Byla e2-1675-642/2016
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Joanai Runelienei, Raimondai Karbauskienei, Jolitai Slavinskienei, ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui, atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ atstovams advokatei Valei Televičienei, techninės priežiūros vadovui Petrui Beinoriui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Paslaugos būstui“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų A.Jankevičiaus IĮ, UAB „Sobo sistemos“, UAB „Klaipėdos inkaras“ (buvęs pavadinimas UAB „Laivyno inžinerijos centras“), UAB „Orgstatyba“ dėl turtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama: 1) priteisti iš atsakovės ieškovei 1081,35 Eur turtinės žalos atiyginimo; 2) priteisti iš atsakovės ieškovei 85,68 Eur palūkanų; 3) priteisti iš atsakovės ieškovei 6 % dydžio metines palūkanas, už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti iš atsakovės ieškovei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2013-09-12 vandeniu buvo užpiltos ir sugadintos patalpos, esančios adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda. Įvykio metu patalpos ieškovės buvo apdraustos Verslo draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi, įvykis pripažintas draudžiamuoju. Apskaičiuojant nuostolį ir mokant draudimo išmoką, ieškovė vadovavosi Verslo turto draudimo taisyklėmis Nr. 68-1 (2012-12-19 redakcija, galioja nuo 2013-02-02). Pagal minėtų taisyklių 43 ir 43.2. punktus, kai pastatai dėl draudžiamojo įvykio buvo sugadinti, nuostoliu laikoma šių pastatų ar jų dalies remonto kaina. Pagal minėtų taisyklių 55 punktą, draudimo išmoka už sunaikintą turtą apskaičiuojama nuostolio dydžio. Ieškovė apskaičiavo nuostolį ir išmokėjo 1095,34 Eur (3782,00 Lt) dydžio draudimo išmoką. Ieškovė išsiaiškino, kad užpylimas įvyko dėl pastato, esančio adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, IV laiptinėje trūkusio bendro naudojimo karšto vandens sistemos vamzdžio. Įvykio metu pastato, esančio adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, bendro naudojimo objektų priežiūros administratoriumi paskirta atsakovė, todėl pastaroji privalėjo užtikrinti, kad karšto vandens sistema būtų sandari. Nuo 2013-05-02 atsakovė, kaip pastato bendro naudojimo objektų administratorius, turėjo pradėti vykdyti savo teises ir pareigas. 2014-07-18 pretenzija ieškovė ragino atsakovę per 18 dienų atlyginti žalą. Ieškiniu reikalaujama atlyginti turtinę žalą išskaičius nusidėvėjimą 1081,35 Eur (3733,67 Lt) (13,99 Eur (48,33 Lt) nusidėvėjimas). Turtinė žala iki šios dienos nėra atlyginta.

3Ieškovės atstovas advokatas Tadas Dumbliauskas prašė ieškinį tenkinti ir paaiškino teismui, jog atsakovė nuo 2013-05-02 priėmusi gyvenamąjį namą, eantį Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, administruoti, turėjo prižiūrėti daugiabučio bendro naudojimo objektus ir atsakovė yra atsakinga už gedimus ir dėl 2013-09-12 įvykio atsiradusią žalą. Atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga. Nesvarbu, kad įvykis įvyko statinio garantinio įvykio metu, tačiau reikšti ieškinio statytojui ar rangovui ieškovė neturi materialinio teisinio pagrindo, nes ieškovė nėra rangos ar subrangos sutarties šalis.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškovės ieškinį nesutiko su ieškovės reikalavimais. Atsakovės įsitikinimu, ieškinys pareikštas netinkamai atsakovei, todėl ieškovės pateikti reikalavimai atsakovei yra nepagrįsti ir neteisėti. Nurodė, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 2 dalimi, UAB „Paslaugos būstui“ privalėtų atlyginti žalą tik esant visoms civilinės atsakomybės taikymui būtinoms sąlygoms, tačiau šiuo atveju šių sąlygų nėra. Atsakovė negali būti atsakinga už kilusią žalą vien todėl, kad ji vykdo Taikos pr. 4A, Klaipėda, daugiabučio namo bendrosios nuosavybės objektų administratoriaus funkcijas. Dėl šio namo ketvirtojo aukšto laiptinėje trūkusio karšto vandens vamzdžio nėra jokios UAB „Paslaugos būstui” kaltės, t.y. neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp jų bei kilusios žalos, nėra. Patalpų užpylimas daugiabutyje, esančiame adresu Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, įvyko 2013-09-12. Po užpylimo praėjus beveik metams, t.y. 2014-07-22, atsakovė gavo ieškovės 2014-07-18 pretenziją Nr. R0001443717, kurią atsakovė nedelsdama, t.y. 2014-08-01, raštu Nr. 881 atmetė kaip nepagrįstą. Minėtame rašte atsakovė pažymėjo, jog daugiabutis namas, esantis adresu Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, pastatytas 2012 m., o namo statytojas buvo UAB „Laivyno inžinerijos centras”, įmonės kodas 140345927. Nurodytas aplinkybes patvirtina prie rašto pridėtas 2012-01-30 pastato Taikos pr. 4A, Klaipėdoje Statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ). Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, namo butų ir kitų patalpų savininkai 2013-04-10 sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuria pavedė atstovauti jų interesus administruojančiai įmonei UAB „Paslaugos būstui”, o pastaroji Veiklos sutarties pagrindu pagal 2013-05-02 Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, dokumentų perdavimo-priėmimo aktą perėmė namo Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų (bendrosios nuosavybės) administravimą. Atsakovė nesutinka su ieškovės argumentu, jog atsakovė, minėto įvykio metu būdama pastato, esančio adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, administratoriumi, privalėjo užtikrinti, kad karšto vandens sistema būtų sandari. Atsakovė pažymi, kad draudiminis įvykis atsitiko 2013-09-12, t.y. vos po 4 mėnesių nuo to, kai atsakovė perėmė daugiabučio administratoriaus teises bei pareigas, o nuo Taikos pr. 4A, Klaipėda, namo statybos užbaigimo akto pasirašymo buvo praėję vos vieneri metai ir septyni mėnesiai. Kadangi karšto vandens vamzdis, esantis Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, namo IV aukšto laiptinės sienoje (paslėptas statinio elementas) sprogo garantinio termino metu, todėl visos pretenzijos turėjo būti reiškiamos namo statytojui, kurio prievolė atlyginti žalą kyla iš Lietuvos Respublikos 1996-03-19 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. 1-1240 (nauja įstatymo redakcija nuo 2002-07-01, Nr. IX-583, 2001-11-08), atkreipiant dėmesį į minėto įstatymo 36 straipsnį, reglamentuojantį statinio garantinį terminą bei statybos dalyvių prievoles per garantinį terminą. Kaip jau buvo minėta, Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, daugiabučio namo Statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ) pasirašytas 2012-01-30, nuo atliktų statybos darbų perdavimo iki draudiminio įvykio dienos praėjus vos vieneriems metams ir 7 mėnesiams, o iki ieškinio pateikimo dienos (2015-10-30) praėjus trejiems metams ir 9 mėnesiams. Kadangi patalpos užpiltos galiojant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytam paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) 10 metų garantiniam terminui, tai už garantinio termino metu atsiradusius defektus, atsakovės nuomone, privalo atsakyti statytojas. Be to, atsakovė pažymi, kad net tuo atveju, jei garantinis terminas būtų pasibaigęs, pagal įstatymą tiesioginė atsakomybė už patalpų užpylimą trūkus karšto vandens sistemos vamzdžiui, kiltų ne atsakovei, o statinio šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokatė Valė Televičienė prašė ieškinį atmesti. Paaiškino teismui, kad atsakomybė dėl įvykusio įvykio kyla iš delikto, tačiau šioje situacijoje nėra visų priežasčių atsakovės deliktinei atsakomybei atsirasti, t.y. būtent nėra atsakovės kaltės bei priežastinio ryšio. Atsakovė administratoriumi iki įvykusio draudiminio įvykio buvo vos keturis mėnesius, o nuo namo statybos užbaigimo akto pasirašymo iki draudiminio įvykio buvo praėję vos vieneri metai ir septyni mėnesiai. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas, sienoje trūkusiems vamzdžiams – paslėptiems darbams garantija numatyta dešimčiai metų, t.y., šioje situacijoje garantinis laikotarpis dar nebuvo pasibaigęs ir vien tas faktas, kad atsakovė paskirta gyvenamojo namo administratore, nedaro jos atsakingos už kilusią žalą be kaltės.

6Atsakovo atstovas techninės priežiūros vadovas Petras Beinorius paaiškino teismui, kad administratorius prižiūri, ar namo komunikacijos veikia tinkamai, kas mėnesį vykdo bendrą apžiūrą. Gyvenamojo namo vamzdynų apžiūrą atlieka UAB „SOBO sistemos”. Esant garantiniams terminams, už įvykusio vamzdžio trūkimą atsakingas yra namo statytojas, rangovas.

7Trečiojo asmens UAB „SOBO sistemos” atstovas įmonės direktorius Zigmas Šlepetis 2016 m. kovo 22 d. vykusiame teismo posėdyje paaiškino teismui, kad vykdant priežiūrą, sienose esančių vamzdžių kokybės ir galimų gedimų numatyti negalima. Esant garantiniams įsipareigojimams, už namo bendro naudojimo objektų gedimus atsako statytojas, administratorius tik vykdo priežiūrą. Tvarkant vamzdžius po įvykio, buvo matyti, kad vamzdyje buvo trūkusi siūlė, t.y. skylutė suvirinimo siūlėje.

8Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A.Jankevičiaus IĮ, UAB „Klaipėdos inkaras“ (buvęs pavadinimas UAB „Laivyno inžinerijos centras“), UAB „Orgstatyba“ apie teismo posėdį informuoti tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, todėl byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 247 straipsnio 1 dalis)

9Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, pastatytas 2012 m., statinio statybos pabaigą patvirtinant 2012-01-30 statybos užbaigimo aktu Nr. ( - ). Minėtame akte nurodyta, kad statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) yra UAB „Laivyno inžinerijos centras“, įmonės kodas 140345927. Taikos pr. 4A, Klaipėdoje. Namo butų ir kitų patalpų savininkai 2013-04-10 sudarė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuria pavedė atstovauti jų interesus administruojančiai įmonei UAB „Paslaugos būstui”, o pastaroji Veiklos sutarties pagrindu pagal 2013-05-02 Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, dokumentų perdavimo-priėmimo aktą perėmė namo Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų (bendrosios nuosavybės) administravimą. 2013-05-06 UAB „Paslaugos būstui“ atliko gyvenamojo namo Taikos pr. 4A, Klaipėda, apžiūrą. Pastatas, esantis Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, laikotarpiu nuo 2013-06-13 iki 2014-06-12 buvo draustas Verslo draudimu. 2013-09-12 trūkus laiptinėje bendro naudojimo karšto vandens sistemos vamzdžiui, vandeniu buvo užpiltos ir sugadintos patalpos, esančios adresu Taikos pr. 4A, Klaipėdoje. Vadovaujantis draudimo sutartimi, 2013-09-12 įvykis pripažintas draudžiamuoju. Vadovaujantis Verslo turto draudimo taisyklėmis Nr. 68-1, ieškovė apskaičiavo nuostolį ir išmokėjo 1096,23 Eur (3782,00 Lt) draudimo išmoką. 2014-07-18 UAB „Lietuvos draudimas“ pateikė atsakovei pretenziją Nr. R000144371, kuria ragino atsakovę per 18 dienų atlyginti žalą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnyje reglamentuojama subrogacija kaip draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad draudikui, kuris išmoka draudimo išmoką draudėjui ar naudos gavėjui, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, o tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju, draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias Lietuvos Respublikos šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas.

11Kaip matyti iš ieškovės pateikto ieškinio, atsakovės civilinė atsakomybė kildinama iš generalinio delikto – bendros pareigos elgtis apdairiai ir rūpestingai, taip, kad nebūtų padaryta žala kitam asmeniui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.263 straipsnio 1 dalis). Kadangi žalą patyrusio asmens (reikalavimą perėmusio draudiko) ir atsakovės sutartiniai santykiai nesiejo, tai reikalavimas dėl žalos atlyginimo gali būti reiškiamas tik deliktinės atsakomybės, o ne sutartinės civilinės atsakomybės pagrindu. Deliktinės atsakomybės atveju ieškovė turi pareigą įrodyti būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp tų veiksmų ir žalos, kaltę ir žalą, o iš šių sąlygų tik kaltė yra preziumuojama, nustačius atsakovės veiksmų neteisėtumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246-6.249 straipsniai). Neįrodžius bent vienos iš išvardintų būtinųjų sąlygų, civilinės atsakomybės turtinės žalos atlyginimo forma negali būti taikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2012, 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009, 2007-12-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007).

12Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, patalpų užpylimas daugiabutyje, esančiame adresu Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, įvyko 2013-09-12. Bendro naudojimo karšto vandens sistemos vamzdžio trūkimo laiptinėje priežasties niekas neginčija, o ieškovė nurodo, jog atsakovė, būdama bendro naudojimo objektų priežiūros administratore, privalėjo užtikrinti, kad karšto vandens sistema būtų sandari. Atsakovė nesutinka su tokiu ieškovės nurodytu argumentu, kadangi draudiminis įvykis įvyko, kaip jau minėta, 2013-09-12, t.y., praėjus vos keturiems mėnesiams nuo to, kai atsakovė perėmė daugiabučio administratoriaus teises bei pareigas, o nuo Taikos pr. 4A, Klaipėda, namo statybos užbaigimo akto pasirašymo buvo praėję vos vieneri metai ir septyni mėnesiai.

13Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnyje nurodyta, kad statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 straipsnio 1 bei 3 dalimis, būtent rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

15Pažymėtina, kad 2005-04-11 sudarytoje generalinės rangos sutartyje tarp UAB „Laivyno inžinerijos centras (užsakovo) ir UAB „Orgstatyba” (genrangovo), 5.2.3. punkte genrangovas įsipareigojo užtikrinti statinio patikimumą, naudojamų medžiagų kokybę bei suteikti atliktiems darbams garantiją, numatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei šioje sutartyje. Šios sutarties 9 dalyje numatyti genrangovo atliktų darbų garantiniai terminai, kurie iš esmės atitinka minėtame Lietuvos Respublikos statybos įstatyme reglamentuotus statinio garantinius terminus. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 straipsnio 4 dalis). Tokia nuostata pagrindžiama tuo, kad rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo turėti darbų atlikimui būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-04 nutartis Nr. 3K-3-530/2007, 2014-02-05 nutartis Nt. 3K-3-3/2014)

16Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad gyvenamasis namas, esantis Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, statybos užbaigimo aktu Nr. ( - ) užbaigtas statyti 2012-01-30, o draudiminis įvykis įvyko 2013-09-12. Taigi, nuo minėto namo statybos užbaigimo akto pasirašymo buvo praėję vos vieneri metai ir septyni mėnesiai, t.y. karšto vandens vamzdis, esantis Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, namo IV aukšto laiptinės sienoje (paslėptas statinio elementas) trūko garantinio termino metu. Pažymėtina, kad atsakovė, administruodama minėto namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektus, neturėjo realios galimybės numatyti sienoje esančio vamzdžio galimą defektą ar gedimą. Be to, byloje nėra duomenų, kad atsakovė, vykdydama administratoriaus funkcijas nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, tačiau priešingai, kaip posėdžio metu paaiškino atsakovės techninės priežiūros vadovas Petras Beinorius, atsakovė kas mėnesį vykdo bendrą namo apžiūrą, prižiūri, kad visos komunikacijos veiktų tinkamai ir kaip matyti iš teismui pateikto gyvenamojo namo apžiūros akto, likus vos keletui mėnesių iki minėto draudiminio įvykio, 2013-05-06 gyvenamajam namui, esančiam Taikos pr. 4A, Klaipėda, buvo atlikta apžiūra ir nustatyta, kad vidaus vandentiekio vamzdynas yra izoliuotas, pratekėjimo nėra. Esant šioms aplinkybėms, teismas turi pagrindo manyti, kad atsakovė, daugiabučio namo administratoriaus funkcijas atliko tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, vykdė daugiabučio gyvenamojo namo apžiūrą, stebėjimus, nepažeidė pareigos elgtis rūpestingai ir apdairiai, t.y. atliko būtinus veiksmus, kad Taikos pr. 4A, Klaipėdoje, namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektai būtų tinkami naudoti.

17Taigi, byloje nėra įrodyta, kad atsakovės pareigų nevykdymas lėmė žalos atsiradimą. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė veikė pagal administravimo paslaugų sutartį, kurioje būtų numatytos spacialios ar papildomos namo administratoriaus pareigos ar jo atsakomybė, o kaip matyti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ bei draudiminio įvykio metu galiojusių Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-14 įsakymu Nr. ADI-2279 patvirtintų „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“, atsakovė minėtuose nuostatuose numatytų administratoriaus uždavinių savo netinkiamu veikimu ar neveikimu nepažeidė, t. y. nenustačius vienos iš civilinės atsakomybės būtinųjų sąlygų, ieškovė nepagrįstai kelia jai subrogacinį reikalavimą atlyginti žalą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245, 6.246 straipsniai). Administratorius gali būti atsakingas už padarytą žalą dėl netinkamo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, bet tik tuo atveju, jeigu būtų nustatyta ir įrodyta, kad jis nevykdė prisiimtų įsipareigojimų.

18Pažymėtina, kad asmuo, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, įstatymo nėra varžomas, kam reikšti reikalavimą atlyginti žalą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teismai, nagrinėdami reikalavimą atlyginti žalą, privalo nustatyti visus asmenų, sudariusių sąlygas žalai kilti ar prisidėjusių prie žalos atsiradimo ar jos padidėjimo, veiksmus. Jeigu dėl tokių veiksmų pagal įstatymą atsako keli subjektai, tai teismas privalo įtraukti į bylą visus atsakingus asmenis ir spręsti jų atsakomybės dydžio klausimus, priklausomai nuo atliktų veiksmų ir sukeltų padarinių, nors žalą patyręs asmuo, reikšdamas ieškinio reikalavimą, būtų nurodęs ne visus žalą padariusius ir prie to prisidėjusius asmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-03 nutartis Nr. 3K-3-764/2003; 2008-03-26 nutartis Nr. 3K-7-59/2008; 2008-04-07 nutartis Nr. 3K-3-215/2008). Teismas, 2016-02-17, 2016-06-05 nutartimis įpareigojo ieškovę pateikti teismui sutikimą ar nesutikimą dėl trečiųjų asmenų nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų UAB „Laivyno inžinerijos centras“, UAB „SOBO sistemos“, UAB „Orgstatyba“ procesinės padėties pakeitimo į atsakovų procesinę padėtį, tačiau ieškovė 2016-02-24, 2016-05-24 rašytiniais paaiškinimais atsisakė į bylą atsakovais įtraukti UAB „Laivyno inžinerijos centras“, UAB „SOBO sistemos“, UAB „Orgstatyba“. Esant šioms aplinkybėms, matyti, kad teismas ėmėsi visų galimų veiksmų, siekient nustatyti visus asmenis, sudariusius sąlygas žalai kilti ar prisidėjusius prie žalos atsiradimo, tačiau ieškovės nuomone, vienintele atsakove ieškinyje dėl turtinės žalos priteisimo yra UAB „Paslaugos būstui.”

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ištyrus šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad ieškovė neįrodė aplinkybių apie tai, kokie būtent atsakovės neteisėti veiksmai (ar neveikimas) sąlygojo ginčo įvykio kilimą ir jo pasekmes, t. y. ieškovė neįrodė atsakovės kaltės ir priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų (ar neveikimo) ir kilusių ginčo įvykio pasekmių, todėl ieškovės ieškinys yra atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 176 – 179 straipsniai).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Kadangi ieškovės ieškinys iš esmės atmestinas, jai nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė pateikė rašytiniais įrodymais pagrįstas 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsakovei iš ieškovės priteistina 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsni).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atsakovei UAB „Paslaugos būstui“ 300,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama: 1) priteisti iš atsakovės... 3. Ieškovės atstovas advokatas Tadas Dumbliauskas prašė ieškinį tenkinti ir... 4. Atsakovė atsiliepimu į ieškovės ieškinį nesutiko su ieškovės... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė advokatė Valė Televičienė... 6. Atsakovo atstovas techninės priežiūros vadovas Petras Beinorius paaiškino... 7. Trečiojo asmens UAB „SOBO sistemos” atstovas įmonės direktorius Zigmas... 8. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A.Jankevičiaus... 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis Taikos... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1015 straipsnyje reglamentuojama... 11. Kaip matyti iš ieškovės pateikto ieškinio, atsakovės civilinė atsakomybė... 12. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, patalpų užpylimas daugiabutyje,... 13. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnyje nurodyta, kad statinio... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 straipsnio 1 bei 3... 15. Pažymėtina, kad 2005-04-11 sudarytoje generalinės rangos sutartyje tarp UAB... 16. Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad gyvenamasis namas, esantis Taikos... 17. Taigi, byloje nėra įrodyta, kad atsakovės pareigų nevykdymas lėmė žalos... 18. Pažymėtina, kad asmuo, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, įstatymo... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ištyrus šioje civilinėje byloje... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Kadangi ieškovės ieškinys iš esmės atmestinas, jai nepriteistinos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260,... 23. ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atsakovei UAB „Paslaugos... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...