Byla 2-1727-259/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Serneta“ atstovui V. M., atsakovės UAB „Medicinos bankas“ atstovui V. S., atsakovo BUAB „Verantas“ atstovei A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Serneta“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai UAB „Verantas“, UAB „Medicinos bankas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo pripažinti 2006-12-19 UAB „Verantas“ ir UAB „Medicinos bankas“ sudarytą sutartinės hipotekos sandorį negaliojančiu.

3Ieškovė nurodė, jog 2004-11-09 ieškovė ir UAB „Verantas“ sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovei 1 500 000 Lt. Atsakovė skolos ieškovei nėra grąžinusi iki šiol. 2006-12-19 atsakovai UAB „Verantas“ ir UAB „Medicinos bankas“ sudarė kredito sutartį Nr. LOAN_40174 (toliau - kredito sutartis), kurios pagrindu bankas pervedė UAB „Verantas“ 1 574 800 Lt. Siekiant užtikrinti kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus 2006-12-19 sutartinės hipotekos sandoriu atsakovė UAB „Verantas“ bankui įkeitė žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) Kredito sutarties UAB „Verantas“ neįvykdė, todėl bankas kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Verantas“ iškėlimo. 2012-01-31 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį, kuria UAB „Verantas“ buvo iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2012-04-30 nutartimi palikus galioti Kauno apygardos teismo 2012-01-31 nutartį. Tokios aplinkybės patvirtina, jog atsakovė UAB „Verantas“ hipotekos sandorį sudarė jau negalėdama atsiskaityti su ieškove, t.y. jau turėdama finansinių sunkumų. Ieškovės teigimu, hipotekos sandoris pažeidžia ieškovės, kaip UAB „Verantas“ kreditoriaus, teises, todėl hipotekos sandoris turėtų būti pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu. Šiuo metu ieškovės reikalavimas nėra patenkintas, o ieškovės reikalavimo teisės UAB „Verantas“ atžvilgiu patvirtina ir 2012-04-06 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012, kuria buvo patenkintas ieškovės reikalavimas priverstinai parduoti iš varžytinių UAB „Finiens“ priklausantį turtą, įkeistą ieškovės reikalavimams (2 550 000 Lt) užtikrinti. Ieškovės teigimu, hipotekos sandorio UAB „Verantas“ neturėjo pareigos sudarinėti, jau 2006 m. buvo žinoma, jog dėl blogos finansinės padėties UAB “Verantas“ nebegalės vykdyti savo prievolių bankui, hipotekos sandoriu atsakovė dar labiau pablogino savo finansinę padėtį, ginčo žemės sklypas hipotekos sandorio metu buvo vienintelis UAB „Verantas“ turimas turtas. Ieškovės teigimu, atsakovai sudarydami hipotekos sandorį buvo nesąžiningi, kadangi UAB „Verantas“ žinojo apie sunkią savo finansinę padėtį, o hipotekos sandoriu atsakovė savo turtą dar labiau sumažino, netekdama 2 350 000 Lt vertės žemės sklypo. Bankas taip pat žinojo apie blogą UAB „Verantas“ turtinę padėtį, todėl sudarinėdamas kredito sutartį, o tuo pačiu ir hipotekos sandorį, suvokė, jog UAB „Verantas“ nebus pajėgus įvykdyti kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Kaip matyti iš hipotekos registro išrašo, hipotekos sandorio pagrindu užtikrindama 1 574 800 Lt prievolės tinkamą įvykdymą, UAB „Verantas“ įkeitė 2 350 000 Lt vertės sklypą. Akivaizdu, kad parduodant sklypą iš varžytinių, jis bus parduotas už daug mažesnę sumą, tokiu būdu iš esmės sumažinant UAB „Verantas“ turimo turto vertę. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai negalėjo nežinoti, jog UAB „Verantas“ neįvykdys prievolių, kurias užtikrino hipotekos sandoriu įkeisdama daug didesnės vertės nei prievolės dydis sklypą, atsakovai veikė nesąžiningai. Ieškovė apie jos teises pažeidžiantį hipotekos sandorį sužinojo iš UAB „Verantas“ bankroto administratoriaus po to, kai UAB „Verantas“ buvo iškelta bankroto byla, t.y. po 2012-04-14, todėl ieškinys teismui teikiamas nepraleidžiant 1 metų ieškinio senaties termino.

4Atsakovė UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 107-112) prašo ieškinį atmesti, ginčo santykiui taikyti ieškinio senatį, ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog byloje nėra actio Pauliana taikymo pagrindų. Ieškovė neturi reikalavimo teisės, kadangi atsakovės turimi dokumentai liudija, kad UAB „Serneta“ nėra suteikusi paskolos UAB „Verantas“ arba šiuo metu paskola yra visiškai grąžinta. Tai, kad atitinkamas UAB „Serneta“ reikalavimas į UAB „Verantas“ neegzistuoja, patvirtina ir ta aplinkybė, kad ieškovės nurodyto dydžio finansiniai įsipareigojimai niekada nebuvo atspindimi UAB „Verantas“ finansinėje atskaitomybėje. Ieškovė nepagrįstai tvirtina, kad jos reikalavimo teisės buvimą patvirtina 2012-04-06 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012. UAB „Medicinos bankas“ nebuvo šalimi ar kitu dalyvaujančiu asmeniu nurodytoje byloje, todėl joje nustatytos aplinkybės neturi prejudicinės galios banko atžvilgiu. Atsakovės teigimu, ginčijamas sandoris nepažeidė ieškovės teisių. Pagal paskolos sutartį, UAB „Verantas“ įkeitė ieškovei valstybinės žemės nuomos teisę pagal 1994-09-01 valstybinės žemės nuomos sutartį, bei pastatą-degalinę su parduotuve (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr.), ( - ). Taigi ieškovės reikalavimas buvo ir tebėra užtikrintas ( - ) ypatingai vertingo nekilnojamojo turto hipoteka ir turtinės teisės įkeitimu. Ieškovė nepateikė jokių duomenų ir įrodymų kokia šiuo metu yra ir ginčijamo sandorio sudarymo metu (2006-12-19) ieškovei įkeisto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertė. Iš ieškovės pateikto išrašo iš hipotekos registro apie sutartinę hipoteką 02120040010796, ir sutartinį įkeitimą 02220040010798, matyti, kad bendrai ieškovei įkeičiamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertė 2004-11-09 sudarė 1 500 000 Lt. Visuotinai yra žinoma aplinkybė, kad 2005-2008 metais nekilnojamasis turtas brango, todėl ieškovės teisės 2006-12-19 dieną buvo užtikrintos daugiau nei 1 500 000 Lt vertės turto hipoteka ir įkeitimu, kas leidžia daryti išvadą, kad UAB „Serneta“ teisės nebuvo pažeistos. UAB „Verantas“ 2006-12-19 dienai buvo mokus asmuo, turėjęs finansines galimybes įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus atsakovei UAB „Medicinos bankas“. UAB „Verantas“ pateikė UAB „Medicinos bankas“ 2006-09-30 ir 2006-11-30 balansus, kurie patvirtino, kad BUAB „Verantas“ turimas turtas viršijo įsipareigojimus. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad jau ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Verantas“ finansinė padėtis buvo bloga, o sudarius hipotekos sandorį UAB „Verantas“ turtinė padėtis buvo dar labiau pabloginta. Sudarius ginčijamą sandorį, iš atsakovei UAB „Verantas“ suteikto 1 574 800 Lt kredito piniginės lėšos buvo pervestos būtent ieškovei. Taigi, sudarytu sandoriu atsakovės UAB „Verantas“ turto masė nepakito, banko išduota 1 574 800 Lt kredito suma buvo padengtas UAB „Serneta“ finansinis reikalavimas. Ieškovė praleido ieškinio senaties terminą. Nors ieškovė nurodo, jog kad apie ginčijamą sandorį sužinojo tik UAB „Verantas“ iškėlus bankroto bylą, tačiau ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2006-12-19, todėl ieškovė ginčyti sandorį galėjo ne vėliau kaip iki 2007-12-19. Ieškiniu pateikta paskolos sutartis patvirtina, kad paskola turėjo būti grąžinta iki 2005-02-01, taigi visiškai neįtikėtina, kad UAB „Verantas“ laiku negrąžinus paskolos sumos (2005-02-01), UAB „Serneta“ nesidomėjo BUAB „Verantas“ turtine padėtimi daugiau nei 7 metus laiko. Atsakovė taip pat nurodė, jog atsakovė UAB „Verantas“ ir trečiasis asmuo UAB „Finiens“ sudarė nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu trečiasis asmuo UAB „Finiens“ perėmė ir turtinę teisę. Dėl atitinkamo sandorio atsakovė UAB „Medicinos bankas“ pateikė ieškinį actio Pauliana pagrindu Kauno m. apylinkės teismui (civilinės bylos numeris 2011 metais: 2-2275-221/2011, civ. bylos numeris 2012 metais: 2-421-221/2012), kuriuo ginčijo atitinkamą sandorį. Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje UAB „Serneta“ 2011-03-24 ir 2011-05-16 atsiliepimais patvirtino, kad jai yra žinoma apie sudarytą šioje byloje ginčijamą sandorį. Taigi, pati ieškovė patvirtino, jog apie ginčijamą sandorį sužinojo ne vėliau kaip 2011-03-24 dieną. Tai reiškia, jog ieškovė šioje byloje pateikė ieškinį, praleidusi ieškinio senaties terminą. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė UAB „Verantas“ neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, kadangi tokią pareigą ji turėjo pagal 2006-12-19 kredito sutarties Nr. LOAN_40174 2.7.2 punktą. Be to, atsakovė UAB „Medicinos bankas“ buvo sąžininga sandorio šalis, kadangi UAB „Verantas“ bankui pateikti finansiniai dokumentai patvirtino, jog UAB „Verantas“ yra moki, o bankui nebuvo žinoma, kad skolininkė negalės įvykdyti savo įsipareigojimų. Už UAB „Medicinos bankas“ išduodamą 1 574 800 Lt kreditą buvo įkeistas analogiškos vertės turtas, todėl jokių priešpriešinių įsipareigojimų disproporcijos nebuvo. Atsakovės manymu, ieškovė pareiškė ieškinį, siekdama užvilkinti įkeisto turto realizavimą, todėl už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis prašo paskirti ieškovei maksimalią baudą.

5Atsakovės BUAB „Verantas“ administratorius atsiliepimu į ieškinį (b.l. 153-155) prašo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad BUAB „Verantas“ bankroto administratoriui nebuvo perduoti UAB „Verantas“ finansiniai dokumentai. UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Serneta“ buvo pareiškusios administratoriui finansinius reikalavimus pagal įsiteisėjusias teismų nutartis ir pateikusios hipotekos ir įkeitimo lakštus. Administratorius, susipažinęs su kreditorių pateiktais finansiniais reikalavimais, pateikė juos tvirtinti teismui. Kauno apygardos teismas 2012-09-17 nutartimi BUAB „Verantas“ bankroto byloje patvirtino dalies kreditorių finansinius reikalavimus. Vėliau priimtomis teismo nutartimis buvo patvirtintas UAB „Medicinos bankas“ finansinis reikalavimas. Akivaizdu, kad tiek bankroto byloje, tiek šioje civilinėje byloje vyksta teisminis ginčas tarp bankrutuojančios UAB „Verantas“ kreditorių. Bankroto administratoriaus pareiga - ginti visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Bankroto administratoriui neturint kitų papildomų dokumentų ir BUAB „Verantas“ veiklos dokumentų, kurių analizė sudarytų galimybę administratoriui priimti savo nešališką sprendimą, gali būti vieno iš kreditorių siejama su administratoriaus civiline atsakomybe, todėl administratorius prašo teismo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Ieškinys atmestinas.

7Išnagrinėjus bylą teismo posėdžio metu yra nustatytos tos faktinės aplinkybės, jog 2006-12-19 atsakovai UAB „Verantas“ ir UAB „Medicinos bankas“ sudarė kredito sutartį Nr. LOAN_40174 (toliau - kredito sutartis), kurios pagrindu bankas suteikė UAB „Verantas“ 1 574 800 Lt paskolą (b.l. 17, 145). Siekiant užtikrinti kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus 2006-12-19 sutartinės hipotekos sandoriu atsakovė UAB „Verantas“ UAB „Medicinos bankas“ įkeitė nuosavybės teise turimą žemės sklypą (b.l. 12), unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) (b.l. 17, 176 -178). Ieškovė UAB „Serneta“ nagrinėjamoje byloje actio Pauliana tvarka ginčijo UAB „Verantas“ UAB „Medicinos bankas“ sudarytą hipotekos sandorį, savo poziciją grinė tomis aplinkybėmis, kad 2004-11-09 ieškovė ir UAB „Verantas“ sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovei 1 500 000 Lt, šios paskolos UAB „Verantas“ negrąžino. Atsakovė UAB „Verantas“ hipotekos sandorį su UAB „Medicinos bankas“ 2006 metais sudarė jau negalėdama atsiskaityti su ieškove, t.y. jau turėdama finansinių sunkumų, todėl hipotekos sandorio UAB „Verantas“ neturėjo pareigos sudarinėti. Hipotekos sandoriu atsakovė dar labiau pablogino savo finansinę padėtį, ginčo žemės sklypas hipotekos sandorio metu buvo vienintelis UAB „Verantas“ turimas turtas. Ieškovės manymu, atsakovai sudarydami hipotekos sandorį buvo nesąžiningi, kadangi UAB „Verantas“ žinojo apie sunkią savo finansinę padėtį, bankas taip pat žinojo apie blogą UAB „Verantas“ turtinę padėtį, todėl sudarinėdamas kredito sutartį, o tuo pačiu ir hipotekos sandorį, suvokė, jog UAB „Verantas“ nebus pajėgus įvykdyti kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Ieškovė apie jos teises pažeidžiantį hipotekos sandorį sužinojo iš UAB „Verantas“ bankroto administratoriaus po to, kai UAB „Verantas“ buvo iškelta bankroto byla, t.y. 2012-04-14, todėl ieškinys teismui teikiamas nepraleidžiant 1 metų ieškinio senaties termino.

8Teismas pažymi, kad Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorius nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditorių galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Kreditorius, ar suinteresuotas asmuo (kaip nagrinėjamu atveju), reikšdamas ieškinį actio Pauliana pagrindu, pirmiausia siekia atkurti bendrovės sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą, sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai, be privalomo pagrindo perleido (šiuo atveju įkeitė) kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes, pripažinus pagal kreditoriaus (suinteresuoto asmens) ieškinį sudarytą sandorį negaliojančiu, turtinis reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Taigi sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti sudarytu sandoriu pažeistą bendrovės mokumą ir sugrąžinti bendrovę į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditoriai galėtų patenkinti savo reikalavimą bendrovės bankroto byloje.

9Teismas pažymi, kad LR CK 6. 66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintiną dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Liūto vaistinė“ v. UAB „Optivita“, bylos 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Multiimpex“ v. UAB „Eneka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

10Teismas, ištyręs byloje surinktus rašytinius įrodymus, įvertinęs šalių pateiktus procesinius dokumentus, byloje nustatytas faktines aplinkybes, sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti ieškovės ginčijamo sandorio negaliojančiu ieškinyje nurodomais pagrindais.

11Dėl ieškinio senaties

12Nagrinėjamoje byloje ieškovė įrodinėjo, kad apie ginčijamą sandorį, kuris pažeidė ieškovės turtines teises, sužinojo kai UAB „Verantas“ buvo iškelta bankroto byla, t.y. po 2012-04-14, todėl pareiškus ieškinį teisme 2012 08 29 dieną, 1 metų ieškinio senaties termino ieškovė nepraleido. Atsakovė UAB „Medicinos bankas“ įrodinėjo, jog apie ginčijamą sandorį ieškovė žinojo nuo jo sudarymo momento, todėl prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Teismas sprendžia, kad ieškovės nurodoma aplinkybė, jog ieškovė tik po bankroto bylos UAB „Verantas“ sužinojo apie ginčijamą sandorį, išnagrinėjus bylą teisme nepasitvirtino. Teismas bylos nagrinėjimo metu nustatė, kad ieškovė apie ginčijamą 2006-12-19 sandorį, kuriuo buvo bankui įkeistas UAB „Verantas“ žemės sklypas ( - ) savivaldybėje, žinojo jau 2011 03 24 dieną, kadangi 2011 03 24 dienos atsiliepime į ieškovo UAB „Medicinos bankas“ ieškinį Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2275-221/2011 UAB „Serneta“ atstovas nurodo, jog sutinka su ta byloje įrodinėjama aplinkybe, kad pagal 2006 12 19 kredito sutartį Nr. LOAN_40174 ieškovas (UAB „Medicinos bankas –teismo pastaba) reikalavimus gali patenkinti iš įkeisto turto, nes bankui yra įkeistas 1,27 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) (b.l. 149, 4 pastraipa, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-634-151/2013, 1 t., b.l. 125, 126).

13Byloje nustatyta, kad su ieškiniu į teismą ieškovė kreipėsi 2012 08 29 dieną (b.l. 3), todėl teismas daro išvadą, jog ieškovė UAB „Serneta“ praleido įstatymo leidėjo nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą (LR CK 6.66 str. 3 d.), šio termino atnaujinti neprašė, todėl ši aplinkybė sudaro atskirą teisinį pagrindą ieškiniui atmesti (LR CK 1.131 str. 1 d.).

14Dėl ieškovo reikalavimo teisės pareikšti ieškinį actio Pauliana pagrindu buvimo

15Ieškovė byloje įrodinėjo, jog turi reikalavimo teisę į atsakovę, kuri kyla 2012-04-06 Kauno miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012 pagrindu, kuria buvo patenkintas ieškovės reikalavimas priverstinai parduoti iš varžytinių UAB „Finiens“ priklausantį turtą, įkeistą ieškovės reikalavimams (2 550 000 Lt 2004 11 09 paskolai grąžinti) užtikrinti (b.l. 28, 29). Teismas su šia ieškovės pozicija sutinka, kadangi ieškovės minimoje byloje priimta teismo nutartis, byloje esanti paskolos sutartis (b.l. 15, 16), Sutartinės hipotekos lakštas (b.l. 19) įrodo, jog BUAB „Verantas“ yra ieškovės skolininkė. Nagrinėjamoje byloje taip pat yra nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012 01 31 nutartimi yra iškėlęs BUAB „Verantas“ bankroto bylą, kurioje pagal viešus Liteko duomenis Kauno apygardos teismas 2012 11 14 nutartimi (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2491-259/2012) patvirtino 2 550 000 lt UAB „Serneta“ kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas bankroto byloje. Minėta Kauno apygardos teismo nutartis yra įsiteisėjusi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 02 21 nutartis c.b. Nr.2-755/2013).

16Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė, kad ji yra BUAB „Verantas“ kreditorė, todėl nagrinėjamoje byloje reiškiamu ieškiniu turi teisę ginti savo turtinius interesus, siekdama atkurti ar pagerinti skolininkės mokumą.

17Dėl ieškinio nepagrįstumo

18Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės teismo posėdžio metu, įvertinęs šalių pozicijas ir paaiškinimus, surinktus įrodymus byloje, nustatė, kad ieškinys nepagrįstas, kadangi ieškovė neįrodė esminių actio Pauliana taikymo sąlygų, t.y. tų aplinkybių kad ginčijamas sandoris iš esmės pažeidė ieškovės teises; kad skolininkė neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; kad skolininkė buvo nesąžininga, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorės teises; kad trečiasis asmuo (UAB „Medicinos bankas“), sudaręs su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas.

19Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Verantas“ prieš sudarant paskolos sutartį ir ją sudarant, 2006-12-19 dienai buvo mokus juridinis asmuo, turėjęs finansines galimybes įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus atsakovei UAB „Medicinos bankas“ pagal 2006 12 19 paskolos sutartį (b.l. 136-138). Ieškovė rašytiniais ar kitais leistinais įrodymais nepagrindė savo teiginio, kad jau ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Verantas“ finansinė padėtis buvo bloga, o sudarius hipotekos sandorį UAB „Verantas“ turtinė padėtis buvo dar labiau buvo pabloginta. Teismas taip pat nustatė, pagal 2004 11 09 paskolos sutartį, UAB „Verantas“ įkeitė ieškovei valstybinės žemės nuomos teisę pagal 1994-09-01 valstybinės žemės nuomos sutartį, bei pastatą-degalinę su parduotuve (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), ( - ). Taigi ieškovės reikalavimas pagal 2004 metais su atsakove „Verantas“ sudarytą paskolos sutartį buvo ir tebėra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka ir turtinės teisės įkeitimu (b.l.19-25), kurio vertė ir apimtis yra pakankama prievolei grąžinti suteiktą kreditą užtikrinti. Ieškovė siekia suklaidinti teismą teiginiu, jog žemės sklypas ( - ) hipotekos sandorio metu buvo vienintelis UAB „Verantas“ turimas turtas. Šį teiginį paneigia įrodymų visuma byloje, iš kurių matyti, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Verantas“ turėjo ir kito nekilnojamojo turto (b.l. 19,24).

20Ieškovė byloje įrodinėjo, jog ieškovas ir atsakovas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Teismas su šiuo teiginiu nesutinka. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių pateiktų procesinių dokumentų matyti, jog UAB „Verantas“ privalėjo įkeisti UAB „Medicinos bankas“ pagal 2006 12 19 kredito sutarties Nr. LOAN 40174 sąlygas (sutarties 2.7.2 p.), (b.l. 110, 7 pastraipa). Ši aplinkybė taip pat paneigia ieškovės teiginius, jog atsakovė UAB „Verantas“ ir UAB „Medicinos bankas sudarydami sutartinės hipotekos sandorį (b.l. 17, 18) buvo nesąžiningi.

21Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (LR CPK 178 str.).

22Dėl prašymo skirti ieškovei baudą

23Byloje atsakovė UAB „Medicinos bankas“ teigė, kad ieškovė akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, veikia prieš teisingą ir greitą UAB „Medicinos bankas“ ir UAB „Serneta“ bylų nagrinėjimą ir išsprendimą, todėl prašė LR CPK 95 straipsnio pagrindu skirti baudą. Teismas sprendžia, kad šis prašymas nepagrįstas, kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovė pasinaudojo įstatymo nustatyta galimybe ir įstatymo nustatytomis priemonėmis ginti savo turtines teises. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė veikė prieš greitą bylos išnagrinėjimą.

24Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

25Nagrinėtoje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 09 03 nutartimi (b.l.47) buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės-išieškojimo iš BUAB „Verantas“ žemės sklypo ( - ) sustabdymas. Įstatymo leidėjas yra nustatęs, kad teismas, atmesdamas ieškinį, laikinųjų apsaugos priemonių klausimą turi išspręsti sprendimu (LR CPK 150 str. 2 d.). Byloje nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. B2-483-259/2013 Kauno apygardos teismas 2013 05 31 nutartimi yra panaikinęs visus areštus ir apribojimus BUAB „Verantas“ priklausančiam žemės sklypui ( - ), todėl šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimas nesprendžiamas.

26Dėl žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų

27Kadangi pagal įstatymo leidėjo teisinį reglamentavimą actio Pauliana pagrindu reiškiamas ieškinys yra turtinis, todėl atmetus ieškovės ieškinį, valstybei iš ieškovės priteistinas 19748 litų žyminis mokestis (LR CPK 96 str. 2 d.).

28Byloje nustatyta, kad valstybė patyrė 47, 21 litą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 1). Ieškinį atmetus, valstybei iš ieškovės priteistinos 47, 21 lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 92 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškovės UAB „Serneta“ ieškinį atmesti.

31Priteisti valstybei iš UAB „Serneta“ (į.k. 125327217) 47, 21 lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir 19748 lt žyminio mokesčio sumą, viso priteisti 19795, 21 lt sumą (devyniolika tūkstančių septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus ir 21 centą).

32Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Editai... 2. ieškovė ieškiniu prašo pripažinti 2006-12-19 UAB „Verantas“ ir UAB... 3. Ieškovė nurodė, jog 2004-11-09 ieškovė ir UAB „Verantas“ sudarė... 4. Atsakovė UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 107-112)... 5. Atsakovės BUAB „Verantas“ administratorius atsiliepimu į ieškinį (b.l.... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Išnagrinėjus bylą teismo posėdžio metu yra nustatytos tos faktinės... 8. Teismas pažymi, kad Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorius... 9. Teismas pažymi, kad LR CK 6. 66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos... 10. Teismas, ištyręs byloje surinktus rašytinius įrodymus, įvertinęs šalių... 11. Dėl ieškinio senaties ... 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovė įrodinėjo, kad apie ginčijamą sandorį,... 13. Byloje nustatyta, kad su ieškiniu į teismą ieškovė kreipėsi 2012 08 29... 14. Dėl ieškovo reikalavimo teisės pareikšti ieškinį actio Pauliana pagrindu... 15. Ieškovė byloje įrodinėjo, jog turi reikalavimo teisę į atsakovę, kuri... 16. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovė... 17. Dėl ieškinio nepagrįstumo ... 18. Teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės teismo posėdžio metu, įvertinęs... 19. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Verantas“ prieš sudarant... 20. Ieškovė byloje įrodinėjo, jog ieškovas ir atsakovas neprivalėjo sudaryti... 21. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 22. Dėl prašymo skirti ieškovei baudą ... 23. Byloje atsakovė UAB „Medicinos bankas“ teigė, kad ieškovė akivaizdžiai... 24. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 25. Nagrinėtoje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 09 03 nutartimi... 26. Dėl žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų... 27. Kadangi pagal įstatymo leidėjo teisinį reglamentavimą actio Pauliana ... 28. Byloje nustatyta, kad valstybė patyrė 47, 21 litą išlaidų, susijusių su... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 270 straipsniais,... 30. ieškovės UAB „Serneta“ ieškinį atmesti.... 31. Priteisti valstybei iš UAB „Serneta“ (į.k. 125327217) 47, 21 lt... 32. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali...