Byla 2A-223-278/2019
Dėl darbo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Čeknienės, Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir RUAB) „Vilstata“ ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) „Sventovis“ apeliacinius skundus dėl Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-441-758/2018 pagal ieškovo R. A. ieškinius atsakovėms RUAB „Vilstata“, UAB „Sventovis“ dėl darbo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas R. A. ieškiniu teismo prašė: 1) atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą vieno mėnesio terminą ginčyti darbo sutarties nutraukimą; 2) pripažinti neteisėtu jo ir atsakovės UAB „Vilstata“ 2015-10-27 darbo sutarties Nr. 2357 nutraukimą; 3) nesant galimybės ir neprašant grąžinti į ankstesnes pareigas, iš atsakovės UAB „Vilstata“ priteisti vidutinį darbo užmokestį 1 139,05 Eur per mėnesį, už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2017-05-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) priteisti neišmokėtą darbo užmokestį už 2015 m. spalio 28-31 d., lapkričio-gruodžio mėnesius – 1 922,38 Eur (atskaičius mokesčius), už 2016 m. sausio – gruodžio mėnesius - 10 374,39 Eur (atskaičius mokesčius), už 2017-01-01 - 2017-05-19 laikotarpį - 5 205,44 Eur (atskaičius mokesčius), iš viso priteisti 17 502,21 Eur neišmokėto darbo užmokesčio; 5) priteisti 3 417,15 Eur vidutinio darbo užmokesčio už vėlavimą atsiskaityti; 6) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu reikalavimą dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo ieškovas sumažino 1 730 Eur suma.

72.

8Be to, ieškovas teismo prašė: 1) atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą vieno mėnesio terminą ginčyti darbo sutarties nutraukimą; 2) pripažinti neteisėtu jo ir atsakovės UAB „Sventovis“ 2015-10-27 darbo sutarties Nr. 769 nutraukimą; 3) nesant galimybės ir neprašant grąžinti į ankstesnes pareigas, priteisti iš atsakovės UAB „Sventovis“ vidutinį darbo užmokestį 925,22 Eur per mėnesį, už visą priverstinės pravaikštos laiką už vienerius metus, viso – 11 102,64 Eur; 4) priteisti neišmokėtą darbo užmokestį už 2015 m. spalio 28-31 d., lapkričio -gruodžio mėnesius – 1 922,38 Eur (atskaičius mokesčius), už 2016 m. sausio – kovo mėnesius - 2 775,66 Eur (atskaičius mokesčius), iš viso priteisti 4 698,04 Eur neišmokėto darbo užmokesčio; 5) priteisti 2 775,66 Eur vidutinio darbo užmokesčio už vėlavimą atsiskaityti; 6) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

93.

10Nurodė, jog 2015-10-27 UAB „Vilstata“ bei UAB „Sventovis“ jis buvo priimtas į darbą darbo plėtros direktoriaus pareigoms ir tarpusavio šalių sutarimu dirbo nuotoliniu būdu. Teigia, jog dėl sunkios įmonių finansinės padėties darbo užmokestis jam nebuvo savalaikiai ir pilnai mokamas, žadama atsiskaityti vėliau, be to, UAB „Vilstata“ vadovas per keletą kartų jam sumokėjo 1 730 Eur. Tvirtina, kad apie atleidimą iš darbo sužinojo 2017-08-03, lankydamasis VSDFV. Nurodė, kad pareiškimo dėl atleidimo iš darbo nerašė, apie atleidimą atsakovės jo neinformavo ir su juo neatsiskaitė.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Pirmosios instancijos teismas 2018-11-07 sprendimu ieškovo R. A. ieškinius tenkino visiškai.

145.

15Teismas konstatavo, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojų parodymai patvirtina, kad tarp R. A. ir atsakovių UAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ buvo realūs darbo santykiai, ieškovas realiai vykdė darbo funkcijas, numatytas darbo sutartyje bei kitus teisėtus vadovų nurodymus, nors ir nedidele dalimi, jam buvo mokamas darbo užmokestis, už jį mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Teismas atmetė atsakovių argumentus, kad ieškovas R. A. realiai nedirbo bendrovėse, o pateiktos darbo sutartys yra fiktyvios.

166.

17Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiga įrodyti darbo sutarties nutraukimo teisėtumą tenka darbdaviui. Konstatavo, jog atsakovės teismui nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovą iš darbo atleido teisėtai, t.y. esant jo rašytiniam prašymui. Nurodė, kad pateiktas UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus 2017-12-21 įsakymas Nr. ĮP-42(04-01) dėl R. A. darbo sutarties anuliavimo, negali būti laikomas teisėtu darbo sutarties nutraukimo pagrindu. Darė išvadą, kad ieškovas R. A. iš darbo plėtros direktoriaus pareigų atleistas neteisėtai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos DK 127 straipsnio (2003 m. įstatymo redakcija) reikalavimus - be darbuotojo valios pareiškimo, neinformavus patį darbuotoją.

187.

19Teismas nurodė, kad atsakovės nesumokėjo ieškovui priskaičiuoto darbo užmokesčio, atleidus iš darbo neatsiskaitė ir neginčijo ieškovo prašomų priteisti su darbo santykiais susijusių sumų dydžio, kurios neviršija įstatymų bei darbo sutartyse nustatytų dydžių.

208.

21Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apie atleidimą iš darbo ieškovas sužinojo 2017-08-03 ir atsakovės neginčija, kad jis nebuvo informuotas apie darbo sutarties nutraukimą. Nurodė, jog ieškovas, nepraleisdamas vieno mėnesio termino ieškinio pareiškimui iš trijų metų bendrojo ieškinio senaties termino ieškiniui pareikšti, ieškinius atsakovėms UAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ pateikė teismui. Konstatavo, jog ieškinio senatis nesuėjusi ir nėra pagrindo svarstyti jos atnaujinimo prašymus.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

239.

24Apeliaciniu skundu atsakovės RUAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinius atmesti. Netenkinus šio prašymo, prašo pakeisti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018-11-07 sprendimą ir priteisti ieškovui darbo užmokesčio dalį tik už jo dirbtą darbo laiką, o dalyje dėl reikalavimo priteisti darbo užmokestį taip pat ir už poilsio laiką, atmesti bei sumažinti su darbo užmokesčiu susijusių išmokų dydžius – už priverstinės pravaikštos laiką ir vidutinį darbo užmokestį už vėlavimą atsiskaityti. Ex officio pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis 2015-10-27 darbo sutartį Nr. 2358 ir 2015-10-27 darbo sutartį Nr. 769 bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

2510.

26Teigia, kad sprendimas yra prieštaringas, nemotyvuotas, neteisingas ir nepagrįstas, prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principams, priimtas nukrypstant nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimų analogiškose bylose. Nurodo, kad teismo padarytos išvados prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Tvirtina, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neteisingai aiškino ir taikė materialines bei procesines teisės normas, neatskleidė bylos esmės, neįvykdė savo pareigos ex officio konstatuoti niekinio ir negaliojančio sandorio faktą, taikyti tokių sandorių negaliojimo teisines pasekmes.

2711.

28Tvirtina, jog teismas neteisingai, vadovaudamasis tik formaliaisiais kriterijais, t.y., darbo sutarties buvimu, tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius kvalifikavo kaip darbo teisinius santykius, tačiau nesigilino į tarp šalių faktiškai egzistavusių teisinių santykių turinį bei esmę ir dėl to neatskleidė bylos esmės, nenustatė esminių bylos aplinkybių. Teigia, jog ieškovo R. A. tvirtinimai apie sudarytas darbo sutartis ir susiklosčiusius darbo santykius, yra akivaizdžiai neteisingi bei prieštarauja byloje esantiems įrodymams, liudytojų parodymams ir netgi paties ieškovo paaiškinimams, o ginčo sutartys turėtų būti vertinamos ne kaip darbo, bet kaip kelių sutarčių elementų turinčios mišrios sutartys – paslaugų ir akcijų įgijimo. Nurodo, kad byloje esantys įrodymai - 2016 metų vasario mėn. akcininkų susitarimo tarp UAB „Sventovis“ verslo akcininkų projektas, leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog ieškovas R. A. atsakovėms turėjo atlikti tam tikras paslaugas, nukreiptas pagerinti jų finansinę padėtį, už kurias mainais turėjo gauti ne apmokėjimą pinigais ar darbo užmokestį, bet gauti abiejų bendrovių 33 procentų akcijų paketus.

2912.

30Teigia, jog aplinkybę, kad ieškovą ir atsakoves nesiejo darbo santykiai, o R. A. tik atskirais atvejais teikė įmonėms tam tikras paslaugas, patvirtina tai, kad ieškovui iš esmės darbo užmokestis nebuvo mokamas per visą jo darbo laikotarpį ir darbuotoją tokia padėtis tenkino. Nurodo, kad liudytojai V. M., A. M. patvirtino, jog ieškovas buvo kviečiamas tik tada, kai prireikdavo jo paslaugų – su kuo nors susitarti, tarpininkauti. Tokie tarpusavio santykiai nesuponuoja nei pavaldumo, nei pastovumo, nei tęstinumo. Nurodo, kad šios aplinkybės patvirtina darbo sutarčių fiktyvumą.

3113.

32Nurodo, kad ieškovo pateiktas susirašinėjimas įrodo, kokiuose konkrečiuose projektuose jis teikė atitinkamo pobūdžio, t.y., pagrinde konsultacinio-teisinio pobūdžio, paslaugas, tačiau neatliko jokių darbinių funkcijų, dėl ko nebuvo susijęs su atsakovėmis jokiais darbo teisiniais santykiais. Be to, teigia, jog ieškovo pateikti duomenys patvirtina, kad jis teikė paslaugas tik UAB „Vilstata“, tačiau nėra jokių įrodymų, kad būtų teikęs kokias nors paslaugas atsakovei UAB „Sventovis“.

3314.

34Tvirtina, kad 2015-10-23 UAB „Vilstata“ ieškovui darbo pažymėjimas Nr. ( - ) išduotas tikslu, kad R. A. galėtų suteikti paslaugą UAB „Vilstata“, nes jam reikėjo patekti į Ignalinos AE. Kadangi buvo sukurta apgaulės schema, pagal kurią ieškovas tariamai dirbo UAB „Vilstata“ pagal darbo sutartį, o ne pagal paslaugų teikimo sutartį, tai kitoks dokumentas dėl legalaus patekimo į Ignalinos AE negalėjo būti jam išduotas. Pažymi, kad jokio darbo pažymėjimo jam neišdavė UAB „Sventovis“, todėl teismas tik vieno tariamo darbdavio išduotą darbo pažymėjimą nepagrįstai vertino kaip ieškovo darbo santykių su abiem darbdaviais egzistavimo įrodymą.

3515.

36Nurodo, kad ieškovui buvo priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokami mokesčiai ir įmokos už jį, tačiau kitokios galimybės įmonėms neleido sukurta apgaulės schema, nes įforminus fiktyvias darbo sutartis, buvo būtina R. A. priskaičiuoti darbo užmokestį, mokėti už jį mokesčius ir įmokas. Kad ieškovas žinojo ir suprato, jog jokio apmokėjimo jis negaus už atliktas paslaugas, tačiau vėliau gaus padidintą pensiją ir su tuo susijusią naudą, akivaizdžiai patvirtina jo paties veiksmai – jis nuo pat darbo sutarčių sudarymo momento faktiškai negavo jokio darbo užmokesčio ir jo nereikalavo.

3716.

38Teigia, jog jeigu ir būtų pripažinta, kad tarp šalių buvo susiformavę darbo teisiniai santykiai, tai teismas nepagrįstai apskaičiavo ieškovui darbo užmokestį –UAB „Vilstata“ po 1139,05 Eur per mėnesį, atskaičius mokesčius, UAB „Sventovis“ po 925,22 Eur per mėnesį, atskaičius mokesčius.

3917.

40Nurodo, jog pagal ES bei nacionalinį teisinį reguliavimą, Teisingumo Teismo išaiškinimus tam, kad konkretus laikotarpis būtų laikomas darbo laiku, turi būti nustatyta būtinųjų sąlygų visuma, t.y., kad darbuotojas šiuo laiku privalo fiziškai būti darbo vietoje, yra darbdavio žinioje ir atlieka savo darbines funkcijas ar veiklą. Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta šių sąlygų visuma – kad ieškovas visą laiką fiziškai buvo dviejose bendrovėse, kad jis visą laiką buvo dviejų darbdavių žinioje ir kad jis visą laiką atliko savo funkcijas dviejose bendrovėse. Teigia, jog ieškovas neįrodė, kad konkrečiu laikotarpiu – UAB „Vilstata“ nuo 2015 m. spalio mėnesio iki 2017-05-19, o UAB „Sventovis“ nuo 2015 m. spalio mėnesio iki 2016-03-31 jis dirbo darbą šiose bendrovėse, todėl neįrodė, kad visas šis laikotarpis turi būti laikomas darbo laiku abiejose bendrovėse ir jis turi teisę gauti darbo sutartimis sutartą visą darbo užmokestį iš abiejų bendrovių. Nurodo, kad teismas neteisingai nustatęs ieškovui priklausančio mokėti darbo užmokesčio dydžius, atitinkamai neteisingai nustatė ir su darbo užmokesčiu susijusių išmokų dydžius – už priverstinės pravaikštos laiką ir vidutinį darbo užmokestį už vėlavimą atsiskaityti.

4118.

42Tvirtina, jog 2015-10-27 darbo sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra niekiniai ir negaliojantys sandoriai, nes sutartys sudarytos tikslu ieškovui gautų didesnę pensiją, o geros ieškovo charakteristikos buvo reikalingos teismams, nagrinėjantiems jo baudžiamąją bylą.

4319.

44Be to, nurodo, kad ieškovas akivaizdžiai ir žymiai praleido vieno mėnesio ieškinio senaties terminą.

4520.

46Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas R. A. prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4721.

48Teigia, jog priešingai apeliantų teiginiams, egzistuoja visi būtini elementai, kad tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai būtų vertintini kaip darbo santykiai, nes šalys pasirašė dvi darbo sutartis, kuriose yra visos Darbo kodekso darbo sutarčiai keliamos sąlygos, darbo sutartys nėra pripažintos negaliojančiomis, VSDFV skyriui atsakovai pateikė pranešimus apie jo įdarbinimą, vėliau - apie darbo sutarčių nutraukimus, tuo pačiu buvo pasirašytos ir visiškos materialinės atsakomybės sutartys, jam išduotas darbo pažymėjimas, pagamintos vizitinės kortelės (kaip įmonių darbuotojo), mokamos socialinio draudimo įmokos, iš dalies mokamas darbo užmokestis, kuris mokėjimo nurodymuose ir buvo įvardijamas kaip „darbo užmokestis“, teikiami prašymai kasmetinėms atostogoms suteikti, t.y., šalys visą laiką tarp jų susiklosčiusius teisinius santykius vertino kaip darbo santykius.

4922.

50Nurodo, kad darbo sutartyse aiškiai numatyta, kad už atliekamą darbą jam turi būti mokamas darbo sutartyse nustatyto dydžio darbo užmokestis, jo mokėjimas niekaip nesiejamas su vėliau pradėta derinti akcininkų sutartimi, todėl planuotas jo įtraukimas į atsakovių akcininkų ir valdybos sudėtį negali panaikinti atsakovių, kaip darbdavių, įsipareigojimų. Be to, teigia, kad jo įtraukimas į atsakovių akcininkų ir valdybos sudėtį buvo planuojamas kaip skatinimas, pasiekus tam tikrą veiklos rezultatą, kas aiškiai matyti iš sutarties projekto 4 punkto.

5123.

52Pažymi, jog jei aplinkybė, kad darbo užmokestis jam nebus mokamas būtų buvusi žinoma darbo sutarčių sudarymo metu, tokių sutarčių jis nebūtų sudaręs, tačiau sudarant darbo sutartis matė didesnes perspektyvas atsakovių įmonėse, ką patvirtina ir vėliau vykusios derybos dėl jo įtraukimo į įmonių valdybos ir akcininkų sudėtį.

5324.

54Teigia, jog vien ta aplinkybė, kad pas jį yra didelis kiekis atsakovių komercinės veiklos dokumentacijos bei tai, kad jis būdavo įtraukiamas praktiškai į visus elektroninius susirašinėjimus, svarbesniais bendrovių klausimais, patvirtina, kad darbines funkcijas, nors daug ką ir nuotoliniu būdu, jis vykdė nuolat, kas tuo pačiu paneigia atsakovių teiginius, kad buvo sudarytos fiktyvios darbo sutartys.

5525.

56Nurodo, kad iki darbo sutarčių sudarymo su atsakovėmis, dirbo UAB „Suntrill”, todėl jokių papildomų socialinių garantijų jam nereikėjo, kas rodo, kad apeliančių versija, jog darbo sutartis jis sudarė siekiant socialinių garantijų prieš pensiją, yra pramanyta gynybinė taktika.

5726.

58Pažymi, jog argumentais apie neįrodytą darbo laiką, atsakovės nesigynė pirmos instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Be to, nurodo, kad būtent darbdavys privalo pateikti darbo ginčą nagrinėjančiam teismui darbuotojo darbo laiko apskaitos dokumentus, todėl ne darbuotojas, o darbdavys privalėjo įrodyti šias aplinkybes. Teigia, jog darbo funkcijas vykdė nuotoliniu būdu, kas, pasak byloje liudijusio A. M., visiškai tenkino darbdavį. Atsakovių reikalavimas priteisti darbo užmokestį pagal realiai dirbtą laiką yra nekonkretus, skunde nenurodoma kaip tai turėtų būti įgyvendinta, ypač atsisakius pateikti informaciją, susijusią su jo darbo funkcijų atlikimu.

5927.

60Nurodo, kad apeliacinis skundas yra prieštaringas, nes prašoma pripažinti sudarytas darbo sutartis negaliojančiomis ex officio, tačiau tuo pačiu tvirtinama, jog šias darbo sutartis reikėtų vertinti kaip paslaugų sutartis, t.y., patys apeliantai nurodo, kad paslaugos realiai buvo teikiamos. Be to, pažymi, kad ir atsakovės darbo sutartis laikė nuginčijamaisiais sandoriais, nes tiek šioje byloje teikė priešieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tiek reiškė savarankišką ieškinį ir tik teismui atsisakius juos priimti, pakeitė poziciją, kad teismas pats turėtų sutartis pripažinti negaliojančiomis.

61Teismas

konstatuoja:

62Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

63IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6428.

65Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas ribų, nustatytų apeliaciniu skundu (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo peržengti šios bylos ribas, nustatytas atsakovių RUAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ apeliaciniu skundu, be to, absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

6629.

67Byloje nustatyta, jog ieškovas R. A. 2015-10-27 su UAB „Vilstata“ sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. ( - ), kuria šalys susitarė, jog R. A. priimamas dirbti į plėtros direktoriaus pareigas, nustatant 6 valandų darbo dieną, o darbdavys įsipareigoja mokėti fiksuotą 1 500 Eur darbo užmokesčio dalį ir kintamąją dalį, skiriamą generalinio direktoriaus įsakymu (1 t., b.l. 7-8). Be to, 2015-10-27 ieškovas sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. ( - ) ir su UAB „Sventovis“, kuria šalys sutarė, jog R. A. šioje įmonėje priimamas dirbti į plėtros direktoriaus pareigas (antraeilės pareigos), nustatant 10 valandų darbo savaitę, o darbdavys įsipareigoja mokėti 1 500 Eur darbo užmokestį bei kintamąją dalį, skiriamą generalinio direktoriaus įsakymu (2 t., b.l. 7-8). Nustatyta, kad 2016-03-31 UAB “Sventovis“, o 2017-05-19 UAB „Vilstata“ atleido ieškovą iš darbo, jo paties prašymu, nesant R. A. pareiškimo dėl darbo sutarčių nutraukimo ir įmonės su juo neatsiskaitė. Ieškovas prašė teismą atnaujinti 1 mėnesio terminą ginčyti darbo sutarties nutraukimą, atleidimus iš darbo pripažinti neteisėtais, priteisti darbo užmokestį, vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą bei nesavalaikį atsiskaitymą. Atsakovės teigė, jog darbo sutartys buvo sudarytos fiktyviai ir ieškovui buvo žinoma, jog darbo užmokestis jam nebus mokamas.

6830.

69Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog minėtos darbo sutartys atitinka visas joms darbo įstatymuose keliamas sąlygas bei reikalavimus, be to, iki minėtų darbo sutarčių nutraukimo UAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ mokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas už R. A. priskaičiuotą darbo užmokestį, atskirais atvejais ir pačiam ieškovui, UAB „Vilstata“ išdavė darbuotojo pažymėjimą, todėl nėra pagrindo darbo sutartis pripažinti sudarytomis fiktyviai. Darė išvadą, jog ieškovas iš darbo yra atleistas neteisėtai ir su juo neatsiskaityta.

7031.

71Apeliaciniu skundu nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepagrįstai konstatavo, jog ginčo šalis siejo darbo teisiniai santykiai ir nepagrįstų išvadų pagrindu ieškovo naudai iš bendrovių priteisė su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, kurias apskaičiavo neteisingai nustatęs ieškovui priklausančio mokėti darbo užmokesčio dydžius. Be to, teigia, jog ieškovas R. A. yra praleidęs ieškinio senaties terminus.

7232.

73Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyme nustatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų arba atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 178, 185 straipsniai). Civiliniame procese vadovaujamasi jau minėta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008, kt.). Dėl paminėto, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes.

7433.

75Išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, apeliaciniame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytus teisinius argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ar pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176-178, 185 straipsniai). Teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas darė pagrįstas išvadas, kad ieškovą R. A. ir apeliantes siejo darbo teisiniai santykiai, todėl pagrįstai ir motyvuotai atmetė RUAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ argumentus dėl darbo sutarčių fiktyvumo.

7634.

77Apeliantės nurodo, jog su ieškovu nesiejo darbo teisiniai santykiai, o ieškovas R. A. tiek UAB „Vilstata“, tiek UAB „Sventovis“ teikdavo tam tikras paslaugas, kurias ir patvirtina teismo aptarti įrodymai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teisme apeliantai laikėsi pozicijos, jog ieškovas jų įmonėse iš viso neatliko jokių funkcijų. Be to, teigdami, kad ginčo darbo sutartys, sudarytos su R. A., turėtų būti vertinamos kaip paslaugų (ir net akcijų įsigijimo) sutartys, kartu apeliantai prašo minėtas sutartis ex officio pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis (CK 1.80, 1.81 straipsniai), kaip sudarytas iš esmės tik dėl akių, kad ieškovas įgytų teisę į didesnę senatvės pensiją. Nepaisant apeliaciniame skunde išdėstytų prieštaringų teiginių, apeliantės iš esmės neneigia, jog tam tikras funkcijas ieškovas tiek UAB „Vilstata“, tiek UAB „Sventovis“ atliko, tačiau jas vertina kaip ieškovo įmonėms suteiktas paslaugas pagal poreikį, o ne darbo sutartimi sulygtų darbo funkcijų atlikimą.

7835.

79Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, sprendė, jog byloje surinktų įrodymų visetas – liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai, patvirtina, kad tarp šalių buvo realūs darbo santykiai, t.y., ieškovas R. A. realiai vykdė darbo funkcijas, numatytas darbo sutartyse ir kitus teisėtus vadovų nurodymus, UAB „Vilstata“ išdavė ieškovui darbo pažymėjimą, atskirais laikotarpiais mokėjo jam dalį darbo užmokesčio, abi įmonės už darbuotoją mokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas. Minėtus duomenis patvirtina byloje esantys įrodymai, todėl nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog teismo išvados nėra teisingos.

8036.

81Ieškovas R. A., grįsdamas savo reikalavimus, teismui teikė rašytinius įrodymus, t.y., elektroninį susirašinėjimą, jo teigimu, patvirtinantį darbo funkcijų atlikimą įmonėse. Kaip išsamiai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, ieškovas pateikė elektroninį susirašinėjimą su UAB „Vilstata“ klausimais, susijusiais su UAB „Vilstata“ ir NUKEM Technologies GmbH, raštų projektus, duotus jam redaguoti ir redaguotus kitų dokumentų projektus; elektroninio susirašinėjimo su antstoliais dėl leidimo UAB „Vilstata“ naudotis areštuotomis lėšomis; dokumentų projektų bei dokumentų kopijas, sprendžiant klausimus Ignalinos AE B19/2 projekte; elektroninį susirašinėjimą su UAB „Vilstata“ ir dokumentų projektus bei dokumentų kopijas, sprendžiant klausimus su įmonės partneriais dėl darbų vykdymo statybų objektuose, turto įkeitimo klausimais, bendrovės atstovavimo valstybės ir savivaldybės institucijose, tame tarpe raštus Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui tiek UAB „Vilstata“, tiek ir UAB „Sventovis“ vardu ir kt. (civilinės bylos priedai Nr. 1 ir Nr. 2). Iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, jog R. A. atstovavo UAB „Vilstata“ Visagino savivaldybės administracijos ir įmonės rengtame pasitarime, sprendžiant klausimus dėl atnaujinimo darbų Visagino Draugystės ir Gerosios Vilties progimnazijose termino pratęsimo ir atliktų darbų apmokėjimo. Ieškovo dalyvavimą vykusiuose pasitarimuose, atstovaujant UAB „Vilstata“, patvirtina ir byloje apklausto liudytojo A. M. bei UAB „Vilstata“ generalinio direktoriaus A. M. parodymai. Pažymėtina, jog ieškovas pateikė 2015-12-23 prašymų dėl atostogų suteikimo UAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ kopijas; UAB „Vilstata“ 2015-10-23 išduoto darbo pažymėjimo Nr. ( - ) kopiją; UAB „Vilstata“ 2016 metų sausio mėnesio algalapio kopiją. Iš ieškovo R. A. pateikto sąskaitos išrašo nuo 2015-12-01 iki 2016-07-01 matyti, kad minėtu laikotarpiu iš V. M. sąskaitos, ieškovui buvo pervestos piniginės lėšos nurodant „UAB Vilstata darbo užmokestis“. Be to, 2015-12-31 bei 2016-02-10 pinigines lėšas ieškovui pervedė ir UAB „Sventovis“, nurodant, jog tai yra darbo užmokestis (1 t., b.l. 42-44). Minėtų aplinkybių visuma leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog ieškovą ir UAB „Vilstata“ bei UAB „Sventovis“ siejo faktiniai darbo santykiai, kurių metu ieškovas R. A. atliko šalių sulygtas darbo funkcijas. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad UAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ yra tarpusavyje itin glaudžiai susijusios įmonės. Tai patvirtina ne tik pirmosios instancijos teismo išdėstyti argumentai, su kuriais teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti, tačiau ir byloje pateiktas 2016 metų akcininkų susitarimo projektas, kurio tikrumą pripažįsta ir apeliantės, todėl neatmestina, jog minėtų įmonių verslas yra susijęs ir ieškovas sprendė ne tik su UAB „Vilstata“ ūkine veikla susijusius klausimus, tačiau tuo pačiu ir UAB „Sventovis“ aktualius klausimus (2 t., b.l. 122-126).

8237.

83Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo teiginiais, kad aplinkybė, jog ieškovui nebuvo mokamas darbo užmokestis, patvirtina nebuvus faktinių darbo santykių, nes vien atlyginimo darbuotojui neišmokėjimas nepanaikina tarp šalių susiklosčiusių darbo teisinių santykių, o yra pagrindas nukentėjusiai šaliai kreiptis teisinės gynybos. Be to, kaip minėta, atskirais atvejais, nedidelės piniginės sumos, kaip darbo užmokestis, ieškovui buvo pervedamos, o R. A. pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą jam realiai veikus apeliantų naudai ir interesais. Byloje nepaneigti ieškovo teiginiai, jog šalys susitarė dėl nuotolinio darbo, ką iš dalies patvirtina šalių elektroninis susirašinėjimas, liudytojų A. M., V. M. parodymai. Be to, darbo sutartyse buvo numatytas 6 valandų darbo dienos laikas (UAB „Vilstata“) bei 10 val. darbo savaitė (UAB „Sventovis“, antraeilės pareigos), todėl šalių sutarta darbo laiko trukmė netrukdė ieškovui dirbti ir dviejose darbovietėse. Pažymėtina, jog būtent darbdavys darbo santykiuose yra stiprioji santykių šalis, t.y., iš esmės nuo jo valios priklauso asmens priėmimas į darbą, darbo užmokesčio mokėjimas, darbo funkcijų įmonės naudai atlikimo tvarkos nustatymas ir kt., todėl darbo sutarčių sudarymas su ieškovu buvo bendrovių valinis veiksmas. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės (ieškovo gyvenamoji vieta kitame mieste, neturėjimas nuolatinės darbo vietos ir kt.) nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog ginčo sutartys buvo fiktyvios.

8438.

85Byloje nustatyta, jog darbo sutartis, nesant ieškovo prašymo, DK 127 straipsnio 1 dalies pagrindu (darbuotojo pareiškimu), UAB „Sventovis“ nutraukė 2016-03-31, o UAB „Vilstata“ – 2017-05-19. Apeliantai pripažįsta apie darbo sutarčių nutraukimą ieškovo R. A. neinformavę ir su juo atleidimo iš darbo dieną neatsiskaitę, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, kad darbo sutartys su ieškovu nutrauktos pažeidžiant įstatymo nuostatas - nesant darbuotojo valios pareiškimo, neinformavus patį darbuotoją.

8639.

87Ieškovas R. A. teigimu, apie pasibaigusius darbo santykius jam tapo žinoma 2017-08-03, todėl 2017-09-06 jis kreipėsi į Panevėžio teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją. Nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2017-10-12 sprendimais Nr. DGKS-5364 ir DGKS-5363 nuspręsta neatnaujinti R. A. praleistų procedūrinių vieno mėnesio ir trijų mėnesių terminų prašymui pateikti išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės bei atsisakyta nagrinėti pareikštus prašymus dėl atleidimo iš darbo UAB „Sventovis“ ir UAB „Vilstata“ pripažinimo neteisėtais bei darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo iš atsakovių, ieškovui praleidus DK 220 straipsnio 1 dalyje nustatytus vieno mėnesio ir trijų mėnesių kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminus (1 t., b.l. 13-15; 2 t., b.l. 12-14).

8840.

89Ieškovas R. A. su ieškiniais į teismą, prašydamas atnaujinti vieno mėnesio terminą ginčyti darbo sutarčių nutraukimus ir pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtais bei priteisti su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, kreipėsi 2017-11-16. Pirmosios instancijos teisme atsakovės prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

9041.

91Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškinio senatis nagrinėjamu atveju nėra suėjusi, todėl nėra pagrindo svarstyti dėl jos atnaujinimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas, spręsdamas apie ieškinio senaties terminus visiems ieškovo reikalavimams, neteisingai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senaties terminus.

9242.

93Atsižvelgiant į ginčo šalių darbo teisinių santykių laikotarpį (su UAB „Sventovis“ nuo 2015-10-27 iki 2016-03-31, o su UAB „Vilstata“ nuo 2015-10-27 iki 2017-05-19), kreipimosi į teismą laiką (2017-11-16), ieškinio nagrinėjimui taikomos naujojo, nuo 2017-07-01 Lietuvos Respublikos darbo kodekso procesą reglamentuojančios nuostatos, tačiau darbo ginčo materialinės teisės normos taikomos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso, patvirtinto 2002-06-04 įstatymu Nr. IX-926, nuostatas (Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 2016-09-14 įstatymo Nr. XII-5603, 6 straipsnio 6, 7 punktai).

9443.

95Darbo kodekso (2002-06-04 įstatymo redakcijos, galiojusios 2015-12-01 - 2017-07-01) 27 straipsnio 2 dalies nuostatos nustatė, jog bendrasis ieškinio senaties terminas šio Kodekso reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, jeigu šis Kodeksas ir kiti darbo įstatymai atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties terminų. DK 300 straipsnis numatė, jog individualūs darbo ginčai dėl atleidimo iš darbo yra nagrinėjami teisme bei darbuotojas, nesutinkantis su atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos turi teisę kreiptis į teismą. Pažymėtina, jog šioje teisės normoje nustatytas vieno mėnesio terminas, per kurį darbuotojas, nesutikdamas su atleidimu iš darbo, turi teisę kreiptis į teismą, yra ieškinio senaties terminas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-03-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-66-701/2019).

9644.

97Kaip minėta, ieškovas R. A. tvirtina apie nutrauktas darbo sutartis sužinojęs 2017-08-03. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, jog ieškovui nebuvo pranešta apie atleidimą, iš esmės neturi pagrindo abejoti aplinkybe, kad apie su UAB „Vilstata“ sudarytos darbo sutarties nutraukimą jam tapo žinoma 2017-08-03. Tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, jog aplinkybė, kad UAB „Sventovis“ nutraukė su juo sudarytą darbo sutartį, ieškovui tapo žinoma gerokai anksčiau. Minėtą išvadą kolegija daro įvertinusi tai, jog Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2017-10-12 sprendime Nr. DGKS-5364 užfiksuoti ieškovo R. A. paaiškinimai, kuriuose jis nurodė, jog apie atleidimą iš UAB „Sventovis“ sužinojo gal po pusės metų nuo atleidimo dienos. Be to, nurodė, kad atleidimo pagrindo neginčijo, nes vis dar dirbo UAB „Vilstata“ (2 t., b.l. 12-14). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, jog neteisėti UAB „Sventovis“ veiksmai ieškovui tapo žinomi vėliausiai 2016 metų spalio – lapkričio mėnesiais. Tikslių duomenų kada ieškovas dėl pažeistų teisių gynimo kreipėsi į Darbo ginčų komisiją byloje nėra, o pagal jo paties pateiktus paaiškinimus – prašymus tiek dėl UAB „Vilstata“, tiek dėl UAB „Sventovis“ veiksmų, nutraukiant darbo sutartis ir kt. reikalavimų darbo ginčų komisijai jis pateikė 2017-09-06, nors darbo ginčų komisija konstatavo, kad 1 mėnesio terminas yra praleistas, o į teismą kreipėsi – 2017-11-16.

9845.

99Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovas R. A. dėl reikalavimų pripažinti su juo sudarytų darbo sutarčių nutraukimą neteisėtu bei priteisti su tuo susijusias išmokas už priverstinės pravaikštos laiką, praleido tiek procedūrinius (2016 m. DK 220 straipsnio 1 dalis), tiek ieškinio senaties (2002 m. DK 27 straipsnio 2 dalis) terminus.

10046.

101Kadangi Darbo kodeksas ir kiti darbo įstatymai nereguliuoja DK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyto ieškinio senaties termino taikymo, jo eigos sustabdymo, nutraukimo ir atnaujinimo, nenustato ieškinio senaties termino pasibaigimo teisinių pasekmių, todėl šiems klausimams taikomos Civilinio kodekso (toliau ir CK) 1.126, 1.128–1.131 straipsnių normos (DK 27 straipsnio 5 dalis, CK 1.1 straipsnio 3 dalis). Civilinio kodekso 1.131 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog ieškinio senaties terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios, sprendžia teismas, vadovaudamasis darbo santykių teisinio reglamentavimo principais bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą sietinas su aplinkybėmis, kurios sutrukdė asmeniui ginti pažeistą teisę. Šias aplinkybes turi įrodyti šalis, praleidusi ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą (CPK 12, 178 straipsniai).

10247.

103Ieškovas R. A., kaip priežastis, nulėmusias aktyvių veiksmų nesiėmimą bendrovėms nemokant jam darbo užmokesčio bei termino ginčyti darbo sutarčių nutraukimą praleidimą, ieškinyje iš esmės nurodo tai, kad tikėjo, jog atsakovės su juo atsiskaitys, pats buvo suinteresuotas įmonių finansinės veiklos gerinimu, taip pat jam buvo pažadėta perleisti dalį įmonių akcijų. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovas R. A. iš esmės nenurodė svarbių priežasčių, kurios galėtų būti pripažįstamomis svarbiomis bei sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistus 1 mėnesio ieškinio senaties terminus. Pažymėtina, jog ieškovas yra išsilavinęs asmuo, jo dirbto darbo pobūdis bei gyvenimiška patirtis leidžia daryti išvadą, jog jis turėjo ir galėjo suprasti, kad savo neveikimu prisiima galimą riziką, jog jo pažeistos teisės nebus apgintos, tačiau savalaikiai nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, t.y., pats iš esmės elgėsi nerūpestingai bei aplaidžiai ir ieškinio senatį praleido be svarbių priežasčių. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalies nuostatas ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja, o CK 1.131 straipsnio 1 dalis nustato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Byloje nustatyta, kad UAB „Vilstata“ ir UAB “Sventovis“ prašė teismą taikyti senatį, tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškinio senatis nesuėjusi.

10448.

105Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog skundžiamo sprendimo dalys dėl neteisėto darbo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtomis naikintinos, kaip reikalavimai, pareikšti praleidus ieškinio senaties terminą ir nesant pagrindo šį terminą atnaujinti (CK 1.131 straipsnio 1-2 dalys). Kadangi reikalavimai dėl išmokų už priverstinės pravaikštos laikotarpį priteisimo yra neatsiejamai susiję su konstatavimu buvus neteisėtą darbo sutarčių nutraukimo faktą, sprendimo dalys dėl 13 668,6 Eur priverstinės pravaikštos priteisimo iš UAB „Vilstata“ ir 11 102,64 Eur priverstinės pravaikštos priteisimo iš UAB „Sventovis“ taip pat naikintinos ir paminėti ieškinio reikalavimai atmetami.

10649.

107Pažymėtina, jog darbo įstatymai nenumato trumpesnių ieškinio senaties terminų reikalavimams dėl neišmokėto darbo užmokesčio, todėl šiems reikalavimams taikomas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas (2002 m. DK 27 straipsnio 1 dalis). Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės UAB „Vilstata“ 15 772,21 Eur neišmokėto darbo užmokesčio už 2015 m. spalio 28-31 d., lapkričio - gruodžio mėnesius, 2016 metų sausio – gruodžio mėnesius bei 2017-01-01 - 2017-05-19 laikotarpį bei 3 417,15 Eur vidutinį darbo užmokestį už vėlavimą atsiskaityti. Iš atsakovės UAB „Sventovis“ ieškovas prašė priteisti 4 698,04 Eur neišmokėtą darbo užmokestį už 2015 m. spalio 28 -31 d., lapkričio - gruodžio mėnesius; už 2016 metų sausio – kovo mėnesius bei 2 775,66 Eur vidutinį darbo užmokestį už vėlavimą atsiskaityti. Konstatuotina, jog šie reikalavimai teismo tenkinti pagrįstai, nes darbdavys (tiek UAB „Sventovis“, tiek UAB „Vilstata“) neįvykdė savo pareigos savalaikiai atsiskaityti su darbuotoju.

10850.

109Apeliacinio skundo teiginiai, jog teismas neteisingai apskaičiavo darbo užmokestį, priklausiusį mokėti ieškovui, vertintini kaip deklaratyvūs ir atmestini. Pažymėtina, jog minėtų, ieškovui neišmokėtų darbo užmokesčio sumų, pirmosios instancijos teisme apeliantai neginčijo, be to, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikti jokie R. A. darbo laiko apskaitos ar darbo užmokesčio apskaitos dokumentai, kurių pagrindu būtų galima mažinti šalių darbo sutartimis sutarto darbo užmokesčio dydį.

11051.

111Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturi, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog teismas yra atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų su tuo susijusių skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-252/2010; Nr. 3K-3-107/2010).

11252.

113Dėl paminėtų motyvų, sprendimas iš dalies naikintinas, priimtinas naujas sprendimas ir ieškovo reikalavimai dėl darbo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtomis bei išmokų už priverstines pravaikštas priteisimo iš UAB „VIlstat“ ir UAB „Sventovis“, atmestini.

11453.

115Iš dalies tenkinant apeliacinį skundą, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos perskirstytinos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Nustatyta, jog ieškovas R. A. nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas), o iš bylos duomenų matyti, kad bylos nagrinėjimo metu jis patyrė 1 000 Eur teisinės pagalbos išlaidų bei 50 Eur išlaidų už rašytinių įrodymų vertimo paslaugas (3 t., b.l. 30-34). Įvertinus, jog ieškovo reikalavimai tenkinami iš dalies, iš atsakovės UAB „Vilstata“ priteistina 300 Eur, o iš UAB „Sventovis“ 250 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo R. A. naudai.

11654.

117Ieškinį patenkinus iš dalies, iš UAB „Sventovis“ priteistina 224 Eur žyminio mokesčio bei 5 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 3 dalis). Kadangi UAB „Vilstata“ yra iškelta restruktūrizavimo byla ir įmonė atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, minėtos išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

11855.

119UAB „Sventovis“ už apeliacinį skundą sumokėjo 418 Eur žyminį mokestį. Kadangi apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, iš ieškovo R. A. apeliantės naudai priteistina 249 Eur (CPK 93 straipsnio 1, 5 dalys).

120Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

121Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo dalis, kuriomis patenkinti ieškovo R. A. reikalavimai dėl 2015 m. spalio 27 d. sudarytų darbo sutarčių su uždarąja akcine bendrove „Vilstata“ bei uždarąja akcine bendrove „Sventovis“ nutraukimo pripažinimo neteisėtomis, išmokų už priverstines pravaikštas priteisimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, panaikinti ir šiose dalyse priimti naują sprendimą.

122Ieškovo R. A. reikalavimus pripažinti neteisėtu uždarosios akcinės bendrovės „Sventovis“ 2016 m. kovo 31 d. atleidimą iš darbo (plėtros direktoriaus pareigų) ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ 2017 m. gegužės 19 d. atleidimą iš darbo (plėtros direktoriaus pareigų) bei priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Sventovis“ vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką atmesti.

123Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ (į.k. 155571031) ieškovo R. A. (a.k. ( - ) naudai 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

124Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sventovis“ (į.k. 155931839) ieškovo R. A. (a.k. ( - ) naudai 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų bei 224 Eur (du šimtus dvidešimt keturis eurus) žyminio mokesčio, 5 Eur išlaidų, susijusių, su procesinių dokumentų įteikimu, viso 229 Eur (du šimtus dvidešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas 5660).

125Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

126Priteisti iš ieškovo R. A. (a.k. ( - ) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sventovis“ (į.k. 155931839) naudai 249 Eur (du šimtus keturiasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas R. A. ieškiniu teismo prašė: 1) atnaujinti dėl svarbių... 7. 2.... 8. Be to, ieškovas teismo prašė: 1) atnaujinti dėl svarbių priežasčių... 9. 3.... 10. Nurodė, jog 2015-10-27 UAB „Vilstata“ bei UAB „Sventovis“ jis buvo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas 2018-11-07 sprendimu ieškovo R. A. ieškinius... 14. 5.... 15. Teismas konstatavo, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojų... 16. 6.... 17. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog pareiga įrodyti darbo sutarties... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad atsakovės nesumokėjo ieškovui priskaičiuoto darbo... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apie atleidimą iš darbo ieškovas... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 9.... 24. Apeliaciniu skundu atsakovės RUAB „Vilstata“ ir UAB „Sventovis“ prašo... 25. 10.... 26. Teigia, kad sprendimas yra prieštaringas, nemotyvuotas, neteisingas ir... 27. 11.... 28. Tvirtina, jog teismas neteisingai, vadovaudamasis tik formaliaisiais... 29. 12.... 30. Teigia, jog aplinkybę, kad ieškovą ir atsakoves nesiejo darbo santykiai, o... 31. 13.... 32. Nurodo, kad ieškovo pateiktas susirašinėjimas įrodo, kokiuose konkrečiuose... 33. 14.... 34. Tvirtina, kad 2015-10-23 UAB „Vilstata“ ieškovui darbo pažymėjimas Nr. (... 35. 15.... 36. Nurodo, kad ieškovui buvo priskaičiuojamas darbo užmokestis, mokami... 37. 16.... 38. Teigia, jog jeigu ir būtų pripažinta, kad tarp šalių buvo susiformavę... 39. 17.... 40. Nurodo, jog pagal ES bei nacionalinį teisinį reguliavimą, Teisingumo Teismo... 41. 18.... 42. Tvirtina, jog 2015-10-27 darbo sutartys Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) yra niekiniai ir... 43. 19.... 44. Be to, nurodo, kad ieškovas akivaizdžiai ir žymiai praleido vieno mėnesio... 45. 20.... 46. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas R. A. prašo apeliacinį skundą... 47. 21.... 48. Teigia, jog priešingai apeliantų teiginiams, egzistuoja visi būtini... 49. 22.... 50. Nurodo, kad darbo sutartyse aiškiai numatyta, kad už atliekamą darbą jam... 51. 23.... 52. Pažymi, jog jei aplinkybė, kad darbo užmokestis jam nebus mokamas būtų... 53. 24.... 54. Teigia, jog vien ta aplinkybė, kad pas jį yra didelis kiekis atsakovių... 55. 25.... 56. Nurodo, kad iki darbo sutarčių sudarymo su atsakovėmis, dirbo UAB... 57. 26.... 58. Pažymi, jog argumentais apie neįrodytą darbo laiką, atsakovės nesigynė... 59. 27.... 60. Nurodo, kad apeliacinis skundas yra prieštaringas, nes prašoma pripažinti... 61. Teismas... 62. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 63. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 64. 28.... 65. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 66. 29.... 67. Byloje nustatyta, jog ieškovas R. A. 2015-10-27 su UAB „Vilstata“ sudarė... 68. 30.... 69. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog minėtos darbo sutartys atitinka... 70. 31.... 71. Apeliaciniu skundu nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė... 72. 32.... 73. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 74. 33.... 75. Išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, apeliaciniame skunde bei... 76. 34.... 77. Apeliantės nurodo, jog su ieškovu nesiejo darbo teisiniai santykiai, o... 78. 35.... 79. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, sprendė, jog byloje surinktų... 80. 36.... 81. Ieškovas R. A., grįsdamas savo reikalavimus, teismui teikė rašytinius... 82. 37.... 83. Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo teiginiais, kad aplinkybė, jog... 84. 38.... 85. Byloje nustatyta, jog darbo sutartis, nesant ieškovo prašymo, DK 127... 86. 39.... 87. Ieškovas R. A. teigimu, apie pasibaigusius darbo santykius jam tapo žinoma... 88. 40.... 89. Ieškovas R. A. su ieškiniais į teismą, prašydamas atnaujinti vieno... 90. 41.... 91. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškinio senatis nagrinėjamu... 92. 42.... 93. Atsižvelgiant į ginčo šalių darbo teisinių santykių laikotarpį (su UAB... 94. 43.... 95. Darbo kodekso (2002-06-04 įstatymo redakcijos, galiojusios 2015-12-01 -... 96. 44.... 97. Kaip minėta, ieškovas R. A. tvirtina apie nutrauktas darbo sutartis... 98. 45.... 99. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovas R. A. dėl reikalavimų... 100. 46.... 101. Kadangi Darbo kodeksas ir kiti darbo įstatymai nereguliuoja DK 300 straipsnio... 102. 47.... 103. Ieškovas R. A., kaip priežastis, nulėmusias aktyvių veiksmų nesiėmimą... 104. 48.... 105. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 106. 49.... 107. Pažymėtina, jog darbo įstatymai nenumato trumpesnių ieškinio senaties... 108. 50.... 109. Apeliacinio skundo teiginiai, jog teismas neteisingai apskaičiavo darbo... 110. 51.... 111. Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės pirmosios... 112. 52.... 113. Dėl paminėtų motyvų, sprendimas iš dalies naikintinas, priimtinas naujas... 114. 53.... 115. Iš dalies tenkinant apeliacinį skundą, šalių patirtos bylinėjimosi... 116. 54.... 117. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš UAB „Sventovis“ priteistina 224 Eur... 118. 55.... 119. UAB „Sventovis“ už apeliacinį skundą sumokėjo 418 Eur žyminį... 120. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 121. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo... 122. Ieškovo R. A. reikalavimus pripažinti neteisėtu uždarosios akcinės... 123. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ (į.k.... 124. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sventovis“ (į.k.... 125. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 126. Priteisti iš ieškovo R. A. (a.k. ( - ) atsakovės uždarosios akcinės...