Byla 2-24568-845/2019
Dėl administravimo išlaidų atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios G. D. individualios įmonės, atstovaujamos bankroto administratorės mažosios bendrijos ,,Atisa“ ieškinį atsakovui G. D. dėl administravimo išlaidų atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė G. D. individualios įmonės bankroto administratorė mažoji bendrija (toliau – MB) ,,Atisa“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo G. D. 1 740 Eur administravimo išlaidoms atlyginti ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. liepos 25 d. Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą G. D. individualiai įmonei. 2018 m. lapkričio 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 1 740 Eur sumai. 2018 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinta, kad įmonė bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto. Ieškovės teigimu, bankrutavusio G. D. individualios įmonės vadovas atsakovas G. D. netinkamai vykdė savo kaip įmonės vadovo pareigas, ilgai delsė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, didino kreditorinius įsiskolinimus ir sukūrė tokią situaciją, kad įmonė turto neturi. Pasak ieškovės, dėl įmonės vadovo neveikimo (nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo), įmonės turto neužteko administravimo išlaidoms apmokėti. Dėl to ieškovė patyrė 1 740 Eur žalą, kurią prašo atlyginti iš atsakovo.

3Atsakovui G. D. ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu buvo paliktas pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus. Todėl procesiniai dokumentai laikomi įteiktais praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie juos palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Šiuo atveju procesiniai dokumentai laikomi įteiktais 2019 m. rugsėjo 8 d. Atsakovas per teismo nustatytą 20 kalendorinių dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Dėl to, ieškovės prašymu, yra priimamas sprendimas už akių (CPK 285 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka tik formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Remiantis byloje ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4274-431/2018 atsakovui G. D. priklausančiai ir valdomai G. D. individualiai įmonei iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratore paskyrė MB „Atisa“. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugpjūčio 7 d. (b. l. 7-10). 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas G. D. individualiai įmonei taikė supaprastinto bankroto procesą ir patvirtino 1 740 Eur administravimo išlaidų sąmatą, kurią sudaro 1 140 Eur administratorės atlyginimas ir 600 Eur kitos administravimo išlaidos. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 27 d. (b. l. 24-26). Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 11 d. nutartimi pripažino G. D. individualią įmonę bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto bei patvirtino šešių mėnesių supaprastinto bankroto proceso procedūrą. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 19 d. (b. l. 27-28).

7Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vadovas G. D. nepateisinamai ilgai delsė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, didino kreditorinius įsiskolinimus ir sukūrė tokią situaciją, kad įmonė turto neturi, ieškovė įmonės bankroto procedūrą vykdė savo lėšomis ir teismo skirtų administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo. Šiuo atveju bankroto administratorė yra kreditorė, kuri patyrė žalą ir ji turi būti atlyginta, todėl prašo iš atsakovo G. D. priteisti 1 740 Eur žalos atlyginimą, t. y. bankroto administravimo išlaidas.

8Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.253 straipsnio 1 ir 2 dalis, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.245 straipsnio 4 dalį, deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais.

10CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtina, jog juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnį ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti žalą. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad G. D. individuali įmonė nuo 2008 m. nevykdė savo finansinių įsipareigojimų ir nemokėjo privalomų VSD ir PSD įmokų nustatyta tvarka (b. l. 7). Minėta įmonė laikytina nemokia nuo 2010 m. birželio mėn., atsižvelgiant į kaupiamas skolas, kai antstoliams buvo pateikti išieškojimai priverstine tvarka dėl skolų VMI ir Sodrai (b. l. 11-23). Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovas neįvykdė įstatymu nustatytos pareigos – laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jai tapus nemokia ir sukūrė situaciją, jog įmonėje nebeliko turto (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Taigi akivaizdu, jog įmonė patyrė nuostolius būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie pasireiškė kaip pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokia tapusiai įmonei nevykdymas (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Darytina išvada, kad atsakovo neteisėti veiksmai sąlygojo tai, kad įmonės turto nebeužtenka ieškovės patirtoms administravimo išlaidoms apmokėti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nustačius visas civilinei atsakomybei kilti reikalingas sąlygas, ieškovei iš atsakovo priteistina 1 740 Eur administravimo išlaidų.

12Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 25 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo žyminio mokesčio atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 52 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 5 dalimi ir 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovei bankroto administratorei MB ,,Atisa“, j. a. k. 304097099, iš atsakovo G. D., a. k. ( - ) 1 740 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt eurų) administravimo išlaidų ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 740 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt eurų)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo G. D., a. k. ( - ) 52 Eur (penkiasdešimt du eurus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas turi būti pristatytas į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai