Byla 1-2337-851/2014

1Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja A. S., sekretoriaujant A. K., dalyvaujant prokurorei J J. K., kaltinamajai G. B., civilinio ieškovo UAB „Pilsena“ atstovei advokato padėjėjai K. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje G. B., asmens kodas ( - ), kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d., 222 str. 1 d. padarymu,

Nustatė

3G. B. pasisavino svetimą turtą:

4jis, nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, būdamas UAB „Tagos servisas“, įmonės kodas 302447686, registruotos Kaštonų g. 23, Jakų k., Klaipėdos r. sav., esančios Ateities g. 10B, Vilniuje, direktoriumi, užimamų pareigų pagrindu disponuodamas jam patikėtu ir jo žinioje buvusiu UAB „Tagos servisas“ turtu, laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, ikiteisminiu tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, pasisavino jo žinioje buvusias įmonės lėšas ir materialines vertybes:

5- prekes ir įrankius, kurių vertė 10 434,56 Lt (pagal 2011-09-06 UAB „Tagos servisas“ inventorizacijos duomenis) arba už juos gautus pinigus,

6- 8 000 Lt, gautus už parduotas prekes pagal įmonės buhalterijai nepateiktus keturis pinigų įnešimo kvitus (2011-06-30 serija Nr. MSA-2718472 – 1 500 Lt, 2011-07-29 serija Nr. MSA-2718475 – 2 000 Lt, 2011-08-04 serija Nr. MSA-2718476 – 2 500 Lt, 2011-08-19 serija Nr. MSA-2718500 – 2 000 Lt),

7- 1071,98 Lt (pagal kasos knygos bei pinigų priėmimo kvitų duomenis),

8- 18 Lt, kuriuos įmonės kortele sumokėjo UAB „Lukoil“, tačiau įmonei nepateikė PVM sąskaitos – faktūros,

9- 221, 03 Lt, kuriuos įmonės kortele sumokėjo UAB „Ermitažas“, tačiau įmonei nepateikė PVM sąskaitos – faktūros,

10- mobilaus ryšio telefoną „Samsung S5230“, kurio vertė 1 Lt (pagal pirkimo dokumentus). Tokiu būdu G. B. pasisavino jam patikėtą bei jo žinioje buvusį svetimą - UAB „Tagos servisas“ – 19 746,57 Lt vertės turtą.

11Be to, jis apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą:

12laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, būdamas UAB „Tagos servisas“, įmonės kodas 302447686, registruotos Kaštonų g. 23, Jakų k., Klaipėdos r. sav., esančios Ateities g. 10B, Vilniuje, direktoriumi ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį, būdamas atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 dalies nuostatą, kuria reglamentuota, kad „už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, 2 d. nuostatą, kad „už apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“, 6 straipsnio 2 dalį, reglamentuojančią, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“ bei 4 str. reikalavimą, kuriuo reglamentuojama, kad „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys būtų užregistruojami ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės“ 10 punkto nuostatas, kad „Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas“, laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, veikdamas tyčia, tikslu pasisavinti įmonės lėšas, nepateikė UAB „Tagos servisas“ buhalteriui ir dėl to liko neįtraukti į buhalterinę apskaitą nuo 2011-06-30 iki 2011-08-19 išrašyti pinigų priėmimo kvitai serija Nr. MSA -2718472, Nr. MSA- 2718475, MSA- 2718476, MSA- 2718500 bei pagal juos gautas apmokėjimas (pagal iš įmonės klientų UAB „Vilniaus alus“ ir UAB „Leia“ gautą informaciją: pagal 2011-06-30 kvitą serija Nr. MSA 2718472 - 1 500 Lt, 2011-07-29 seriją MSA 2718475 - 2 000 Lt, 2011-08-04 serija MSA 2718476 - 2 500 Lt, 2011-08-19 serija MSA 2718500 - 2 000 Lt), bei nepateikė buhalteriui pinigų priėmimo kvitų serija Nr. MSA-2718467, Nr. MSA-2718470 bei atsiskaitymo už juos arba sugadintų blankų; be to, jis apskaitos dokumentais nepagrindė UAB „Tagos servisas“ prekių ir įrankių trūkumo už 10 434,56 Lt (pagal 2011-09-06 įmonės inventorizacijos duomenis), nepateikė kelionės lapų už 2011 m. rugpjūčio mėn., krovinio važtaraščių ir darbų atlikimo aktų už laikotarpį nuo 2011-02-01 – 2011-09-05, PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Lukoil Baltija“ sumokėtus 18,00 Lt, PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Ermitažas“ sumokėtus 221,03 Lt, neįnešė į kasą 1 071, 98 Lt (pagal kasos knygos bei pinigų priėmimo kvitų duomenis). Tokiu būdu G. B. apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, dėl ko laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05 negalima iš dalies nustatyti įmonės UAB „Tagos servisas“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

13Apklaustas teisme kaltinamasis G. B. kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino iš dalies ir nurodė, jog jis UAB „Tagos servisas“ direktoriaus pareigose dirbo nuo 2010-11-11. Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. jis išėjo iš darbo. Bendrovės pagrindinė veikla buvo alaus pilstymo įrangos aptarnavimas ir prekyba. Jo darbo vieta buvo Vilniuje, visa buhalterija – Klaipėdoje. Visą su buhalterija susijusią dokumentaciją jis paštu siųsdavo apskaitą tvarkančiai įmonei į Klaipėdą. Nurodė, jog pripažįsta, kad jis, kaip direktorius, tinkamai neprižiūrėjo sandėlio, galimai dėl to ir buvo pasisavintos bendrovei priklausančios prekės ir įrankiai, tai lėmė aplinkybės, jog jis dirbo vienas ir dėl to neturėjo laiko apžiūrėti sandėlį. Teigė, jog jis kaltinime nurodytų prekių ir įrangos nesisavino. Taip pat paaiškino, kad Kasos knygos jis nepildė, siunčiami dokumentai nebuvo registruojami. 8000 Lt pasisavinimą jis pripažįsta, tačiau teigė, jog įrangos ir prekių nesisavino. Taip pat paaiškino, jog kaltinime nurodytą telefoną jis taip pat pasisavino. Neneigė nustatytos aplinkybės, jog UAB „Ermitažas“ jis susimokėjo įmonės kortele, tačiau bendrovei pateikė PVM sąskaitą – faktūrą, pažymėdamas, jog dėl visų atsiskaitymų įmonės kortele, kvitai buvo pateikti buhalteriją tvarkančiai bendrovei. Pinigų pasisavinimą lėmė tai, jog bendrovės akcininkai nevykdė pilnai savo įsipareigojimų jo atžvilgiu, kadangi jam pilnai nebuvo sumokėtas darbo užmokestis, nes pasibaigus bandomajam laikotarpiui pagal darbo sutartį, jam turėjo būti didinamas darbo užmokestis po 500 Lt. Dėl apgaulingai tvarkomos buhalterinės apskaitos paaiškino, jog jis, tvarkydamas apskaitą, visus (prekių ir įrangos) duomenis apskaitydavo ir dokumentus yra išiuntęs apskaitą tvarkančiai bendrovei, jam domintis gaunamais domukmentais, būdavo gaunamas pranešimas, kad dokumentai yra gauti, dėl to mano, jog dalis buhalterinių dokumentų galimai buvo prarasti paties buhalterinę apskaitą tvarkančio buhalterio arba pasimetę pačioje buhalterijoje. Taip pat patvirtino, jog jis turėjo raktus nuo sandėlio, kuriame buvo sandeliuojamos prekės ir įrankiai, tačiau nurodė, jog raktus nuo sandėlio taip pat turėjo ir technikas, nors materialai atsakingas asmuo buvo jis (G. B.). Patvirtino, jog jam dar esant bendrovės direktoriumi, buvo atlikta sandėlyje esančių prekių inventorizacija, t.y. 2011 m. vasario mėn., ir tuo metu buvo nustatytas prekių trūkumas. Atleidus jį iš direktoriaus pareigų, naujasis bendrovės direktorius jam yra minėjęs, jog trūksta UAB „Tagos servisas“ kvitų, tačiau apie tai jis nieko paaiškinti negalėjo, nurodė, jog jam, kaip ėjusiam direktoriaus pareigas, buvo ir yra žinoma, kad sugadintus kvitus taip pat reikia perduoti buhalterijai. Visi su bendrove susiję duomenys buvo kompiuteryje, jis turėjo slaptažodį ir prieigą prie jam patikėto turto duomenų, galėjo patikrinti jo žinioje esančio turto duomenis, tačiau jų nepatikrino. Patvirtino, jog kaip ir minėjo ankščiau, atsižvelgiant į tai, jog bendrovė jam buvo skolinga darbo užmokestį, t.y. neišmokėtą premiją, jis ir pasisavino 8000 Lt.

14Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu G. B. nurodė, kad jis UAB „Tagos servisas“ direktoriaus pareigose dirbo nuo 2010-11-11. Jo darbo vieta buvo UAB „Tagos servisas“ Ateities g. 10, Vilniuje. Visą UAB „Tagos servisas“ dokumentaciją (sąskaitas, darbų atlikimo aktus, piniginių lėšų panaudojimą patvirtinančius dokumentus, kelionės lapus ir visus kitus buhalterinius dokumentus) jis siųsdavo buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei IĮ „Asmiralda ir Artūras“, į UAB „Tagos servisas“ filialą Klaipėdoje, Šilutės pl. (tikslaus adreso neatsimena), ir jokių dokumentų pas jį neliko. Kokie dokumentai buvo siunčiami į buhalteriją, nebuvo registruojama. 2011 m. rugpjūčio mėn. pradžioje jis rado geriau apmokamą darbą UAB „Audėjas“, o rugpjūčio mėn. antroje pusėje išeidamas atostogų parašė prašymą atleisti jį iš UAB „Tagos servisas“, prašymą elektroniniu paštu išsiuntė akcininkams į UAB „ETB Legal“. Atostogos UAB „Tagos servisas“ jam baigėsi maždaug 2011 m. rugsėjo pradžioje, tačiau į darbą UAB „Tagos servisas“ jis negrįžo, kadangi pradėjo dirbti UAB „Audėjas“. Kreipiantis į SODRĄ dėl pažymos apie jo darbovietę, jis sužinojo, kad yra atleistas iš UAB „Tagos servisas“ 2011-09-05. Vienintelio akcininko sprendimo apie jo atleidimą jis nematė, su juo supažindintas nebuvo. Jokių raštų dėl UAB „Tagos servisas“ dokumentų ir turto grąžinimo jis negavo. Naujas direktorius, vardu Gintautas, užsiminė, kad trūksta UAB „Tagos servisas“ kažkokių kvitų, telefono. Jam išėjus iš UAB „Tagos servisas“, įmonės dokumentų ir turto perdavimas naujajam direktoriui įformintas nebuvo, priėmimo – perdavimo aktų pasirašoma nebuvo. Visą UAB „Tagos servisas“ buhalterinę apskaitą jis, kaip direktorius, tvarkė kaip priklauso ir visus įmonės dokumentus siuntė buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, jokių UAB „Tagos servisas“ dokumentų, piniginių lėšų pas jį neliko. Išėjus iš UAB „Tagos servisas“, pas jį liko UAB „Tagos servisas“ įsigytas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“. Jo negrąžino, nes įmonė su juo pilnai neatsiskaitė, nesumokėjo jam priklausančio darbo užmokesčio viso maždaug apie 4 000 litų, t.y. jis negavo 2000 Lt atlyginimo už rugpjūčio mėn., nuo gegužės mėn. pasibaigus bandomajam laikotarpiui pagal darbo sutartį jam turėjo būti mokama kas mėnesį po 500 Lt kaip priedas, tačiau tai nebuvo daroma. Dėl nesumokėto atlyginimo niekam jokių raštų jis nerašė, taip pat niekur nesikreipė, o suradęs kitą darbą tiesiog išėjo iš UAB „Tagos servisas“. Jokio kito įmonės turto, išskyrus mobiliojo ryšio telefoną, jis neturi. Įmonei priklausančios prekės, alaus pilstymo įrangos detalės buvo saugomos UAB „Tagos servisas“ sandėlyje Ateities g. 10, Vilniuje. Už prekių, įrankių saugojimą sandėlyje buvo atsakingas jis. Paskutinį kartą jam dirbant UAB „Tagos servisas“, sandėlyje esančių prekių inventorizacija buvo atlikta 2011 m. vasario mėn. Tuo metu buvo nustatytas kažkoks trūkumas. Kaip jis atsirado, jis taip ir nežino. Nori pažymėti, kad alaus pilstymo įrangos detalės nėra didelės ir pakankamai brangiai kainuoja, dingus kelioms dalims ar pamiršus jas apskaityti, susidaro didelis nuostolis. Dėl kokių priežasčių jam išėjus iš UAB „Tagos servisas“ galėjo atsirasti prekių ir įrankių trūkumas sumai 8623,60 Lt, jis nežino, gali būti, kad kažką pamiršo apskaityti. Šio nustatyto trūkumo jis neginčija, už prekių saugojimą buvo atsakingas jis, ir nustatyto trūkumo negali paneigti. Ar iš tikrųjų trūkumas gali būti 8623,60 Lt, jis nežino, nes nustačius šį trūkumą inventorizacijoje nedalyvavo (2 t. 27-28 l.).

15Kaltinamojo G. B. kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas įrodyta sekančiais įrodymais:

16Teisme apklaustas liudytojas A. M. davė parodymus, iš kurių seka, jog UAB „Tagos servisas“ pagrindinė veikla buvo alaus pilstymo įrangos aptarnavimas ir prekyba. Nuo 2012-07-01 UAB „Tagos servisas“ buvo sujungta su UAB „Pilsena“, kuri perėmė UAB „Tagos servisas“ visas teises ir pareigas. Jis kaip buhalteris, maždaug nuo 2010 m. gegužės mėn. vedė UAB „Tagos servisas“ buhalterinę apskaitą. UAB „Tagos servisas“ su jo vadovaujama IĮ „Asmiralda ir Artūras“ buvo sudariusi buhalterinių paslaugų teikimo sutartį. Visi UAB „Tagos servisas“ dokumentai buvo laikomi UAB „Tagos servisas“ biure, Klaipėdoje, Šilutės pl. 93. Nuo 2010-11-11 įmonės direktoriumi buvo G. B., kuris nuo 2011-09-05 buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų. G. B. vadovavimo laikotarpiu bendrovės vienintelė akcininkė buvo UAB „ETB Legal“. G. B. darbo vieta buvo Ateities g. 10, Vilniuje, ten pat buvo ir sandėliuojamos UAB „Tagos servisas“ prekės – alaus pilstymo įranga. Tuometinis įmonės direktorius G. B. buhalterinės apskaitos dokumentus į Klaipėdą atveždavo asmeniškai pats, atvažiuodamas į bendrovės buveinę kartą per mėnesį, retais atvejais – siųsdavo paštu, pranešdamas apie dokumentų siuntimą. Atvejų, kuomet dokumetai pasimestų jų bendrovėje, nepasitaikydavo. UAB „Tagos servise“ vykdant buhalterinę apskaitą, inventorizacijos metu buvo nustatyti trūkumai. Bandant susisiekti su buvusiu direktoriumi paaiškėjo, jog G. B. yra dingęs, apie tai jam pranešė akcininkai. Trūkumas buvo konstatuotas pagal apskaitos dokumentus. Padarytos žalos G. B. neatlygino.

17Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. M. davė iš esmės analogiškus parodymus kaip ir teisme, paaiškindamas ir sukonkretindamas inventorizacijos metu nustatytų trūkumų aplinkybes, iš kurių seka, kad paskyrus G. B. direktoriumi, turto perdavimo-priėmimo aktu 2010-11-10 Nr. 101110/01, Klaipėdoje jam įmonės technikas A. Š. perdavė materialines vertybes, taip pat 2011-02-19 perdavimo – priėmimo aktais G. B. technikai V. B. ir G. K. perdavė Vilniaus sandėlyje laikomas prekes, įvairų įmonės turtą, įrankius (perdavimo – priėmimo aktų kopijas pateikė prie 2012-05-22 dokumentų pateikimo protokolo). Už prekių, įrankių ir kitą bendrovės materialų turtą, įskaitant ir laikomą Vilniaus sandėlyje, buvo atsakingas tik įmonės vadovas G. B.. Paimant prekes iš sandėlio, tai atskirai kokiuose nors žurnaluose, kiek žino, nebuvo žymima. Parduodant prekes klientams, G. B. jam arba apskaitininkei į Klaipėdą skambindavo arba el. paštu nurodydavo, kokios prekės yra parduodamos ir kam reikia išrašyti sąskaitas – faktūras. Tuomet jis arba apskaitininkė išrašydavo sąskaitas, kurias elektroniniu būdu persiųsdavo G. B., kad šis pateiktų sąskaitas klientams. Pasirašytas sąskaitas G. B. grąžindavo jam (A. M.) į Klaipėdą. Kai apmokėjimai būdavo atliekami grynais pinigais, kartu su sąskaitomis G. B. atsiųsdavo ir pinigų priėmimo kvitus. Neužpildyti kvitai visą laiką buvo pas G. B., o jis suvedinėjo kvitų numerius į apskaitą. 2011-09-05 G. B. akcininko sprendimu buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų. Prieš tai, G. B. dėl kažkokių nežinomų priežasčių buvo kažkur dingęs, nevyko į darbą, su juo telefonu susisiekti nepavykdavo. Apie jo atleidimą ir turto grąžinimą, jam buvo pranešta 2011-10-10 raštu jo deklaruotu adresu Varnės g. 60, Vilniuje (raštas pridėtas prie pareiškimo). Nei žodžiu, nei raštu G. B. nieko neatsakė. Atleistas iš pareigų G. B. naujajam direktoriui, ar kokiam nors kitam bendrovės atstovui neperdavinėjo bendrovės turto, nepasirašė jokių turto, kasos su pinigais ar kitų perdavimo dokumentų. 2011-09-06 G. V. kartu su techniku G. K. atliko UAB „Tagos servisas“ sandėlyje Ateities g. 10, Vilniuje, laikomų prekių ir kito turto inventorizaciją, kurios metu nustatyta, kad trūksta 8623,60 Lt (su PVM 10 434,56 Lt) vertės prekių ir įrankių. Prie 2012-05-22 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo pateikė 2011-09-06 inventorizacijos aktus „Prekių likučiai. Sandėlio likučiai“, iš kurių matyti kokios prekės buvo sandėlyje inventorizacijos metu, taip pat prie šių aktų pateikė „Suderinimo žiniaraščius“, iš kurių matyti, kokių trūksta prekių ir įrankių. Perėmus iš G. B. pinigų priėmimo kvitų blankus ir tvarkant apskaitą pastebėjo, kad trūksta UAB „Tagos servisas“ pinigų priėmimo kvitų Nr. MSA-2718467, Nr. MSA-2718470, Nr. MSA-2718472, Nr. MSA-2718475, Nr. MSA-2718476, Nr. MSA-2718500. Kad trūksta kvitų pastebėjo pagal kvitų numeraciją, nes kvitų blankai yra sudėti eilės tvarka pagal numerius. Šiuos kvitus G. B. nei grąžino kaip sugadintus, nei pagal juos įnešė pinigus į UAB „Tagos servisas“ kasą. Kaip ir minėjo, kvitų neužpildyti blankai visą laiką buvo pas G. B.. Pagal sąskaitas – faktūras apskaitoje buvo matyti, kad nebuvo apmokėjimų iš dviejų klientų – UAB „Vilniaus alus“ ir UAB „Lėia“. Tada jis kreipėsi į šiuos klientus dėl apmokėjimo, tačiau jie pranešė, kad šias sąskaitas jau apmokėjo G. B. grynais pinigais ir pateikė G. B. pasirašytų keturių kvitų kopijas: Nr. MSA 2718472 (sumoje 1 500 Lt.), MSA 2718475 (sumoje 2 000 Lt.), MSA 2718476 (sumoje 2 500 Lt.), MSA 2718500 (sumoje 2 000 Lt.). Šių keturių kvitų kopijas pateikė prie 2013-05-07 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo. Būtent pagal šiuos keturis kvitus G. B. klientų sumokėta suma yra iš viso 8 000 Lt, tačiau kaip ir minėjo, šių pinigų ar kvitų G. B. į UAB „Tagos servisas“ negrąžino. Kur gali būti dar du kvitai Nr. MSA-2718467, Nr. MSA-2718470, jam nežinoma, taip pat nežinoma ar pagal šiuos du kvitus buvo paimti pinigai iš klientų. Pagal minėtus keturis kvitus parduotos klientams prekės sumoje 8 000 Lt, nėra iš tų trūkstamų prekių, kurių vertė 8623,60 Lt. (su PVM 10 434,56 Lt), tai yra ne tos pačios prekės. Kad tai nėra tos pačios prekės, jis mato pagal apskaitą, sandėlio likučius. Taip pat nustatyta, kad G. B. negrąžino mobiliojo telefono „Samsung S5230“ pirkimo dokumentų ir paties telefono, kurio vertė 1 Lt., kelionės lapų už 2011 m. rugpjūčio mėn., krovinio važtaraščių ir darbų atlikimo aktų už laikotarpį nuo 2011-02-01 – 2011-09-05, PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Lukoil Baltija“ sumokėtus 18,00 Lt., PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Ermitažas“ sumokėtus 221,03 Lt, taip pat pagal kasos knygą ir G. B. pateiktus pinigų priėmimo kvitus matyti, kad G. B. liko negrąžinęs dar 1 071, 98 Lt (kasos knygos išrašą pateikia prie šio protokolo (2 t., 20 l.). Dėl išvardintų aplinkybių, iš viso G. B. padaryta žala yra 19 746,57 Lt, kuri susideda iš: 1) trūkstamų prekių, kurių vertė - 10 434,56 Lt; 2) pagal keturis negrąžintus kvitus klientams parduotų prekių, už kurias gauta 8 000 Lt; 3) negrąžintų į kasą 1 071, 98 Lt; 4) įmonės kortele UAB „Lukoil Baltija“ sumokėtų 18,00 Lt; įmonės kortele UAB „Ermitažas“ sumokėtų 221,03 Lt; negrąžinto telefono, kurio vertė 1 Lt. Iš 19 754,57 Lt atėmus G. B. neišmokėtą atlyginimą ir įmonės skolą pagal avansinę apyskaitą - 4 703,90 Lt, galutinė UAB „Tagos servisas“ (dabar jau UAB „Pilsena“) padaryta žala lieka 15 042,67 Lt (2 t. 18-20, 6-7, 12-13, 15-16 l.).

18Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų skyriaus tyrimų grupės specialistė G. K. į jai pateiktą klausimą “Ar dėl to, kad UAB „Tagos servisas“ direktorius G. B. nepateikė UAB „Tagos servisas“ buhalteriui laikotarpiu nuo 2011-06-30 iki 2011-08-19 išrašytų pinigų priėmimo kvitų Nr. MSA-2718472, Nr. MSA-2718475, MSA- 2718476, MSA-2718500 bei pagal juos gauto apmokėjimo bei nepateikė jokio atsiskaitymo (nei užpildytų, nei sugadintų blankų) dėl pinigų priėmimo kvitų serija Nr. MSA-2718467, Nr. MSA-2718470 - ar dėl to negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros tiriamu laikotarpiu ? – specialistė atsakydama pažymėjo, pagal pateiktus dokumentus negalima nustatyti, kaip tiriamojoje įmonėje buvo apskaitomi atskaitingiems asmenims išduoti pinigų priėmimo kvitai, kokiam darbuotojui, kada ir kiek pinigų priėmimo kvitų buvo išduota, kiek jų buvo išrašyta (panaudota) ir kiek kvitų liko nepanaudota, kokiam atskaitingam asmeniui buvo išduoti pinigų priėmimo kvitai, kuriuos priimant iš užsakovų pinigus laikotarpiu nuo 2011-06-30 iki 2011-08-19 (serija Nr. MSA-2718472, Nr. MSA-2718475, MSA-2718476, MSA- 2718500) naudojo UAB “Tagos servisas” G. B.. Tačiau, įmonės atsakingiems darbuotojams įrodžius, kad G. B. laikotarpiu nuo 2010-11-10 iki 2011-09-05 eidamas direktoriaus pareigas, turėdamas atsiskaityti, to nepadarė, būtų galima konstatuoti, kad iš dalies negalima nustatyti įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros tiriamu laikotarpiu (2 t. 21-24 l.).

19Iš 2012-07-12 Vienintelio akcininko sprendimo (T. 1, b.l. 68) bei Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (T. 1, b.l. 186-191) matyti, kad patvirtinus UAB „T. S.“ ir UAB „Pilsena“ reorganizavimo sąlygas, UAB „T. S.“ (reorganizuojamas juridinis asmuo) po reorganizavimo veiklą vykdo kaip juridinis asmuo, prijungiant prie UAB „Pilsena“. 2013-06-19 nutarimu UAB „Pilsena“ pripažinta civiliniu ieškovu (T. 1, b.l. 75).

202012-05-22, 2013-05-27 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolais UAB „Pilsena“ vyr. buhalteris A. M. pateikė UAB „Tagos servisas“ dokumentų, pagrindžiančių G. B. padarytą žalą, kopijas (1 t., 78-110 l.), keturių pinigų įnešimo kvitų MSA-2718472, MSA-2718475, MSA-2718476, MSA-2718500 kopijas (1 t., 113-118 l.), iš kurių matyti, kad atlikus inventorizaciją ir dokumentų patikrinimą G. B., būdamas direktoriumi, UAB „Tagos servisas“ neperdavė bendrovei priklausančio turto, piniginių lėšų ir dokumentų, t.y. laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, nepateikė UAB „Tagos servisas“ buhalteriui ir dėl to liko neįtraukti į buhalterinę apskaitą nuo 2011-06-30 iki 2011-08-19 išrašyti pinigų priėmimo kvitai serija Nr. MSA -2718472, Nr. MSA- 2718475, MSA- 2718476, MSA- 2718500 bei pagal juos gautas apmokėjimas (pagal iš įmonės klientų UAB „Vilniaus alus“ ir UAB „Leia“ gautą informaciją: pagal 2011-06-30 kvitą serija Nr. MSA 2718472 - 1 500 Lt, 2011-07-29 seriją MSA 2718475 - 2 000 Lt, 2011-08-04 serija MSA 2718476 - 2 500 Lt, 2011-08-19 serija MSA 2718500 - 2 000 Lt), bei nepateikė buhalteriui pinigų priėmimo kvitų serija Nr. MSA-2718467, Nr. MSA-2718470 bei atsiskaitymo už juos arba sugadintų blankų; be to, jis apskaitos dokumentais nepagrindė UAB „Tagos servisas“ prekių ir įrankių trūkumo už 10 434,56 Lt (pagal 2011-09-06 įmonės inventorizacijos duomenis), nepateikė kelionės lapų už 2011 m. rugpjūčio mėn., krovinio važtaraščių ir darbų atlikimo aktų už laikotarpį nuo 2011-02-01 – 2011-09-05, PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Lukoil Baltija“ sumokėtus 18,00 Lt, PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Ermitažas“ sumokėtus 221,03 Lt, neįnešė į kasą 1 071, 98 Lt (pagal kasos knygos bei pinigų priėmimo kvitų duomenis).

212012-05-22, 2013-08-02 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu G. B. pateikė 2010-11-10 darbo sutarties su UAB „Tagos servisas“ bei UAB „Tagos servisas“ vienintelio akcininko 2010-11-10 sprendimą dėl G. B. paskyrimo įmonės direktoriumi, iš kurių matyti, kad G. B. nuo 2010-11-11 pradėjo vykdyti UAB „Tagos servisas“ direktoriaus pareigas, jas ėjo iki 2011-09-05, kuomet 2011-09-05 vienintelio UAB „Tagos servisas“ akcininko sprendimu iš šių pareigų buvo atšauktas (T.1, b.l. 81,82, 122-126). Iš šių pateiktų dokumentų taip pat matyti, kad G. B., bendrovės vadovavimo laikotarpiu, buvo visiškai materialiai atsakingas už Darbdavio turtą Darbo sutarties bei 2010-11-10 Vienintelio akcininko sprendimo pagrindais, kuriais apibrėžtos ir jo, kaip vadovo pareigos, nustatant, kad G. B. įpareigotas išsamiai patikrinti perduodamo bendrovės turto, dokumentų ir informacijos sudėtį, faktinę būklę, apie neatitikimus nurodant perdavimo-priėmimo aktuose ir informuojant bendrovės vienintelį akcininką (2010-11-10 Vienintelio akcininko sprendimo 7 p.) (1 t., b.l. 123).

22Taigi surinktų įrodymų visuma leidžia teigti, kad kaltinamasis G. B. padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Teismas, įvertinęs kaltinamojo, liudytojo A. M. parodymus ir kitus virš aptartus įrodymus konstatuoja, kad G. B. kaltė, padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. 1 d., visiškai įrodyta. BK 183 straipsnyje numatytas svetimo turto pasisavinimas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje esantį turtą ar turtinę teisę tyčia neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su svetimu turtu kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą galima tik esant tiesioginei tyčiai, kurią suponuoja tai, kad kaltininkas supranta, jog jam patikėtą svetimą turtą neteisėtai paverčia savu turtu, numato, kad dėl to savininkas šio turto neteks, ir to nori (baudžiamosios bylos Nr. 2K–733/2007, 2K-123/2007, 2K-7-198/2008, 2K-208/2008, 2K-171/2010, Nr. 2K-455/2012 ir kt.). Nagrinėjamu atveju pats kaltinamasis G. B., tiek tyrimo metu, tiek apklaustas teisme patvirtino, jog eidamas direktoriaus pareigas bendrovėje, jis buvo materialai atsakingas asmuo ir disponavo jam patikėtu ir jo žinioje buvusiu UAB „Tagos servisas“ turtu, taip pat jis buvo atsakingas už prekių, įrankių saugojimą sandėlyje. Tokius kaltinamojo parodymus patvirtino teisme apklaustas liudytojas (UAB „Tagos servisas“ buhalteris) A. M., UAB „Tagos servisas“ 2010-11-10 Vienitelio akcininko sprendimas, kiti byloje surinkti įrodymai. Nors kaltinamasis teigė, jog jis iš bendrovės pasisavino tik 8000 Lt bei bendrovei priklausantį telefoną, teigdamas, jog kaltinime nurodytų įrangos ir prekių bei kitų piniginių lėšų pas jį neliko ir jų kaltinamasis nesisavino, tokius kaltinamojo parodymus teismas vertina kaip siekį švelnintį atsakomybę už padarytus veiksmus bei išvengti turtinės žalos atlyginimo. Teisme apklausto liudytojo A. M. parodymais bei pateiktais atliktos inventorizacijos „Suderinimo žiniaraščiais“, aktais „Prekių likučiai. Sandėlio likučiai“ bei pinigų priėmimo kvitais (T.1, b.l. 89-112, 113-117) nustatyta, kad G. B. padaryta žala yra 19 746,57 Lt, kuri susideda iš: 1) trūkstamų prekių, kurių vertė - 10 434,56 Lt; 2) pagal keturis negrąžintus kvitus klientams parduotų prekių, už kurias gauta 8 000 Lt; 3) negrąžintų į kasą 1 071, 98 Lt; 4) įmonės kortele UAB „Lukoil Baltija“ sumokėtų 18,00 Lt; įmonės kortele UAB „Ermitažas“ sumokėtų 221,03 Lt; negrąžinto telefono, kurio vertė 1 Lt. Kadangi G. B., eidamas direktoriaus pareigas realiai vienintelis disponavo bendrovei priklausančiu turtu, tarp jų ir grynaisiais pinigais, ir turėdamas pareigą, nutraukus darbo santykius, su bendrove atsiskaityti, to nepadarė, bendrovės turto neperdavė (nepasirašė turto, kasos su pinigais ar kitų perdavimo dokumentų), konstatuotina, jog G. B. suvokdamas, kad jam, kaip bendrovės direktoriui, yra patikėtas svetimas turtas (įmonės lėšos ir materialinės vertybės), dėl savanaudiškų paskatų ėmė elgtis su jam patikėtu turtu, kaip su savu, padarydamas UAB „Tagos servisas“ 19746,57 litų žalą. Kaltinamojo nurodytas motyvas, neva jis turtą pasisavimo dėl jam neišmokėto darbo užmokesčio, jo atsakomybės už padarytus veiksmus nešalina, nes su darbo santykiais susijusius klausimus jis turėjo teisę spręsti Įstatymais nustatyta tvarka, o ne pasisavindamas jam patikėtą ir jo žinioje esantį turtą ir tai tik patvirtina, kad G. B. suvokė, kad jis neteisėtai savinasi jo žinioje esantį svetimą turtą ir taip pažeidžia bendrovės interesus, daro jai žalą ir to norėjo. Kadangi turtas negražintas, pasisavinto turto vertė viršija 1 MGL dydį, tačiau neviršija 250 MGL dydžio (BK 190 straipsnis), todėl veika kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d., kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia.

23Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamai apgaulingai tvarkytą teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą. BK 222 str. 1 d. dispozicija traktuotina kaip blanketinė, t.y. BK 222 straipsnyje nustatyta nusikaltimo sudėtis išsiaiškinama remiantis ne vien baudžiamuoju įstatymu, bet ir kitais susijusiais teisės šaltiniais. BK 222 str. 1 d. tekste buhalterinės apskaitos sąvokos turinys yra nurodytas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, kur buhalterinė apskaita apibūdinama kaip ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Byloje neginčytinai nustatyta, ir to neneigė pats kaltinamasis, jog laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, jis užimamų pareigų (bendrovės direktoriaus) pagrindu, būdamas visiškos materialinės atsakomybės saugotoju už Darbdavio turtą Darbo sutarties (T. 1, b.l. 122) bei 2010-11-10 Vienintelio akcininko sprendimo (T. 1, b.l. 122,123) pagrindais ir tokiu būdu būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1, 2 d.), privalėjo į apskaitą įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimais, o visas ūkinės operacijas ir ūkinius įvykius privalėjo pagrįsti apskaitos dokumentais, užregistruojant duomenis ūkinio įvykio dieną arba iš kart po to, kai yra galimybė tai padaryti, taip pat G. B., būdamas atskaitingu asmeniu, gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais privalėjo atiduoti į kasą, pinigų priėmimą į kasą įformindamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduoduodant kasos pajamų orderio antrą egzempliorių arba jo kvitą, kaip numatytą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str., 6 str. 2 d., 12 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės“ 10 punkto nuostatose. Nors kaltinamasis duodamas parodymus teik tyrimo metu, tiek teisme teigė, jog jis, tvarkydamas apskaitą visas prekės, įrangą bei ūkinių operacijų ir įvykių duomenis apskaitydavo tinkamai, buhalterinius dokumentus išiųsdamas apskaitą tvarkančiai bendrovei, tokius kaltinamojo parodymus teismas vertina kritiškai, nes kaip nustatyta byloje surinktais įrodymais, liudytojo A. M. parodymais, iš dalies paties kaltinamojo parodymais, atliktos inventorizacijos duomenimis, specialistės G. K. paaiškinimais, G. B. vadovavimo bendrovei laikotarpiu siunčiami dokumentai apskaitą tvarkančiai įmonei (buhalterijai) nebuvo registruojami, paimant prekes ir įrankius iš sandėlio, toks ūkinis įvykis (operacija) atskirai apskaitos žurnaluose nebuvo žymimas, Kasos knyga pildoma nebuvo, o atlikus UAB „Tagos servisas“ sandėlyje (Ateities g. 10, Vilniuje) laikomų prekių ir kito turto inventorizaciją ir buvo nustatytas UAB „Tagos servisas“ prekių, įrankių bei piniginių lėšų trūkumas. Taip inventorizacijos metu buvo nustatyta, kad G. B. nepateikė UAB „Tagos servisas“ buhalteriui ir dėl to liko neįtraukti į buhalterinę apskaitą nuo 2011-06-30 iki 2011-08-19 išrašyti pinigų priėmimo kvitai bei pagal juos gauti apmokėjimai, kelionės lapai už 2011 m. rugpjūčio mėn., krovinio važtaraščiai ir darbų atlikimo aktai už laikotarpį nuo 2011-02-01 – 2011-09-05, sugadinti blankai, PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Lukoil Baltija“ sumokėtus 18,00 Lt, PVM sąskaitos – faktūros už įmonės kortele UAB „Ermitažas“ sumokėtus 221,03 Lt, bei duomenys patvirtinantys, kad G. B. neįnešė į kasą 1071, 98 Lt (pagal kasos knygos bei pinigų priėmimo kvitų duomenis). Nustatyto trūkumo kaltinamasis nei tyrimo metu, nei teisminio nagrinėjimo metu neginčijo, su nustatytos žalos dydžiu sutiko, dėl to konstatuotina, kad G. B., būdamas UAB „Tagos servisas“ direktoriumi, apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, dėl ko laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05 negalima iš dalies nustatyti įmonės UAB „Tagos servisas“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros, todėl kaltinamojo G. B. veika atitinka požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 222 str. 1 d.

24Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nors kaltinamasis baigiamuosiuose pasisakymuose kaltę pripažino, teigdamas, jog dėl savo padarytų veiksmų jis gailisi ir sutinka su kaltinime nustatytomis aplinkybėmis, teismas šio prisipažinimo nepipažįsta atsakomybę lengvinančia aplinkybe, nes duodamas parodymus viso proceso metu kaltinamasis nebuvo nuoširdus, keitė parodymus (dėl pasisavinto svetimo turto apimties ir dydžio), o kaltę pripažino tik deklaratyviai ir esant byloje surinktiems bei jo kaltę pagžindžiantiems įrodymams.

25Skirdamas bausmę kaltinamajam G. B. teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų pavojingumą, kaltinamasis padarė du tyčinius nesunkų ir apysunkį nusikaltimus, į jo atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į kaltinamojo asmenybę – neteistas (t. 2, 48 b.l.), administracine tvarka nebaustas (2 t., 56 l.), psichiatrijos ar narkologinėse įstaigose nesilankė (2 t., 71-77 l.), dirba, todėl įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, teismas mano, jog bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam už kiekvieną nusikaltimą piniginio pobūdžio bausmes – baudas. Nustatydamas baudos dydį, teismas atsižvelgia į tai, jog nenustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių. Paskirtos bausmės bendrintinos vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., taikant dalinį bausmių sudėjimą.

26Kaltinamajam G. B. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti - naikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

27Baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB „Pilsena“ pareiškė civilinį ieškinį bei pateikė patikslintą civilinį ieškinį dėl 15042,67 litų turtinės žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio palūkanų priteisimo nuo priteistinos sumos, skaičiuojant nuo civilinio ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl padarytos nusikalstamos veikos žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d.). Todėl asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį (BPK 109 str.). Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala yra turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) ir negautos pajamos. Byloje nustatyta, jog dėl G. B. nusikalstamų veikų civilinis ieškovas patyrė turtinę žalą. Ieškinys pagrįstas civilinio ieškovo pateiktais duomenimis, liudytojo, paties kaltinamojo parodymais, kita surinkta rašytine bylos medžiaga, todėl tenkintinas visiškai.

28Civilinio ieškovo ieškinys dalyje dėl 5 procentų dydžio palūkanų priteisimo nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo civilinio ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, paliktinas nenagrinėtu. UAB „Pilsena“ pareiškė reikalavimą atlyginti palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo civilinio ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Tuo tarpu BPK 107 str. numato, jog įtariamasis ar kaltinamasis gali bet kuriuo proceso metu savanoriškai atlyginti nukentėjusiajam nusikalstama veika padarytą žalą, tačiau ši įstatymo nuostata numato įtariamojo ar kaltinamojo teisę, o ne prievolę ikiteisminio nagrinėjimo ar teismo proceso metu atlyginti žalą. CK 6.37 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Palūkanos laikomos minimaliais nuostoliais dėl prievolės pažeidimo (CK 6.261 str.), t.y. dėl pareigos atlyginti padarytą žalą nevykdymo nustatytu terminu, jų paskirtis yra skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Prievolė visų pirma turi būti (įstatymu, sutartimi, teismo sprendimu) konstatuota ir skolininkui pareikšta įvykdymui per nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-11 nutartis Nr. 2K-234/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse 2006-06-05 Nr. 3K-3-373/2006, 2007-06-29 Nr. 3K-3-298/2007, suformuluota taisyklė, „kad tam, jog būtų galima taikyti CK 6.210 str., turi būti visos trys sąlygos. Pirma, neįvykdyta prievolė turi būti piniginė. Antra, turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas. Trečia, įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos.“. Teismas, pripažindamas kaltinamąjį G. B. kaltu ir pripažindamas žalos faktą, nustato jos dydį. Prievolė ją atlyginti gali atsirasti tik įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, todėl šis reikalavimas paliktinas nenagrinėtu.

29Taip pat civilinio ieškovo UAB „Pilsena“ atstovas prašo iš kaltinamojo G. B. priteisti patirtų išlaidų advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai baudžiamojoje byloje apmokėti. Iš pateiktų PVM sąskaitos faktūros Nr. 0001400 bei mokėjimo nurodymo Nr. 6009 matyti, kad civilinis ieškovas už pasiruošimą bylos nagrinėjimui, atstovavimą teismo posėdyje teisininkams sumokėjo 302,50 Lt (t.2, b.l. 113,114), iš PVM sąskaitos faktūros Nr. 0000801 bei operacijos išrašo matyti, kad civilinis ieškovas už ieškinio parengimą sumokėjo 1573,00 Lt (t.2, b.l. 115-117). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos pobūdį, civilinio ieškinio, patikslinto civilinio ieškinio surašymą, bei atstovo dalyvavimą teismo posėdžiuose, civilinio ieškovo turėtos išlaidos nėra aiškiai per didelės. Todėl atsižvelgiant į tai, kad G. B. pripažįstamas kaltu padaręs nusikalstamas veikas, yra pagrindas civilinio ieškovo turėtas išlaidas dėl advokato (padėjėjo) atstovavimo civiliniam ieškovui bei dokumentų surašymo pripažinti proceso išlaidomis ir jas priteisti iš G. B. civilinio ieškovo naudai (BPK 104 str. 2 d., 106 str. 2 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 – 305, 307 straipsniais,

Nutarė

31G. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d., ir paskirti jam 20 MGL (2600 litų (753 eurų)) baudą.

32G. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d., ir paskirti jam 30 MGL (3900 litų (1129 eurų)) baudą.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1 d., 4 d., bausmes subendrinti prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir paskirti G. B. galutinę subendrintą bausmę – 40 MGL (5200 litų (1506 eurų)) baudą.

34Teismo paskirta bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per 10 mėnesių nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

35Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

36Priteisti iš G. B. UAB „Pilsena“ naudai 15042,67 litus turtinei žalai atlyginti.

37Priteisti iš G. B. UAB „Pilsena“ naudai 1875,50 litų išlaidų civilinio ieškovo atstovo teisinei pagalbai apmokėti.

38UAB „Pilsena“ ieškinį dalyje dėl 5 procentų palūkanų už priteistą sumą palikti nenagrinėtu.

39Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. apylinkės teismo teisėja A. S., sekretoriaujant A.... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. G. B. pasisavino svetimą turtą:... 4. jis, nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, būdamas UAB „Tagos servisas“, įmonės... 5. - prekes ir įrankius, kurių vertė 10 434,56 Lt (pagal 2011-09-06 UAB... 6. - 8 000 Lt, gautus už parduotas prekes pagal įmonės buhalterijai nepateiktus... 7. - 1071,98 Lt (pagal kasos knygos bei pinigų priėmimo kvitų duomenis),... 8. - 18 Lt, kuriuos įmonės kortele sumokėjo UAB „Lukoil“, tačiau įmonei... 9. - 221, 03 Lt, kuriuos įmonės kortele sumokėjo UAB „Ermitažas“, tačiau... 10. - mobilaus ryšio telefoną „Samsung S5230“, kurio vertė 1 Lt (pagal... 11. Be to, jis apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą:... 12. laikotarpiu nuo 2010-11-11 iki 2011-09-05, būdamas UAB „Tagos servisas“,... 13. Apklaustas teisme kaltinamasis G. B. kaltę dėl jam inkriminuojamų... 14. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu G. B. nurodė, kad jis UAB „Tagos... 15. Kaltinamojo G. B. kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas... 16. Teisme apklaustas liudytojas A. M. davė parodymus, iš kurių seka, jog UAB... 17. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. M. davė iš esmės... 18. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų... 19. Iš 2012-07-12 Vienintelio akcininko sprendimo (T. 1, b.l. 68) bei Lietuvos... 20. 2012-05-22, 2013-05-27 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolais UAB... 21. 2012-05-22, 2013-08-02 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu G. B. pateikė... 22. Taigi surinktų įrodymų visuma leidžia teigti, kad kaltinamasis G. B.... 23. Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė... 24. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 25. Skirdamas bausmę kaltinamajam G. B. teismas atsižvelgia į nusikalstamų... 26. Kaltinamajam G. B. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas... 27. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB „Pilsena“ pareiškė... 28. Civilinio ieškovo ieškinys dalyje dėl 5 procentų dydžio palūkanų... 29. Taip pat civilinio ieškovo UAB „Pilsena“ atstovas prašo iš kaltinamojo... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 – 305, 307 straipsniais,... 31. G. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 32. G. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1 d., 4 d., bausmes subendrinti... 34. Teismo paskirta bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių... 35. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki... 36. Priteisti iš G. B. UAB „Pilsena“ naudai 15042,67 litus turtinei žalai... 37. Priteisti iš G. B. UAB „Pilsena“ naudai 1875,50 litų išlaidų civilinio... 38. UAB „Pilsena“ ieškinį dalyje dėl 5 procentų palūkanų už priteistą... 39. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...