Byla e2A-1305-230/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Lozoraitytės, Tomo Romeikos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimo ir 2018 m. balandžio 12 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams V. R. ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl rašytinio pritarimo statinio projektui panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje N. A., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje – D. R., S. M., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – R. L.-T., V. T..

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus ir civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ieškinyje teismo prašė panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakovui V. R. išduotą 2015 m. spalio 16 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-21-151016-00973; įpareigoti atsakovą V. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pertvarkyti projektinę dokumentaciją, nurodant tinkamą atliekamų statybos darbų rūšį, kartu pateikiant visus atitinkamai statybos rūšiai privalomus turėti dokumentus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; jeigu per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos statybą leidžiantis dokumentas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis (plane pažymėto 6I1p, unikalus Nr. ( - )), esančio žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )), rekonstrukcijos darbams nebus gautas, įpareigoti atsakovą V. R. per 2 mėnesius, skaičiuotinus nuo minėtų 3 mėnesių termino pasibaigimo dienos, savo lėšomis išardyti pertvarkytas ar perstatytas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis dalis ir sutvarkyti statybvietę; neįvykdžius teismo įpareigojimo nustatytu terminu, skirti atsakovui V. R. 1 158 Eur baudą. Nurodė, kad Inspekcijos Kauno skyrius 2015 m. lapkričio 6 d. gavo N. A. prašymą dėl V. R. galbūt savavališkai atliekamų rekonstrukcijos darbų. Atlikus patikrinimą vietoje, 2016 m. vasario 22 d. surašytas statybos patikrinimo aktas, kuriuo užfiksuota, kad „garaže su kūrybinėmis dirbtuvėmis atlikti statybos darbai atitinka projektą Nr. RPP-21-151016-00973, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Esminių nukrypimų nuo projekto sprendinių nepastebėta. Tačiau patikrinus projekto sprendinius su buvusia pastato priešprojektine padėtimi, nustatyta, kad projekte papildomai suprojektuotas balkonas ir langas (tarp buvusių dviejų langų). Langas įrengtas pakėlus anksčiau (prieš statybos darbus) buvusį stogą apie 1,5 m ~ 1,6 m plotyje“. Atlikus statybą leidžiančio dokumento parengimo ir išdavimo atitikties teisės aktams patikrinimą, 2016 m. balandžio 7 d. statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktu konstatuota, jog statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, projekte ir statybą leidžiančiame dokumente neteisingai nurodyta statybos rūšis (t. y. faktiškai atliekamas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis rekonstravimas, nors projekte ir statybą leidžiančiame dokumente šie statybos darbai įvardinti kaip „kapitalinis remontas“), pastato projekto sprendiniai priskiriami statinio rekonstravimui ir atitinkamai tokiems darbams privalomas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas rekonstruoti pastatą.

82.

9Atsakovas V. R. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad antro aukšto pagrindinio fasado viduryje buvusio stogo vietoje statybos metu pastatyta siena su langu, o stogas šioje vietoje pakeltas apie 1,5 m lyginant su priešprojektine jo padėtimi, tačiau tai nereiškia, kad buvo pakeisti pastato išoriniai parametrai. Buvusio stogo vietoje statybos metu įstačius langą, pastato ilgio, pločio, aukščio ir pan. parametrai nepakito, todėl ieškinys nepagrįstas.

103.

11Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčijamas pritarimas išduotas neprivalomai rengtinam projektui (neypatingo statinio kapitalinio remonto projektui), todėl ieškovės reikalavimas naikinti ginčijamą pritarimą, kuris realiai neturi juridinės galios, yra nepagrįstas. Statinio konstrukcijų pakeitimai yra minimalūs, atlikti tik vienoje statinio dalyje, iki 1,6 m plotyje, ir jie niekaip negali įtakoti bendrų statinio aukščio, pločio bei ilgio matmenų. Šis pakeitimas yra ne esminis, bet daugiau formalus, ir neturi realios įtakos ginčo statinio išmatavimams, todėl kapitalinio remonto projekto sprendiniai negali būti laikomi rekonstrukcija. Trečiojo asmens, kaip žemės sklypo bendrasavininkės, sutikimo vykdyti kapitalinį remontą atsakovui nereikėjo, nes projekte nėra numatyta keisti ginčo pastato – garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis – paskirties.

124.

13Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje N. A. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ji yra gyvenamojo namo ir žemės sklypo su atsakovu bendraturtė. Atsakovas 2015 m. rugpjūčio mėn. tapęs bendraturčiu be jos sutikimo pradėjo rekonstruoti gyvenamojo namo priklausinį – garažą su kūrybinėmis dirbtuvėmis. Po rekonstrukcijos (įrengus naujas laikančias konstrukcijas) įrengtas didelis balkonas priešais jos patalpų langus, kas pablogino gyvenimo kokybę (neužtikrinamas privatumas, padidėja triukšmo lygis), gali būti pažeisti patalpos natūralaus apšvietimo/insoliacijos reikalavimai ir pan.

145.

15Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje S. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad visi projektavimo darbai atitinka kapitalinio remonto kategoriją. Garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis aukštis projektu nebuvo keičiamas, liko toks pats 6,80 m, kiti išorės matmenys taip pat nekeičiami, todėl projektas negali būti vadinamas rekonstravimo projektu.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakovui V. R. išduotą 2015 m. spalio 16 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-21-151016-00973; įpareigojo atsakovą V. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pertvarkyti projektinę dokumentaciją, nurodant tinkamą atliekamų statybos darbų rūšį, kartu pateikiant visus atitinkamai statybos rūšiai privalomus turėti dokumentus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; jeigu per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos statybą leidžiantis dokumentas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis rekonstrukcijos darbams nebus gautas, įpareigojo atsakovą V. R. per 2 mėnesius, skaičiuotinus nuo minėtų 3 mėnesių termino pasibaigimo dienos, savo lėšomis išardyti pertvarkytas ar perstatytas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis dalis ir sutvarkyti statybvietę; neįvykdžius teismo įpareigojimo nustatytu terminu, skyrė atsakovui V. R. 1 158 Eur baudą; priteisė iš atsakovo V. R. N. A. 100 Eur, o valstybei 16,37 Eur bylinėjimosi išlaidas, priteisė iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos N. A. 100 Eur, o valstybei 16,37 Eur bylinėjimosi išlaidas.

207.

21Teismas nustatė, kad, vadovaujantis projekto, kurio pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniais, garaže su kūrybinėmis dirbtuvėmis iš esmės atliekami rekonstrukcijos darbai: antro aukšto pagrindinio fasado viduryje (apie 1,6 m plotyje), buvusio stogo vietoje, pastatoma siena su langu, stogas šioje vietoje pakeliamas apie 1,5 m, lyginant su priešprojektine jo padėtimi, tuo pakeičiant ir statinio išorės matmenis: toje dalyje paaukštinant sieną ir pakeliant stogą pakinta sienos aukštis, stogo konstrukcija ir skersmuo. Pakėlus aukščiau dalį stogo, padidėja pastato plotas, tūris. Šias aplinkybes patvirtina ir į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pastato-garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis bendrasis plotas 2006 m. gruodžio 8 d. kadastro duomenų nustatymo metu nurodytas 117,65 kv. m.; 117,65 kv. m garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis bendras plotas fiksuotas ir 2006 m. gruodžio 8 d. plotų eksplikacijoje. Statinio projekto vadovas kapitalinio remonto projekto bendruose statinio rodikliuose pateikdamas pastato duomenis nurodo, jog pastato bendrasis plotas iki kapitalinio remonto yra 117,65 kv. m, o po kapitalinio remonto 122,73 kv. m. Taigi pasikeitus pastato bendrajam plotui, pakito ir pastato išoriniai matmenys - pastato skersmuo bei tūris. Tokie pastato projekto sprendiniai priskiriami statinio rekonstravimui ir tokiems darbams privalomas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas rekonstruoti pastatą.

228.

23Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovės 2016 m. balandžio 7 d. statybą leidžiančio dokumento patikrinimo akte nustatyta, jog projekte ir statybą leidžiančiame dokumente neteisingai nurodyta statybos rūšis, nes faktiškai atliekamas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis rekonstravimas, nors projekte ir statybą leidžiančiame dokumente šie statybos darbai įvardinti kaip „kapitalinis remontas“. Šiame akte konstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, pažeidžiant STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 priedo 1.11 p. reikalavimus, t. y. projekto sprendiniai neatitinka projekte nurodytos statybos rūšies. Šis aktas teisėtas, pagrįstas, priimtas įstatymų nustatyta tvarka kompetentingos institucijos, nenuginčytas ir galiojantis.

249.

25Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sprendė, kad ieškovė įrodė, jog statinio projekte ir statybą leidžiančiame dokumente statybos rūšis nurodyta neteisingai, nes pagal teisės norminius aktus statinio projekte numatyti ir statytojo faktiškai vykdyti statybos darbai priskirtini ne kapitaliniam remontui, o rekonstrukcijai, todėl Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015 m. spalio 16 d. išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-21-151016-00973 yra neteisėtas bei naikintinas.

2610.

27Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 12 d. papildomu sprendimu priteisė iš atsakovų V. R. ir Kauno miesto savivaldybės administracijos N. A. po 200 Eur bylinėjimosi išlaidas.

28III.

29Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3011.

31Apeliaciniais skundais atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą ir 2018 m. balandžio 12 d. papildomą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliaciniai skundai grindžiami šiais argumentais:

321.1.

33Teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, kadangi teismas savo sprendime iš esmės tik pakartojo ieškovės argumentus bei motyvus, pritarė ieškovės išreikštai pozicijai, o dėl atsakovės išdėstytų argumentų sprendime visiškai nepasisakė ir jų nevertino. Teismo sprendimo motyvuojamoji dalis yra beveik identiška Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimo, kuris Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartimi buvo panaikintas, motyvams.

341.2.

35Teismas neteisingai išsprendė esminį ginčo klausimą, t. y. kokiai statybos rūšiai – kapitaliniam remontui ar rekonstrukcijai – priskirtini atsakovo V. R. atlikti statybos darbai, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei netinkamai pritaikė teisės aktų nuostatas.

361.3.

37Teismas, kaip ir ieškovė, papildomo lango įrengimą, pakėlus ginčo statinio stogą apie 1,5 - 1,6 m. plotyje, laiko esmine aplinkybe, dėl kurios padidėjo statinio aukštis. Tačiau ginčo statinio stogas buvo pakeltas vienoje linijoje kartu su iš abiejų pusių esančiais tūriniais stoglangiais iki 1,6 m plotyje, kai garažo atskirų išorinių sienų ilgis viršija 7 m., taigi pastato aukštis nepakito. Taip pat iki 1,6 m plotyje apie 1,5 m pakeltas stogas, kaip ir analogiškai įrengti ir esami tūriniai stoglangiai, neviršija bendro statinio aukščio - 6,80 m.

381.4.

39Byloje nebuvo tiksliai nustatyti stogo konstrukcijos pakeitimo išmatavimai, jie įvardinti tik apytiksliai, o tokie minimalūs, netikslūs ir tik vienoje dalyje iki 1,6 m plotyje atlikti statinio konstrukcijų pakeitimai niekaip negali daryti įtakos bendrų statinio aukščio, pločio bei ilgio rodiklių. Šių rodiklių pasikeitimų nenurodė ir projektuotojas savo projekte, kuriam buvo išduotas rašytinis pritarimas.

401.5.

41Teismas sieja statinio matmenų padidėjimą tik su statinio skersmens padidėjimu konkrečioje apie 1,5 - 1,6 m. plotyje tarp tūrinių stoglangių esančioje vietoje. Tačiau teismas neįvertino, jog patalpos skersmuo ginčo vietoje tapo toks pat, kaip ir greta esančių stoglangių (vienoje linijoje), t. y. tokio pat skersmens, kokio patalpa buvo iki projekto.

421.6.

43Nei projekto autorius, nei pati ieškovė nėra nustatę, kad po rekonstrukcijos ginčo statinio aukštis padidėjo, taip pat byloje nėra duomenų, kad būtų padidėjęs statinio plotis ar ilgis. Vien tik padidėjus statinio skersmeniui labai konkrečioje ir siauroje vietoje (lyginant su viso statinio matmenų parametrais), kai bendras statinio aukštis, plotis, ilgis bei sklypo užstatymo intensyvumo ir tankumo rodikliai nepasikeitė, teigti, jog viso projekto kapitalinio remonto sprendiniai turi būti priskiriami rekonstrukcijos projektui, iš esmės yra neracionalu, netikslinga bei neproporcinga.

441.7.

45STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punkte yra numatyti atvejai, kada laikoma, jog laikančiosios konstrukcijos yra perstatomos. Teismas sprendime nenurodė, kuriuo iš 9 punkte numatytų būdų buvo perstatytos laikančiosios konstrukcijos. Ginčo atvejis nepatenka nei į vieną iš nurodytųjų, todėl negalima teigti, kad statybos darbai, kuriuos buvo leista atlikti ginčijamu statybą leidžiančiu dokumentu, priskirtini rekonstravimo darbams, vertinant ir tai, kad pastato išorės matmenys (ilgis, plotis, aukštis, skersmuo ir pan.) nepasikeitė.

461.8.

47Teismas sprendė, kad stogas, kurio paskirtis – laikyti apkrovas (sniego), yra laikančioji konstrukcija, todėl stogo dalies keitimas ją pakeliant yra laikančiosios konstrukcijos keitimas, dėl kurios pasikeičia statinio išorės matmenys, t. y. ilgis, plotis, aukštis, skersmuo ir pan. Tačiau teismas netinkamai vertino STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punkte įtvirtintą statinio rekonstravimo darbų sąvoką, kadangi statinio rekonstravimo darbais galima laikyti tokius darbais, kai yra dvi sąlygos: turi būti perstatomos esamo statinio laikančiosios konstrukcijos (atvejai, kai laikoma, jog laikančiosios konstrukcijos perstatomos, išvardinti 9 punkte) ir tuo pakeičiami (padidinant, sumažinant) bet kurie statinio išorės matmenys.

481.9.

49Nors kapitališkai remontuojant pastatą, įstatymu nėra apibrėžti pastato konstrukcijų esminiai ar neesminiai nukrypimai, tačiau negalima sutikti su teismo vertinimu, kad absoliučiai bet koks (net ir minimalus) konstrukcijų pakeitimas kapitališkai remontuojant pastatą, sąlygoja pastato kapitalinio remonto statybos darbų rūšies pasikeitimą į pastato rekonstrukcijos statybos darbų rūšį. Priešingu atveju būtų pažeisti ne tik protingumo, teisingumo, bet proporcingumo principai, kai net dėl menkiausio formalumo projekto sprendiniuose, statytojas būtų priverstas keisti visą projektą, griauti pastatą ar jo dalį.

501.10.

51Nesutiktina su teismo išvada, kad atsakovė privalėjo patikrinti, ar projekto sprendiniai atitinka projekte nurodytą statybos rūšį. Atsakovė pareigą, numatytą STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 priede, kuriame išvardinta tikrinančių institucijų kompetencija, atliko tinkamai, įvertinusi projekto sprendinius bei nustačiusi, kad statinio statybos rūšis atitinka kapitalinio remonto apibūdinimą, kadangi statinio išorės matmenys nebuvo pakeisti, o projekto autorius visumoje aprašė projekto sprendinius kaip kapitalinio remonto. Statinio projekte nebuvo rekonstrukcijos požymių. Be to, techninio projekto aiškinamajame rašte projektuotojas nurodė, kad sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas projektu nekeičiami. Atsakovė, kaip institucija, išduodanti statybą leidžiančius dokumentus, negalėjo abejoti atestuoto projektuotojo pateiktais bei aprašytais sprendiniais bei jų paskaičiavimais.

521.11.

53Teismas nepagrįstai vadovavosi Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-541-730/2016, kadangi minėtoje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas ne statybą leidžiančio dokumento teisėtumo klausimas, o savavališkos statybos aktų teisėtumas bei savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimai. Be to, minėtoje byloje buvo nustatyta, kad po statybos darbų atlikimo pastatų išorės matmenys (ilgio, pločio, aukščio) pasikeitė, o nagrinėjamoje byloje tokių duomenų nėra.

541.12.

55Teismas turėjo įvertinti ir tai, į ką atkreipė dėmesį Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 3 d. nutartyje, t. y. projektuotojų pareigų bei atsakomybės klausimą. Projektas, kuriam išduotas ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas, yra parengtas atestuoto projektuotojo, kuris yra atsakingas už parengto projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams.

5612.

57Ieškovė Inspekcija atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

582.1.

59Apeliantės argumentas, kad teismas sprendime dėl jos argumentų nepasisakė ir jų nevertino yra nepagrįstas. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles, nepažeidė procesinės teisės normų, o teismo išvados padarytos remiantis byloje surinktų įrodymų viseto vertinimu.

602.2.

61Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo atlikti statybos darbai yra priskirtini statinio rekonstravimui. Šių projekte numatytų darbų atlikimui atsakovas turėjo rengti ne kapitalinio remonto, o rekonstrukcijos projektą, kuris yra privalomas norint gauti statybą leidžiantį dokumentą – leidimą rekonstruoti garažą su kūrybinėmis dirbtuvėmis. Be to, kartu su kitais būtinais dokumentais, norint gauti leidimą rekonstruoti statinį, buvo būtina pateikti statinio bendraturčių ir žemės sklypo bendraturčių (jei žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise) sutikimus. Tokių dokumentų atsakovas taip pat neturėjo.

622.3.

63Teisės aktuose nėra numatyta, kokie statinio stogo konstrukcijos pakitimai laikytini minimaliais, o kurie – esminiais, kvalifikuojant atliktų statybų darbų rūšį. Faktas, kad konstrukcijų pakitimai nustatyti apytiksliai, statybos darbų rūšies konstatavimui įtakos neturi.

6413.

65Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje N. A. atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

663.1.

67Visi įstatymų pažeidimai (dėl statybos rūšies, ne visų dokumentų buvimo ir pan.) yra užfiksuoti Inspekcijos 2016 m. vasario 22 d. statybos patikrinimo akte, 2016 m. balandžio 7 d. statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akte. Šie aktai nebuvo ginčijami, taigi yra galiojantys, surašyti kompetentingų institucijų, todėl teismas jais privalėjo vadovautis.

683.2.

69Pati atsakovė pripažįsta, jog pažeidimai yra, tačiau juos vertina kaip formalius ir neesminius. Tačiau statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra sąvokos esminis ar neesminis pažeidimas, todėl teismas savo iniciatyva negalėjo tokios sąvokos įvesti.

703.3.

71Skunde nepagrįstai teigiama, jog pokyčiai yra tik minimalūs ir iš esmės nieko nekeičia. Pakeltas stogas (1,5-1,6 m) sudaro daugiau nei ketvirtadalį viso stogo ilgio (pločio), nes mansardos ilgis yra ne 7 m, kaip teigia atsakovas, o tik 5,5 m, nes dalis pastato yra tik vieno aukšto. Pakeitus stogo laikančias konstrukcijas, tarp stoglangių buvusi erdvė tapo vidine patalpų erdve. Todėl teigti, kad nepasikeitė pastato matmenys ir tūris yra nelogiška.

723.4.

73Nesutiktina su apelianto teiginiu, kad šiuo atveju nėra keičiama statinio paskirtis. Iš esmės paskirtis yra keičiama į gyvenamąją.

74IV.

75Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

76Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės

7714.

78Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis), kurios nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytos. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė (CPK 329 straipsnis).

7915.

80Byloje esminis ginčas kyla dėl atsakovo V. R. atliekamų statybos darbų priskyrimo konkrečiai statybos rūšiai – kapitaliniam remontui ar rekonstrukcijai, nuo ko priklauso, ar tokių darbų atlikimui pakanka savivaldybės administracijos rašytinio pritarimo statinio projektui (kai atliekami kapitalinio remonto darbai), ar reikalingas leidimas rekonstruoti pastatą (kai atliekama rekonstrukcija).

8116.

82Byloje nustatyta, kad atsakovui V. R. (kartu su sutuoktine D. R.) bendrosios dalinės nuosavybės teise su trečiaisiais asmenimis N. A., R. L.-T. ir V. T. priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), kuriame atsakovas ir jo sutuoktinė nuosavybės teise valdo garažą su kūrybinėmis dirbtuvėmis. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui, kuriuo suteikė teisę statytojui V. R. atlikti šio pastato (garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis) kapitalinį remontą pagal projektuotojo S. M. parengtą projektą. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcijai) atlikus patikrinimą vietoje, nustatyta, kad projekte papildomai suprojektuotas balkonas ir langas (tarp buvusių dviejų langų), langas įrengtas pakėlus anksčiau (prieš statybos darbus) buvusį stogą apie 1,5 m ~ 1,6 m plotyje, dėl ko konstatuota, jog statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, kadangi projekte ir statybą leidžiančiame dokumente neteisingai nurodyta statybos rūšis (t. y. faktiškai atliekamas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis rekonstravimas, nors projekte ir statybą leidžiančiame dokumente šie statybos darbai įvardinti kaip kapitalinis remontas), o pastato projekto sprendiniai priskiriami statinio rekonstravimui ir atitinkamai tokiems darbams privalomas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas rekonstruoti pastatą.

8317.

84Ieškovė Inspekcija prašė panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atsakovui V. R. išduotą 2015 m. spalio 16 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-21-151016-00973; įpareigoti atsakovą V. R. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka pertvarkyti projektinę dokumentaciją, nurodant tinkamą atliekamų statybos darbų rūšį, kartu pateikiant visus atitinkamai statybos rūšiai privalomus turėti dokumentus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; jeigu per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos statybą leidžiantis dokumentas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis (plane pažymėto 6I1p, unikalus Nr. ( - )), esančio žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - )), rekonstrukcijos darbams nebus gautas, įpareigoti atsakovą V. R. per 2 mėnesius, skaičiuotinus nuo minėtų 3 mėnesių termino pasibaigimo dienos, savo lėšomis išardyti pertvarkytas ar perstatytas garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis dalis ir sutvarkyti statybvietę; neįvykdžius teismo įpareigojimo nustatytu terminu, skirti atsakovui V. R. 1 158 Eur baudą.

8518.

86Kauno apylinkės teismas 2018 m. vasario 28 d. teismo sprendimu ieškinį patenkino, o 2018 m. balandžio 12 d. papildomu sprendimu iš atsakovų V. R. ir Kauno miesto savivaldybės administracijos papildomai priteisė trečiajam asmeniui N. A. bylinėjimosi išlaidas (po 200 Eur iš kiekvieno atsakovo).

8719.

88Su priimtu teismo sprendimu (ir papildomu teismo sprendimu) nesutinka atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija, kuri nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, nes nepasisakė dėl atsakovės nurodytų argumentų, padarė įrodymams ir teisės aktams prieštaraujančią išvadą, jog ginčo statybos darbai priskirtini ne kapitaliniam remontui, o rekonstrukcijai. Apeliantės nuomone, minimalūs stogo konstrukcijos pakeitimai neturėjo įtakos bendriems statinio, aukščio, pločio bei ilgio rodikliams, t. y. nepakito statinio išorės matmenys, taip pat nepasikeitė sklypo užstatymo intensyvumo ir tankumo rodikliai, todėl tai nėra rekonstrukcijos darbai.

89Dėl atliktų statybos darbų priskyrimo kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbams

9020.

91Tarp šalių nėra ginčo dėl byloje teismo nustatytų faktinių aplinkybių, kad statybos eigoje buvo įrengtas langas, pakėlus anksčiau (prieš statybos darbus) buvusį stogą apie 1,5 m ir apytiksliai 1,6 m plotyje. Šalys nesutaria tik dėl to, ar tokie statybos darbai yra kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbai.

9221.

93Statybos įstatymo (redakcijos, galiojusios rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimo metu) 2 straipsnio 18 dalis nustatė, kad statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.), o 20 dalis – kad statinio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.).

9422.

95Šios sąvokos detalizuotos statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, (redakcijos, galiojusios rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimo metu) 9 punkte, kuriame nurodyta, kad statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai: pastatomi nauji aukštai (9.1.); įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas (9.2.); nugriaunama dalis esamų aukštų (9.4.); prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos (9.5.); pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų (9.6.).

9623.

97Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 punktą statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

9824.

99Dėl to sprendžiant, ar statybos darbai yra rekonstrukcija Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalies ir STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punkto prasme, būtina nustatyti, ar yra perstatomos esamo statinio laikančiosios konstrukcijos, tačiau, kadangi ir kapitalinio remonto metu pertvarkomos laikančiosios konstrukcijos, siekiant atriboti rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus, svarbu nustatyti, ar perstatant (pertvarkant) laikančiąsias konstrukcijas pakeičiami (padidinami, sumažinami) bet kurie statinio išorės matmenys – ilgis, plotis, aukštis, skersmuo ir pan.

10025.

101Kadangi atlikus ginčo statybos darbus stogas buvo pakeltas apie 1,5 m apytiksliai 1,6 m plotyje, o stogas pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 68 punktą ir STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 6.18 punkto nuostatas priskirtinas laikančiajai konstrukcijai, ko iš esmės neginčija ir apeliantė, tai reiškia, kad yra nustatyta, jog buvo perstatyta laikančioji konstrukcija. Pažymėtina, kad buvusio stogo vietoje pastačius sieną su langu ir pakėlus stogą yra įrengta ir nauja laikančioji konstrukcija – laikančioji siena (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 6.2 p.), kas patvirtina, kad buvo perstatyta dar viena laikančioji konstrukcija.

10226.

103Pati apeliantė iš esmės pripažįsta statinio laikančiųjų konstrukcijų pakeitimą (perstatymą), tik juos laiko minimaliais ir neesminiais. Tačiau, kaip pripažįsta ir pati apeliantė, įstatymuose nėra apibrėžta, kad turėtų būti vertinama, ar konstrukcijų pakeitimai yra esminiai, ar neesminiai, todėl tai vertinant sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neturi esminės reikšmės.

10427.

105Kadangi byloje nustatyta, jog stogas buvo pakeltas, kas reiškia, jog dalis buvusio stogo buvo panaikinta jo vietoje įrengiant sieną, o stogas įrengtas kitoje pakeltoje vietoje, todėl negalima sutikti su apeliantės argumentu, jog teismas nenustatė, kuriuo iš STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punkte nurodytu būdu buvo perstatytos laikančiosios konstrukcijos. Nurodyti stogo konstrukcijos pakeitimo darbai atitinka STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9.6 punkte nurodytą laikančiųjų konstrukcijų perstatymo būdą, kadangi buvo įrengta dalis naujų laikančiųjų konstrukcijų (stogo ir lauko sienos) ir pašalinta dalis esančios laikančiosios konstrukcijos (stogo), jį įrengiant naujoje vietoje.

10628.

107Nustačius laikančiųjų konstrukcijų (stogo ir sienos) perstatymą, sprendžiant kilusį ginčą bei siekiant nustatyti, ar atlikti statybos darbai yra statinio rekonstrukcija, ar kapitalinis remontas, lieka tik nustatyti, ar pakėlus stogą ir buvusio stogo vietoje įrengus sieną, pakito nurodyti statinio išorės matmenys.

10829.

109Pirmosios instancijos teismas, ginčo santykiams taikydamas nurodytas teisės normas, sprendė, kad antro aukšto pagrindinio fasado viduryje (apie 1,6 m plotyje), buvusio stogo vietoje pastačius sieną su langu ir šioje vietoje pakėlus stogą, yra pakeičiami statinio išorės matmenys, kadangi paaukštinant sieną ir pakeliant stogą pakinta sienos aukštis, pastato skersmuo bei tūris. Ši teismo išvada atitinka Inspekcijos kompetentingo pareigūno 2016 m. balandžio 7 d. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akte padarytą išvadą, kad statybos rūšis turėtų būti – statinio rekonstravimas, nes antro aukšto pagrindinio fasado viduryje (apie 1,6 m plotyje) pastatyta siena su langu, taip pat šioje vietoje apie 1,5 m pakeltas stogas (lyginant su buvusia stogo vieta).

11030.

111Apeliantė ginčydama šią teismo išvadą nurodo, kad pakėlus stogą vienoje linijoje su iš abiejų pusių esančiais tūriniais stoglangiais iki 1,6 m plotyje, pastato aukštis nepakito, nes tiek pakeltas stogas, tiek esami tūriniai stoglangiai neviršija bendro statinio aukščio – 6,80 m. Tačiau teismas, nustatydamas statinio išorės duomenų pasikeitimą, vertino ne bendro statinio aukščio pasikeitimą, bet sienos aukščio pasikeitimą toje vietoje, kurioje buvo pakeltas stogas, kas iš esmės reiškia statinio išorės matmenų pasikeitimą, kuris turėjo įtakos pastato skersmens konkrečioje vietoje ir tūrio pasikeitimui. Statinio išorės matmenų pasikeitimą patvirtina ir pirmosios instancijos teismo nustatytas faktas, kad statybos darbų pasekmėje pasikeitė ir pastato bendrasis plotas, nes Nekilnojamojo turto registre pastato-garažo su kūrybinėmis dirbtuvėmis bendrasis plotas iki statybos darbų atlikimo buvo 117,65 kv. m, o po šių darbų atlikimo – pastato bendrasis plotas pakito iki 122,73 kv. m.

11231.

113Pažymėtina, jog apeliantė taip pat neginčija, kad statinio skersmuo padidėjo konkrečioje ir siauroje vietoje, tačiau mano, kad tokie minimalūs statinio konstrukcijų pakeitimai, kurie nepadarė įtakos statinio aukščio, pločio ir ilgio rodiklių pakeitimui, nėra esminiai ir dėl to viso projekto kapitalinio remonto sprendiniai negali būti priskirti rekonstrukcijai. Tačiau, kaip jau nurodyta, įstatymuose nėra apibrėžta, kad turėtų būti vertinama, ar konstrukcijų pakeitimai yra esminiai ar neesminiai ir ar jie turėjo ar neturėjo esminės įtakos pastato išorės matmenų pasikeitimui, todėl neturi teisinės reikšmės, sprendžiant kilusį ginčą dėl atliktų statybos darbų priskyrimo kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbams.

11432.

115Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, kad atlikti stogo pertvarkymo darbai priskirtini rekonstrukcijos darbams, rėmėsi ir teisminiu precedentu, o būtent Klaipėdos apygardos tesimo 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-541-730/2016, kurioje konstatuota, kad tais atvejais, kai įrengiamos naujos stogo konstrukcijos, pakeičiant stogo laikančiųjų konstrukcijų išdėstymą ir šlaitą, tokie statybos darbai priskirtini statinio rekonstravimui, nes jie pakeičia statinio matmenis stogo zonoje. Apeliantės nuomone, teismas nepagrįstai taikė šį teismo precedentą, nes skyrėsi šios ir precedento reikšmę turinčios bylos aplinkybės, kadangi nagrinėjamoje byloje sprendžiamas statybą leidžiančio dokumento teisėtumo klausimas, o teisminio precedento byloje – savavališkos statybos nustatymo teisėtumo ir savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimas, be to, pastarojoje byloje buvo nustatytas pastatų išorės matmenų pasikeitimas, o nagrinėjamoje byloje tokių duomenų nėra.

11633.

117Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju buvo pagrindas remtis nurodytoje teismo nutartyje padarytomis išvadomis dėl statinio išorės matmenų pasikeitimo tam tikroje pastato vietoje, t. y. įrengiant naujas stogo konstrukcijas vienoje pastato pusėje ir pakeičiant pastato gabaritus viršutinėje pastato dalyje (byloje buvo nustatyta, kad sumontuotos naujos sienų konstrukcijos, pakeičiant stogo laikančiųjų konstrukcijų išdėstymą ir šlaitą (stogo šlaitas buvo pakeltas)), įrengiant naujas stogo konstrukcijas rytinėje pastato pusėje. Tiek nagrinėjamoje, tiek precedento reikšmę turinčioje byloje buvo sprendžiama dėl pastato išorės matmenų pasikeitimo, kai pastato gabaritai (matmenys) pakeičiami tam tikroje dalyje, ir tokių darbų vertinimo kaip rekonstrukcijos darbų, kas buvo abiejų bylų nagrinėjimo dalykas. Būtent toje apimtyje Klaipėdos apygardos teismo nutartis turi precedentinę reikšmę nagrinėjamai bylai. Todėl apeliantės nurodytos aplinkybės, jog nagrinėjamoje ir precedento reikšmę turinčioje byloje buvo sprendžiami skirtingi klausimai, o būtent atitinkamai statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo ir savavališkos statybos nustatymo teisėtumo ir tokios statybos padarinių šalinimo klausimai, nepaneigia precedento reikšmės nurodytoje apimtyje. Abiejų bylų bendrą dalyką sudaro statybos darbų priskyrimas rekonstrukcijos darbams, kai statybos darbai buvo atlikti pakeliant stogą ir sumontuojant sieną.

11834.

119Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė nurodytas teisės normas ir pagrįstai nustatė, kad buvo perstatytos laikančiosios konstrukcijos, taip pakeičiant statinio – garažo-kūrybinių dirbtuvių – išorės matmenis. Apeliantės argumentas, kad dėl suprojektuotų statybos darbų nepakito sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas, nepaneigia nustatytų aplinkybių, kad statybos eigoje buvo perstatytos laikančiosios konstrukcijos, dėl ko pakito ir statinio išorės matmenys. Įstatyme nėra numatyta, kad vertinant statybos darbus kaip rekonstrukcijos darbus, turėtų būti atsižvelgta į sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą.

12035.

121Teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentus, jog atsakovė, kaip institucija, išduodanti statybą leidžiančius dokumentus, negalėjo abejoti atestuoto projektuotojo, kuris yra atsakingas už projekto sprendinių atitiktį teisės aktų reikalavimams, pateiktais ir aprašytais projektiniais sprendiniais bei paskaičiavimais. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (redakcijos, galiojusios rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimo metu) 9 priedo 1 punkte nustatyta, kad savivaldybių administracijos tikrina visus projektus, o šio priedo 1.11 punkte – kad tikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka projekte nurodytą statybos rūšį ir statinio kategoriją. Taigi teisės aktais yra nustatyta savivaldybės administracijos kompetencija tikrinant projektus patikrinti šias aplinkybes (projekto sprendinių atitikimą statybos rūšiai), todėl vien tai, kad projekto sprendiniai parengti atestuoto projektuotojo, neatleidžia šios institucijos nuo pareigos tai patikrinti, o šios pareigos atsakovė tinkamai neįvykdė ir netinkamai nustatė statybos rūšį.

12236.

123Kiti apeliacinio skundo argumentai, susiję su žemės sklypo bendraturčių sutikimu ir statinio paskirties keitimu, nagrinėjamu atveju neturi jokios reikšmės, kadangi tai nebuvo tiesioginis bylos nagrinėjimo dalykas, ginčas byloje vyko dėl statybos darbų priskyrimo kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbams. Dėl netinkamo įrodymų vertinimo

12437.

125Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias CPK normas, kadangi sprendime nepasisakė dėl atsakovės išdėstytų argumentų, o skundžiamo sprendimo motyvuojamoji dalis yra beveik identiška Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimo, kuris buvo panaikintas Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartimi, motyvams.

12638.

127Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

12839.

129Pirmosios instancijos teismas šių įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, faktines aplinkybes nustatė pagal byloje pateiktus rašytinius įrodymus, įvertino Nekilnojamojo turto registro duomenis, pateiktą projektą su priedais ir rašytinį pritarimą jam, patikrinimo aktus ir nurodė juose fiksuotas teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmingas aplinkybes. Todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad teismas neatliko visapusiško bylos aplinkybių ir joms patvirtinti pateiktų įrodymų vertinimo.

13040.

131Kartu pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.), todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad nebuvo atsižvelgta ir nebuvo įvertinti atsakovės argumentai. Teismo sprendime nereikalaujama nurodyti visus įrodymus ir jų turinį, o vertinama, ar teismas atsakė į pagrindinius bylos faktinius ir teisinius aspektus. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo dėl faktinių aplinkybių nustatymo iš esmės nėra, o vien todėl, kad atsakovė kitaip vertina šias aplinkybes ir kitaip taiko ginčo santykiui taikytinas teisės normas, jokiu būdu nereiškia, kad teismas netinkamai įvertino įrodymus ar netinkamai taikė materialinės teisės normas.

13241.

133Tai, kad skundžiamo teismo sprendimo ir prieš tai šioje byloje priimto Kauno apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. sprendimo, kuris buvo panaikintas Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartimi, motyvai yra panašūs, jokiu būdu nereiškia, kad teismas neatliko įrodymų vertinimo ir nenustatė faktinių bylos aplinkybių. Anksčiau priimtas teismo sprendimas buvo panaikintas dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, kadangi į bylos nagrinėjimą nebuvo įtrauktas projektuotojas, o tai reiškia proceso neteisėtumą, dėl ko jis turi būti pakartotas iš naujo. Nors apeliacinės instancijos teismas nurodytoje nutartyje deklaratyviai pripažino pagrįstais atsakovės skundo argumentus dėl nevisapusiško aplinkybių išsiaiškinimo ir įrodymų vertinimo, tačiau jokių konkrečių įrodymų vertinimo pažeidimų nenustatė, be to, nagrinėjamos apeliacijos dalykas yra kitas teismo sprendimas, todėl tai nereiškia apeliacinės instancijos teismo išvadų toje pačioje byloje prieštaringumo. Dėl papildomo sprendimo ir bylinėjimosi išlaidų

13442.

135Apeliacinio skundo motyvais nenustačius pagrindų sprendimą panaikinti ar jį pakeisti, atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinis skundas netenkinamas, o Kauno apylinkės teismo 2018 m. vasario 28 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nekeičiamas ir teismo 2018 m. balandžio 12 d. papildomas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kadangi apeliacinis skundas dėl šio sprendimo panaikinimo taip pat buvo grindžiamas vien ieškinio nepagrįstumu, dėl ko apeliantė prašė ieškinį atmesti, o ieškinį atmetus nebūtų pagrindo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šiuo atveju atsakovės materialusis reikalavimas yra netenkinamas.

13643.

137Byloje dalyvaujantys asmenys nėra pateikę prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo, o kadangi atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, nes gina savivaldybės interesą (pritarimo statinio projektui pagrįstumą), iš jos nepriteistinos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme.

138Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

139Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą ir 2018 m. balandžio 12 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

140Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinius skundus ir civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 8. 2.... 9. Atsakovas V. R. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad antro aukšto pagrindinio... 10. 3.... 11. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės... 14. 5.... 15. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovų... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad, vadovaujantis projekto, kurio pagrindu išduotas... 22. 8.... 23. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovės 2016 m. balandžio 7 d. statybą... 24. 9.... 25. Įvertinęs byloje esančius duomenis, teismas sprendė, kad ieškovė įrodė,... 26. 10.... 27. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 12 d. papildomu... 28. III.... 29. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 30. 11.... 31. Apeliaciniais skundais atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija... 32. 1.1.... 33. Teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, kadangi... 34. 1.2.... 35. Teismas neteisingai išsprendė esminį ginčo klausimą, t. y. kokiai statybos... 36. 1.3.... 37. Teismas, kaip ir ieškovė, papildomo lango įrengimą, pakėlus ginčo... 38. 1.4.... 39. Byloje nebuvo tiksliai nustatyti stogo konstrukcijos pakeitimo išmatavimai,... 40. 1.5.... 41. Teismas sieja statinio matmenų padidėjimą tik su statinio skersmens... 42. 1.6.... 43. Nei projekto autorius, nei pati ieškovė nėra nustatę, kad po... 44. 1.7.... 45. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 9 punkte yra numatyti atvejai,... 46. 1.8.... 47. Teismas sprendė, kad stogas, kurio paskirtis – laikyti apkrovas (sniego),... 48. 1.9.... 49. Nors kapitališkai remontuojant pastatą, įstatymu nėra apibrėžti pastato... 50. 1.10.... 51. Nesutiktina su teismo išvada, kad atsakovė privalėjo patikrinti, ar projekto... 52. 1.11.... 53. Teismas nepagrįstai vadovavosi Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio... 54. 1.12.... 55. Teismas turėjo įvertinti ir tai, į ką atkreipė dėmesį Kauno apygardos... 56. 12.... 57. Ieškovė Inspekcija atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo jį... 58. 2.1.... 59. Apeliantės argumentas, kad teismas sprendime dėl jos argumentų nepasisakė... 60. 2.2.... 61. Teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo atlikti statybos darbai yra... 62. 2.3.... 63. Teisės aktuose nėra numatyta, kokie statinio stogo konstrukcijos pakitimai... 64. 13.... 65. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės... 66. 3.1.... 67. Visi įstatymų pažeidimai (dėl statybos rūšies, ne visų dokumentų buvimo... 68. 3.2.... 69. Pati atsakovė pripažįsta, jog pažeidimai yra, tačiau juos vertina kaip... 70. 3.3.... 71. Skunde nepagrįstai teigiama, jog pokyčiai yra tik minimalūs ir iš esmės... 72. 3.4.... 73. Nesutiktina su apelianto teiginiu, kad šiuo atveju nėra keičiama statinio... 74. IV.... 75. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 76. Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės ... 77. 14.... 78. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 79. 15.... 80. Byloje esminis ginčas kyla dėl atsakovo V. R. atliekamų statybos darbų... 81. 16.... 82. Byloje nustatyta, kad atsakovui V. R. (kartu su sutuoktine D. R.) bendrosios... 83. 17.... 84. Ieškovė Inspekcija prašė panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės... 85. 18.... 86. Kauno apylinkės teismas 2018 m. vasario 28 d. teismo sprendimu ieškinį... 87. 19.... 88. Su priimtu teismo sprendimu (ir papildomu teismo sprendimu) nesutinka atsakovė... 89. Dėl atliktų statybos darbų priskyrimo kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos... 90. 20.... 91. Tarp šalių nėra ginčo dėl byloje teismo nustatytų faktinių aplinkybių,... 92. 21.... 93. Statybos įstatymo (redakcijos, galiojusios rašytinio pritarimo statinio... 94. 22.... 95. Šios sąvokos detalizuotos statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002... 96. 23.... 97. Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 punktą statinio... 98. 24.... 99. Dėl to sprendžiant, ar statybos darbai yra rekonstrukcija Statybos įstatymo... 100. 25.... 101. Kadangi atlikus ginčo statybos darbus stogas buvo pakeltas apie 1,5 m... 102. 26.... 103. Pati apeliantė iš esmės pripažįsta statinio laikančiųjų konstrukcijų... 104. 27.... 105. Kadangi byloje nustatyta, jog stogas buvo pakeltas, kas reiškia, jog dalis... 106. 28.... 107. Nustačius laikančiųjų konstrukcijų (stogo ir sienos) perstatymą,... 108. 29.... 109. Pirmosios instancijos teismas, ginčo santykiams taikydamas nurodytas teisės... 110. 30.... 111. Apeliantė ginčydama šią teismo išvadą nurodo, kad pakėlus stogą vienoje... 112. 31.... 113. Pažymėtina, jog apeliantė taip pat neginčija, kad statinio skersmuo... 114. 32.... 115. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, kad atlikti stogo... 116. 33.... 117. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju buvo pagrindas remtis... 118. 34.... 119. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė nurodytas teisės normas ir... 120. 35.... 121. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentus, jog atsakovė, kaip... 122. 36.... 123. Kiti apeliacinio skundo argumentai, susiję su žemės sklypo bendraturčių... 124. 37.... 125. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimą... 126. 38.... 127. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 128. 39.... 129. Pirmosios instancijos teismas šių įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė,... 130. 40.... 131. Kartu pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo... 132. 41.... 133. Tai, kad skundžiamo teismo sprendimo ir prieš tai šioje byloje priimto Kauno... 134. 42.... 135. Apeliacinio skundo motyvais nenustačius pagrindų sprendimą panaikinti ar jį... 136. 43.... 137. Byloje dalyvaujantys asmenys nėra pateikę prašymų dėl bylinėjimosi... 138. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 139. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 28 d. sprendimą ir 2018... 140. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....