Byla e2-429-1008/2016
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 669,58 € skolos, kurią sudaro: 92,31 € skola, 568,04 € delspinigių, 9,23 € baudos; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas: 15 € žyminio mokesčio.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – kartu gyvenančiam pilnamečiam šeimos nariui, tačiau per teismo nustatytą dvidešimties dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. vasario 17 d. pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 602432850 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius finansavo ieškovui 854,05 € sumą turto (namų kino sistemos Schneider SHC-725) įsigijimui, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2008 m. vasario 25 d., mokėti 0,2 proc. delspinigius už pradelstus mokėjimus (Sutarties 11.1 p.), ir, uždelsus mokėti įmokas ilgiau nei 30 dienų, mokėti 10 procentų baudą nuo neišpirkto turto vertės (Sutarties 11.2 p.). Pagal 2009 m. kovo 4 d. Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, reikalavimo teisė į atsakovo skolą ir su ja susijusias išmokas buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui UAB „Kapitalo valda“. Pagal CK 6.101 straipsnio nuostatas, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo ne tik pagrindinės skolos, bet ir kitų susijusių išmokų sumokėjimo. Kadangi atsakovas netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, jo įsiskolinimas ieškovui sudaro 92,31 € skolos.

7Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad ieškinys dėl 92,31 € skolos priteisimo yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas visiškai (CK 4.86 str. 1 d., 6.38, 6.63 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.205 str., 6.263 str.).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti netesybas: 9,23 € baudą bei 568,04 € delspinigių, paskaičiuotų taikant 0,2 procentų delspinigių dydį nuo 92,31 € sumos.

9Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita . Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika pripažįsta, kad 0,2 procentų delspinigiai, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-721/2002, 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1125/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-316/2005 ir kt.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai, ir prašomų priteisti delspinigių santykį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teismas, išanalizavęs kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Ieškovas reikalavimo teisę įsigijo 2009 m. gruodžio 31 d., o ieškinį pareiškė tik po penkerių metų, dėl tokio ieškovo neveikimo delspinigių suma ypač išaugo, tad egzistuoja ir ieškovo kaltė dėl delspinigių susidarymo. Teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio – 0,02 procento – dydžio, ir ieškovui iš atsakovo priteistina 56,81 € delspinigių (CK 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 9,23 € baudos, t. y. 10 proc. nuo neišpirktos turto vertės, atsakovui nevykdant pareigos pateikti kreditoriui pasikeitusius savo kontaktinius duomenis, šiuo atveju – telefono numerį (Sutarties 5.2.p., 5.5.p., 11.2.p.).

11Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių (būtent taip Sutartį nagrinėjamu atveju kvalifikuoja teismas), bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti ir pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 ir kt.). Teismo manymu, aplinkybė, kad pradinis kreditorius vienašališkai įtvirtino ginčo Sutarties 11.2 p. galimybę savo naudai reikalauti baudos atlyginimo už neinformavimą apie pasikeitusius atsakovo kontaktinius duomenis, nereiškia, kad dėl minėto įsipareigojimo nevykdymo, už kurį numatyta bauda kaip nuostolių atlyginimo priemonė, šių nuostolių atsiradimo ir jų dydžio ieškovui nereikia įrodyti (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1468-565/2015). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas vienu metu prašo priteisti ir baudą, ir delspinigius, t. y. iš esmės prašo dvigubų netesybų. Nors ieškovas baudą sieja su atsakovo pareigos pranešti apie savo adreso pasikeitimą nevykdymu, tačiau tai realiai iš esmės yra susiję su skolos nemokėjimu, tad prašomi priteisti bauda ir delspinigiai yra dviguba atsakomybė, kuri negalima, todėl ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo netenkintinas.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016 m. vasario 24 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos – 15 € žyminis mokestis, kuris yra minimalus teikiant ieškinį ginčo teisenos tvarka (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 142, 259–270, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. ( - ), ieškovei UAB „Kapitalo valda“:

1792,31 € (devyniasdešimt du eurus 31 ct) skolos;

1856,81 € (penkiasdešimt šešis eurus 81 ct) delspinigių;

195 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos – 2016 m. vasario 24 d. – iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

20bylinėjimosi išlaidas: 15 € (penkiolika eurų) žyminio mokesčio.

21Likusią ieškinio dalį atmesti.

22Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, rašytinio... 2. ieškovė UAB „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. vasario 17 d. pradinis kreditorius UAB... 7. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada,... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti netesybas: 9,23 € baudą bei 568,04 €... 9. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti 9,23 € baudos, t. y. 10 proc. nuo... 11. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti... 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 13. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinos... 14. Vadovaudamasis CPK 142, 259–270, 285–286 straipsniais, teismas... 15. ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. ( - ), ieškovei UAB „Kapitalo valda“:... 17. 92,31 € (devyniasdešimt du eurus 31 ct) skolos;... 18. 56,81 € (penkiasdešimt šešis eurus 81 ct) delspinigių;... 19. 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos... 20. bylinėjimosi išlaidas: 15 € (penkiolika eurų) žyminio mokesčio.... 21. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 22. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...