Byla B2-2208-254/2013
Dėl 2013 m. birželio 28 d. atsakovės BUAB „INGERO“ kreditorių susirinkimo pirmojo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia, suinteresuoti asmenys Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, A. I., R. K., UAB „Jumana“, AB SEB lizingas, UAB „Ribinis būvis“, valstybės įmonė Turto bankas, AB „Lietuvos dujos“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, UAB „Koncepcija“, UAB „Visas labas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos atsakovės BUAB „INGERO“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administratoriaus ir teisinių paslaugų biuro“ įgalioto asmens, skundą dėl 2013 m. birželio 28 d. atsakovės BUAB „INGERO“ kreditorių susirinkimo pirmojo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia, suinteresuoti asmenys Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, A. I., R. K., UAB „Jumana“, AB SEB lizingas, UAB „Ribinis būvis“, valstybės įmonė Turto bankas, AB „Lietuvos dujos“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, UAB „Koncepcija“, UAB „Visas labas“ ir

Nustatė

2pareiškėja bankrutuojanti įmonė (toliau pareiškėja), atstovaujama bankroto administratoriaus įgalioto asmens, kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo, nesutikdama su 2013 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo (toliau Kreditorių susirinkimas) nutarimu dėl darbotvarkės pirmojo klausimo – dalyje dėl administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo, prašo minėtą kreditorių susirinkimo nutarimo dalį pripažinti neteisėta ir ją panaikinti bei patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki 2013 m. birželio 17 d. Pareiškėja nurodė, jog nepagrįstai didžiausią reikalavimo teisę pareiškėjai turinčio kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus (toliau Bankas) iniciatyva nepatvirtinta administratoriaus ataskaita, nes ji yra išsami ir visiškai atspindi bankroto procesą, todėl pagrindo jos netvirtinti nebuvo, o, nepritardamas administratoriaus veiklos ataskaitai, Bankas piktnaudžiavo savo kaip didžiausio kreditoriaus teisėmis. Pareiškėja pateikė teismui paaiškinimus raštu dėl Banko atsiliepimo į skundą ir nurodė, kad administratorius dėl debitorės VšĮ „Ekotenisas“ (toliau Debitorė) klaidinančių duomenų ataskaitoje neteikė, nes jos dalyje dėl „Debitorių įsiskolinimo“ nurodyta suma yra skola iki bankroto bylos iškėlimo, o dalyje „Pajamų ir išlaidų suvestinė“ – skolos dinamika. Nesutapimai šio debitoriaus skolos 2011-07-01- 2013-05-30 apyvartos žiniaraščio skolos likučio duomenyse (66289,68 Lt) ir ataskaitos dalyje „Pajamų išlaidų suvestinė“ už laikotarpį 2012-03-01 – 2013-05-31 pagal jungtinės veiklos sutartį bei už kompensuojamas išlaidas yra dėl skirtingų laikotarpių ataskaitos duomenų, nes į žiniaraščio apskaitą negalėjo būti įtraukta 2013-05-31 PVM sąskaita faktūra 5948,18 Lt sumai. Administratorius nesutinka su Banko nuostata dėl jungtinės veiklos nepelningumo, kuomet per 2010-06-01 – 2013-04-30 bankrutuojančiai įmonei tenkanti pelno dalis yra 134999,93 Lt, neįskaičiavus Debitorės ginčijamos 39999,06 Lt sumos, dėl kurios sprendimas palankus įmonei. Šios sutarties pagrindu įmonė generuoja pagrindinius pajamų, kurios skirtos kreditorių interesams patenkinti srautus. Dėl argumentų dėl 2012-09-03 ieškinio sumos šio debitoriaus atžvilgiu nurodė, kad ieškinys nuo 57 349,79 Lt 2012-10-31 parengiamojo teismo posėdžio metu buvo sumažintas iki 25080,32 Lt, todėl, kadangi po bylos iškėlimo atsakovė padengė dalį skolos, o 2013-06-31 duomenimis debitorius 39999,06 Lt skolos nepripažįsta. Administratorius pateikė kreditorių susirinkimui ataskaitą apie šios Debitorės skolą ir 2013-05-30 duomenimis ji yra 113367,33 Lt. Bankas informuotas, kad dėl 81128,53 Lt skolos dalies vyksta teisminiai ginčai (41129,47 Lt + 39999,06 Lt). Informaciją apie 2010-01-25 teniso kortų dangos pirkimo-pardavimo administratorius nurodė ataskaitos dalyje „Dėl teisminių ginčų“; pajamos už 2012-12-20 parduotą automobilį Peugeot 307 – ataskaitos „Pajamų-išlaidų suvestinė“, eilutėje „Už parduotą turtą“, o kiti automobiliai nebuvo parduoti, todėl Banko argumentai jo atsiliepime į skundą apie jos slėpimą yra nepagrįsti. 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl automobilių pardavimo tvarkos galėjo būti pradėtas vykdyti tik įsiteisėjus 2012-09-17. Apie jų pardavimą daug kartų buvo skelbiama internetiniame tinklapyje www.autogidas.lt., dienraštyje „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“, bet parduotas buvo tik Peugeot 307, kitų automobilių nuoma davė įmonei pelną. Išsami informacija Bankui buvo pateikta 2013-06-05 raštu bei pateikiant veiklos ataskaitos projektą kreditoriams. Šiuo raštu Bankas taip pat buvo informuotas ir jam yra gerai žinoma apie teisminį ginčą su debitore dėl teniso kortų dangos bei įrangos už 200000 Lt pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise aplinkybes, kuris nagrinėjamas apeliacine tvarka. Be pagrindo Bankas nurodo, kad administratorius neįspėjo Debitorės, kad 2010-01-05 Jungtinės veiklos sutartis pasibaigs, kuomet įspėta 2013-06-19 raštu. Administratoriaus ataskaita yra išsami, o situacija, kai nei viena administratoriaus veiklos ataskaita nepatvirtinama dėl dominuojančio kreditoriaus įtakos, rodo jo piktnaudžiavimą procesine teise. Jis iš esmės vienašališkai nutarė netvirtinti veiklos ataskaitos ir nurodė sąlygas, kurios yra įvykdytos. Bankas buvo tinkamai informuotas apie susirinkimą, bet tik 2013-06-27 raštu kreipėsi dėl papildomos informacijos pateikimo ir paaiškinimų dėl 2013-06-28 kreditorių susirinkimo dienotvarkės klausimais. Pagal Informacijos apie įmonės bankroto eigą teikimo tvarkos 5 punkto nuostata įpareigoja kreditoriui tokį prašymą pateikti administratoriui ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki kreditorių susirinkimo, todėl kreditorius šios tvarkos turėtų laikytis.

3Suinteresuotas asmuo Bankas atsiliepimu prašo skundą atmesti bei papildomai gautu prašymu prašo priteisti iš atsakovės administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administratoriaus ir teisinių paslaugų biuro“ 7276,97 Lt bylinėjimosi išlaidų. Banko teigimu, administratoriaus veiklos ataskaitoje nebuvo pateikta pakankamai duomenų, leidžiančių susidaryti pilną vaizdą dėl pareiškėjos kartu su Debitore vykdomos jungtinės veiklos bei jos rezultatų. Administratorius nepateikė informacijos apie pareiškėjos kartu su Debitore vykdomą jungtinę veiklą bei jos rezultatus; tikslų Debitorės įsiskolinimo pareiškėjai dydį; Debitorės atliktus mokėjimus laikotarpyje nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. liepos 1 d.; Debitorės įsiskolinimo pareiškėjai didėjimo priežastis ir priemones, kurių administratorius ėmėsi siekdamas išvengti debitorės įsiskolinimo didėjimo; tikslias pajamas, gautas iš pareiškėjos automobilių nuomos nuo 2013 m. sausio 31 d.; pareiškėjos automobilio Peugeot 307 pardavimo kainą; 2010 m. sausio 25 d. teniso kortų dangos pirkimo–pardavimo sutarties su atpirkimo teise realų įvykdymą patvirtinančius dokumentus. Be to, administratorius nevykdė ankstesnių pareiškėjos kreditorių įpareigojimų, kas leido pagrįstai abejoti tinkamu administratoriaus pareigų vykdymu ir atitinkamai netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos (pvz.: ketvirtajame kreditorių susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 20 d., nepavykus parduoti automobilių per 2 mėn., administratorius privalėjo sušaukti kreditorių susirinkimą, kuris būtų nustatęs naujas automobilių pardavimo kainas, tačiau administratorius net 6 mėnesius nešaukė kreditorių susirinkimo dėl automobilių pardavimo tvarkos ir kainų koregavimo; 2010 m. sausio 25 d. pareiškėja su Debitore sudarė teniso dangos pirkimo–pardavimo sutartį su atpirkimo teise, tačiau ar pareiškėja realiai gavo 200 000 Lt sumą iš Debitorės už parduotą teniso dangą ir įrangą ir ar šio turto pardavimo kaina atitiko rinkos kainą, administratorius Banko neinformavo; Bankas savo 2013 m. gegužės 23 d. raštu taip pat prašė administratoriaus įspėti Debitorę, jog pareiškėja atsisako jungtinės veiklos ir kad jungtinės veiklos sutartis pasibaigs, kai įvyks turto pardavimas, t. y. kad pareiškėjos teisės ir pareigos nebus perleidžiamos kartu su turtu, tačiau administratorius į šį Banko prašymą taip pat nesureagavo).

4Skundas tenkinamas.

5Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2171-485/2010 (dabartinis Nr. B2-1228-254/2013) atsakovei (toliau – pareiškėja) iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, šiuo metu administratoriaus įgaliotas asmuo Kęstutis Stankus. Nutartis nebuvo apskųsta, todėl, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 13 dalimi, įsiteisėjo ir pareiškėja bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2010 m. gegužės 21 d. Šiuo metu nutartis dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nėra įsiteisėjusi, nes apskųsta kasacine tvarka.

62013 m. birželio 28 d. įvyko penktasis Kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo nutarta į darbotvarkę įtraukti tris klausimus: 1) Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo; 2) Dėl neparduotų automobilių pardavimo kainos sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo; 3) Dėl 2012 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo. Pirmuoju darbotvarkės klausimu Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuriuo nepatvirtino administratoriaus veiklos ataskaitos bei įpareigojo administratorių per 1 mėnesį nuo šio susirinkimo sušaukti kitą ir iki kito kreditorių susirinkimo pateikti dokumentų kopijas ir / ar atsakyti į klausimus: nedelsiant išsiųsti Debitorei įspėjimą, kad pareiškėja atsisako jungtinės veiklos sutarties ir kad ši sutartis pasibaigs, kai įvyks turto pardavimas iš varžytinių, t. y. pareiškėjos teisės ir pareigos, kylančios iš jungtinės veiklos sutarties, nebus perleidžiamos kartu su turtu, bei pateikti tokio įspėjimo pateikimo įrodymus Bankui bei kreditorių susirinkimui; paaiškinti, kokių priemonių ėmėsi administratorius, kad užkirsti kelią skolų augimui; pateikti informaciją ar pareiškėja realiai gavo 200 000 Lt sumą iš Debitorės už parduotą teniso dangą bei įrangą ir ar to turto kaina atitiko rinkos kainą bei pateikti kreditorių susirinkimui tokio patikrinimo išvadas bei pagrindžiančius dokumentus; pateikti detalią informaciją apie automobilio PEUGEOT 307 išpirkimą iš UAB „Swedbank lizingas“, nurodant automobilio pradinę įsigijimo kainą, automobilio rinkos vertę bankroto bylos iškėlimo dienai, bankroto procedūros metu išmokėtą lizingui sumą, gautas nuomos pajamas už automobilį per visą bankroto laikotarpį, gautas pajamas iš automobilio pardavimo. Būtent su kuo administratorius nesutinka ir dėl to nagrinėjamu atveju kilo ginčas.

7Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia bankrutuojančios įmonės kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita, o administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su jo veikla, vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012, 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas tokius klausimus, ne kartą yra pažymėjęs, jog teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Be to, atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti jo pakeitimą kitu.

8Nors Bankas ir tvirtina, jog administratorius neišsamiai pateikia informaciją kreditoriams apie pareiškėjos bankroto eigą, tačiau kaip ne kartą jau yra pažymėjęs teismas, pateikti motyvai dėl pareiškėjos santykių su Debitore pagal jungtinės veiklos sutartį nelaikytini administratoriaus veiklos pažeidimu ar trūkumais (Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2090-264/2012; 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1964-485/2012). Be to, kaip matyti ir prie paaiškinimų pridėtų dokumentų, administratorius įvykdė Banko prašymą ir išsiuntė Debitorei informaciją dėl jungtinės veiklos sutarties pabaigos (b. l. 91-92), bei pažymėjo, jog kai įvyks turto pardavimas iš varžytinių, pareiškėjos teisės ir pareigos, kylančios iš jungtinės veiklos sutarties, nebus perleidžiamos kartu su turtu. Pažymėtina, jog pareiškėja, atsikirsdama į Banko atsiliepimo argumentus, pateikė teismui paaiškinimus (b. l. 80-90), taip pat, teismo pareikalavimu (b. l. 123), papildomus dokumentus (informaciją apie įmonės bankroto eigą teikimo tvarką ir administratoriaus veiklos ataskaitos projektą su priedais, kuris buvo išsiųstas kreditoriams ir kt. (b. l. 126-177)), iš kurių spręstina, jog Banko pateikti argumentai nesukuria prielaidų netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už ataskaitinį laikotarpį. Kaip nurodo pareiškėjos administratorius paaiškinimuose, jis yra įvykdęs aukščiau paminėtas Banko sąlygas, dėl kurių pastarasis nulėmė administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimą Kreditorių susirinkime, Bankui atskirai yra teikta analitinė informacija bei buhalteriniai apskaitos dokumentai apie imtasis priemones, kad užkirsti kelią skolų augimui ar iš Debitorės gautą 200 000 Lt sumą bei kitą su sandoriu susijusią informaciją, bei iš automobilių nuomos gautas pajamas. Administratorius pateikė kreditorių susirinkimui ataskaitą apie šios Debitorės 113 367,33 Lt skolą, Bankas taip pat informuotas, kad dėl 81 128,53 Lt skolos dalies vyksta teisminiai ginčai (41 129,47 Lt + 39 999,06 Lt). Informaciją apie 2010 m. sausio 25 d. teniso kortų dangos pirkimo-pardavimo administratorius nurodė ataskaitos dalyje „Dėl teisminių ginčų“ (b. l. 140-141); pajamos už 2012 m. gruodžio 20 d. parduotą automobilį Peugeot 307 – ataskaitos „Pajamų-išlaidų suvestinė“ eilutėje „Už parduotą turtą“ (b. l. 141-142), o kiti automobiliai nebuvo parduoti, todėl Banko argumentai jo atsiliepime į skundą apie jos slėpimą yra nepagrįsti. Išsami informacija Bankui buvo pateikta 2013 d. birželio 5 d. raštu (b. l. 170-172) bei pateikiant veiklos ataskaitos 2013 m. birželio 17 d. projektą kreditoriams (b. l. 155-166). Šiuo raštu Bankas taip pat buvo informuotas ir jam yra gerai žinoma apie teisminį ginčą su Debitore dėl teniso kortų dangos bei įrangos už 200 000 Lt pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise aplinkybes, kuris nagrinėjamas apeliacine tvarka. Bankas buvo tinkamai informuotas apie susirinkimą, bet tik 2013 m. birželio 27 d. raštu (b. l. 37-38) kreipėsi dėl papildomos informacijos pateikimo ir paaiškinimų dėl 2013 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo dienotvarkės klausimais. Pagal Informacijos apie įmonės bankroto eigą teikimo tvarkos 5 punkto nuostata (b. l. 153-154) įpareigoja kreditoriui tokį prašymą pateikti administratoriui ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki kreditorių susirinkimo, todėl kreditorius šios tvarkos turėtų laikytis ir tokiu elgesiu nekomplikuoti bankroto procedūrų vykdymo. Nesant griežtai reglamentuotiems administratoriaus ataskaitos formos ir turinio reikalavimams bei nesant įrodymų, patvirtinančių piktybišką administratoriaus neveikimą, kreditorių susirinkimas neturi pagrindo priimti nutarimo atsisakyti patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje 2-932/2009). Tačiau tuo pačiu teismas pažymi, jog administratorius taip pat privalo bendradarbiauti su kreditoriais ir siekti kuo išsamiau paaiškinti kreditoriams įmonės bankroto eigą, todėl laikytina, jog šiuo atveju, Bankas turi teisę reikalauti iš pareiškėjos administratoriaus informacijos, kuri buvo paminėta 2013 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo 1 nutarime, jeigu jam administratoriaus pateikti tam tikri duomenys ar informacija yra nepakankama.

9Taip pat, kaip ne kartą jau yra minėjęs teismas, niekas iš pareiškėjos kreditorių nėra kreipęsi į teismą dėl netinkamo pareiškėjos administravimo ar dėl administratoriaus pakeitimo. Atsižvelgdamas į šias paminėtas aplinkybes, bei į tai, jog iš esmės Bankas nenurodė jokių esminių administratoriaus pateiktos ataskaitos trūkumų, teismas laiko, jog kreditoriai turėjo visas galimybes kreditorių susirinkime tinkamai įvertinti administratoriaus veiklos ataskaitos pagrįstumą ir priimti sprendimą dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo. Nors ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtintoje teisės normoje nėra imperatyviai įtvirtinta teismo pareiga patvirtinti administratoriaus ataskaitą, jei jos nepatvirtino kreditorių susirinkimas, tačiau vadovaujantis teisingumo, koncentruotumo, protingumo ir ekonomiškumo principais, ji galėtų būti netvirtintina tik tokiu atveju, jei administratorius netinkamai vykdytų ĮBĮ nustatytas pareigas ir tokiu būdu ataskaitos tvirtinimas pažeistų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus bei sukeltų ar galėtų sukelti jiems neigiamas pasekmes. Tokių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundas dėl 2013 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo priimto nutarimo dėl administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimo tenkinamas, pareiškėjos administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki 2013 m. birželio 17 d. tvirtinama.

11Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24, 25 straipsniais,

Nutarė

12pareiškėjos BUAB „INGERO“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Įmonių bankroto administratoriaus ir teisinių paslaugų biuro įgalioto asmens Kęstučio Stankaus, skundą dėl 2013 m. birželio 28 d. atsakovės BUAB „INGERO“ kreditorių susirinkimo pirmojo nutarimo dalies pripažinimo negaliojančia tenkinti.

13Panaikinti 2013 m. birželio 28 d. BUAB „INGERO“ kreditorių susirinkimo pirmojo nutarimo dalį, kuria atsisakyta patvirtinti administratoriaus ataskaitą, ir patvirtinti BUAB „INGERO“ administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki 2013 m. birželio 17 d.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai