Byla 2A-336-302/2015
Dėl be pagrindo įgyto avanso ir netesybų priteisimo, trečiasis asmuo A. G

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Eglės Surgailienės ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Trakų vandenys“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. A. ieškinį atsakovui UAB „Trakų vandenys“ dėl be pagrindo įgyto avanso ir netesybų priteisimo, trečiasis asmuo A. G.,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

4Ieškovas S. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo 13 811 Lt be pagrindo įgyto avanso, 9 500 Lt netesybų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2010-12-06 sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo iki 2011-03-31 parduoti ieškovui pastatą - mokyklą, unikalus Nr. 4400-1221-2274, pastatą - ūkio pastatą, unikalus Nr. 4400-1227-4614, kitus pastatus - kiemo įrenginius, unikalus Nr. 4400-1225-1095, nuosavybės teise priklausančius atsakovui. Ieškovas įsipareigojo iki 2011-03-31 nupirkti iš atsakovo anksčiau paminėtą nekilnojamąjį turtą už sutartinę kainą ir sudaryti su ieškovu pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal atskirus rašytinius 2011-02-21 susitarimą Nr. l, 2011-03-31 susitarimą Nr. 2 ir 2011-05-10 susitarimą Nr. 3 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo laikas buvo pratęstas iki 2011-06-10. Atsakovui reikalaujant, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui įrodyti ir jos įvykdymui užtikrinti 2010-12-06 Sutarties sudarymo metu ieškovas sumokėjo atsakovui 4 000 eurų avansą, kas atitiktų pagal tuo metu galiojusį euro ir lito santykį 3,4528 x 4 000=13 811 Lt. Tai įrodo 2010-12-06 pinigų perdavimo-priėmimo aktas (pakvitavimas) Nr. l. Sutarties 6 p. šalys numatė sankcijas už savo įsipareigojimų neįvykdymą bei nurodė, kad, jei atsakovas neįvykdys savo įsipareigojimų ir iki nustatyto termino neparduos nekilnojamojo turto ieškovui, jis ne tik privalės grąžinti įmokėtas lėšas, bet ir sumokėti netesybas pagal LR CK 6.71 str., 6.72 str. nustatytą tvarką, tai yra 9500 Lt. Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2010-12-06 Sutartį ir nekilnojamojo turto ieškovui nepardavė, motyvuodamas tuo, kad atsakovą atstovaujantis juriskonsultas U. G. neturėjo tinkamo įgaliojimo sudaryti panašaus pobūdžio sutartis. Taip pat atsakovas atsisako grąžinti jam sumokėtą avansą. Ieškovas nesutinka su tokia atsakovo nuostata, kadangi ieškovui pateiktuose 2010-05-12 ir 2011-01-05 įgaliojimuose nurodoma, kad juriskonsultui U. G. suteikiamos teisės atsakovo vardu rašyti ir pasirašyti dokumentus bei tvirtinti jų nuorašus. Šie įgaliojimai sudaryti ir pasirašyti atsakovo direktoriaus bei užtvirtinti įmonės antspaudu. Taigi, pasirašant Sutartį bei ją tvirtinant ir papildant atsakovui buvo puikiai žinomos visos Sutarties sudarymo sąlygos, o įgaliojimai pilnai atitiko CK XI skyriaus bendrąsias nuostatas. Be to, sutarčių pasirašymas ir pinigų perdavimas vyko UAB Nekilnojamojo turto agentūroje „Turto menė“, dalyvaujant agentūros direktoriui S. S.. Ši agentūra buvo sudariusi sutartį su atsakovu dėl tarpininkavimo parduodant nekilnojamąjį turtą, kurį ieškovas ketino pirkti, todėl atsakovo ketinimai parduoti nekilnojamąjį turtą nekėlė jokių abejonių. Kadangi pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės, prašo, vadovaujantis CK 6.237 str., iš atsakovo priteisti 13 811 Lt be pagrindo įgytą turtą (avansą) ir Sutartimi sutartas 9 500 Lt netesybas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Trakų vandenys“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas kaip fizinis asmuo 2010-12-06 sudarė preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį su juridiniu asmeniu UAB „Trakų vandenys“. UAB „Trakų vandenys” tuometinis direktorius V. R. bendrovės juriskonsultui U. G. buvo surašęs du įgaliojimus (2010-05-12 Nr. SR-236 ir 2011-01-05 Nr. SR.-8), kuriuos U. G. pateikė sudarant preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal šiuos įgaliojimus U. G. pasirašė pinigų perdavimo-priėmimo aktą bei pratęsė pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminus. U. G. pateiktas įgaliojimas nesuteikė teisės jam disponuoti bendrovės nekilnojamuoju turtu dėl šių priežasčių: įgaliojimuose atstovui buvo suteikta teisė bendrovės vardu tik rašyti ir pasirašyti dokumentus, tvirtinti dokumentų nuorašus. Šie bendro pobūdžio įgalinimai negali būti vertinami kaip suteikiantys teisę sudaryti nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorius, gauti pinigus, kaip avansą pagrindinės sutarties sudarymo užtikrinimui. Todėl sutartis, pasirašyta tarp S. A. ir U. G., kaip atsakovo atstovo, prieštarauja CK 2.137 str. 2 dalyje įtvirtintai normai, kurioje nurodoma, kad „... atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai”. Vertinant U. G. veiksmus, UAB „Trakų vandenys” suteiktų įgaliojimų ir CK 2.137 str. 2 d. teisės normos turinį, galima daryti pagrįstą išvadą, kad U. G. veikė nesąžiningai ir viršijo jam suteiktus įgalinimus. Iš to seka, kad šioje teisinėje situacijoje nekilnojamojo daikto preliminariai pirkimo-pardavimo sutarčiai turi būti sistemiškai taikomos CK 2.136 str. 1 ir 3 dalių normos, kurios nukreipia į CK 2.133 str. 6 d., kuri numato, kad „jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina”. UAB „Trakų vandenys” minėto sandorio nepatvirtino, todėl šis sandoris atstovaujamajam (UAB „Trakų vandenys”) nesukelia jokių teisinių pasekmių. 2010-12-06 pinigų perdavimo-priėmimo aktas (pakvitavimą) Nr. 1, įrodo, jog pinigus 4000 eurų sumoje gavo UAB „Trakų vandenys” juriskonsultas U. G. asmeniškai, bet ne bendrovė, kurios vardu viršydamas įgaliojimus veikė U. G.. 4000 eurų pinigų suma U. G. nebuvo perduota UAB „Trakų vandenys” buhalterijai ir nėra bendrovėje užpajamuota. Dėl U. G. įgaliojimų viršijimą UAB „Trakų vandenys” 2011-09-20 raštu Nr. SR-513 kreipėsi į Trakų rajono apylinkės prokuratūrą pareiškimu dėl bendrovės juriskonsulto U. G. veiksmų, galimai turinčių nusikaltimo požymių.

6Trečiasis asmuo A. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad jo sūnus U. G. žuvo 2012-07-19. Apie galimai neteisėtus sūnaus U. G. sudarytus sandorius jam nieko nėra žinoma. Prašė šį ginčą spręsti teismo nuožiūra.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: priteisė iš UAB „Trakų vandenys“ S. A. 13 800 Lt jo sumokėto avanso, 9 500 Lt netesybų ir 2 698 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas įvertinęs įgaliojimų U. G. turinį padarė išvadą, kad U. G. nebuvo suteikta teisė disponuoti atsakovo nekilnojamuoju turtu, sudaryti nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorius, gauti pinigus, kaip avansą pagrindinės sutarties sudarymo užtikrinimui. Taigi, konstatavo, kad U. G. sudarydamas su ieškovu 2010-12-06 Sutartį viršijo jam 2010-05-12 įgaliojimu Nr. SR-236 suteiktas teises. Aplinkybę, kad atsakovas turėjo ketinimus parduoti nekilnojamuosius daiktus, teismo manymu patvirtina ne tik ieškovo ieškinyje išdėstytos aplinkybės, jo teismo posėdžiuose duoti paaiškinimai, baudžiamojoje byloje liudytoju apklausto S. A. parodymai, bei tai patvirtino ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu ir nagrinėjant bylą 2012-02-04 teismo posėdyje bei liudytoju apklaustas UAB „Trakų vandenys“ Sutarties sudarymo metu buvęs direktorius V. R.. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, jog ieškovas pagrįstai manė, jog Sutartį sudarė su įgaliotu asmeniu, tai yra su tuo metu UAB „Trakų vandenys“ juriskonsultu dirbusiu U. G.. Tai, jog ieškovui nebuvo pagrindo abejoti U. G. įgaliojimais, teismo manymu patvirtina ir tai, kad, kaip nustatyta byloje esančiais įrodymais, pats tuometinis atsakovo vadovas minėto nekilnojamojo turto pardavimo klausimais nukreipdavo būtent į U. G., kas taip pat sudarė ieškovui pagrindą manyti, jog Sutartį jis sudaro su UAB „Trakų vandenys“ įgaliotu asmeniu. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, jog Sutartyje yra nurodyti visi atsakovo UAB „Trakų vandenys“ rekvizitai, Sutartis patvirtinta atsakovo antspaudu. Teismas, konstatavęs, kad ieškovas turėjo pagrindą manyti, jog sudarė Sutartį su tokią teisę turinčiu atstovu, padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti CK 2.133 str. 9 d., kuria vadovaujantis sandoris yra privalomas atstovaujamajam, jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu. Pažymėjo, kad atstovaujamasis (šiuo atveju – atsakovas), siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turi rūpintis savo interesų apsauga, o byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog atstovaujamasis nebuvo pakankamai rūpestingas, todėl būtent jam, o ne ieškovui, tenka visos neigiamos Sutarties sudarymo pasekmės- ieškovo sumokėto avanso nepatekimas į atsakovo kasą, avanso grąžinimas ieškovui, neįvykdžius įsipareigojimų pagal Sutartį, netesybų mokėjimas. Konstatavus, kad Sutartis yra privaloma atsakovui, teismas sprendė, jog jam kartu yra taikomos preliminarios sutarties nuostatos, t.y. prievolė sumokėti netesybas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliantas UAB „Trakų vandenys“ pateikė apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 4 d. sprendimo ir prašo skundžiamą sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti. Nurodo, kad byloje nustatyta, kad atsakovas leido U. G. tik rūpintis nekilnojamojo turto pardavimu ir tik ta apimtimi, kuri bus iki nekilnojamojo turto preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, t.y. U. G. buvo leista parodyti nekilnojamąjį daiktą pirkėjui, vykti į nekilnojamojo daikto buvimo vietą ir dalyvauti kartu su UAB „Turto menė“ apžiūrint turtą, jį fotografuoti ir pan. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino aplinkybės ar apie preliminarios sutarties sudarymą atsakovo UAB „Trakų vandenys“ vadovui buvo žinoma ir ar jis savo veiksmais pritarė sutarčiai. Apelianto manymu, vien tik įmonės antspaudo ir rekvizitų buvimas ant Sutarties negali būti vienareikšmiškai vertinama, kad Sutartis paruošta tinkamai ir, kad ją turi teisę pasirašyti asmuo, pateikęs įgaliojimą, pagal kurį jam aiškiai ir nedviprasmiškai tokia teisė nesuteikta. Iš byloje esančios medžiagos galima pagrįstai spręsti, kad tarpininkas UAB „Turto menė“ direktorius S. S. žinojo, kad U. G. viršija įgaliojimus pasirašydamas Sutartį UAB „Trakų vandenys“ vardu bei išrašydamas pakvitavimą 4 000 Eur sumai. Teismas šios aplinkybės nevertino ir netyrė, nors ši aplinkybė tiesiogiai liečia ne tik atsakovo interesus, bet yra tiesiogiai susijusi ir su ieškovo interesais. Tokiu būdu, nagrinėjant šią bylą, UAB „Turto menė“ turėjo būti įtraukta trečiuoju asmeniu, kadangi bylos išsprendimas gali turėti įtakos šios bendrovės teisėms ir pareigoms sprendžiant avanso ir netesybų atlyginimo klausimą. Teismas neteisingai įvertino aplinkybes, spręsdamas ieškovo sąžiningumo klausimą. Manytina, kad ieškovas nors ir neturintis teisinio išsilavinimo, tačiau turintis aukštąjį išsilavinimą, kaip atidus, sąžiningas ir rūpestingas žmogus, žinojo/ar turėjo žinoti, kad sudarant preliminarią Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį su juridiniu asmeniu ir įmokant avansą jokie pakvitavimai tarp šalių nėra galimi. Tokiu būdu, yra pakankamas pagrindas manyti, kad ieškovas žinojo arba turėjo žinoti, kad U. G. viršija savo įgaliojimus. Be to, teismas nesiaiškino bylos aplinkybių dėl pakvitavimo išrašymo, kurios yra vienos iš esminių nagrinėjamoje byloje. Vertindamas byloje esančius įrodymus, teismas rėmėsi vien tik ieškovo pateiktomis, tačiau neįrodytomis aplinkybėmis, todėl teismo sprendimas Sutarties sudarymo aplinkybių įvertinimo prasme, bei iš to kilusių pasekmių nustatymas, vienašališkai yra naudingas nesąžiningam atsakovui, o ieškovui, kuris nebuvo pakankamai rūpestingas, sąžiningas ir atidus įgyvendindamas savo teises. Iš to seka, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pagrindinę įrodinėjimo taisyklę, reikalaujančią visus įrodymus vertinti visapusiškai.

11Ieškovas S. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliaciniame skunde yra išdėstyti tik bendrojo pobūdžio pasvarstymai dėl pirmosios instancijos teismo neva netinkamai įvertintų ar neištirtų aplinkybių, todėl visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymi, jog LR CK 2.133 str. 9 d. normos dėl tariamo atstovavimo taikymo prasme nėra svarbi aplinkybė, kad U. G. nebuvo ar buvo leista atlikti tik tam tikrus veiksmus atstovaujamojo UAB „Trakų vandenys“ vardu, o esminė aplinkybė yra tai, ar S. A., sudarydamas sandorį su atstovu, turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su asmeniu, turinčiu teisę tokį sandorį sudaryti. Ieškovo manymu, akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, būtent ir išnagrinėjo ginčo preliminariosios sutarties galiojimą LR CK 2.133 str. 9 d. normos atžvilgiu. UAB Nekilnojamojo turto agentūra „Turto menė“ direktorius S. S. patvirtino itin svarbias šios bylos tinkamam išnagrinėjimui aplinkybes, o būtent tai, kad jau sudarant 2010-10-29 tarpininkavimo sutartį Nr. 10-09 viską tvarkė juriskonsultas U. G., todėl S. S. U. G. pažinojo jau prieš tai, kai vyko derybos dėl pastatų pirkimo-pardavimo su ieškovu. Nurodo, kad nors ieškovas ir turi aukštąjį išsilavinimą, tačiau yra menininkas, kuriam buvo esminga gauti bent raštišką patvirtinimą apie sumokėtą avansą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 straipsnis).

15Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Trakų vandenys“, atstovaujamas direktoriaus V. R. ir UAB „Turto menė“ atstovaujamas direktoriaus S. S. 2010 m. spalio 29 d. sudarė tarpininkavimo sutartį, pagal kurią UAB „Turto menė“ įsipareigojo tarpininkauti parduodant atsakovo valdomą nekilnojamąjį turtą mokyklą bei pagalbinius statinius, esančius ( - ) (b.l. 15). UAB „Trakų vandenys“ direktorius V. R. 2010-05-12 išdavė įgaliojimą Nr. SR-236, pagal kurį UAB „Trakų vandenys“ juriskonsului U. G. buvo suteikta teisė atstovauti visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant, tačiau neapsiribojant teismais, antstolių kontoromis, gyventojų registrų tarnyba, registrų centru. Minėtu įgaliojimu U. G. taip pat buvo suteikta teisė kitose įstaigose UAB „Trakų vandenys vardu“ rašyti ir pasirašyti prašymus, paaiškinimus, pateikti ir gauti dokumentus, tvirtinti dokumentų nuorašus <...> (b.l. 13); analogiško turinio įgaliojimas U. G. taip pat buvo suteiktas ir 2011-01-05 (b.l. 14). Tarpininkaujant minėtam tarpininkui atsakovas UAB „Trakų vandenys“, atstovaujamas juriskonsulto U. G., veikiančio pagal minėtą 2010-05-12 įgaliojimą Nr. SR-236 (b.l. 13), su ieškovu S. A. 2010-12-06 sudarė preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010/12/06, pagal kurią UAB „Trakų vandenys“ įsipareigojo iki 2011-03-31 parduoti S. A. pastatą - mokyklą, unikalus Nr. 4400-1221-2274, pastatą - ūkio pastatą, unikalus Nr. 4400-1227-4614, kitus pastatus (inžinerinius) - kiemo įrenginius, unikalus Nr. 4400-1225-1095, tame tarpe ir žemės sklypą, priklausantį UAB „Trakų vandenys“. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui įrodyti ir jos įvykdymui užtikrinti ieškovas įsipareigojo sumokėti pardavėjui UAB „Trakų vandenys“ avansą – 4 000 eurų (b.l. 6-8). Pinigų perdavimo-priėmimo akto (pakvitavimas) Nr. 1 pagrindu UAB „Trakų vandenys“ juriskonsultas U. G. gavo iš S. A. 4 000 eurų pagal 2010-12-06 preliminarios pirkimo pardavimo sutarties 4 punkto numatytą avansą (b.l. 10). Pagal tarp tų pačių šalių sudarytus atskirus rašytinius susitarimus - 2011-02-21 susitarimą Nr. l, 2011-03-31 susitarimą Nr. 2 ir 2011-05-10 susitarimą Nr. 3, - pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo laikas buvo pratęstas iki 2011-06-10. U. G. mirė 2012-07-19 (b.l. 20, 130), jo palikimą priėmė jo tėvas A. G., kuris kaip mirusio trečiojo asmens teisių ir pareigų perėmėjas įtrauktas į šią bylą trečiuoju asmeniu (116-117, 131-132, 114).

16Tarp šalių nėra ginčo ir kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo padaryta išvada vertinant įgaliojimo apimtį ir turinį, kad U. G. nebuvo suteikta, sudaryti nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorius, įmonės vardu pasirašinėti sutartis dėl nekilnojamojo turto pardavimo iki sutartiniuose santykiuose, gauti pinigus, kaip avansą pagrindinės sutarties sudarymo užtikrinimui. Taigi, U. G. įmonės vardu pasirašydamas su ieškovu 2010-12-06 preliminarią turto pardavimo sutartį, bei gaudamas pagal šią sutartį sutartą avansą pagrindinės sutarties sudarymui užtikrinti, viršijo jam 2010-05-12 įgaliojimu Nr. SR-236 suteiktas teises. Tarp šalių kilo ginčas dėl netinkamo CK 2.133 str. 9 d. aiškinimo ir dėl visų reikalingų sąlygų ir aplinkybių nustatymų taikant šią įstatymo nuostatą nagrinėjamoje byloje. Kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

17Asmenys turi teisę sudaryti sandorius tiek patys asmeniškai, tiek per atstovus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CK 2.132straipsnis). Atstovavimo atveju už civilinių teisinių santykių subjektus sandorius sudaro kiti asmenys. Atstovui suteiktų teisių apimtis, kaip ir atstovavimo faktas, gali būti aiškiai išreikšti – nustatyti įgaliojime (kai atstovaujama sandorio pagrindu), kituose atstovavimo faktą patvirtinančiuose dokumentuose (kai atstovaujama įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu) arba numanomi – suprantama iš konkrečių aplinkybių, kuriomis atstovas veikia (pardavėjas mažmeninėje prekyboje, kasininkas ir pan.) (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Taigi, kai sandorį atstovaujamojo vardu sudaro atstovas, laikydamasis prieš tai nurodytų sąlygų (atskleisdamas atstovavimo faktą ir veikdamas neišeinant už suteiktų teisių ribų), atstovaujamajam atsiranda tokių pačių padarinių, kaip ir tuo atveju, jeigu sandorį jis sudarytų pats asmeniškai.

18Tačiau atstovavimo santykiai tam tikromis sąlygomis gali atsirasti ne tik tada, kai atstovui suteikiamos teisės veikti atstovaujamojo vardu, bet ir kai atstovas veikia, tokių teisių neturėdamas ar jas viršydamas. Teisės doktrinoje tokie santykiai, kai trečiasis asmuo turi rimtą pagrindą manyti sudarąs sandorį su kito asmens atstovu, turinčiu teisę veikti jo vardu, nors iš tiesų tas asmuo tokios teisės neturi, vadinami tariamu atstovavimu. CK 2.133 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Tariamas atstovavimas yra bendrosios taisyklės, kad atstovaujamajam teisinių padarinių sukelia tik įgalioto ir įgaliojimų neviršijusio atstovo atlikti veiksmai, išimtis, kuri grindžiama atstovaujamojo elgesio aplinkybėmis. Kolegijos vertinimu pirmos instancijos teismas pateiktų į bylą įrodymų bei nustatytų aplinkybių pagrindu, padarė pagrįstą išvadą, kad atstovaujamojo veiksmai buvo tokie, kad protingas žmogus analogiškomis aplinkybėmis patikėtų esant atstovavimo santykiams.

19Tariamo atstovavimo institutas skirtas ginti sąžiningo (t. y. nežinančio ir neturinčio žinoti, kad atstovas neturi teisės sudaryti sandorį) trečiojo asmens interesams. Atstovavimo atveju atstovo santykiai susiklosto tiek su atstovaujamuoju, tiek su trečiaisiais asmenimis, su kuriais jis atstovaujamojo vardu sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus. Tam, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių, visos santykių šalys turėtų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Atstovui, kontaktuojančiam su abiem sandorio šalimis, tenka pareiga elgtis sąžiningai ne tik su atstovaujamuoju (veikti jo interesais), bet ir su trečiaisiais asmenimis: atskleisti jiems atstovavimo faktą, pranešti apie jam suteiktas teises ir jų ribojimus (CK2.133 straipsnis), apibūdinančius jo leistiną elgesį ir ribas. Atstovaujamasis, siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turi rūpintis savo interesų apsauga. Kai kurios atstovaujamojo pareigos tiesiogiai nustatytos įstatyme, pavyzdžiui, pranešti apie įgaliojimo panaikinimą tiek įgaliotiniui, tiek ir tretiesiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius duotas įgaliojimas (CK 2.148 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo turi teisę pareikalauti, kad atstovas pateiktų savo įgaliojimą ar jo kopiją (CK 2.143 straipsnis). Dėl to sprendžiant, ar taikytinas tariamo atstovavimo institutas, be kitų aplinkybių, turi būti aiškinamasi, ar trečiasis asmuo, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, buvo pakankamai rūpestingas, įsitikindamas, ar asmuo turi teisę veikti kito asmens vardu.

20Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas ketino parduoti preliminarioje sutartyje nurodytą nekilnojamą turtą. Šią aplinkybę patvirtina ne tik ieškovo ieškinyje išdėstytos aplinkybės, jo teismo posėdžiuose duoti paaiškinimai, baudžiamojoje byloje liudytoju apklausto S. A. parodymai (baudž. byla, b.l. 33-34), bei tai patvirtino ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu ir nagrinėjant bylą 2012-02-04 teismo posėdyje (b.l. 70-72) bei liudytoju apklaustas UAB „Trakų vandenys“ sutarties sudarymo metu buvęs direktorius V. R.. UAB „Turto menė“ direktorius S. S., apklaustas liudytoju parodė, jog dėl ginčo nekilnojamojo turto pardavimo UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus V. R. nurodymu jis bendraudavo būtent su U. G., tuometinis UAB „Trakų vandenys“ direktorius V. R. dėl klausimų, susijusių su minėto nekilnojamojo turto pardavimu, nukreipdavo į U. G.. Dėl įgaliojimų Sutarčiai sudaryti S. S. abejonių nekilo, nes U. G. buvo UAB „Trakų vandenys“ juristas. Be to, U. G. visada dalyvaudavo S. S. bendraujant su atsakovo vadovu minėto turto pardavimo klausimais, U. G. pateikė preliminarią sutartį, įgaliojimą, kurie buvo patvirtinti įmonės antspaudu. Liudytojas taip pat parodė, kad apie minėto nekilnojamojo turto pardavimą nuo pat pradžių buvo žinoma ir Trakų m. vadovams, ir UAB „Trakų vandenys“ direktoriui V. R.; taip pat S. S. patvirtino, kad 4 000 eurų už atsakovo parduodamą minėtą nekilnojamąjį turtą ieškovas perdavė U. G., dalyvaujant jam – S. S.. Minėtas liudytojas iš esmės patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes apie atsakovo atstovo pagal įgaliojimą veiksmus ir vaidmenį ginčo sutarties sudarymo metu bei pinigų sumokėjimo faktą.

21Pažymėtina tai, kad liudytoju apklaustas UAB „Trakų vandenys“ sutarties sudarymo metu buvęs direktorius V. R. (b.l. 70-72) taip pat patvirtino, kad jo nurodymu minėto nekilnojamojo turto pardavimo klausimu rūpinosi U. G., o jis pats į šį klausimą per daug nesigilino. Tokie tuometinio atsakovo vadovo veiksmai, kai jis minėto nekilnojamojo turto pardavimo klausimais tiek ieškovą, tiek ir tarpininko atstovą nukreipdavo būtent į U. G. sudarė ieškovui pagrindą manyti, jog preliminarią turto pardavimo sutartį jis sudaro su UAB „Trakų vandenys“ įgaliotu tokį veiksmą atlikti asmeniu. Be to, sutartyje ją pasirašant ieškovui buvo nurodyti visi atsakovo UAB „Trakų vandenys“ rekvizitai, sutartis patvirtinta atsakovo antspaudu; sutartis buvo sudaryta UAB „Turto menė“, t.y. tarpininko, sudariusio su atsakovu 2010-10-29 sutartį Nr. 10-09 (b.l. 15), kuri buvo sudaryta su atsakovu būtent tikslu tarpininkauti parduodant minėtą nekilnojamąjį turtą, patalpose, dalyvaujant šios bendrovės direktoriui S. S..

22Pirmos instancijos teismas nustatęs tokias aplinkybes turėjo pagrindą konstatuoti, kad atstovaujamojo veiksmai, suteikė rimtą pagrindą ieškovui manyti, kad sandorį jis sudarė su tokią teisę turinčiu atstovu.

23Nors apeliantas nurodo, kad jo manymu byloje nėra įrodymų rodančių, jog atstovaujamasis po sutarties sudarymo kokiais nors veiksmais pritarė sutarčiai. Tačiau ši aplinkybė turi esmės taikant ir aiškinant tariamo sandorio galiojimą CK 2.133 straipsnio 6 dalies, o ne nagrinėjamu byloje CK 2.133 straipsnio 9 dalies pagrindu. Tariamam atstovavimui nustatyti turi būti konstatuoti būtent atstovaujamojo veiksmai, suteikę rimtą pagrindą trečiajam asmeniui manyti, kad sandorį jis sudarė su tokią teisę turinčiu atstovu. Kitu atveju, t.y. nenustačius tokių atstovaujamojo veiksmų, sandoris atstovaujamajam teisinių padarinių nesukelia, nebent jis tokį sandorį vėliau patvirtina (CK 2.133straipsnio 6 dalis), t.y. sandorio patvirtinimas yra alternatyvus tariamojo sandorio galiojimo atvejis.

24Apeliantas nurodo, kad ieškovas turi aukštąjį išsilavinimą, todėl sudarant sandorį turėjo būti atidus ir rūpestingas vertindamas atsakovo įgaliotojo įgalinimus, be to turėjo žinoti, kad sudarant preliminarias sutartis ir mokant avansą jokie pakvitavimai negalimi. Su šiais argumentais kolegija taip pat nesutinka. Pirmos instancijos teismas įvertino tai, kad ieškovas turi aukštąjį išsilavinimą – jis yra menininkas (jis yra tapytojas), ir pagrįstai konstatavo, jog esant nustatytoms byloje aplinkybėms apie rimtą pagrindą ieškovui manyti, kad sandorį jis sudarė su tokią teisę turinčiu atstovu, ieškovas buvo pakankamai atidus ir rūpestingas. Visiškai nepagrįstas apelianto nurodytas argumentas, kad preliminarios sutarties šalys šalia sudaromos tokios sutarties negali pasirašyti pakvitavimo apie pinigų (avanso) sutartų sutartyje gavimo, tokio draudimo įstatymuose nėra. Atvirkščiai pakvitavimas (b.l. 10) patvirtina, kad preliminarioje sutartyje numatytas avansas numatytas užtikrinti pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, vienos sutarties šalies yra sumokėtas kitai sutarties šaliai.

25Apeliantas nurodo, kad pirmos instancijos teismas sprendime nurodydamas, kad atstovaujamasis siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turėjo rūpintis savo interesų apsauga, nenurodė ir iš sprendimo turinio nėra aišku, kokius „neigiamus padarinius“ teismas turėjo omenyje, t.y. teismas nemotyvavo sprendimo. Šis apelianto argumentas atmestinas.

26Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad įstatyme nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis UAB „ Luidas“ v. UAB „Baltijos laikas“ byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. spalio 13 d. nutartis UAB „ Revinė” v. UAB „Vaivorykštė” byloje Nr. 3K-3-251/2010). Nagrinėjamoje byloje visiškai aiškūs „neigiami padariniai“ minimi teismo sprendime, t.y. kad atstovaujamojo veiksmai, kurie yra konstatuoti byloje, teismui buvo pagrindas patenkinti ieškinį, pagal kurį iš atsakovo priteista ieškovo prašoma suma. Kiti neigiami padariniai šioje byloje nenagrinėti ir tokių galimų padarinių teismas sprendime neturi teisės ir net negali nurodyti, nes tai būtų išeita už ieškinio ribų.

27Visiškai nepagrįstas apelianto argumentas, kad pirmos instancijos teismas priimdamas sprendimą rėmėsi vien tik ieškovo pateiktais įrodymais, kadangi teismas sprendime aptarė visus byloje esančius įrodymus, o taip pat ir baudžiamosios bylos prijungtos prie nagrinėjamos bylos medžiagą. Ta aplinkybė, kad atsakovas neteikė teismui įrodymų pagrindžiančių jo atsikirtimų argumentus ir kartu apeliacinio skundo argumentus, nereiškia, kad teismas nevertino atsakovo pusės įrodymų. Pagal kasacinio teismo praktiką, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 24 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-372/2014; kt.). Kadangi apeliantas ir apeliaciniame skunde nenurodė objektyvių ir patikimų faktų, kurie sudarytų pagrindą byloje surinktus įrodymus ir aplinkybes įvertinti kitaip, negu juos įvertino pirmosios instancijos teismas, t.y. vertinti juos taip, kaip to nori apeliantas, konstatuotina, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo teisėtą ir pagrįstą sprendimą panaikinti, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Jis pateikė įrodymus, kad už privalomo procesinio dokumento - atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą –patyrė 144,81 Eur (500 Lt) (b.l. 165-166); šios išlaidos priteistinos iš apelianto (CPK 93 str.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija,

Nutarė

30Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Iš atsakovo UAB „Trakų vandenys“ priteisti 144,81 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui S. A..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Romualdos... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš... 5. Atsakovas UAB „Trakų vandenys“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo A. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad jo sūnus U. G.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 4 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliantas UAB „Trakų vandenys“ pateikė apeliacinį skundą dėl Trakų... 11. Ieškovas S. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 14. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Trakų vandenys“, atstovaujamas... 16. Tarp šalių nėra ginčo ir kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo... 17. Asmenys turi teisę sudaryti sandorius tiek patys asmeniškai, tiek per... 18. Tačiau atstovavimo santykiai tam tikromis sąlygomis gali atsirasti ne tik... 19. Tariamo atstovavimo institutas skirtas ginti sąžiningo (t. y. nežinančio ir... 20. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas ketino parduoti preliminarioje... 21. Pažymėtina tai, kad liudytoju apklaustas UAB „Trakų vandenys“ sutarties... 22. Pirmos instancijos teismas nustatęs tokias aplinkybes turėjo pagrindą... 23. Nors apeliantas nurodo, kad jo manymu byloje nėra įrodymų rodančių, jog... 24. Apeliantas nurodo, kad ieškovas turi aukštąjį išsilavinimą, todėl... 25. Apeliantas nurodo, kad pirmos instancijos teismas sprendime nurodydamas, kad... 26. Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad... 27. Visiškai nepagrįstas apelianto argumentas, kad pirmos instancijos teismas... 28. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos ieškovo patirtos... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 30. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti... 31. Iš atsakovo UAB „Trakų vandenys“ priteisti 144,81 Eur bylinėjimosi...