Byla 2-1752-721/2014
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „Swedbank“, AB ieškinį atsakovui V. G. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovė „Swedbank“, AB ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 3731,89 Lt skolos, 12,50 procentų dydžio sutartinių palūkanų už negrąžintą 2270,55 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014 m. kovo 4 d. iki viso kredito grąžinimo bankui dienos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo V. G..

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2014 m. gegužės 3 d., tačiau atsiliepimo į ieškinį per nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.).

7Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. lapkričio 28 d. šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 07-138526-GV, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 10000,00 Lt dydžio vartojimo kreditas, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2011 m. lapkričio 17 d. mokėdamas kredito grąžinimo įmokas kas mėnesį, pagal nustatyta grafiką, vėluojant mokėti įmokas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,10 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties 7.2 punktas) bei sutartines 12,50 proc. dydžio palūkanas (Sutarties 5.1, 5.2 punktai). Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovė 2014 m. sausio 17 d. įspėjimu pareikalavo iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą, tačiau atsakovas į raginimą nereagavo ir skolos ieškovei nesumokėjo. Atsakovas yra negrąžinę ieškovei 3731,89 Lt skolos, kuri sudaro 2270,55 Lt negrąžinto kredito, 903,06 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 408,60 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 149,68 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

9Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2270,55 Lt negrąžinto kredito ir sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 12,50 proc. dydžio metinių palūkanų, kurios sudaro 903,06 Lt, t. y. iš viso 3173,61 Lt skolos, yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

10Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 12,50 proc. dydžio metines palūkanas už paimtą ir negrąžintą kreditą, kurios skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo ieškovei dienos, todėl šis reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovei priteistina 12,50 procentų dydžio sutartinių palūkanų už negrąžintą 2270,55 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014 m. kovo 4 d. iki viso kredito grąžinimo ieškovei dienos.

11Sutarties 7.2. punktu atsakovas įsipareigojo ieškovei praleidus kredito ar jo dalies grąžinimo, palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų terminus už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Todėl ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 408,60 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 149,68 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas.

12Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

13Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003;.2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

14CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

15Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškove sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai už negrąžintą kreditą ir palūkanų delspinigiai po 0,1 procentą už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, todėl ieškovės prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki protingos sumos skaičiuojant po 0,05 procentus, t. y. nesumokėti delspinigiai už negrąžintą kreditą, mažintini iki 204,30 Lt (408,60 Lt x 0,05% : 0,1%) ir nesumokėti delspinigiai už nesumokėtas palūkanas mažintini iki 74,84 Lt (149,68 Lt x 0,05% : 0,1%) (CK 6.71 str., 6.73 str.) sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.71 str., 6.73 str.).

16Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. balandžio 28 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 84,00 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškiniu ieškovė iš atsakovo prašė priteisti 3731,89 Lt, tačiau teismo tenkintina ieškinio suma yra tik 3452,75 Lt, t. y. patenkintina 92,52 % ieškovės reikalavimų (3452,75 Lt : 3731,89 Lt x 100), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 92,52 % ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 77,72 Lt (84,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis x 92,52 %).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB, j. a. k. 112029651, buv. Vilnius. Konstitucijos pr. 20A, a. s. LT21 7300 0100 7048 0848, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iš atsakovo V. G., a. k. ( - ) gyv. Mažeikių r., Viekšnių sen., Boguslavo k.:

21- 3173,61 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt tris litus 61 ct) skolos;

22- 204,30 Lt (du šimtus keturis litus 30 ct) delspinigių už negrąžintą kreditą;

23- 74,84 Lt (septyniasdešimt keturis litus 84 ct) delspinigių už nesumokėtas palūkanas;

24-12,50 procentų dydžio sutartinių palūkanų už negrąžintą 2270,55 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014 m. kovo 4 d. iki viso kredito grąžinimo ieškovei dienos;

25- 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3452,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme – 2014 m. balandžio 28 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

26- 77,72 Lt (septyniasdešimt septynis litus 72 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Atsakovas V. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, priešingu atveju, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

29Ieškovė „Swedbank“, AB per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. ieškovė „Swedbank“, AB ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 3731,89 Lt... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2014 m. gegužės 3 d.,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 7. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant... 10. Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 12,50 proc.... 11. Sutarties 7.2. punktu atsakovas įsipareigojo ieškovei praleidus kredito ar jo... 12. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 13. Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių... 14. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu... 15. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 16. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 17. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei „Swedbank“, AB, j. a. k. 112029651, buv. Vilnius.... 21. - 3173,61 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt tris litus 61... 22. - 204,30 Lt (du šimtus keturis litus 30 ct) delspinigių už negrąžintą... 23. - 74,84 Lt (septyniasdešimt keturis litus 84 ct) delspinigių už nesumokėtas... 24. -12,50 procentų dydžio sutartinių palūkanų už negrąžintą 2270,55 Lt... 25. - 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3452,75 Lt) nuo... 26. - 77,72 Lt (septyniasdešimt septynis litus 72 ct) bylinėjimosi išlaidų.... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Atsakovas V. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 29. Ieškovė „Swedbank“, AB per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo...