Byla 2-500-650/2012

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Jūratei Jasmontaitei, dalyvaujant ieškovo AB "Citadele" banko atstovei Jūratei Radzevičienei, atsakovės Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijos pirmininkei V. L., tretiesiems asmenims G. Š., G. Ž., P. M., R. U., L. V., D. Š., L. D., A. R., O. B. G., J. K., A. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo pagal ieškovo AB "Citadele" banko ieškinį atsakovei Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijai, į procesą įtrauktiems tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje, G. Š., G. Ž., M. V., P. M., M. M., D. G., I. P., G. U., R. U., E. V., R. V., L. V., J. K. V., Ž. N., R. K., D. Š., L. D., J. K., A. R., S. R., A. G., E. V. G., Onai B. G., M. M., Šiaulių miesto savivaldybei, L. U., M. C. G., A. V., uždarajai akcinei bendrovei "Masada", A. S., S. M., į procesą įtrauktai išvadą duodančiai institucijai - valstybės biudžetinei įstaigai Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, ir

Nustatė

3ieškovo atstovė palaikė pateiktą ieškinį (b.l.1-5), kuriuo prašoma priteisti iš atsakovės 67 625,94 Lt negrąžinto kredito dalį, 445,96 Lt sutartinių palūkanų, 6000,13 Lt delspinigių, metines palūkanas, kurios apskaičiuojamos imant per kalendorinį mėnesį paskelbtų 6 mėnesių VILIBOR palūkanų normų aritmetinį vidurkį ir pridedant 1,7 proc. metų palūkanų dydžio maržą ir kurios kiekvienų metų liepos 17 d. ir sausio 17 d. keičiamos šešiems mėnesiams į priekį, imant per prieš palūkanų keitimo dieną ėjusį kalendorinį mėnesį Lietuvos banko REUTERS informacinėje bazėje paskelbtų šešių mėnesių VILIBOR palūkanų normų aritmetinį vidurkį ir pridedant 1,7 proc. metų palūkanų dydžio maržą, skaičiuojamas nuo negrąžintos 67625,94 Lt kredito sumos, nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (74072 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2222 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė - Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija - 2008 m. su AB „Parex“ banku sudarė kredito sutartį , pagal kurią Bankas įsipareigojo suteikti Bendrijai 338011 Lt kreditą daugiabučio namo Tilžės g. 139, Šiauliai, renovacijai, o Bendrija įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles. Bankas suteikė kreditą, tačiau 2011 m. Bendrija nustojo vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, todėl jai buvo pranešta apie Sutarties nutraukimą, ir informuota apie pareigą atsiskaityti su Banku. Bendrija iki šiol su banku nėra atsiskaičiusi. Ieškovo atstovė taip pat nurodė aplinkybes, kad viso prašyto paraiškoje kredito bendrija nepageidavo gauti, todėl jis ir nebuvo išmokėtas. Bendrijai pinigai buvo išmokėti pagal pateiktas rangovo sąskaitas apie atliktus darbus. Banke yra Bendrijos prašymai apmokėti sąskaitas už įmonės „Normaida“ atliktus darbus. Papildomų susitarimų, susijusių su sutarties vykdymu, su bendrija nebuvo pasirašyta. Atsakovė buvo tinkamai supažindinta su preliminariu mokėjimo grafiku. Bendrija mokėjo nustatytas įmokas, kada to negalėdavo padaryti, nurodydavo priežastis. Palaiko savo ieškinį ir nesutinka keisti atsakovo šioje byloje. Iš teismui pateiktos bendrijos paraiškos ir prie jos pateiktų dokumentų galima matyti, kad UAB „Masada“ nesutiko su kredito ėmimu, todėl buvo įvertinta ta aplinkybė, sprendžiant klausimą dėl kredito dydžio. Kadangi bendrijai didesnio kredito nereikėjo, todėl nebuvo išmokėtas visas paraiškoje nurodytas kredito dydis. Apmokėjimai už rangos buvo atliekami nurašant pinigų sumą nuo sąskaitos, į kurią bendrijai pervesdavo kredito dalis. 2008-04-07 buvo pervestas kreditas 54 818,19 Lt sumai. 2008-06-05 buvo grąžinta 21 000 Lt bankui bendrijos paimto kredito dalis pagal šalių tarpusavio susitarimą. Kadangi atsakovė sutiko su tokiom sąlygom ir tokiu mokėjimo grafiku, todėl nebuvo pateiktas joks bendrijos prašymas išdėstyti mokėjimus dalimis. Ginčo dėl sutarties sudarymo nėra, jis kilo tik dėl negrąžintos kredito dalies. 2008-10-06 bankui buvo gražinta 43000 Lt paimto bendrijos kredito pagal mokėjimo grafiką. Sutarties šalys buvo laisvos susitarti dėl įmokų sumų, todėl ieškovas nėra pažeidęs jokių sutarties sudarymo principų. Su bendrija yra pasirašyta tipinė sutartis, pagal banko parengtas sąlygas. Bendrijos pasirašytos sutarties bendroji dalis yra taikoma visiems banko klientams. Bendrijos nariai vykdė įsipareigojimus bendrijos vardu. Kadangi sutartinius santykius bankas turi su bendrija, todėl ir visi reikalavimai yra reiškiami bendrijai. Mokėjimo grafike yra nurodyta, kad turi būti sumokėti delspinigiai nuo bendrijos turimos skolos. Laikotarpis nuo 2011-07-08 iki 2011-09-19 sudaro 73 kalendorines dienas, nuo kurių bankas ir prašo sumokėti 0,09 procentus delspinigių. Ieškovo teisė yra reikalauti bankui atlyginti patirtus nuostolius nuo sutarties nevykdymo dienos iki ieškinio padavimo teismui. Prašomi delspinigiai nėra bendrijos sumokėti. Bankas nežino aplinkybių, kaip ir kas iš namo bendraturčių turėjo mokėti bendrijai suteiktą kreditą, kadangi tų aplinkybių jis ir nesiaiškino. Ieškovo nuomone, už kredito gražinimą atsako būtent bendrija. Prieš nutraukiant kredito sutartį su bendrija, jai buvo išsiųstas raštiškas pranešimas, kadangi sutartyje buvo numatyta, kad nemokant įmokų, bankas turi teisę nutraukti pasirašytą sutartį.

4Atsakovė nesutiko su ieškinio reikalavimais, prašydama juos atmesti, savo atsiliepime į ieškinį (b. t. I, b.l. 26 ), nurodė aplinkybes ir paaiškino, kad kiekvienam namo savininkui buvo sudaromi individualus kredito grąžinimo grafikai, kas reiškia, kad kredito dalis Bankui turėjo grąžinti butų (patalpų) savininkai, o ne bendrija. 2007-11-27 susirinkimo nutarimo 4 p. namo butų (patalpų) savininkai įgaliojo bendrijos pirmininkę L. V. pasirašyti kredito sutartį ir kitus sutarties dokumentus. Bankas sudarė sutartį ne su butų (patalpų) savininkais, atstovaujamais įgalioto asmens – bendrijos pirmininkės, o su juridiniu asmeniu, t.y. Bendrija, kaip ribotos civilinės atsakomybės, ne pelno siekiančia organizacija, kuri negali atsakyti už bendrijos narių prievoles. Priteisus nesumokėto kredito dalį iš Bendrijos, kaip juridinio asmens, ji neturės teisinio pagrindo šią skolą išreikalauti iš skolingų bendrijos butų (patalpų) savininkų, kadangi šis klausimas jau buvo nagrinėtas. Todėl Bendrija nėra atsakinga už bendrijos narių prievoles ir iš Bendrijos negali būti priteista skola. Be to paaiškino, kad namas buvo avarinės būklės, todėl buvo būtina renovacija, todėl dalyvavo modernizavimo programoje. 99 procentai bendrijos narių buvo už namo renovaciją, tik UAB „Masada“ buvo prieš. Visi namo modernizavimo darbai buvo atlikti pagal normas. Bankas suteikė renovacijai paskolą, kuri buvo proporcingai paskirstyta visiems bendrijos nariams pagal turimą buto plotą. Šiaulių bankas įvertino tą aplinkybę, kad turės sutartinių santykių su UAB „Masada“ ir atsisakė suteikti kreditą. Bendrija neatsako už savininkų prievoles. Bendrija prašo atsakovu įtraukti UAB „Masada“. Bendrija neturi jokio turto. Jos visas lėšas sudaro bendrijos savininkų įneštos lėšos. UAB „Masada“ bendrijai yra skoloje 90000 litų, nes nieko nemokėjo už namo renovaciją. Nurodo, kad pirmininkės pareigas pradėjo eiti nuo 2009-12-31, todėl nežino kredito sutarties aplinkybių. Pagal bendrijos įstatus visus veiksmus, susijusius su ūkine veikla, atlieka pirmininkė. Pagal bendrijos įstatus bendrija kreipėsi į teismą, norėdama iš skolininko UAB „Masada“ išsireikalauti skolą. Raštiški mokėjimo grafikai buvo sudaryti tiems savininkams, kurie paėmė paskolą. Tiems gyventojams, kurie nebuvo paėmę paskolos, grafikai nebuvo sudaryti. Iš banko buvo ketinama imti apie 338000 litų kreditą. 50 procentų renovacijos dengė valstybė, kitą 50 procentų bendrija paėmė iš banko. Kas 6 mėnesius buvo pateikiami raštai apie paskaičiuotas ir mokėtinas palūkanas. Bankas pateikdavo lenteles apie palūkanų mokėjimą, tačiau pirmininkė pasirašytinai apie susipažinimą su jomis nebuvo supažindinama. Tokio grafiko, pagal kurį bankas buvo susitaręs su bendrija, kad ji turi gražinti jam iškart dideles pinigų sumas, 21000 ir 43000 litų, ji neturėjo. Prie sutarties pridėtas priedas apie palūkanų paskaičiavimą ir kredito gražinimą yra nesąžiningas, o kito su padarytais pakeitimais grafiko bendrija neturėjo. Kreditas iš banko buvo imamas, nes turėjo būtinai sudaryti sutartį su banku, nes per jį vyko atsiskaitymas su rangovais. Paraiškos forma kreditui gauti buvo pateikta banko. Į kredito gavimo paraišką turėjo būti įtraukti visi bitų savininkai. Bendrija turėjo vieną sąskaitą, į kurią tiek butų savininkai pervesdavo lėšas, tiek buvo pervedama paskola. Kodėl kredito sutartyje atsirado kita palūkanų norma nei buvo numatyta anksčiau, nežino. 2008 metų rugsėjo mėnesį buvo perskaičiuotos palūkanos. Palūkanas mokėjo visi namo gyventojai. Revizija už 2009 metus nebuvo atlikta, buvo pateikta ataskaita. Susirinkimų metu visi namo savininkai buvo supažindinti su visomis išlaidomis. Su UAB „Masada“ akcininku dėl jų turimos skolos padengimo nepavyko susitarti. Bendrija nebekaupia jokių lėšų, nes yra visiškai atsiskaičiusi už padarytus renovacijos darbus. Dėl UAB „Masada“ skolos bendrijai atsakovė kreipėsi į teismą, bet teismas nusprendė, kad bendrija yra netinkama ieškovas byloje. Apie tai informuotas bankas, kad pralaimėta byla ir bendrija neturi lėšų atsiskaityti su banku. Todėl bankas nutraukė kredito sutartį su bendrija. Su banku dėl skolos apmokėjimo atidėjimo ir palūkanų mokėjimo nebuvo tartasi.

5Trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybė teismo posėdyje nedalyvavo. Byloje gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant Šiaulių miesto savivaldybės atstovui. Pateiktame atsiliepime į ieškinį (b. II t., l. 88-90) trečiasis asmuo nesutiko su ieškiniu ir nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybė, kaip bendraturtis, už namo renovaciją visiškai atsiskaitė. Ieškovo prašoma priteisti nesumokėta dalis yra susidariusi dėl UAB „Masada“ skolos. Nurodo, kad bendrija, kaip juridinis asmuo, negali būti atsakingas už bendrijos narių prievoles. Dėl nuostolių atlyginimo teisė reikšti ieškinį įstatymo numatyta ne bendrijai, o bendraturčiui.

6Trečiasis asmuo L. V. posėdyje su pateiktu ieškiniu nesutiko, palaikė atsakovės poziciją bei savo atsiliepime nurodytas aplinkybes (b. II t., l. 102-104) ir paaiškino, kad tuo metu kai vyko namo modernizavimas, ji buvo bendrijos pirmininkė; daugiabučio namo renovacijai buvo rengtasi atsakingai, organizuota daug namo gyventojų ir negyvenamų patalpų savininkų susirinkimų. Pas asmenis, kurie nedalyvavo bendrijos susirinkimuose, buvo eita asmeniškai ir klausta jų nuomonės dėl namo renovacijos. Pagrindiniai susirinkimai dėl kredito ėmimo buvo padaryti 2007-07-05 ir 2007-11-27. Dėl kredito renovacijai buvo kreiptasi į kelis bankus, Šiaulių bankas atsisakė teikti kreditą, sužinojus, kad UAB „Masada“ name turi 500 kv. m. ploto patalpas. Parex bankas pasirinktas, pasiūlius Šiaulių miesto savivaldybei. Investicinis projektas derintas su kitais bendrijos valdybos nariais išplėstiniame valdybos posėdyje. 2007-11-27 vykusiame susirinkime buvo sprendžiamas klausimas dėl to kredito ėmimo ir dauguma gyventojų sutiko pradėti renovaciją. Revizija buvo atliekama kiekvienais metais. Banko atstovams buvo sakyta, kad bendrijai nereikalingas 338 000 Lt kreditas, tačiau banko darbuotojai reikalavo įrašyti paraiškoje būtent tokią sumą, kad viskas atitiktų investicinį projektą. Paraiškoje buvo nurodyti 23 namo savininkai. Pagal tuo metu galiojusį įstatymą bendrija turėjo turėti 10 procentų savo lėšų, tačiau vėliau įstatymas pasikeitė, ir Bendrijai reikėjo surinkti 5 procentus pradinių lėšų ir jie gavo 50 procentų valstybės paramos. Bankas siūlė 1,5 procentų maržą, o sutartį pasirašė su 1,7 procentų marža. Kodėl ši marža buvo pakeista, nežino. Kredito sutartį ji pati vyko pasirašyti į banką, o visą sutartį perskaitė namuose. Atėjus į banką pasirašyti sutartį, visi dokumentai jau buvo paruošti. Neatkreipė dėmesio, kad marža yra padidėjusi. Negali pasakyti, kaip buvo nustatyta delspinigių suma. Kadangi neturėjo savo teisininko, todėl ir nesikreipė į jį konsultacijai prieš pasirašant kredito sutartį. Ji pati turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Kredito sumos dydis buvo visų bendrijos narių aptartas. 2008-04-04 buvo padarytas pirmas kredito išmokėjimas 54 818,19 Lt atsiskaitymui su rangovu - įmone „Normaida“. 2008-04-07 ji paprašė, kad bankas išmokėtų dalį kredito atsiskaitymui su rangovu, o 2008-06-05 bankui gražino 21000 Lt paimto kredito. Antras kredito dalies išmokėjimas buvo 2008-07-01. Buvo išmokėta 99 135,25 Lt pagal pateiktą sąskaitą. Prašymo pinigų išmokėjimui ji nerašė, o 2008-10-06 bankui gražino dar 43 000 Lt paimto kredito dalies. Negali pasakyti, kokiu pagrindu bankui pervedė tokias pinigų sumas. Banke pasirašydama kredito sutartį, ją skaitė, tačiau iki galo nesuprato. Negali pasakyti, ar buhalterė dalyvavo pasirašant sutartį. Sudarant kredito sutartį, nurodė aplinkybę, kodėl Šiaulių bankas atsisakė išduoti kreditą. Šiuo metu bendrija yra nepajėgi atsiskaityti. Pagal tuo metu galiojusius įstatymus mano, kad viską gerai darė. Konsultavosi su butų savininkais, būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Buvo susipažinusi su LR CK normomis, bendrijos įstatymu ir įstatais, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimis, kada patalpų savininkas privalo išlaikyti, prižiūrėti, tvarkyti savo turimas patalpas. Susirinkimo metu visi gyventojai nutarė kad renovacija yra reikalinga. Prieš pasirašant kredito sutartį kreipėsi į UAB „Masada“. Siuntė jiems registruotus daiktus, kad įneštų į bendrijos sąskaitą reikiamą pradinio įnašo sumą. Visą procesą, susijusį su renovaciją suprato gerai. Kredito ėmimo procedūros ir sutarties teisinių pasekmių nesuprato. Domėjosi tik renovacijos klausimais. Nežinojo, kokios tiksliai kredito sumos reikia, nes ir patys gyventojai nežinojo ar visi turės pinigų. Tačiau turėjo imti kreditą, nes to reikalavo savininkai ir būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. 56000 Lt buvo jų pradinės lėšos renovacijai. Daugiau gyventojai nebuvo įnešę pinigų.

7Trečiasis asmuo J. K. V. tesimo posėdyje nedalyvavo, šaukimas įteiktas tinkamai, atsiliepime (b.l.II t.,102-104) ir parengiamojo posėdžio metu su pateiktu ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime nurodytą poziciją, teigdamas, kad už namo rekonstrukciją jie yra visiškai atsiskaitę. Mano, kad bankas ne su ta šalimi sudarė sutartį.

8Tretieji asmenys L. D., L. U. ir D. Š. byloje pateiktame bendrame atsiliepime į ieškinį (b.l. IIt.,105-106) nurodė, kad už namo renovaciją su atsakove visiškai atsiskaitė pagal joms paskaičiuotą statybos rangos darbų sumą. Kredito sutarties turinys ir sąlygos nebuvo su jomis derinamos, jų pritarimas sutarties sudarymui nebuvo gautas.

9Trečiasis asmuo D. Š. posėdžio metu paaiškino, kad už namo renovaciją atsiskaitydavo sumą padalinant kiekvienam savininkui pagal turimą patalpos plotą. Buvo bendras mokėjimo grafikas. Dalyvavo bendrijos susirinkimuose, pirmininkė supažindino su visais reikiamais klausimais. Žinojo, kad imamas kreditas iš banko. Trečiasis asmuo L. D. posėdžio metu su ieškiniu nesutiko. Trečiasis asmuo L. U. posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

10Tretieji asmenys M. M. ir P. M. atsiliepime (b.t .II, b.l.113) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, su ieškovu jokių sutarčių nesudarė ir paskolos neėmė. Kaip bendrasavininkiai proporcingai prisidėjo prie išlaidų namui išlaikyti, atnaujinti, renovuoti ir už namo renovacijos darbus su bendrija yra visiškai atsiskaitę. Posėdžio metu P. M. parodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad jis kredito ėmimui ir renovacijos atlikimui neprieštaravo. Kreditų mokėjimų grafikai namo savininkams buvo pakabinti laiptinėje, už rangos darbus liko skolinga tik UAB „Masada“. M. M. posėdyje nedalyvavo, šaukimas jai įteiktas tinkamai.

11Trečiasis asmuo G. Š. atsiliepime į ieškinį (b.l. II t., 120-121) nurodė, kad už namo renovaciją yra visiškai atsiskaičiusi, todėl nesutinka, kad šioje byloje ji turėjo būti įtraukta trečiuoju asmeniu. Teigia, kad bankas piktnaudžiavo savo padėtimi ir primetė nenaudingas sąlygas bendrijai. Posėdžio metu palaikė savo atsiliepime nurodytą poziciją, nesutikdama su ieškiniu, ir papildomai paaiškino, kad norint atsiskaityti už renovaciją, buvo reikalingas kreditas, mokėjimo grafiko sudaryto raštu ji neturėjo, visus atsiskaitymus vykdė per Parex banką. Asmeninio mokėjimo grafiko neturėjo, bet bendrą mokėjimo grafiką žinojo.

12Trečiasis asmuo Markus C. G. atsiliepime į ieškinį (b.l. II t., 125-128) nurodė, kad dėl negyvenamų patalpų pirkimo 2010 m. iš pardavėjo H. U., kuris turėjo pareigą atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles ir buvo visiškai atsiskaitęs su ją turto pardavimo momentu, todėl tretysis asmuo, kaip pirkėjas, nėra skolingas nei bankui, nei daugiabučio namo savininkų bendrijai. Parengiamojo posėdžio metu palaikė savo atsiliepime nurodytą poziciją, nesutikdamas su ieškiniu. Teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį jam pranešta tinkamai.

13Tretieji asmenys G. U. ir R. U. atsiliepime į ieškinį (b.l. IIt., 135) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, už namo renovaciją atsiskaitė iš savo lėšų. Posėdžio metu R. U. palaikė atsiliepime nurodytą poziciją ir papildomai paaiškino, kad UAB „Masada“ prie renovacijos neprisidėjo ir pinigų nedavė. Kredito sutartimi, mokėjimo grafikais jis pats nesidomėjo, nes tam turėjo pinigų. G. U. teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimas į posėdį jai įteiktas tinkamai.

14Trečiasis asmuo Ona B. G. atsiliepime į ieškinį (b.l.II t. 142) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, jokių teisinių santykių su ieškovu ji neturėjo, už namo renovaciją yra visiškai atsiskaičiusi iš savo asmeninių lėšų. Posėdžio metu paaiškino, kad yra bendrijos revizorė ir valdybos narė. 2500 Lt reikėjo mokėti už investicinio projekto rengimą ir 1200 Lt už konkurso organizavimą. Vėliau savivaldybė kompensavo tas lėšas ir pervedė į Šiaulių banką. 2008 metais iš bendrijos buhalterės gavo netvarkingus išrašus iš Parex banko. Apie kredito sutarties sudarymo aplinkybes ji nieko nežino. Dalyvaudavo bendrijos susirinkimuose ir balsavo už namo renovaciją. Už kredito sutarties sudarymą nebalsavo, nes pati asmeniškai neėmė kredito. 2009 metais mokėjimo grafike buvo parašyta mokėti palūkanas už 2008 metus, tačiau ji jų nemokėjo. Jokio asmeninio mokėjimo grafiko ji negavo. Atliktą reviziją už 2008 metus pateikė 2009 metų pabaigoje, nes 2009-10-29 vykusiame susirinkime prašė dar laiko revizijai pratęsti. Kadangi turėjo atlikti buhalterės darbą ir atlikti apskaitą pagal pateiktus išrašus iš banko. Pateiktuose išrašuose iš banko nebuvo duomenų, kad buvo išmokėta 338000 Lt kredito suma. Taip pat nebuvo palūkanų mokėjimo grafiko. Atlikta revizija buvo padaryta pagal pateiktus išrašus iš banko. Revizijos akte ji rašė, kad nėra palūkanų skaičiavimo metodikos. Revizijos pagrindas buvo ti iš banko gauti išrašai. Negali atsakyti, kiek iki 2008-01-18 bendrija buvo sukaupusi pinigų savo sąskaitoje renovacijai, be privalomų pirminių inašų, reikalingų renovacijos pradžiai. Pagal modernizavimo įstatymą bendrija turėjo būti sukaupusi 10 procentų pradinio renovacijos įnašo, skirto investicinio projekto rengimui ir konkurso organizavimui. Individualaus kredito mokėjimo grafiko nebuvo. Namo skelbimų lentoje buvo nurodytas bendras mokėjimo grafikas, kiek ir kuris savininkas turi mokėti.

15Tretieji asmenys A. G., E. V. G. atsiliepimo byloje nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimai įteikti jiems tinkamai.

16Trečiasis asmuo J. K. posėdžio metu su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį (b.l. II t., 143) nurodė, kad už namo renovaciją ji yra atsiskaičiusi. Su Bendrija nebuvo sudariusi jokios sutarties ir neįgaliojo bendrijos pirmininkės kreditui imti. Mano, kad bendrija teisinius santykius su banku sukūrė neturėdama savininkų įgaliojimo.

17Trečiasis asmuo M. M. posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai, atsiliepime į ieškinį (b.l. IIt.,144-146) nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka, nes už namo renovaciją ji yra atsiskaičiusi, kaip ir visi butų (patalpų) savininkai, išskyrus UAB „Masada“. Palaiko atsakovės atsiliepime nurodytus teiginius. Byloje pateiktas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Teismo posėdyje nedalyvavo, teismo šaukimas jai įteiktas tinkamai.

18Trečiasis asmuo UAB „Masada“ atsiliepime (b.l. II t.,148-153) nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nepalaikydamas reikalavimo priteisti 0,09 proc. delspinigių per dieną, t.y. 6000,13 Lt ir reikalavimo priteisti ieškovui mokėjimo ir kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas. Teigia, kad bendrovė ir kiti asmenys, nesantys namo savininkų bendrijos nariais, trečiaisiais asmenimis įtraukti ne pagrindo, nes kredito sutartį sudarė tik bndrija, o UAB „Masada“ bendrijos nariu niekada nebuvo, todėl neatsako už kito juridinio asmens prisiimtus įsipareigojimus. UAB „Masada“ niekada nebuvo skolinga pagal ieškovo ir atsakovės sudarytą kredito sutartį, bendrovė nebuvo davusi sutikimo imti paskolą, todėl reikalavimo teisė negali būti reiškiama. Teigia, kad svarstant namo renovacijos klausimus įmonė buvo kviesta tik į kelis susirinkimus. Remiasi DNSB įstatymo 26 str. 1 d. 5 p. ir teigia, kad atsakovas kaip Bendrija privalo atsakyti pagal savo prievoles. Teigia, kad ieškovo reikalavimas dėl 67 625,94 Lt kredito dalies priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas, tačiau sprendimas dėl šios sumos priteisimo negali turėti įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. Nesutinka su 0,09 proc. prašomais priteisti delspinigiais, kurie, įmonės nuomone, yra neprotingai dideli ir turi būti mažintini, nes atsakovas vykdo tam tikras viešo intereso tenkinimo funkcijas, namas yra pačiame miesto centre, prie magistralinės gatvės. Taip pat trečiasis asmuo nesutinka su metinių palūkanų priteisimu, nes vykstant bylinėjimuisi, dalis įsiskolinimo gali būti padengta, todėl palūkanos turėtų būti priteistos ne nuo ieškovo nurodytos, o nuo faktinės negrąžinto kredito sumos. Taip pat prašo priteisti 2400 Lt patirtas bylinėjimosi išlaidas, rengiant atsiliepimą ir 102,73 Lt išlaidas už kopijavimo paslaugas, kurios turėtų priteistos iš atsakovės, nes jos iniciatyva UAB „Masada“ buvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu. Teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimas įteiktas tinkamai, trečiasis asmuo pateikė prašymą (b.l. IIIt., 31-32), kuriame nurodė, kad teismo posėdyje nedalyvaus.

19Trečiasis asmuo G. Ž. atsiliepime į ieškinį (b.l. II t. 191-192) nurodė, kad nesutinka su trečiųjų asmenų įtraukimu šioje byloje. Teigia, kad sutartyje turėjo būti numatyta sąlyga, nurodant bankui tiesiogiai reikšti reikalavimą namo patalpų savininkams (skolininkams), kredito sutarties sąlygos sudarytos bankui piktnaudžiaujant savo padėtimi. Posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad buvo informuotas apie kredito ėmimą, kredituojantį banką ir kredito dydį. Savo mokėjimus už rangos darbus jis atliko pagal laiptinėje pakabintą bendrą mokėjimo grafiką visiems namo savininkams.

20Tretieji asmenys A. R. ir S. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo posėdžio metu prašė atsakovu įtraukti UAB „Masada“, teigė, kad už namo renovaciją jie patys yra atsiskaitę tik iš dalies. A. R. posėdžio metu su ieškiniu nesutiko. S. R. posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta jai tinkamai.

21Trečiasis asmuo S. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo posėdžio metu teigė, kad su ieškiniu nesutinka, nes nėra bendrijos narys, sutarčių su banku neturi, už renovacijos darbus yra visiškai atsiskaitęs. Teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimas jam įteiktas tinkamai.

22Trečiasis D. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo posėdžio metu teigė, kad už namo renovaciją yra sumokėjusi. Mano, kad atsakovu turėtų būti traukiama UAB „Masada“. Teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta jai tinkamai.

23Trečiasis asmuo A. S. atsiliepimo byloje nepateikė, parengiamojo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad už namo renovaciją jis yra atsiskaitęs, nėra bendrijos narys, todėl prašo pašalinti iš trečiųjų asmenų. Teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

24Trečiasis asmuo A. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko.

25Trečiasis asmuo M. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimas jai įteiktas tinkamai.

26Trečiasis asmuo I. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, šaukimas jai įteiktas tinkamai.

27Tretieji asmenys E. V. ir R. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, posėdyje nedalyvavo, šaukimai įteiktas tinkamai.

28Trečiasis asmuo Ž. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, posėdyje nedalyvavo, šaukimas jai įteiktas tinkamai.

29Trečiasis asmuo R. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, posėdyje nedalyvavo, šaukimas jam įteiktas tinkamai.

30L. V. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba AB „Citadele“ bankas Šiaulių filialo valdytoju. 2008 metais dirbo AB Parex banko Šiaulių filialo valdytoju. Tiek bendrijos kredito paraiška, tiek pati kredito sutartis yra pasirašyta pagal standartinę banko procedūrą. Klientas užpildo pagrindines nuostatas, nurodydamas kredito sumą, terminus, gražinimo metodą, tikslinę paskyrą. Bendrijai kreditas buvo suteiktas 10 metų namo renovacijai. Maksimali kredito suma 338011 Lt, su kintamomis palūkanomis, kurios skaičiuojamos kas 6 mėnesius remiantis VIILIBOR kursu, 1,7 procentų marža, 8,48 procentų metinėmis palūkanomis. Paskolos išmokėjimo terminas buvo nukeltas 2008-08-01. Gražinimo terminas turėjo baigtis 2018-01-05. Byloje esantis dokumentas, kuris nurodo, kad bendrijai buvo suteikta 1,5 procento marža, yra vidinis banko dokumentas. Kokia marža yra nustatoma kiekvienam klientui, tai yra jo ir banko darbuotojo susitarimo reikalas, nes maržos dydis yra neapribotas. Visa kredito procedūra yra daroma pagal banko nustatytas procedūras, kurios negali prieštarauti įstatymams. Visos kredito sutartys dėl renovacijai skiriamo kredito buvo pasirašomos su bendrija, o ne jos nariais. Bankas suteikė bendrijai kreditą ir numatė terminą, per kurį bendrija turi paimti jį. Tačiau bendrija atsisakė paimti visą jai suteiktą kreditą. Bendrijai buvo suteikta maksimali suma, kuri galėjo būti suteikta pagal bendrijos pateiktus dokumentus. Kredito dengimas didelėmis sumomis atitinka kliento teisę gražinti pinigus priešlaikiniu būdu. Netaikant tam jokių mokesčių, kuo bendrija ir pasinaudojo. Todėl gražino paimtą kreditą dalimis, įnešdami savo lėšas. Bankas vykdė visas investicinio kredito sąlygas. Pagal įstatymus ir banko tvarką bendrija turėjo turėti 5 procentus savo lėšų renovacijai; 50 procentų gavo iš valstybės ir 50 procentų - iš banko. Bendrija pati nusprendė, kiek jai reikia skolintis iš banko. Paraišką pildė bendrijos pirmininkė. Bendrijai suteikta tą kredito dalis, kuri buvo numatyta investiciniame projekte, atėmus kliento privalomą turėti lėšų dalį, valstybės kompensuojamą dalį. Jeigu bendrija turi 50 procentų plius vieną balsą yra priimamas sprendimas renovacijai. Suteikiant kreditą bendrija turi pateikti investicinį projektą, nes be projekto joks svarstymas dėl kredito nėra galimas. Kredito sutartis pasirašyta su bendrija, o ne su kitais asmenimis. Remiantis įstatymo nuostatomis, kurios numatė lengvatines sąlygas tokiems projektams, buvo sumažinta marža. 1,7 procento marža yra lengvatinė sąlyga. Lengvatinės maržos nėra užfiksavę. 1,5 procento marža buvo nurodyta vidiniame banko naudojamame dokumente, kuris turėjo būti skirtas tik banko darbuotojui. Jeigu banko darbuotojas susitaria su klientu dėl aukštesnės maržos, tai ji ir yra taikoma. Kuo marža yra didesnė, tuo bankui yra priimtinesnė. Bendrijos atstovė nereikalavo mažesnės maržos. Ji negalėjo žinoti apie tokį vidinį banko sprendimą. Jeigu klientui tokios sąlygos yra nepriimtinos, jis gali kreiptis į kitą banką. Sutarties sąlygos atitinka laisvą šalių valią. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovė buvo priversta pasirašyti šią sutartį.

31Liudytoja L. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba AB „Citadele“ Šiaulių filiale verslo finansinių projektų vadove. Dirba tose pačiose pareigose, kaip ir prieš tai Parex banke. Yra atsakinga už juridinių asmenų, konsultavimą, paraiškų priėmimą, administravimą ir kredito gražinimą. Jai buvo pavesta bendrauti kredito suteikimo reikalais su bendrija. Tuo metu jų banke fiziniai asmenys negalėjo imti kredito daugiabučio namo renovacijai. Iki bendravimo su bendrija ji buvo turėjusi ne vieną tokią sutartį. Kredito paraiškoje kredito suma yra koreguota. Ją pakoregavo bendrijos pirmininkė konsultacijų metu banke pagal rangos sutarties duomenis. Kiek pamena, 2007 metų rugsėjo mėnesį buvo pateikta bendrijos paraiška pagal investicinį projektą. Kadangi reikėjo papildomų duomenų prie paraiškos, todėl kredito suma galėjo būti pataisyta. Pataisymai paraiškoje buvo padaryti tada, kai bankui buvo pateikti visi dokumentai. Paraiškoje nurodyti duomenys atitinka modernizavimo darbų sumą, bendrijos turimą pradinį įnašą. Tada visa suma buvo perskaičiuota atėmus 5 procentus turimų bendrijos lėšų ir 50 procentų valstybės teikiamos paramos. Visi duomenys paraiškoje yra iš investicinio projekto. Yra nurodyta visa namo ploto kvadratūra ir preliminariai apskaičiuota, kokia mokėjimo suma per mėnesį bus vienam kvadratiniam metrui. Bendrijai buvo suteiktas 338 011 Lt kreditas. Bendrijos sudaryta kredito sutartis yra tipinė sutartis; ji pati pildė tik specialiąją dalį. Būsto modernizavimui kredito sutartys pasirašomos tik su juridiniais asmenimis. Sutarties sąlygos nekoreguotos. Prie kredito sutarties esančiame priede mokėjimo grafikas yra paskaičiuotas pagal planinį mokėjimo grafiką, nes kas 6 mėnesius yra keičiamos palūkanos. Kredito sutarties priedas keistas nebuvo. Mokėjimo grafikas sudaromas, kada pasibaigia kredito išmokėjimo terminas. Bendrija turėjo teisę grąžinti paimtą kredito dalį anksčiau laiko. Pirmininkė parašė prašymą įnešti pinigų kredito padengimui, kad nereikėtų mokėti palūkanų. Tuo metu bankui nereikėjo tikrinti bendrijos lėšų, kadangi nebuvo paimta visa paskola. Prašymai dėl kredito gražinimo buvo rašyti bendrijos pirmininkės iniciatyva. Bankas tinkamai vykdė kredito sutarties sąlygas.

32Į procesą įtrauktos valstybės biudžetinės įstaigos Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pateiktoje išvadoje nurodyta, kad bendrija neatsako pagal jos narių prievoles, pareiga padengti išlaidas pagal sutartis, sudarytas Bendrijos, atstovaujančios savininkų interesus, su trečiaisiais asmenimis dėl daugiabučio namo atnaujinimo, o šiuo atveju – pagal Bendrijos ir AB Parex bankas sudarytą Kredito sutartį dėl daugiabučio namo atnaujinimui, tenka ne Bendrijai, o daugiabučio namo savininkams. Išvadoje nurodyta, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas yra vienas iš galimų bendrosios dalinės nuosavybės teisių daugiabučiame name įgyvendinimo būdų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad „teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma (steigdami daugiabučių namų savininkų bendriją, sudarydami jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus administratorių) jie šią teisę įgyvendina" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga Nr. C-32-1, kat. 30.9.1; Teismų praktika 32). Be to daugiabučių namų savininkų bendrijos prievolių apimtis siejama su bendrijos steigimo tikslu, t.y. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrųjų teisių, pareigų ir interesų įgyvendinimu. CK 4.83 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir patalpų savininkai steigia bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) 3 straipsnis 1 dalis). Bendrija neatsako už daugiabučio namo patalpų savininkų prievoles (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 2 dalis). Daugiabučių namų savininkų bendrija yra bendrasavininkių susivienijimas. Daugiabučių namų savininkų bendrija veikia kaip jos dalyvių atstovas, padedantis įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, tačiau neįgyja savininko teisių ir pareigų" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario mėn. 18 d. Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga Nr. AC-32-1, kat. 30.9.1; Teismų praktika 32). Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų įgyvendinimo ir valstybės paramos teikimo tvarką nustatė Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklės (toliau - Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12d. įsakymu Nr. 1K-237/D1/394 ( (Žin., 2007 Nr. 92-3716) redakcija). Daugiabutis namas, esantis Tilžės 139, Šiauliuose, dalyvavo Daugiabučių namų modernizavimo programoje (toliau - Programa), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, ir įgyvendino Būsto ir plėtros agentūros nustatyta tvarka suderintą daugiabučio namo Tilžės 139, Šiauliuose, modernizavimo investicijų projektą. Taisyklės nustatė, kad investicijų projektus įgyvendina daugiabučio namo savininkai, įsteigę ir nustatyta tvarka įregistravę daugiabučio namo savininkų bendriją (toliau - bendrija) arba sudarę jungtinės veiklos sutartį bei bendrijos įstatų arba jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka priėmę sprendimą dėl jo įgyvendinimo (Taisyklių 8 p.). Investicijų projekto parengimą ir įgyvendinimą organizuoja Projekto administratorius, t.y. daugiabučio namo savininkų bendrijos valdyba ar pirmininkas arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas fizinis asmuo ar sutarties pagrindu jų įgaliotas kitas atestuotas pastatų valdymo ir priežiūros paslaugas teikiantis juridinis asmuo (Taisyklių 2 punkto vienuoliktoji pastraipa, 17 punktas). Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nurodyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Taisyklių 8 punkte nurodyta, kad daugiabučio namo savininkai turi priimti sprendimą dėl daugiabučio namo modernizavimo investicijų projekto įgyvendinimo Daugiabučio namo, esančio Tilžės 139, Šiauliuose, savininkai 2006-11-20 priėmė balsų dauguma sprendimą įgyvendinti daugiabučio namo modernizavimą imant iš banko paskolą. Taisyklių 22, 30 punktuose nurodyta, kad Investicijų projektas turi būti tvirtinamas daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkime arba jungtinės veiklos sutarties atveju daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime (arba balsuojant raštu), kartu priimant sprendimą dėl lėšų skolinimosi ir gražinimo bei kredito draudimo ar garantijų suteikimo sąlygų. Be to, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti yra laikoma teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesais (Civilio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalis). Išvadoje taip pat teigiama, kad bendrijos pirmininkė L. V., veikdama pagal jai suteiktus įgaliojimus, organizavo Investicijų projekto įgyvendinimą. Investicijų projekto įgyvendinimo išlaidos, susijusios su atliktais daugiabučio namo modernizavimo darbais, yra skirtos ne vieno bendraturčio poreikiams tenkinti, bet užtikrinant daugiabučio namo patalpų savininkų teisėtus interesus, t.y. daugiabučiam namui ir bendrajam turtui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti, pagerinti, dėl kurių gyvendinimo daugiabučio namo Tilžės 139, Šiauliai patalpų savininkai sprendimus priėmė balsų dauguma, todėl daugiabučio namo savininkai - bendraturčiai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas, susijusias su Investicijų projekto įgyvendinimu (Taisyklių 8, 13 p.). Be to išvadoje teigiama, kad taisyklėse nurodyta, jog daugiabučio namo modernizavimui gali būti imamas kreditas iš Programoje dalyvaujančių bankų, taip pat nustatytos kreditų teikimo sąlygos (Taisyklių 9, 15, 30 -34 p.). AB Parex bankas dalyvavo Programoje, todėl teikė kreditus daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektams, įgyvendinamiems pagal Programą, finansuoti (Taisyklių 9, 15 p.). AB Parex bankas suteiktas kreditas Investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms, tenkančioms daugiabučio namo Tilžės 139, Šiauliai savininkams, apmokėti yra tikslinis kreditas, t.y. kredito lėšomis apmokama už darbus, susijusius su Agentūros suderinto investicijų projekto įgyvendinimu (Taisyklių 32 p.). Agentūra derino tuos investicijų projektus, kurie atitiko Programos ir Taisyklių reikalavimus (Taisyklių 20 p.). Jeigu investicijų projektui įgyvendinti buvo planuojama imti kreditą, investicijų projektas turėjo būti pateikiamas bankui (Taisyklių 21 p.), kuris įvertinęs projektą, kredito gavėjų mokumą, atsižvelgę į banko nustatytas ir su Programos reikalavimais suderintas taisykles, priima sprendimą dėl kredito suteikimo (Taisyklių 9, 32 p.). Nurodytų faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų pagrindu agentūra teikia išvadą, kad ieškovo reikalavimas atsakovei – bendrijai yra atmestinas, kaip pateiktas netinkamam atsakovui (b.l. III t. 108-116).

33Tenkinant atsakovės prašymą, prie šios civilinės bylos medžiagos prijungta išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-601-569/2010 ( VI tomai su priedais – 6 dokumentų segtuvais), kurioje ieškovo Daugiabučio namo Tilžės 139 savininkų bendrijos ieškinys atsakovui UAB „Masada“, tretiesiems asmenims – daugiabučio namo savininkams dėl 76 001,91 Lt skolos už namo renovacijos darbus, 9472,46 Lt palūkanų,1728,69 Lt nuostolių priteisimo ir 5 proc. procesinių palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB ,,Masada‘‘ priešieškinys ieškovui Daugiabučio namo Tilžės 139 savininkų bendrijai dėl ieškovo įpareigojimo pateikti VĮ Registrų centrui Šiaulių filialui 2008-12-22 rekonstruoto daugiabučio gyvenamojo namo Tilžės 139, Šiaulių m., pripažinimo tinkamu naudoti aktą ir UAB,,Korporacija ,,Matininkai‘‘ 2009-02-23 parengtą šio namo kadastrinių matavimų bylą Nr. 08-IV.4-102 atmestas 2010-11-02 teismo sprendimu, iš esmės konstatavus, kad ieškinys pareikštas netinkamo ieškovo, kad ieškinį atsakovui turi teisę reikšti namo savininkai, kaip bendraturčiai, o daugiabučio namo savininkų bendrija (b.t. VI, b.l. 88-97).

34Ieškinys atmestinas.

35Byloje esančiais šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, teiktais rašytiniais įrodymais ir prijungtos civilinės bylos Nr. 2-601-569/2010 duomenimis, nustatyta, kad AB „Parex“ bankas 2008-01-17 su Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija sudarė Kreditavimo sutartį Nr. KS/016, kurios pagrindu Kredito davėjas įsipareigojo kredito gavėjui suteikti 338 011 Lt dydžio kreditą 10 metų terminui, t. y. iki 2018-01-05, numatant kredito grąžinimo, palūkanų ir netesybų skaičiavimo bei mokėjimo tvarką, sutarties nutraukimo sąlygas ir t. t. Kredito paskirtis – Daugiabučio namo Tilžės g. 139 renovacija (b. l. I t. 4-10). Iš sutarties bei jos priedų matyti, kad kredito grąžinimas bankui nebuvo užtikrintas daubiabučio namo savininkų laidavimu ar kitomis prievolių vykdymo užtikrinimo priemonėmis, į sutarties pasirašymą nebuvo įtrauktas nė vienas daugiabučio namo bendraturtis. Nagrinėjamoje byloje ieškovas AB Citadele bankas, kaip AB Parex banko teisių ir pareigų perėmėjas, prašo teismo iš atsakovės - daugiabučio namo Tilžės 139, Šiauliuose savininkų bendrijos priteisti negrąžinto kredito dalį (67 625,94 Lt), sutartines palūkanas (445,93 Lt.), delspinigius (6000,13 Lt), atitinkamas procesines palūkanas, motyvuodamas tuo, kad būtent bendrija su banku 2008-01-17 pasirašė kredito sutartį (b.t. I, b.l. 4-10), ir pagal šią sutartį bankas įsipareigojo bendrijai suteikti 338 011,00 Lt kreditą, tačiau bendrija faktiškai gavo ir panaudojo tik dalį suteikto kredito – 153 953,44 Lt rangos darbams apmokėti, o 2011 m. I pusmetį bendrija nustojo vykdyti savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį, nemokėjo kredito dalies įmokų, palūkanų, todėl ieškovas, įspėjęs atsakovę, vienašališkai sutartį nutraukė 2011-06-02 ( b.t. I, b.l. 11,13;15), ir tuo pagrindu iš bendrijos reikalauja priteisti visą negrąžinto kredito likutį, delspinigius, sutartines ir procesines palūkanas.

36Pagal suformuotą teismų praktiką, ginčo santykio teisinis kvalifikavimas yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, nes jis ieškovo nuorodomis į teisės normas nėra saistomas ir gali išspręsti bylą pritaikydamas kitą teisės normą. Tačiau ši teisė nėra besąlyginė, ją riboja atitinkamas draudimas teismui ginčo teisenoje išeiti iš ieškinio ribų, išskyrus atitinkamas išimtis, kad teismas privalo būti aktyvus procese; be to CPK 45 straipsnyje reglamentuota, kad teismas, bylos nagrinėjimu metu, nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu. Spręsdamas šį sudėtingą šalių ginčą byloje, teismas vadovaujasi ne tik ieškovo nurodytais bendraisiais civilinės atsakomybės pagrindais, kylančiais iš kredito sutarties vykdymo, bet atskleista ginčo esme ir nustatytomis kitų asmenų prievolėmis daugiabučio namo rangos darbų kreditavimo santykiuose. Atmesdamas ieškinį, teismas mano, kad ieškovas pareiškė netinkamą ieškinį, gindamas savo turtinius interesus ir reikšdamas reikalavimus atsakovei - daugiabučio namo savininkų bendrijai.

37Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog pagal šią tikslinio kreditavimo sutartį visgi ne bendrija, o tretieji asmenys, būdami daugiabučio namo savininkai (bendraturčiai), turėtų būti laikomi atsakingais ieškovui kaip prievolę turintys bendraskoliai (Lietuvos Respublikos CK 6.881 str. 1 d., 4.86 str.). Tačiau ieškovas atsisakė procese tiek atsakovės prašymu, tiek teismo siūlymu keisti tinkamu Lietuvos Respublikos CPK 45 str. pagrindu atsakovą ar įtraukti trečiuosius asmenis – namo patalpų savininkus bendraatsakoviais šioje byloje, todėl teismas išnagrinėjo bylą iš esmės pagal pateiktus ieškovo reikalavimus ieškinyje nurodytai atsakovei.

38Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas yra vienas iš galimų bendrosios dalinės nuosavybės teisių daugiabučiame name įgyvendinimo būdų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, yra pabrėžęs, kad teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma (steigdami daugiabučių namų savininkų bendriją, sudarydami jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus administratorių) jie šią teisę įgyvendina. Be to daugiabučių namų savininkų bendrijos prievolių apimtis siejama su bendrijos steigimo tikslu, t.y. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrųjų teisių, pareigų ir interesų įgyvendinimu. CK 4.83 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir patalpų savininkai steigia bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639) 3 straipsnis 1 dalis). Bendrija neatsako už daugiabučio namo patalpų savininkų prievoles (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 2 dalis). Daugiabučių namų savininkų bendrija veikia kaip jos dalyvių atstovas, padedantis įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, tačiau neįgyja savininko teisių ir pareigų, tokių nuostatų laikomąsi ir suformuotoje teismų praktikoje.

39Šioje byloje nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis Tilžės 139, Šiauliuose, dalyvavo Daugiabučių namų modernizavimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, ir įgyvendino valstybės biudžetinės įstaigos Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros nustatyta tvarka suderintą daugiabučio modernizavimo investicijų projektą (b.t. I, b.l. 162-178).

40Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų įgyvendinimo ir valstybės paramos teikimo tvarką nustatė Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklės (toliau - Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugpjūčio 12d. įsakymu Nr. 1K-237/D1/394 (Žin., 2005, Nr. 102-3792) (2007-08-26 įsakymo Nr. 1K- 240/D1-437 (Žin., 2007 Nr. 92-3716) redakcija). Taisyklės nustatė, kad investicijų projektus įgyvendina daugiabučio namo savininkai, įsteigę ir nustatyta tvarka įregistravę daugiabučio namo savininkų bendriją (toliau - bendrija) arba sudarę jungtinės veiklos sutartį bei bendrijos įstatų arba jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka priėmę sprendimą dėl jo įgyvendinimo (Taisyklių 8 p.). Investicijų projekto parengimą ir įgyvendinimą organizuoja Projekto administratorius, t.y. daugiabučio namo savininkų bendrijos valdyba ar pirmininkas arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas fizinis asmuo ar sutarties pagrindu jų įgaliotas kitas atestuotas pastatų valdymo ir priežiūros paslaugas teikiantis juridinis asmuo (Taisyklių 2 punkto vienuoliktoji pastraipa, 17 punktas). Taisyklių 22, 30 punktuose nurodyta, kad Investicijų projektas turi būti tvirtinamas daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkime arba jungtinės veiklos sutarties atveju daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime (arba balsuojant raštu), kartu priimant sprendimą dėl lėšų skolinimosi ir gražinimo bei kredito draudimo ar garantijų suteikimo sąlygų.

41Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nurodyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Taisyklių 8 punkte nurodyta, kad daugiabučio namo savininkai turi priimti sprendimą dėl daugiabučio namo modernizavimo investicijų projekto įgyvendinimo.

42Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pateiktoje išvadoje dėl ginčo konstatuojama, kad įgyvendinant nurodytą Investicijų projektą buvo atlikti šie statybos darbai: daugiabučio namo sienų apšiltinimas, langų keitimas, balkonų remontas, stogo dangos keitimas, palėpės grindų apšiltinimas, buitinių nuotekų vamzdyno keitimas, taip pat kiti būtini darbai (projektinės dokumentacijos parengimas, statybos techninės priežiūros vykdymas, statybos darbų konkurso organizavimas), t. y. atlikti darbai susiję su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų (bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinierinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų, kaip tai apibrėžta Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnyje) atnaujinimu, fizinių ir energinių savybių pagerinimu. Be to, pagerinimais modernizavus daugiabutį namą, įskaitant šiluminės energijos vartojimo sutaupymus, naudojasi ne daugiabučio namo savininkų bendrija, o visi daugiabučio namo savininkai - bendraturčiai, nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvavo, ar nedalyvavo priimant sprendimus daugiabutį namą modernizuoti, ar tokiems sprendimams pritarė, ar nepritarė. Teismas neturi pagrindo tokių agentūros išvadų laikyti nepagrįstomis ir iš esmės jomis remiasi, nagrinėdamas šalių ginčą dėl prievolių kreditavimo santykiuose vykdymo.

43Byloje nustatyta, kad daugiabučio namo, esančio Tilžės 139, Šiauliuose, savininkai priėmė balsų dauguma sprendimus įgyvendinti daugiabučio namo modernizavimą, imant iš banko paskolą bei įnešant į bendrijos kaupiamąją sąskaitą pirminį 10 procentų įnašą, skaičiuojamą nuo viso investicinio projekto sumos (daugiabučio namo Tilžės 139 savininkų bendrijos susirinkimo protokolai, 2006-11-20 Nr. 219; 2007-11-27 Nr. 25; bendrijos sudaryti paskaičiavimai – b.t. I, b.l. 191- 211). Daugiabučio namo savininkų bendrija, veikdama per pirmininkę L. V. pagal jai suteiktus įgaliojimus, organizavo ir administravo daugiabučio namo modernizavimo investicijų projekto įgyvendinimą. Būsto ir urbanistikos plėtros agentūra savo išvadoje pagrįstai nurodė, kad investicijų projekto įgyvendinimo išlaidos, susijusios atliktais daugiabučio namo modernizavimo darbais, yra skirtos ne vieno bendraturčio poreikiams tenkinti, bet užtikrinant daugiabučio namo patalpų savininkų teisėtus interesus, t.y. daugiabučiam namui ir bendrajam turtui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti, pagerinti, dėl kurių gyvendinimo daugiabučio namo Tilžės 139, Šiauliai patalpų savininkai sprendimus priėmė balsų dauguma, todėl visi bendraturčiai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas, susijusias su Investicijų projekto įgyvendinimu (Taisyklių 8, 13 p.). Be to minėtose taisyklėse nurodyta, jog daugiabučio namo modernizavimui gali būti imamas kreditas iš Programoje dalyvaujančių bankų, taip pat nustatytos kreditų teikimo sąlygos (Taisyklių 9, 15, 30 -34 p.). Nustatyta, kad ieškovas - AB Parex bankas dalyvavo Programoje (2005 m. gruodžio 8 d. sutartis Nr. 05-247/11 „Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos" sudaryta tarp AB Parex Bankas ir viešosios įstaigos Būsto agentūros), todėl teikė kreditus daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektams, įgyvendinamiems pagal Programą, finansuoti pagal savo nustatytą tvarką (b.t. II, b.l. 198-207).

44Ieškovo teiktas kreditas Investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms apmokėti yra tikslinis kreditas, t.y. kredito lėšomis apmokama už darbus, susijusius su agentūros suderinto investicijų projekto įgyvendinimu (Taisyklių 32 p.). Agentūra derino tuos investicijų projektus, kurie atitiko Programos ir Taisyklių reikalavimus (Taisyklių 20 p.). Jeigu investicijų projektui įgyvendinti planuojama imti kreditą, investicijų projektas pateikiamas bankui (Taisyklių 21 p.), kuris įvertinęs projektą, kredito gavėjų mokumą, atsižvelgę į banko nustatytas ir su Programos reikalavimais suderintas taisykles, priima sprendimą dėl kredito suteikimo (Taisyklių 9, 32 p.). Todėl konstatuotina, kad valstybės parama daugiabučiams namams modernizuoti teikiama daugiabučio namo patalpų savininkams, bet ne daugiabučio namo savininkų bendrijai (Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961) 1 straipsnis, 13 straipsnio 1 dalis).

45Šiame ginče teismas daro išvadą, kad bendrija, atstovaudama ne savo kaip juridinio asmens teises ir pareigas, bet administruodama kaupiamas jos sąskaitoje daugiabučio namo bendraturčių lėšas ir jų pagrindu įgyvendindama Investicinį projektą, veikdama pagal daugumos namo savininkų susirinkimuose priimtus sprendimus, jų turimu ekonominiu interesu ir kilusia būtinybe dalyvauti patvirtintoje modernizavimo programoje bei rekonstruoti senos statybos daugiabutį namą, sudarė su AB Parex bankas Kredito sutartį 2008-01-17 Nr. KS-16 daugiabučio namo Tilžės 139, Šiauliuose, apmokėti renovacijos darbus ta dalimi, kuriai neteikiama valstybės parama. Nagrinėjamo sandorio atveju taikytinos CK 2.132-2.134 str. nuostatos, susijusius su atstovavimu, kylančio įstatymo pagrindu, kai vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Teismas konstatuoja, kad ieškovas, dalyvaudamas daugiabučių namų modernizavimo programoje ir turėdamas laikytis esminių įstatyminių nuostatų dėl tikslinio kredito paskirties ir jo teikimo namo rangos darbams apmokėti, privalėjo būti pakankamai rūpestingas ir atidus, pasirašydamas tokią sutartį tik su bendrija, kuri daugiabučio namo modernizavimo santykiuose su trečiaisiais asmenimis veikia tik kaip daugiabučio namo savininkų atstovas ir turi įgaliojimus administruoti ir įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą Investicijų projektą. Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovo atstovės paaiškinimais ir apklaustų liudytojų – banko darbuotojų parodymais ginče tendencingai aiškinamos ieškovo teisės, atsiradusios su daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininke pasirašytos sutarties pagrindu, apeinat iš esmės namo bendraturčių teisnumo ir jų atstovavimo santykius namo modernizavimo procese ir jų neįtraukiant prievolinius kreditavimo santykius, tačiau teismas sutarties turinio ir sąlygų, liečiančių kredito grąžinimo dalių, palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymą bei ieškovo reikalavimų pagrįstumą tuo aspektu iš esmės neanalizuoja, atmesdamas ieškinį CPK 45 straipsnio pagrindu.

46Teismas šiame ginče, remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 2 str., 49 str. 2 d., 179 str. nuostatomis, konstatuoja būtinybę atsižvelgti ir kilusį viešąjį interesą, atsiradusį dėl galimai banko kreditavimo santykiuose pažeistų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, t.y. būtent bendrijai priklausančių butų savininkų – fizinių asmenų, kurių dauguma yra pensinio amžiaus ir turi ribotas finansines galimybes įvykdyti solidarias ar dalines su kitais namo bendraturčiais (negyvenamųjų patalpų savininkais) turtines prievoles, kilusias dėl namo modernizavimo darbų apmokėjimo ir kaupiamųjų lėšų dalies įnešimo į atitinkamą Bendrijos sąskaitą. Tiek atsakovė, tiek tretieji asmenys savo paaiškinimais teismo posėdyje patvirtino aplinkybes, jog senos statybos namą buvo būtina renovuoti, šis klausimas buvo svarstomas keletą metų, tačiau ne visi daugiabučio namo butų ir negyvenamųjų patalpų savininkai iki kredito sutarties su banku pasirašymo pritarė 2006-2007 metų bendrijos narių susirinkimuose priimtiems protokoliniams nutarimams dėl rangos darbų apmokėjimo šaltinių, kredito paėmimo dydžio ir sąlygų, be to atsisakė ir gera valia įnešti į bendrijos kaupiamąją sąskaitą proporcingai pagal nuosavybės plotą jiems tenkančių Investicinio projekto išlaidų dalį, kad savalaikiai būtų sukauptos lėšos daugiabučio namo modernizavimui. Tokių aplinkybių buvimą įrodo ir byloje esantys rašytiniai duomenys apie namo bendraturčių – daugumos fizinių ir juridinių asmenų piniginių lėšų įnešimą į bendrijos atsiskaitomąją ir banko tranzitinę sąskaitą 2008-2012 metų laikotarpiu, bendrijos dokumentai dėl rangos darbų apmokėjimo, atliktų darbų aktai, bendrijos finansinių revizijų aktai, bendrijos pažymos dėl kredito mokėjimo paskirstymo namo bendraturčiams ir prašymai bankui dėl kredito dengimo ( b.t. I, b.l. 45-46; 60-65; 129-131; b.t. III, b.l. 35-62; 137-161;162-163; 168-170; 174-193). Kad buvo būtinybė renovuoti šį daugiabutį namą, įrodo ne tik atsakovės ir teismo posėdyje dalyvavusių trečiųjų asmenų paaiškinimai, bet ir neigiančio kokių nors prievolių bankui ir bendrijai turėjimą namo negyvenamų patalpų savininko – trečiojo asmens UAB “Masada” atsiliepimo į ieškinį teiginiai, iš esmės sutinkant su banko pagrindiniu skoliniu reikalavimu bendrijai, bet tuo pačiu nurodant, kad šioje byloje didžioji dalis sutarties yra įvykdyta; kad ieškovas yra gavęs daug palūkanų bei pareiškęs reikalavimą priteisti palūkanas ir ateityje, o atsakovas yra ne pelno juridinis asmuo, kuris siekia ne tik asmeninių interesų patenkinimo, bet ir vykdė tam tikro viešo intereso tenkinimo funkciją, kadangi atsakovo namas yra pačiame miesto centre, prie magistralinės ir vieno pagrindinių miesto gatvių (b.t. I, b.l. 152). Reikalingumą būtent šio namo savininkams dalyvauti modernizavimo programoje renovuojant 1956 m. statybos daugiabutį namą, keliantį dėl avarinės būklės pavojų miesto aplinkai ir gyventojams, t.y. kilusį viešąjį interesą, patvirtina ir rašytiniai duomenys civilinėje byloje Nr. 2-601-569/2010, t.y. 2004 -12-06 Statybos ekspertizės aktas Nr.04-61 (b.t. I, b.l. 25-31), 2010-04-14 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išvada (b.t. V, b.l. 92-93).

47Daugiabučiame name kiekvienam savininkui nuosavybės teise priklauso konkrečios gyvenamosios ar negyvenamosios patalpos, o bendrojo naudojimo patalpos ir kiti bendrosios dalinės nuosavybės objektai priklauso visiems namo savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Nuosavybės teisės įgyvendinimas suponuoja tam tikras savininko pareigas. Kadangi nuosavybė įpareigoja, todėl daugiabučio namo patalpų savininkai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) nepriklausomai nuo to, ar jie yra, ar nėra daugiabučio namo savininkų bendrijos nariai, privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, t.y. apmokėti išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu, tvarkymu. Be to darytina išvada, kad tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti yra laikoma teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) interesais (Civilio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalis).

48Atsižvelgus į tai, kad banko kreditas buvo paimtas Investicijų projektui įgyvendinti, t.y. bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (modernizavimui), kredito lėšomis buvo apmokama už pastato renovacijos darbus, todėl atitinkamos kredito, paimto daugiabučiam namui modernizuoti, palūkanų dalies apmokėjimas priskirtinas Investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms, t.y. išlaidoms, susijusioms su daugiabučio namo ir bendrojo turto (bendrojo naudojimo objektų) atnaujinimu, pagerinimu. Todėl darytina išvada, kad tokių išlaidų atitinkamą dalį, proporcingą savo turtui bendrojoje nuosavybėje, padengti yra kiekvieno daugiabučio namo patalpų savininko - bendraturčio prievolė. Todėl teismas, atsižvelgdamas į kilusį viešąjį interesą, susijusį su namo modernizavimo būtinybe ir daugumos trečiųjų asmenų – namo bendrijos narių ir kitų savininkų veiksmais pripažinta ir vykdyta prievole ieškovui, bei ieškovo, turinčio kreditavimo sutartiniuose santykiuose stipresnės šalies poziciją (CK 6.881 str. – 6.883 str.), atmeta ieškinį, reikštą būtent namo savininkų bendrijai. Tuo pačiu teismas mano, kad ieškovas savo turtinių interesų gynimui turi teisę kreiptis į teismą dėl šios sutarties šalies (kredito gavėjo) ir įvykdymo modifikavimo, reikšti reikalavimus įvykdyti likusią skolinę prievolę daugiabučio namo savininkams (bendraturčiams), kuriems nustatyta įstatyminė pareiga proporcingai pagal turimos nuosavybės dalį įnešti piniginių lėšų į namo bendrijos administruojamą kaupiamąją sąskaitą ir prisidėti prie daugiabučio namo modernizavimui skirtų investicijų apmokėjimo. Teismo nuomone, ieškovui neužkertamas kelias ginti savo interesus ir kitais civilinės atsakomybės pagrindais (dėl galimo nepagrįsto kai kurių namo patalpų savininkų praturtėjimo, ieškovo suteikto kredito sąskaita jiems sutaupant savo pinigines lėšas ir atsisakant jas įmokėti į bendrijos sąskaitą už jau atliktus namo modernizavimo darbus ir kt.).

49Priėmus sprendimą atmesti ieškinį, iš ieškovo atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 500 Lt išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą dėl atsiliepimo į ieškinį surašymo (b.l. I t. 50-52). Taip pat iš ieškovo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu byloje – 93,25 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Teismo nutartimi įtrauktam į procesą trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje, UAB „Masada“ prašomos bendroje sumoje 2502,73 Lt bylinėjimosi išlaidos (b.t, I, b.l. 149-153; 187-190) nepriteistinos, atsižvelgiant į šio trečiojo asmens pateiktą atsiliepimą ir išdėstytą priešingą atsakovei poziciją ginče, iš esmės pripažįstant ieškovo reikalavimus. Pagal LR CPK 47 str. 4 d. nuostatas, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus. Šiame procese UAB „Masada“ neteikė savarankiškų reikalavimų byloje, ką numato CPK 46 str., taip pat atskiro reikalavimo pripažinti jį kaip trečiąjį asmenį, dalyvaujantį ieškovo pusėje. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 4 d. įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys laikomas tinkamu. Kadangi trečiasis asmuo UAB „Masada“, iš dalies palaikydamas ieškovo reikalavimus, reikalaudamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo būtent iš atsakovės, pažeidė procesinę pareigą neveikti prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus, todėl jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, atmetant ieškovo ieškinį, nepriteistinos.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263-266 str., 268 str., 269 str., 270 str., 279 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

51ieškinį atmesti.

52Priteisti iš ieškovo AB "Citadele" bankas, į.k.112021619, atsakovui Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijai, į.k. 145830770, 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

53Priteisti iš ieškovo AB "Citadele" bankas, į.k.112021619, valstybės naudai 93,25 Lt (devyniasdešimt tris litus, 25 ct) išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą.

54Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje, UAB „Masada“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

55Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovo atstovė palaikė pateiktą ieškinį (b.l.1-5), kuriuo prašoma... 4. Atsakovė nesutiko su ieškinio reikalavimais, prašydama juos atmesti, savo... 5. Trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybė teismo posėdyje nedalyvavo.... 6. Trečiasis asmuo L. V. posėdyje su pateiktu ieškiniu nesutiko, palaikė... 7. Trečiasis asmuo J. K. V. tesimo posėdyje nedalyvavo, šaukimas įteiktas... 8. Tretieji asmenys L. D., L. U. ir D. Š. byloje pateiktame bendrame atsiliepime... 9. Trečiasis asmuo D. Š. posėdžio metu paaiškino, kad už namo renovaciją... 10. Tretieji asmenys M. M. ir P. M. atsiliepime (b.t .II, b.l.113) nurodė, kad su... 11. Trečiasis asmuo G. Š. atsiliepime į ieškinį (b.l. II t., 120-121) nurodė,... 12. Trečiasis asmuo Markus C. G. atsiliepime į ieškinį (b.l. II t., 125-128)... 13. Tretieji asmenys G. U. ir R. U. atsiliepime į ieškinį (b.l. IIt., 135)... 14. Trečiasis asmuo Ona B. G. atsiliepime į ieškinį (b.l.II t. 142) nurodė,... 15. Tretieji asmenys A. G., E. V. G. atsiliepimo byloje nepateikė, teismo... 16. Trečiasis asmuo J. K. posėdžio metu su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į... 17. Trečiasis asmuo M. M. posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai,... 18. Trečiasis asmuo UAB „Masada“ atsiliepime (b.l. II t.,148-153) nurodė, kad... 19. Trečiasis asmuo G. Ž. atsiliepime į ieškinį (b.l. II t. 191-192) nurodė,... 20. Tretieji asmenys A. R. ir S. R. atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 21. Trečiasis asmuo S. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo... 22. Trečiasis D. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, parengiamojo posėdžio... 23. Trečiasis asmuo A. S. atsiliepimo byloje nepateikė, parengiamojo posėdžio... 24. Trečiasis asmuo A. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio... 25. Trečiasis asmuo M. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 26. Trečiasis asmuo I. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 27. Tretieji asmenys E. V. ir R. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, posėdyje... 28. Trečiasis asmuo Ž. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, posėdyje... 29. Trečiasis asmuo R. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, posėdyje... 30. L. V. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba AB „Citadele“ bankas... 31. Liudytoja L. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad dirba AB „Citadele“... 32. Į procesą įtrauktos valstybės biudžetinės įstaigos Būsto ir... 33. Tenkinant atsakovės prašymą, prie šios civilinės bylos medžiagos... 34. Ieškinys atmestinas.... 35. Byloje esančiais šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, teiktais... 36. Pagal suformuotą teismų praktiką, ginčo santykio teisinis kvalifikavimas... 37. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes,... 38. Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas yra vienas iš galimų... 39. Šioje byloje nustatyta, kad daugiabutis namas, esantis Tilžės 139,... 40. Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų įgyvendinimo ir... 41. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nurodyta, kad... 42. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pateiktoje išvadoje dėl ginčo... 43. Byloje nustatyta, kad daugiabučio namo, esančio Tilžės 139, Šiauliuose,... 44. Ieškovo teiktas kreditas Investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms... 45. Šiame ginče teismas daro išvadą, kad bendrija, atstovaudama ne savo kaip... 46. Teismas šiame ginče, remdamasis Lietuvos Respublikos CPK 2 str., 49 str. 2... 47. Daugiabučiame name kiekvienam savininkui nuosavybės teise priklauso... 48. Atsižvelgus į tai, kad banko kreditas buvo paimtas Investicijų projektui... 49. Priėmus sprendimą atmesti ieškinį, iš ieškovo atsakovei priteistinos... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263-266 str., 268... 51. ieškinį atmesti.... 52. Priteisti iš ieškovo AB "Citadele" bankas, į.k.112021619, atsakovui... 53. Priteisti iš ieškovo AB "Citadele" bankas, į.k.112021619, valstybės naudai... 54. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsakovės... 55. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...