Byla 2-415-531/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “( - )”, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, įm.k. ( - ), a.s. ( - ) AB „( - )“, atsakovui A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo A. B. 458,50 Lt paskolą, 566,80 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2010 m. rugsėjo 23 d. paskolos sutarties pagrindu atsakovui suteikė 500,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovė, įsipareigojusi grąžinti kreditą, mokėdama nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, grąžino 91,50 Lt paskolos sumą, 258,50 Lt delspinigių, todėl ieškovui liko skolingas 458,50 Lt negrąžintos paskolos, 00,00 Lt paskolos suteikimo mokesčio (palūkanų), 566,80 Lt delspinigių, prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį ar atsakovas neatvyks į teismo posėdį.

4Atsakovui A. B. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2012 m. balandžio 11 d.

5Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010 m. rugsėjo 23 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu UAB „( - )“ įsipareigojo suteikti 500,00 Lt kreditą atsakovui, o pastarasis įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdamas įmokas, 50,00 Lt palūkanas bei delspinigius. Ieškovas atsakovui 2010 m. rugsėjo 23 d. suteikė 500,00 Lt kreditą. Atsakovas grąžino 91,50 Lt paskolos dalį ir sumokėjo 258,50 Lt delspinigių.

11Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2010 m. rugsėjo 23 d. mokėjimo nurodymas Nr. 5671102, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 5671102.

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovas savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, todėl iš jo priteistina 458,50 Lt paskolos suma.

13Ieškovas atsakovui paskaičiavo 566,80 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 % nuo negrąžintos sumos per dieną, nurodė, kad atsakovas 258,50 Lt delspinigių dalį grąžino.

14Savo reikalavimą priteisti 566,80 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „( - )“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

15Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (566,80 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str.).

16Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 7.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365 % metinių delspinigių. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, teikiantis fiziniams asmenims trumpalaikius kreditus, todėl išduodamas paskolą turėjo atsižvelgti į atsakovo mokumą, ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, prašomas priteisti delspinigių dydis yra pusantro karto didesnis už prašomą priteisti paskolos sumą, atsakovas yra sumokėjęs delspinigių daugiau kaip už pusę suteiktos paskolos sumos, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną, t.y. 36,5 % metinių delspinigių. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui (458,50 Lt × 0,1 % × 180 d. = 82,53 Lt) 82,53 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

17Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

18Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 52,77 % (541,03 Lt : 1025,30 Lt × 100 % = 52,77 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,5277.

20Teismas patenkino 52,77 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 21,07 Lt žyminio mokesčio (50,00 Lt × 42,14 % = 21,07 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis taipogi negali būti mažesnis nei 50,00 Lt, todėl iš atsakovo priteistina 50,00 Lt žyminio mokesčio.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

22Ieškinį tenkinti dalinai.

23Priteisti iš atsakovo A. B. 458,50 Lt (keturių šimtų penkiasdešimt aštuonių Lt 50 ct) paskolą, 82,53 Lt (aštuoniasdešimt du Lt 53 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 541,03 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. kovo 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB “( - )” naudai.

24Sprendimas už akių atsakovo A. B. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

25Ieškovas UAB „( - )“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “(... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 4. Atsakovui A. B. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010 m. rugsėjo 23... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 566,80 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 %... 14. Savo reikalavimą priteisti 566,80 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „(... 15. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 16. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 17. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 18. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 20. Teismas patenkino 52,77 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 142 str. 4... 22. Ieškinį tenkinti dalinai.... 23. Priteisti iš atsakovo A. B. 458,50 Lt (keturių šimtų penkiasdešimt... 24. Sprendimas už akių atsakovo A. B. apeliacine ir kasacine tvarka... 25. Ieškovas UAB „( - )“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus...