Byla 2-1508-233/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui M. S

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos ir netesybų priteisimo pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui M. S. ir

Nustatė

2Atsakovui M. S. CPK 130 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2008-12-10 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 3193,77 EUR kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-12-09. Minėta sutartimi tsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metinę palūkanų normą (10,90 proc.) už naudojimąsi paskola bei mokėti 0,1 procento delspinigius už kiekvieną pradelstą sumokėti įmokas dieną (Sutarties bendrosios dalies 5.3 p) bei už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius( Sutarties bendrosios dalies 5.4 p.). Tačiau Atsakovas nustatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, dėl ko, ieškovas 2012-08-09 nutraukė sutartį su atsakovu, Sutarties 6.1. punkto pagrindu. Atsakovas iki šiol ieškovui yra skolingas negrąžino 4985,75 EUR , tame tarpe: 2688,77 EUR negrąžinto kredito, 835,13 EUR priskaičiuotų palūkanų bei 1461,85 EUR priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas. Vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d., 6.37 str. 2 d. prašo nurodytas smas iš atsakovo priteisti ieškovo naudai, taip pat 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovas turėtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. sumokėtą 516Lt žyminį mokestį.

5Atlikus formalų įrodymų vertinimą, ieškovo reikalavimas dėl 2688,77 EUR negrąžinto kredito, 835,13 EUR priskaičiuotų palūkanų laikytinas pagrįstu ir tenkintinas, nurodytos sumos priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai ( CK 6.38 str. 1 d., 6.205str., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d.).

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1461,85 EUR delspinigių, kurie ieškovo paskaičiuoti už 1032 dienas, 0,1 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, vadovaudamasis sutarties 5.3 ir 5.4 punktais.

7Iš byloje esančių duomenų ir pateikto ieškinio matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

8Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, laikotarpį už kurį delspinigius prašoma priteisti, metinę palūkanų normą, tai, kad atsakovas dalį suteikto kredito yra grąžinęs, laikytina, kad sandoryje numatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai, pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253) 11 straipsnio 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, gindamas tiek kredito davėjo, tiek kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais ( CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, dėl to ieškovo reikalavimas dėl 1461,85 EUR delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti delspinigių sumą iki 730,93 EUR (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

9Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012 m. gruodžio 5d. d. priteistinos iš atsakovo 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai ( 85,34 proc.) priteistina iš atsakovo 440,35 Lt ieškovo naudai jo turėtų bylinėjimosi išlaidų( CPK 93 str. 2 d.).

11Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais teismas

Nutarė

13AB SEB banko ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo M. S., a.k( - ) gyv. ( - ) 2688,77 EUR negrąžinto kredito, 835,13 EUR priskaičiuotų palūkanų, 730,93 EUR delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012 m. gruodžio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 440,35 Lt bylinėjimosi išlaidų AB SEB bankas (į.k. 112021238) naudai.

15Likusioje dalyje ieškinio netenkinti .

16Atsakovas M. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas AB SEB bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai