Byla 2A-435-154/2012

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Danutės Burbulienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ banko ir trečiojo asmens UAB „Masada“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-500-650/2012 pagal ieškovo AB „Citadele“ banko ieškinį atsakovui Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijai, tretiesiems asmenims: G. Š., G. Ž., M. V., P. M., M. M., D. G., I. P., G. U., R. U., E. V., R. V., L. V., J. K. V., Ž. N., R. K., D. Š., L. D., J. K., A. R., S. R., A. G., E. V. G., O. B. G., M. M., L. U., M. C. G., A. V., Šiaulių miesto savivaldybei, UAB „Masada“, A. S., S. M. dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

3Į procesą įtraukta išvada duodanti institucija - valstybės biudžetinė įstaiga „Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra“.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, n u s t a t ė:

5Ieškovas AB „Citadele“ bankas kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijos 67 625,94 Lt negrąžinto kredito dalį, 445,96 Lt sutartines palūkanas, 6 000,13 Lt delspinigius, metines palūkanas, kurios skaičiuojamos imant per kalendorinį mėnesį paskelbtų 6 mėnesių VILIBOR palūkanų normų aritmetinį vidurkį ir pridedant 1,7 proc. metų palūkanų dydžio maržą ir kurios kiekvienų metų liepos 17 d. ir sausio 17 d. keičiamos 6 mėnesiams į priekį, imant per prieš palūkanų keitimo dieną ėjusį kalendorinį mėnesį Lietuvos banko REUTERS informacinėje bazėje paskelbtų šešių mėnesių VILIBOR palūkanų normų aritmetinį vidurkį ir pridedant 1,7 proc. metų palūkanų dydžio maržą, skaičiuojamas nuo negrąžintos 67625,94 Lt kredito sumos, nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 74072 Lt sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2222 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad atsakovas - Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija (toliau „Bendrija“) 2008 m. su AB „Parex“ banku (dabartinis pavadinimas AB „Citadele“ bankas) (toliau „Bankas“) sudarė kredito sutartį, pagal kurią Bankas įsipareigojo suteikti Bendrijai 338 011,- Lt kreditą daugiabučio namo ( - ), renovacijai (modernizavimui), o Bendrija įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles.

7Bankas įvykdė prievolę pagal sutartį - suteikė kreditą, tačiau 2011 metais Bendrija nustojo vykdyti įsipareigojimus pagal kredito sutartį, todėl jai buvo pranešta apie sutarties nutraukimą ir informuota apie pareigą atsiskaityti su ieškovu. Iki šiol atsakovas su ieškovu nėra atsiskaitęs.

8Ieškovas nurodė, kad nesutinka su teismo pasiūlymu keisti atsakovo šioje byloje. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo UAB „Masada“ nesutiko su kredito ėmimu, todėl ta aplinkybė buvo įvertinta, sprendžiant klausimą dėl kredito dydžio.

9Atsakovas-Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad kiekvienam Tilžės g. 139 namo buto savininkui buvo sudaromi individualūs kredito grąžinimo grafikai, kas reiškia, kad atitinkamas kredito dalis Bankui turėjo grąžinti butų (patalpų) savininkai, o ne Bendrija. 2007-11-27 susirinkimo nutarimo 4 punktu ( - ) butų (patalpų) savininkai įgaliojo Bendrijos pirmininkę L. V. pasirašyti kredito sutartį ir kitus sutarties dokumentu. Bankas sudarė sutartį ne su butų (patalpų) savininkais, atstovaujamais įgalioto asmens – bendrijos pirmininkės, o su juridiniu asmeniu, t. y. Bendrija, kaip ribotos civilinės atsakomybės, ne pelno siekiančia organizacija, kuri negali atsakyti už bendrijos narių prievoles (t.1, b. l. 26-28).

10Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo AB „Citadele“ banko atsakovui Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijai 500 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Priteisė iš ieškovo AB „Citadele“ bankas valstybės naudai 93,25 Lt išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą. Trečiojo asmens atsakovo pusėje UAB „Masada“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė.

11Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, konstatavo, jog pagal tikslinio kreditavimo sutartį ne Bendrija, o tretieji asmenys, būdami daugiabučio namo savininkai (bendraturčiai), turėtų būti laikomi atsakingais ieškovui kaip prievolę turintys bendraskoliai (LR CK 6.881 str. 1 d., 4.86 str.). Pažymėjo, kad ieškovas atsisakė procese tiek atsakovo prašymu, tiek teismo siūlymu pakeisti atsakovą tinkamu (LR CPK 45 str.) ar įtraukti trečiuosius asmenis – namo patalpų savininkus bendraatsakoviais šioje byloje, todėl teismas išnagrinėjo bylą iš esmės pagal pateiktus ieškovo reikalavimus ieškinyje nurodytam atsakovui ir ieškinį atmetė.

12Teismas, remdamasis LR CPK 2 str., 49 str. 2 d., 179 str. nuostatomis, konstatavo būtinybę atsižvelgti ir kilusį viešąjį interesą, atsiradusį dėl galimai banko kreditavimo santykiuose pažeistų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, t. y. būtent bendrijai priklausančių butų savininkų – fizinių asmenų, kurių dauguma yra pensinio amžiaus ir turi ribotas finansines galimybes įvykdyti solidarias ar dalines su kitais namo bendraturčiais (negyvenamųjų patalpų savininkais) turtines prievoles, kilusias dėl namo modernizavimo darbų apmokėjimo ir kaupiamųjų lėšų dalies įnešimo į atitinkamą Bendrijos sąskaitą. Pažymėjo, kad būtinybę renovuoti šį daugiabutį namą įrodo ne tik atsakovo ir teismo posėdyje dalyvavusių trečiųjų asmenų paaiškinimai, bet ir neigiančio kokių nors prievolių Bankui ir Bendrijai turėjimą namo negyvenamų patalpų savininko – trečiojo asmens UAB „Masada“ atsiliepimo į ieškinį teiginiai, iš esmės sutinkant su Banko pagrindiniu skoliniu reikalavimu Bendrijai, bet tuo pačiu nurodant, kad šioje byloje didžioji dalis sutarties yra įvykdyta; kad ieškovas yra gavęs daug palūkanų bei pareiškęs reikalavimą priteisti palūkanas ir ateityje, o atsakovas yra ne pelno juridinis asmuo, kuris siekia ne tik asmeninių interesų patenkinimo, bet ir vykdė tam tikro viešo intereso tenkinimo funkciją, kadangi atsakovo namas yra pačiame miesto centre, prie magistralinės ir vienos pagrindinių miesto gatvių. Teismas pažymėjo, kad ieškovas savo turtinių interesų gynimui turi teisę kreiptis į teismą dėl šios sutarties šalies (kredito gavėjo) ir įvykdymo modifikavimo, reikšti reikalavimus įvykdyti likusią skolinę prievolę daugiabučio namo savininkams (bendraturčiams), kuriems nustatyta įstatyminė pareiga proporcingai pagal turimos nuosavybės dalį įnešti atitinkamas pinigines lėšas į namo bendrijos administruojamą kaupiamąją sąskaitą ir prisidėti prie daugiabučio namo modernizavimui skirtų investicijų apmokėjimo. Teismo nuomone, ieškovui neužkertamas kelias ginti savo interesus ir kitais civilinės atsakomybės pagrindais (dėl galimo nepagrįsto kai kurių namo patalpų savininkų praturtėjimo, ieškovo suteikto kredito sąskaita jiems sutaupant savo pinigines lėšas ir atsisakant jas įmokėti į bendrijos sąskaitą už jau atliktus namo modernizavimo darbus ir kt.).

13Teismas, atsižvelgdamas trečiojo asmens atsakovo pusėje UAB „Masada“ pateiktą atsiliepimą ir išdėstytą priešingą atsakovui poziciją nagrinėjamame ginče, t.y. iš esmės pripažįstant ieškovo reikalavimus, UAB „Masada“ prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų nepriteisė.

14Ieškovas AB „Citadele“ bankas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti.

15Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Nurodo, kad sprendimu nepagrįstai konstatuota, jog kreditavimo sutarties šalys yra daugiabučio namo savininkai ir Bankas, o Bendrija veikė tik kaip daugiabučio namo patalpų savininkų atstovas. Įstatymas aiškiai atskiria daugiabučio namo patalpų savininkų ir bendrijos prievoles, jame yra įtvirtinta bendrijos teisė skolintis lėšas (LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 25 str. 1 d. 4 p.). Toks teisinis reguliavimas nesuponuoja, kad, kai bendrija sudaro sutartį su trečiuoju asmeniu, ji veikia kaip savininkų atstovė de jure, priešingai, ji veikia savo vardu ir savo atsakomybės ribose. Toks bendrijos, kaip savininkų įstatyminės atstovės, statuso įtvirtinimas, kuriuo pasiremta teismo sprendime, paneigtų Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas dėl bendrijos ir jos narių turto bei prievolių atskyrimo bei bendrijos kaip savarankiško juridinio asmens koncepciją.

172. Nepagrįstai pripažinta, jog daugiabučio namo ( - ), namo modernizavimo būtinybė yra viešasis interesas. Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija: visuomenės atvirumas ir darna, teisingumas, asmens teisės ir laisvės, teisės viešpatavimas ir kt. Teismas suabsoliutino ir visiškai nepagrįstai aiškino viešo intereso sampratą.

183. Sprendime remiamasi Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 13 str. 1 d., pagal kurią valstybės parama teikiama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, o ne bendrijoms. Pažymi, kad ši nuostata įstatyme atsirado 2008-06-05, kai buvo priimtas LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-1574. Įstatymai negalioja atgal, todėl kreditavimo sutarties sudarymo metu 2008-01-17 ši teisės norma negaliojo.

194. LR CK 2.133 str. numatyta, jog vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. Teismas sprendė, jog būtent tokia faktinė situacija susiklostė ieškovo, atsakovo ir daugiabučio namo patalpų savininkų santykiuose. Ieškovas su tokia išvada nesutinka, nes teismas nenustatė jokių faktinių aplinkybių, jog Bankui atstovavimo faktas buvo atskleistas arba, kad Bankas būtų supratęs ar galėjęs suprasti, jog atsakomybė už paimtą kreditą kyla daugiabučio namo patalpų savininkams, o ne bendrijai. Priešingai, sutartyje kredito gavėju įvardijamas atsakovas, o ne daugiabučio namo patalpų savininkai.

205. LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 str. 5 d. nustatyta, jog bendrijos narių susirinkimo nutarimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo ar papildymo, dėl lėšų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir naudojimo privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, kaupimo ar skolinimosi yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Atsakovo sprendimai, tame tarpe ir sprendimas dėl banko paskolos buvo priimtas balsų dauguma, todėl turi būti vykdomas. Byloje nėra duomenų apie tai, jog šie sprendimai buvo pakeisti, ginčijami, pripažinti neteisėtais ar panaikinti. Kreditą dengė atsakovas per savo sąskaitą Banke. Bankas su daugiabučio namo patalpų savininkais jokių teisinių santykių neturėjo ir nepalaikė, nederino su jais kredito grąžinimo grafiko, kai tuo tarpu daugiabučio namo patalpų savininkams kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikus pateikdavo atsakovas. Dėl to Bankas buvo ir tebėra įsitikinęs, jog sutartiniai santykiai su daugiabučio namo patalpų savininkais jo nesieja. Be to, trečiasis asmuo byloje ir daugiabučio namo vienas iš bendrasavininkių UAB „Masada” pareiškė, jog nėra davusi jokio sutikimo namo renovacijai. Pažymi, jog keletas trečiųjų asmenų taip pat išsakė savo nuomonę, jog neįgaliojo bendrijos pirmininkės imti kredito.

21Trečiasis asmuo UAB „Masada“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą pakeisti. Iš Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimo motyvuojamosios dalies pašalinti tokius motyvus:

22„...pagal šią tikslinio kreditavimo sutartį visgi ne bendrija, o tretieji asmenys, būdami daugiabučio namo savininkai (bendraturčiai), turėtų būti laikomi atsakingais ieškovui kaip prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.881 str. 1 d. ir CK4.86 str.)”.

23„Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pateiktoje išvadoje dėl ginčo konstatuojama, kad <...> atlikti darbai susiję su daugiabučio namo bendro naudojimo objektų (bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų, kaip tai apibrėžta Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnyje) atnaujinimu, fizinių ir energinių savybių pagerinimu.” (Sprendimo 11 psl., 4, 8-11 eil. nuo viršaus)

24„Šiame ginče teismas daro išvadą, kad bendrija, atstovaudama ne savo kaip juridinio asmens teises ir pareigas, bet administruodama kaupiamas jos sąskaitoje daugiabučio namo bendraturčių lėšas ir jų pagrindu įgyvendindama Investicinį projektą, veikdama pagal daugumos namo savininkų susirinkimuose priimtus sprendimus, jų turimu ekonominiu interesu ir kilusia būtinybe dalyvauti patvirtintoje modernizavimo programoje bei rekonstruoti senos statybos daugiabutį namą, sudarė su AB Parex bankas Kredito sutartį 2008-01-17 Nr. KS-16 daugiabučio namo Tilžės 139, Šiauliuose, apmokėti renovacijos darbus ta dalimi, kuriai neteikiama valstybės parama.”

25„Nagrinėjamo sandorio atveju taikytinos CK 2.132-2.134 str. nuostatos, susijusios su atstovavimu, kylančiu įstatymo pagrindu, kai vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas.”

26„Teismas <...> konstatuoja būtinybę atsižvelgti ir kilusį viešąjį interesą, atsiradusį dėl galimai banko kreditavimo santykiuose pažeistų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, t. y. būtent bendrijai priklausančių butų savininkų, fizinių asmenų, kurių dauguma yra pensinio amžiaus ir turi ribotas finansines galimybes įvykdyti solidarias ar dalines su kitais namo bendraturčiais (negyvenamųjų patalpų savininkais) turtines prievoles, kilusias dėl namo modernizavimo darbų apmokėjimo ir kaupiamųjų dalies įnešimų į atitinkamą Bendrijos sąskaitą.”

27„Kad buvo būtinybė renovuoti šį daugiabutį namą, įrodo ne tik atsakovės ir teismo posėdyje dalyvavusių asmenų paaiškinimai, bet ir neigiančio kokių nors prievolių bankui ir bendrijai turėjimą namo negyvenamųjų patalpų savininko - trečiojo asmens UAB „Masada” atsiliepimo į ieškinį teiginiai, iš esmės sutinkant su banko pagrindiniu skoliniu reikalavimu bendrijai <...>”

28„Reikalingumą būtent šio namo savininkams dalyvauti modernizavimo programoje renovuojant 1956 m. statybos daugiabutį namą, keliantį dėl avarinės būklės pavojų miesto aplinkai ir gyventojams, t. y. kilusį viešąjį interesą, patvirtina ir rašytiniai duomenys civilinėje byloje Nr. 2-601-569/2010, t. y. 2004-12-06 Statybos ekspertizės aktas Nr.04-61 (b. t. I, b. l. 25-31), 2010-04-14 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išvada (t. 5, b. l. 92-93).”

29„...banko kreditas buvo paimtas Investicijų projekto įgyvendinimui, t. y. bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (modernizavimui), kredito lėšomis buvo apmokama už pastato renovacijos darbus, todėl atitinkamos kredito, paimto daugiabučiam namui modernizuoti, palūkanų dalies apmokėjimas priskirtinas Investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms, t. y. išlaidoms, susijusioms su daugiabučio namo ir bendrojo turto (bendrojo naudojimo objektų) atnaujinimu, pagerinimu. Todėl darytina išvada, kad tokių išlaidų atitinkamą dalį, proporcingą savo turtui bendrojoje nuosavybėje, padengti yra kiekvieno daugiabučio namo patalpų savininko - bendraturčio prievolė”.

30„...ieškovas savo turtinių teisių gynimui turi kreiptis į teismą dėl šios sutarties šalies (kredito gavėjo) ir įvykdymo modifikavimo, reikšti reikalavimus įvykdyti likusią skolinę prievolę daugiabučio namo savininkams (bendraturčiams) ...”.

31„Teismo nuomone, ieškovui neužkertamas kelias ginti savo interesus ir kitais civilinės atsakomybės pagrindais (dėl galimai nepagrįsto kai kurių namo patalpų savininkų praturtėjimo, ieškovo suteikto kredito sąskaita jiems sutaupant savo pinigines lėšas ir atsisakant jas įmokėti į bendrijos sąskaitą už jau atliktus modernizavimo darbus ir kt.).”

32Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą toje dalyje, kurioje buvo atmestas UAB „Masada” prašymas dėl 2502,73 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme ir priteisti UAB „Masada” iš ieškovo AB „Citadele” banko 2502,73 Lt bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme.

33Priteisti UAB „Masada” iš ieškovo AB „Citadele” banko 2709,09 Lt bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, t. y. 100 Lt žyminio mokesčio, 2400 Lt išlaidas už apeliacinio skundo paruošimą bei 209,09 Lt už apeliacinio skundo priedų kopijavimo paslaugas.

34UAB „Masada“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

351. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė dėl UAB „Masada“ ir kitų asmenų atsakomybės pagal 2008 m. sausio 17 d. Kredito sutartį Nr. KS/016, nes pagal paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento, t. y. yra realinė sutartis, tuo tarpu daugiabučio namo, esančio ( - ), bendraturčiai niekada pinigų iš AB „Citadele“ banko negavo, UAB „Masada“ niekada nebuvo Bendrijos nariu, taip pat niekada nebuvo įgaliojęs Bendriją ar kitus asmenis sudaryti tokią sutartį, todėl jie neprivalo atsakyti už atsakovo sudarytą sandorį. CK 4.76 str. nustatyta, kad jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą, todėl reikalavimo teisę dėl tokios pareigos nevykdymo turi ne ieškovas AB „Citadele“ bankas trečiajam asmeniui UAB „Masadai“, bet vienas bendraturtis kitam bendraturčiui, todėl ir dėl šios priežasties minėta teismo išvada yra nepagrįsta.

362. Mano, kad šioje byloje Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, o ne UAB „Masada“ buvo tiesioginio materialiojo teisinio santykio, t. y. kredito sutarties subjektas ir dalyvis, todėl nepagrįsta teismo išvada, jog ne Bendrija, bet UAB „Masada“ turėtų būti atsakovas šioje civilinėje byloje, todėl šis motyvas iš sprendimo motyvuojamosios dalies šalintinas.

373. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl Investicinio projekto finansavimo tikslingumo, jo apimties pagrįstumo ir pan., akivaizdžiai išėjo už ginčo ribų, kadangi ieškinys buvo reiškiamas dėl skolos priteisimo pagal Kredito sutartį, bet ne dėl Investicinio projekto. UAB „Masada“ nebuvo supažindintas su energetiniu namo auditu, ekspertizės ir renovavimo projektu, nebuvo kviečiamas dalyvauti susirinkimuose, kurie svarstė šiuos klausimus. Be to, Bendrija ne kartą koregavo Investicinį projektą ir energetinį auditą , tačiau UAB „Masada“ nebuvo pranešta. UAB „Masada“ nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos yra atskirtos nuo gyvenamųjų patalpų butų ar kitų negyvenamųjų patalpų, jis nesinaudoja laiptinėmis, butų balkonais, rūsiais ir kt. Mano, kad teismas nepagrįstai pritarė Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros išvadai, jog visi atlikti darbai susiję su daugiabučio namo bendro naudojimo objektų atnaujinimu, todėl šis motyvas iš sprendimo motyvuojamosios dalies šalintinas.

384. Pirmosios instancijos teismas nenurodė ir neargumentavo, kodėl, teismo nuomone, atsakovui buvo kilusi būtinybė dalyvauti patvirtintame modernizavimo programoje, o juo labiau sudaryti sutartį su ieškovu (Banku). Apeliantas niekada nepritarė ir nebūtų sudaręs sutarties su jokiu banku, kadangi jis arba būtų turėjęs pakankamai nuosavų lėšų arba gavęs beprocentinę paskolą iš savo bendrovės akcininkų, o ne iš Bendrijos parinkto banko už neprotingai dideles palūkanas.

39Be to, pirmosios instancijos teismas, sprendime nurodydamas, esą atsakovas tik vykdė „daugumos namo savininkų susirinkimuose priimtus sprendimus“, ignoravo reikšmingą aplinkybę, kad daugiabučio namo, esančio ( - ), bendraturčiai niekada nebuvo nusprendę imti paskolą iš ieškovo. 2007 m. vasario 12 d. Bendrijos organizuotame nusirinkime buvo nuspręsta paskolą imti iš AB Šiaulių banko, kuris pasiūlė mažiausias palūkanas. Pažymi, kad namo bendraturčiai niekada nepanaikino sprendimo dėl paskolos ėmimo iš AB Šiaulių banko ir net nesvarstė tokio klausimo. Teismo išvada, jog nagrinėjamu sandorio atveju taikytinos CK 2.132-2.134 str. nuostatos, susijusios su atstovavimu, visiškai nepagrįsta, kadangi jokio atstovavimo, nei pagal įstatymą nei pagal pavedimą šioje situacijoje a priori nebuvo ir negalėjo būti, teismas visiškai nemotyvavo savo išvados, dėl kokių UAB „Masada“ veiksmų ar aplinkybių pagrindu teismas sprendė, jog Bendrija atstovavo apeliantą.

405. Pirmosios instancijos teismas viešąjį interesą susieja su fizinių asmenų pensiniu amžiumi ir turtine padėtimi, tačiau byloje nėra įrodymų apie asmenų amžių, o juo labiau jų turtinę padėtį. Be to, jeigu tokie duomenys ir būtų, asmens amžius bei jo turtinė padėtis a priori negali būti laikoma pagrindu teismui ginti viešąjį interesą. Pažymi, kad daugiabutis namas yra pačiame miesto centre, ( - ), kuriame butai kainuoja gerokai brangiau, nei kituose miesto rajonuose, todėl tai greičiau patvirtina šio namo bendraturčių gerą turtinę padėtį, o ne priešingai.

41Pirmosios instancijos teismo pateikiama UAB „Masada“ atsiliepimo į ieškinį interpretacija yra neteisinga. 2004 m. gruodžio 6 d. statybos ekspertizės aktas Nr. 04-61 (t. 1, b. l. 25-31) ir 2010 m. balandžio14 d. Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išvada (t. 5, b. l. 92-93) nepatvirtina teismo sprendimo motyvo, o Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-601-569/2010 nėra jokių įrodymų apie tai, kad namo dėl jo blogos būklės nebūtų galima eksploatuoti, kad name įvyko kokios nors avarijos ar nelaimės dėl namo blogos techninės būklės ir pan.

426. Apelianto UAB „Masada“ niekada nesiejo paskolos ir kredito sutarties santykiai nei su ieškovu - Banku, nei su atsakovu - Bendrija, todėl jis niekada nebuvo ir nėra skolingas pagal ieškovo ir atsakovo sudarytą Kredito sutartį. Be to, įsiteisėjusiu teismo sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-601-569/2011 yra pripažinta, kad UAB „Masada“ negali būti atsakovu pagal Bendrijos, t. y. šios bylos atsakovo, reikalavimas dėl namo renovavimo išlaidų priteisimo, tai juo labiau UAB „Masada“ negali būti atsakovu šios bylos ieškovui – Bankui dėl atsakovui - Bendrijai suteikto kredito to paties namo renovavimui, nes jei UAB „Masada“ neatsako pagal Bendrijos reikalavimus, kaip jis gali atsakyti už šio asmens prisiimtas prievoles dėl to paties dalyko (CPK 182 str. 1 d. 2 p).

43Be to, ( - ) namo gyventojai Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-601-569/2011, pripažino, kad vykdė namo renovaciją todėl, jog buvo skiriama net 50 proc. valstybės parama, todėl atliko ir tokius darbus, kurie nebuvo numatyti energetinio audito ekspertizės išvadose, kad atliko papildomus darbus, kurie nebuvo paminėti nei ekspertizės akte, nei Investicijų projekte (civilinė byla Nr. 2-601-569/2010, t. 5, b. l. 57). Šią aplinkybę Bendrija pripažino apeliaciniame skunde (civilinė byla Nr. 2-601-569/2010, t. 4).

447. Apelianto UAB „Masada“ nuomone šalintini teismo sprendimo motyvuojamosios dalies visi motyvai. Ieškovas ieškinį pareiškė tik dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo. Ieškinyje nėra pasisakoma nei dėl vieno motyvo ar aplinkybės, dėl ko pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje padarė nepagrįstas išvadas. Dalyvaujantys byloje asmenys, įskaitant UAB „Masada“, negalėjo tinkamai pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, o taip pat buvo pažeisti pagrindiniai civilinio proceso principai, tai teisės į teisingą teismą principas, rungimosi, teismo bešališkumo principas bei teisė būti išklausytam. Teismas neturi teisės pažeisti ieškovo dispozicijos teisės (CPK 13 str.) ir nurodyti, kokį pažeistų teisių gynimo būdą jam pasirinkti bei kokiu pagrindu ir dalyku reikšti ieškinį.

458. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. LR CPK 47 str. 1 d. nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises, įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Kadangi ieškinys buvo atmestas, o apeliantas į bylą buvo įtrauktas trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, tai reiškia, kad byla buvo išspręsta atsakovo ir jo pusėje dalyvavusio trečiojo asmens – UAB „Masada“ naudai. Todėl teismas iš ieškovo turėjo priteisti UAB „Masada“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. UAB „Masada“ išreikšta nuomonė dėl ieškinio dalies pagrįstumo jokių teisinių pasekmių nesukėlė ir negalėjo sukelti, todėl apelianto nuomonės išreiškimas nelaikytinas veikimu prieš atsakovo – Bendrijos interesus, UAB „Masada“ prieš Bendriją neteikė jokių įrodymų, nekvietė liudininkų, nereiškė savarankiškų reikalavimų ir pan. Apeliantas bylinėjimosi išlaidas patyrė ne savo iniciatyva, bet tik todėl, kad į bylą buvo įtrauktas teismo iniciatyva ir įvykdė savo procesinę pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jame pareikšti savo nuomonę dėl pareikšto ieškinio pagrįstumo, todėl nukrypti nuo LR CPK 93 str. 1 d. nustatytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės teismui nebuvo pagrindo.

462012 m. gegužės 29 d. apeliantas UAB „Masada” Šiaulių apygardos teismui pateikė prašymą priteisti iš atsakovo - Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijos 100 Lt žyminio mokesčio, 4800 Lt išlaidas už teisinę pagalbą, 376,52 Lt už kopijavimo paslaugas.

47Atsakovas Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrija pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus, kuriuo prašo apeliacinius skundus atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

491. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Bendrija, kaip ribotos civilinės atsakomybės ne pelno siekianti organizacija negali atsakyti už bendrijos narių prievoles.

502. Visi tretieji asmenys nurodė, kad už renovacijos darbus yra visiškai atsiskaitę, išskyrus UAB „Masada“, kuri privalo apmokėti išlaidas bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti.

51Trečiasis asmuo UAB „Masada“ pateikė atsiliepimą į ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą nagrinėti teismo nuožiūra, priteisti trečiajam asmeniui UAB „Masada“ 166,62 Lt už kopijavimo paslaugas ir 2400 Lt išlaidas už teisinę pagalbą, ruošiant procesinius dokumentus.

52Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

531. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai didžiąja dalimi sutampa su UAB „Masada” apeliaciniu skundu. Be to, tiek ieškovo AB „Citadele“ banko, tiek UAB „Masada” apeliaciniame skunde minimos ir tos pačios materialinės teisės normos.

542. AB „Citadele“ banko apeliaciniame skunde pagrįstai pažymėta, jog naudos gavimas nebūtinai reiškia, jog naudą gavęs asmuo yra ir sutartinių teisinių santykių dalyvis ar sutarties subjektas. Pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis Bendrijos sprendimu, nurodytu 2007 m. lapkričio 27 d. protokole Nr. 25, kuriame Bendrija nusprendė, jog nesumokėjus laiku kredito dalies ar palūkanų, skolą iš kaupiamųjų lėšų dengia Bendrija. Atsakovo prievolė apeliantui nelaikytina bendrijos nario ar bendrasavininkio asmenine prievole, todėl ir dėl netinkamo jos vykdymo atsakomybė kyla ne atskirai kiekvienam bendraturčiui, o Bendrijai (LR CK 2.50 str. 3 d.).

553. Atsakovas -Bendrija nesiekė kooperacijos su visais namo bendraturčiais, kuomet priėmė sprendimus dėl gyvenamojo namo renovacijos ir kreditavimo, nebendradarbiavo su visais bendraturčiais, pasielgė neapdairiai ir neprotingai. Mano, kad patenkinus UAB „Masada“ apeliacinį skundą dėl pirmos instancijos teismo sprendimo motyvų pašalinimo iš teismo sprendimo, turėtų būti patenkintas ir ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinis skundas.

56Ieškovas AB „Citadele“ bankas pateikė atsiliepimą į UAB „Masada“ apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti.

57Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

581. Nurodo, kad patenkinus trečiojo asmens UAB „Masada“ apeliacinį skundą, teismo sprendimas liktų nepagrįstas teismo sprendimo motyvais. Tokiu atveju atsirastų LR CPK 329 str. 2 dalies 4 punkte numatytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

592. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Masada“ atsiliepime į ieškinį išreiškė poziciją, kad iš dalies sutinka su pareikštu ieškiniu, t. y. nesutiko tik su ieškovo reikalavimu dėl delspinigių priteisimo. Todėl pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad trečiasis asmuo veikė prieš šalies, su kuria jis dalyvavo interesus, dėl ko pagrįstai nepriteistos bylinėjimosi išlaidos.

60Trečiasis asmuo M. V. pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus. Nurodo, kad butą, esantį ( - ), pirko 2009-07-14 iš buvusios savininkės M. N. jau po namo renovacijos. M. N. yra visiškai atsiskaičiusi už namo renovacijos darbus.

61Tretieji asmenys D. Š. ir L. D. pateikė atsiliepimą į ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

62Nurodo, kad už atliktus gyvenamojo namo renovacijos darbus su atsakovu Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrija yra visiškai atsiskaičiusios. Kreditavimo sutarties pagrindu gautomis lėšomis nesinaudojo. ( - ) bendrasavininkas UAB „Masada“ yra vienintelis nesumokėjęs už namo renovacijos darbus, todėl byloje atsakovu turėjo būti UAB „Masada“.

63Trečiasis asmuo M. C. G. pateikė atsiliepimą į ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinį skundą. Nurodo, kad nėra skolingas nei atsakovui Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijai, nei ieškovui AB „Citadele“ bankui. Negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Šiaulių m., 2010-10-08 įsigijo iš H. U., kuris ir turėjo pareigą atsiskaityti su Bendrija pagal savo prievoles. Nurodo, kad nesutinka, jog būtų paskirtas vienas iš procesinių bendrininkų visų trečiųjų asmenų atstovu su byla susijusiems dokumentams gauti.

64Tretieji asmenys L. V. ir K. V. pateikė atsiliepimą į ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

65Nurodo, kad yra įvykdę pareigą sumokėti už namo rekonstrukcijos darbus. Teigia, kad jie, kaip buto savininkai, asmeniškai jokių sutarčių nei su Bendrija, nei su Banku nėra sudarę, kad trečiasis asmuo UAB „Masada“ turi nuosavybės teise priklausantį 482,61 kv. metrų plotą ( - ), name ir už namo modernizavimą pinigų nemokėjo.

66Trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus, kuriuo prašo apeliacinius skundus atmesti.

67Nurodo, kad apelianto AB „Citadele“ banko reikalavimas, kad pagal prievolę turi atsakyti Daugiabučio namo savininkų bendrija neturi būti tenkinamas. Skola ieškovui yra susidariusi dėl trečiojo asmens UAB „Masada“, atsisakančio mokėti už atliktus namo, kuriame bendrovei nuosavybės teise priklauso negyvenamosios patalpos, renovavimo darbus, skolos.

68Apeliaciniai skundai atmestini.

69Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

70Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

71Išnagrinėjusi bylą, apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo skundžiamam Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimui panaikinti.

72Byloje yra kilęs ginčas, ar Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija (toliau Bendrija) yra tinkamas atsakovas dėl ieškovo AB „Citadele“ banko pareikšto reikalavimo priteisti negrąžinto kredito dalį, sutartines palūkanas, delspinigius, metines palūkanas ir kt., pagal 2008 m. sausio 17 d. Kredito sutartį Nr. KS/016, sudarytą tarp AB „PAREX“ banko (dabar AB „Citadele“ bankas) ir Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrijos tiksline paskirtimi „( - ) renovacijai“ (t.1, b. l. 4-10).

73Dėl ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinio skundo.

74AB „Citadele“ banko (toliau –Bankas) apeliacinio skundo esmę sudaro tai, kad apelianto manymu, Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija (toliau - Bendrija) yra tinkamas atsakovas dėl skolos ir kitų mokėjimų grąžinimo pagal 2008 m. sausio 17 d. Kredito sutartį Nr. KS/016, nes būtent su Bendrija kaip juridiniu asmeniu buvo sudaryta Kredito sutartis, į Bendrijos atidarytą sąskaitą buvo pervestos kredito lėšos, Bendrija įvykdė didžiąją dalį skolinių įsipareigojimų pagal šią sutartį, tuo tarpu su trečiaisiais asmenimis – namo bendrasavininkiais Bankas neturėjo jokių sutartinių santykių.

75AB „Citadele“ banko apeliacinis skundas netenkintinas.

76Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime ir Bendrijos bei trečiųjų asmenų (išskyrus UAB „Masada“) atsiliepimuose dėl AB „Citadele“ banko ir UAB „Masada“ išdėstytais argumentais ir išvadomis, kad Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija nėra tinkamas atsakovas dėl skolos ir kitų mokėjimų pagal 2008 m. sausio 17 d. Kredito sutartį Nr. KS/016 grąžinimo.

77Tokią išvadą apsprendžia Bendrijos kaip juridinio asmens specifika. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų (kitų negyvenamųjų patalpų) savininkai. Konstitucinis Teismas 1999 m. birželio 23 d. nutarime konstatavo, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, kad privačios ar viešosios nuosavybės teisės subjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises, o tuo pačiu ir įstatyme numatytas jų pareigas. Kasacinės instancijos teismas yra ne kartą konstatavęs, kad bendrija veikia tik kaip jos dalyvių atstovė, padedanti įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, ji neįgyja savininko teisių ir pareigų, o veikia bendraturčių vardu ir interesais; bendrija yra tik bendraturčiams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo būdas, todėl ji negali spręsti tų klausimų, kuriuos turi teisę spręsti to turto bendraturčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-345/2007, 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.).

78Kaip jau minėta, 2008 m. sausio 17 d. Kredito sutartis Nr. KS/016 tarp AB „PAREX“ banko (dabar AB „Citadele“ bankas) ir Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrijos buvo sudaryta tiksline paskirtimi „Daugiabučio namo ( - ) renovacijai“ (t.1, b. l. 4), jos sudarymas buvo susijęs su daugiabučio namo ( - ) modernizavimu, kuris buvo vykdomas vadovaujantis LR „Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti“ 1992-04-07 įstatymu (nuo 2005-04-12 galiojusi redakcija), LR Vyriausybės 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos“ ( nuo 2005-06-24 galiojusi redakcija) bei LR Finansų ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-08-12 įsakymu Nr. 1K-237/D1-394 patvirtintomis „Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energetinio efektyvumo nustatymo taisyklėmis“ (2008 -01-17 Kredito sutarties sudarymo metu galiojusi redakcija). Kad Kredito sutartis sudaroma būtent šių norminių aktų pagrindu ieškovui AB „Citadele“ bankui (buvęs AB „PAREX“ bankas) buvo žinoma, nes sutarties sudarymui Bankui buvo pateikti visi dokumentai, numatyti minėtuose norminiuose aktuose, tame tarpe Bendrijos susirinkimų nutarimai dėl namo modernizavimo, kredito ėmimo bei jo padengimo (t.1, b. l. 118-212). LR Vyriausybės 2004-09-23 nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos“ IV skyriaus „Programos įgyvendinimo būdai ir priemonės“ 12 punkte nurodyta, kad įgyvendinant Programą dalyvauja daugiabučių savininkų bendrijos ar šių savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys, <...>, o 13 punkte nurodyta, kad daugiabučio namo modernizavimo lėšas sudaro daugiabučio namo savininkų nuosavos lėšos, komercinių bankų ilgalaikiai kreditai, savivaldybių lėšos, valstybės tikslinė parama ir kitos lėšos; 14 punkte nurodyta, kad šios Programos pagrindinių dalyvių funkcijos ir atsakomybė, <...> nustatomi Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energetinio efektyvumo nustatymo taisyklės.

79LR Finansų ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-08-12 įsakymu Nr. 1K-237/D1-394 patvirtintų „Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energetinio efektyvumo nustatymo taisyklių“ I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 2 punkte nurodyta, kad Bendrijos valdymo organas arba Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas fizinis asmuo ar sutarties pagrindu jų įgaliotas kitas atestuotas pastatų valdymo ir priežiūros paslaugas teikiantis juridinis asmuo yra laikomas Investicijų projekto administratoriumi (arba Projekto administratoriumi). II skyriaus „Programos dalyviai ir jų funkcijos“ 8 punkte nurodyta, kad investicijų projektus įgyvendina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įsteigę ir įstatymų nustatyta tvarka įregistravę Bendriją, ar sudarę Jungtinės veiklos sutartį. III skyriaus „Programos finansavimas“ 13 punkte nurodyta, kad Programos įgyvendinimas finansuojamas Daugiabučio namo savininkų nuosavomis lėšomis, Bankų, savivaldybių, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis; 14 punkte nurodyta, kad daugiabučio namo savininkai, įgyvendinantys Investicijų projektus, vykdomus pagal Programą, savo lėšomis turi apmokėti pradinį įnašą, ne mažesnį kaip 5 procentų nuo numatytos investicijų sumos (nuo 2007-08-26 galiojusi įsakymo redakcija). IV skyriaus „Daugiabučio namo modernizavimo investicijų projekto parengimo, pateikimo ir įgyvendinimo tvarka“ 17 punkte nurodyta, kad „Investicijų projekto parengimą ir jo įgyvendinimą organizuoja Projekto administratorius“.

80Tiek iš „Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų“ įstatymo nuostatų, tiek iš aukščiau paminėtų norminių aktų, reguliuojančių daugiabučio namo modernizavimą, suponuojama išvada, kad Bendrija (arba Jungtinės veiklos sutarties pagrindu daugiabučio namo bendrasavininkių įgaliotas fizinis asmuo) įgyvendindamas bendrasavininkių valią modernizuoti jiems nuosavybės teise priklausantį daugiabutį gyvenamąjį namą, tame tarpe sudaryti sutartis su rangovais, kredito įstaigomis, iš esmės buvo tik bendrasavininkių atstovas, organizuojantis Projekto parengimą bei įgyvendinimą, tačiau neužtikrinantis šio Projekto finansavimą.

81Iš „Paskolų daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti suteikimo AB „PAREX“ banke tvarkos“ 9 punkto matyti, kad „Projekto įgyvendinimas finansuojamas daugiabučių namų savininkų nuosavomis lėšomis, Banko kreditais, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis, ES struktūrinių fondų lėšomis“. Bendruose reikalavimuose kredito gavėjams nurodomi specifiniai reikalavimai, betarpiškai susiję su patalpų bendrasavininkiais, pvz., „buto (patalpų) savininko mėnesinė įmoka (įskaitant Kredito dalių grąžinimą ir palūkanų mokėjimą) negali viršyti 200 Lt per mėnesį“ ir pan. (t.3, b. l. 203-207). Iš ieškovo AB „Citadele“ banko teismui pateiktos Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrijos sąskaitos išrašo matyti, kad Bankui buvo žinomi faktiniai skolos už namo renovaciją mokėtojai, t.y. daugiabučio namo Tilžės g. 139 patalpų bendrasavininkiai, kas patvirtina šios Kredito sutarties šalies specifiškumą ir dėl to negali būti taikomos bendrosios įstatymų nuostatos dėl Bendrijos kaip sutarties šalies (t. 3, b. l. 37-59).

82Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais dėl netinkamo atsakovo ir jų nebekartoja.

83Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimas, kuriuo atmestas AB „Citadele“ banko ieškinys atsakovui Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrijai dėl netinkamo atsakovo ir ieškovui nesutikus jo pakeisti, pripažintinas teisėtu, todėl paliktinas galioti.

84Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su AB „Citadele“ banko apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo byloje įžvelgė viešąjį interesą, tačiau šie pirmosios instancijos teismo motyvai nekeičia sprendimo esmės dėl netinkamo atsakovo, o iš esmės teisingas teismo sprendimas negali būti naikinamas vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

85Dėl trečiojo asmens UAB „Masada“ apeliacinio skundo.

86Trečiasis asmuo – daugiabučio namo ( - ) bendrasavininkis UAB „Masada“ – apeliaciniu skundu prašė teismo:

87- pašalintini praktiškai visus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimo motyvuojamosios dalies motyvus kaip išeinančius už ieškinio reikalavimo ribų bei pažeidžiančius UAB „Masada“ interesus;

88- pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą toje dalyje, kurioje buvo atmestas UAB „Masada” prašymas dėl 2502,73 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teisme ir priteisti UAB „Masada” iš ieškovo AB „Citadele” banko 2502,73 Lt bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme.

89- Priteisti UAB „Masada” iš ieškovo AB „Citadele” banko 2709,09 Lt bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme: 100 Lt žyminio mokesčio, 2400 Lt išlaidas už apeliacinio skundo paruošimą bei 209,09 Lt už apeliacinio skundo priedų kopijavimo paslaugas (t. 4, b. l. 42-61).

902012 m. gegužės 29 d. apeliantas UAB „Masada” Šiaulių apygardos teismui pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme iš atsakovo - Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrijos - 100 Lt žyminio mokesčio, 4800 Lt išlaidas už teisinę pagalbą, 376,52 Lt už kopijavimo paslaugas. Kodėl apeliantas pakeitė savo apeliaciniame skunde įvardintą reikalavimą bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme priteisti ne iš ieškovo AB „Citadele” banko (t.4, b.l. 57, 161-163), apeliantas neargumentavo.

91UAB „Masada“ apeliacinis skundas netenkintinas.

92Dėl sprendimo motyvų pašalinimo.

93LR CPK 270 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimo turinį. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sprendimo motyvuojamojoje dalyje turi būti: 1) teismo nustatytos bylos aplinkybės; 2) įrodymai, kuriais pagrindžiamos teismo išvados, vertinimas; 3) argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus; 4) įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais teismas vadovavosi, bei kiti teisiniai argumentai. Iš to darytina išvada, kad įstatymas nustato tik esminius reikalavimus sprendimo motyvuojamosios dalies turiniui, tačiau jo neapriboja nei lapų skaičiumi, nei sudedamųjų dalių apimtimi. Priešingai, kaip teisingai savo atsiliepime į UAB „Masada“ apeliacinį skundą nurodė ieškovas (apeliantas) AB „Citadele“ bankas, pašalinus pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, šis sprendimas taptų be motyvų, kad sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą (LR CPK 329 str. 2 dalies 4 punktas).

94Kolegija sprendžia, kad ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai atitinka LR CPK 270 straipsnio nuostatas, yra susiję su nagrinėjama byla ir byloje pareikštu reikalavimu.Teismas, atmesdamas ieškinį dėl netinkamai pasirinkto atsakovo, privalėjo motyvuoti, kodėl, kokiais argumentais ir kokiais įstatymais vadovaudamasis jis priima tokį sprendimą, kodėl nesutinka su ieškovo, o taip pat ir su trečiojo asmens – UAB „Masada“ - nuomone, kad Bendrija yra tinkamas atsakovas ir kad skola Bankui turi būti priteista būtent iš Bendrijos (UAB „Masada“ atsiliepimas dėl ieškinio, t.2, b. l. 148-153). Būtent šio pobūdžio motyvai yra išdėstyti teismo sprendime ir jų pašalinti pagal apelianto UAB „Masada“ nurodytus argumentus nėra pagrindo.

95Pirmosios instancijos teismo motyvai dėl viešo intereso nėra teisingi ir yra pertekliniai, tačiau tai neturėjo įtakos teisingo sprendimo dėl bylos esmės priėmimui.

96Dėl bylinėjimosi išlaidų.

97Teisėjų kolegija pripažįsta teisinga ir pagrįsta ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo atsisakyta priteisti trečiajam asmeniui UAB „Masada“ bylinėjimosi išlaidas ir nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad tokios išlaidos turėjo būti priteistos.

98Pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime nurodė, kad nepriklausomai nuo to, jog UAB „Masada“ formaliai byloje buvo įtraukta trečiuoju asmeniu (nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų) atsakovo, t.y. Bendrijos, pusėje, tačiau pagal faktinę savo poziciją ginčo šalių atžvilgiu, akivaizdžiai palaikė ieškovo poziciją, t.y. buvo ieškovo AB „Citadele“ banko pusėje. Todėl teismas, atmetęs AB „Citadele“ banko ieškinį, bylinėjimosi išlaidų nepriteisė ir faktiškai ieškovo pusėje buvusiam trečiajam asmeniui UAB „Masada“.

99Apelianto argumentai, kad UAB „Masada“ prieš Bendriją neteikė jokių įrodymų, nekvietė liudininkų, nereiškė savarankiškų reikalavimų ir pan. neduoda pagrindo šį trečiąjį asmenį laikyti buvus atsakovo (Bendrijos) pusėje.

100Teisėjų kolegija sutinka su apelianto UAB „Masada“ argumentais, kad, vadovaujantis LR CPK 47 str. nuostatomis, byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau CPK 47 straipsnyje taip pat nustatyta ir trečiojo asmens pareiga pasirinkti, kurios šalies pusėje jis dalyvaus byloje, o taip pat uždraudimas veikti prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus (LR CPK 47 str. 3, 4 dalys). Iš bylos duomenų, o taip pat iš apeliacinio skundo bei atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentų matyti, kad UAB „Masada“ byloje veikė prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, t.y. prieš Bendrijos interesus. Kaip savo apeliaciniame skunde nurodė apeliantas UAB „Masada“, LR CPK 93 str. 1 dalyje yra nustatytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės, kuriose nurodoma, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies. Ši nuostata per LR CPK 47 str. 2 dalį, yra taikoma ir tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, priklausomai nuo to, kurios šalies interesus trečiasis asmuo palaikė byloje. Iš to kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai byloje nustatė, kurios ginčo šalies pusėje yra trečiasis asmuo UAB „Masada“ ir teisingai pritaikė įstatymą, reglamentuojantį bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

101Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

102Atmetus apeliacinius skundus bylinėjimosi išlaidos iš apeliantų nepriteistos, nes atsakovas bei tretieji asmenys atsakovo pusėje dokumentų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, nepateikė.

103Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 4 d.).

104Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

105Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Į procesą įtraukta išvada duodanti institucija - valstybės biudžetinė... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, n u s t a t ė:... 5. Ieškovas AB „Citadele“ bankas kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 6. Nurodė, kad atsakovas - Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija... 7. Bankas įvykdė prievolę pagal sutartį - suteikė kreditą, tačiau 2011... 8. Ieškovas nurodė, kad nesutinka su teismo pasiūlymu keisti atsakovo šioje... 9. Atsakovas-Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrija su ieškiniu... 10. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 23 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes,... 12. Teismas, remdamasis LR CPK 2 str., 49 str. 2 d., 179 str. nuostatomis,... 13. Teismas, atsižvelgdamas trečiojo asmens atsakovo pusėje UAB „Masada“... 14. Ieškovas AB „Citadele“ bankas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Nurodo, kad sprendimu nepagrįstai konstatuota, jog kreditavimo sutarties... 17. 2. Nepagrįstai pripažinta, jog daugiabučio namo ( - ), namo modernizavimo... 18. 3. Sprendime remiamasi Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei... 19. 4. LR CK 2.133 str. numatyta, jog vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris... 20. 5. LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 str. 5 d.... 21. Trečiasis asmuo UAB „Masada“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 22. „...pagal šią tikslinio kreditavimo sutartį visgi ne bendrija, o tretieji... 23. „Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pateiktoje išvadoje dėl ginčo... 24. „Šiame ginče teismas daro išvadą, kad bendrija, atstovaudama ne savo kaip... 25. „Nagrinėjamo sandorio atveju taikytinos CK 2.132-2.134 str. nuostatos,... 26. „Teismas <...> konstatuoja būtinybę atsižvelgti ir kilusį... 27. „Kad buvo būtinybė renovuoti šį daugiabutį namą, įrodo ne tik... 28. „Reikalingumą būtent šio namo savininkams dalyvauti modernizavimo... 29. „...banko kreditas buvo paimtas Investicijų projekto įgyvendinimui, t. y.... 30. „...ieškovas savo turtinių teisių gynimui turi kreiptis į teismą dėl... 31. „Teismo nuomone, ieškovui neužkertamas kelias ginti savo interesus ir... 32. Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą toje... 33. Priteisti UAB „Masada” iš ieškovo AB „Citadele” banko 2709,09 Lt... 34. UAB „Masada“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 35. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė dėl UAB „Masada“... 36. 2. Mano, kad šioje byloje Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, o ne... 37. 3. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl Investicinio projekto... 38. 4. Pirmosios instancijos teismas nenurodė ir neargumentavo, kodėl, teismo... 39. Be to, pirmosios instancijos teismas, sprendime nurodydamas, esą atsakovas tik... 40. 5. Pirmosios instancijos teismas viešąjį interesą susieja su fizinių... 41. Pirmosios instancijos teismo pateikiama UAB „Masada“ atsiliepimo į... 42. 6. Apelianto UAB „Masada“ niekada nesiejo paskolos ir kredito sutarties... 43. Be to, ( - ) namo gyventojai Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinėje... 44. 7. Apelianto UAB „Masada“ nuomone šalintini teismo sprendimo... 45. 8. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 46. 2012 m. gegužės 29 d. apeliantas UAB „Masada” Šiaulių apygardos teismui... 47. Atsakovas Daugiabučio namo Tilžės g.139 savininkų bendrija pateikė... 48. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 49. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog... 50. 2. Visi tretieji asmenys nurodė, kad už renovacijos darbus yra visiškai... 51. Trečiasis asmuo UAB „Masada“ pateikė atsiliepimą į ieškovo AB... 52. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 53. 1. Ieškovo apeliacinio skundo argumentai didžiąja dalimi sutampa su UAB... 54. 2. AB „Citadele“ banko apeliaciniame skunde pagrįstai pažymėta, jog... 55. 3. Atsakovas -Bendrija nesiekė kooperacijos su visais namo bendraturčiais,... 56. Ieškovas AB „Citadele“ bankas pateikė atsiliepimą į UAB „Masada“... 57. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 58. 1. Nurodo, kad patenkinus trečiojo asmens UAB „Masada“ apeliacinį... 59. 2. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje UAB „Masada“ atsiliepime į ieškinį... 60. Trečiasis asmuo M. V. pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus. Nurodo,... 61. Tretieji asmenys D. Š. ir L. D. pateikė atsiliepimą į ieškovo AB... 62. Nurodo, kad už atliktus gyvenamojo namo renovacijos darbus su atsakovu... 63. Trečiasis asmuo M. C. G. pateikė atsiliepimą į ieškovo AB „Citadele“... 64. Tretieji asmenys L. V. ir K. V. pateikė atsiliepimą į ieškovo AB... 65. Nurodo, kad yra įvykdę pareigą sumokėti už namo rekonstrukcijos darbus.... 66. Trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į... 67. Nurodo, kad apelianto AB „Citadele“ banko reikalavimas, kad pagal prievolę... 68. Apeliaciniai skundai atmestini.... 69. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 70. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 71. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus... 72. Byloje yra kilęs ginčas, ar Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų... 73. Dėl ieškovo AB „Citadele“ banko apeliacinio skundo.... 74. AB „Citadele“ banko (toliau –Bankas) apeliacinio skundo esmę sudaro tai,... 75. AB „Citadele“ banko apeliacinis skundas netenkintinas.... 76. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime ir... 77. Tokią išvadą apsprendžia Bendrijos kaip juridinio asmens specifika.... 78. Kaip jau minėta, 2008 m. sausio 17 d. Kredito sutartis Nr. KS/016 tarp AB... 79. LR Finansų ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-08-12 įsakymu Nr.... 80. Tiek iš „Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų“ įstatymo... 81. Iš „Paskolų daugiabučių namų modernizavimo projektams finansuoti... 82. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 83. Dėl išdėstyto, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d.... 84. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su AB „Citadele“ banko apeliacinio... 85. Dėl trečiojo asmens UAB „Masada“ apeliacinio skundo.... 86. Trečiasis asmuo – daugiabučio namo ( - ) bendrasavininkis UAB „Masada“... 87. - pašalintini praktiškai visus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m.... 88. - pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą... 89. - Priteisti UAB „Masada” iš ieškovo AB „Citadele” banko 2709,09 Lt... 90. 2012 m. gegužės 29 d. apeliantas UAB „Masada” Šiaulių apygardos teismui... 91. UAB „Masada“ apeliacinis skundas netenkintinas.... 92. Dėl sprendimo motyvų pašalinimo.... 93. LR CPK 270 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimo turinį. Šio straipsnio 4... 94. Kolegija sprendžia, kad ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo... 95. Pirmosios instancijos teismo motyvai dėl viešo intereso nėra teisingi ir yra... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 97. Teisėjų kolegija pripažįsta teisinga ir pagrįsta ginčijamo pirmosios... 98. Pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime nurodė, kad... 99. Apelianto argumentai, kad UAB „Masada“ prieš Bendriją neteikė jokių... 100. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto UAB „Masada“ argumentais, kad,... 101. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.... 102. Atmetus apeliacinius skundus bylinėjimosi išlaidos iš apeliantų... 103. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 str.... 104. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1dalies 1... 105. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 23 d. sprendimą palikti...