Byla 2S-83-186/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas

2Egidijus Žironas, kolegijos teisėjai

3Dalia Višinskienė ir Henrichas Jaglinskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB „Autobrava“, VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutarties, kuria ieškovo Bendros JAV – Lietuvos įmonės „Adelita“ ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimo tikslu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6ieškovas Bendra JAV-Lietuvos įmonė „Adelita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, UAB „Autobrava“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai bei tretiesiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybei, LR Susisiekimo ministerijai ir SĮ Vilniaus planas, prašydamas: 1) įpareigoti atsakovus VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą ir Vilniaus miesto savivaldybės administraciją rengiamame Tarptautinio Vilniaus oro uosto detaliajame plane numatyti 7973 kv.m. ploto žemės sklypą prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, esančio ( - ), dalyje, apribotoje sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5, kurių koordinatės nurodytos ieškinyje, sklypą, skirtą viešbučio eksploatacijai (nustatant jo paskirtį, naudojimo būdą ir turinį, naudojimo pobūdį ir turinį, kaip nurodyta ieškinyje); 2) pripažinti ieškovui nuomos teisę į 1/2 dalį šio sklypo bei įpareigoti atsakovą VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sudaryti nuomos sutartį; 3) pripažinti niekine 2007-08-29 nuomos sutartį Nr. 3F-224/07, kuria atsakovas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas išnuomojo atsakovui UAB „Autobrava“ 0,3607 ha valstybinės žemės sklypo dalį; 4) panaikinti UAB „Autobrava“ 2007-10-10 išduotą statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės galutinis sprendimas uždrausti VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Savivaldybės įmonei Vilniaus planas įgyvendinti Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano organizatoriaus ir rengėjo teises, pareigas, funkcijas, atlikti visus detaliojo plano organizatoriaus veiksmus, uždrausti teritorijos prie ( - ) detalaus plano ar atskirų jo dalių sprendinių tvirtinimą, visus apribojimus taikant tik toje planuojamos teritorijos dalyje, kurioje ieškovas prašo priskirti žemės sklypą viešbučio eksploatacijai; įpareigoti atsakovą VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą neišduoti sutikimų tretiesiems asmenims nurodytame žemės sklype atlikti statybos darbus ir tokių darbų neatlikti pačiam; sustabdyti atsakovo UAB „Autobrava“ 2007-10-10 išduoto statybos leidimo galiojimą; uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ ir kitiems asmenims atlikti bet kokius veiksmus, kuriais būtų siekiama pripažinti tinkamais naudoti statinius, įregistruoti (pakeisti) kadastrinius duomenis ir valdymo teises į statinius, pastatytus ieškinyje nurodytoje valstybinės žemės sklypo dalyje.

7Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2007-11-22 nutartimi tenkino ieškovo Bendros JAV – Lietuvos įmonės „Adelita“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas Nutarė

81) iki įsiteisės byloje galutinis teismo sprendimas uždrausti atsakovams VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir SĮ Vilniaus planas toje Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano dalyje, kuri susijusi su ieškovo ieškinyje nurodomu žemės sklypu (7973 kv.m. ploto žemės sklypu prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalimi, apribota sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje), bet kokiu veikimu ir/ar neveikimu įgyvendinti visas teisės aktuose, sandoriuose, pavedimuose numatytas Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano organizatoriaus teises, pareigas, funkcijas, vykdyti, atlikti visus detaliojo plano organizatoriaus veiksmus, taip pat uždrausti teritorijos prie ( - ) plano ir atskirų jo dalių, sprendinių tvirtinimą.

92) Įpareigoti atsakovą Tarptautinis Vilniaus oro uostas neišduoti jokių sutikimų tretiesiems asmenims atlikti bet kokius statybos darbus ieškinyje nurodytame žemės sklype (7973 kv.m. ploto žemės sklype prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje, apribotoje sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje), taip pat tokių darbų neatlikti pačiam.

103) Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ atlikti bet kokius statybos darbus pagal 2007-10-10 Vilniaus miesto savivaldybės išduotą statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141.

114) Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ ir kitiems asmenims atlikti bet kokius veiksmus, kuriais būtų siekiama pripažinti tinkamais naudoti statinius, įregistruoti (pakeisti) kadastrinius duomenis ir valdymo teises į statinius, pastatytus ieškinyje nurodytoje žemės sklypo dalyje (7973 kv.m. ploto žemės sklype prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje, apribotoje sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje).

12Teismas nurodė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra adekvačios ieškiniu siekiamiems tikslams, atitinka pareikšto ieškinio reikalavimo esmę bei atitinka ekonomiškumo ir protingumo reikalavimus. Teismas, vadovaudamasis LR Teritorijų planavimo įstatymo 19 str., 23 str., bei LR Vyriausybės 2000-10-31 nutarimu Nr. 1315 patvirtintos Valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų detaliųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo 20 p., padarė išvadą, jog parengus ir patvirtinus Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalųjį planą, žemės sklypų nuoma bus galima tik tiek, kiek bus leista pačiu detaliuoju planu. Patvirtinus minėtą detalųjį planą, kuriame nebūtų išskirtas ieškinyje nurodytas žemės sklypas, ieškovo reikalavimus tenkinančio sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas, kadangi atsakovas turėtų pakankamą pagrindą atsisakyti jį vykdyti. Tuo tarpu detalaus plano keitimo ir tikslinimo procedūra yra griežtai reglamentuota įstatymo ir suponuotų naujų teisinių ginčų tikimybę. Todėl teismas laikė, kad ieškinio reikalavimo (dėl įpareigojimo Tarptautinio Vilniaus oro uosto detaliajame plane numatyti ieškovui priklausančio viešbučio eksploatavimui būtiną žemės sklypą) įvykdymo užtikrinimui būtina taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovams ir trečiajam asmeniui su ieškovo reikalavimais susijusioje Tarptautinio Vilniaus oro uosto detaliojo plano dalyje atlikti plano rengėjo teises, pareigas, funkcijas, taip pat uždrausti teritorijos prie ( - ) detalaus plano ir atskirų jos dalių, sprendinių tvirtinimą. Teismas pažymėjo, kad ši laikinoji apsaugos priemonė taikoma tik toje Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano dalyje, kuri susijusi su prašomu numatyti žemės sklypu. Kitos dalies Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano organizavimo ir rengimo stabdyti neprašoma. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik tiems asmenims, kurie yra susiję su Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano rengimu ir yra dalyvaujančiais byloje asmenimis. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis kitų trečiųjų asmenų teisių ir nestabdys Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano rengimo ir nuomos klausimų. Ieškovui reiškiant reikalavimą dėl nuomos sutarties pripažinimo niekine ir statybos leidimo panaikinimo, yra pagrindas taikyti ir kitas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą VĮ Tarptautinį Vilniaus oro uostą neišduoti jokių sutikimų tretiesiems asmenims atlikti bet kokius statybos darbus ginčo sklypo dalyje, taip pat neatlikti tokių darbų pačiam, laikinai sustabdyti atsakovui UAB „Autobrava“ išduoto statybos leidimo galiojimą ir uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, kuriais būtų siekiama pripažinti tinkamais naudoti statinius, pastatytus ginčo žemės sklypo dalyje. Teismas nurodė, kad tuo atveju, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet kokių kitiems asmenims priklausančių statinių ginčo žemės sklypo dalyje buvimas akivaizdžiai apsunkintų teismo sprendimo dėl nuomos teisės į šią žemę pripažinimo ir nuomos sutarties sudarymo vykdymą, kadangi tokias teises būtų įgijęs statinio savininkas, netektų prasmės reikalavimas panaikinti UAB „Autobrava“ išduotą statybos leidimą. Be to, sklype pastatyti statiniai ieškinio tenkinimo atveju gali trukdyti šį sklypą naudoti ieškovo norimu būdu, ieškovas turėtų reikšti naujus reikalavimus dėl statinio nugriovimo, kas apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą. Teismas, atsižvelgė, kad UAB „Autobrava“ ketinamas statyti statinys yra asfalto danga, t.y. stovėjimo aikštelė, kurios plotas nedidelis, jos statybos sustabdymas nepadarys žalos visuomenei, Vilniaus oro uosto veiklai.

13Atsakovas UAB „Autobrava“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007-11-22 nutartį dalyse, kuriomis pirmosios instancijos teismas uždraudė UAB „Autobrava“ atlikti bet kokius statybos darbus pagal 2007-10-10 Vilniaus miesto savivaldybės išduotą statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141, o taip pat uždraudė atsakovui UAB „Autobrava“ ir kitiems asmenims atlikti bet kokius veiksmus, kuriais būtų siekiama pripažinti tinkamais naudoti statinius, įregistruoti (pakeisti) kadastrinius duomenis ir valdymo teises į statinius, pastatytus ieškinyje nurodytoje žemės sklypo dalyje (7973 kv.m. ploto žemės sklype prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje, apribotoje sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi). Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neišsiaiškino ginčo dalyko ir pobūdžio, neįvertino prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo ir tikslingumo, neatsižvelgė į laikinosiomis apsaugos priemonėmis keliamus tikslus. Apeliantas nurodo, jog skundžiama nutartimi teismas užkirto kelią UAB „Autobrava“ atlikti veiksmus (vykdyti statybos darbus), kurie tiesiogiai nėra susiję su pareikštu ieškiniu. Atsakovas UAB „Autobrava“ aikštelių praplėtimo darbus vykdo pagal 2007-10-10 statybos leidimą Nr. IT/1112/07-11414, kurį Vilniaus miesto savivaldybė išdavė pagal UAB „Vilprojektas“ parengtą projektą. Tuo tarpu ieškovas savo reikalavimus grindžia žemės sklypo dalimi, kurią apibrėžia UAB „Geri projektai“ parengtame plane. Sugretinus UAB „Vilprojektas“ ir UAB „Geri projektai“ planus, matyti, kad atsakovas statybos darbus vykdo ne ieškovo nurodytame ginčo žemės sklype. Kitiems asmenims priklausantys statiniai būtų ne ginčo žemės sklypo dalyje, o už jo ribų, dėl ko jie neapsunkintų galimo sprendimo įvykdymo.

14VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007-11-22 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo Bendros JAV – Lietuvos įmonės „Adelita“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Mano, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

15teismas nepagrįstai uždraudė atsakovui VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui bet kokiu veikimu ir/ar neveikimu įgyvendinti visas teisės aktuose, sandoriuose, pavedimuose numatytas Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano organizatoriaus teises, pareigas, funkcijas, vykdyti, atlikti visus detaliojo plano organizatoriaus veiksmus, taip pat uždraudė teritorijos prie ( - ) detalaus plano ir atskirų jo dalių, sprendinių tvirtinimą. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nėra Vilniaus oro uosto detaliojo plano organizatorius. Organizatoriaus funkcijas vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas. Teismas skundžiamos nutarties motyvuose nepagrįstai nurodė, kad planas bus derinamas ir tvirtinamas atsakovo VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto teikimu, pagal jo nurodymu parengtus detaliojo plano sprendinius, kadangi pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d. detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius tarybos pavedimu per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos;

16teismas skundžiama nutartimi pažeidė LR CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą ekonomiškumo principą, peržengė ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareikštus reikalavimus. Ieškovas visus apribojimus prašė taikyti tik toje planuojamos teritorijos dalyje, kurioje ieškovas prašo priskirti žemės sklypą viešbučio eksploatacijai. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas uždraudė visos teritorijos prie ( - ) detalaus plano ir atskirų jos dalių, sprendinių tvirtinimą;

17skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytos teismo išvados neatitinka nutarties rezoliucinės dalies. Teismo nutarties motyvuose kalbama apie Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano rengėjo teisių, pareigų ir funkcijų vykdymo uždraudimą, o rezoliucinėje dalyje teismas uždraudė vykdyti Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano organizatoriaus teises, pareigas, funkcijas;

18skundžiamos teismo nutarties motyvai nesudaro pagrindo teigti, jog teismas išsiaiškino ginčo dalyką ir pobūdį, įvertino prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumą ir tikslingumą. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo grindžiamas prielaida, kad rengiamame detaliajame plane gali būti nenumatytas žemės sklypas, reikalingas ieškovui priklausančio viešbučio eksploatavimui. Apeliantas nurodo, jog detaliojo plano rengimas pats savaime negali apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo ar padaryti jo įvykdymą negalimu, kadangi ieškovas detaliojo plano rengimo metu turi teisę reikšti nuomonę dėl numatomų detaliojo plano sprendinių, be to, net ir patvirtinus detalųjį planą, ieškovas turi teisę ginti savo teises, ginčydamas patvirtintą detalųjį planą;

19teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nepažeis trečiųjų asmenų teisių bei nesustabdys Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano rengimo ir žemės sklypų nuomos klausimų. Visi detalaus plano sprendiniai yra neatskiriamai susiję, planas rengiamas ir derinamas vientisai. Sustabdžius dalį detalaus plano sprendinių rengimą, būtų pažeistas detalaus plano sprendinių vientisumas, sąsajumas, vieni detalaus plano sprendiniai prieštarautų ir būtų nesuderinami su kitais. Nurodo, kad dalies detalaus plano organizavimo, rengimo sustabdymas yra apskritai negalimas ir tai sąlygotų viso Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano rengimo sustabdymą;

20skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia viešą interesą, pasireiškiantį dideliu automobilių stovėjimo vietų poreikiu. Todėl teismas turėjo atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant UAB „Autobrava“ atlikti bet kokius automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimo darbus.

21Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007-11-22 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Mano, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad nagrinėjamu atveju patvirtinus detalųjį planą ir jame nenumačius ieškovo prašomo sklypo, būtų apsunkintas teismo sprendimo vykdymas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-03 sprendimo Nr. 1-227 Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) detaliojo plano konceptualiajai daliai 2.2 punkte numatyta, kad pagal konceptualiąją dalį parengti sprendiniai detalizuojami atskirų planuojamos teritorijos dalių detaliaisiais planais, kuriuos Taryba gali tvirtinti atskirai. Patvirtinus Vilniaus tarptautinio oro uosto teritorijos detalųjį planą, o teismui priėmus sprendimą ieškovo naudai, ieškovas turės galimybę rengti detalųjį planą, kuriame ir būtų numatytas atskiras sklypas pastatų eksploatavimui. Be to, nurodo atsakovas, tose teritorijose, kur vyksta teisminiai ginčai, rengiamu detaliuoju planu nebus nustatomi jokie reglamentai, o išsisprendus teisminiams ginčams tarp VĮ Vilniaus Tarptautinio oro uosto ir kitų juridinių asmenų, bus galima rengti atskirus detaliuosius planus ir nustatyti reglamentus toje teritorijoje. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, jog skundžiama nutartis pažeidžia ekonomiškumo principą bei trečiųjų asmenų teises. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės stabdo viso Vilniaus Tarptautinio oro uosto detalaus plano rengimo darbus. Tuo tarpu Tarptautinio oro uosto teritorijoje veikia daug subjektų, kurie suinteresuoti, kad kuo greičiau būtų patvirtintas detalusis planas ir jie galėtų toliau vystyti savo veiklą. Nurodo, jog neekonomiška ir neprotinga uždrausti tvirtinti visos 430,7 ha teritorijos detalųjį planą vien dėl to, kad vyksta nesutarimai dėl 7973 kv.m. žemės sklypo. Tokia situacija sąlygotų trečiųjų asmenų teisių pažeidimus, potencialių investuotojų praradimą, pajamų į valstybės biudžetą negavimą bei viešojo intereso pažeidimą.

22Tretysis asmuo LR Susisiekimo ministerija atsiliepime į atsakovų atskiruosius skundus nurodo sutinkanti su juose išdėstytais argumentais dėl visiško ar dalinio skundžiamos Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007-11-22 nutarties panaikinimo.

23Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atsakovų UAB „Autobrava“ ir VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atskiruosius skundus nurodo sutinkanti su juose išdėstytais argumentais, prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo Bendros JAV – Lietuvos įmonės „Adelita“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

24Atsakovas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atsiliepimu nurodo sutinkantis su atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Autobrava“ atskiraisiais skundais.

25Atsakovas UAB „Autobrava“ atsiliepimu nurodo sutinkantis su atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto atskiraisiais skundais.

26Ieškovas Bendra JAV – Lietuvos įmonė „Adelita“ atsiliepimu į atsakovų atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007-11-22 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog net ir esant teisiniam pagrindui numatyti tam tikrus teritorijų planavimo sprendinius (įskaitant žemės sklypo suformavimą prie ieškovui priklausančio viešbučio), jeigu dėl jų nusprendė Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir SĮ Vilniaus planas, jie nebus įgyvendinti ir įtraukti į detalųjį planą, jeigu tokių veiksmų nepatvirtins VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, kuris žemės sklypą valdo patikėjimo teise, t.y. nebus įgyvendinti detaliojo plano organizatoriaus veiksmai. Ieškovas nurodo, jog prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ribos nebuvo pažeistos, nes teismo nutartyje ginčo žemės sklypas apibrėžtas sklypo posūkio taškais, kaip savo prašyme nurodė ieškovas. Ieškovas nurodo, jog jis yra aktyvus vykstančio teritorijų planavimo proceso dalyvis, tačiau jo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo yra nuolat neargumentuotai atmetami. Nesutinka, jog skundžiama nutartimi sustabdžius automobilių parkavimo vietų įrengimo darbus buvo pažeistas viešas interesas, kadangi teismo draudimas galioja tik dėl 70 papildomų vietų suformavimo. Teismas, ieškovo nuomone, skundžiama nutartimi nesustabdė viso teritorijos prie ( - ), detalaus plano sprendinių tvirtinimo. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, atsakovai inicijuos vieno bendro detaliojo plano visam Tarptautiniams Vilniaus oro uostui patvirtinimą, dėl ko negalima bus įvykdyti koncepcijoje numatytos galimybės tvirtinti atskirų teritorijos prie ( - ), dalių detaliųjų planų. Pagal ieškinį į ginčo sklypą patenka visa VĮ TVOU žemės sklypo dalis, kurioje buvo suformuota asfalto danga, arba aikštelė P3, kurią šiuo metu yra išsinuomojęs atsakovas UAB „Autobrava“. Taip pat jis ribojasi su atsakovo šiuo metu atliktu aikštelės P3 praplėtimu.

27Atskirieji skundai netenkinami.

28CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokią galimybę ir būtina įvertinti sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, o taip pat nustatyti, ar ieškinio užtikrinimas nepažeis byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyros bei trečiųjų asmenų teisių.

29Dėl atsakovo UAB „Autobrava“ atskirojo skundo.

30Atsakovas nurodo, kad skundžiama nutartimi nepagrįstai uždrausta atlikti statybos darbus pagal 2007-10-10 Vilniaus miesto savivaldybės išduotą statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141, bei uždrausta atliktus darbus įteisinti. Teigia, kad UAB „Autobrava“ darbus vykdo ne ieškovo nurodytame ginčo žemės sklype, todėl pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nesusijusi su ginčo dalyku.

31Atsakovo argumentai nepagrįsti. Ieškovas BĮ „Adelita“ tarpe kitų reikalavimų pareikštu ieškiniu prašo pripažinti niekine 2007-08-29 nuomos sutartį Nr. 3F-224/07, kuria atsakovas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas išnuomojo atsakovui UAB „Autobrava“ 0,3607 ha valstybinės žemės sklypo dalį ir panaikinti 2007-10-10 išduotą statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141. Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių, prijungtos medžiagos, taip pat ieškovo atsiliepimo į atskiruosius skundus matyti, kad atsakovas UAB „Autobrava“ ginčijama 2007-08-29 nuomos sutartimi Nr. 3F-224/07 yra išsinuomojusi 3607 kv.m. valstybinės žemės sklypo dalį su jame esančia 2317 kv.m. dydžio automobilių stovėjimo aikštele. Atsakovo UAB „Autobrava“ kartu su atskiruoju skundu pateiktame sklypo plane yra pažymėti 7973 kv.m. sklypas (ieškinio objektas) ir atsakovo UAB „Autobrava“ vykdomi automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimai. Atsakovo pažymėti praplėtimai tik nežymiai persidengia su ieškovo pageidaujamu žemės sklypu, tačiau plane aiškiai matyti, kad į ieškovo ginčijamą 7973 kv.m. sklypą patenka automobilių stovėjimo aikštelė. Atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad plane yra pažymėta kokia nors kita, UAB „Autobrava“ neeksploatuojama automobilių stovėjimo aikštelė. Iš pateiktos medžiagos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nutarė, jog ieškovo BĮ „Adelita“ iškeltas ginčas liečia ir UAB „Autobrava“ išsinuomotą automobilių stovėjimo aikštelę. Kita vertus apylinkės teismas skundžiama nutartimi neuždraudė anksčiau įteisintos ir veikiančios automobilių stovėjimo aikštelės eksploatavimo, o tik sustabdė statybos darbus ir jų įteisinimą ta apimtimi, kuri liečia ieškovo pareikštus reikalavimus t.y. 7973 kv.m. sklype. Toks draudimas nepažeidžia atsakovo interesų. Tačiau pirmosios instancijos teismo 2007-11-22 nutarties rezoliucinės dalies ketvirtojoje pastraipoje įrašyta, kad atsakovui UAB „Autobrava“ uždrausta atlikti bet kokius statybos darbus pagal 2007-10-10 Vilniaus miesto savivaldybės išduotą statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141. Pačiame statybos leidime Nr. IT/1112/07-1141 ir prie jo pridėtame projektavimo sąlygų sąvade bei kituose lydinčiuose dokumentuose nurodyta, kad visas statinys yra dvi 3607 kv.m. ir 3738 kv.m. dydžio automobilių stovėjimo aikštelės, viena iš kurių nesusisiekia su BĮ „Adelita“ ieškinyje nurodomu 7973 kv.m. sklypu. Kadangi skundžiamos 2007-11-22 nutarties motyvuojamoje dalyje ir rezoliucinės dalies penktojoje pastraipoje pasakyta būtent dėl 7973 kv.m. sklypo – ginčo objekto, o laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti BĮ „Adelita“ pareikštą ieškinį, siekiant išvengti nutarties vykdymo nesklandumų, reikalinga jos rezoliucinę dalį patikslinti nurodant, kad atsakovui UAB „Autobrava“ pagal 2007-10-10 statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141 uždrausta atlikti statybos darbus 7973 kv.m. ploto žemės sklype prie pastato, esančio ( - ), UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje apriboto sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5. Tokiu būdu atsakovo UAB „Autobrava“ atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama 2007-11-22 nutartis iš esmės paliekama nepakeista, patikslinant jos rezoliucinę dalį.

32Dėl VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskirojo skundo.

33Skunde nurodoma, kad apylinkės teismas nepagrįstai uždraudė atsakovui VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui įgyvendinti Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano organizatoriaus teises, pareigas, funkcijas, vykdyti, atlikti visus detaliojo plano organizatoriaus veiksmus, nes VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nėra Vilniaus oro uosto detaliojo plano organizatorius. Organizatoriaus funkcijas vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas. Argumentas nepagrįstas. Skundžiamos nutarties motyvuojamoje dalyje yra įrašyta, kad detaliojo plano organizatorius yra atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, o nutarties rezoliucinės dalies antrojoje pastraipoje įrašyta, jog bet kokius veiksmus, susijusius su Tarptautinio Vilniaus oro uosto detaliuoju planu, iki įsiteisės byloje galutinis teismo sprendimas uždrausta atlikti visiems suinteresuotiems asmenims - VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir SĮ Vilniaus planas. Todėl atsakovas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas nepagrįstai teigia, kad jam yra uždrausta atlikti funkcijas, kurių atlikti jis negali pagal norminių aktų nuostatas. Kita vertus ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai nurodo, kad VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas yra aktyvus teritorijos detaliojo planavimo proceso dalyvis, be kurio iniciatyvos ir sutikimo detalusis planas tvirtinamas nebus.

34Skunde nurodoma, kad teismas pažeidė LR CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą ekonomiškumo principą, peržengė ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiktus reikalavimus, nes uždraudė visos teritorijos prie ( - ) detalaus plano ir atskirų jo dalių, sprendinių tvirtinimą. Argumentas nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismo nutarties motyvuojamoje dalyje nuosekliai išdėstyta, kad taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovo BĮ „Adelita“ ieškinį, pareikštą dėl 7973 kv.m. sklypo. Tokios pat pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ribos nurodytos ir nutarties rezoliucinėje dalyje. Pažymėtina, kad ieškovas BĮ „Adelita“, kurio prašymu ieškinys užtikrintas, pateiktame atsiliepime į atskiruosius skundus teigia, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė pareikšto ieškinio ribose. Skunde minima LR CPK 145 str. 2 d. nuostata, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negali viršyti ieškinio reikalavimų, yra imperatyvi. Atsižvelgiant į nagrinėjamos civilinės bylos aktualumą ir siekiant išvengti nevienodo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių aiškinimo, tikslinga skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį iš esmės paliekant nepakeistą, jos rezoliucinę dalį papildyti antrojoje pastraipoje įrašant, kad teritorijos prie ( - ) detalaus plano ir atskirų jo dalių, sprendinių tvirtinimas uždraustas dalyje dėl 7973 kv.m. ploto žemės sklypo UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje apriboto sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5

35VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskirajame skunde nurodo, kad detaliojo plano rengimas pats savaime negali apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo ar padaryti jo įvykdymą negalimu, kadangi ieškovas detaliojo plano rengimo metu turi teisę reikšti nuomonę dėl numatomų detaliojo plano sprendinių, be to, net ir patvirtinus detalųjį planą, ieškovas gali ginti savo teises, ginčydamas patvirtintą detalųjį planą. Argumentas nėra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį. Ieškovas pateikė teismui dokumentus patvirtinančius, kad šiuo metu atsisakoma detaliajame plane numatyti jo prašomą viešbučio eksploatacijai skirtą 7973 kv.m. žemės sklypą. Kita vertus, pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis neuždrausta rengti nagrinėjamoje byloje neginčijamą detaliojo plano dalį. Tuo motyvu atmetamas apelianto argumentas dėl viso detalaus plano rengimo stabdymo. Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, įvertinęs detaliojo teritorijų planavimo proceso reglamentavimą (LR Teritorijų planavimo įstatymo IV skirsnis) pagrįstai nurodė, kad parengus ir patvirtinus Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalųjį planą, žemės sklypų nuoma bus galima tik tiek, kiek bus leista pačiu detaliuoju planu. O tai realiai apsunkintų būsimo teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui, įvykdymą.

36Skunde nurodoma, kad apylinkės teismo nutartimi pažeistas viešas interesas, pasireiškiantis dideliu automobilių stovėjimo vietų poreikiu. Argumentas nepagrįstas, nes skundžiama nutartimi uždrausta atlikti aikštelių praplėtimo darbus ginčijamame sklype ir nėra draudimo eksploatuoti jau veikiančias ir anksčiau įteisintas veikiančias automobilių stovėjimo aikšteles.

37Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirojo skundo.

38Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog patvirtinus detalųjį planą ir jame nenumačius ieškovo prašomo sklypo, būtų apsunkintas teismo sprendimo vykdymas, nes Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-03 sprendimo Nr. 1-227 Dėl pritarimo teritorijos prie ( - ) detaliojo plano konceptualiajai daliai 2.2 punkte numatyta, kad pagal konceptualiąją dalį parengti sprendiniai detalizuojami atskirų planuojamos teritorijos dalių detaliaisiais planais, kuriuos Taryba gali tvirtinti atskirai. Atsakovo nuomone, patvirtinus Vilniaus tarptautinio oro uosto teritorijos detalųjį planą, o teismui priėmus sprendimą ieškovo naudai, ieškovas turės galimybę rengti detalųjį planą, kuriame ir būtų numatytas atskiras sklypas pastatų eksploatavimui. Šis skundo argumentas nėra pagrindas naikinti apylinkės teismo nutartį. Laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos ne kuriam nors detaliojo teritorijų planavimo proceso etapui ar teritorijos planavimo dokumento rengimo stadijai. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir jos yra paskirtos iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo. Pritaikytomis priemonėmis uždraustas detalusis planavimas, sprendinių tvirtinimas ir statybos darbai 7973 kv.m. ploto žemės sklype prie ieškovui nuosavybės teise priklausančio pastato. Tokiu būdu išvengiama galimos situacijos, kai ieškinio patenkinimo momentui būtų patvirtintas detalusis planas be ieškinyje nurodomos ir ieškovo pageidaujamos išsinuomoti kitos paskirties žemės sklypo (komercinės paskirties objektų teritorijos). Tokia teisinė situacija neišvengiamai apsunkintų arba padarytų nebeįmanomu teismo sprendimo įvykdymą, nes būtų privalomas patvirtinto detaliojo plano keitimo ar tikslinimo galimybių svarstymas ir įgyvendinimas, kas pareikalautų papildomų laiko ir lėšų sąnaudų, o galimai ir naujų teisminių ginčų. Todėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pagrįstai, juolab, kad atsakovo paminėtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-03 sprendimas Nr. 1-227 leidžia, pagal konceptualiąją dalį parengtus sprendinius, detalizuoti atskirų planuojamos teritorijos dalių detaliaisiais planais.

39Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, jog skundžiama nutartis pažeidžia ekonomiškumo principą bei trečiųjų asmenų teises, nes, uždraudus tvirtinti visos 430,7 ha teritorijos detalųjį planą, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės stabdo viso Vilniaus Tarptautinio oro uosto, kurio teritorijoje veikia daug subjektų, detalaus plano rengimo darbus. Argumentas neatitinka tikrovės ir šioje nutartyje jau yra aptartas svarstant alogišką atsakovo VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uosto argumentą, todėl kolegijos motyvai nekartojami.

40Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nuosekliai išanalizavo pateiktus dokumentus, tinkamai įvertino teisinę situaciją ir pagrįstai nutarė, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra reikalingos ieškinio užtikrinimui, adekvačios pareikštiems reikalavimams ir nepažeidžia suinteresuotų asmenų interesų pusiausvyros. Skundžiama nutartis teisėta, pagrįsta ir iš esmės paliekama nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.) patikslinant jos rezoliucinę dalį.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

42Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

43Nutarties rezoliucinę dalį patikslinti ir ją išdėstyti taip:

44ieškovo Bendros JAV-Lietuvos įmonės „Adelita“ ( - ) reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

45Iki įsiteisės byloje galutinis teismo sprendimas uždrausti atsakovams VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui ( - ), Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ( - ) ir SĮ Vilniaus planas ( - ) toje Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano dalyje, kuri susijusi su ieškovo ieškinyje nurodomu žemės sklypu (7973 kv.m. ploto žemės sklypu prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalimi, apribota sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje), bet kokiu veikimu ir/ar neveikimu įgyvendinti visas teisės aktuose, sandoriuose, pavedimuose numatytas Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalaus plano organizatoriaus teises, pareigas, funkcijas, vykdyti, atlikti visus detaliojo plano organizatoriaus veiksmus, taip pat uždrausti teritorijos prie ( - ) detalaus plano ir atskirų jo dalių sprendinių, susijusių su ieškovo ieškinyje nurodomu žemės sklypu (7973 kv.m. ploto žemės sklypu prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalimi, apribota sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje), tvirtinimą.

46Įpareigoti atsakovą Tarptautinis Vilniaus oro uostas ( - ) neišduoti jokių sutikimų tretiesiems asmenims atlikti bet kokius statybos darbus ieškinyje nurodytame žemės sklype (7973 kv.m. ploto žemės sklype prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje, apribotoje sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje), taip pat tokių darbų neatlikti pačiam.

47Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ ( - ) ieškovo ieškinyje nurodomame žemės sklype (7973 kv.m. ploto žemės sklypu prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalimi, apribota sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje) atlikti bet kokius statybos darbus pagal 2007-10-10 Vilniaus miesto savivaldybės išduotą statybos leidimą Nr. IT/1112/07-1141.

48Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ ( - ) ir kitiems asmenims atlikti bet kokius veiksmus, kuriais būtų siekiama pripažinti tinkamais naudoti statinius, įregistruoti (pakeisti) kadastrinius duomenis ir valdymo teises į statinius, pastatytus ieškinyje nurodytoje žemės sklypo dalyje (7973 kv.m. ploto žemės sklype prie pastato, esančio ( - ), t.y. 326,4351 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalyje, apribotoje sklypo posūkio taškais Nr. 1, 2, 3, 4, 5 UAB „Geri projektai“ parengtoje Sklypo dalių pasidalijimo naudojimuisi studijoje).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Egidijus Žironas, kolegijos teisėjai... 3. Dalia Višinskienė ir Henrichas Jaglinskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. ieškovas Bendra JAV-Lietuvos įmonė „Adelita“ kreipėsi į teismą su... 7. Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2007-11-22 nutartimi tenkino... 8. 1) iki įsiteisės byloje galutinis teismo sprendimas uždrausti atsakovams VĮ... 9. 2) Įpareigoti atsakovą Tarptautinis Vilniaus oro uostas neišduoti jokių... 10. 3) Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ atlikti bet kokius statybos darbus... 11. 4) Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ ir kitiems asmenims atlikti bet... 12. Teismas nurodė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės... 13. Atsakovas UAB „Autobrava“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto... 14. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. teismas nepagrįstai uždraudė atsakovui VĮ Tarptautiniam Vilniaus oro uostui... 16. teismas skundžiama nutartimi pažeidė LR CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą... 17. skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvuojamoje dalyje... 18. skundžiamos teismo nutarties motyvai nesudaro pagrindo teigti, jog teismas... 19. teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios... 20. skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia viešą... 21. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 22. Tretysis asmuo LR Susisiekimo ministerija atsiliepime į atsakovų atskiruosius... 23. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atsakovų... 24. Atsakovas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atsiliepimu nurodo sutinkantis... 25. Atsakovas UAB „Autobrava“ atsiliepimu nurodo sutinkantis su atsakovų... 26. Ieškovas Bendra JAV – Lietuvos įmonė „Adelita“ atsiliepimu į... 27. Atskirieji skundai netenkinami.... 28. CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos... 29. Dėl atsakovo UAB „Autobrava“ atskirojo skundo.... 30. Atsakovas nurodo, kad skundžiama nutartimi nepagrįstai uždrausta atlikti... 31. Atsakovo argumentai nepagrįsti. Ieškovas BĮ „Adelita“ tarpe kitų... 32. Dėl VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskirojo skundo.... 33. Skunde nurodoma, kad apylinkės teismas nepagrįstai uždraudė atsakovui VĮ... 34. Skunde nurodoma, kad teismas pažeidė LR CPK 145 str. 2 d. įtvirtintą... 35. VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas atskirajame skunde nurodo, kad detaliojo... 36. Skunde nurodoma, kad apylinkės teismo nutartimi pažeistas viešas interesas,... 37. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirojo skundo.... 38. Skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog... 39. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, jog skundžiama nutartis... 40. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nuosekliai... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 42. Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartį iš... 43. Nutarties rezoliucinę dalį patikslinti ir ją išdėstyti taip:... 44. ieškovo Bendros JAV-Lietuvos įmonės „Adelita“ ( - ) reikalavimų... 45. Iki įsiteisės byloje galutinis teismo sprendimas uždrausti atsakovams VĮ... 46. Įpareigoti atsakovą Tarptautinis Vilniaus oro uostas ( - ) neišduoti jokių... 47. Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ ( - ) ieškovo ieškinyje nurodomame... 48. Uždrausti atsakovui UAB „Autobrava“ ( - ) ir kitiems asmenims atlikti bet...