Byla 2A-734-125/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Jono Pesliako, sekretoriaujant Jolitai Mickevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Arvydui Balčiui, atsakovo atstovui advokatui Rimgaudui Černiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. S. ieškinį atsakovams A. S., L. S., AB DnB NORD bankui, bankrutavusios A. S. firmos buvusiam administratoriui R. K., bankrutavusios A. S. firmos administratoriui A. R., Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems asmenims Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybai, G. S., antstolio Kęstučio Košio kontorai dėl buto įkeitimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, buto perdavimo-priėmimo akto panaikinimo ir restitucijos taikymo, atidalijimo iš bendrosios jungtinės nuosavybės bei atsakovo AB DnB NORD banko apeliacinį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančia trijų kambarių buto, esančio D. ( - ), įkeitimo sutartį, sudarytą 1997-11-17, pripažinti negaliojančiu 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo buvęs A. S. firmos administratorius R. K. perdavė butą AB bankui „Nord/LB Lietuva“ (dabar - AB DnB NORD bankas), taikyti restituciją, panaikinti buto teisinę registraciją banko vardu ir atidalinti ieškovei iš bendrosios jungtinės nuosavybės ¼ buto. Nurodė, jog tėvas A. S. 1997-11-17 sudarė nurodyto buto įkeitimo sutartį. Kadangi buto pirkimui buvo panaudotas ieškovės investicinių čekių knygelės indėlis, tai buto įkeitimo metu ji buvo buto bendrasavininkė, tačiau negalėjo būti registruota kaip jo savininkė, nes buvo nepilnametė. Klaipėdos apygardos teismo 2003-02-12 nutartimi A. S. firmai buvo iškelta bankroto byla, o butas 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo aktu perduotas įkaito turėtojui – AB bankui „Nord/LB Lietuva“. Dėl tos priežasties, jog dalis buto priklausė ieškovei, atsakovai A. ir L. S. neturėjo teisės įkeisti viso buto. Nors atsakovams A. S. firmos administratoriui R. K. ir AB bankui „Nord/LB Lietuva“ buvo žinoma apie tai, jog butas yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, tačiau jie veikė nesąžiningai - nuslėpė nuo ieškovės kreditorių susirinkimo sprendimą perleisti butą bankui, todėl naikintinas buvo perdavimo bankui aktas.

4Šilalės rajono apylinkės teismas 2007-06-07 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – pripažino negaliojančiu 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo bankrutuojančios A. S. firmos administratorius R. K. perdavė AB bankui „Nord/LB Lietuva“ butą, esantį ( - ), panaikino buto registraciją banko vardu ir taikė restituciją – grąžino butą A. S.. Nurodė, jog butą A. S. ir L. S. privatizavo 1992-01-09, kai ieškovė dar nebuvo gimusi. Privatizuojant butą investiciniai čekiai ieškovės vardu išduoti nebuvo, todėl pagal butų privatizavimo įstatymą ji netapo buto bendrasavininke. Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo 32 punkte numatyta, jog turto perdavimo aktą tvirtina kreditorių susirinkimo pirmininkas. 2004-02-05 buto perdavimo-priėmimo aktas pirmininko nepatvirtintas, todėl aktas, kaip neatitinkantis sandorio formos reikalavimų, yra niekinis ir negalioja.

5Atsakovas AB DnB NORD bankas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2007-06-07 sprendimo dalį, kuria tenkinta ieškinio dalis, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog ieškovė apskritai neturi jokios subjektinės teisės ar teisėto intereso ginčyti turto perdavimo aktą. Teismas, sprendime atsakovus A. ir L. S. pripažindamas ieškovais, pažeidė CPK 45 straipsnio 1 ir 4 dalies nuostatas. Kai turtas perleidžiamas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, nepaneigus įgijėjo sąžiningumo prezumpcijos, turtas laikomas teisėtai įgytu ne tik sudaryto sandorio, bet ir įstatymo pagrindu. Teismas nenustatė, kad bankroto administratorius perleido pirminio savininko turtą neturėdamas tam teisės, ir nepaneigė banko sąžiningumo prezumpcijos. Įmonės bankroto procedūrų atitikimą įstatymų reikalavimams užtikrina bankroto administratorius, todėl, net ir nustačius, kad turto perdavimo-priėmimo aktas neatitiko įstatymo reikalavimų, pareiga atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą šiuo atveju kiltų ne kreditoriui, o administratoriui.

6Atsiliepime į apeliacinį skundą E. S., L. S., G. S. ir A. S. nurodo nesutinkantys su apeliaciniu skundu.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, jog A. S. ir L. S. yra ieškovės E. S., gimusios ( - ), tėvai. A. S. vardu buvo įregistruota nuosavybės teisė į butą, esantį ( - ). Nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše – 1992-01-09 pirkimo –pardavimo sutartis pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374, t.y. Butų privatizavimo įstatymą. Nurodytas butas 1997-11-17 įkeitimo sutartimi buvo įkeistas Lietuvos žemės ūkio bankui (nuo 2003-05-02 - AB bankas „Nord/LB Lietuva“, dabar - AB DnB NORD bankas). Klaipėdos apygardos teismo 2003-02-12 nutartimi A. S. firmai iškelta bankroto byla, 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo aktu butas, esantis ( - ), perduotas įkaito turėtojui - AB bankui „Nord/LB Lietuva“. Ieškovė kreipėsi į teismą, ginčydama tiek buto įkeitimo sutartį, tiek turto perdavimo-priėmimo aktą, motyvuodama tuo, jog buto įkeitimo metu buvo jo bendrasavininkė, todėl tėvai neturėjo teisės įkeisti viso buto. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė neįrodė esanti buto bendrasavininkė. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tą faktą, jog butas buvo privatizuotas 1992 metais, kai ieškovė dar nebuvo gimusi. Todėl ieškovės teiginys, jog buto įsigijimui buvo panaudoti ir jai priklausantys investiciniai čekiai, neatitinka tikrovės. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 3-622/2004, kurioje ieškovės brolis G. S. reiškė reikalavimą atidalinti iš bendrosios jungtinės nuosavybės jam ir seseriai priklausančią ginčo buto dalį, 2005-03-01 nutartyje išsamiai pasisakė dėl teisės normų, reglamentuojančių butų privatizavimo procesą, aiškinimo ir taikymo ir padarė išvadą, jog G. S. nėra buto bendrasavininkis. Tais pačiais motyvais konstatuotina, jog, net jeigu ieškovės teiginys, kad buto pirkimui buvo panaudoti jai priklausantys investiciniai čekiai, atitiktų tikrovę, pripažinti ieškovę buto bendrasavininke nebūtų teisinio pagrindo.

9Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovus A. S. ir L. S. pripažinti ieškovais. Byloje nėra duomenų, kad nurodyti atsakovai būtų išreiškę valią įstoti į bylą ieškovais, taip nėra duomenų, jog ieškovė E. S. būtų sutikusi su tokiu šalių pakeitimu. Įstatymas nesuteikia teismui galimybės savo iniciatyva, neatsižvelgiant į šalių nuomonę, keisti jų procesinę padėtį. Dėl tos priežasties, jog teismas yra teisingumą vykdanti institucija ir nagrinėdamas bylą negali veikti kaip šalių advokatas, CPK 265 straipsnio 2 dalis nustato teismui draudimą priimant sprendimą peržengti byloje pareikštų reikalavimus ribas, o CPK 45 straipsnyje reglamentuojama netinkamos šalies pakeitimo tinkama procedūra. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva pripažindamas atsakovus ieškovais bei taikydamas restituciją ir grąžindamas A. S. butą, nors toks reikalavimas ieškinyje nebuvo pareikštas, nesilaikė imperatyvių nurodytų straipsnių reikalavimų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, naikintina teismo sprendimo dalis dėl restitucijos taikymo.

10Teismas, nustatęs, jog 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo akto forma neatitinka įstatymų reikalavimų, t.y. aktas nėra patvirtintas kreditorių susirinkimo pirmininko, sandorį, kaip prieštaraujantį CK 1.93 straipsnio 3 dalyje nustatytam imperatyviam reikalavimui, pripažino niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.80 str. 1 d.). Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tą faktą, jog sandorio negaliojimas dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms ir negaliojimas dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo yra du atskiri CK numatyti sandorių negaliojimo pagrindai. CK 1.80 straipsnyje aptariamas sandorio negaliojimas tik dėl jo turinio, bet ne formos prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms. Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtintame Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo 32 punkte numatyta, jog turto perdavimo aktas prilyginamas notaro patvirtintai sutarčiai, yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, o jį tvirtina kreditorių susirinkimo pirmininkas. Kolegijos nuomone, formuluotė „prilyginamas notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas“ skirta apibrėžti turto perdavimo akto statusui, o ne akto formos reikalavimams, t.y. turto perdavimo aktas turi notaro patvirtintos sutarties statusą, nustatytąja tvarka registruojant aktą, o atskirų teisės aktuose numatytų rekvizitų nebuvimas savaime nereiškia akto neatitikimo notarinės formos reikalavimams – kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti įvertinta rekvizito, kurio nesilaikyta, reikšmė akto galiai. Apskritai kreditorių susirinkimo pirmininko patvirtinimas atlieka kontrolės funkciją, t.y. liudija, jog kreditoriai sutiko su turto perdavimu. Iš pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog kreditorių susirinkimo pirmininke buvo išrinkta AB banko „Nord/LB Lietuva“, t.y. kreditoriaus, kuriam perduotas ginčo turtas, atstovė (tomas I, b.l. 24). Ant turto perdavimo akto yra banko antspaudas. Kolegija, atsižvelgdama į tą faktą, jog kreditorius, kurio atstovė išrinkta kreditorių susirinkimo pirmininke ir kuriam perduotas turtas, yra tas pats asmuo, o aprašo 32 punkte nenumatyta, kaip konkrečiai kreditorių susirinkimo pirmininkas turi patvirtinti aktą, laiko, kad banko antspaudo ant akto pakanka konstatuoti, jog turto perdavimo aktas atitinka įstatymo reikalavimus, todėl nėra pagrindo jį naikinti nei remiantis CK 1.80, nei CK 1.93 straipsniais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, naikintinos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys dėl 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo akto ir buto registracijos banko vardu panaikinimo.

11Nurodytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys dėl 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo akto, kuriuo bankrutuojančios A. S. firmos administratorius R. K. perdavė AB bankui „Nord/LB Lietuva“ butą, esantį ( - ), pripažinimo negaliojančiu, buto registracijos banko vardu panaikinimo ir restitucijos taikymo yra neteisėtos ir nepagrįstos, todėl naikintinos ir priimtinas naujas sprendimas – atmesti visą ieškinį (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Kadangi naikintina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis ir priimtinas naujas sprendimas – atmestinas visas ieškinys, naikintina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir AB DnB NORD bankui iš ieškovės įstatyminės globėjos L. S. priteistina 2950 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (tomas I, b.l. 140) (CPK 93 str. 4 d., 98 str. 1 d.). Sprendimo dalis, kuria ieškinio dalis atmesta, paliktina nepakeista.

12Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas, taigi jam iš ieškovės įstatyminės globėjos L. S. priteistina 180 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą (CPK 93 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 319-331 straipsniais, teismas

Nutarė

14apeliacinį skundą tenkinti, panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo dalis, kuriomis pripažintas negaliojančiu 2004-02-05 turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo bankrutuojančios A. S. firmos administratorius R. K. perdavė AB bankui „Nord/LB Lietuva“ butą, esantį ( - ), panaikinta buto registracija banko vardu ir taikyta restitucija – butas grąžintas A. S., ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti;

15panaikinti sprendimo dalis, kuriomis A. S. iš AB DnB NORD banko priteista 432 Lt žyminio mokesčio, o iš atsakovo R. K. – 108 Lt žyminio mokesčio, taip iš AB DnB NORD banko į valstybės biudžetą priteista 89,52 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, o iš atsakovo R. K. – 22,38 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų;

16AB DnB NORD bankui iš ieškovės įstatyminės globėjos L. S. priteisti 2950 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų;

17Šilalės rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo dalį, kuria ieškinio dalis atmesta, palikti nepakeistą;

18AB DnB NORD bankui iš ieškovės įstatyminės globėjos L. S. priteisti 180 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai