Byla 2S-1757-480/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. Ž., A. P., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. K. ir U. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2992-571/2017 pagal pareiškėjų A. K. ir U. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė S. Ž., A. P., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjos A. K. ir U. K. pateikė skundą dėl antstolės S. Ž. veiksmų, prašydamos panaikinti 2017-03-10 antstolės patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) dėl areštuoto turto vertės, priimti patvarkymą dėl turto perkainojimo įkainoto turto vertei pasikeitus vykdymo proceso metu. Pareiškėjos nurodė, kad antstolė skundžiamu patvarkymu nustatė, jog 177/517 dalies žemės sklypo vertė yra 2160,00 Eur, o namų valdos, susidedančios iš žemės sklypo ir jame esančių statinių – 20300,00 Eur. Skundžiamu patvarkymu nebuvo įvertinta antstolei pateikta, įrodymais pagrįsta informacija apie vykdymo proceso metu įkainoto turto vertės pasikeitimą. 2017-03-01 antstolei buvo pateiktas pareiškėjų prašymas dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, kuriame nurodyta, kad 2017-02-27 antstolei pranešta apie vykdymo proceso metu įkainoto turto vertės pasikeitimą, nes sodyboje, adresu ( - ), ūkinės paskirties pastatas rekonstruotas į gyvenamosios paskirties patalpas, į rekonstrukciją investuota apie 20 000,00 Eur. Skolininkės prašė, kad nustatant turto vertę būtų įvertinti vykdymo proceso metu įvykę turto vertės pasikeitimai ir nurodė vieną iš CPK 681 str. 1 d. nurodytų areštuoto turto įkainojimo būdų (ekspertizę). Jokių veiksmų, išskyrus tai, kad perrašė 2016-09-07 jos priimtą analogišką patvarkymą dėl areštuoto turto vertės, antstolė neatliko. Antstolei buvo pateiktas įsiteisėjęs 2016-12-12 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-4080-644/2016, kuriuo teismas pareiškėjo V. K. prašymą patenkino ir terminą savavališkos statybos padariniams šalinti pratęsė iki 2018-08-25. Nepagrįsti antstolės argumentai, jog skolininkės prašo skirti pakartotinę ekspertizę, taip pat paaiškinimai, kad 2015 metais atliekant turto vertinimą, namų valda buvo įvertinta atsižvelgiant į joje savavališkai pastatytus statinius.
 2. Antstolė S. Ž. 2017-03-30 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjų skundą ir skundą kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. ( - ) ir ( - ) persiuntė Marijampolės rajono apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad atliekant vykdymo veiksmus, buvo areštuotas pareiškėjoms priklausantis nekilnojamasis turtas. 2015-08-17 VĮ Registrų centras Marijampolės filialo Turto vertinimo skyrius, vykdydamas antstolio patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti, įvertino areštuotą turtą. 2015 metais atliekant turto vertinimą namų valda buvo įvertinta atsižvelgiant į joje savavališkai pradėtus statyti statinius. Iki šios dienos savavališkai pastatyti statiniai nėra įteisinti, todėl jokios pridėtinės vertės jie nesukuria. Pakartotinės ekspertizės skyrimas būtų pertekliniai vykdymo veiksmai, kadangi vertinimas turtui jau buvo užsakytas ir atliktas antstolių kontoros lėšomis, kurių skolininkės iki šios dienos dar nėra padengusios. Nustatyta turto vertė nei išieškotojai, nei antstolei abejonių nekelia.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi atmetė pareiškėjų A. K. ir U. K. skundą dėl antstolės S. Ž. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ).
 2. Teismas nurodė, kad VĮ Registrų centras, atlikęs nekilnojamojo turto įvertinimo ekspertizę, surašė nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721. Turto vertinimą atliko kvalifikuoti VĮ Registrų centro Marijampolės filialo Turto vertinimo skyriaus specialistai. Byloje nėra duomenų dėl ekspertizės netikslumo, neatitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2015-12-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-601-601/2015 bei Kauno apygardos teismo 2017-02-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-409-173/2017 yra pasisakyta dėl ankstesnių pareiškėjų skundų dėl tų pačių vertinimo ataskaitų ir kuriose teismas nenustatė jokių pažeidimų. Nors skolininkės teigia, kad yra būtina perįkainoti turtą dėl atliktos pastatų rekonstrukcijos, tačiau iki šios dienos savavališkai pastatyti statiniai nėra įteisinti, todėl faktinė pastatų rekonstrukcija jokios pridėtinės vertės nesukuria, kol nėra juridiškai įregistruota. Kauno apygardos administracinio teismo 2016-12-12 nutartis administracinėje byloje Nr. 1-4080-644/2016 nepagrindžia turto vertės padidėjimo. Kitų objektyvių įrodymų paneigiančių ar keliančių pagrįstą abejonę turto vertinimo išvadoje nustatyta skolininkėms priklausančio turto verte pareiškėjos nepateikė. Antstolė patvarkymuose dėl areštuoto turto vertės išaiškino skolininkėms, jog nesutinkant su nustatyta areštuoto turto verte, vadovaujantis CPK 682 str. yra galimybė užsakyti pakartotinę areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę. Teismas sprendė, kad skolininkės yra tinkamai informuotos apie teisę užsakyti pakartotinę areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę, kuri gali būti atlikta į antstolio depozitinę sąskaitą pervedus sumą reikalingą sumokėti ekspertams už ekspertizės atlikimą bei pateikti prašymą, atitinkantį įstatyme numatytus reikalavimus. Antstolei nesant pagrįstų duomenų apie pasikeitusią turto vertę, nėra jokio pagrindo abejoti atliktos ekspertizės rezultatais dėl turto vertės ir pagal pareiškėjų 2017-02-15 ir 2017-02-28 prašymus skirti pakartotinę ekspertizę. Atitinkamai nėra teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą antstolės 2017-03-10 patvarkymą.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjos A. K. ir U. K. prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjų skundą patenkinti, 2017 m. kovo 10 d. antstolės S. Ž. patvarkymą ( - ) dėl areštuoto turto vertės panaikinti, įpareigoti antstolę priimti patvarkymą dėl turto perkainojimo vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus; priimti naujus įrodymus: 2017 m. kovo 24 d. antstolei S. Ž. pateikto prašymo dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ir sumos ekspertizei apmokėti sumokėjimo atidėjimo su priedais kopiją, 2016 m. gruodžio 12 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo kopiją, Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcijos prie AM savavališkos statybos akto kopiją (b. l. 42-48). Atskirąjį skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas neatliko antstolės dokumentų kontrolės ir padarė nepagrįstą išvadą, kad 2015-08-21 antstolė išsiuntė Turto vertės nustatymo ataskaitų kopijas, kurios skolininkėms įteiktos asmeniškai. Antstolė išsiuntė tik Turto vertinimo ataskaitų išvadas (po vieną lapą) ir ji buvo įteikta tik vienai U. K., todėl pareiškėjos neturėjo galimybės su jomis susipažinti ir dėl šios priežasties negalėjo pareikšti motyvuotų prieštaravimų dėl turto vertės, kas sudarytų teisinį pagrindą prašyti iš naujo nustatyti turto vertę.
  2. Antstolė skundžiamame patvarkyme nustatydama turto vertę, tik imitavo turto perkainojimą ir paliko tą pačią, turto vertinimo ataskaitomis, kuriomis buvo nustatyta turtinių teisių į nekilnojamąjį turtą vertė, nustatytą vertę. Turto perkainojimas reiškia turto vertės padidėjimą arba sumažėjimą, neaišku kodėl 2015 m. vertinant skolininkių turtines teises į nekilnojamąjį turtą antstolė patvarkymu skyrė ekspertizę, o dabar perkainavimą atliko pati.
  3. Teismas neatsižvelgė į skolininkių antstolei nuolat teikiamą informaciją apie pasikeitusią turto vertę. Tokios informacijos gavimas, kaip keliantis abejonių dėl nustatytos turto vertės faktas, įpareigoja antstolę perkainoti turtą. Nei viename iš šių antstolei pateiktų dokumentų skolininkės neprašė pakartotinės ekspertizės skyrimo, bet prašė antstolę įvertinti vykdymo proceso metu dėl objektyvių priežasčių (atliktos ūkinės paskirties pastato rekonstrukcijos į gyvenamosios paskirties pastatą) padidėjusią turto vertę, t. y. atlikti turto perkainojimą CPK 681 str. nustatyta tvarka.
  4. Teismas skundžiamą nutartį grindė išimtinai antstolės 2017-03-30 patvarkyme ir po skundžiamo patvarkymo priėmimo vykusiame susirašinėjime nurodytomis aplinkybėmis, todėl skolininkės prašo priimti naujus įrodymus, kurie patvirtina, kad skolininkės prašyme nenurodo, jog jos šiuo metu vykdo areštuotos namų valdos rekonstrukciją, kad rekonstrukciją vykdė jų tėvas V. K. ir kad rekonstrukcijos darbai buvo nutraukti jau 2015 m. balandžio mėnesį.
  5. Teismo išvada, kad faktinė pastatų rekonstrukcija jokios pridėtinės vertės nesukuria, kol nėra juridiškai įregistruota, bei, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2016-12-12 nutartis nepagrindžia turto vertės padidėjimo - prieštarauja kasacinio teismo praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008). Parduodamo iš varžytynių turto vertė turi būti nustatyta atsižvelgiant tiek į žemė sklypo, tiek ir į Nekilnojamojo turto registre neįregistruoto statinio vertes.
 2. Suinteresuotas asmuo A. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Pareiškėjos, gavusios ataskaitų išvadas ir norėdamos susipažinti su pilnomis ataskaitomis, tokią teisę turėjo ir galėjo ją įgyvendinti kreipdamosi į antstolę, tačiau pačios tokių veiksmų nesiėmė.
  2. Vykdomąją bylą vykdo antstolis, todėl būtent jam turi kilti abejonių dėl turto vertės, kad priimtų sprendimą dėl turto perkainojimo. Pareiškėjos turėjo teisę pasinaudoti CPK 682 str. 2 ir 3 d. numatyta galimybe skirti turto vertės pakartotinę ekspertizę, sumokant už ekspertizės atlikimą. Neatlikus pakartotinės ekspertizės, antstolė pagrįstai turto vertei nustatyti vadovavosi VĮ Registrų centro parengtomis nekilnojamojo turto ataskaitomis.
  3. Privalomas nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius surašytas dar 2015-11-25, ir nėra įvykdytas iki šios dienos, todėl tikėtina, jog nebus įvykdytas ir iki 2018-08-25. Šiai dienai nesant statinių teisinės registracijos, nėra galimybės ir pareigos jų įvertinti, kadangi ateityje jie gali būti nugriauti.
  4. Pareiškėjų pateikti naujus įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, jos nepagrindžia būtinybės juos priimti dabar bei nenurodo, kodėl jie nebuvo pateikti anksčiau, todėl pateikiami įrodymai neturėtų būti priimami, kadangi užvilkins bylos nagrinėjimą. Didžioji dalis įrodymų susiję su savavališkos statybos nustatymu, kas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1d.). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

10Dėl turto vertės nustatymo

 1. Byloje nustatyta, kad antstolės S. Ž. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-10-17 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-81-570/2012 dėl 14 348,64 Eur išieškojimo iš skolininkės E. K. išieškotojos A. P. naudai bei vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-10-17 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-81-570/2012 dėl 1478,42 Eur išieškojimo iš skolininkės E. K. valstybės naudai. Atliekant vykdymo veiksmus, skolininkė E. K. ( - ) mirė. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-11-25 nutartimis civilinėse bylose Nr. 2-5445-301/2014 ir Nr. 2-5446-399/2014 skolininkė E. K. pakeista jos palikimą priėmusiomis A. K. ir U. K.. Antstolės 2015-06-02 turto arešto aktu areštuotos skolininkėms A. K. ir U. K. priklausančios turtinės teisės į nekilnojamąjį turtą, taip pat 2015-06-02 patvarkymu paskirta ekspertizė nekilnojamojo turto: 177/517 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); lauko virtuvės, unikalus Nr. ( - ); tvarto, unikalus Nr. ( - ); ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ); kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), vertei nustatyti, ekspertizę pavedant atlikti VĮ Registrų centro Turto vertinimo skyriui (vykd. bylos Nr. ( - ) 1 t. b. l. 125-126). 2015-08-17 parengtos nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721, kuriose turtas įvertintas sekančiai: 177/517 dalies žemės sklypo, adresu ( - ) – 2160,00 Eur; žemės sklypas, gyvenamasis namas, lauko virtuvė, tvartas, ūkinis pastatas, kiemo rūsys ir kiemo statiniai, adresu ( - ) – 20300,00 Eur. Turto vertės nustatymo ataskaitų kopijos įteiktos pasirašytinai skolininkei U. K. 2015-08-28 (vykd. bylos Nr. ( - ) 1 t. b. l. 135). Apeliantės pateikė antstolei skundą, prašydamos panaikinti minėtas Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721. Apeliančių skundas teismo buvo atmestas, Kauno apygardos teismas 2015-12-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-601-601/2015 pasisakydamas dėl tų pačių vertinimo ataskaitų, nurodė, kad vien tik ataskaitose nurodytas vertinimo atlikimo tikslas nereiškia, kad iš esmės įtakojamas vertinamo turto vertės dydis (vykd. bylos Nr. ( - ) 1 t. b. l. 161-164).
 2. Antstolė 2016-04-04 Turto arešto aktu areštavo apeliantėms priklausantį turtą, taip pat 2016-09-07 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės, vadovaudamasi Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721, nustatė pradinę areštuoto turto kainą (vykd. bylos Nr. ( - ), 2 t. b. l. 111-113, 142-143). Pareiškėjos, nesutikdamos su nustatyta turto verte, pateikė skundą dėl antstolės 2016-09-07 patvarkymo ir 2016-04-04 turto arešto akto. Skundas atmestas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016-10-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-5390-985/2016, kurią Kauno apygardos teismas 2017-02-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-409-173/2017, atmetęs apeliančių atskirąjį skundą, paliko nepakeistą (vykd. bylos Nr. ( - ), 2 t. b. l. 167-172, 186-189). Pareiškėjos antstolei 2017-02-27 pateikė prašymą dėl areštuoto turto vertės pasikeitimo bei 2017-03-01 pateikė prašymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, kuriame prašė vadovaujantis CPK 681 str. 2 d., nustatant turto vertę, įvertinti vykdymo proceso metu įvykusius turto vertės pasikeitimus (vykd. bylos Nr. ( - ), 2 t. b. l. 184, 181). Antstolė 2017-03-10 patvarkymu pareiškėjų prašymu netenkino, nustatė, kad 177/517 dalies žemės sklypo, adresu ( - ), vertė yra 2160,00 Eur; namų valdos, susidedančios iš žemės sklypo, gyvenamojo namo, lauko virtuvės, tvarto, ūkinio pastato, kiemo rūsio ir kiemo statinių, adresu ( - ) – 20300,00 Eur (vykd. bylos Nr. ( - ), 2 t. b. l. 191-192). Pareiškėjos pateikė skundą dėl antstolės 2017-03-10 patvarkymo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2017-05-09 nutartimi pareiškėjų skundą dėl antstolės veiksmų atmetė.
 3. Apeliantės atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog turto vertės nustatymo ataskaitų kopijos skolininkėms įteiktos asmeniškai, kadangi antstolė išsiuntė tik Turto vertinimo ataskaitų išvadas ir siunta buvo įteikta tik vienai U. K., todėl pareiškėjos neturėjo galimybės su jomis susipažinti ir dėl šios priežasties negalėjo pareikšti motyvuotų prieštaravimų dėl turto vertės, kas sudarytų teisinį pagrindą prašyti iš naujo nustatyti turto vertę. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliančių argumentais nesutinka.
 4. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitų kopijos įteiktos pasirašytinai skolininkei U. K. 2015-08-28 (vykd. bylos Nr. ( - ) 1 t. b. l. 135). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad įteikus antstolės siųstus dokumentus vienai iš skolininkių, kurių gyvenamosios vietos adresas sutampa, laikytina, kad dokumentai abiem skolininkėms įteikti tinkamai (CPK 123 str. 3 d.). Be to, skolininkės turi teisę susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, taip pat privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 643 str. 1 d. 2 p., 644 str. 4 p.). Apeliantės buvo pateikusios skundą dėl minėtų Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitų Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721, todėl atskirojo skundo argumentai, kad apeliantės negalėjo pareikšti motyvuotų prieštaravimų dėl turto vertės, kas sudarytų teisinį pagrindą prašyti iš naujo nustatyti turto vertę, yra visiškai nepagrįsti.
 5. Apeliantės atskirąjį skundą iš esmės grindžia argumentais, kad teismas neatsižvelgė į jų antstolei nuolat teikiamą informaciją apie pasikeitusią turto vertę, į tai, kad apeliantės nei viename iš antstolei pateiktų dokumentų neprašė pakartotinės ekspertizės skyrimo CPK 682 str. pagrindais, bet prašė antstolę įvertinti vykdymo proceso metu dėl objektyvių priežasčių (atliktos ūkinės paskirties pastato rekonstrukcijos į gyvenamosios paskirties pastatą) padidėjusią turto vertę, t. y. atlikti turto perkainojimą CPK 681 str. nustatyta tvarka.
 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.).
 7. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CKP 681 str. 1 d.). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 str. 2 d.). Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 str. 2 d.), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 str. 1 d., CPK 682 str. 3 d.). Tačiau visais atvejais tik antstoliui suteikta teisė spręsti dėl ekspertizės skyrimo reikalingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010).
 8. Kaip nustatyta iš vykdomosios bylos duomenų bei minėta šios nutarties 11 punkte, antstolė 2015-06-02 patvarkymu paskyrė ekspertizę nekilnojamojo turto vertei nustatyti, ekspertizę pavedė atlikti VĮ Registrų centro Turto vertinimo skyriui, kuris 2015-08-17 parengė Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitas Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721. Jei kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų nekilnojamojo turto vertinimą laikoma, kad tokia turto vertinimo ataskaita turo oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 str. 2 d.), taigi turi didesnę įrodomąją galią, todėl tokia turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010).Nagrinėjamu atveju VĮ Registrų centro Turto vertinimo skyriaus Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721 nėra nuginčytos įstatymų nustatyta tvarka, apeliančių skundai dėl antstolės patvarkymų, kuriais nustatyta nekilnojamojo turto kaina, remiantis šiomis ataskaitomis, yra atmesti. Todėl antstolė, 2017-03-10 patvarkymu nustatydama areštuoto turto vertę, pagrįstai vadovavosi VĮ Registrų centro Turto vertinimo skyriaus vertinimo Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis (CPK 681 str. 4 d.).
 9. CPK 681 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas – užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliančių argumentais, kad tinkamas ir teisingas areštuoto turto įkainojimas yra antstolio pareiga, tačiau nagrinėjamoje byloje esantys duomenys nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, kad šiuo atveju vykdančiai išieškojimą antstolei buvo pagrindas tenkinti pareiškėjų A. K. ir U. K. skundą ir iš naujo perkainoti turtą. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą teismo nutartį, pareiškėjų atskirąjį skundą bei civilinėje ir vykdomojoje byloje esančius duomenis, sprendžia, kad pareiškėjų pateiktuose 2017-02-27 ir 2017-03-01 prašymai yra nemotyvuoti, t. y. nepagrįsti rašytiniai įrodymais, patvirtinančiais jų teiginius, jog parduodamo turto vertė, nustatyta Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis, šiuo metu yra pasikeitusi ir neatitinka realios rinkos kainos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad savavališkai pastatyti statiniai nėra įteisinti, todėl faktinė pastatų rekonstrukcija jokios pridėtinės vertės nesukuria, kol nėra juridiškai įregistruota. Kauno apygardos administracinio teismo 2016-12-12 nutartis administracinėje byloje Nr. 1-4080-644/2016 nepagrindžia turto vertės padidėjimo, kadangi nors ja iki 2018-08-25 yra pratęstas terminas savavališkos statybos padariniams šalinti, tačiau nėra jokių pateiktų įrodymų, jog ši savavališka statyba bus įteisinta ir įregistruota. Kitų objektyvių įrodymų paneigiančių ar keliančių pagrįstą abejonę turto vertinimo ataskaitose nustatyta skolininkėms priklausančio turto verte pareiškėjos nepateikė. Antstolei, vykdančiai savo įstatymines pareigas, nekilo abejonių dėl ekspertizės akto, todėl jai nekilo ir pareiga skirti papildomą ar pakartotinę nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizę. Apeliantėms, nesutinkant su nustatyta areštuoto turto verte, yra išaiškinta galimybė ir sąlygos skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 str. 2, 3 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolė, nustatydama nekilnojamo turto, vertę 2017-03-10 patvarkyme pagrįstai vadovavosi VĮ Registrų centro Turto vertinimo skyriaus Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitomis Nr. 15-9110734 ir Nr. 15-9110721 (CPK 681 str. 4 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atmetė pareiškėjų skundą dėl antstolės veiksmų.
 10. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliančių atskirajame skunde nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008 nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo remtis, nes nesutampa minėtos kasacinio teismo nagrinėtos bei šios nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės (ratio decidendi). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2008 teismai pripažino negaliojančių žemės sklypo pardavimo iš varžytynių aktą, kadangi turto pardavimo iš varžytynių akte nenurodyta, kad su žemės sklypu parduotas ir jame buvęs neįregistruotas statinys - sodo namelis. Tačiau minėtas statinys nebuvo pripažintas savavališka statyba kaip nagrinėjamoje byloje, todėl apeliančių argumentai, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis prieštarauja kasacinio teismo praktikai yra nepagrįsti.

11Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliančių pateikti nauji įrodymai - 2017-03-24 antstolei pateiktas prašymas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ir sumos ekspertizei apmokėti sumokėjimo atidėjimo su priedais kopija, 2016-12-12 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo kopija bei Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcijos prie AM savavališkos statybos akto kopija yra vykdomojoje byloje, be to, nėra reikšmingi nagrinėjamo ginčo atveju, todėl atsisako juos priimti į bylą (CPK 314 str.).
 2. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino civilinio proceso teisės normas (CPK 681, 682 str.), priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai