Byla 2-963-724/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, į.k.111882842, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, a.s. ( - ) Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos sk., ieškinį atsakovui R. I. (R. I.), a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008 m. liepos 11 d. atsakovas R. I. su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 807784280 (toliau – sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktas prekes (minkštus baldus Neda), už kuriuos pradiniam kreditoriui atsakovas turėjo sumokėti daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus mokesčius pagal sutartyje nustatytą įmokų grąžinimo grafiką. Atsakovui tinkamai nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, sutartis buvo nutraukta, o atsakovas pradiniam kreditoriui liko skolingas 661,43 Lt.

3Taip pat 2008 m. rugsėjo 13 d. atsakovas R. I. su pirminiu kreditoriumi UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 809807855 (toliau– sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktas prekes (SGH-D780), už kurias pradiniam kreditoriui atsakovas turėjo sumokėti daikto kainą, kredito palūkanas bei kitus mokesčius pagal sutartyje nustatytą įmokų grąžinimo grafiką. Atsakovui tinkamai nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, pagal sutartį, sutartis buvo nutraukta, o atsakovas pradiniam kreditoriui liko skolingas 902,29 Lt. Ieškovas reiškiamą reikalavimo teisę į atsakovą įgijo remiantis pradinio kreditoriaus ir ieškovo 2010 m. sausio 19 d. sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 3.

4Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo R. I. 1563,72 Lt skolos, 569,19 Lt delspinigių, visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 71,00 Lt žyminį mokestį, 5 % palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovui 2012 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas per įstatymo numatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad UAB „Ūkio banko lizingas“ 2008 m. liepos 11 d. sudarė su atsakovu išperkamosios nuomos sutartį Nr. 807784280, pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktas prekes (minkštus baldus Neda) bei 2008 m. rugsėjo 13 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 809807855, pagal kurią pradinis kreditorius nuosavybės teise įgijo ir atsakovui perdavė naudotis ir valdyti jo pasirinktas prekes (SGH-D780), o atsakovas įsipareigojo sumokėti daiktų kainą, kredito palūkanas bei kitus mokesčius pagal sutartyse nustatytus įmokų grąžinimo grafikus (b.l. 4-7). Atsakovas liko skolingas pradiniam kreditoriui UAB ,,Ūkio banko lizingas“ 1563,72 Lt ( b.l. 10, 11).

9Iš 2010 m. sausio 19 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 3 nustatyta, kad ieškovas (pirkėjas) įgijo iš UAB ,,Ūkio banko lizingas“ (pardavėjo) reikalavimo teises į skolas (įskaitant palūkanas bei delspinigius,) bei sumas, pardavėjo gautinas kitais pagrindais (b.l. 8-12). Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina 1563,72 Lt skola.

12Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti 569,19 Lt delspinigių. Savo prašymą priteisti 569,19 Lt delspinigių ieškovas grindžia 2008 m. liepos 11 d. sutarties Nr. 807784280 ir 2008 m. rugsėjo 13 d. sutarties Nr. 809807855 11.1 p.

13Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

14Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (569,19 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

15Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, 0,2 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 73,0 % metinių delspinigių. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis (sutarčių 11.1 p.) mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina 284,60 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

16Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. ieškovui iš atsakovo priteistina 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 1848,51 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugpjūčio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškovas patyrė 71,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 86,67 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina Lt žyminio mokesčio (71,00 Lt × 86,67 % = 61,54 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 71,00 Lt, todėl iš atsakovo priteistina 71,00 Lt žyminio mokesčio.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 - 289 str., -

Nutarė

19Ieškinį tenkinti dalinai.

20Priteisti iš atsakovo R. I. 1563,72 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt tris Lt 72 ct) skolos, 284,60 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt 60 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1848,51 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugpjūčio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, kodas 111882842, naudai.

21Atsakovas R. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

22Ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008 m. liepos 11 d. atsakovas R. I. su... 3. Taip pat 2008 m. rugsėjo 13 d. atsakovas R. I. su pirminiu kreditoriumi UAB... 4. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo R. I. 1563,72 Lt skolos, 569,19... 5. Atsakovui 2012 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 9. Iš 2010 m. sausio 19 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo –... 10. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis,... 11. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistina... 12. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti 569,19 Lt delspinigių. Savo... 13. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 14. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 15. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, 0,2 %... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str. ieškovui iš atsakovo... 17. Ieškovas patyrė 71,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 - 289 str., -... 19. Ieškinį tenkinti dalinai.... 20. Priteisti iš atsakovo R. I. 1563,72 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus... 21. Atsakovas R. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy...