Byla e2A-1161-258/2017
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, atstovavimo išlaidų ir baudos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūratės Varanauskaitės, Andriaus Veriko apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Vadinika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vadinika“ ieškinį atsakovams M. P., S. S. dėl nepagrįsto praturtėjimo, atstovavimo išlaidų ir baudos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas UAB „Vadinika“ ieškiniu prašė priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų P. P., M. P. ir S. S. 2 896,20 Eur avansą, 8688,60 Eur atstovavimo išlaidų, 14 481 Eur baudos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje nurodė, kad tarp pardavėjo J. P. ir ieškovo 2010-10-15 buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl žemės sklypo(-ų) pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, kurios pagrindu pardavėjas įsipareigojo atkūrus nuosavybę į 2,1781 ha žemę Buivydiškių k.v. ieškovui parduoti nuosavybės teise priklausantį sklypą(-us) už 100 000 Lt. Pardavėjui sutarties pasirašymo metu buvo sumokėta 2 896,20 Eur (10 000 Lt). Sutarties pagrindu pardavėjas įsipareigojo suteikti ieškovui notariškai patvirtintą įgaliojimą dėl minėto turto nuosavybės teisių atstatymo, atstovavimo VĮ „Registrų centras“ bei kitose įmonėse ir organizacijose. 2010-10-15 pardavėjas įgaliojo A. Ž. atstovauti jam visose įmonėse, įstaigose bei organizacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo. A. Ž. buvo specialiai ieškovo pasamdytas asmuo atstovauti atkūrimo procese, kuriam ieškovas sumokėjo 30 000 Lt už pardavėjo atstovavimą. Po J. P. mirties 2014-04-08, ieškovas buvo susisiekęs su atsakovais, kurie patvirtino, jog jie kaip J. P. įpėdiniai perima teises ir pareigas pagal 2010-10-15 preliminarią sutartį ir kai tik bus gauti nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai sudarys pirkimo-pardavimo sutartis, o ieškovas sumokės atsakovams likusią sumą. J. P. buvo atkurta nuosavybės teisė į žemės sklypus, esančius ( - ) Zujūnų sen., Vilniaus raj. buvo registruota pagal 2015-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 48S-574-(14.48.3.). 2016-07-15 ieškovui elektroniniu paštu pateiktame atsakyme į jo 2016-05-031 pretenziją atsakovai nurodė, kad pagrindinės žemės sklypų sutarties sudaryti neketina ir atsakovai neturi jokios pareigos ieškovui mokėti reikalaujamų sumų, tačiau papildomai pažymėjo, kad gali pasiūlyti grąžinti pagal sutartį sumokėtą 10 000 Lt sumą. Atsakovai iki šiol negrąžino ir pretenzijoje nurodytos sumos (su kuria sutinka), t.y. 2896,20 Eur (10 000 Lt). Sutarties 5.1. p. pardavėjas ir ieškovas susitarė, jog tuo atveju, jeigu pardavėjas vengs sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, jis privalės grąžinti sumokėtus 10 000 Lt bei 50 000 Lt baudą. Kadangi Atsakovai atsisakė sudaryti pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis iš atsakovų ieškovo naudai priteistina 50 000 Lt baudos.
 3. Atsakovai S. S., P. P., M. P. atsiliepimu į ieškinį su ieškovo pareikštais reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad pagal Preliminarios sutarties 7 p. Sutartis galioja iki 2015 m. gegužės 20 d. ir ji nebuvo pratęsta, todėl nuo 2015-05-20 prievolė sudaryti pagrindinę sutartį atsakovams pasibaigė. Atsakovai Preliminarios sutarties galiojimo metu neatsisakė ir nevengė vykdyti savo prievolės ir sudaryti pagrindinę sutartį. Galutinis nuosavybės teisės į žemės sklypų atkūrimą terminas priklausė nuo valstybės institucijų veiksmų eigos bei nuo skundų, teiktų kitų pretendentų, išnagrinėjimo terminų. Pačioje Preliminarioje sutartyje nurodyta, jog Pirkėjas ir Pardavėjas, įsipareigoja šia žemės sklypo(ų) galutinį pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti atkūrus nuosavybės teises į minėtą turtą, tačiau šiuo atveju buvo numatytas konkretus terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti. Nėra jokios atsakovų kaltės, todėl ieškovas neturi jokio pagrindo reikalauti, o atsakovai neturi jokios pareigos mokėti ieškovui ieškinyje reikalaujamų 30 000 Lt (8 688,60 Eur) atstovavimo išlaidų bei 50 000 Lt (14 481 Eur) baudos. Be to, reikalaujama grąžinti 30 000 Lt (8 688,60 Eur) suma už neva dėl atstovavimo patirtus nuostolius yra visiškai nepagrįsta, nes jokio tokio ar panašaus susitarimo, o juo labiau tokiai sumai pagal Preliminarią sutartį nebuvo. Net ir tuo atveju, jei dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo būtų atsakovų kaltė, ieškovas vis tiek neturėtų jokio pagrindo iš atsakovų reikalauti atlyginti Preliminarios sutarties 5 p. nurodytų baudų, kadangi CK 1.125 str. 5 d. 1 p. yra aiškiai įtvirtintas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 10 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas priteisė ieškovui UAB „Vadinika“ iš atsakovų M. P., P. P., S. S. po 965,40 Eur avanso, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 965,40 Eur sumą nuo 2016-09-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir po 34,36 Eur bylinėjimosi išlaidų. Iš ieškovo UAB „Vadinika“ teismas solidariai priteisė atsakovams S. S. ir P. P. 578,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad nėra ginčo, dėl to, kad notarinė sutartis iki Preliminarios sutarties galiojimo pabaigos (2015-05-20) nebuvo sudaryta. Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Pagal CK 6.192 str. 4 d. numato, jog sutarties pakeitimas ar pildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Nagrinėjamu atveju šalys raštu nesudarė susitarimo dėl preliminariosios sutarties termino pratęsimo. CK 6.183 straipsnio 2 dalyje yra numatyta galimybė šalims nepaisyti sutarties sąlygos, reikalaujančios jos pakeitimus atlikti rašytine forma, tais atvejais, kai iš šalių konkliudentinių veiksmų galima pagristai spręsti, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios. Teismas padarė išvadą, kad šalys atsisakė sutarties sąlygos dėl preliminariosios sutarties galiojimo termino pratęsimo raštu.
 3. Teismas nurodė, kad pagal sutartiniuose teisiniuose santykiuose susiklosčiusią praktiką avansu laikoma pinigų suma, kurią daiktų, darbų ar sutartinių paslaugų pirkėjas sumoka pardavėjui ikisutartinių santykių metu (iki pagrindinės sutarties sudarymo). Jos sumokėjimas rodo tikrus pirkėjo ketinimus sudaryti sutartį ir užtikrina kitai šaliai padarytų nuostolių atlyginimą, jeigu dėl pirkėjo kaltės sutartis nesudaroma (CK 6.163, 6.165 straipsniai). Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad ieškovo veiksmai (nesikreipimas pratęsti sutartį) leidžia daryti išvadą, jog jis pats atsisakė įsigyti žemės sklypus iš atsakovų, o tai lemia šių teisinių santykių padarinius pagal Preliminarios sutarties 5.2 punktą, kuriame numatyta, jog ieškovei atsisakius įsigyti žemės sklypų, sumokėti 10 000 Lt lieka J. P.. Teismas pažymėjo, jog nei ieškovas, nei atsakovai neįrodė vieni kitų kaltės dėl notarinės sutarties nesudarymo, todėl nesant šalių veiksmuose kaltės, šalys turi būti grąžintos į tokią padėtį, kurioje buvo prieš sudarant preliminariąją sutartį. Teismas sprendė, kad ieškovui turi būti grąžinta 2 896,20 Eur (10 000,00 Lt) dydžio avanso suma.
 4. Teismas konstatavo, kad pats ieškovas neįrodinėjo, kad dėl ieškovų kaltės nebuvo įregistruota žemės nuosavybė iki sutarties galiojimo pasibaigimo. Tai reiškia, kad nėra ginčo dėl atsakovų kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo iki 2015-05-21. Pasibaigus preliminarioje sutartyje numatytam terminui sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas, kaip sutarties šalis turėjo pareigą kreiptis į kitą sutarties šalį arba jos atstovą dėl sutarties pratęsimo. Po šio termino pabaigos ieškovas nesikreipė į mirusios J. P. įpėdinius, o jo teiginys, kad žodžiu atsakovai sutiko, kad sutartis ir toliau galioja neįrodyti (CPK 185 str.). Šioje situacijoje didesnio apdairumo kriterijai ir rizika kyla ieškovui, kaip subjektui, kuris užsiima tokia verslo praktika, kuri susijusi su žemės pirkimu-pardavimu ir su tuo susijusiomis sutartimis. Nepratęsus šio termino, atsakovai nebeturėjo pareigos ją sudaryti arba pratęsti nuo to momento, kai sutartis nustojo galioti formaliai.
 5. Teismas nurodė, kad pagal CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Preliminari sutartis pasibaigė 2015-05-20, o ieškinys teismui pareikštas tik 2016-08-31, todėl nurodytas terminas yra akivaizdžiai praleistas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 14 481 Eur (50 000 Lt) baudos priteisimo atmestinas.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliantas (ieškovas) UAB „Vadinika“ prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo UAB „Vadmika“ reikalavimai dėl 8 688,60 Eur atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese, 14 481 Eur baudos bei netinkamai išspręstas atsakovų bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo klausimas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - priteisti iš atsakovų M. P., P. P. ir S. S. lygiomis dalimis 8688,60 Eur atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese, 14 481 Eur baudos bei atmesti atsakovų reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisimo. Bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, apklausti teismo posėdyje A. Ž.. Apeliacinį skundą grindžia argumentais:

4Dėl baudos

59.1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimus dėl baudos priteisimo, netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus bei tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, pažeidė teisingumo ir sąžiningumo principus bei neatsižvelgė į atsakovų nesąžiningą elgesį tiek ikisutartiniuose santykiuose, tiek sprendžiant kilusį ginčą. Nepagrįstai nurodė, kad ieškovas neįrodinėja atsakovų kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, nevertino kiekvieno atsakovo atskirai atsakomybės dėl netinkamo sutarties vykdymo.

69.2. Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dalyvaujant vienam iš atsakovų -M. P.. Per visą sutarties galiojimo laikotarpį tiek pardavėjai, tiek jam buvo teikiama informacija apie atkūrimo proceso eigą bei stadiją. Net jeigu galima būtų svarstyti, jog P. P. ir S. S. galėjo nežinoti apie preliminarią pirkimo pardavimo sutartį nuo jos sudarymo momento, tai M. P. visos sutarties sąlygos buvo išaiškintos ir žinomos, tą patvirtina jo parašas preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje. Tai reiškia, jog jis, neatvykdamas pas ieškovą pasirašyti naujo įgaliojimo puikiai suvokė savo veiksmus, t.y. jog kaip J. P. įpėdinis pažeidžia preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 6 punktą, tačiau tokiais veiksmais siekė išvengti pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tempdamas laiką iki preliminarios sutarties pabaigos ir žodžiu tikindamas, jog sutartis yra aktuali, galiojanti ir bus sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis, nes įpėdiniai yra suinteresuoti parduoti.

79.3. Visą laikotarpį iki atsakymo į ieškovo pretenziją gavimo, ieškovas buvo tikras, jog preliminari pirkimo-pardavimo sutartis yra pratęsta ir šalys sudarys pagrindines pirkimo- pardavimo sutartis. Taigi vadovaujantis CK 1.127 straipsnio 1 dalimi, ieškovas apie savo teisių pažeidimą sužinojo nuo atsakymo į pretenziją gavimo dienos, t.y. nuo 2016 m. liepos 15 d, nuo kurios ir skaičiuotinas ieškinio senaties terminas, o tai reiškia jog ieškinio senaties terminas ieškovo reikalavimui dėl baudos priteisimo nėra praleistas.

8Dėl atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese

99.4. Pavedimo santykiai buvo susiklostę tarp ieškovo ir pardavėjos J. P., kuri sutiko, kad ieškovo pasirinktas asmuo ją atstovautų nuosavybės atkūrimo procese, pasirašydama sutartį su ieškovu (Sutarties 6 p.) bei pasirašydama notariškai patvirtintą įgaliojimą A. Ž.. A. Ž., siekdamas tinkamai vykdyti savo pareigas pagal Paslaugų teikimo sutartį bei turėdamas pardavėjos J. P. įgaliojimą, susipažino su nuosavybės teisių atkūrimo byla, išsiaiškino iš kokių žemės sklypų pardavėja gali rinktis, apžiūrėjo kiekvieną iš jų natūra (šių sklypų buvo apie 20), išsiaiškino kiekvieno iš jų rinkos vertę. Jau turėdamas visapusišką informaciją dalyvavo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės 2013 m, gegužės 9 d. susirinkime, pardavėjo vardu įvykdė pareigą pasirinkti žemės sklypus bei atliko visus kitus būtinus veiksmus, reikalingus siekiant atkurti nuosavybės teisę į 2,1781 ha žemę. Pardavėjai (ir jos įpėdiniams) nereikėjo visiškai rūpintis nuosavybės atkūrimo procesu. Už juos visi veiksmai buvo atkilti. Pasirinkti geriausi įmanomi siūlomų žemės sklypų variantai, toje pačioje vietovėje, patraukliausi komerciniu požiūriu, kas kelis kartus padidino atkuriamos nuosavybės vertę. Be to, nors pardavėja turėjo teisę atkurti nuosavybę į 2,1781 ha plotą, ieškovui pavyko atkurti nuosavybės teisę į didesnį žemės plotą, t.y. 2,361 ha, kas taip pat padidino atsakovams atitekusio turto vertę.

109.5. J. P. mirus, jos įpėdiniai nesuteikė įgaliojimo toliau atstovauti nuosavybės atkūrimo procese, todėl atstovavimo santykiai tęsėsi iki J. P. mirties. Procesiniuose dokumentuose buvo išsamiai paaiškinta, kokie veiksmai buvo atliekami nuosavybės teisių atkūrimo procese atstovaujant pardavėją ir pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys pavedimo sutarties vykdymą. Teismas turėdamas pareigą išsamiai ištirti visus byloje esančius įrodymus ir teisingai išnagrinėti bylą, kilus neaiškumui dėl atstovavimo metu atliktų veiksmų ir išlaidų, turėjo apklausti A. Ž., siekdamas teisingai išspręsti ginčą, tačiau šių veiksmų nepadarė.

119.6. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 6 punktas, kuriame nurodyta, jog pardavėjas J. P. įsipareigoja suteikti pirkėjui UAB „Vadinika“ (arba Pirkėjo nurodytam asmeniui) notariškai patvirtintą įgaliojimą, dėl minėto turto nuosavybės teisių atstatymo, atstovavimo VĮ „Registrų centras“ bei kitose įmonėse ir organizacijose ir t.t. Šiuo atveju vadovaujantis pavedimo sutarties nuostatomis įgaliojimas buvo suteiktas A. Ž., kas neprieštaravo pavedimo sutarties turiniui bei abiejų šalių sutarties šalių, t.y. J. P. ir UAB „Vadinika“ valiai. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių įstatyme įtvirtintą atlygintinumo prezumpciją, laikytina, jog tarp ieškovo ir pardavėjos J. P. susiklostė atlygintiniai pavedimo teisiniai santykiai, kurių dydis nustatytinas atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismui pateiktus įrodymus, apie A. Ž. sumokėtas sumas už J. P. atstovavimą nuosavybės teisių atkūrimo procese bei vadovaujantis CK 6.758 straipsnio 3 dalimi. Atsakovams nepagrįstai vengiant sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį 30 000 Lt nuostolių suma gali būti taip pat ieškovui priteista kaip jo tiesioginiai nuostoliai vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

139.7. Atsakovų atstovas advokatas J. V. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (t.y. iki 2016 m. spalio 17 d. vykusio teismo posėdžio pabaigos, kuriame byla buvo išnagrinėta iš esmės) nepateikė teismui atsakovų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų pateikimo teismui tvarką bei nepagrįstai ir neteisėtai sprendė atsakovų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria priteista iš ieškovo solidariai atsakovams S. S. ir P. P. 578,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, naikintina, atmetant atsakovų reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų.

1410. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai prašo atmesti apelianto apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą nepakeistą, bylą nagrinėti rašytine proceso tvarka, atmesti apelianto prašymą apklausti A. Ž., priteisti atsakovų patirtas apeliacinės instancijos teisme bylinėjimosi išlaidas iš apelianto.

15Dėl baudos

1610.1. Apeliantas nepateikia ir jokio rašytinio dokumento ir net nenurodo konkrečios datos, kada susisiekė su atsakovu M. P. ar atsakovais dėl preliminarios sutarties pratęsimo ar dėl naujo įgaliojimo suteikimo, ar dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo. Apelianto argumentai nėra pagrįsti jokiais kitais įrodymais, išskyrus jo paties paaiškinimais procesiniuose dokumentuose, todėl negalime nei patvirtinti, nei paneigti apelianto argumentus dėl susisiekimo su atsakovu M. P. bei kitais atsakovais. Atsakovas M. P. negalėjo būti atsakovės S. S. ar atsakovo P. P. atstovas, nes neturėjo jokio įgaliojimo, atstovauti kitus atsakovus dėl preliminarios sutarties pratęsimo ar dėl naujo įgaliojimo suteikimo, ar dėl pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo.

1710.2. Preliminarią sutartį sudarė su J. P., vėliau šiai mirus, atsakovai, kaip J. P. turto paveldėtojai, privalo atsakyti ir už velionės įsipareigojimus. Tačiau išreikšta valia sudaryti preliminarią pirkimo - pardavimo sutartį buvo J. P., ne atsakovų valia, todėl ir negali būti laikomas atsakovų nesąžiningumas ir noras gauti nemokamas „paslaugas“ apelianto sąskaita. Tuo tarpu suėjus preliminariosios sutarties terminui atsakovai neprivalo pateikti jokių motyvų apeliantai dėl ko nenori sudaryti su apelianto pirkimo - pardavimo sutartį, nes teisiniai santykiai su apeliantu yra pasibaigę ir nebėra jokių prisiimtų pareigų vienas kito atžvilgių ar turimų teisių vienos kito atžvilgiu.

1810.3. Preliminariosios sutarties 7 punktas aiškiai numato sutarties pasibaigimo terminą, pati sutartis pasirašyta apelianto, todėl negalėjo šios sutarties sąlygos nežinoti ir dėl jos nenumatyti sutarties pasibaigimo padarinių. Apeliantas puikiai žinodamas J. P. nuosavybės teisių atstatymo eigą ir net pats procesiniuose dokumentuose nurodė, jog tai užtruko dėl valstybės institucijų ir kitų nuosavybės teisių atkuriančių asmenų veiksmų, nepateikė jokių įrodymų ar net faktinių aplinkybių, kad buvo pateikęs J. P. pasiūlymą pratęsti preliminarią sutartį atsižvelgdamas į tokias faktines aplinkybes (jeigu tokios jos buvo išvis).

1910.4. Apeliantas nesiėmė bent elementarių veiksmų, siekiant sudaryti pagrindinę sutartį su atsakovais ar bent pratęsti preliminariosios sutarties galiojimą, nors aiškiai numatė jos pasibaigimo padarinius ir galimybę sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį. Todėl, pagal CK 6.206 str. apeliantas negali remtis atsakovų neveikimu, kai pats iš esmės nevykdo preliminarios sutarties.

2010.5. Pirmos instancijos teismas tinkamai nustatė, jog preliminarioji sutartis baigiasi 2015 m. gegužės 20 d. ir nuo 2015 m. gegužės 21 d. skaičiuojama senatis pagal LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p., kuriuo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Todėl, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė, jog nėra jokių aplinkybių ar juridinio pagrindo priteisti baudą iš atsakovų bei suėjusi senatis dėl baudos priteisimo.

21Dėl atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese

2210.6. Pagal šios civilinės bylos faktines aplinkybes J. P. suteiktas įgaliojimas A. Ž., kuriame nėra užsimenama, kad A. Ž. yra profesinę ar verslo veiklą vykdantis asmuo. Nėra net nurodyto A. Ž. individualios veiklos pažymėjimo numeris ar bet koks žymuo leidžiantis objektyviai numatyti, jog A. Ž. yra profesinę ar verslo veiklą vykdantis asmuo. Todėl, visiškai pagrįstas pirmosios instancijos teismo vertinimas, jog J. P. pavedimas A. Ž. yra sudarytas kaip tarp fizinių asmenų, todėl yra neatlygintinas.

2310.7. Apeliantas 30 000 litų atlyginimo išlaidas vienu atveju pateikia kaip A. Ž. patirtas išlaidas, kitu atveju kaip apelianto patirtos išlaidos sumokant A. Ž. 30 000 litų atlyginimą už atstovavimą. Neaišku ir šioje 30 000 litų sumoje, kokia dalis yra A. Ž. atlyginimas už atstovavimą ir kuri dalis A. Ž. patirtų išlaidų už atstovavimą kompensavimas.

2410.8. Šalys sudariusios pavedimo sutartį dėl atstovavimo, kuria sutaria tarpusavio įsipareigojimų, atlyginimo, išlaidų kompensavimo ir atstovavimo apimties klausimus, o šios sutarties pagrindu suteikiamas įgaliojimas, santykiams su trečiaisiais asmenimis, siekiant įvykdyti pavedimo sutartyje numatytas funkcijas.

2510.9. Preliminarioji sutartis negali būti vertinama kaip mišri sutartis apimanti ir pavedimo vidinius teisinius santykius, nes šios sutarties pasibaigimo terminas yra 2015 m. gegužės 20 d., o J. P. suteiktas įgaliojimas A. Ž. baigiasi 2015 m. spalio 15 d. Todėl, tokiu apelianto vertinimu dėl preliminariosios sutarties nebūtų galimas J. P. notarinio įgaliojimo suteikimas A. Ž.. Notaras esant CK 2.145 str. 3 d. pagrindui, nebūtų sutikęs tvirtinti tokį J. P. įgaliojimą, todėl preliminarioji sutartis nėra ir negali būti vidinė pavedimo sutartimi.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

2710.10. Atsakovų atstovas, advokatas J. V. yra pateikęs prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų 2016 m. spalio 17 d., t. y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

 1. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321, 322 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti A. Ž. netenkinamas.
 3. Byloje ginčas tarp šalių kilo dėl baudos sumokėjimo ir nuostolių atlyginimo, reikalavimai kildinami iš preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo.
 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad J. P. (Pardavėjas) ir ieškovas UAB „Vadinika“ (Pirkėjas) 2010-10-15 sudarė preliminarią sutartį dėl žemės sklypo(ų) pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, kurios pagrindu J. P. įsipareigojo atkūrus nuosavybę į 2,1781 ha žemę Buivydiškių k. išvados Nr. 231 nepriklausomai nuo kainų pokyčio ieškovui parduoti nuosavybės teise priklausantį sklypą(-us) už 28 962,00 Eur (100 000 Lt), pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau nei per 15 darbo dienų po disponavimo žemės sklypais teisės įgijimo. Preliminarios sutarties 7 punkte buvo numatyta, kad sutartis galioja iki 2015-05-20. Pagrindinė turto pirkimo–pardavimo sutartis tarp šalių nesudaryta. J. P. mirė 2014-04-08. Jos vardu buvo atkurta nuosavybės teisė į žemės sklypus unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - )., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., įregistruota pagal 2015-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 48S-574-(14.48.3.). Savo vardu Nekilnojamojo turto registre šiuos žemės sklypus atsakovai P. P., S. S. ir M. P. užregistravo po 1/3 dalį pagal 2015-11-17 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. 10149.

29Dėl baudos

 1. Preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Vienas esminių preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis (CK 6.165 straipsnio 3 dalis). Vadovaujantis CK 6.165 straipsnio 4 dalimi, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai).
 2. Lietuvos Aukščiausiame Teisme 2016 m. birželio 17 d. buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 3K-3-319-248/2016, kurios aplinkybės yra panašios į šios bylos. Kasacinio Teismo nagrinėtoje byloje šalys 2007 m. spalio 3 d. preliminariosios sutarties pagrindu ketinamo parduoti daikto savininkė įsipareigojo iki 2012 m. spalio 3 d. parduoti būsimam pirkėjui 12,74 ha žemės sklypą Vilniaus rajone, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės; būsimasis pirkėjas įsipareigojo iki nurodyto termino nupirkti šį sklypą. 2011 m. spalio 26 d. mirė preliminariosios sutarties šalis (pardavėja); Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi atsakovui atnaujintas terminas priimti palikimą; 2013 m. gruodžio 19 d. atsakovui išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Kasacinio Teismo nagrinėtoje byloje kaip ir šioje byloje dar nepasibaigus terminui pagrindinei sutarčiai sudaryti mirė sutarties šalis ir iki preliminariojoje sutartyje nustatyto termino pabaigos nebuvo aiškus jos turto paveldėtojas. Kasacinio Teismo kolegija, vertindama šias aplinkybes, konstatavo, kad pirkėjui nebuvo objektyvios galimybės nei sudaryti pagrindinę sutartį, nei šalių sutarimu spręsti dėl termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pratęsimo. Tik po to, kai teismo nutartimi atsakovui buvo atnaujintas terminas palikimui priimti ir išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, atsirado galimybė kreiptis į preliminariosios sutarties šalies teisių perėmėją dėl pagrindinės sutarties sudarymo. Kasacinio Teismo teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, sprendė, kad šalių sulygto termino pagrindinei sutarčiai sudaryti trukmės neturi lemti šioje byloje nustatytos objektyvios, nuo sutarties šalių valios nepriklausančios priežastys. Priešingu atveju būtų nepagrįstai apribota sutarties šalies teisė sudaryti pagrindinę sutartį ir pažeistas teisėtų lūkesčių principas. Kasacinio Teismo kolegija nurodė, jog esant tokiai kaip nagrinėjamoje byloje situacijai, būtų teisinga, sąžininga ir protinga (CK 1.5 straipsnis) pripažinti, kad kasatorius (pirkėjas) turėjo teisę kreiptis į atsakovą (pardavėją) dėl pagrindinės sutarties sudarymo per tokį terminą nuo paveldėjimo teisės liudijimo šiam išdavimo, koks buvo likęs nuo preliminariosios sutarties šalies mirties iki termino pabaigos.
 3. Nagrinėjamu atveju preliminarioje sutartyje nurodytas terminas pagrindiniai sutarčiai sudaryti - 2015-05-20. Byloje nustatyta, kad preliminariosios sutarties šalis – pardavėja J. P. - mirė 2014-04-08, o J. P. palikimas buvo priimtas tik 2015-11-17. Taigi vadovaujantis aukščiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, spręstina, jog ir šioje byloje penkerių metų terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, pradėtas skaičiuoti nuo preliminariosios sutarties sudarymo, buvo sustabdytas dėl objektyvių priežasčių (mirus preliminariosios sutarties šaliai ir nepaaiškėjus jos teisių perėmėjams) ir tęsėsi išnykus priežastims, dėl kurių jis buvo sustabdytas, t. y. po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Šiuo atveju nuo J. P. mirties (2014-04-08) iki preliminarios sutarties termino pabaigos buvo likę 1 metai ir 11 dienų, todėl preliminarios sutarties terminas pratęsiamas būtent šiam laikotarpiui, t.y. 1 metams ir 11 dienų, skaičiuojant terminą nuo paveldėjimo liudijimo išdavimo dienos (2015-11-17). Tuomet preliminariojoje sutartyje įtvirtintas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti pratęsiamas iki 2016-11-28. Bylos duomenimis, apeliantas į atsakovus su pretenzija dėl pagrindinės sutarties sudarymo kreipėsi 2016-05-31, vadinasi, terminas kreiptis į atsakovus dėl pagrindinės sutarties sudarymo nebuvo praleistas.
 4. CK 6.165 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti; gali būti atlyginami tik tie nuostoliai, kurie pagal tų nuostolių, taip pat civilinės atsakomybės prigimtį yra prievolę pažeidusio asmens veiksmų ar neveikimo padarinys, t. y. kurių atsiradimo konkrečiu atveju pakankama priežastis buvo būtent šio asmens elgesys. Taigi turi būti nustatyti kaltė bei priežastinis ryšys tarp asmens veiksmų ir tokių veiksmų padarinių. Be to, minėta, turi būti įvertinami ir nuostolius patiriančio asmens veiksmai, t. y. ar jis buvo pakankamai atidus, rūpestingas, ar galėjo numatyti galimas pasekmes, jei nebūtų sudaryta pagrindinė sutartis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą civilinėje byloje 3K-P-382/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2007).
 5. Nagrinėjamos bylos atveju šalių sudarytos preliminariosios sutarties 5.1 punkte šalys nustatė, jog pardavėjui vengiant vykdyti arba tinkamai nevykdant šios sutarties sąlygų bei įsipareigojimų, taip pat esant kitai kaltai veikai – veikimui ar neveikimui (Pardavėjas įsipareigoja nesudaryti jokių sutarčių ir neprisiimti jokių įsipareigojimų dėl minėto turto su trečiaisiais asmenimis, taip pat siūlyti kainų, duoti pasiūlymų, kurie gali baigtis sutarties sudarymu ar įsipareigojimų atsiradimu, neatsisakyti teisės į minėtą turtą, ar kitaip trukdyti šios sutarties vykdymui), dėl ko Pirkėjui apsunkinamos jo teisės ir pareigos, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus 10 000 litų bei atlygina dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius bei sumoka 50 000 litų baudą. Šio punkto pagrindu apeliantas prašo priteisti 14 481 Eur (50 000 Lt) baudą. Atsakovai, atsakydami į apelianto 2016-05-31, pretenziją nurodė, jog sudaryti pagrindinės žemės sklypų sutarties su apeliantu neketina dėl preliminarioje sutartyje pasibaigusio pagrindinei sutarčiai sudaryti termino, kuris nebuvo pratęstas. Pirmos instancijos teismas su šiuo argumentu sutiko, tačiau neatsižvelgė į tai, kad apeliantui iki 2015-05-20 nebuvo galimybės inicijuoti preliminarioje sutartyje įtvirtinto termino pratęsimo dėl to, kad nuo 2014-04-08 iki preliminarios sutarties termino pabaigos jam nebuvo žinomi mirusios J. P. paveldėtojai. Be to, negalima sutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad nėra atsakovų kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Byloje pateikti duomenys tvirtina, kad apelianto atstovas dalyvavo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės susirinkime 2013-05-09 su kitais pretendentais, parinko žemes, į kurias buvo nuosavybės teisė atkurta 2015-07-24. Taigi visi sutartimi įsipareigojimai apelianto buvo įvykdyti. Šiuo atveju taip pat svarbi aplinkybė yra ta, kad preliminariąją sutartį pasirašė ne tik pardavėja J. P., bet ir vienas iš šioje byloje esančių atsakovų bei po J. P. tapęs jos paveldėtoju M. P.. Šiam atsakovui buvo žinomos visos preliminariosios sutarties sąlygos ir kaip nurodo apeliantas jis nuolat buvo informuojamas apie nuosavybės į žemės sklypų eigą. Šis atsakovas nereiškė jokių pretenzijų apeliantui dėl netinkamai vykdomos sutarties ir pan., pats suėjus preliminarioje sutartyje įtvirtintam terminui (2015-05-20) nesikreipė į apeliantą dėl sutarties pratęsimo, nors būtent jam geriausiai buvo žinoma apie susiklosčiusią padėtį bei galimybes vykdyti toliau sutartį po J. P. mirties. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog terminas į žemės sklypų atkūrimą priklausė ne nuo apelianto, o nuo valstybinių institucijų, atsakingų už šią veiklą veiksmų, bei įstatymų nustatytų terminų. Dėl to, spręstina, kad atsakovai nepagrįstai atsisakė pasirašyti pagrindinę žemės sklypų sutartį, motyvuodami vien formaliu pagrindu, kad preliminariojoje sutartyje yra praleistas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, neatsižvelgdami į aplinkybes sutrukdžiusias apeliantui laiku kreiptis į atsakovus dėl pagrindinės sutarties sudarymo ar preliminarioje sutartyje įtvirtinto termino pratęsimo.
 6. Remiantis išdėstytu, ir įvertinus aplinkybę, kad preliminarioje sutartyje nustatytas 5 metų terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, buvo sustabdytas dėl objektyvių priežasčių (mirus preliminariosios sutarties šaliai ir nepaaiškėjus jos teisių perėmėjams) ir tęsėsi išnykus priežastims, dėl kurių jis buvo sustabdytas, t. y. po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, o apeliantas su pretenzija laiku kreipėsi į J. P. teisių perėmėjus (atsakovus) dėl pagrindinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, nepraleidęs preliminariojoje sutartyje nustatyto termino, nėra pagrindo daryti išvadą, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis šiuo atveju nebuvo sudaryta dėl apelianto kaltės. Taigi apeliantas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovai savo pareigų, kylančių iš preliminariosios sutartimi prisiimtų įsipareigojimų parduoti turtą nevykdė. Dėl to atsakovams kyla 5.1 punkte su sutarties nevykdymu susijusios pasekmės.
 7. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Teismas taikydamas senaties terminas, jį skaičiavo nuo 2015-05-20 preliminarios sutarties sudarymo. Konstatavus, kad preliminarios sutarties terminas baigėsi 2016-11-28, spręstina, kad ieškinio senaties terminas dėl baudos priteisimo nėra praleistas.
 8. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, dėl to netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012; kt.). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016, ir joje nurodytą praktiką).
 9. Minėta, kad preliminarioje sutartyje šalys numatė 14 481 Eur (50 000 Lt) baudą tuo atveju, jeigu pagrindinė žemės sklypų sutartis nebus sudaryta dėl pardavėjų kaltės. Pažymėtina, jog tokio dydžio netesybos sudaro pusė sumos, kuria pardavėja J. P. buvo įsipareigojusi parduoti žemės sklypus. Nors vienam iš atsakovui M. P. buvo žinomos preliminarios sutarties nuostatos, tačiau kiti atsakovai tiesiogiai sudarant preliminariąją sutartį nedalyvavo ir apie jos sąlygas nežinojo, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, spręstina, jog šiuo atveju tikslinga apelianto naudai priteistinas netesybas sumažinti iki 9000 Eur, t.y. po 3000 Eur netesybų iš kiekvieno atsakovo.

30Dėl atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese

 1. Apeliantas taip pat nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria nebuvo tenkintas reikalavimas priteisti 8688,60 Eur atstovavimo išlaidų pagal preliminariąją sutartį. Apeliantas šias išlaidas laiko tiesioginiais nuostoliais, susidariusiais dėl preliminarios sutarties nevykdymo.
 2. Pagal preliminariosios sutarties 5.1 punktą pardavėjas įsipareigojo atlyginti pirkėjo patirtus nuostolius dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo patirtas išlaidas taip pat ir negautas pajamas. Pagal preliminariosios sutarties 6 punktą pardavėjas įsipareigoja suteikti pirkėjui (ar pirkėjo nurodytam asmeniui) notariškai patvirtintą įgaliojimą, dėl minėto turto nuosavybės teisių atstatymo, atstovavimo Valstybės įmonėje Registrų centre bei kitose įmonėse ir organizacijose ir t.t. 2010-10-15 J. P. įgaliojimą notariškai patvirtintą įgaliojimą 5 metų laikotarpiui suteikė A. Ž.. Byloje pateikta 2010-10-15 pavedimo sutartis sudaryta tarp apelianto ir A. Ž., kuria A. Ž. įsipareigojo apeliantui atlikti darbus dėl nuosavybės teisės atkūrimo į 2,178 ha žemės sklypą, atstovauti J. P. visose įmonėse, įstaigose, organizacijose dėl nuosavybės teisės atkūrimo, tai yra: dalyvauti pretendentų susirinkime, savo nuožiūra išsirinkti sklypą atlikti kitus darbus susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu. Visi šie įsipareigojimai turėjo būti atlikti per 5 metų terminą (sutarties 2 punktas). Šalys 3 punkte sutarė, jog A. Ž. už tai bus sumokėtas 40 000 Lt atlygis. Apelianto pateiktas kasos išlaidų orderis (b.l. 41) ir išrašas iš kasos knygos už laikotarpį nuo 2013-10-01 iki 2013-10-31 (b.l. 42) tvirtina, kad 30 000 Lt suma A. Ž. už paslaugas 2010-10-15 Paslaugų sutarties Nr. 2010-10/15 sutarties pagrindu buvo sumokėta. Tarp apelianto ir J. P. preliminarioji sutartis buvo sudaryta tuo tikslu, kad atkūrus nuosavybės teisę į žemės sklypus, šie sklypai atitektų apeliantui pagal pirkimo –pardavimo sutartį. Iš Paslaugų sutarties turinio, matyti, kad apelianto sutarties sudarymo tikslas buvo A. Ž. žinios dalyvaujant žemės atkūrimo procese, parenkant kuo geresnius bei tinkamesnius žemės sklypus apeliantui. Neabejotina, jog apeliantas turėjo pagrįstų lūkesčių, kad pasirašius pagrindinę žemės sklypų sutartį apelianto atrinkti žemės sklypai atiteks būtent jam. Todėl atsakovams atsisakius pasirašyti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, A. Ž. sumokėti 8688,60 Eur (30 000 Lt) yra apelianto nuostoliai, kuriuos jis patyrė atsakovams nevykdant preliminariosios sutarties nuostatų. Pirmos instancijos teismas nors ir pripažino, kad visus žemės atkūrimo procesui reikalingus darbus atliko A. Ž., tačiau nepagrįstai A. Ž. sumokėtos sumos nelaikė apelianto nuostoliais.
 3. CK 6.165 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas imperatyvas atlyginti kitai šaliai nuostolius, kurie padaromi įsipareigojimo sudaryti pagrindinę sutartį neįvykdymu. Tai reiškia, kad konstitucinio nuostolių atlyginimo principo turi būti laikomasi ir tokio pobūdžio ikisutartiniuose santykiuose.
 4. Preliminariosios sutarties šalys gali susitarti dėl netesybų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N., A. N., bylos Nr. 3K-P-382/2006). Tokiu atveju svarbu nustatyti netesybų, sutartų preliminariojoje sutartyje, ir nuostolių atlyginimo santykį.
 5. Pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos (bauda) įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismas priteisiamas sumas nustato tokia tvarka: į priteistiną nuostolių sumą įskaito ją atitinkančią sutartinių netesybų sumą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis); sprendžia klausimą dėl likusių sutartinių netesybų dydžio mažinimo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) ir nustato galutinę priteisiamą netesybų sumą. CK 6.73 straipsnio 1 dalyje, 6.258 straipsnyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-28 civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2009).
 6. Nagrinėjamu atveju pripažinus, kad teisingas ir optimalus netesybų dydis yra 9 000 Eur, o apelianto 8688,60 Eur nuostolių suma yra pagrįsta ir įrodyta, netesybos į nuostolius įskaitomos ir apelianto naudai priteisiama iš atsakovų 9 000 Eur, t.y. po 3000 Eur iš kiekvieno. Atsižvelgiant į tai, pirmos instancijos teismo sprendimas keistinas, ieškovo naudai kartu su priteistina avanso suma priteisiama iš kiekvieno atsakovo ir po 3 000 Eur netesybų.

31Dėl atsakovų pateikimo/nepateikimo bylinėjimosi išlaidų pagrindžiančių dokumentų pirmos instancijos teisme

 1. Apelianto teigimu, atsakovų atstovas advokatas J. V. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (t.y. iki 2016 m. spalio 17 d. vykusio teismo posėdžio pabaigos, kuriame byla buvo išnagrinėta iš esmės) nepateikė teismui atsakovų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų pateikimo teismui tvarką bei nepagrįstai ir neteisėtai sprendė atsakovų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. Atsakovų teigimu, jų išlaidos buvo pateiktos laiku, t.y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.
 2. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad byla iš esmės Vilniaus rajono apylinkės teismo posėdyje buvo išnagrinėta 2016-10-17 11 val. 14 min., atsakovų atstovas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus pateikė per elektroninių paslaugų posistemę (EPP) 2016-10-17 (elektroniniu parašu pasirašyta 2017-10-17 18:33:52). Pagal CPK 98 straipsnį, išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į pateiktų bylinėjimosi išlaidų dokumentų laiką LITEKO sistemoje, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė patirtų bylinėjimosi išlaidų patvirtinančių įrodymų, o juos pateikė po bylos iš esmės pabaigos. Taigi, bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai iš atsakovų buvo priteistos nepagrįstai.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos patirtos pirmosios instancijos teisme. CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Apeliantas pirmos instancijos teisme turėjo 937 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus 45,64 proc. apeliantui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 427,65 Eur (937 Eur x 45,64 proc.) bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme, t.y. po 142,55 Eur. Atsakovams jų išlaidos nekompensuojamos, jiems laiku nepateikus bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pirmos instancijos teisme.
 2. Apeliacinės instancijos teisme ieškovo apeliacinis skundas tenkintas 38,84 proc. Byloje pateikti šalių įrodymai tvirtina, jog ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 450 Eur, o atsakovai patyrė 435,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atitinkamai ieškovui kompensuojama 174,78 Eur (450 Eur x 38,84 proc.) jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovo atmestų reikalavimų dalis sudaro 61,16 proc., todėl atsakovams priteisiama 266,41 Eur bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.
 3. Siekiant supaprastinti nutarties vykdymą, pritaikytinas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas ir galutinai nustatytina, kad iš ieškovo atsakovų naudai priteisiama 91,63 Eur (266,41 Eur – 174,78 Eur) bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 30,54 Eur.
 4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą pakeisti rezoliucinę dalį išdėstant taip:

34„ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) iš atsakovo M. P. (a. k. ( - ) 965,40 Eur avanso, 3 000 Eur netesybų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3965,40 Eur sumą nuo 2016-09-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 142,55 Eur bylinėjimosi išlaidų.

36Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) iš atsakovo P. P. (a. k. ( - ) 965,40 Eur avanso, 3000 Eur netesybų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3965,40 Eur sumą nuo 2016-09-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 142,55 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) iš atsakovės S. S. (a. k. ( - ) 965,40 Eur avanso, 3000 Eur netesybų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3965,40 Eur sumą nuo 2016-09-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 142,55 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

39Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-09-05 nutartimi byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis nuspręsta padaryti – įrašus viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovams M. P., gim. 1969-11-18, P. P., gim. 1964-07-19, S. S., gim. 1966-04-28, nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., kurių: 1) unikalus Nr. ( - ); 2) unikalus Nr. ( - ); 3) unikalus Nr. ( - ).“

40Priteisti iš ieškovo UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) lygiomis dalimis atsakovų S. S. (a. k. ( - ) M. P. (a. k. ( - ) ir P. P. (a. k. ( - ) naudai 91,63 Eur (po 30,54 Eur) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas UAB... 4. Dėl baudos... 5. 9.1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimus... 6. 9.2. Preliminari pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dalyvaujant vienam... 7. 9.3. Visą laikotarpį iki atsakymo į ieškovo pretenziją gavimo, ieškovas... 8. Dėl atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese... 9. 9.4. Pavedimo santykiai buvo susiklostę tarp ieškovo ir pardavėjos 10. 9.5. J. P. mirus, jos įpėdiniai nesuteikė įgaliojimo... 11. 9.6. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja preliminarios... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 13. 9.7. Atsakovų atstovas advokatas J. V. iki bylos... 14. 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovai prašo atmesti apelianto... 15. Dėl baudos... 16. 10.1. Apeliantas nepateikia ir jokio rašytinio dokumento ir net nenurodo... 17. 10.2. Preliminarią sutartį sudarė su J. P., vėliau... 18. 10.3. Preliminariosios sutarties 7 punktas aiškiai numato sutarties... 19. 10.4. Apeliantas nesiėmė bent elementarių veiksmų, siekiant sudaryti... 20. 10.5. Pirmos instancijos teismas tinkamai nustatė, jog preliminarioji sutartis... 21. Dėl atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese... 22. 10.6. Pagal šios civilinės bylos faktines aplinkybes J.... 23. 10.7. Apeliantas 30 000 litų atlyginimo išlaidas vienu atveju pateikia kaip... 24. 10.8. Šalys sudariusios pavedimo sutartį dėl atstovavimo, kuria sutaria... 25. 10.9. Preliminarioji sutartis negali būti vertinama kaip mišri sutartis... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. 10.10. Atsakovų atstovas, advokatas J. V. yra pateikęs... 28. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.
   29. Dėl baudos
   1. Preliminariąja sutartimi laikomas... 30. Dėl atstovavimo išlaidų nuosavybės atkūrimo procese
     31. Dėl atsakovų pateikimo/nepateikimo bylinėjimosi išlaidų pagrindžiančių... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų
     1. Pakeitus pirmosios... 33. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą pakeisti... 34. „ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) iš atsakovo 36. Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) iš atsakovo 37. Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) iš atsakovės 38. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-09-05 nutartimi byloje... 40. Priteisti iš ieškovo UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) lygiomis dalimis...