Byla 2-1989/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria panaikintas 2013-04-08 bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ devintojo kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu ir nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidos turi būti apmokamos pagal 2012-12-31 bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą bankroto byloje Nr. B2-157-513/2013.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreditorius AB DNB bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su skundu dėl kreditorių susirinkime priimto nutarimo atsakovo UAB „Danės vartai“ bankroto byloje pagal ieškovo UAB „Edija“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Viresita“, ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Danės vartai“, kreditoriai AB DNB bankas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „EDP Group“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Projektų investicijos“, UAB „P. B.“, UAB „Mirigita“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, Trans Farm Ltd, VĮ „Turto bankas“, UAB „Baltic Lift Service“ ir AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas. Pareiškėjas AB DNB bankas skundu prašė panaikinti 2013-04-08 vykusiame BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu „Bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ dalį, kuria patvirtinta bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmata. Nurodė, kad BUAB „Danės vartai“ bankroto byloje ginčas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos jau buvo kilęs ir išspręstas įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2012-04-23 nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1376/2012. Šiomis nutartimis teismas panaikino 2012-02-13 vykusiame BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos, konstatavęs, kad nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas yra nepagrįstai didelis. Klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo iš naujo buvo svarstomas 2012-12-31 vykusiame BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkime, kuriame buvo patvirtinta bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmata. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas banko buvo apskųstas. 2013-04-08 vykusiame BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkime dar kartą iš naujo buvo svarstomas klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, tačiau šiuo klausimu priimtu nauju nutarimu buvo patvirtinta ne banko siūlyta kompromisinė sąmata ar palikta galioti 2012-12-31 kreditorių susirinkime patvirtinta sąmata, bet administratoriaus pasiūlyta akivaizdžiai nepagrįsta ir žymiai didesnė bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmata, nei buvo nustatyta 2012-12-31 vykusiame kreditorių susirinkime. Klaipėdos apygardos teismas 2013-04-15 nutartimi patvirtino 2012-12-31 kreditorių susirinkime priimto nutarimo dėl bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmatos teisėtumą ir pripažino jį pagrįstą. Bankas, siekdamas, kad byloje kilęs ginčas dėl administravimo išlaidų sąmatos būtų kuo operatyviau išspręstas, apeliacine tvarka neginčijo šios nutarties, tačiau nesutinka su 2013-04-08 kreditorių susirinkime skundžiamu nutarimu patvirtinta žymiai didesne bendrovės bankroto administravimo išlaidų sąmata. Bankroto administratorius, prašydamas patvirtinti 318 956 Lt dydžio atlyginimą už bankroto paslaugų teikimą, nepateikė jokių pagrįstų argumentų, patvirtinančių, jog prašoma patvirtinti atlyginimo suma atitinka jo atliekamo darbo apimtis BUAB „Danės vartai“ bankroto byloje (V t., b. l. 103 – 109).

5Suinteresuotas asmuo kreditorius Trans Farm Ltd. prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad AB DNB bankas teikia skundus visiškai nepagrįstai, siekdamas savanaudiškų tikslų ir bankroto bylos vilkinimo. Akivaizdu, kad BUAB „Danės vartai“ turimas turtas ir jo tinkama priežiūra, rūpinimasis ir funkcionavimo užtikrinimas reikalauja daug išlaidų ir administratoriaus pastangų. Be to, įmonė tęsia ūkinę – komercinę veiklą, turimo nekilnojamojo turto objekto nuoma yra sudėtinga veikla. Byloje yra daug nesutarimų tarp kreditorių, kas reikalauja taip pat administratoriaus papildomo darbo krūvio (V t., b. l. 177 – 183).

6Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą nurodė, kad skundas yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Nurodė, kad sutinka su pareiškėjo skunde nurodytais argumentais (V. t., b. l. 189).

7Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius prašė pareiškėjo AB DNB banko skundo pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra (VI t., b. l. 2 – 5).

8Atsakovo atstovas bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ pareiškėjo skundą prašė atmesti, kadangi pareiškėjas nurodo skunde tapačius argumentus, kuriuos nurodė ir skųsdamas 2012-12-31 atsakovo kreditorių nutarimą, naujų argumentų nepateikia. Už ginčijamą nutarimą balsavo reikiamas pagal įstatymą kreditorių balsų skaičius. Administravimo išlaidų sąmata atitinka ir nepažeidžia nei kreditorių, nei įmonės savininkų teisių ir interesų. Pareiškėjas neįvertina to, kad atsakovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, o administratorius šiuo metu negauna atlyginimo už toliau organizuojamą ūkinę – komercinę atsakovo veiklą. Faktiškai bankroto administratoriaus atlyginimas apima ir vadovavimą ūkinei – komercinei veiklai. Kreditorių teisių pažeidimą lemtų situacija, kai administratorius reikalautų sumokėti administravimo išlaidas, kurios yra nepagrįstos arba viršija maksimalią jų ribą, tačiau konkrečių administravimo išlaidų ribų nustatymas negali būti siejamas su neefektyviu išlaidų naudojimu ar jų naudojimu ne bankrutuojančios įmonės ar kreditorių interesais (VI t., b. l. 6 – 10).

9Suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašė tenkinti pareiškėjo skundą, kadangi pateiktas administravimo išlaidų sąmatos projektas yra nepagrįstai didelis. Bankroto administratorius nepateikė jokių pagrįstų argumentų, patvirtinančių, jog prašoma patvirtinti atlyginimo suma atitinka jo atliekamo darbo apimtis šioje bankroto byloje (VI t., b. l. 27, 28).

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir panaikino 2013-04-08 BUAB „Danės vartai“ devintojo kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, bei nustatė, kad bankroto administravimo išlaidos turi būti apmokamos pagal 2012-12-31 BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą. Pirmosios instancijos teismas, konstatavo, jog situacija šioje bankroto byloje yra įtempta ir bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ veikla komplikuota dėl neapibrėžtumo ir fakto, kad nuo 2011-04-14 iki šiol nėra iki galo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, bankroto procesas užsitęsė ir dėl didžiausių kreditorių ginčo dėl administratoriaus kandidatūros. Skunde dėl 2013-04-08 BUAB „Danės vartai“ devintajame kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos kreditorius AB DNB bankas iš esmės sutiko su administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta 2012-12-31 aštuntajame kreditorių susirinkime. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visus procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, bendradarbiavimo, bankroto proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, nusprendė, kad šioje byloje yra pagrindas nustatyti, kad bankroto administravimo išlaidų sąmata yra faktiškai patvirtinta 2012-12-31 aštuntajame kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu. 2012-12-31 BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu teisėtumas ir pagrįstumas nustatytas įsiteisėjusia 2013-04-15 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi (VI t., b. l. 40 – 43).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutarties dalį, kurioje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidos turi būti apmokamos pagal 2012-12-31 BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą ir išspręsti klausimą iš esmės – klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo perduoti BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neturėjo pagrindo nustatyti, kad bankroto administravimo išlaidos BUAB „Danės vartai“ bankroto byloje turi būti apmokamos pagal 2012-12-31 netekusį galios kreditorių susirinkimo nutarimą. 2013-04-08 vykusiame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pakeitė analogišku klausimu priimtą nutarimą 2012-12-31 kreditorių susirinkime. Tokiu būdu 2012-12-31 kreditorių susirinkime priimtas nutarimas neteko galios dar 2013-04-08;
  2. Teismas skundžiama nutartimi nustatydamas, kad administravimo išlaidos turi būti apmokamos pagal 2012-12-31 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą, išėjo už pareiškėjo skundo ribų. Pagal teismų praktiką teismas, nustatęs, jog kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir/ar neteisėtas, turėjo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pareiškėjas nereiškė reikalavimo pripažinti, jog šioje bankroto byloje administravimo išlaidos būtų apmokamos pagal 2012-12-31 kreditorių susirinkime patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sąmatą, todėl teismas išėjo už skundo ribų ir viršijo savo kompetenciją, spręsdamas ginčą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo;
  3. Teismas neturėjo jokio pagrindo spręsti, jog pareiškėjas sutinka su 2012-12-31 kreditorių susirinkime patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata. Pareiškėjas skunde nurodė, kad sutiktų tik su dalimi 2012-12-31 kreditorių susirinkime patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilučių ir tik tuo atveju, jei kitos administravimo išlaidos būtų fiksuotos visam bankroto procedūrų laikotarpiui. Pareiškėjas neskundė Klaipėdos apygardos teismo 2013-04-15 nutarties, nes šioje nutartyje teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu skundo dalykas iš esmės išnyko ir procesas neturi reikšmės, nes kreditorių susirinkimas patvirtino kitą administravimo išlaidų sąmatą. Todėl pareiškėjas skundė naują, t. y. 2013-04-08 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą, o ne teismo nutartį, kuria konstatuota, kad banko skųstas 2012-12-31 kreditorių susirinkimo nutarimas neteko galios;
  4. Skundžiama teismo nutartimi nustatyta administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta 2012-12-31 kreditorių susirinkimo nutarimu, neužtikrina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų, sklandžios tolesnės bankroto procedūrų eigos, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimo. Šiuo nutarimu bankroto administravimo išlaidų sąmatos dalis nustatyta tik iki 2013-06-30. Suėjus šiai datai bankroto byloje vėl nebus galiojančios bankroto administravimo išlaidų sąmatos. Bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas iki 2013-06-30, o ne visam bankroto procedūrų vykdymo laikotarpiui, pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, nes sudaro pagrindą bankroto administratoriui vilkinti bankroto procedūras. (VI t., b. l. 13 – 16).

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Danės vartai“ bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartį. Nurodė, kad 2013-04-15 teismo nutartimi apelianto reikalavimas panaikinti 2012-12-31 kreditorių nutarimą atmestas, nutartis įsiteisėjusi. Panaikinus kreditorių susirinkimo vėlesnį nutarimą, lieka galioti ankstesnis. Teismas, susiklosčius ypatingai situacijai, kai dėl vieno kreditoriaus nesąžiningo elgesio, kuris vis ginčija kreditorių susirinkimo nutarimus, neišsprendžiamas administravimo išlaidų klausimas, nurodė administravimo išlaidų nustatymo pagrindą, priimtą ir galiojantį kreditorių susirinkimo nutarimą, tiesiogiai nesikišdamas į kreditorių susirinkimo kompetenciją. Teismas neviršijo savo kompetencijos, kadangi suteikė prioritetą galiojančiam kreditorių susirinkimo nutarimui. Pareiškėjo skundas dėl 2012-12-31 kreditorių susirinkimo nutarimo išnagrinėtas 2013-04-15 teismo nutartimi, o apeliantas siekia, praleidęs terminą atskirajam skundui pateikti, jog būtų apeliacine tvarka revizuota 2013-04-15 nutartis, kuria atmestas apelianto skundas. Apeliantas neįvertina to, kad atsakovo bendrovė ir toliau vykdo ūkinę – komercinę veiklą, o administratorius šiuo metu negauna atlyginimo už toliau organizuojamą atsakovo ūkinę – komercinę veiklą. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine – komercine veikla, tačiau faktiškai bankroto administratoriaus atlyginimas apima ir vadovavimą ūkinei – komercinei veiklai. Nenustačius, kad administratorius ketina numatytą sąmatą panaudoti netinkamai, nėra pagrindo tvirtinti, jog administravimo išlaidos kreditorių buvo patvirtintos nepagrįstai (VI t., b. l. 61 – 65).

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Trans Farm Ltd. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-04-15 nutartis, kuria patvirtinta, kad 2012-12-31 kreditorių susrinikmo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, yra įsiteisėjusi, vadinasi, apeliantas sutiko su nutartimi patvirtintu 2012-12-31 kreditorių susirinkimo nutarimu dėl administravimo išlaidų sąmatos. 2013-04-08 kreditorių susirinkime patvirtinta sąmata apelianto buvo apskųsta ir niekada negaliojo BUAB „Danės vartai“ bankroto byloje. Jai esant apskųstai ir negaliojant, akivaizdu, kad galioja 2012-12-31 kreditorių susirinkime patvirtinta sąmata. Teismas, neišėjo už apelianto skundo ribų, kadangi nutaręs, kad 2013-04-08 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos panaikinamas, logiškai ir sistemiškai vertindamas bankroto bylą, atsižvelgdamas į objektyvius faktus, kreditorių nuomonę, pasisakė, kad administravimo išlaidos turi būti apmokamos pagal 2012-12-31 kreditorių susirinikime priimtą nutarimą. Teismas nutartyje tik patvirtino faktą, kad galioja 2012-12-31 kreditorių susirinkime patvirtinta sąmata, tačiau nenustatinėjo sąmatos ir neviršijo savo kompetencijos (VI t., b. l. 67 – 70).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apelianto atskirasis skundais netenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutarties dalies, kuria nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidos turi būti apmokamos pagal

192012-12-31 BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Byloje nustatyta, kad atsakovo kreditorių susirinkimas klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo sprendė net tris kartus: 2012 m. vasario 13 d. (III t., b. l. 57 – 63), 2012 m. gruodžio 31 d. (IV t., b. l. 132 – 143) ir 2013 m. balandžio 8 d. (V t., 77 b. l.). Kreditorių susirinkimo priimti nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo kiekvieną kartą buvo skundžiami kreditoriaus AB DNB banko, dėl ko 2012 m. balandžio 23 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi panaikintas 2012-02-13 kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir šis klausimas perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (III t., b. l. 119 – 121), kreditoriui pateikus skundą dėl naujo 2012-12-31 kreditorių nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, kreditorių susirinkimas 2013 m. balandžio 8 d. priėmė naują nutarimą, o Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi atmetė AB DNB skundą dėl 2012-12-31 kreditorių nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (V t., b. l. 97 – 101). Apeliantui pateikus naują skundą dėl 2013 m. balandžio 8 d. kreditorių nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, Klaipėdos apygardos teismas skundžiama 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi panaikino 2013-04-08 kreditorių nutarimą dėl administravimo išlaidų, nustatydamas, kad administravimo išlaidos turi būti apmokamos pagal 2012-12-31 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą (VI t., b. l. 40 – 43).

21Byloje spręstinas klausimas dėl ankstesnio 2012-12-31 kreditorių nutarimo galiojimo, teismui panaikinus 2013 m. balandžio 8 d. nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

22Sprendžiant šį klausimą, būtina atsižvelgti į tai, jog 2012 m. gruodžio 31 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nebuvo panaikintas nei kreditorių susirinkimo, nei pirmosios instancijos teismo AB DNB bankui pateikus skundą dėl šio nutarimo. Taigi apelianto argumentas, kad 2012-12-31 nutarimas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimu neteko galios atmestinas. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi kreditoriaus AB DNB banko skundas dėl 2012-12-31 nutarimo buvo išspręstas, skundą atmetus, nutartis nebuvo apskųsta ir įsiteisėjo. Todėl pirmosios instancijos teismui panaikinus 2013 m. balandžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, įsigaliojo prieš tai priimtas ir nei kreditorių susirinkimo, nei pirmosios instancijos teismo panaikintas 2012 m. gruodžio 31 d. nutarimas administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimu. Todėl apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad administravimo išlaidos tūri būti apmokamos pagal 2012-12-31 nutarimą, išėjo už pareiškėjo skundo ribų, kadangi Klaipėdos apygardos teismas tokiu nutarimu tik konstatavo faktiškai esamas bylos aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys, jog teismas turėjo pagrindą konstatuoti šias aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad AB DNB banko, skundas dėl minėto 2012-12-31 nutarimo jau buvo išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, ir priežastys, dėl kurių apeliantas šios nutarties neskundė, neturi reikšmės, nes įsiteisėjusi teismo nutartis turi įstatymo galią.

23Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog bankroto administratoriaus veikla šioje byloje yra komplikuota dėl neapibrėžtumo ir fakto, kad nuo 2011-04-14 iki šiol nėra iki galo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Tokią situaciją nulėmė vieno kreditoriaus, t. y. AB DNB banko skundai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ administratorius V. K. v. bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 3K-3-477/2011). Todėl pirmosios instancijos teismui perdavus klausimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo spręsti kreditorių susirinkimui iš naujo, būtų apgintos tik vieno kreditoriaus AB DNB banko teisės, tačiau kreditorių visumos teisės būtų neproporcingai suvaržytos dėl per ilgai užsitęsusio bankroto proceso, kurį nulėmė ne tik ginčai dėl administratoriaus paskyrimo, bet ir nesutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

24Apeliantas teigia, jog neskundė 2013-04-15 Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kadangi skundė naują kreditorių nutarimą, o pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2012-12-31 kreditorių nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo neteko galios. Pirmosios instancijos teismo konstatavimas, jog skundo dėl 2012-12-31 kreditorių nutarimo dalykas išnyko, kadangi kreditorių susirinkimas patvirtino kitą administravimo išlaidų sąmatą, negali būti vertinamas kaip teismo sprendimas pripažinti 2012-12-31 kreditorių nutarimą negaliojančiu. Tokios aplinkybės suponavo tai, kad pirmosios instancijos teismas plačiau nepasisakė dėl 2012-12-31 nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, nes skundo nagrinėjimo metu tą nutarimą pakeitė naujas. Tačiau teismui atmetus, o nepriėmus kažkokį kitą procesinį sprendimą dėl skundo dėl 2012-12-31 kreditorių nutarimo, apeliantas turėjo suvokti, jog tokiu būdu klausimas dėl

252012-12-31 nutarimo administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo dalyje išsprendžiamas iš esmės ir teismo nutarties apskundimui nustatytas konkretus terminas, per kurį nepateikus atskirojo skundo, 2012-12-31 kreditorių susirinkimo nutarimas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimu, nebus panaikintas.

26Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamų klausimų išsprendimui.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

28Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas kreditorius AB DNB bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 5. Suinteresuotas asmuo kreditorius Trans Farm Ltd. prašė pareiškėjo skundą... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į skundą nurodė, kad... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 8. Atsakovo atstovas bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ pareiškėjo... 9. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija prašė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi pareiškėjo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo panaikinti Klaipėdos... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Danės vartai“ bankroto... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Trans Farm Ltd. prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apelianto atskirasis skundais netenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d.... 19. 2012-12-31 BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimo trečiuoju... 20. Byloje nustatyta, kad atsakovo kreditorių susirinkimas klausimą dėl... 21. Byloje spręstinas klausimas dėl ankstesnio 2012-12-31 kreditorių nutarimo... 22. Sprendžiant šį klausimą, būtina atsižvelgti į tai, jog 2012 m. gruodžio... 23. Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog bankroto... 24. Apeliantas teigia, jog neskundė 2013-04-15 Klaipėdos apygardos teismo... 25. 2012-12-31 nutarimo administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo dalyje... 26. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisingam... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 28. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartį palikti...