Byla B2-2491-259/2012
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atstovui Vytautui Sereikai, atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“ įgaliotam asmeniui Adelei Sokienei, pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ atstovui Valentui Margevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Serneta“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ bankroto byloje ir

Nustatė

2pareiškėja UAB „Serneta“ kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorių, prašydama patvirtinti jos 2 617 500 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje (b.l.16-17). Prašyme nurodoma, jog 2004-11-09 UAB „Serneta“ ir BUAB „Verantas“ sudarė paskolos sutartį (toliau - Sutartis) (b.l.18-19), kurios pagrindu UAB „Serneta“ paskolino UAB „Verantas“ 1 500 000 Lt. Pagal Sutartį suteiktą paskolą UAB „Verantas“ įsipareigojo gražinti iki 2005-11-09. Prievolės pagal Sutartį įvykdymas buvo užtikrintas UAB „Serneta“ naudai įkeičiant degalinę su parduotuve, unikalus Nr. ( - ), bei kiemo statinius (kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune, o taip pat 117 797 kv. m ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune, nuomos teisę pagal 1994-09-01 Valstybinė žemės nuomos sutartį Nr. 141 (toliau - Turtas) (b.l.20-23, 26-29). Suėjus Sutartyje nurodytam terminui, UAB „Verantas“ skolos negrąžino. Skola negrąžinta iki šiol. UAB „Serneta“ leidus, UAB „Verantas“ 2010-06-03 Turtą pardavė UAB „FINIENS“, tačiau Sutarties pagrindu įregistruotas Turto įkeitimas UAB „Serneta“ naudai išliko (b.l.24-25, 32-33). Pareiškėjos pareiškimo pateikimo dienai BUAB „Verantas“ pagal Sutartį yra negrąžinusi UAB „Serneta“ 1 500 000 Lt skolos. Vadovaujantis Sutarties 6 p., UAB „Verantas“ įsipareigojo mokėti UAB „Serneta“ 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti paskolintą sumą dieną. Todėl UAB „Verantas“ yra skolinga UAB „Serneta“ 540 000 Lt delspinigių (1 500 000 Lt (paskolos suma) x 0,2 procentų x 180 d. (vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d., delspinigiai skaičiuojami už 6 mėnesius)). Be to, vadovaudamasi CK 6.38 straipsnio 1 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, pareiškėja mano, jog UAB „Verantas“ privalo jai sumokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo 2005-11-09 (Sutartimi nustatytą paskolos grąžinimo diena) iki 2012-04-30 (data, kai įsiteisėjo Kauno apygardos teismo 2012-01-31 nutartis išketi UAB „Verantas“ bankroto bylą). Kadangi šis laikotarpis sudaro 77 mėnesius, pareiškėjos paskaičiavimais UAB „Verantas“ yra jai skolinga 577500 Lt palūkanų (1 500 000 Lt (paskolos suma) x 6 procentai/12 mėnesių x 77 mėnesiai). Tokiu būdu, pareiškėjos paskaičiavimais, bendras jos prašomas tvirtinti kreditorinis reikalavimas BUAB „Verantas“ sudaro 2 617 500 Lt (1 500 000 Lt paskolos suma + 540 000 Lt delspinigiai + 577 500 Lt palūkanos).

3Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorius prašo teismo dėl UAB „Serneta“ pareikšto 2 617 500 Lt finansinio reikalavimo tvirtinimo bankroto byloje spręsti savo nuožiūra (b.l.4-6). Administratorius nurodo, jog UAB „Serneta“ reiškiamas 2 617 500 Lt finansinis reikalavimas susidarė pagal 2004-11-09 paskolos sutartį, jis užtikrintas įkeitimu pagal hipotekos lakštą, identifikavimo Nr. ( - ), BUAB „Verantas“ įkeitus nuosavybės teise tuo metu turėtą nekilnojamąjį turtą - degalinę su parduotuve, unikalus Nr. ( - ), bei kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune, ir pagal įkeitimo lakštą, identifikavimo Nr. ( - ), įkeitus 117 797 kv. m ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune, nuomos teisę pagal 1994-09-01 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 141. UAB „Serneta“ leidus, UAB „Verantas“ įkeistą turtą 2010-06-03 pardavė UAB „FINIENS“, tačiau įregistruotas turto įkeitimas UAB „Serneta“ naudai išliko. Reiškiamą finansinį reikalavimą pagal įsiteisėjusią Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartį (b.l.42-44) atitinkamai sudaro: priteista negrąžinta paskolos suma – 1 500 000 Lt; priteista nesumokėtų palūkanų nuo 2005-11-09 iki 2011-08-04 už 68 mėnesius suma – 510 000 Lt; priteisti delspinigiai nuo paskolos už 180 d. – 540 000 Lt, iš viso 2 550 000 Lt. Administratorius nurodo, jog ši 2550000 Lt finansinio reikalavimo dalis pagrįsta paskolos sutarties sąlygomis, įsiteisėjusia teismo nutartimi dėl hipotekinio kreditoriaus teisės tenkinti savo finansinį reikalavimą iš įkeisto turto. Papildomai reiškiamas UAB „Serneta“ finansinis reikalavimas - nesumokėtos palūkanos už laikotarpį nuo 2011-08-04 iki 2012-04-30, t. y. už 9 mėnesius, sudaro 67 500 Lt (577 500 – 510 000 = 67 500 Lt) ir yra grindžiamas negrąžinta paskolos suma.

4Pasisakydamas dėl UAB „Serneta“ pareikšto finansinio reikalavimo, administratorius taip pat nurodo šias aplinkybes: pirma, įsiteisėjusios Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutarties vykdymas pagal išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-3609-285/2012 dėl 2 550 000 Lt išieškojimo iš įkeisto turto antstolės N. B. kontoros 2012-06-28 patvarkymu kartu su UAB Medicinos banko skundu perduotas Kauno miesto apylinkės teismui. Kauno miesto apylinkės teismas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs UAB Medicinos banko prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3609-285/2012, 2012-08-24 priėmė nutartį atsisakyti atnaujinti procesą (civilinė byla Nr. A2-11190-285/2012); antra, UAB „Serneta“ nepateikė 2012-06-20 administratoriaus prašomų pirminių apskaitos dokumentų, pagrindžiančių paskolos suteikimą, o pateikė pirminių apskaitos dokumentų dingimo faktą patvirtinančius dokumentus; trečia, 2012-07-04 raštu Nr. 2023 UAB Medicinos bankas teigia, kad jo turimais duomenimis ir dokumentais UAB „Serneta“ nepagrįstai pareiškė finansinį reikalavimą ir pateikė administratoriui šiuos dokumentus: 1) UAB „Verantas“ 2005-12-31 balansą, kurio įsipareigojimų dalyje mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 264 013 Lt (b.l.89). Administratoriaus nuomone, tai galėtų reikšti, kad balanse nėra apskaitytas įsipareigojimas UAB „Serneta“ 1 500 000 Lt sumai pagal paskolos sutartį; 2) UAB „Verantas“ 2008-03-31 balansą, kurio įsipareigojimų dalyje mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 823 961 Lt. Administratoriaus nuomone, tai galėtų reikšti, kad apskaityta arba UAB Medicinos bankui 2006-12-20 suteikta 1 574 800 Lt paskola, arba UAB „Serneta“ pagal 2004-11-09 paskolos sutartį suteikta 1 500 000 Lt paskola; 3) UAB „Serneta“ 2007-09-30 balansą, kurio turto dalyje apskaityta - po vienerių metų gautinos sumos sudaro 6 932 125 Lt, kitas finansinis turtas 2 965 800 Lt, bei UAB „Serneta“ direktoriaus pasirašytą raštą, kuriame nurodyta iš ko šios sumos susidaro. Administratoriaus nuomone, šio rašto skaičiai - po metų gautinos sumos - UAB „Žaidimų šalis ir partneriai“ 156 885 Lt + UAB „LNTV“ 37 135 Lt = 194 020 Lt nesutinka su nurodyta 6 932 125 Lt suma, nes rašte nurodytos sumos nesusideda teisingai ir neatitinka balanso; 4) UAB „Serneta“ 2008-03-31 balansą, kurio turto dalyje apskaityta - po vienerių metų gautinos sumos sudaro 194 020 Lt, kitas finansinis turtas 2 965 800 Lt, bei UAB „Serneta“ direktoriaus pasirašytą raštą, kuriame nurodyta, iš ko šios sumos susidaro. Sudėjus skolos sumas, gaunama 619718 Lt. Administratoriaus nuomone, rašto skaičiai - 619 718 Lt neatitinka balanso. Administratorius pažymi, jog pateikti dokumentai - balansai nėra patvirtinti, kaip to reikalauja Akcinių bendrovių įstatymas, ir esantys neatitikimai nepagrindžia banko teiginių; ketvirta, administratoriaus nuomone, UAB Medicinos banko pateikti dokumentai prie finansinio reikalavimo (2006-12-19 sutartis Nr. LOAN 40174, kurios punkte 2.3 - kredito paskirtis: projekto vykdymui pagal 2006-11-02 bendros veiklos sutartį, pasirašytą tarp UAB „Serneta“ ir UAB „Verantas“; 2006-12-20 UAB „Verantas“ sąskaitos išrašas, patvirtinantis 1 574 800 Lt paskolos suteikimą; 2006-12-20 UAB „Verantas“ mokėjimo pavedimas Nr.01 900 000 Lt ir 2006-12-20 mokėjimo pavedimas Nr. 02 674 800 Lt apie pinigų pervedimą UAB „Serneta“, patvirtinantis kredito panaudojimą pagal su UAB Medicinos banku sudarytą sutartį Nr. LOAN 40174) patvirtina, kad UAB Medicinos bankas parėmė UAB „Serneta“ ir UAB „Verantas“ bendrą veiklą pagal 2006-11-02 bendros veiklos sutartį, pasirašytą tarp UAB „Serneta“ ir UAB „Verantas“. Tačiau bendros veiklos sutarties nei viena šalis administratoriui nepateikė; penkta, UAB „Verantas“ hipoteka ir įkeitimo lakštas UAB „Serneta“ naudai įregistruota 2004-11-15 9.05 min. (atitinkamos žymos ant hipotekos lakšto, identifikavimo Nr. ( - ), ir įkeitimo lakšto, identifikavimo Nr. ( - )). Registras yra viešas ir UAB Medicinos bankui turėjo būti žinoma apie turto įkeitimą, kurio jis neginčijo, esant paskolos grąžinimo terminui 2005-11-09 iš UAB „Verantas“ į UAB „Serneta“, o atvirkščiai, pradėjo finansuoti UAB „Verantas“ veiklą, t. y. 2006-12-20 UAB Medicinos bankas suteikė paskolą UAB „Verantas“; šešta, tarp UAB „Serneta“ ir UAB Medicinos banko vyksta turtiniai teisminiai ginčai civilinėje byloje Nr. A2-11190-285/2012, kur UAB „Serneta“ reiškia savo turtines ir hipotekines teises, o UAB Medicinos bankas jas ginčija. Tarp šių kreditorių vyksta teisminis ginčas ir kitoje civilinėje byloje Nr. 2-421-151/2012, kuri iš Kauno miesto apylinkės teismo persiųstina nagrinėti Kauno apygardos teismui (ieškovė UAB Medicinos bankas, atsakovai UAB „Verantas“ ir UAB „FINIENS“, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Serneta“ ir notarė A. P.). Šioje byloje UAB Medicinos bankas teigia, jog tarp UAB „Serneta“ ir UAB „Verantas“ hipotekos teisiniai santykiai neegzistuoja, ir prašo sustabdyti priverstinį skolos išieškojimą iš buvusio UAB „Verantas“ nuosavybės teise turėto turto ( - ), Kaune. Dar nėra išnagrinėta byla, bet pateiktas prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą Kauno miesto apylinkės teisme, kur ieškovė UAB Medicinos bankas 2010-11-10 pateikė ieškinį atsakovams BUAB „Verantas“, UAB „FINIENS“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Šioje byloje prašoma taikyti restituciją ir grąžinti UAB „Verantas“ UAB „FINIENS“ parduotą nekilnojamąjį turtą ir valstybinės žemės nuomos teisę, adresu ( - ), Kaune. 2012-06-25 raštu Kauno miesto apylinkės teismas civilinę bylą Nr.2-421-151/2012 perdavė apeliacinės instancijos teismui - Kauno apygardos teismui kartu su atskiruoju skundu dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-05-21 nutarties; septinta, bankroto administratoriaus pareiga, numatyta ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkte, ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Bankroto administratorius savo veiksmais negali padaryti žalos kreditoriams, t. y. nei UAB Medicinos bankui, nei UAB „Serneta“, nei UAB „FINIENS“. Teisminiai ginčai savo esme yra turtinio pobūdžio ir administratoriaus šališkumas vieno ar kito kreditoriaus atžvilgiu, neturint kitų papildomų dokumentų ir BUAB „Verantas“ veiklos dokumentų, kurių analizė sudarytų galimybę administratoriui priimti savo nešališką sprendimą, gali būti vieno iš kreditorių siejama su administratoriaus civiline atsakomybe. Administratorius nurodo, jog jis neturi galimybės įvykdyti savo pareigos, numatytos ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte, todėl prašo teismo dėl UAB „Serneta“ pareikšto 2 617 500 Lt finansinio reikalavimo, užtikrinto įkeitimu, reiškiamo pagal įsiteisėjusią 2012-04-06 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, tvirtinimo bankroto byloje spręsti savo nuožiūra pagal byloje esančią medžiagą.

5Tretysis asmuo UAB Medicinos bankas prašo UAB „Serneta“ finansinio reikalavimo netvirtinti, kadangi jis yra akivaizdžiai nepagrįstas. Ieškovė nurodo, jog BUAB „Verantas“ bankroto byloje administratoriui jokie BUAB „Verantas“ buhalteriniai dokumentai perduoti nebuvo, kadangi buvęs direktorius A. N. juos yra „pametęs“. Ieškovė nurodo, jog BUAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ yra susiję asmenys. UAB „Verantas“ akcininke nuo 2005-01-06 iki 2011-07-15 buvo L. M. (b.l.59-64). UAB „Serneta“ direktoriumi nuo 2000-05-22 iki 2008-10-16 buvo A. M. (b.l.65-70), o akcininku nuo 2000-08-01 yra F. R., kuris kartu su L. M. turi sūnų S. R.. Šias aplinkybes taip pat patvirtina ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėta byla Nr. A-575-751-11. Be to, ir šiuo metu UAB „Serneta“ buveinė yra UAB „Verantas“ akcininkės L. M. gyvenamoji vieta (( - ), Vilnius). Paskolos sutartis priskiriama prie realinių sandorių, t. y. laikoma sudaryta nuo pinigų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Bet kokie paskolos suteikimą patvirtinantys įrodymai privalo būti tiesioginiai, o ne išvestiniai. Pagal LAT praktiką juridinių asmenų ūkinės operacijos įrodinėjamos tik leistinomis įrodinėjimo priemonėmis - finansinės apskaitos dokumentais: sąskaitomis faktūromis, kasos pajamų (išlaidų) orderiais, mokėjimo pavedimais ir kt. (LAT 2005-10-05 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-353/2005; LAT 2004-09-06 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-411/2004 ir kt.). Nesant pirminių buhalterinių dokumentų, patvirtinančių tai, kad paskola buvo suteikta, jokie išvestiniai dokumentai negali patvirtinti paskolos suteikimo fakto. Nesant tiesioginių įrodymų, UAB „Serneta“ negali tvirtinti, kad paskola buvo suteikta, todėl ir UAB „Serneta“ finansinis reikalavimas negali būti patvirtintas. UAB „Serneta“ negali pateikti jokių paskolos suteikimą patvirtinančių dokumentų, nes jų nėra. Kadangi paskolos santykiai yra tarp susijusių asmenų, UAB „Serneta“ teiginiai dėl paskolos suteikimo ir paskolos suteikimą patvirtinančių dokumentų dingimo vertintini kritiškai. Iš paskolos sutarties 4 p. matyti, kad BUAB „Verantas“ suteiktos paskolos suma turėjo būti grąžinta iki 2005-11-09, todėl atitinkama suma turėjo atsispindėti balanso B dalies II straipsnyje „per vienerius metus gautinos sumos“. Iš UAB Medicinos banko teismui pateikto UAB „Serneta“ balanso 2005-02-28 dienai (paskola turėjo būti suteikta iki 2005-02-01) matyti, jog balanse nurodytos 7 216 005 Lt dydžio gautinos sumos. Iš prie UAB „Serneta“ balanso pridėto atitinkamų sumų iššifravimo, pasirašyto vadovo ir vyr. buhalterės, matyti, kad į BUAB „Verantas“ UAB „Serneta“ jokių reikalavimo teisių neturi (b.l.71-73). Jokių skolinių santykių su UAB „Verantas“ neatspindi ir UAB „Serneta“ balansas 2006-06-30 dienai (b.l.74-76), kuriame reikalavimo teisė į BUAB „Verantas“ nenurodoma. Jokie skoliniai reikalavimai nenurodomi ir kituose finansiniuose dokumentuose – 2006-09-30, 2007-12-31 ir 2008-03-31 UAB „Serneta“ balansuose su priedais (b.l.77-88). Ieškovės nuomone, UAB „Serneta“ turint reikalavimą bankrutuojančiai UAB „Verantas“ (o ypač atsižvelgiant į tai, kad toks reikalavimas kildinamas iš paskolos sutarties), jis turėjo būti atspindėtas UAB „Serneta“ finansinėje atskaitomybėje (1 Verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė“). Tai, kad UAB „Serneta“ reikalavimas BUAB „Verantas“ neegzistuoja, patvirtina ir aplinkybė, jog atitinkamo dydžio finansiniai įsipareigojimai niekada nebuvo atspindimi ir BUAB „Verantas“ finansinėje atskaitomybėje. Iš ieškovės pateiktos UAB „Verantas“ finansinės atskaitomybės už 2005 metus (b.l.89) matyti, jog BUAB „Verantas“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai tesudaro 264 013 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 55 078 Lt. Atitinkamų įsipareigojimų (t. y. per vienerius metus mokėtinų sumų) dydis 2004-12-31 buvo 20 312 Lt, kas reiškia, jog ir 2004-12-31 jokios UAB „Serneta“ piniginės lėšos BUAB „Verantas“ skolintos nebuvo. Iš ieškovės pateiktos UAB „Verantas“ finansinės atskaitomybės už 2006 metus (b.l.90) matyti, kad per vienerius metus BUAB „Verantas“ mokėtinos sumos sudarė tik 81 136 Lt, kas yra gerokai mažiau nei 1 500 000 Lt. Pagal paskolos sutarties sąlygas paskola UAB „Serneta“ turėjo būti grąžinama ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paskolos sutarties sudarymo, todėl atitinkamų sumų neatspindėjimas UAB „Verantas“ finansinėje atskaitomybėje yra tiesioginis įrodymas, patvirtinantis, jog jokia paskola nebuvo suteikta (Finansinės atskaitomybės įstatymas, 1, 2, 18 Verslo apskaitos standartai).

6Tretysis asmuo Medicinos bankas nurodo, jog BUAB „Verantas“ ir UAB „FINIENS“ sudarė nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu UAB „FINIENS“ perėmė nekilnojamąjį turtą ir valstybinės žemės nuomos teisę (esančius ( - ), Kaune), įkeistus UAB „Serneta“ pagal ginčijamą paskolos sutartį. Ieškovė Kauno miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį actio Pauliana pagrindu (civilinės bylos Nr. 2-421-221/2012), kuriuo ginčija šį sandorį. Į bylą buvo pateikta 2010-06-03 tarp UAB „Verantas“ ir UAB „FINIENS“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis (b.l.91-100), kurios 1.6. punktu konstatuota, jog hipotekos UAB „Serneta“ atsisakys, kai turto pirkėjas pilnai atsiskaitys su pardavėju (pagrindas - 2010-06-03 UAB „Serneta“ sutikimas). Šio sutikimo ieškovė neturi, notarė A. P., tvirtinusi tarp UAB „Verantas“ ir UAB „FINIENS“ 2010-06-03 pirkimo-pardavimo sutartį ir 2010-08-31 susitarimą pakeisti sutartį, šį dokumentą atsisakė pateikti. Ieškovės vertinimu, šie dokumentai galėtų patvirtinti ieškovės teiginį, jog jokio reikalavimo UAB „Serneta“ neturėjo ir šiuo metu neturi. Ieškovė atkreipia dėmesį, jog ji Kauno apygardos teisme 2012-09-04 pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Serneta“ (b.l.104-109) pripažinti pasibaigusia sutartinę hipoteką (hipotekos kodas ( - )), kuria UAB „Verantas“ įkeitė UAB „Serneta“ naudai pastatą-degalinę, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statinius, unikalus Nr. ( - ), bei sutartinį įkeitimą, įkeitimo kodas ( - ), kuriuo UAB „Verantas“ įkeitė UAB „Serneta“ naudai valstybinės žemės nuomos teisę (civ. bylos Nr. 2-2452-230/2012). Šioje byloje bus nustatytos aplinkybės, ar UAB „Serneta“ suteikė paskolą (arba galbūt ją grąžino).

7Tretysis asmuo Medicinos bankas mano, teismas neturėtų tvirtinti UAB „Serneta“ finansinio reikalavimo dėl 540000 Lt delspinigių, kadangi 2010-10-31 skolų suderinimo aktu UAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ patvirtino, kad skola sudaro iš viso 1 500 000 Lt, ir nurodė, kad skola be palūkanų ir delspinigių. Be to, 0,2 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną dieną, yra akivaizdžiai per dideli (LAT 2003-11-05 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1070, LAT 2005-06-06 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-316, LAT 2005-09-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-394) ir, atsižvelgiant į viešojo intereso bankroto bylose buvimą, neturėtų būti patvirtinti. Paskolos sutarties 3 punktu UAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ susitarė, kad už suteiktą paskolą paskolos gavėjas BUAB „Verantas“ paskolos davėjui UAB „Serneta“ palūkanų nemoka. 2010-10-31 skolų suderinimo aktu UAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ taip pat patvirtino, jog 1 500 000 Lt skola yra be jokių palūkanų ir delspinigių. Ieškovė taip pat atkreipia teismo dėmesį, jog reikalavimams dėl palūkanų priteisimo taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 9 d.). UAB „Serneta“ praleidus ieškinio senatį ir su BUAB „Verantas“ susitarus, kad palūkanos nebus mokamos, yra pakankamas pagrindas netvirtinti UAB „Serneta“ finansinio reikalavimo dėl 577 500 Lt palūkanų. Ieškovės nuomone, visos jos nurodytos aplinkybės patvirtina, jog UAB „Serneta“ nepagrįstai reiškia finansinį reikalavimą, kadangi UAB „Serneta“ jokio reikalavimo UAB „Verantas“ atžvilgiu pagal sudarytą paskolos sutartį neturi, todėl atitinkamai neturi ir jokio reikalavimo į prašomas priteisti palūkanas ir delspinigius.

8Pareiškėjos UAB „Serneta“ prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas dalinai.

9Nustatyta, kad UAB „Serneta“ kreipėsi į bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorių, prašydama patvirtinti jos 2 617 500 Lt kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje (b.l.16-17).

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004-11-09 UAB „Serneta“ ir BUAB „Verantas“ sudarė paskolos sutartį (toliau - Sutartis) (b.l.18-19), kurios pagrindu UAB „Serneta“ paskolino UAB „Verantas“ 1 500 000 Lt sumą. Pagal Sutartį suteiktą paskolą UAB „Verantas“ įsipareigojo gražinti iki 2005-11-09. Suėjus Sutartyje nurodytam terminui, UAB „Verantas“ skolos negrąžino. Skolos bankrutuojanti bendrovė UAB „Verantas“ „Sernetai“ negrąžino ir iki šiol.

11Teismas sprendžia, kad reiškiamas kreditoriaus finansinis reikalavimas yra pagrindžiamas šiais rašytiniais įrodymais: įsiteisėjusia Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi (b.l.120-122), paskolos sutartimi (b.l. 18, 19) papildomu susitarimu priedu prie 2004 11 09 paskolos sutarties (b.l. 123), kasos pajamų orderiais (b.l. 124-126), pagal kurią tvirtintiną reikalavimo sumą sudaro negrąžinta paskolos suma – 1 500 000 Lt; nesumokėtų palūkanų nuo 2005-11-09 iki 2011-08-04 už 68 mėnesius suma – 510 000 Lt; teismo nutartyje užfiksuoti delspinigiai nuo paskolos sumos už 180 d. – 540 000 Lt, iš viso 2 550 000 Lt suma. Tokio dydžio reikalavimas yra pagrindžiamas įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, kuris yra nepanaikintas nepakeistas ir nenuginčytas įstatymo nustatyta tvarka, todėl ši kreditorinio reikalavimo dalis pagrįsta ir tvirtintina nagrinėjamu atveju.

12Teismas atmeta UAB Medicinos bankas argumentus, jog neturėtų būti tvirtinamas UAB „Serneta“ finansinis reikalavimas dėl 540000 Lt delspinigių, kadangi 2010-10-31 skolų suderinimo aktu UAB „Verantas“ ir UAB „Serneta“ patvirtino, kad skola sudaro iš viso 1 500 000 Lt, skola be palūkanų ir delspinigių, be to, 0,2 proc. dydžio delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną dieną, yra akivaizdžiai per dideli. Šie trečiojo asmens motyvai prieštarauja minėtoms Kauno miesto apylinkės teismo 2012 04 06 nutarties išvadoms, ši nutartis kaip minėta įsiteisėjusi, yra vykdoma, ji turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamu atveju, todėl UAB Medicinos bankas prašymas netenkinti kreditorinio reikalavimo dalyje dėl 540000 Lt delspinigių yra atmestini.

13Teismas atmeta trečiojo asmens „Medicinos bankas“ motyvus ir argumentus, jog kreditorinis reikalavimas yra nepagrįstas, nes BUAB „Verantas“ bankroto byloje administratoriui jokie BUAB „Verantas“ buhalteriniai dokumentai perduoti nebuvo, kadangi buvęs direktorius A. N. juos yra „pametęs“. Teismas nagrinėjamoje byloje nustatė tą aplinkybę, kad BUAB „Verantas“ bankroto byloje yra duomenų, kad ne visi bankrutuojančios bendrovės buhalteriniai dokumentai po bankroto bylos iškėlimo buvo perduoti įmonės bankroto administratoriui, nes bendrovės direktorius yra išvykęs gyventi į Baltarusiją, tačiau teismo išvardintų šioje nutartyje rašytinių įrodymų pakanka, kad padaryti išvadą, jog UAB „Serneta“ kreditorinis reikalavimas pagrįstas, o jo 2 550 000 Lt dydis įrodytas įsiteisėjusia teismo nutartimi, šalių pateiktais rašytiniais įrodymais nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu.

14UAB „Serneta“ taip pat prašė patvirtinti 67500 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro skaičiuojama 6 procentų palūkanų suma nuo negrąžintos paskolos sumos už laikotarpį nuo 2011 08 04 (Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartimi nurodytos palūkanų skaičiuotos datos) iki 2012 04 30 (bankroto bylos iškėlimo dienos), viso už 9 mėnesius. Medicinos bankas atkreipė teismo dėmesį, jog reikalavimams dėl palūkanų priteisimo taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 9 d.). Bankas teigia, kad UAB „Serneta“ praleido ieškinio senatį ir su BUAB „Verantas“ susitarė, kad palūkanos pagal paskolos sutartį nebus mokamos, todėl mano jog yra pakankamas pagrindas netvirtinti UAB „Serneta“ finansinio reikalavimo dėl 67500 Lt palūkanų sumos.

15Teismas šioje ginčo dalyje sprendžia, kad UAB „Serneta“ reikalavimas patvirtinti 67500 Lt kreditorinio reikalavimo sumą yra netenkintinas. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog nors prievolė grąžinti skolą yra tęstinė, tačiau kreditorius gali reikalauti priteisti iš skolininko palūkanas ne daugiau nei už penkerių metų laikotarpį (LR CK 1.125 str. 9 d.). Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, jog UAB „Sernetai“ Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 įsiteisėjusia nutartimi yra patvirtintas ir vykdomas reikalavimas dėl 510 000 lt procesinių palūkanų išieškojimo už laikotarpį nuo prievolės grąžinti 1500000 lt paskolą neįvykdymo (2005 11 09) iki kreditoriaus kreipimosi į teismą dėl priverstinio išieškojimo dienos (2011 08 04), t. y. už 68 mėnesių laikotarpį, todėl papildomas prašymas patvirtinti kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje už 9 mėnesius prieštarauja LR CK 1.125 straipsnio 9 dalies nuostatoms ir todėl yra atmestinas.

16Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu, teismas patvirtina UAB „Serneta“ 2 550 000 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Verantas“ bankroto byloje.

17Negali būti pagrindu netvirtinti bankroto byloje pareikšto bendrovės „Serneta“ kreditorinio reikalavimo suinteresuoto asmens teiginys, jog BUAB „Verantas“ bankroto byloje administratoriui jokie BUAB „Verantas“ buhalteriniai dokumentai perduoti nebuvo, kadangi buvęs direktorius A. N. juos yra „pametęs“. Teismas nagrinėjamoje byloje nustatė tą aplinkybę, kad BUAB „Verantas“ bankroto byloje yra duomenų, kad ne visi bankrutuojančios bendrovės buhalteriniai dokumentai po bankroto bylos iškėlimo buvo perduoti įmonės bankroto administratoriui, nes bendrovės direktorius yra išvykęs gyventi į Baltarusiją, tačiau teismo išvardintų šioje nutartyje rašytinių įrodymų pakanka, kad padaryti išvadą, jog UAB „Serneta“ kreditorinis reikalavimas pagrįstas, o jo 2 550 000 Lt dydis įrodytas.

18Teismas nustatė, kad prievolės pagal Sutartį įvykdymas buvo užtikrintas UAB „Serneta“ naudai įkeičiant UAB „Verantas“ degalinę su parduotuve, unikalus Nr. ( - ), bei kiemo statinius (kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune, o taip pat 117 797 kv. m ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune, nuomos teisę pagal 1994-09-01 Valstybinė žemės nuomos sutartį Nr. 141 (toliau - Turtas) (b.l.20-23, 26-29). UAB „Serneta“ leidus, UAB „Verantas“ 2010-06-03 Turtą pardavė UAB „FINIENS“, tačiau Sutarties pagrindu įregistruotas Turto įkeitimas UAB „Serneta“ naudai išliko (b.l.24-25, 32-33), iš įkeisto turto kaip paaiškėjo iš pateiktos Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutarties yra pradėta priverstinio vykdymo procedūra.

19Kadangi teismas nustatė tą faktą, jog bendrovės „Serneta“ kreditorinis reikalavimas yra užtikrintas hipoteka įkeistu turtu, šis kreditorinis reikalavimas tvirtintinas įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimų dalyje.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 20 str.,

Nutarė

21įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:

22patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ (įmonės kodas 133760168) bankroto byloje UAB „Serneta“ 2 550 000 Lt kreditorinį reikalavimą.

23Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Vilijai... 2. pareiškėja UAB „Serneta“ kreipėsi į bankrutuojančios UAB... 3. Bankrutuojančios UAB „Verantas“ administratorius prašo teismo dėl UAB... 4. Pasisakydamas dėl UAB „Serneta“ pareikšto finansinio reikalavimo,... 5. Tretysis asmuo UAB Medicinos bankas prašo UAB „Serneta“ finansinio... 6. Tretysis asmuo Medicinos bankas nurodo, jog BUAB „Verantas“ ir UAB... 7. Tretysis asmuo Medicinos bankas mano, teismas neturėtų tvirtinti UAB... 8. Pareiškėjos UAB „Serneta“ prašymas dėl kreditorinio reikalavimo... 9. Nustatyta, kad UAB „Serneta“ kreipėsi į bankrutuojančios UAB... 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004-11-09 UAB „Serneta“ ir BUAB... 11. Teismas sprendžia, kad reiškiamas kreditoriaus finansinis reikalavimas yra... 12. Teismas atmeta UAB Medicinos bankas argumentus, jog neturėtų būti... 13. Teismas atmeta trečiojo asmens „Medicinos bankas“ motyvus ir argumentus,... 14. UAB „Serneta“ taip pat prašė patvirtinti 67500 Lt dydžio kreditorinį... 15. Teismas šioje ginčo dalyje sprendžia, kad UAB „Serneta“ reikalavimas... 16. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu, teismas... 17. Negali būti pagrindu netvirtinti bankroto byloje pareikšto bendrovės... 18. Teismas nustatė, kad prievolės pagal Sutartį įvykdymas buvo užtikrintas... 19. Kadangi teismas nustatė tą faktą, jog bendrovės „Serneta“ kreditorinis... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., ĮBĮ 20 str.,... 21. įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimai:... 22. patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Verantas“ (įmonės kodas... 23. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti duodamas...