Byla 2-1136/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros montavimo darbai“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ finansinis reikalavimas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektros montavimo darbai“ bankroto byloje (pareikštas civilinėje byloje Nr. 2-924-253/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elektros montavimo darbai“ dėl skolos ir netesybų priteisimo, tretysis asmuo - bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio turto investicijos“),

Nustatė

3Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teisme 2009 m. gruodžio 13 d. buvo priimtas ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinys atsakovui UAB „Elektros montavimo darbai“ dėl 394 861,32 Lt negautų palūkanų, 2 300,42 Lt delspinigių pagal lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 2.8.1 punktą, 142 150,08 Lt delspinigių pagal laidavimo sutarčių 9 punktą, 12,70 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo (t. 1, b. l. 1-7).

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi (kuri įsiteisėjo 2010 m. liepos 27 d.) iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Elektros montavimo darbai“ (t. 1, b. l. 146).

6Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi civilinė byla dėl skolos ir netesybų priteisimo buvo sustabdyta ir perduota nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (t. 1, b. l. 148).

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą, šią bylą pridėdamas prie UAB „Elektros montavimo darbai“ bankroto bylos (t. 1, b. l. 155).

8Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ ieškinyje nurodė, kad su atsakovu UAB „Elektros montavimo darbai“ sudarė lizingo sutartis, kurių pagrindu ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudoti ieškovui nuosavybės teise priklausančius du butus/patalpas-butus (toliau – Turtas). Ieškovas Turtą įsigijo iš trečiojo asmens BUAB „Pajūrio turto investicijos“ 2007-11-22 pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu, kurios kartu buvo ir priėmimo – perdavimo aktai, pagal kuriuos Turtas perduotas atsakovui valdyti ir naudoti kaip lizingo gavėjui. Kartu su minėtomis sutartimis 2007-11-21 tarp šalių buvo sudarytos atpirkimo sutartys, pagal kurias tretysis asmuo įsipareigojo nupirkti ieškovo Turtą, jei atsakovas pažeistų minėtas lizingo sutartis. 2007-12-17 tretysis asmuo pateikė ieškovui prašymą dėl Turto atpirkimo. 2007-12-20 buvo sudarytos dvi sutartys dėl teisių ir pareigų pagal Lizingo sutartis perleidimo, kuriomis atsakovo įsipareigojimai pagal lizingo sutartis perėjo trečiajam asmeniui. Jam taip pat buvo perduotas Turto valdymas ir naudojimas. BUAB „Pajūrio turto investicijos“ perėmus įsipareigojimus pagal minėtas lizingo sutartis, atsakovas 2007-12-20 pasirašė laidavimo sutartis, kuriomis buvo užtikrintas trečiojo asmens prievolių pagal lizingo sutartis įvykdymas.

9Anot ieškovo, tretysis asmuo nustojo vykdyti savo įsipareigojimus ir nebemokėjo įmokų ieškovui pagal įmokų grafikus, todėl ieškovas 2008-09-03 išsiuntė trečiajam asmeniui pretenziją, kuria informavo tretįjį asmenį apie susidariusį įsiskolinimą bei paragino jį apmokėti. Tretysis asmuo į pretenziją nereagavo ir neapmokėjo įsiskolinimo, todėl ieškovas 2008-10-14 išsiuntė trečiajam asmeniui pranešimą, kuriuo lizingo sutartis nutraukė nuo 2008-10-13 ir pareikalavo apmokėti įsiskolinimą. Tretysis asmuo po lizingo sutarčių nutraukimo grąžino pagal minėtas sutartis perduotą Turtą. Tuomet ieškovas išsiuntė atsakovui 2008-11-17 pranešimą reikalaudamas, kad atsakovas padengtų susidariusį trečiojo asmens įsiskolinimą, tačiau atsakovas neįvykdė laidavimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų ir neapmokėjo trečiojo asmens skolos.

10Taip pat ieškovas nurodė, kad laidavimo sutarčių 3 punkte numatyta, kad trečiajam asmeniui neįvykdžius prievolės pagal lizingo sutartis, atsakovas ir tretysis asmuo atsako ieškovui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Pagal Laidavimo sutarčių 4 punktą, atsakovas už trečiojo asmens įsipareigojimus pagal lizingo sutartis atsako ieškovui visu savo turtu, tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir tretysis asmuo. Be to, šių sutarčių 11 punkte nurodyta, kad tuo atveju, jeigu ieškovas nutraukia lizingo sutartis, trečiajam asmeniui jas pažeidus, atsakovas privalo apmokėti trečiojo asmens įsiskolinimus ir delspinigius, ir sumokėti likutinę neišpirkto turto vertę pagal lizingo sutartis bei įvykdyti kitus trečiojo asmens įsipareigojimus pagal lizingo sutartis.

11Atsakovo BUAB „Elektros montavimo darbai“ bankroto administratorius nesutiko su kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“ reikalavimu ir nurodė, kad jo netvirtina bei ginčija (t. 1, b. l. 157).

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi patenkino iš dalies ieškovo ( kreditoriaus) UAB „Swedbank lizingas“ prašymą, patvirtindamas šio kreditoriaus 18 612,88 Lt ir 6 procentų dydžio procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 18 612,88 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2009 m. gruodžio 14 d., iki nutarties dėl UAB „Elektros montavimo darbai“ bankroto bylos įsiteisėjimo dienos (2010 m. liepos 27 d.) finansinį reikalavimą UAB „Elektros montavimo darbai“ bankroto byloje (t. 2, b. l. 33-38).

14Nurodė, kad kreditorius, nutraukęs lizingo sutartis, susigrąžino lizinguotą turtą ir turi teisę reikalauti sumokėti visas iki sutarties nutraukimo nesumokėtas sumas, netesybas, palūkanų įmokas pagal įmokų grafiką, taip pat apmokėti išlaidas, kurias sukėlė pirmalaikis sutarties nutraukimas bei kompensuoti turto rinkos vertės ir neišpirktos turto vertės su PVM skirtumą, atsiradusį dėl turto eksploatacijos arba kitų priežasčių. Be to, tarp kreditoriaus ir skolininko susiklostė laidavimo teisiniai santykiai, o iš šalių pasirašytų laidavimo sutarčių nustatyta, kad lizingo gavėjui neįvykdžius prievolės pagal lizingo sutartį, lizingo gavėjas ir laiduotojas atsako kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, laiduotojas už lizingo gavėjo įsipareigojimus pagal lizingo sutartį atsako kreditoriui visu savo turtu tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir lizingo gavėjas (turto išpirkimo įmokos, palūkanų įmokos ir PVM nuo anksčiau nurodytų mokėjimų bei baudos ir delspinigiai, pažeidus lizingo sutarties sąlygas).

15Teismo teigimu, lizingo objektai, t. y. du butai, yra sugrąžinti kreditoriui, kuris juos yra realizavęs, be to, trečiojo asmens bankroto byloje yra patvirtintas kreditoriaus 499 215,77 Lt finansinis reikalavimas, o pagal CK 6.574 str. nuostatas kreditorius turi teisę išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį, todėl, atsižvelgiant į tai, kad į 394 861,32 Lt sumą yra įskaičiuotos 18 612,88 Lt palūkanos, priskaičiuotos iki lizingo sutarčių nutraukimo, t. y. iki 2008-10-13, ši reikalavimo suma tvirtintina, kadangi laiduotojo ir lizingo gavėjo prievolė yra solidari.

16Teismas nustatė, kad lizingo sutartys nutrauktos 2008-10-13, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo teisme pareikštas 2009-12-11, t. y. praleidus įstatymo nustatytą 6 mėnesių terminą, todėl, skolininko atstovui reikalaujant taikyti ieškinio senatį, atmetė reikalavimo dalį dėl 2 300,42 Lt ir 142 150,08 Lt delspinigių priteisimo (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

17Be to, nurodė, kad pagrindiniam skolininkui negrąžinus paskolos ir dėl jos priteisimo teisme pareiškus ieškinį už skolininką laidavusiam asmeniui, kuris irgi geruoju neįvykdė savo prievolės pagal laidavimo sutartį, savo prievolės nevykdęs laiduotojas yra tinkamas skolininkas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį dėl palūkanų priteisimo. Teismas konstatavo, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, todėl priteisiamos iš skolininko 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos.

18Teismo nuomone, skolininkui iškėlus reikalavimą dėl senaties termino, numatyto CK 6.88 straipsnio 1 dalyje, prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galioja tol, kol grąžinama visa skola (CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d.), ir nagrinėjamu atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos terminas netaikomas, kadangi pagal laidavimo sutarčių 3-4 punktus laiduotojas įsipareigojo atsakyti kaip solidarusis skolininkas tuo atveju, jei lizingo gavėjas tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal lizingo sutartis.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog byloje buvo pateikti ieškinys bei dublikas, vyko keli teismo posėdžiai, kuriuose dalyvavo kreditoriaus advokatas, teisinga kreditoriui priteisti 2 000 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų; nors didesnė ieškinio dalis nepatenkinta, tačiau skolininko atstovas dalyvavo tik dviejuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė – 3 valandos, ir nepateikta kitų įrodymų, kad jis dirbo šioje byloje, todėl teisinga skolininkui priteisti 2 000 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

21Skolininkas (atsakovas) BUAB „Elektros montavimo darbai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, atskiruoju skundu prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį ir atmesti ieškovo (kreditoriaus) finansinį reikalavimą bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 40-42). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

221) Ieškovas (kreditorius) galėjo pareikšti atsakovui (laiduotojui) ieškinį per tris mėnesius nuo laidavimo termino arba terminuotos prievolės įvykdymo termino pabaigos. Ieškovas (kreditorius) per CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytą naikinamąjį 3 mėnesių terminą nepareiškė ieškinio atsakovui (laiduotojui), todėl laidavimas baigėsi. Kreditorius (ieškovas) lizingo sutartis nutraukė 2008 m. spalio 13 d., 2009 m. gegužės 29 d. jam grąžintas turtas, lizingo gavėjui bankroto byla iškelta 2009 m. birželio 5 d., o civilinę bylą ieškovas pradėjo tik 2009 m. gruodžio 14 d.

232) Skolininkas, už kurį buvo laiduojama, tapo nemokus, jam iškelta bankroto byla ir atsakovo (skolininko) atgręžtinio reikalavimo įvykdymas tapo negalimas, dėl to laiduotojo atsakomybė pasikeitė, padidėjo, atsirado neginčijamai nepalankios pasekmės (regresas tapo iš esmės negalimas), todėl ir dėl šios priežasties laidavimas pasibaigė (CK 6.87 str. 4 d.). Šiuo atveju atsakovas (skolininkas) laidavimo sutartyse neprisiėmė pareigos laiduoti už pagrindinį skolininką jo bankroto atveju.

243) Apygardos teismas neteisingai aiškino CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas. Byloje teismas patenkino 3,45 procentus pareikšto reikalavimo, o 96,55 procentus reikalavimų atmetė, taigi išlaidos turėjo būti paskirstytos proporcingai: atsakovui priteisiant 3 862 Lt, o ieškovui – ne daugiau kaip 96,64 Lt. Šioje byloje atsakovo atstovas rengė atsiliepimą į ieškinį, tripliką, atsiliepimą į atskirąjį skundą, atstovavo jį, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl, esant pateiktiems duomenims apie jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, teismas turėjo jas priteisti iš ieškovo.

25Kreditorius (ieškovas) UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį. Nurodo, kad laidavimo sutarčių 21 punktu šalys (UAB „Swedbank lizingas“, UAB „Pajūrio turto investicijos“ ir UAB „Elektros montavimo darbai“) susitarė, jog sutarties galiojimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė pagal lizingo sutartį. Todėl CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas šiuo atveju netaikomas ir laidavimas galios tol, kol kreditoriui skolininkas įvykdys visas prievoles pagal lizingo sutartį. Šiuo atveju apeliantas žinojo, kokią atsakomybę jis prisiima, sudarydamas minėtas laidavimo sutartis, ir laisva valia siekė iš laidavimo sutarčių kylančių padarinių, o pasibaigę skolų mokėjimo terminai nereiškia prievolės pabaigos. Be to, nurodė, kad teismas teisingai paskirstė ir bylinėjimosi išlaidas; apeliantas nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog procesinius dokumentus surašė ar teikė pagalbą apeliantui juos surašant advokatas ar advokato padėjėjas, todėl laikytina, kad šios aplinkybės neįrodytos. Beje, atsakovo atstovas dalyvavo tik dviejuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė - 3 valandos, todėl apelianto reikalaujama atlyginti bylinėjimosi išlaidų suma (4 000 Lt) yra pernelyg didelė.

26Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

29Pagal bendrąją taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d.). CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. Taigi CK normos nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, netaikomas CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 18 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-7-229/2009) yra išaiškinęs, kad tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136 str., 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. d., 5 d.). Be to, Lietuvos Aukščiausias Teismas minėtoje nutartyje nurodė, kad laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį.

30Iš kreditoriaus ir apelianto sudarytų lizingo sutarčių 21 punkto matyti, kad šalys nagrinėjamu atveju sutarė, jog laidavimo sutarčių galiojimas pasibaigia tuo metu, kada baigiasi jomis užtikrinta prievolė pagal lizingo sutartį (t. 1, b. l. 55-58). Taigi laiduotojas (apeliantas) ir kreditorius (ieškovas) yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško prievolių pagal lizingo sutartis įvykdymo.

31Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nebus taikomas CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos terminas, bet prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009, 2009 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009).

32Nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį ir apelianto argumentas, kad apygardos teismas neteisingai aiškino CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, netinkamai paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalbos apmokėjimu.

33Išlaidų advokato ar jo padėjėjo pagalbos apmokėjimo atlyginimo tvarką reglamentuoja CPK 98 straipsnis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Šios rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas paslaugas maksimalų dydį. Spręsdamas dėl jų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

34Iš byloje esančių duomenų matyti, kad kreditoriaus (ieškovo) atstovas byloje ruošė ieškinį, dubliką bei atstovavo kreditorių teismo posėdžiuose (t. 1, b. l. 1-7, 10, 115-121, 141-142, 175-177, t. 2, b. l. 30-32), o už advokato pagalbą kreditorius sumokėjo 2 801,21 Lt (t. 1, b. l. 9, t. 2, b. l. 18-19). Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad atsakovo atstovas (advokatas ar advokato padėjėjas) ruošė atsiliepimą į ieškinį, be to, bylos duomenimis, į bylą nebuvo pateiktas triplikas, o apelianto atstovui (advokatui), atstovavusiam dviejuose teismo posėdžiuose, kurie truko apie 3 valandas, už šias paslaugas buvo sumokėta 4 000 Lt (t. 1, b. l. 96-100, 164, 175-177, t. 2, b. l. 13-14, 30-32).

35Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į Rekomendacijose numatytus maksimalius priteistinus dydžius, į šalių atstovų (advokatų) darbo ir laiko sąnaudas nagrinėjamoje byloje, patenkintų reikalavimų dalį, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, yra pagrindo teigti, jog apygardos teismas teisingai nustatė kreditoriaus ir apelianto pagrįstų (priteistinų) bylinėjimosi išlaidų dydį (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 2 d., Rekomendacijų 11 p.).

36Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

39Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teisme 2009 m. gruodžio 13 d. buvo priimtas ieškovo UAB... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi (kuri įsiteisėjo... 6. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi civilinė byla dėl... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi atnaujino civilinės... 8. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ ieškinyje nurodė, kad su atsakovu UAB... 9. Anot ieškovo, tretysis asmuo nustojo vykdyti savo įsipareigojimus ir... 10. Taip pat ieškovas nurodė, kad laidavimo sutarčių 3 punkte numatyta, kad... 11. Atsakovo BUAB „Elektros montavimo darbai“ bankroto administratorius... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi patenkino iš... 14. Nurodė, kad kreditorius, nutraukęs lizingo sutartis, susigrąžino... 15. Teismo teigimu, lizingo objektai, t. y. du butai, yra sugrąžinti kreditoriui,... 16. Teismas nustatė, kad lizingo sutartys nutrauktos 2008-10-13, reikalavimas dėl... 17. Be to, nurodė, kad pagrindiniam skolininkui negrąžinus paskolos ir dėl jos... 18. Teismo nuomone, skolininkui iškėlus reikalavimą dėl senaties termino,... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo teismas nurodė, kad, atsižvelgiant... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 21. Skolininkas (atsakovas) BUAB „Elektros montavimo darbai“, atstovaujamas... 22. 1) Ieškovas (kreditorius) galėjo pareikšti atsakovui (laiduotojui) ieškinį... 23. 2) Skolininkas, už kurį buvo laiduojama, tapo nemokus, jam iškelta bankroto... 24. 3) Apygardos teismas neteisingai aiškino CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas.... 25. Kreditorius (ieškovas) UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į atskirąjį... 26. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Pagal bendrąją taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada... 30. Iš kreditoriaus ir apelianto sudarytų lizingo sutarčių 21 punkto matyti,... 31. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu... 32. Nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį ir apelianto argumentas, kad... 33. Išlaidų advokato ar jo padėjėjo pagalbos apmokėjimo atlyginimo tvarką... 34. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad kreditoriaus (ieškovo) atstovas... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į Rekomendacijose numatytus... 36. Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartį....