Byla 2-9587-534/2014
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. F. dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 500 Lt skolą, 50 Lt palūkanų už naudojimąsi paskolos suma, 990 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. gruodžio 15 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo ieškovo valdomoje sistemoje SMScredit.lt, pagrindu atsakovui suteikta 500 Lt paskola. Atsakovas, įsipareigojęs grąžinti paskolą iki 2010 m. sausio 14 d., įsipareigojimų, prisiimtų pagal paskolos sutartį, neįvykdė, todėl ieškovui liko skolingas jo reikalaujamas priteisti sumas.

3Atsakovui siųsti procesiniai dokumentai - ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas - įteikti atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą, atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų ar neatvyks į parengiamąjį ar teismo posėdį. Esant šioms aplinkybėms, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 - 286 straipsniai).

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 15 d. tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 500 Lt paskolą, o atsakovas įsipareigojo iki 2010 m. sausio 14 d. ją grąžinti (Vartojimo kredito sutarties Nr. 8256302 Specialiosios sąlygos). Ieškovas nurodo, kad atsakovas prisiimtų įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl liko skolingas ieškovui 1 540 Lt (500 Lt negrąžintos paskolos, 50 Lt palūkanų už naudojimąsi paskolos suma ir 990 Lt delspinigių). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 500 Lt negrąžintos paskolos.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 50 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, kuris laikomas palūkanomis, išreikštomis atitinkama pinigų suma, už naudojimąsi suteikta paskolos suma (mokėjimo palūkanos). CK 6.872 straipsnio 1 dalis numato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Šalių sudarytos Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina yra 50 Lt, todėl ši suma priteistina iš atsakovo (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis).

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Paskolos Bendrųjų sutarties sąlygų 7.2. punkte šalys susitarė dėl 1 procento dydžio delspinigių, mokėtinų nuo negrąžintos paskolos sumos ir skaičiuojamų už kiekvieną uždelstą dieną, praleidus mokėjimo terminą. Ieškovas prašo teismo priteisti 990 Lt dydžio delspinigius iš atsakovo. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie šiuo atveju sudaro 50, 05 Lt ( ( (550 Lt * 0, 05 proc.) / 100 proc.) * 182 dienos = 50, 05 Lt). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 990 Lt delspinigių tenkinamas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 50, 05 Lt delspinigių sumą.

10Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (600, 05 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 54 Lt žyminio mokesčio (2014 m. sausio 27 d. sąskaitos išrašo kopija). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (39 procentai patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 79 straipsniu ir 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteisiama 21, 06 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. F., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaune, naudai 500 Lt (penkis šimtus litų) paskolos, 50 Lt (penkiasdešimt litų) palūkanų už naudojimąsi paskolos suma, 50, 05 Lt (penkiasdešimt litų ir 5 centus) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (600, 05 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21, 06 Lt (dvidešimt vieną litą ir 6 centus) bylinėjimosi išlaidų.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai