Byla 2A-2323/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų, trečiasis asmuo –uždaroji akcinė bendrovė „Energesman“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ atsisakymą nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-4997-590/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų, trečiasis asmuo –uždaroji akcinė bendrovė „Energesman“, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „BioWaste Technologies“ kreipėsi į teismą, prašydamas: pripažinti negaliojančiais UAB „VAATC“ priimtus sprendimus dėl UAB „BioWaste Technologies“ pasiūlymo atmetimo ir pretenzijos atmetimo; pripažinti negaliojančiu UAB „VAATC“ priimtą sprendimą dėl UAB „Energesman“ pasiūlymo paskelbimo laimėjusiu; priteisti iš atsakovo UAB „VAATC“ ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimu ieškinį atmetė.

4Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,BioWaste Technologies“ prašė panaikinti šį teismo sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,VAATC“ prašė šio skundo netenkinti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, pateikė tokias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Energesman“ prašė skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7Ieškovas UAB „BioWaste Technologies“ apeliacinės instancijos teismui pateikė pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo, prašė apeliacinį procesą nutraukti, nurodė, kad jam yra žinomos apeliacinio skundo atsisakymo procesinės pasekmės.

8Prašymas tenkintinas.

9Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. lapkričio 8 d. buvo gautas ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimo, kuriuo. Šiame pareiškime patvirtinama, jog ieškovui yra žinomos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog ieškovui yra žinoma, kad vadovaujantis CPK 308 straipsnio 2 dalimi, apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį pakartotinai paduoti neturi teisės.

10CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta apelianto teisė atsisakyti paduoto apeliacinio skundo. Ši teisė rašytinio proceso metu gali būti įgyvendinama iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Šios teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, nes apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva, kai šis įgyvendina procesinę teisę atsisakyti inicijuoto apeliacinio proceso. Apeliacinio skundo atsisakymas nėra besąlyginis pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 308 straipsnio 1 dalis).

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto (ieškovo) pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo paduotas proceso įstatyme nustatyta tvarka (CPK 308 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad apeliacinio skundo atsisakymu būtų pažeistos dalyvaujančių byloje asmenų teisės ar viešasis interesas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 straipsnio 2 dalis).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

13CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, vadovaujantis šiomis sąlygomis, konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis, atsisakoma ieškinio arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir apeliantui atsisakant paduoto apeliacinio skundo. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant į šalių procesinio lygiateisiškumo principą (CPK 17 straipsnis), taip pat į tai, kad, taip sprendžiant žyminio mokesčio grąžinimo klausimą, iš dalies įgyvendinamas vienas civilinio proceso tikslų – skatinamas kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, 2012 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012). Taigi apeliantui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios atsisakius pareikšto apeliacinio skundo, jam grąžinamas visas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą – 1 000 Lt (5 t., 104 b. l.).

14Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad ieškovas atsisakė apeliacinio skundo bei nepateikė argumentų apie apeliacinio skundo atsisakymo priežastis, nusprendžia, kad atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą būtent dėl netinkamo ieškovo procesinio elgesio. Todėl vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, dalis atsakovo patirtų išlaidų (1 500 Lt) advokato pagalbai už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą priteisiamos atsakovui iš ieškovo (CPK 302 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

16Priimti ieškovo UAB „BioWaste Technologies“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4997-590/2013, atsisakymą ir apeliacinį procesą nutraukti.

17Grąžinti atsakovui UAB „BioWaste Technologies“ (įmonės kodas 302508274) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2013 m. rugsėjo 23 d. mokėjimo pavedimu Nr. 322 AB banke ,,Swedbank“.

18Priteisti atsakovui UAB ,,VAATC“ (įmonės kodas 112029270, buveinės) iš ieškovo UAB „BioWaste Technologies“ (įmonės kodas 302508274) 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai