Byla 2-9-743/2015
Dėl 3 740,14 Eur (12 913,97 Lt) žalos atlyginimo regreso tvarka priteisimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB DK ,,PZU Lietuva“ ieškinį atsakovams K. K., I. D. su trečiuoju asmeniu R. B. dėl 3 740,14 Eur (12 913,97 Lt) žalos atlyginimo regreso tvarka priteisimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

5Ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovų K. K. ir I. D. solidariai 3 740,14 Eur (12 913,97 Eur), penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 3-5).

6Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Tarp ieškovės ir atsakovo K. K. 2012 m. spalio 22 d. sudaryta įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis AYAS Nr. 01 8506058 (toliau – Sutartis), pagal kurią apdrausta transporto priemonė ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ). Sutarties 1.6 punktu šalys susitarė, kad transporto priemonė nebus naudojama Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. 2013 m. kovo 7 d. eismo įvykio metu Jungtinėje Karalystėje apgadintas automobilis ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ), bei sutrikdyta C. A. sveikata. Dėl eismo įvykio metu atsiradusios žalos ieškovė išmokėjo 7 480,29 Eur (25 827,95 Lt) dydžio draudimo išmoką. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 22 straipsnio 2 dalyje numatyta draudiko teisė reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas. Toks reglamentavimas nustatytas ir 2004 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 795 patvirtintų ,,Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių“ 62.2 punkte, kuris nustato, kad draudėjui neįvykdžius ar netinkamai vykdžius draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, - jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai rizikai draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. N-47 patvirtintų ,,Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų“ 36,38 punktuose taip pat nustatyta, kad jeigu draudimo rizika, numatyta draudimo sutartyje padidėja ar gali padidėti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudėjas ar apdraustasis apie tai draudiką privalo informuoti pateikdamas pranešimą. Įvertinus tai, atsakovai - K. K., būdamas formalus transporto priemonės savininkas, ir I. D., būdamas faktinis transporto priemonės savininkas, prieš eksploatuojant automobilį Jungtinėje Karalystėje pagal nurodytą teisinį reglamentavimą, privalėjo apie tai informuoti ieškovę, kuri, turėjo teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir apdrausti padidėjusią riziką, o to nepadarydami pažeidė Sutarties 1.6 punktą ir dėl to ieškovė įgijo regreso teisę dėl išmokėtos žalos dalies atlyginimo, o abu transporto priemonės savininkai privalo solidariai atsakyti remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.6, 6.279 straipsniais. Savo argumentus grindžia ir 2013 m. kovo 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2013 kasacinio teismo suformuota praktika.

7Atsakovas K. K. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. Jis automobilio ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), niekada nepirko ir toks automobilis jam nuosavybės teise niekada nepriklausė, jokios draudimo sutarties dėl šio automobilio civilinės atsakomybės nėra sudaręs ir draudimo įmokos nėra sumokėjęs, kas sumokėjo automobilio draudimo įmoką nežino. Pripažįsta, kad 2011 m. spalio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartyje jis nurodytas kaip savininkas, jis šioje sutartyje pasirašė, tačiau faktiškai automobilį pirko I. D., o jo vardu buvo surašyta tik pirkimo-pardavimo sutartis, nes I. D. savo vardu registruoti transporto priemonės nenorėjo. Vėliau šį automobilį I. D. pardavė kažkam, dėl to buvo sudaryta transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, jis nurodytas kaip pardavėjas, tačiau sandoris vyko tarp I. D. ir jo surasto pirkėjo. Pagal sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį jis negalėjo automobilio išregistruoti, nes antstolis buvo dėl skolos uždėjęs areštą.

8Atsakovas I. D. su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. Pripažįsta, kad 2011 m. spalio 21 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi iš UAB ,,Eimasta“ sutarė pirkti automobilį ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), už kurį sumokėjo 500 Lt pirkimo-pardavimo sutarties forminimo metu. Automobilį pirko perpardavimui, tačiau registruoti savo vardu negalėjo, nes turėjo įsiskolinimų, todėl jį įregistravus jo vardu, automobiliui būtų uždėtas areštas ir jis jo nebūtų galėjęs perparduoti. Būtent dėl to paprašė, kad automobilį savo vardu įsiregistruotų K. K.. Po automobilio pirkimo-pardavimo jis automobilį pasiėmė, patvarkė ir 2011 m. gruodžio 10 d. pardavė V. V.. Nors pirkimo-pardavimo sutartyje kaip pardavėjas nurodytas K. K., tačiau sandoris vyko tarp jo ir V. V., kuris jam sumokėjo pinigus už automobilį, pasiėmė automobilį ir jį valdė nuo to momento, tačiau registruotas automobilis ir toliau liko K. K. vardu, kadangi automobiliui jau buvo uždėtas areštas. Jis eismo įvykio metu nebuvo šios transporto priemonės savininkas, todėl neturi pareigos grąžinti prašomos draudimo išmokos dalies.

9Trečiasis asmuo R. B. pripažino, kad eismo įvykio metu Jungtinėje Karalystėje, jis vairavo automobilį ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), kurį jam buvo paskolinęs iš matymo pažįstamas asmuo. Patvirtino, kad tai nebuvo atsakovas K. K., tačiau asmens, paskolinusio automobilį, vardo ir pavardės, nežino. Automobilį grąžino jį paskolinusiam asmeniui.

10Byloje nustatyta, kad sudarant apsimestinį sandorį - 2011 m. spalio 21 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi, atsakovas I. D. iš UAB ,,Eimasta“ įsigijo automobilį ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), tačiau pirkimo-pardavimo sutartyje pirkėju nurodė atsakovą K. K.. 2011 m. gruodžio 10 d. apsimestiniu sandoriu - transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi, atsakovas I. D. automobilį ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), pardavė V. V., tačiau sutartyje pardavėju nurodė atsakovą K. K.. 2012 m. spalio 22 d. nenustatytas asmuo šią transporto priemonę apdraudė įsipareigodamas automobilio nenaudoti Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijos Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje. 2013 m. kovo 7 d. Jungtinėje Karalystėje įvyko eismo įvykis, dėl kurio atsakingas ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), vairuotojas ir dėl to ieškovė išmokėjo 7 480,29 Eur (25 827,95 Lt) dydžio draudimo išmoką, kurios 50 procentų – 3 740,14 Eur (12 913,97 Lt) prašo priteisti solidariai iš atsakovų, kurie eismo įvykio metu nebuvo šios transporto priemonės savininkai (valdytojai). Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais.

11Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis AYAS Nr. 01 8506058 sudaryta 2012 m. spalio 22 d. tarp UAB DK ,,PZU Lietuva“ ir atsakovo K. K., apdraustas automobilis ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ). Sutarties 1.6 punkte nustatyta, kad transporto priemonė nėra naudojama Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje (t. 1, b. l. 9,10). Pagal pinigų priėmimo kvitą GRA Nr. 30215522 pinigus pagal draudimo sutartį įmokėjo K. K. (t. 2, b. l. 7). 2013 m. kovo 8 d. pranešimu iš Intereurope European Law Service pranešta apie reikalavimą atlyginti 2013 m. kovo 7 d. įvykusio eismo įvykio metu padarytą žalą; nurodyta transporto priemonė – ( - ) (t. 1, b. l. 22-27). Iš paaiškinimo, eismo įvykio schemos matyti, kad eismo įvykis įvyko dėl to, kad į stovinčio prie šviesoforo automobilio galinę dalį atsitrenkė automobilis ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 28-31). Sąmata ir medicininė išvada patvirtina, kad 2013 m. kovo 7 d. eismo įvykio metu padaryta žala automobiliui ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ), bei C. A. sveikatai (t. 1, b. l. 32-51). Iš kompensacijų ir išlaidų duomenų, sąskaitų faktūrų matyti, kad tarpinės kompensacijos sumos – 1 342,95 Eur (2013-09-06 sąskaita faktūra Nr. 003526-1309) (t. 1, b. l. 52-55), 3 184,45 Eur (2013-09-30 sąskaita faktūra Nr. 003910-1309) (t. 1, b. l. 56-59), 2 952,89 Eur (2013-11-22 sąskaita faktūra Nr. 004736-1309 (t. 1, b. l. 60-63). Draudimo išmokos mokėjimo pažymos, tarptautiniai mokėjimo nurodymai patvirtina, kad mokėjimo suma – 7 480,29 Eur (1 342,95 Eur (t. 1, b. l. 11), 3 184,45 Eur (t. 1, b. l. 14), 2 952,89 Eur (t. 1, b. l. 17)) per tris kartus pervesta Intereurope AG (t. 1, b. l. 12,15,18). 2013 m. spalio 1 d. (t. 1, b. l. 13), 2013 m. lapkričio 19 d. (t. 1, b. l. 16), ir 2014 m. vasario 11 d. (t. 1, b. l. 19) pretenzijomis ieškovė nurodė atsakovui K. K. pervesti dalį išmokėtos draudimo išmokos – 12 913,97 Lt. Administracinių teisės pažeidimų bylų duomenys patvirtina, kad 2013 m. vasario 11 d., 2013 m. vasario 22 d. vairuojant ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), padarytas Kelių eismo taisyklių 32, 136 punktų pažeidimas (viršytas leistinas greitis); tyrimo metu K. K. nurodė, kad automobilis nėra jo, jo vardu tik įregistruotas; nustatytas vairavęs asmuo – A. R. (t. 1, b. l. 122-136). 2011 m. spalio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartimi UAB ,,Eimasta“ pardavė K. K. automobilį ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ) už 500 Lt (t. 1, b. l. 138). Kasos pajamų orderis patvirtina, kad už automobilį įmokėta 500 Lt 2011 m. spalio 21 d.; mokėtojas nurodytas K. K. (t. 1, b. l. 173). Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi 2011 m. gruodžio 10 d. K. K. automobilį ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), pardavė V. V. (t. 2, b. l. 45,49). Liudytojas E. L. patvirtino, kad automobilį ,,Audi A6“ pardavė I. D., jis jam sumokėjo sutartus 500 Lt, jis jam perdavė automobilio raktus ir dokumentus (t. 1, b. l. 174,175). Liudytoja R. S. patvirtino, kad jai žinoma, kad K. K. sutiko, kad jo vardu būtų įregistruotas kitiems asmenims priklausantis automobilis ,,Audi A6“, kurio jis nepirko, už jį pinigų nemokėjo, to automobilio pas kaimynystėje gyvenantį K. K. ji niekada nematė, jis automobilio neturi. Kai su minėtu automobiliu buvo padaryti kelių eismo taisyklių pažeidimai, baudą mokėjo automobilį vairavę asmenys (t. 1, b. l. 110,11).

12Atsakovų K. K., I. D. paaiškinimais, liudytojų E. L. ir R. S. parodymais nustatyta, kad automobilį ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), įsigijo I. D., kuris 2011 m. gruodžio 10 d. minėtą transporto priemonę pardavė V. V.. Surašant minėtas transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis automobilio pirkėju pagal 2011 m. spalio 21 d. sutartį ir pardavėju pagal 2011 m. gruodžio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį fiktyviai nurodytas K. K., siekiant nuslėpti tikrąjį automobilio savininką – I. D.. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėjo, kad sandoris, sudarytas ne su tikrąja sandorio šalimi, bet su jos statytiniu, yra apsimestinis. Tokį sandorį sudariusių šalių valia, išreikšta išorine forma, neatitinka šalių tikrųjų ketinimų, nes jo sudarymo metu buvo ketinimas sudaryti sandorį, pridengiantį tikrąją sandorio šalį. Teisės ir pareigos pagal tokį sandorį atsiranda kitam asmeniui – tikrajai sandorio šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2009). Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva) (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Šio teisinio reglamentavimo kontekste pripažintina, kad 2011 m. spalio 21 d. ir 2011 m. gruodžio 10 d. transporto priemonės ,,Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), pirkimo pardavimo sutartys yra apsimestiniai sandoriai, nes jie sudaryti ne su tikrąją sandorio šalimi – I. D., bet su jo statytiniu – K. K. ir šiuos sandorius sudariusių šalių valia, išreikšta išorine forma, neatitinka šalių tikrųjų ketinimų, nes jo sudarymo metu buvo ketinimas sudaryti sandorį, pridengiantį tikrąją sandorio šalį.

13Apsimestinio sandorio negaliojimas reglamentuojamas CK 1.87 straipsnio normų. Apsimestinis sandoris yra niekinis ir negalioja dėl esminio sandorio elemento – šalių valios – ydingumo, nes apsimestiniame sandoryje išreikštoji valia neatitinka tikrųjų šalių ketinimų. Sandoris neturi valios trūkumų ir šiuo aspektu yra teisėtas, kai jį sudariusių asmenų valia, išreikšta išorine išraiškos forma, atitinka jų vidinę valią. Šiuo atveju esminė aplinkybė yra šalių valia, buvusi sandorio sudarymo momentu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2006). Jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės (CK 1.87 straipsnio 1 dalis), t. y. galioja tas sandoris, kurio padarinių siekė jo šalys. Įvertinus tai, pripažintina, kad pagal 2011 m. spalio 21 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį automobilį ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), iš UAB ,,Eimasta“ įsigijo I. D., kuris šį automobilį 2011 m. gruodžio 10 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė V. V.. Eismo įvykis Jungtinėje Karalystėje įvyko 2013 m. kovo 7 d., kai atsakovai K. K. ir I. D. nebuvo transporto priemonės, dalyvavusios eismo įvykyje ir atsakingos už jį, savininkai (valdytojai), todėl neturi pareigos atsakyti pagal ieškovės pareikštą ieškinį. 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi (t. 2, b. l. 53) ieškovei pranešta, kad ji turi teisę prašyti pradinius atsakovus K. K. ir I. D. pakeisti tinkamu atsakovu, tačiau ieškovė šia teise nepasinaudojo, todėl jos ieškinys atsakovams K. K. ir I. D. atmestinas.

14Šios bylos nagrinėjimo kontekste pažymėtina ir tai, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia sudaryta sutartimi ir nacionalinės teisės nuostatomis, t. y. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies norma, pagal kurią tais atvejais, jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, o draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 punkte nurodyta: jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Nurodo, kad tokia praktika suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 21 d. nutartyje Nr. 3K-3-162/2013. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi Nr. 3K-7-334-687/2015, atsižvelgusi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. kovo 26 d. prejudicinį sprendimą Litaksa (C-556/13), suformavo naują teismų praktiką aiškinant ir taikant šias teisės normas. Minimoje nutartyje kasacinis teismas pažymėjo, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių atsiradimo tarp draudėjo ir draudiko sutartis – privaloma imperatyviųjų teisės normų reguliuojama sutartis. Draudėjai turi pareigą apdrausti savo civilinę atsakomybę, o draudikai negali atsisakyti ją sudaryti, nes ši sutartis yra viešoji sutartis (CK 6.161 straipsnio 1, 2 dalys). Jai nustatyta privaloma sudarymo tvarka, ją sudarant turi būti vadovaujamasi teisės aktais (CK 6.988 straipsnio 3 dalis), taip pat Draudimo priežiūros komisijos patvirtintomis ,,Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis“ (TPVCAPDĮ 6 straipsnio 1 dalis), todėl šalys draudimo sutartimi negali pakeisti imperatyviųjų TPVCAPDĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų ir draudiko ir draudėjo sutartyje nustatyta sąlyga, daranti draudiko įsipareigojimą prisiimti riziką priklausomą nuo papildomos draudimo įmokos sumokėjimo, kai transporto priemonė naudojama už valstybės narės teritorijos, prieštarauja imperatyviajai TPVCAPDĮ 10 straipsnio 1 dalies normai, todėl yra niekinė ir negaliojanti. Papildomos draudimo įmokos reikalavimas pasikeitus apdraustos transporto priemonės naudojimo teritorijai nėra suderinamas su ES teise (2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo), TPVCAPDĮ, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis negali įvesti ribojimo apdraustos transporto priemonės naudojimo teritorijos atžvilgiu, todėl papildomos draudimo įmokos nesumokėjimas negali būti laikomas draudimo sutarties pažeidimu ar netinkamu vykdymu. Įvertinus tai, pripažintina, kad ieškovės ieškinys jos nurodytais argumentais, apskritai, yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis. Kadangi ieškovės ieškinys atmetamas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų nepriteistinos.

16Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų įteikimas) sudaro 18,61 Eur, kurios yra valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų neatleistas (CPK 96 straipsnio 2 dalis). Įvertinus tai, 18,61 Eur priteistini iš ieškovės.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 578 straipsniais, teisėja

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Pripažinti 2011 m. spalio 21 d. (14.55 val.) transporto priemonės – automobilio ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), indentifikavimo numeris ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį ir 2011 m. gruodžio 10 d. (14.00 val.) transporto priemonės - ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), indentifikavimo numeris ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį apsimestiniais sandoriais.

20Pripažinti negaliojančia 2011 m. spalio 21 d. (14.55 val.) transporto priemonės – automobilio ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), indentifikavimo numeris ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl sandorio šalies – pirkėjo ir nustatyti, kad turto pirkėjas yra I. D., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ).

21Pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 10 d. (14.00 val.) transporto priemonės – automobilio ,,Audi A6“, valst. Nr. ( - ), indentifikavimo numeris ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl sandorio šalies – pardavėjo ir nustatyti, kad turto pardavėjas yra I. D., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ).

222014 m. balandžio 18 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - atsakovui K. K., a. k. ( - ) gyvenančiam ( - ), priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtinių teisių areštą 12 913,97 Lt (dvylikos tūkstančių devynių šimtų trylikos litų 97 ct) sumai, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

23Priteisti iš ieškovės UAB DK ,,PZU Lietuva“, juridinio asmens kodas 110057869, 18,61 Eur (aštuoniolika eurų 61 centą) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB DK... 3. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ... 5. Ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovų... 6. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Tarp ieškovės ir atsakovo K. K.... 7. Atsakovas K. K. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nesutikimas... 8. Atsakovas I. D. su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais... 9. Trečiasis asmuo R. B. pripažino, kad eismo įvykio metu Jungtinėje... 10. Byloje nustatyta, kad sudarant apsimestinį sandorį - 2011 m. spalio 21 d.... 11. Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 12. Atsakovų K. K., I. D. paaiškinimais, liudytojų E. L. ir R. S. parodymais... 13. Apsimestinio sandorio negaliojimas reglamentuojamas CK 1.87 straipsnio normų.... 14. Šios bylos nagrinėjimo kontekste pažymėtina ir tai, kad ieškovė savo... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 16. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų įteikimas)... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 578 straipsniais,... 18. Ieškinį atmesti.... 19. Pripažinti 2011 m. spalio 21 d. (14.55 val.) transporto priemonės –... 20. Pripažinti negaliojančia 2011 m. spalio 21 d. (14.55 val.) transporto... 21. Pripažinti negaliojančia 2011 m. gruodžio 10 d. (14.00 val.) transporto... 22. 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę -... 23. Priteisti iš ieškovės UAB DK ,,PZU Lietuva“, juridinio asmens kodas... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...