Byla 2-1376/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-301-513/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Rimvydo Norkaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Insolvensa“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo uždarosios akcinės bendrovės „Danės vartai“ bankroto byloje (bylos Nr. B2-301-513/2012).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Danės vartai“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi 2011 m. liepos 28 d. nutartimi paskirta UAB „Insolvensa“.

52012 m. vasario 13 d. UAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkime buvo nutarta atidėti klausimą dėl bankroto procedūros pasirinkimo nagrinėjimo 3 mėnesiams, siekiant sudaryti galimybę naujiesiems bendrovės akcininkams sudaryti taikos sutartį su UAB „Danės vartai“ (3 darbotvarkės klausimas), taip pat patvirtinta UAB „Danės vartai“ administravimo išlaidų sąmata, galiojanti nuo pirmojo kreditorių susirinkimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, išskyrus administratoriaus atlyginimą, kuris nustatytas laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos: buhalterinės apskaitos išlaidos – 3 000 Lt per mėn. + PVM, transporto išlaidos – 1 000 Lt per mėn. + PVM, ryšio, pašto, kanceliarinės paslaugos ir kiti mokesčiai (VĮ Registrų centrui, VĮ „Regitra“) – 700 Lt per mėnesį su PVM, bankroto administratoriaus atlyginimas – 6 000 Lt per mėnesį + PVM, juridinės paslaugos – iki 3 000 Lt per mėnesį + PVM, sėkmės mokestis – 10 proc. + PVM nuo išieškotų iš trečiųjų asmenų ir 2 proc. + PVM nuo pajamų gautų pardavus įmonės ilgalaikį, trumpalaikį turtą, archyvo tvarkymas – pagal faktą, komunalinių mokesčių sąnaudos – pagal faktą, nekilnojamojo turto administravimo bei nuomininkų priežiūros sąnaudos – pagal faktą, techninių ir remonto darbų, aplinkos priežiūros ir kitos panašios sąnaudos – pagal faktą (4 darbotvarkės klausimas).

6Kreditorius AB DNB bankas padavė skundą dėl šio kreditorių susirinkimo darbotvarkės 3 ir 4 klausimais priimtų nutarimų panaikino. Skunde dėl 3 klausimo kreditorius nurodė, kad yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos pripažinti, kad įmonė bankrutavo, ir ją likviduoti, o sprendimas atidėti procedūros pasirinkimą yra siekimas nepagrįstai tęsti nuostolingą įmonės veiklą, žalos darymas kreditoriams ir bankroto proceso vilkinimas. Dėl 4 darbotvarkės klausimo neteisėtumo kreditorius pažymėjo, jog atlyginimas administratoriui nustatytas pažeidžiant ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį, neatitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijų, todėl prašė šią nutarimo dalį panaikinti ir perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad sąmata nustatoma sklandžiam bankroto procedūrų vykdymui bei kuo greitesniam užbaigimui, nes administravimo išlaidų šaltinis – bankrutuojančios įmonės turtas. Patvirtintas „sėkmės mokestis“ nemotyvuotas ir nepagrįstai didelis, nes parduodant vien tik įkeistą turtą gali sudaryti apie 240 000 Lt. Buhalterinės išlaidos 3 000 Lt per mėnesį + PVM nepagrįstai didelės, nes įmonė nevykdo veiklos, transporto išlaidos 1 000 Lt per mėnesį + PVM yra neproporcingai didelės, nes administratorės įgalioto asmens darbo vieta yra netoli nuo pagrindinio UAB „Danės vartai“ turto buvimo vietos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi kreditoriaus AB DNB banko skundą tenkino iš dalies – panaikino 2012 m. vasario 13 d. UAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir šį klausimą perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, o kitą skundo dalį atmetė.

9Teismas nurodė, kad ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti. Teismas pažymėjo, kad byloje nepateikta UAB „Danės vartai“ bankroto administratoriaus ataskaita, tik iš skundžiamo protokolo galima spręsti, kad vykdoma patalpų nuomos veikla, tačiau nežinomas visas turimas turtas ir jo vertė, darbuotojai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuomet, kai bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, bankroto administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus; kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos. Teismas sprendė, kad bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ motyvuotai nepagrindė sėkmės mokesčio, buhalterinės apskaitos paslaugų ir transporto išlaidų dydžio, teismui pateiktoje bylos medžiagoje nėra įrodymų, kuo konkrečiai yra grindžiamos skundžiamu nutarimu nustatytos ginčijamos sumos. Be to, teismas pažymėjo, kad atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu UAB „Danės vartai“ bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutarties dalį dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo (darbotvarkės 4 klausimas) ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti AB DNB banko skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Kreditorius pateikė argumentus tik dėl administratoriaus atlyginimo, sėkmės mokesčio, buhalterinės apskaitos paslaugų ir transporto išlaidų, todėl teismas nepagrįstai visa apimtimi panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu (pvz., dėl archyvo tvarkymo, komunalinių mokesčių ir kt.). Be to, ginčijamame kreditorių susirinkime nustatytas atlyginimas yra įtrauktas ir į su bankroto administratoriumi sudarytą pavedimo sutartį, todėl ji taip pat turėtų būti ginčijama.
  2. Atlyginimo administratoriui nustatymas priklauso kreditorių susirinkimui. Didžioji dalis kreditorių pritarė administravimo išlaidų sąmatai. Tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą AB DNB banko atstovas administratoriui jokių klausimų, susijusių su sėkmės mokesčiu, nepateikė. Banko pozicija dėl administravimo išlaidų sąmatos skyrimo buvo iš anksto numatyta ir šis kreditorius susirinkimo metu nebuvo linkęs svarstyti administratoriaus pateikto nutarimo projekto ar ieškoto kompromisų.
  3. Nors teismui nėra pateikta bankroto administratoriaus ataskaita, tačiau apie UAB „Danės vartai“ nuosavybės teise priklausantį turtą liudija kiti į bylą pateikti įrodymai (antstolės sudaryti turto aprašai). Nors kreditorius skunde teigia, kad sėkmės mokestis iš bankui įkeisto turto gali sudaryti apie 240 000 Lt, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 32 463 732,99 Lt, atsižvelgiant į tai, kad įmonė turi nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto, darytina išvada, jog bankroto procedūra yra sudėtinga, o paskirtas sėkmės mokestis yra proporcingas.
  4. Priešingai nei teigia kreditorius, bankroto proceso metu buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra apribotas vien tik formalumais. Teismas neįvertino, jog nustatant sąmatą iki pirmojo kreditorių susirinkimo, administratorius dar nėra patikrinęs įmonės sandorių, įsigilinęs į apskaitos politiką, todėl administratoriaus pasiūlyta 3 000 Lt/mėn. suma už buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijus.
  5. Dėl transporto išlaidų dydžio, pažymėtina, kad administratorius veiklą vyko Vilniuje, o UAB „Danės vartai“ yra registruota Klaipėdoje. Nors bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu yra paskirtas UAB „Insolventa“ darbuotojas, kuris taip pat veiklą vykdo ir Klaipėdoje, tačiau tai nereiškia, jog šis asmuo neprivalo klausimų dėl įmonės administravimo derinti su UAB „Insolventa“ valdymo organais. Be to, teismas neatsižvelgė į tai, kad kreditorių susirinkimai vyksta Vilniuje. Dėl šių aplinkybių administratorius ir pateikė kreditoriams siūlymą transporto išlaidoms skirti 1 000 Lt/mėn.
  6. Bankroto administratoriaus atlyginimo sumos būtinumą patvirtina byloje esantys įrodymai. Byloje yra duomenų apie tai, kad administratorius savo iniciatyva rengia atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus ginče su UAB „Baltic Master“. Byloje taip pat pateikti įrodymai, kokius darbus administratorius atliko – administratorius sušaukė jau keturis kreditorių susirinkimus, organizavo UAB „Danės vartai“ dokumentų bei turto perėmimą, pateikė suinteresuotiems asmenims dokumentus apie įmonės sudarytus sandorius.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimu. Apeliantas nesutikimą su šia nutarties dalimi iš esmės grindžia tuo, jog kreditorių susirinkimo nutarimas panaikintas visa apimtimi, tuo tarpu argumentai buvo teikiami tik dėl kai kurių administravimo išlaidų sąmatoje nurodomų išlaidų, kad administratoriaus atlyginimas įtrauktas į su bankroto administratoriumi sudarytą pavedimo sutartį, todėl ji taip pat turėtų būti ginčijama, kreditorių susirinkimo nutarime nurodytos administravimo išlaidos nėra per didelės.

14Dėl administratoriaus atlyginimo dydžio ir sėkmės mokesčio

15Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje (ĮBĮ 36 str. 5 d.).

16Administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra analizuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, tai jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

17Akivaizdus kiekvieno bankroto administratoriaus suinteresuotumas gauti kuo didesnį atlyginimą už jo teikiamas paslaugas, toks interesas yra teisėtas, tačiau jis turi būti derinamas su kreditorių interesu gauti kuo didesnę dalį jų reikalavimų patenkinimo. Nė vieno iš šių interesų negalima paneigti, ir reikia siekti protingos jų pusiausvyros. Šios pusiausvyros turi būti siekiama kreditorių susirinkime tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą. Jei atitinkami suinteresuoti asmenys (kreditorius arba administratorius) mano, kad kreditorių susirinkime tokios pusiausvyros nepavyko užtikrinti, nes nustatytas pernelyg mažas arba pernelyg didelis administratoriaus atlyginimas, jie turi teisę teisme ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimą. Teisminė kreditorių susirinkimo nutarimo kontrolė skirta užtikrinti tiek tai, kad nebūtų pažeistos kreditorių susirinkimo nutarimo procedūros, tiek tai, kad nebūtų pažeistos kitos imperatyvios teisės normos, tiek tai, kad nė vieno asmens interesas nebūtų suabsoliutinamas kito intereso sąskaita. Taigi vien aplinkybė, kad dauguma kreditorių pritarė administravimo išlaidų sąmatai, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimo dydžiui, neužkerta kelio mažumoje likusiems kreditoriams skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą ir siekti, kad būtų atsižvelgta į jų interesus.

18Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad nustatydami atlyginimą administratoriui, kreditoriai gali numatyti ir premijinę jo atlyginimo formą, kuriai gali būti prilygintas ir sėkmės mokestis. Todėl vien aplinkybė, kad joks teisės aktas nenumato sėkmės mokesčio, nėra pakankamas pagrindas teigti, jog toks mokestis yra neteisėtas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-198/2008). Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad sėkmės mokestis paprastai atitinka tiek kreditorių, tiek administratoriaus interesus, nes skatina administratorių efektyviai atlikti savo pareigas visų kreditorių naudai. Tačiau sėkmės mokesčio dydis taip pat turi atitikti proporcingumo principą ir negali pažeisti kreditorių intereso. Be to, nustatant sėkmės mokesčio dydį turėtų būti atsižvelgiama į administratoriaus prisiimamos rizikos laipsnį: jei didžioji atlyginimo dalis mokama sėkmės mokesčio pagalba, tai tokio mokesčio dydis gali būti didesnis (atlyginimas už riziką), nes administratorius rizikuoja, kad turto realizavimas ir išieškojimas gali būti nesėkmingas, todėl atlyginimo (tame tarpe ir sėkmės mokesčio) nebus. Tuo tarpu jei sėkmės mokestis mokamas greta nuolatinio fiksuoto dydžio atlyginimo, administratoriaus interesas jau savaime yra pakankamai apsaugotas fiksuotu atlyginimu, todėl sėkmės mokestis reiškia tik papildomas administratoriaus pajamas.

19Nagrinėjamoje byloje skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu administratoriui nustatytas stabilus 6 000 Lt/mėn. + PVM atlyginimas. Greta to nustatytas sėkmės mokestis – 10 proc. + PVM nuo išieškotų iš trečiųjų asmenų ir 2 proc. + PVM nuo pajamų gautų pardavus įmonės ilgalaikį, trumpalaikį turtą. Abi šios dalys (fiksuota dalis ir sėkmės mokestis) išreiškia administratoriaus atlyginimą, todėl jos turi būti įvertinamos kompleksiškai ir kartu. Apeliantas nurodo, kad pareiškėjas DNB bankas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog sėkmės mokestis nuo parduodamo turto gali sudaryti 240 000 Lt. Teisėjų kolegija su šiuo teiginiu nesutinka, nes byloje yra pateikti turto vertinimo aktai, kuriuose vieno iš BUAB „Danės vartai“ turimų objektų rinkos vertė nurodoma 10 230 000 Lt. Netgi darant prielaidą, kad už tokią sumą turto gali nepavykti realizuoti, bankroto administratoriaus atlyginimas dėl tokio turto pardavimo gali būti labai didelis, o tai pažeistų kreditorių ir administratoriaus interesų pusiausvyrą. Tai savaime nereiškia, jog negalimas sėkmės mokestis už kreditoriams naudingą turto realizavimo rezultatą arba už turto išieškojimą.

20Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino skundžiamame kreditorių susirinkimo nutarime nustatytą administratoriaus atlyginimo dydį ir, nustatęs, kad jis neatitinka teisės aktuose nustatytų kriterijų, pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą.

21Dėl pavedimo sutarties su administratoriumi įtakos, nustatant administratoriaus atlyginimą

22ĮBĮ 23 straipsnio 9 punkte nustatyta kreditorių susirinkimo teisė nustatyti administratoriui atlyginimą. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalimi, kreditorių susirinkimas įgalioja kreditorių susirinkimo pirmininką įmonės vardu sudaryti su administratoriumi pavedimo sutartį.

23Iš nurodytų įstatymo nuostatų matyti, kad pavedimo sutartis su administratoriumi sudaroma be kita ko kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo administratoriui nustatomas atlyginimas, pagrindu. Pavedimo sutartis negali prieštarauti kreditorių susirinkimo nutarimui, kuriuo administratoriui nustatomas atlyginimas. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad pavedimo sutartis su administratoriumi gali pastarajam sukurti teisėtą lūkestį, jog jam bus sumokamas toje sutartyje nustatytas atlyginimas. Visgi toks lūkestis negali susiformuoti tol, kol nėra pasibaigęs terminas kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti ir nėra pasibaigęs tokio nutarimo teisminio peržiūrėjimo procesas. Nagrinėjamoje byloje kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo administratoriui nustatytas atlyginimas, buvo apskųstas, taigi vien dėl atitinkamo atlyginimo nurodymo pavedimo sutartyje teisėtas lūkestis gauti būtent tokio dydžio atlyginimą nesusiformavo.

24Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad neginčijus pavedimo sutarties negalima pakeisti administratoriaus atlyginimo. Kadangi pavedimo sutarties nuostatos dėl administratoriaus atlyginimo formuojamos kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu, tai teismine tvarka panaikinus kreditorių susirinkimo nutarimą ir priėmus naują nutarimą atsiranda teisinis pagrindas keisti ir pavedimo sutartį. Administratorius, nesutinkantis su pavedimo sutarties keitimu, turi teisę pateikti pareiškimą dėl atsistatydinimo iš pareigų.

25Dėl kitų administravimo išlaidų sąmatoje nurodytų išlaidų dydžio

26Atskirajame skunde siekiama įrodyti kreditorių susirinkimo nutarime nurodytų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir transporto išlaidų dydį.

27Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad kreditorių susirinkimo nutarimas iš esmės panaikintas tuo pagrindu, jog administratorius motyvuotai nepagrindė prašomų išlaidų dydžio. Kaip teisingai savo nutartyje pirmosios instancijos teismas rėmėsi teismų praktika, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

29Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad įvairios administravimo išlaidų sąmatos eilutės neturi tapti paslėptu atlyginimu administratoriui. Administratorius nėra laisvas naudodamas atitinkamas sąmatoje nurodytas lėšas. Kaip pažymėta Aukščiausiojo Teismo praktikoje, jis turi įrodyti, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

30Nagrinėjamoje byloje nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nebuvo pateikta įtikinamų argumentų, kodėl yra būtinas būtent toks buhalterinės apskaitos tvarkymo ir transporto išlaidų dydis. Nors galima sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra formalus veiksmas, o taip pat gali iškilti ir transporto išlaidų poreikis, tačiau nurodytos sumos yra santykinai didelės atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį ir administravimo specifiką, ir jų dydis nebuvo pagrįstas.

31Dėl teismo teisės panaikinti visą administravimo išlaidų sąmatą, kai teisės aktuose nustatytų kriterijų neatitinka tik dalis sąmatos išlaidų

32Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas panaikino visą kreditorių susirinkimo nutarimą administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimu, nors argumentų dėl kai kurių sąmatos eilučių neatitikimo teisės aktų nustatytiems kriterijams nepateikė.

33Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad argumentų dėl kai kurių sąmatos eilučių nebuvo nurodyta. Visgi kreditorių susirinkimo nutarimą administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimu galima vertinti kaip vientisą nutarimą, kurio atskiros eilutės gali būti susijusios. Antai išbraukus tam tikras išlaidas ir susitarus, kad jas teiks pats bankroto administratorius, gali būti tikslinga didinti administratoriaus atlyginimą. Kita vertus, tai nepaneigia teismo teisės panaikinti ne visą kreditorių susirinkimo nutarimą sąmatos tvirtinimo klausimu, o tik jo dalį. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, panaikindamas visą kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir šį klausimą perduodamas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo teisės normų nepažeidė ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Atskirojo skundo netenkinti.

36Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Danės... 5. 2012 m. vasario 13 d. UAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkime buvo... 6. Kreditorius AB DNB bankas padavė skundą dėl šio kreditorių susirinkimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi kreditoriaus AB... 9. Teismas nurodė, kad ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu UAB „Danės vartai“ bankroto administratorius UAB... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 14. Dėl administratoriaus atlyginimo dydžio ir sėkmės mokesčio... 15. Administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir... 16. Administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo kriterijai yra analizuoti... 17. Akivaizdus kiekvieno bankroto administratoriaus suinteresuotumas gauti kuo... 18. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad nustatydami... 19. Nagrinėjamoje byloje skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu... 20. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino skundžiamame kreditorių... 21. Dėl pavedimo sutarties su administratoriumi įtakos, nustatant... 22. ĮBĮ 23 straipsnio 9 punkte nustatyta kreditorių susirinkimo teisė nustatyti... 23. Iš nurodytų įstatymo nuostatų matyti, kad pavedimo sutartis su... 24. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad... 25. Dėl kitų administravimo išlaidų sąmatoje nurodytų išlaidų dydžio... 26. Atskirajame skunde siekiama įrodyti kreditorių susirinkimo nutarime nurodytų... 27. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat konstatuota, kad... 29. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad įvairios... 30. Nagrinėjamoje byloje nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nebuvo pateikta... 31. Dėl teismo teisės panaikinti visą administravimo išlaidų sąmatą, kai... 32. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas panaikino visą kreditorių... 33. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad argumentų dėl... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Atskirojo skundo netenkinti.... 36. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartį palikti...