Byla eA2-1698-860/2019
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „( - )“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016.

3Teismas

Nustatė

41. Pareiškėjas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašo: 1) atnaujinti procesą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų (tuo metu – Vilniaus rajono apylinkės teismo) išnagrinėtos civilinės bylos Nr. e2-83-494/2016 dalyje pagal R. G. priešieškinį dėl įpareigojimo UAB „( - )“ pateikti R. G. dokumentų, susijusių su UAB „( - )“ ir įmonės S. L. D. L. tarpusavio santykiais (t. y. sutarčių, užsakymų, sąskaitų – faktūrų, tarpusavio atsiskaitymo dokumentų) patvirtintas kopijas už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 27 d. iki teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo dienos; 2) atnaujinus procesą bylos dalyje pagal R. G. priešieškinį priimti naują sprendimą, t. y. priešieškinį atmesti; 3) priteisti UAB „( - )“ patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal dokumentus, kurie bus pateikti teisminio nagrinėjimo metu.

5Prašyme nurodė, kad tuometinio Vilniaus rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016 atsakovas R. G. pateikė priešieškinį, kuriame prašė teismo įpareigoti ieškovą UAB „( - )“ pateikti Bendrovės dokumentų kopijas. Atsakovas pažymėjo, kad ieškinyje buvo nutylėta informacija apie įmonės S. L. D. L. steigėją bei akcijų savininką R. G. ir dėl šių priežasčių, atsakovo nuomone, įmonių UAB „( - )“, S. L. D. L. ir S. S. D. santykiai yra sudėtingi ir neskaidrūs. Atsakovui buvo neaišku, kuri iš minėtų įmonių – S. L. D. L. ar S. S. D., pateikia užsakymą UAB „( - )“ ir kokiais kriterijais vadovaujantis UAB „( - )“ pasirenka išrašyti sąskaitą S. L. D. L. arba S. S. D.. Dėl išvardintų aplinkybių atsakovas mano, kad papildomas prekybos tarpininkas S. L. D. L. ieškovo direktoriaus R. G. iniciatyva buvo įsteigtas siekiant koncentruoti durų prekybos pelną būtent šioje įmonėje, tuo pačiu dirbtinai mažinant UAB „( - )“ ir S. S. D. pelningumą. Taigi Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai (tuo metu – Vilniaus rajono apylinkės teismas) 2016-05-31 sprendimu, civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016, visiškai patenkino atsakovo R. G. priešieškinį ir atmetė ieškovo ieškinį. Vilniaus apygardos teismas 2017-12-05 nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2A-1064-431/2017, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Tačiau pareiškėjas nurodo, kad po šių teismų procesinių sprendimų priėmimo paaiškėjo visiškai naujos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu ir kurios lemia būtinybę atnaujinti teismo procesą šioje byloje bei pakartotinai spręsti atsakovo priešieškinio pagrįstumo klausimą. Kaip matyti iš priešieškinio motyvų, pareiškėjas mano, kad atsakovas prašomos informacijos siekė iš esmės tik dėl to, jog, atsakovo nuomone, dėl ieškovo santykių su S. L. D. L. neva buvo dirbtinai mažinamas ieškovo ir S. S. D. pelningumas. Iš priešieškinio galima daryti prielaidą, kad atsakovas siekė gauti informaciją norėdamas įrodyti galimai neteisėtus ieškovo ar jo vadovo veiksmus tam, kad galėtų būti pareikštas atitinkamas ieškinys. Be to, nors ieškovas turėjo daug kontrahentų, atsakovas vis tiek prašė išreikalauti informaciją apie vieną konkretų juridinį asmenį. Tai rodo, kad priešieškinio dalykas ir pagrindas buvo paremtas trijų juridinių asmenų, t. y. ieškovo UAB „( - )“, S. S. D. ir S. L. D. L., tarpusavio santykiais, grindžiamas konkrečiu poreikiu bei konkrečiais motyvais, o ne bendru akcininko interesu gauti informaciją apie bendrovę. Taigi minėtą ieškinį atsakovas pareiškė bendrovės vadovui, reikalaudamas priteisti iš jo tą sumą, kurios S. S. D. nesumokėjo ieškovui. Pagrindinis atsakovo nurodytas motyvas buvo tas, kad S. S. D. įsipareigojimų nebegalėjo vykdyti dėl ieškovo santykių su S. L. D. L.. Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus šį reikalavimą pirmąja instancija, o Lietuvos apeliaciniam teismui – apeliacine instancija, jis buvo atmestas. Taip pat pareiškėjas prašyme nurodo, kad atsakovas galimai siekė uždangstyti savo padarytus ypač grubius pažeidimus ieškovo sąskaita slapta nesąžiningai pelnantis; galimai atsakovas tikėjosi, kad pradėtais teisminiais veiksmais prieš ieškovą dėl informacijos gavimo jį suklaidins dėl tikrųjų S. S. D. neatsiskaitymo priežasčių. Pareiškėjo įsitikinimu, jei teismas būtų žinojęs tikrąsias S. S. D. neatsiskaitymo priežastis, nebūtų buvę jokio pagrindo įtarinėti niekuo dėtą juridinį asmenį S. L. D. L. bei dėl to įpareigoti pateikti jo ir ieškovo tarpusavio dokumentus. Pareiškėjas prašomos išnagrinėtos civilinės bylos atnaujinimo pradžia laiko 2018-12-13, t. y. kai buvo priimta galutinė ir neskundžiama Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, todėl laiko, kad 3 mėnesių termino pagal CPK 368 straipsnio 1 dalį nepraleido.

62. Atsakovas R. G. nustatyta tvarka ir terminu pateiktame atsiliepime su UAB „( - )“ prašymu dėl proceso atnaujinimo nesutiko, prašė jį atmesti, taip pat prašė skirti UAB „( - )“ 5 792 Eur dydžio baudą, iki 50 proc. iš šios baudos skiriant atsakovui R. G. dėl UAB „( - )“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

7Atsiliepime nurodė, kad UAB „( - )“ nenurodė jokių konkrečių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios egzistavo nagrinėjant bylą, tačiau nebuvo ir negalėjo būti žinomos, bet turėjo esminę reikšmę bylai, tad nėra pagrindo atnaujinti proceso civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Teigia, kad UAB „( - )“ savo prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo, jog esminė aplinkybė atnaujinti procesą yra Vilniaus apygardos teismo 2018-01-03 sprendime, civilinėje byloje Nr. e2-1072-580/2018, bei Lietuvos apeliacinio teismo 2018-12-13 nutarties, civilinėje byloje Nr. e2A-698-236/2018, konstatuotos tikrosios S. S. D. L. neatsiskaitymo priežastys; nes, pasak UAB „( - )“, teismai nustatė, kad S. S. D. L. neatsiskaitymo priežastys su bendrove lėmė tai, kad atsakovui buvo išmokėti dividendai, o ne tai, kad ieškovės vadovas ėmė veikti per savo įkurtą juridinį asmenį S. L. D. L.. Teigia, kad UAB „( - )“ įsitikinimu, minėti teismų sprendimai būtų nulėmę tai, kad atsakovo priešieškinys būtų atsisakytas tenkinti. Tačiau atsakovas R. G. su tokiais argumentais nesutinka. Teigia, kad šios pareiškėjo – UAB „( - )“, nurodytos aplinkybės neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte tokioms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms keliamų reikalavimų – šios aplinkybės buvo ir galėjo būti žinomos nagrinėjant civilinę bylą ir priimant sprendimą, be to, jos neturi esminės reikšmės civilinės bylos išsprendimui; teismai nagrinėdami bylą, kurią šiuo metu yra prašoma atnaujinti, patys vertino tas pačias aplinkybes dėl kurių šiuo metu yra prašoma atnaujinti procesą; minėtos civilinės bylos baigtis neturi jokios įtakos atsakovo teisei kaip ieškovės akcininkui gauti informaciją apie bendrovę. Akcentavo, kad UAB „( - )“, pasinaudodamas proceso atnaujinimo institutu, realiai siekia iš naujo išspręsti ginčą savo naudai. Tačiau tai yra neleistina. Atkreipė dėmesį, kad byla, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra išnagrinėta dar 2016 m., sprendimas įsiteisėjo 2017 m., tačiau iki pat šiol pareiškėjas vengia pateikti atsakovui dokumentus, kuriuos teismas įpareigojo pateikti. Taip pat prašė skirti UAB „( - )“ 5 792 Eur baudą, iki 50 proc. iš šios baudos skiriant atsakovui R. G., už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis). Teigia, kad pareiškėjas – UAB „( - )“, žinojo ar turėjo žinoti apie tai, jog jo neva nurodomos naujai paaiškėjusios aplinkybės buvo žinomos ir jos jau buvo išnagrinėtos, tad akivaizdu, kad jis privalėjo suprasti, jog tai reiškia veikimą prieš teisingą bylos išnagrinėjimą; tai leidžia pareiškėjo atliktus veiksmus kvalifikuoti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, sąžiningumo ir protingumo principų nesilaikymą, šalių lygiateisiškumo principo pažeidimą.

8Procesą atnaujinti atsisakytina.

9Dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo terminų

103. CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus (CPK 368 straipsnio 2 dalis). Taigi, kaip matyti iš šio įstatyminio reglamentavimo, pareiškėjas galimybe teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo turi pasinaudoti per 3 mėnesių terminą, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią paduodantis prašymą asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Šis terminas yra atnaujinamasis, todėl pareiškėjui praleidus terminą dėl svarbių priežasčių, - jis gali būti atnaujinamas (CPK 78 straipsnis). Tuo pačiu pažymėtina, kad praleisto 3 mėnesių termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas, jeigu prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas, praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, kuris yra naikinamasis.

114. Pareiškėjas savo prašyme nurodė, kad laiko nepraleidęs termino, kadangi Lietuvos apeliacinis teismas 2018-12-13 nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2A-698-236/2018, pasisakė apie tam tikras naujai paaiškėjusias aplinkybes, susijusias su juridiniais asmenimis UAB „( - )“, S. L. D. L. ir S. S. D..

12Pasak pareiškėjo, minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė, kad „tokios žymios dividendų sumos išmokėjimas leidžia daryti išvadą, kad S. S. D. L. įsiskolinimas susidarė ne dėl atsakovo veiksmų ar neveikimo, o dėl to, kad ieškovas (apeliantas) išsimokėjo sau reikšmingas dividendų sumas, kurias privalėjo skirti atsiskaitymui su UAB „( - )“. Teisėjų kolegija sprendė, kad „tarp išmokamų dividendų ieškovui iš S. S. D. L. ir skolos augimo UAB „( - )“ yra aiškus ir akivaizdus ryšys, t. y. kiek didėjo kas metus išmokamos dividendų sumos pačiam ieškovui, tiek proporcingai didėjo neatsiskaitymas ir skola įmonei“.

135. Tačiau šis pareiškėjo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

14Visų pirma, pareiškėjas prašyme remiasi ne tik Lietuvos apeliacinio teismo 2018-12-13 nutartimi, tačiau ir Vilniaus apygardos teismo 2018-01-03 sprendimu, civilinėje byloje Nr. e2-1072-580/2018, kuriame teismas padarė išvadą, kad „S. S. D. L. skola susidarė iki atsakovui įsteigiant S. L. D. L., o priežastis, dėl kurios ši skola nebuvo padengta – dividendų S. S. D. L. dividendų akcininkams išmokėjimas iš gautų pajamų nedengiant įsiskolinimo įmonei“. Taigi šis Vilniaus apygardos teismo sprendimas jau buvo priimtas 2018-01-03, kas vertintina, kad pareiškėjas jau daugiau nei prieš metus žinojo apie šias, jo nurodomas, neva naujai paaiškėjusias aplinkybes.

156. Kita vertus, pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą paduodamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Ankstesniuose procesiniuose sprendimuose tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjant bylą motyvuotai padarė išvadas, tačiau bylų nagrinėjime nebuvo atskleistos naujos aplinkybės, detalės, kurios nebuvo žinomos pareiškėjui Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-83-494/2016 nagrinėjimo metu. Teismų procesiniuose sprendimuose išdėstyti priimto sprendimo motyvai, padarytos išvados, iš esmės nėra laikomi naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Taigi, nėra jokio pagrindo trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti skaičiuoti nuo tada, kai buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2018-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-698-236/2018.

167. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo tik 2019-01-14, yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatytą 3 mėnesių terminą kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

178. Kaip minėta, pareiškėjui praleidus terminą dėl svarbių priežasčių jis motyvuotu prašymu arba teismo iniciatyva gali būti atnaujinamas (CPK 78 straipsnis), išskyrus tuos atvejus, jeigu prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas, praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytus naikinamuosius terminus.

18Šiuo gi atveju pareiškėjas neprašo atnaujinti praleisto termino, taip pat nenurodė jokių svarbių priežasčių, kodėl šį terminą praleido. Antra vertus, teismas nemato pagrindo atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, nes byloje nenustatyta jokių svarbių priežasčių dėl ko šis terminas buvo praleistas.

199. Taigi, terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleistas, o svarbių priežasčių termino atnaujinimui nenustatyta, tad jo atnaujinti nėra pagrindo.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas remiantis vien šia aplinkybe atsisakyti atnaujinti procesą byloje nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Nepaisant to, teismas pasisakys ir dėl proceso atnaujinimo pagrindų.

21Dėl proceso atnaujinimo pagrindų

2210. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai (tuo metu – Vilniaus rajono apylinkės teismas) 2016-05-31 sprendimu, civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016, atmetė ieškovo UAB „( - )“ patikslintą ieškinį ir patenkino atsakovo R. G. priešieškinį, įpareigodamas ieškovą UAB „( - )“ pateikti atsakovui dokumentų, susijusių su UAB „( - )“ ir S. L. D. L. tarpusavio santykiais, patvirtintas kopijas už laikotarpį nuo 2014-10-27 iki šio teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo dienos.

2311. Minėtas sprendimas buvo ieškovo UAB „( - )“ apskųstas, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2017-12-05 nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2A-1064-431/2017, paliko sprendimą nepakeistą ir skundą atmetė. Apeliacinės instancijos teismas savo nutartyje nustatė, kad apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus – rašytinius paaiškinimus ir pažymas apie žalą, kurią, ieškovo teigimu, bendrovė patyrė dėl atsakovo veiksmų. Tačiau Vilniaus apygardos teismas dėl naujų įrodymų prijungimo pasisakė, kad pažymose esantys duomenys nėra nauji ir galimai bendrovei visada buvo žinomi, todėl padarė išvadą, jog ieškovas prašomas prijungti pažymas galėjo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; taip pat pažymėjo, kad naujai pateikti rašytiniai paaiškinimai, bendrovės 2015 m. finansinės atskaitomybės, kuri Juridinių asmenų registrui buvo pateikta 2016-06-13, dokumentai, taip pat nebuvo priimti kaip neturintys teisinės reikšmės teisingam ginčo tarp šalių išsprendimui.

2412. Taigi minėtas Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų (tuo metu – Vilniaus rajono apylinkės teismo) 2016-05-31 sprendimas, civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016, įsiteisėjo 2017-12-05.

2513. Atsakovo R. G. atstovas adv. G. P. 2017-12-20 pateikė teismui prašymą dėl vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016 išdavimo.

26Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjos D. Zeniauskaitės 2017-12-20 rezoliucija atsakovo atstovo prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo buvo patenkintas ir 2017-12-21 atsakovui buvo išduotas vykdomasis raštas Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016.

2714. Pareiškėjas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. naujai paaiškėjus esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

28Tokia esmine bylos aplinkybe pareiškėjas laiko tai, kad Vilniaus apygardos teismas, pirmąja instancija nagrinėjęs bylą pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovui R. G. dėl žalos atlyginimo, atmetė ieškovo ieškinį; taip pat ir Lietuvos apeliacinis teismas, kaip apeliacinė instancija, atmetė ieškovo R. G. apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Nurodo, kad minėtuose teismų procesiniuose sprendimuose nustatytos aplinkybės iš esmės keičia atsakovo R. G. priešieškinio Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016 argumentų ir motyvų tiek teisinį, tiek faktinį vertinimą, kadangi paaiškėjo, jog atsakovas R. G., priešieškiniu prašydamas įpareigoti ieškovą UAB „( - )“ pateikti bendrovės dokumentų kopijas, siekė gauti informaciją apie juridinį asmenį, kad vėliau galėtų pateikti atitinkamą ieškinį.

2915. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Be to, naujai paaiškėjusios aplinkybės negali būti tapatinamos su naujai atsiradusiomis aplinkybėmis, t.y. tokiais faktais, kurių nebuvo nagrinėjant bylą, o kurie atsirado tik įsiteisėjus teismo sprendimui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-21 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2014-01-30 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014; 2014-10-30 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014, 2015-06-05 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-347-915/2015; 2015-08-21 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-473-684/20154; ir kt.).

3016. Teismas, susipažinęs su pareiškėjo motyvais dėl proceso atnaujinimo, įvertinęs bylos aplinkybes, teisinį reguliavimą ir teismų praktiką tuo klausimu, daro išvadą, kad pareiškėjo nurodomos aplinkybės – kad atsakovas R. G., priešieškiniu reikšdamas reikalavimus dėl įpareigojimo ieškovui UAB „( - )“ pateikti bendrovės dokumentų kopijas, siekiant paskui pateikti atitinkamą ieškinį, norėjo suklaidinti ieškovą, galimai netgi uždangstyti savo padarytus ypač grubius pažeidimus dėl nesąžiningo pelno ir pan., nesudaro pagrindo atnaujinti procesą nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą; taip pat nėra pagrindo atnaujinti procesą ir kitais įstatyme numatytais pagrindais.

3117. Visų pirma, pažymėtina, kad pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios egzistavo, bet nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, ir dėl kurių galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas.

3218. Antra, minėta, kad teismų procesiniuose sprendimuose išdėstyti priimto sprendimo motyvai, padarytos išvados, iš esmės nėra laikomi naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu; be to, Vilniaus apygardos teismas netgi atsisakė priimti ieškovo naujus pateiktus rašytinius įrodymus, pažymėdamas, kad tai neturi teisinės reikšmės teisingam ginčo tarp šalių išsprendimui.

3319. Trečia, civilinė byla Nr. e2-83-494/2016 Vilniaus rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama gana ilgą laiką, t. y. daugiau nei vienerius metus, jos nagrinėjimas vyko ne viename teismo posėdyje. Teismas išsamiai aiškinosi bylos medžiagą, aplinkybes, kvietė ir apklausė liudytojus, kurie netgi nurodė atsakovui nepalankias aplinkybes, tačiau teismas, pilnai ištyręs byloje esančius įrodymus, priėmė sprendimą atsakovo naudai, t. y. patenkino priešieškinį. Ieškovo apeliacinis skundas Vilniaus apygardos teismo 2017-12-05 nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016, buvo atmestas ir sprendimas paliktas nepakeistas.

34Pareiškėjo teigimu, jei teismai būtų žinoję neva naujai paaiškėjusias aplinkybes, galbūt nebūtų įpareigoję ieškovo UAB „( - )“ pateikti jo ir įmonės S. L. D. L. tarpusavio dokumentų kopijų. Tačiau Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendime, civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016, pats ieškovas pažymėjo, kad tarp šalių nekilo ginčas dėl minėtų dokumentų pateikimo. Bylą nagrinėję teismai akcentavo, kad atsakovas, kaip 50 procentų akcijų turintis bendrovės akcininkas, turi teisę gauti dokumentus, kitaip neteisėtai būtų apribota įstatyminė atsakovo teisė ir galimybė dalyvauti bendrovės veikloje, sprendimų priėmime, kontroliuoti kito akcininko priimtus sprendimus, sudarytus sandorius ir kt. Taigi būtent šiais motyvais ieškovo ieškinys buvo atmestas, o atsakovo priešieškinis patenkintas.

3520. Ketvirta, teismas taip pat pažymi, kad atsakovo tikrieji tikslai, kuriais remiantis jis priešieškiniu siekė gauti tam tikrus dokumentus, - iš esmės teisiškai yra nereikšmingi ir neturintys jokios įtakos priimtiems teismų sprendimams; tai susiję su įmonės akcininko teise gauti informaciją apie bendrovę, o kur ši informacija bus naudojama yra neaktualu teisės taikymui. Tad tai negali būti ir pagrindu atnaujinti procesą byloje.

3621. Apibendrinant konstatuotina, kad pareiškėjas nenurodė jokių naujų esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti jam žinomos bylos nagrinėjimo metu ar kurios turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Taip pat pareiškėjas nenurodė ir nepagrindė kitų proceso atnaujinimo pagrindų (CPK 366 straipsnis).

3722. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

3923. UAB „( - )“ prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestas, tad atsakovas turi teisę į savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis). Tačiau atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tad jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

4024. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

41Dėl kitų klausimų

4225. Atsakovas prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimą pagal CPK 95 straipsnį.

43Tačiau teismas šiuo konkrečiu atveju nenustatė, kad ieškovas sąmoningai vilkintų procesą ir / ar akivaizdžiai piktnaudžiautų savo procesinėmis teisėmis. Teismas pažymi, kad kiekvienas asmuo, manantis, jog jo teisės yra pažeistos, turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl jo teisių pažeidimo, tame tarpe paduoti teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo jau išnagrinėtoje civilinėje byloje. Ši teisė yra garantuojama ne tik nacionaliniais teisės aktais, visų pirmiausia Lietuvos Respublikos Konstitucija, bet ir tarptautinės teisės aktais. Tad atsakovas šia jo garantuojama absoliučia ir universalia teise ir pasinaudojo, t.y. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Vien tai, kad jo prašymas atmestas automatiškai nereiškia, jog jis piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Byloje nenustatyta, kad ieškovas akivaizdžiai nesąžiningai būtų naudojęsis savo teisėmis. Tad atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo negali būti tenkinamas.

44Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 290 – 291 straipsniais, 370 straipsniu, teismas

Nutarė

45Pareiškėjo UAB „( - )“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-83-494/2016 atmesti.

46Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

47Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „( - )“ prašymą... 3. Teismas... 4. 1. Pareiškėjas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo... 5. Prašyme nurodė, kad tuometinio Vilniaus rajono apylinkės teismo... 6. 2. Atsakovas R. G. nustatyta tvarka ir terminu pateiktame atsiliepime su UAB... 7. Atsiliepime nurodė, kad UAB „( - )“ nenurodė jokių konkrečių naujai... 8. Procesą atnaujinti atsisakytina.... 9. Dėl prašymo atnaujinti procesą padavimo terminų... 10. 3. CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 11. 4. Pareiškėjas savo prašyme nurodė, kad laiko nepraleidęs termino, kadangi... 12. Pasak pareiškėjo, minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė,... 13. 5. Tačiau šis pareiškėjo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.... 14. Visų pirma, pareiškėjas prašyme remiasi ne tik Lietuvos apeliacinio teismo... 15. 6. Kita vertus, pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą paduodamas CPK 366... 16. 7. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėjas,... 17. 8. Kaip minėta, pareiškėjui praleidus terminą dėl svarbių priežasčių... 18. Šiuo gi atveju pareiškėjas neprašo atnaujinti praleisto termino, taip pat... 19. 9. Taigi, terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleistas, o... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra pagrindas remiantis vien šia aplinkybe... 21. Dėl proceso atnaujinimo pagrindų... 22. 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus... 23. 11. Minėtas sprendimas buvo ieškovo UAB „( - )“ apskųstas, tačiau... 24. 12. Taigi minėtas Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų... 25. 13. Atsakovo R. G. atstovas adv. G. P. 2017-12-20 pateikė teismui prašymą... 26. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjos D. Zeniauskaitės 2017-12-20... 27. 14. Pareiškėjas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 28. Tokia esmine bylos aplinkybe pareiškėjas laiko tai, kad Vilniaus apygardos... 29. 15. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 straipsnio 1... 30. 16. Teismas, susipažinęs su pareiškėjo motyvais dėl proceso atnaujinimo,... 31. 17. Visų pirma, pažymėtina, kad pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių... 32. 18. Antra, minėta, kad teismų procesiniuose sprendimuose išdėstyti priimto... 33. 19. Trečia, civilinė byla Nr. e2-83-494/2016 Vilniaus rajono apylinkės... 34. Pareiškėjo teigimu, jei teismai būtų žinoję neva naujai paaiškėjusias... 35. 20. Ketvirta, teismas taip pat pažymi, kad atsakovo tikrieji tikslai, kuriais... 36. 21. Apibendrinant konstatuotina, kad pareiškėjas nenurodė jokių naujų... 37. 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo prašymas dėl proceso... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. 23. UAB „( - )“ prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestas, tad atsakovas... 40. 24. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto)... 41. Dėl kitų klausimų... 42. 25. Atsakovas prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą savo... 43. Tačiau teismas šiuo konkrečiu atveju nenustatė, kad ieškovas sąmoningai... 44. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 290 – 291... 45. Pareiškėjo UAB „( - )“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 46. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 47. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...