numatė, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi dėl skolos išieškojimo ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamos 2012-03-28 nutarties priėmimo metu buvo CPK 558 str. 2 d. numatyti pagrindai tęsti skolos išieškojimą ne ginčo tvarka:

221) 2010-09-20 skolininkė (įkeisto daikto savininkė) I. M. (buvusi R.) gavo (1 t., b.l. 53) įspėjimą grąžinti skolą;

232) per vieną mėnesį nuo įspėjimo gavimo skola negrąžinta kreditoriui (1 t., b.l. 90-91);

243) kreditorius Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pateikė pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo (1 t., b.l. 90-91), prašydamas išieškoti iš skolininkės 161936,11 eurų skolos, 137 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 150 Lt procesinių dokumentų įteikimo per antstolį išlaidų bei 16 proc. dydžio sutartinių metinių įsipareigojimų nevykdymo palūkanų.

254) pateiktas hipotekos lakšto Nr. 01/1/2008/0000399, 2008-01-04 įregistruoto Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, originalas (1 t., b.l. 92-96).

26Atmestinas apeliantės argumentas, jog ieškiniams dėl netesybų išieškojimo yra taikomas sutrumpintas 6 mėn. ieškinio senaties terminas, o kreditoriaus reikalaujama suma yra apskaičiuota už terminą, ilgesnį nei 1 metai. Pažymėtina, jog Kredito sutarties Nr. BK 08/01/01VY 8.2 p. nustatytos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, o ne netesybos (bauda, delspinigiai). Tarp šalių sudarytoje kredito sutartyje numatytos sutartinės ir procesinės palūkanos savo dydžiu atlieka ir atlyginimo (mokesčio už naudojimąsi svetimais pinigais) ir nuostolių kompensavimo funkcijas, todėl pirmosios instancijos teismas, nutardamas išieškoti palūkanas nuo skolininko pradelstų sumokėti sumų, iš esmės tinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, nes išieškojimas vykdomas ne ginčo tvarka. Hipotekos kreditoriui prašant priteisti palūkanas ne ginčo tvarka, nėra revizuojami šalių sutartiniai santykiai, nes pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, dėl to kreditorius turėjo kreiptis į teismą. Pažymėtina, kad per bylinėjimosi laiką, vykdant išieškojimą ne ginčo tvarka, skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas kreditoriaus interesus ir turi mokėti tiek sutartines, tiek procesines palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Teismas pažymi, kad skolininkas (įkeisto turto savininkas) turi teisę ginčo teisena pateikti ieškinį ir ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ir sutartinį netesybų, palūkanų dydį bei ginčo teisena prašyti pakeisti kreditavimo sutarties nuostatas. Be to, ieškininės senaties institutas gali būti taikomas tik šalies prašymu nagrinėjant ginčo teisena pareikštus ieškinius, nes vykdant išieškojimą ne ginčo tvarka nėra procesinės galimybės spręsti ieškinio senaties taikymo klausimą. Hipotekos teisinių santykių bylos dėl priverstinio skolos išieškojimo nagrinėjamos supaprastinta ne ginčo tvarka, todėl ieškinio senaties terminas teismo iniciatyva negali būti taikomas (LR CK 1.126 str. 2 d.).

27Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantė formaliais pagrindais skųsdamas iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, bet operatyviai nesikreipdamas į teismą su ieškiniu, ginčijant kreditoriaus veiksmų teisėtumą, ar kreditavimo sutarties sąlygas, patvirtino, jog nėra suinteresuota greitu prievolės vykdymu. Faktinės aplinkybės dėl to, ar hipotekos kreditorius laikytinas pažeidusiu prievolę, gali būti vertinamos, sprendžiant ginčą ieškinine tvarka, ir nėra vertinamos, vykdant priverstinį išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto ne ginčo tvarka. Dėl šios priežasties nėra teisinio pagrindo atmesti kreditoriaus pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo arba perduoti jį nagrinėti iš naujo, nes apeliantė, būdama suinteresuota savo interesų gynimu ir teisių užtikrinimu, turi teisę ieškininės teisenos tvarka ginčyti hipotekos kreditoriaus veiksmų teisėtumą ir skolos dydį, ar prašyti ieškinine tvarka pakeisti sutartines prievoles, bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą ne ginčo tvarka hipotekos kreditoriaus naudai iki ginčo teisenos bylos išnagrinėjimo. Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės, vykdant išieškojimą ne ginčo tvarka hipotekos kreditoriaus naudai.

28Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė iš esmės motyvuotą, teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina iš esmės nepakeista.

29Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti procesiniame sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia procesinio sprendimo esmės. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-28 nutarties aprašomojoje, motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse teismas nurodė klaidingą skolininkės pavardę: vietoj R. nurodė R.. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-03-28 nutartyje padaryti rašymo apsirikimai nėra esminiai bei nekeičia nutarties esmės, todėl jie taisytini, siekiant užtikrinti proceso ekonomiškumą ir operatyvumą (LR CPK 276 str. 2 d., 302 str., 338 str.).

30Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas nėra tenkinamas, apeliantė įgijo pareigą atlyginti pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas, patirtas civilinę bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme sumokėjo 1893 Lt (2 t., b.l. 72). Atsižvelgiant į tai, kad pagal Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 p. už atsiliepimą į atskirąjį skundą nustatytas 0,5 koeficientas (0,5x840 Lt (MMA), šių išlaidų dydis mažinamas ir iš apeliantės I. M. priteistina 425 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (LR CK 1.5 str., 1.126 str. 2 d., 4.192 str., 6.37 str., 6.210 str. 1 d., LR CPK 7 str., 8 str., 93 str., 98 str., 302 str., 313 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str., 558 str.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

32Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartį iš esmės nepakeistą.

33Ištaisyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 28 d. nutarties aprašomojoje, motyvuojamojoje, rezoliucinėje dalyse rašymo apsirikimą: vietoj nurodytos pavardės R. nurodyti R. (dabar .).

34Priteisti iš apeliantės I. M. 425 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėjas Nordea Bank Finland, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-28 nutartimi Nr. 4103V/2011... 7. 1) išieškoti iš skolininkės kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc,... 8. 2) priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą skolininkei nuosavybės... 9. 3) apie įvykdymą nedelsiant pranešti, pateikti turto pardavimo aktą ir... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Skolininkė I. M. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 12. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 13. Pareiškėjas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Įstatymų leidėjas nustatė, kad hipotekos kreditorius turi teisę ne ginčo... 17. Pažymėtina, jog hipoteka yra ne ginčo procedūrų visuma, užtikrinanti... 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kreditorius pagal LR CK 6.217... 19. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apeliantės argumentą, jog... 20. Apeliantė teigia, jog kredito sutarties 13.1 p. sąlyga pripažintina... 21. Įstatymų leidėjas numatė, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo... 22. 1) 2010-09-20 skolininkė (įkeisto daikto savininkė) I. M. (buvusi R.) gavo... 23. 2) per vieną mėnesį nuo įspėjimo gavimo skola negrąžinta kreditoriui (1... 24. 3) kreditorius Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 25. 4) pateiktas hipotekos lakšto Nr. 01/1/2008/0000399, 2008-01-04 įregistruoto... 26. Atmestinas apeliantės argumentas, jog ieškiniams dėl netesybų išieškojimo... 27. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantė formaliais pagrindais... 28. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas objektyviai ištyrė... 29. Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas gali savo iniciatyva ar... 30. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas nėra tenkinamas, apeliantė... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 32. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartį iš... 33. Ištaisyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 28 d. nutarties... 34. Priteisti iš apeliantės I. M. 425 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato...