Byla B2-1964-485/2012
Dėl dėl bankrutuojančios UAB „Ingero“ 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais (trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc)

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, sekretoriaujant Ramintai Samušytei, dalyvaujant pareiškėjo A. I. atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovės bankrutuojančios UAB „Ingero“ atstovei Eglei Lilaitei, trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc atstovei advokatei J. B., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo A. I. ir atsakovės bankrutuojančios UAB „Ingero“ skundus dėl dėl bankrutuojančios UAB „Ingero“ 2012-04-20 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais (trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc),

Nustatė

2pareiškėjas A. I. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo:

  1. panaikinti 2012-04-20 BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus ataskaitos netvirtinimo ir patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-11-04 iki 2012-04-11;
  2. panaikinti 2012-04-20 BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 2 ir Nr. 3, kuriais nuspręsta:

32.1. skelbti BUAB „Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įkeisto Nordea Bank Finland PLC, pardavimo varžytines kaip numato LR Įmonių bankroto įstatymas bei LR Vyriausybės patvirtintas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašas;

42.2. Visą BUAB „Ingero“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), t.y. 1.1278 ha bendro ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) su jame esančiais pastatais: administraciniu pastatu (unikalus Nr. ( - )), pastatu – sandėliu (unikalus Nr. ( - )), pastatu – sandėliu (unikalus Nr. ( - )), kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (tvora, kiemo aikštele, priešgaisriniu rezervuaru) (unikalus Nr. ( - )) ir visą inžinerinį komunikacinį turtą, susijusį su ( - ) esančiu nekilnojamuoju turtu, t.y. visas požemines, antžemines inžinerines komunikacijas – turtą, skirtą elektros energijos tiekimui ir perskirstymui, dujų tiekimui ir perskirstymui, centriniam miesto šilumos tiekimui ir perskirstymui, centriniam miesto vandens tiekimui ir perskirstymui bei nuotekų šalinimui, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklus, ryšių linijas ir visas kitas susijusias inžinerines komunikacijas, pardavinėti kartu kaip vieną turto kompleksą. Toliau visas aukščiau išvardintas turtas vadinamas Nekilnojamojo turto kompleksu;

52.3. nustatyti pradinę Nekilnojamojo turto komplekso kainą – 10.000.001,00 Lt plius PVM . Iš šios sumos – 10.000.000,00 Lt nustatoma nekilnojamojo turto, esančio ( - ), t.y. 1.1278 ha bendro ploto žemės sklypo su jame esančiais pastatais ir statiniais, kaina, ir 1,00 Lt – viso susijusio inžinerinio komunikacinio turto kaina;

62.4. nustatyti kainos kėlimo intervalą 10.000,00 Lt ir 300,00 Lt mokestį varžytinių žiūrovams;

72.5. nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pirmosiose varžytinėse, turtą siūlyti perimti įkaito turėtojui kaip numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Vyriausybės patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše. Įkaito turėtojui sutikus perimti įkeistą turtą, perduoti iš varžytinių neparduotą įkeistą Nekilnojamojo turto kompleksą LR teisės aktų nustatyta tvarka įkaito turėtojui. Įkaito turėtojui atsisakius perimti Nekilnojamojo turto kompleksą, pardavinėti šį turtą pakartotinėse/antrosiose varžytinėse, nustatant pradinę kainą 6.500.001,00 Lt plius PVM Iš šios sumos – 6.500.000,00 Lt nustatoma nekilnojamojo turto, esančio ( - )t.y. 1.1278 ha bendro ploto žemės sklypo su jame esančiais pastatais ir statiniais, kaina, ir 1,00 Lt – viso susijusio inžinerinio komunikacinio turto kaina;

82.6. nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pakartotinėse/antrosiose varžytinėse, turtą siūlyti perimti įkaito turėtojui kaip numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme ir LR Vyriausybės patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos apraše. Įkaito turėtojui sutikus perimti įkeistą turtą, perduoti iš varžytinių neparduotą įkeistą Nekilnojamojo turto kompleksą LR teisės aktų nustatyta tvarka įkaito turėtojui. Įkaito turėtojui atsisakius perimti Nekilnojamojo turto kompleksą, šaukti kreditorių susirinkimą dėl tolesnio Nekilnojamojo turto komplekso pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo.

93. Skelbti PEUGEOT 307, valstybinis Nr. CZD233, CHRYSLER PT CRUISER, valstybinis Nr. VKF333, ir WV BUS SYNCRO MULTIVAN (valstybinis Nr. nenurodytas) pardavimą. Patvirtinti pradines transporto priemonių pardavimo kainas sekančiai:

  • automobilio CHRYSLER, PT CRUISER – 5.000,00 Lt plius PVM;
  • automobilio VW, MULTIVAN – 5.000,00 Lt plius PVM;
  • automobilio PEUGOET 307 – 5.000,00 Lt plius PVM.

10Pareiškėjas nurodė, jog kreditorių susirinkimas nepagrįstai nepatvirtino administratoriaus ataskaitos, kadangi pateikta atskaita yra išsami, administratoriaus pateikta savanoriškai, visiškai atspindi bankroto procesą, todėl pagrindo jos netvirtinti nebuvo. Prašydamas panaikinti 2012-04-20 BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 2 ir Nr. 3, pareiškėjas nurodo, jog bendrovės turto pardavimas galimas tik po to, kai bendrovė įgis likviduojamos įmonės statusą. Kreditorių susirinkimo nutarimo 2.5 punktas, numatantis teisę nepardavus turto varžytynėse jį perduoti įkaito turėtojui yra nepagrįstas, kadangi įkaito turėtojui Nordea Bank Finland Plc naudai yra įkeistas ne visas BUAB “Ingero” turtas, o tik jo dalis, įkeičiant turtą jo baigtumas buvo 38 proc. Po hipotekos sandorio saudarymo buvo atlikta statybos darbų, kuriais turtas buvo užbaigtas statyti, todėl jo viso perdavimas įkaito turėtojui pažeidžia įmonės ir jos kreditorių interesus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog kreditoriui yra įkeista tik dalis nekilnojamojo turto, tačiau likusi statinių dalis yra neįkeista.

11Atsakovė BUAB “Ingero” skundu prašo panaikinti 2012-04-20 BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus ataskaitos netvirtinimo ir patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-11-04 iki 2012-04-11. Atsakovė nurodo, jog ataskaita nebuvo patvirtinta nepagrįstai, šio nutarimo priėmimą įtakojo didžiausias kreditorius Nordea Bank Finland Plc, turintis 77,20 proc. visų bendrovės kreditorių balsų, kiti kreditoriai ataskaitai pritarė, nebuvo pateikti argumentai kodėl ataskaita kreditoriui yra nepriimtina, administratorius per ataskaitinį laikotarpį įvykdė visus bendrovės kreditorių nustatytus įpareigojimus.

12Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepimu į BUAB “Ingero” skundą prašo skundą atmesti. Trečiojo asmens nuomone, administratoriaus ataskaita yra neišsami, administratorius negalėjo pateikti kreditoriaus prašomų duomenų ir dokumentų. Administratorius nebuvo įvykdęs veiksmų, kuriuos jam buvo nurodę įvykdyti kreditoriai, t.y. nebuvo perskaičiuoti jungtinės veiklos su VšĮ “Ekotenisas” veiklos rezultatai. Susirinkimo metu kreditoriai kėlė administratoriui nemažai klausimų, kreditorius nėra įsitikinęs tinkamu administratoriaus funkcijų vykdymu, neturėdamas pakankamai informacijos, kreditorius negalėjo pritarti administratoriaus ataskaitai.

13Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepimu į pareiškėjo A. I. skundą prašo skundą atmesti, priteisti 5 030,28 Lt bylinėjimosi išlaidas. Dėl prašymo panaikinti nutarimą, kuriuo nebuvo patvirtinta administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2011-11-04 iki 2012-04-11, tretysis asmuo nurodė tuos pačius argumentus, nurodytus atsiliepime į BUAB “Ingero” skundą, papildomai tik pažymėjo, jog administratoriaus ataskaitos nepatvirtintimas nevilkina BUAB “Ingero” bankroto proceso trukmės. Tretysis asmuo nurodė eilę teismų priimtų sprendimų, kurie patvirtina, jog bankrutuojančios bendrovės turtą galima parduoti ir iki nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduotina. Kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimu nutartas parduoti turtas yra įkeistas trečiajam asmeniui hipotekos lakštais, kuriuose nėra jokių duomenų apie tai, kad yra įkeičiama tik dalis turto, juose nurodyta, jog įkeistas unikaliu numeriu pažymėtas turtas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog trečiajam asmeniui yra įkeisti visi nurodyti nekilnojamojo turto objektai. Pareiškėjas plačiau nepasisakė, kodėl negalėtų būti realizuojamas kilnojamasis įmonės turtas, todėl nesant argumentų dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumo, laikytina, jog 3 kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas.

14Šalys teismo posėdyje savo argumentus ir atsikirtimus į juos palaikė.

15Pareiškėjo A. I. skundas tenkintinas iš dalies.

16BUAB „Ingero“ skundas tenkintinas.

17Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB “Ingero” kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, patikrinęs, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatė.

18Pareiškėjas A. I. bei BUAB „Ingero“ administratorius skundžia 2012 m. balandžio 20 d. BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimo nutarimą 1 darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nuspręsta netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011-11-04 iki 2012-05-11 ir laikyti ją išklausyta bei įpareigoti administratorių iki kito kreditorių susirinkimo pateikti paaiškinimą kokiu pagrindu ir kokiais motyvais buvo pratęsta lizingo sutartis su UAB „Swedbank lizingas“, kokios būklės buvo perimti automobiliai, kur ir kokiu būdu užfiksuota šio turto būklė perėmimo momentu, kas buvo atsakingas už automobilių būklę, jų priežiūrą, pateikti automobilių nuomos ir panaudos sutarčių, sudarytų su VšĮ „Ekotenisas“ kopijas. Taip pat pateikti informaciją, kaip buvo perimtas kitas (kilnojamasis ir nekilnojamasis) BUAB „Ingero“ turtas, kaip ir kokia buvo užfiksuota jo būklė perėmimo momentui, kokiu būdu užfiksuota dalies BUAB „.Ingero“ patalpose esančio turto (teniso dangos) priklausymas/nepriklausymas kitiems asmenims, 2010-01-25 sutarties, jeigu tokia buvo sudaryta tarp BUAB „Ingero“ ir VšĮ Ekotenisas“, sudarymo bei atsiskaitymo tarp šalių aplinkybes.

19Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas tokius klausimus, ne kartą yra pažymėjęs, jog teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. Be to, atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti jo pakeitimą kitu. 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta. ĮBĮ 23 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Kadangi BUAB „Ingero“ kreditorių susirinkimas nutarė administratoriaus ataskaitą laikyti išklausyta, t. y. iš esmės ataskaitos nepatvirtino, ją prašo patvirtinti tiek pareiškėjas, tiek administratorius. Nors trečiasis asmuo ir tvirtina, jog administratorius neišsamiai pateikia informaciją kreditoriams apie BUAB “Ingero” bankroto eigą, tačiau kaip ne kartą jau yra pažymėjęs teismas, pateikti motyvai dėl BUAB „Ingero“ patalpų nuomos be kreditoriaus sutikimo, santykių su VšĮ „Ekotenisas“ pagal pratęstą jungtinės veiklos sutartį nelaikytini administratoriaus veiklos pažeidimu ar trūkumais (Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2090-264/2012). Trečiasis asmuo nepateikė teismui jokių duomenų kada reikalavo iš BUAB “Ingero” administratoriaus informacijos apie sutartis su UAB “Swedbank lizingas” bei kitų duomenų, paminėtų skundžiamame 1 nutarime. Taip pat, kaip ne kartą jau yra minėjęs teismas, niekas iš BUAB “Ingero” kreditorių nėra kreipęsi į teismą dėl netinkamo BUAB “Ingero” administravimo ar dėl BUAB “Ingero” administratoriaus pakeitimo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, bei į tai, jog iš esmės tretysis asmuo nenurodė jokių esminių BUAB “Ingero” administratoriaus pateiktos ataskaitos trūkumų, teismas laiko, jog kreditoriai turėjo visas galimybes kreditorių susirinkime tinkamai įvertinti administratoriaus veiklos ataskaitos pagrįstumą ir priimti sprendimą dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo. Taigi, nors ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtintoje teisės normoje nėra imperatyviai įtvirtinta teismo pareiga patvirtinti administratoriaus ataskaitą, jei jos nepatvirtino kreditorių susirinkimas, tačiau vadovaujantis teisingumo, koncentruotumo, protingumo ir ekonomiškumo principais, ji galėtų būti netvirtintina tik tokiu atveju, jei administratorius netinkamai vykdytų ĮBĮ nustatytas pareigas ir tokiu būdu ataskaitos tvirtinimas pažeistų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus bei sukeltų ar galėtų sukelti jiems neigiamas pasekmes. Tokių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teismas laikosi praktikos, jog administratoriaus ataskaitos patvirtinimas neužkerta kelio pareikalauti, kad administratorius atliktų konkrečius veiksmus, siekiant apginti tiek pačios bankrutuojančios įmonės, tiek ir kreditorių galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-821/2009). Todėl patvirtinus ataskaitą, kreditoriui nėra užkertamas kelias reikalauti iš administratoriaus pateikti tam tikrus duomenis ar informaciją. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog nesant griežtai reglamentuotiems administratoriaus ataskaitos formos ir turinio reikalavimams bei nesant įrodymų, patvirtinančių piktybišką administratoriaus neveikimą, kreditorių susirinkimas neturi pagrindo priimti nutarimo atsisakyti patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje 2-932/2009). Tačiau tuo pačiau teismas pažymi, jog administratorius taip pat privalo bendradarbiauti su kreditoriais ir siekti kuo išsamiau paaiškinti kreditoriams įmonės bankroto eigą, todėl laikytina, jog šiuo atveju, tretysis asmuo turi teisę reikalauti iš BUAB “Ingero” adfministratoriaus informacijos, kuri buvo paminėta 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo 1 nutarime.

20Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjo ir administratoriaus skundas dėl BUAB „Ingero“ 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo priimto nutarimo dėl administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimo tenkintinas, BUAB „Ingero“ administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2011-11-04 iki 2012-04-11 tvirtintina.

21Pareiškėjas skundžia kreditorių susirinkimo darbotvarkės nutarimus Nr. 2 ir Nr. 3, kuriais nuspręsta realizuoti bankrutuojančios BUAB „Ingero“ turtą.

22Pareiškėjas skunde iš esmės nurodo du motyvus, t.y. kad bendrovės turto pardavimas galimas tik po to, kai bendrovė įgis likviduojamos įmonės statusą, kreditorių susirinkimo nutarimo 2.5 punktas, numatantis teisę nepardavus turto varžytynėse jį perduoti įkaito turėtojui yra nepagrįstas, kadangi įkaito turėtojui Nordea Bank Finland Plc naudai yra įkeistas ne visas BUAB “Ingero” turtas, o tik jo dalis.

23Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami šio įstatymo nustatyta tvarka. Nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Kito turto, išskyrus įkeistą, pardavimo tvarką nustato kreditoriai (ĮBĮ 33 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 60 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 punktas nustato, kad iš varžytynių parduodamo nekilnojamojo, taip pat įkeisto turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas reglamentuoja bankrutuojančių ar bankrutavusių juridinių asmenų, kurių bankroto procesai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (Žin., 2001, Nr. 31-1010) (toliau vadinama – įmonė), įkeisto ir nekilnojamojo turto (toliau vadinama – turtas), pardavimo iš varžytynių organizavimą ir vykdymą. Taigi, toks įtvirtintas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto realizavimo reglamentavimas leidžia daryti teismui išvadą, jog gali būti parduodamas ne tik jau pripažintos bankrutavusia įmonės turtas, tačiau ir bankrutuojančios įmonės turtas. Aplinkybę, kad nedraudžiama pardavinėti bankrutuojančios įmonės turto dar iki nutarties ją likviduoti patvirtina Lietuvos teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-709-2009, 2010-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1330/2010, 2011-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2257/2011 ir kt. Atsižvelgaint į tai, atmestinas pareiškėjo skundo argumentas dėl negalimumo inicijuoti BUAB “Ingero” turto pardavimą iki įmonės pripažinimo likviduotina. Šie argumentai laikytini pagrindu atmesti skundą ir dėl 2012 m. balandžio 20 d. kreditorių susitrinkimo nutarimo Nr. 3 neteistumo, kadangi, kaip matyti, BUAB “Ingero” turtas gali būti pardavinėjamas, o kilnojamojo BUAB “Ingero” turto pardavimo tvarką kreditoriai susirinkime nustatė. Jokių kitų argumentų dėl šio nutarimo pareiškėjas teismui nepateikė.

24Pareiškėjas skundą grindžia ir ta aplinkybe, jog nutarimas nepardavus turto iš varžytynių jį perduoti įkaito turėtojui yra nepagrįstas, kadangi įkaito turėtojui Nordea Bank Finland Plc naudai yra įkeistas ne visas BUAB “Ingero” turtas, o tik jo dalis. Kaip matyti iš trečiojo asmens pateiktų hipotekos lakštų, hipotekos kreditoriui yra įkeistas BUAB „Ingero“ turtas, t.y. 1.1278 ha bendro ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) su jame esančiais pastatais: administraciniu pastatu (unikalus Nr. ( - )), pastatu – sandėliu (unikalus Nr. ( - )), pastatu – sandėliu (unikalus Nr. ( - )), kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais (tvora, kiemo aikštele, priešgaisriniu rezervuaru) (unikalus Nr. ( - )) ir visas inžinerinis komunikacinis turtas. Atsižvelgiant į tai, laikytini pagrįstais trečiojo amens argumentai, jog šiuo atveju hipotekos lakštuose nėra pažymėta, kad įkeičiama tik dalis turto, kaip matyti, buvo įkeista tik atitinkamu unikaliu numeriu pažymėtas turtas. Nors nei Įmonių bankroto įstatymas, nei Aprašas nereguliuoja klausimų, kokia tvarka hipotekos kreditoriui yra perduodamas įkeistas turtas, jeigu jis yra pagerintas, tačiau teismo manymu, šiuo atveju analogiškai taikytinos CPK 720 straipsnio nuostatos, numatančios išieškotojo pareigą sumokėti perduodamo turto vertės skirtumą. Tuo atveju, jeigu hipotekos kreditorius sutiktų perimti neparduotą iš varžytynių BUAB “Ingero” turtą, ir būtų nustatyta, kad perduodamo turto vertė viršija trečiojo amens BUAB “Ingero” bankroto byloje patvirtintą kreditorinį reikalavimą, teismo nuomone, pagal analogiją turėtų būti taikomos CPK 720 straipsnyje nustatytos taisyklės. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo A. I. skundas dėl 2012 m. balandžio 20 BUAB “Ingero” kreditorių susurinkimo nutarimų Nr. 2 ir Nr. 3 panaikinimo atmestinas.

25Pareiškėjo A. I. skundą patenkinus iš dalies (33,3 proc.) trečiojo asmens Nordea Bank Finland Plc prašymu, proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš pareiškėjo priteistinos bylinėjimosi išlaidos kreditoriui (CPK 93 str., 98 str.). Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog tretysis asmuo patyrė 5 030,28 Lt išlaidas už teiktą advokato pagalbą byloje. Spręsdamas dėl jų dydžio pagrįstumo teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į tai, kad trečiojo asmens atstovas parengė atsiliepimą į pareiškėjo skundą (3 MMA, t.y. 2 550 Lt), prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (0,12 MMA, t.y. 102 Lt), dalyvavo 1 teismo posėdyje (1 val. x 0,15 MMA, t.y. 127,50 Lt ), protingomis ir neviršijančiomis Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio pripažintinos 2 780 Lt išlaidos, nuo kurių kompensuotinos 66,7 proc. t.y. 1 854 Lt, ir ši suma priteistina iš pareiškėjo trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalimi, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

27pareiškėjo A. I. skundą patenkinti iš dalies.

28BUAB “Ingero” skundą tenkinti visiškai.

29Panaikinti 2012 m. balandžio 20 d. BUAB „Ingero” kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo atsisakyta patvirtinti administratoriaus ataskaitą ir patvirtinti BUAB „Ingero” administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2011-11-04 iki 2012-04-11.

30Kitą pareiškėjo A. I. skundo dalį atmesti.

31Iš pareiškėjo A. I. (a. k( - ) gyv. ( - )) priteisti trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc (į. k. 112025592, reg. Didžioji gt. 18/2, Vilnius) 1 854 Lt (vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt keturių litų) bylinėjimosi išlaidas.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, sekretoriaujant Ramintai... 2. pareiškėjas A. I. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo: 3. 2.1. skelbti BUAB „Ingero“ priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( -... 4. 2.2. Visą BUAB „Ingero“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( -... 5. 2.3. nustatyti pradinę Nekilnojamojo turto komplekso kainą – 10.000.001,00... 6. 2.4. nustatyti kainos kėlimo intervalą 10.000,00 Lt ir 300,00 Lt mokestį... 7. 2.5. nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pirmosiose varžytinėse, turtą... 8. 2.6. nekilnojamojo turto komplekso nepardavus pakartotinėse/antrosiose... 9. 3. Skelbti PEUGEOT 307, valstybinis Nr. CZD233, CHRYSLER PT CRUISER,... 10. Pareiškėjas nurodė, jog kreditorių susirinkimas nepagrįstai nepatvirtino... 11. Atsakovė BUAB “Ingero” skundu prašo panaikinti 2012-04-20 BUAB... 12. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepimu į BUAB “Ingero” skundą... 13. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc atsiliepimu į pareiškėjo A. I.... 14. Šalys teismo posėdyje savo argumentus ir atsikirtimus į juos palaikė.... 15. Pareiškėjo A. I. skundas tenkintinas iš dalies.... 16. BUAB „Ingero“ skundas tenkintinas.... 17. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB “Ingero” kreditorių susirinkimo... 18. Pareiškėjas A. I. bei BUAB „Ingero“ administratorius skundžia 2012 m.... 19. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas tokius klausimus, ne kartą yra... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjo ir... 21. Pareiškėjas skundžia kreditorių susirinkimo darbotvarkės nutarimus Nr. 2... 22. Pareiškėjas skunde iš esmės nurodo du motyvus, t.y. kad bendrovės turto... 23. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 24. Pareiškėjas skundą grindžia ir ta aplinkybe, jog nutarimas nepardavus turto... 25. Pareiškėjo A. I. skundą patenkinus iš dalies (33,3 proc.) trečiojo asmens... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22... 27. pareiškėjo A. I. skundą patenkinti iš dalies.... 28. BUAB “Ingero” skundą tenkinti visiškai.... 29. Panaikinti 2012 m. balandžio 20 d. BUAB „Ingero” kreditorių susirinkimo... 30. Kitą pareiškėjo A. I. skundo dalį atmesti.... 31. Iš pareiškėjo A. I. (a. k( - ) gyv. ( - )) priteisti trečiajam asmeniui... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...