Byla 2A-1732-324/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas), Virginijos Gudynienės (pranešėja), Algimanto Kukalio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Hidroprojektas“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6-571/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „A2SM“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sūduva Motor Sport“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Hidroprojektas“ (buvusi akcinė bendrovė „Hidroprojetas“) dėl skolos priteisimo, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sūduva Motor Sport“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „A2SM“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Hidroprojektas“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 31931,59 Lt (9248,02 Eur) (30822 Lt (8 926,66 Eur) skolos, 1109,59 Lt (321,35 Eur) delspinigių), 7,51 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

4Nurodė, kad pagal 2009 m. birželio 2 d. projektavimo darbų sutartį (toliau tekste – sutartis), atliko kartų trasos, kempingo ir motelio su restoranu Marijampolėje techninio projekto parengimo darbus, išskyrus projekto vykdymo priežiūros darbus. Darbų atlikimą patvirtino šalių pasirašytas 2010 m. vasario 18 d. priedas Nr. 3 prie sutarties, kad yra atlikti projektinių pasiūlymų parengimo ir techninio projekto parengimo darbai, 2009 m. spalio 21 d. bendrosios ekspertizės aktas Nr. 09-125 ir 2011 m. gegužės 6 d. bendrosios ekspertizės aktas Nr. 11-037. Byloje nėra ginčo, jog ieškovė atliko projektavimo darbus, išskyrus projekto vykdymo priežiūros darbus, nepateikė motelio statybos darbų kainos paskaičiavimo, neatliko techninio projekto ekspertizės, nes atsakovė jos nereikalavo. Ieškovė neprašė priteisti skolą už neatliktus projekto vykdymo priežiūros darbus, kadangi atsakovė statybos darbų nevykdo, todėl atėmė 8 833 Lt sumą (10 procentų). Darbus ieškovė atliko laiku ir tinkamai, o atsakovė juos vengė priimti, mokėjimų neatliko. 2013 m. vasario 20 d. ieškovė pakartotinai per antstolį įteikė atsakovei projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą, PVM sąskaitą faktūrą, o atsakovės darbuotojas R. S. šiuos dokumentus priėmė ir pasirašė. Pagal sutarties 6.1 punktą atsakovei nebuvo pagrindo atsisakyti priimti ieškovės darbus, atsakovė per 5 dienas nepareiškė jokių prieštaravimų, todėl atliktus projektavimo darbus faktiškai priėmė. 2012 m. kovo 26 d. atsakovei išduotas leidimas statybai.

5Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2012 m. kovo 20 d. projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą negaliojančiu, priteisti iš ieškovės 203 852 Lt (59039,62 Eur) žalai atlyginti, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Nurodė, kad 2009 m. birželio 2 d. sutartimi ieškovė įsipareigojo parengti projektinius pasiūlymus pagal techninį projektą, atlikti techninio projekto korektūras, projekto derinimus – ekspertizę, gauti leidimą statybai, atlikti projekto vykdymo priežiūrą ir kitus darbus. Šalys pasirašė 2010 m. vasario 18 d. priedą Nr. 3 prie sutarties, kuriuo nustatė 2010 m. kovo 30 d. galutinį terminą statybos leidimui gauti, projekto vykdymo priežiūrą atlikti nuo statybos pradžios iki statybos pabaigos. Leidimas statybai gautas tik 2012 m. kovo 26 d., dėl ko patyrė žalos. Atsakovė teikė paraišką paramai gauti 2009 m. pagal ieškovės preliminarią darbų sąmatą. Darbų kaina iki statybos leidimo gavimo išaugo iki 20 milijonų, todėl agentūra atsisakė finansuoti projektą kaip nuostolingą ir projektas prarado prasmę. Dėl šių priežasčių atsakovė atsisakė priimti darbus ir sutartis nutraukė. Ieškovei kaip savo srities profesionalei už sutarties pažeidimus taikoma atsakomybė be kaltės. Darbų priėmimo aktą pasirašė neįgaliotas asmuo, jis turi trūkumų, jame nėra detalizuoti konkretūs atlikti darbai, kai kurių darbų ieškovė neatliko, todėl šis aktas negaliojantis. Atsakovei pareiga apmokėti už atliktus darbus atsiranda tik tada, kai darbai atlikti laiku ir kokybiškai. Šaliai, kuri praleido sutartyje numatytus terminus, atitenka jos įvykdymo rizika.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė, iš atsakovės priteisė 8926,67 Eur skolos, 321,35 Eur delspinigių, 7,51 procentus dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gegužės 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Konstatavo, kad ieškovė nepažeidė 2009 m. birželio 2 d. projektavimo darbų sutarties su priedais ir jais nustatytų projektavimo darbų terminų, kadangi atsakovės iniciatyva šalys patikslino projektavimo užduotį ir pasirašė 2010 m. vasario 18 d. priedą Nr. 3 prie sutarties, kuriame numatė techninio projekto paruošimo terminą 2010 m. kovo 30 d. Ieškovė atsakovei pateikė sąmatas, skaičiavimai ir atitinkamų medžiagų parinkimas galėjo būti derinami ir statybos vykdymo metu. 2009 m. birželio 2 d. sutartis nenustatė ieškovei atlikti ekspertizę ir sumokėti ekspertizės išlaidas. Nustatė, kad 2009 m. balandžio 29 d. atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašė sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo rengė kartingų trasos su kempingu Mokolų kaime (išskyrus pastatą) Marijampolės savivaldybėje techninį projektą pagal atsakovės pateiktą projektavimo užduotį. Statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d. ne dėl ieškovės kaltės, o daugiausia dėl trečiojo asmens, kuris kelis kartus, derinant su atsakove, pratęsė savo galutinių darbų atlikimo terminą. Pagal 2009 m. spalio 21 d. bendrosios ekspertizės aktą Nr. 09-125 jau 2009 m. spalio mėn. atsakovė galėjo kreiptis dėl statybos leidimo gavimo, nes ieškovės projektavimo darbai jau buvo baigti, tačiau atsakovė nusprendė keisti dalį jau parengto techninio projekto sprendinių. Darbų terminai pailgėjo atsakovei žinant. Atsakovė 2011 m. gegužės 18 d. raštu pritarė trečiojo asmens techninio projekto sprendiniams, o 2011 m. birželio 3 d. pasirašė darbų priėmimo aktą. Kadangi trečiojo asmens techninis projektas turėjo įtakos ieškovės projekto rengimui, nes buvo techninio projekto sudedamoji dalis, ieškovė negalėjo iki 2010 m. kovo 30 d. atsakovei pateikti techninio projekto. Pagal 2010 m. vasario 18 d. priedą Nr. 3 prie sutarties ieškovės projekto vadovas A. S. neatsakė už trečiojo asmens atliekamų projektinių darbų koregavimą, terminų pratęsimą. Sprendė, kad atsakovė leidimo statybai negavo ne dėl ieškovės netinkamai atlikto techninio projekto dalies. Techninio projekto korektūros darbus ieškovė atliko šalių susitarimu, todėl atsakovė turėjo vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė gavo projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą, siųstą į elektroninį paštą, kuriuo šalys susirašinėjo, o po šių dokumentų išsiuntimo atsakovė gavo statybos leidimą. Atsakovės darbuotojui R. S. įteikti dokumentai laikomi įteiktais tinkamai. Nors R. S. nebuvo įpareigotas pasirašyti darbų priėmimo akto ir sąskaitos, tačiau turėjo pareigą pranešti savo įmonės vadovui apie dokumentų gavimą. Nenustatė pagrindo priėmimo–perdavimo aktą pripažinti negaliojančiu. Atsakovė pretenzijų dėl perdavimo–priėmimo akto nepareiškė, sąskaitos neapmokėjo, o priešieškinį dėl darbų priėmimo–perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu pareiškė tik kai ieškovė kreipėsi į teismą. Darbus laikė baigtais 2012 m. balandžio 22 d. PVM sąskaitos faktūros pateikimo elektroniniu būdu dieną, nuo šios dienos skaičiavo 0,02 procentus delspinigių. Šalių pasirašyta rangos sutartis atitiko komercinių sandorių požymius, todėl palūkanas priteisė pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą palūkanų normą. Atsakovė niekada nereiškė pretenzijų ieškovei dėl sutarties sąlygų nesilaikymo, kad laiku neatlieka darbų. Pagal 2009 m. birželio 2 d. sutartį ir jos priedus ieškovė neatsako už trečiojo asmens atliekamus veiksmus ir terminus. Sprendė, kad atsakovė siekia praturėti ieškovės sąskaita, nes iš dalies patyrė ne nuostolius, o išlaidas rengiant projektą, prašė priteisti ne turėtas, o būsimas išlaidas. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2010–2012 m. darbų kainos pabrangimas nebuvo ženklus ir esminis, todėl atsakovė nepagrįstai teigė, kad darbų kainos iškilo, darbams užtrukus 2 metus. Darbų kainos ženkliai pabrango, nes užduotys ir statybos apimtys nuo komercinio pasiūlymo ir koreguoto techninio pasiūlymo varianto skyrėsi. Atsakovė sutarties su UAB „Statybos Ritmas“ pasirašymo metu ir leidimo statybai gavimo metu neturėjo pakankamai lėšų projekto įgyvendinimui ir tai buvo pagrindinis veiksnys, sąlygojęs atsisakymą nuo projekto įgyvendinimo. Šis veiksnys nebuvo susijęs su ieškovės atliktais veiksmais pagal sutartį.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo nurodo, kad dalis sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodytų išvadų yra neteisėtos ir nepagrįstos.

11Įsiteisėjus sprendimui, dalis jo motyvuojamojoje dalyje nustatytų faktų reikšmingi trečiajam asmeniui, nes bus laikomi prejudiciniais. Teismo sprendimo motyvuojamoji dalis yra teismo sprendimo dalis (CPK 270 straipsnis), todėl gali būti skundžiamas ir atitinka reikalavimą pakeisti teismo sprendimą, todėl apelianto reikalavimas laikytinas suformuluotu pagal apeliacinės instancijos teismo teises (CPK 301 straipsnio 1 dalis, 326 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog neleidimas apskųsti apeliacine tvarka teismo sprendimo motyvų pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį neatitiktų reikalavimo užtikrinti teisę į apeliaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-968/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-840/2014, 2011 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-2440/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-857/2011, 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-510/2011 ir kt.).

12Teismas pažeidė dispozityvumo principą, nepagrįstai motyvavo, kad statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d. ne dėl ieškovės kaltės, o daugiausia dėl trečiojo asmens. Atsakovė neįrodinėjo, jog patyrė žalos dėl trečiojo asmens neteisėtų veiksmų. Priešingai, teismo posėdžio metu atsakovės atstovas direktorius V. B. patvirtino neturintis jokių pretenzijų trečiajam asmeniui, susijusių su techninio projekto rengimu. Ieškovė, įrodinėdama, jog jokių neteisėtų veiksmų neatliko, rėmėsi išimtinai paties atsakovės veiksmais, dėl kurių techninis projektas buvo koreguojamas ir nusikėlė statybos leidimo išdavimas. Asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Teismas nustatė šios bylos teisminio nagrinėjimo dalyką savo nuožiūra, visiškai neatsižvelgdamas į šalių nurodytas aplinkybes. Atsakovės priešieškinio faktinis pagrindas išimtinai susiję su ieškovės netinkamu įsipareigojimų vykdymu pagal sutartį ir dėl to atsakovės patirta žala.

13Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas nesivadovavo įrodymų vertinimo principais. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog kaltė civilinėje teisėje suprantama kaip asmens veiksmų išorinis vertinimas pagal objektyvius elgesio standartus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-412/200). Teismas neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo sprendime konstatuoti trečiojo asmens neteisėtus veiksmus, vykdant 2009 m. balandžio 29 d. sutartį, ir nustatyti jo kaltę. Teismas neįvertino, ar techninio projekto dalių parengimas ir 2011 m. birželio 3 d. darbų priėmimo akto pasirašymas laikytini 2009 m. balandžio 29 d. sutarties pažeidimu, ar trečiasis asmuo įvykdydamas sutartį elgėsi rūpestingai ir sąžiningai atsakovės atžvilgiu. Trečiasis asmuo nebuvo 2009 m. birželio 2 d. sutarties ir priedo Nr. 3 prie šios sutarties šalis, todėl nebuvo įsipareigojęs užtikrinti atsakovei, kad statybos leidimas bus gautas iki 2010 m. kovo 30 d.

14Trečiojo asmens ir atsakovės sutartiniai santykiai nebuvo ginčo dalykas, šalys neįrodinėjo tinkamo/netinkamo atsakovės ir trečiojo asmens 2009 m. balandžio 29 d. sutarties Nr. 947 vykdymo. Teismas peržengė ieškinio ir priešieškinio ribas, nesant pakankamų įrodymų ir prieštaraujant atsakovės priešieškinio faktiniam pagrindui bei ieškovės atsiliepime į priešieškinį nurodytoms aplinkybėms pripažino, jog sutartyje nustatyto termino statybos leidimui išduoti praleidimas yra trečiojo asmens kaltė, nors trečiasis asmuo net nebuvo sutarties šalimi.

15Teismas nepagristai teigia, jog 2009 m. spalio 21 d. visi ieškovės projektavimo darbai buvo visiškai atlikti. 2009 m. spalio 21 d. projektavimo darbus atliko ir trečiasis asmuo, tai patvirtina 2009 m. spalio 21 d. bendrosios ekspertizės aktas Nr. 09-0125, tačiau atsakovė nusprendė keisti dalį jau parengto techninio projekto sprendinių.

16Trečiasis asmuo darbus atliko iki 2011 m. birželio 3 d., nes 2011 m. gegužės 6 d. atliko viso projekto bendrąją ekspertizę, surašė bendrosios ekspertizės aktą Nr. 11-037. 2011 m. gegužės 18 d. atsakovė raštu pritarė techninio projekto sprendiniams. Techninio projekto sprendinių atitikimas teisės aktų reikalavimams yra patvirtintas atsakingų valstybinių institucijų 2011 m. vasario 1 d. ir anksčiau (tai rodo Lietuvos automobilių kelių direkcijos suderinimo antspaudas ant susisiekimo dalies sankryžos dangos ženklinimo ir kelio ženklų išdėstymo plano). 2011 m. sausio–vasario mėn. ieškovė siuntė atsakovei objektines sąmatas ir suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, paruoštus pagal techninio projekto sprendinius, tai reiškia, kad techninio projekto sprendiniai jau 2011 m. sausio–vasario mėn. buvo paruošti. 2011 m. birželio 3 d. atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašė produkcijos atidavimo–priėmimo aktą Nr. 02672, kuriuo patvirtino, jog darbai pagal 2009 m. balandžio 29 d. sutartį baigti, pretenzijų atsakovė nereiškė, o aktą pasirašė sutikdama, kad 2009 m. balandžio 29 d. sutartis buvo įvykdyta tinkamai. Po produkcijos atidavimo–priėmimo akto pasirašymo projekto taisymų neatliko. Byloje nėra jokių duomenų, kad buvo taisytos tos dalys, kurios buvo perduotos 2011 m. birželio 3 d. Statybos leidimas išduotas neatlikus jokių techninio projekto korekcijų. Susisiekimo dalis buvo suderinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2011 m. vasario 1 d. ir iki statybos leidimo išdavimo nebuvo keičiama. Marijampolės savivaldybės administracijos raštuose nurodyti projekto trūkumai buvo nesusiję su projekto dalių trūkumais, trūkumai buvo nustatyti dėl atitinkamų institucijų pritarimų šiam projektui. Trečiasis asmuo nebuvo susitaręs su atsakove per kiek laiko po techninio projekto parengimo atsakovė turi gauti statybos leidimą. Statybos leidimo išdavimas užtruko dėl atsakovės ir atsakingų institucijų veiksmų/ neveikimo. Atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su trečiuoju asmeniu už atliktus darbus pagal 2009 m. balandžio 29 d. sutartį.

17Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 12 d. priėmė preliminarų sprendimą pagal ieškovės (trečiojo asmens) ieškinį atsakovei, kuriuo priteisė iš atsakovės ieškovei (UAB „Sweco Hidroprojektas“) naudai 82700 skolos, 4350,02 Lt delspinigių, 6 proc. metines palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2756 Lt bylinėjimosi išlaidas. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs, kas patvirtina trečiojo asmens tinkamą pareigų įvykdymą pagal 2009 m. balandžio 29 d. sutartį. Atsakovė pareiškė pretenziją trečiajam asmeniui dėl tariamai netinkamo darbų atlikimo tik po to, kai trečiasis asmuo pareikalavo visiškai atsiskaityti už atliktus darbus arba kreipsis į teismą dėl skolos priteisimo.

18Prašo iš dalies pakeisti sprendimo motyvuojamąją dalį, pašalinant šią teismo išvadą (motyvą): „Iš byloje surinktų ir aukščiau teismo sprendime aptartų įrodymų matyti, kad statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d., ne dėl ieškovės kaltės, o daugiausia dėl trečiojo asmens, kuris kelis kartus, derinant su atsakove, pratęsė savo galutinių darbų atlikimo terminą ir atsakovė 2011m. gegužės 18 d. raštu pritarė techninio projekto sprendiniams, o 2011 m. birželio 3 d. pasirašė darbų priėmimo aktą“, sprendimo rezoliucinę dalį palikti nepakeistą.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad teismas nepažeidė šalių dispozityvumo principo, neperžengė nagrinėjamos bylos ribų. Vienas iš šalių ginčų buvo nustatyti, dėl kokių priežasčių leidimas statybai buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d. Teismas turėjo įvertinti visumą įrodymų ir dėl to pateikti savo išvadas. Trečiasis asmuo atliko dalį su techninio projekto rengimu susijusių darbų, todėl buvo įtrauktas dalyvauti byloje. Tuo pagrindu teismas pagrįstai vertino tiek ieškovės, tiek trečiojo asmens atliktus darbus. Apeliantas pateikia prieštaraujančius argumentus nurodydamas, kad darbus atliko iki 2009 m. spalio 21 d., vėliau – kad iki 2011 m. birželio 3 d. Trečiasis asmuo yra pateikęs 2013 m. birželio 11 d. raštą Nr. 5- 797, kuriame nurodyta, jog darbų atlikimo terminas buvo pratęstas du kartus. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. nutartimi bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodė, kad teismas netyrė ir nesiaiškino trečiojo asmens 2013 m. birželio 11 d. rašte nurodytų susitarimų ir pakeitimų, todėl teismas šias aplinkybės vertino pagrįstai. Marijampolės savivaldybės administracijos nurodomos priežastys, dėl kurių ji atsisakė išduoti statybos leidimus, susiję su trečiojo asmens atliktais darbais. Trečiasis asmuo sutinka, kad dalį darbų atliko iki 2011 m. birželio 3 d. Atsakovės pasirašytas atliktų darbų aktas,nereiškia, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Darbų kokybė paaiškėjo, siekiant gauti statybos leidimą.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

23Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje pagrįstai konstatavo, jog „iš byloje surinktų ir aukščiau teismo sprendime aptartų įrodymų matyti, kad statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d. ne dėl ieškovės kaltės, o daugiausia dėl trečiojo asmens, kuris kelis kartus, derinant su atsakove, pratęsė savo galutinių darbų atlikimo terminą ir atsakovė 2011m. gegužės 18 d. raštu pritarė techninio projekto sprendiniams, o 2011 m. birželio 3 d. pasirašė darbų priėmimo aktą“ (t. 6 b.l.67, šešta pastraipa). Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, teismo sprendimo motyvuojamoji dalis gali būti skundžiama apeliacine tvarka ir atitinka reikalavimą pakeisti teismo sprendimą (CPK 301 straipsnio 1 dalis, 326 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-968/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-840/2014, 2011 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-2440/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-857/2011, 2011 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-510/2011 ir kt.).

24Kadangi trečiojo asmens apeliaciniu skundu yra skundžiami pirmosios instancijos teismo motyvai, jų pagrįstumas vertintinas atsižvelgiant į bylos dalyvių neginčijamą pirmosios instancijos teismo išvadą dėl bylos nagrinėjimo dalyko – atlyginimo už darbus pagal rangos (projektavimo darbų) sutartį, šių darbų priėmimo fakto ir žalos atlyginimo atsakovei, ieškovei pažeidus projektavimo darbų atlikimo terminą.

25Nagrinėjamos bylos ieškovė (vykdytoja) ir atsakovė (užsakovė) 2009 m. birželio 2 d. sudarė projektavimo darbų sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parengti kartų trasos, kempingo ir motelio su restoranu Marijampolėje techninį projektą. Ieškovė nurodė, kad pagal projektavimo darbų sutartį atliktus darbus už 88 330 Lt (+ PVM) atsakovė priėmė 2012 m. kovo 20 d. projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktu, pretenzijų akte dėl atliktų projektavimo darbų kokybės nenurodė. Šio akto pagrindu ieškovė 2012 m. kovo 21 d. išrašė ir atsakovei apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą faktūrą serija A2SM Nr. 12/005, kurią atsakovė priėmė ir pasirašė. Ieškovė pareiškė Marijampolės rajono apylinkės teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 31931,59 Lt skolą, 7,51 proc. dydžio procesines palūkanas, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, jog atsakovė už techninį projektą iki šiol neatsiskaitė, ji yra sumokėjusi tik 48 675 Lt, todėl likusią sumą prašo priteisti. Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu šalių pasirašytą 2012 m. kovo 20 d. projektavimo darbų atidavimo–priėmimo aktą ir priteisti iš ieškovės 203 852 Lt žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nesutiko su ieškovės nurodyta aplinkybe, jog apeliantė darbus yra priėmusi, todėl reiškė savarankišką reikalavimą dėl atidavimo–priėmimo akto, pasirašyto A. S. atstovaujamos ieškovės, ir atsakovės, atstovaujamos R. S., pripažinimo negaliojančiu. Atsakovė nurodė, kad aktą pasirašė neįgaliotas asmuo. 2010 m. vasario 18 d. buvo pasirašytas priedas Nr. 3 (jungtinis darbų atlikimo ir atlygio mokėjimo grafikas), kurioje šalys susitarė dėl darbų atlikimo terminų bei apmokėjimo už juos. Nurodė, kad pagal šalių sutartas sąlygas ieškovė (vykdytoja) savo įsipareigojimus privalėjo įvykdyti taip, kad pagal projektavimo darbų sutarties sąlygas ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 30 d. būtų išduotas leidimas statybai, tačiau leidimas statybai gautas tik 2012 m. kovo 6 d., po dviejų metų. Atsakovė darbus priimti atsisakė, nes dėl termino praleidimo darbų rezultatas jai prarado prasmę. Atsakovei statybos leidimo gavimas po dviejų metų, nei numatė sutarties terminas, prarado prasmę ir ji patyrė žalą (CK 6.652 str. 4 d). Darbų kaina iki statybos leidimo gavimo išaugo iki 20 milijonų. Atsakovei pareiga apmokėti už atliktus darbus atsiranda tik tada, kai darbai atlikti laiku ir kokybiškai, o šiuo atveju rizika tenka tai šaliai, kuri praleido sutartyje numatytus terminus, tai yra ieškovui.

26Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė. Konstatavo, kad ieškovė nepažeidė 2009 m. birželio 2 d. projektavimo darbų sutarties su priedais ir jais nustatytų projektavimo darbų terminų, kadangi atsakovės iniciatyva šalys patikslino projektavimo užduotį ir pasirašė 2010 m. vasario 18 d. priedą Nr. 3 prie sutarties, kuriame numatė techninio projekto paruošimo terminą 2010 m. kovo 30 d. Ieškovė atsakovei pateikė sąmatas, skaičiavimai ir atitinkamų medžiagų parinkimas galėjo būti derinami ir statybos vykdymo metu. 2009 m. birželio 2 d. sutartis nenustatė pareigos ieškovei atlikti ekspertizę ir sumokėti ekspertizės išlaidas. Pagal 2009 m. birželio 2 d. sutartį ir jos priedus ieškovė neatsako už trečiojo asmens atliekamus veiksmus ir terminus. 2009 m. balandžio 29 d. atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašė sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo rengė tos pačios kartingų trasos su kempingu (išskyrus pastatą) techninį projektą pagal atsakovės pateiktą projektavimo užduotį. Sprendė, kad statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d. ne dėl ieškovės kaltės, o daugiausia dėl trečiojo asmens, kuris kelis kartus, derinant su atsakove, pratęsė savo galutinių darbų atlikimo terminą. Pagal 2009 m. spalio 21 d. bendrosios ekspertizės aktą Nr. 09-125 jau 2009 m. spalio mėn. atsakovė galėjo kreiptis dėl statybos leidimo gavimo, nes ieškovės projektavimo darbai buvo baigti, tačiau atsakovė nusprendė keisti dalį jau parengto techninio projekto sprendinių. Darbų terminai pailgėjo atsakovei žinant. Atsakovė 2011 m. gegužės 18 d. raštu pritarė trečiojo asmens techninio projekto sprendiniams, o 2011 m. birželio 3 d. pasirašė darbų priėmimo aktą. Kadangi trečiojo asmens techninis projektas turėjo įtakos ieškovės projekto rengimui, nes buvo techninio projekto sudedamoji dalis, ieškovė negalėjo iki 2010 m. kovo 30 d. atsakovei pateikti techninio projekto. Pagal 2010 m. vasario 18 d. priedą Nr. 3 prie sutarties ieškovės projekto vadovas A. S. neatsakė už trečiojo asmens atliekamų projektinių darbų koregavimą, terminų pratęsimą, todėl atsakovė leidimo statybai negavo ne dėl ieškovės netinkamai atlikto techninio projekto dalies. Teismas nenustatė pagrindo priėmimo–perdavimo aktą pripažinti negaliojančiu, darbus laikė baigtais 2012 m. balandžio 22 d. PVM sąskaitos faktūros pateikimo elektroniniu būdu dieną, nuo šios dienos skaičiavo delspinigius. Sprendė, kad atsakovė siekia praturėti ieškovės sąskaita, nes iš dalies patyrė ne nuostolius, o išlaidas rengiant projektą, prašė priteisti ne turėtas, o būsimas išlaidas. Atsakovė sutarties su UAB „Statybos Ritmas“ pasirašymo metu ir leidimo statybai gavimo metu neturėjo pakankamai lėšų projekto įgyvendinimui ir tai buvo pagrindinis veiksnys sąlygojęs atsisakymą nuo projekto įgyvendinimo. Šis veiksnys nebuvo susijęs su ieškovės atliktais veiksmais pagal sutartį.

27Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad šios pirmosios instancijos teismo išvados prieštarauja trečiojo asmens ginčijamai išvadai apie statybos leidimo negavimą 2010 m. kovo 30 d. daugiausiai dėl trečiojo asmens kaltės.

28Visų pirma, nei ieškovės ir atsakovės sudarytoje sutartyje, nei atsakovės ir trečiojo asmens sudarytoje sutartyje vykdytojos (ieškovė ir trečiasis asmuo) savo įsipareigojimų nebuvo susieję su konkrečia statybos leidimo gavimo data. 2010 m. vasario 18 d. priede Nr. 3 prie sutarties ieškovė ir atsakovė susitarė, kad šiame priede numatyti statybos darbų atlikimo terminai (2010 m. kovo 30 d.) gali būti koreguojami priklausomai nuo UAB „Hidroprojektas“ atliktų ir suderintų darbų terminų. Pagal atsakovės ir trečiojo asmens 2009 m. balandžio 29 d. sudarytą sutartį bei jos pakeitimus Nr. 1 ir Nr. 2 techninio projekto atlikimo terminas yra 2010 metų balandžio 22 diena. Tai reiškia, kad 2010 m. kovo 30 d. atsakovė statybos leidimo negalėjo gauti dėl egzistuojančių savo pačios susitarimų, todėl apeliacine tvarka vertinamuose motyvuose pirmosios instancijos teismas, akcentavęs, kad trečiasis asmuo galutinį darbų atlikimo terminą pratęsė derinant su atsakove, padarė nepagrįstą išvadą, jog statybos leidimo 2010 m. kovo 30 d. atsakovė negavo dėl trečiojo asmens kaltės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės ir atsakovės sutartyje nurodytu terminu statybos leidimo atsakovė nebūtų galėjusi gauti dar ir dėl to, kad šis terminas yra techninio projekto parengimo data, o ne statybos leidimo, kurio gavimui Statybos įstatymo 23 straipsnis nustato atitinkamą procedūrą ir kurį per 45 dienas nuo prašymo su įstatyme nurodytais dokumentais pateikimo išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, data (2010 m. kovo 30 d. galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 23 straipsnio 6, 21 dalys). Atsižvelgiant į šalių susitarimus ir nurodytą teisinį reglamentavimą tai reiškia, kad 2010 m. kovo 30 d. statybos leidimas atsakovei negalėjo būti išduotas bet kokiu atveju.

29Sprendžiant, ar trečiasis asmuo yra kaltas, kad atsakovė statybos leidimą gavo 2012 m. kovo 6 d., svarbi aplinkybė yra ta, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad atsakovė patyrė ne nuostolius, o išlaidas rengiant projektą, prašė priteisti ne turėtas, o būsimas išlaidas, kad atsakovė leidimo statybai gavimo metu neturėjo pakankamai lėšų projekto įgyvendinimui ir jo atsisakymas nebuvo susiję su ieškovės atliktais veiksmais pagal sutartį, iš esmės nenustatinėjo ir nevertino statybos leidimo neišdavimo šiuo laikotarpiu priežasčių. Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens atliktus darbus atsakovė priėmė 2011 m. birželio 3 d., dėl statybos leidimo išdavimo į valstybės instituciją kreipėsi 2012 m. sausio 10 d. (t. 2 b.l.37). Taigi, jos kreipimosi dėl statybos leidimo išdavimo data nepriklausė nuo trečiojo asmens sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 2011 m. birželio 3 dieną. Iš 2012 m. vasario 24 d. Marijampolės savivaldybės administracijos rašto Nr.AS-2307-912.1) matyti, kad savivaldybės administracija atsisakė išduoti statybą leidžiantį dokumentą, nes statinio projektui nepritarė jos architektūros ir aplinkotvarkos departamento direktorius (vyriausiasis architektas), nes statinio projektas nepataisytas pagal anksčiau gautą nepritarimą – įvažiavimas į sklypą suprojektuotas ne pagal detalųjį planą (t. 2 b.l.37). Aplinkos apsaugos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2011 m. rugsėjo 27 d. rašte Nr.PD-05-243/01a nurodytos pastabos, išnagrinėjus kartingų trasos projektą (projekto įrašas nuskenuotas be privalančiųjų pasirašyti projektą asmenų parašų (STR 1.07.01:20100; projekto aplinkos apsaugos dalis neatitinka STR 1.05.:2004 reikalavimų ir sudėties; aiškinamajame rašte pateikti negaliojantys normatyviniai dokumentai STR 1.01.06:2002) (t. 5 b.l.127). Kitokių leidimo neišdavimą patvirtinančių duomenų byloje nėra. 2014 m. rugsėjo 15 d. atsakovė pateikė prašymą Marijampolės savivaldybės administracijai, registracijos Nr.2014-09-15–J, prašydama nurodyti leidimo neišdavimo priežastis, tačiau byloje nėra atsakymo į šį prašymą. Byloje taip nėra jokių duomenų apie tai, kad statybos leidimas būtų išduotas atlikus trečiojo asmens parengto techninio projekto korekciją. Techninio projekto sprendinių atitikimas teisės aktų reikalavimams yra patvirtintas atsakingų valstybinių institucijų 2011 m. vasario 1 d. ir anksčiau (tai rodo Lietuvos automobilių kelių direkcijos suderinimo antspaudas techniniame projekte ant susisiekimo dalies sankryžos dangos ženklinimo ir kelio ženklų išdėstymo plano). 2011 m. sausio–vasario mėn. ieškovė siuntė atsakovei objektines sąmatas ir suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, paruoštus pagal techninio projekto sprendinius. Tai reiškia, kad techninio projekto sprendiniai buvo paruošti jau 2011 m. sausio–vasario mėn. 2011 m. birželio 3 d. atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašė produkcijos atidavimo–priėmimo aktą Nr. 02672, kuriuo patvirtino, jog darbai pagal 2009 m. balandžio 29 d. sutartį baigti, pretenzijų atsakovė nereiškė, o aktą pasirašė sutikdama, kad 2009 m. balandžio 29 d. sutartis buvo įvykdyta tinkamai. Po produkcijos atidavimo–priėmimo akto pasirašymo trečiojo asmens parengto projekto taisymų neatliko. Byloje nėra jokių duomenų, kad buvo taisytos tos projekto dalys, kurios buvo perduotos atsakovei 2011 m. birželio 3 d. Statybos leidimas išduotas neatlikus jokių techninio projekto korekcijų. Susisiekimo dalis, suderinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2011 m. vasario 1 d., iki statybos leidimo išdavimo nebuvo keičiama. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog statybos leidimas iš dalies nebuvo išduotas dėl institucijų, kurios turėjo laiku duoti atsakymus dėl pritarimo ar nepritarimo statybos projektui, tačiau nesilaikė įstatymų nustatyto termino.

30Neatlikęs statybos leidimo neišdavimo konkrečiu laikotarpiu priežasčių tyrimo pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d. daugiausia dėl trečiojo asmens kaltės. Apelianto ginčijama pirmosios instancijos teismo išvada sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatitinka kasacinio teismo suformuotų įrodinėjimą civilinėse bylose reglamentuojančių teisės normų taikymo ir aiškinimo taisyklių, pagal kurias įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje S. Č. ir kt. v. UAB „Parex lizingas“, bylos Nr. 3K-3-471/2006). Įrodymų pakankamumo taisyklė irgi reikalauja išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą daryti tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos “Knyga” Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001, 2002 m. balandžio 15 d. nutartis UAB “AAA” v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-569/2002, 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje pagal Š. B. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-149/2004 ir kt.). Neatlikęs visų statybos leidimo neišdavimo priežasčių tyrimo pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad daugiausiai dėl to yra kaltas trečiasis asmuo, todėl sprendimas pakeistinas, pašalinant iš sprendimo motyvuojamosios dalies minimą išvadą (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Prašomo pašalinti sakinio dalis, jog trečiasis asmuo kelis kartus, derinant su atsakove, pratęsė savo galutinių darbų atlikimo terminą ir atsakovė 2011m. gegužės 18 d. raštu pritarė techninio projekto sprendiniams, o 2011 m. birželio 3 d. pasirašė darbų priėmimo aktą, atitinka byloje nustatytas aplinkybes, todėl nekeistina, atitinkamai patikslinant revizuojamus sprendimo motyvus.

31Iš atsakovės apeliantei priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 41 Eur žyminis mokestis ( t. 7 b.l.8, CPK 93 straipsnio 1, 5 dalys).

32Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

33pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 14 d. sprendimą, iš jo motyvuojamosios dalies, esančios šeštojo bylos tomo 67 lapo šeštojoje pastraipoje, pašalinant sakinio dalį „...kad statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d., ne dėl ieškovės kaltės, o daugiausia dėl trečiojo asmens...“.

34Nurodytą pastraipą išdėstyti taip: „Vadovaujantis LR CK 6.248 str.1d. nustačius, kad ieškovas atlikto neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama. Iš byloje surinktų ir aukščiau teismo sprendime aptartų įrodymų matyti, kad statybos leidimas atsakovei buvo išduotas ne 2010 m. kovo 30 d., o 2012 m. kovo 6 d. ne dėl ieškovės kaltės. Trečiasis asmuo kelis kartus, derinant su atsakovu, pratęsė savo galutinių darbų atlikimo terminą ir atsakovas 2011-05-18 raštu pritarė techninio projekto sprendiniams, o 2011-06-03 pasirašė darbų priėmimo aktą. Atsakovas niekada nereiškė pretenzijų ieškovui dėl ne laiku atliekamų darbų, tai yra dėl sutarties sąlygų nesilaikymo. Be to, 2009-06-02 sutartyje ir jos prieduose yra nurodyta sąlyga, kad ieškovas neatsako už trečiojo asmens atliekamus veiksmus ir terminus. Taip pat iš dalies dėl institucijų, kurios turėjo laiku duoti atsakymus dėl pritarimo ar nepritarimo statybos projektui, tačiau įstatymo nustatyto termino nesilaikė, ką patvirtino liudytojai A. L., K. R., dirbantys Marijampolės savivaldybės Architektūros ir aplinkos departamente“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 31931,59... 4. Nurodė, kad pagal 2009 m. birželio 2 d. projektavimo darbų sutartį (toliau... 5. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2012 m. kovo 20... 6. Nurodė, kad 2009 m. birželio 2 d. sutartimi ieškovė įsipareigojo parengti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniame skunde trečiasis asmuo nurodo, kad dalis sprendimo... 11. Įsiteisėjus sprendimui, dalis jo motyvuojamojoje dalyje nustatytų faktų... 12. Teismas pažeidė dispozityvumo principą, nepagrįstai motyvavo, kad statybos... 13. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet... 14. Trečiojo asmens ir atsakovės sutartiniai santykiai nebuvo ginčo dalykas,... 15. Teismas nepagristai teigia, jog 2009 m. spalio 21 d. visi ieškovės... 16. Trečiasis asmuo darbus atliko iki 2011 m. birželio 3 d., nes 2011 m.... 17. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. balandžio 12 d. priėmė... 18. Prašo iš dalies pakeisti sprendimo motyvuojamąją dalį, pašalinant šią... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinio skundo... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas... 24. Kadangi trečiojo asmens apeliaciniu skundu yra skundžiami pirmosios... 25. Nagrinėjamos bylos ieškovė (vykdytoja) ir atsakovė (užsakovė) 2009 m.... 26. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė.... 27. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad šios pirmosios... 28. Visų pirma, nei ieškovės ir atsakovės sudarytoje sutartyje, nei atsakovės... 29. Sprendžiant, ar trečiasis asmuo yra kaltas, kad atsakovė statybos leidimą... 30. Neatlikęs statybos leidimo neišdavimo konkrečiu laikotarpiu priežasčių... 31. Iš atsakovės apeliantei priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės... 32. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 14 d.... 34. Nurodytą pastraipą išdėstyti taip: „Vadovaujantis LR CK 6.248 str.1d....