Byla e2A-1483-431/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės sodininkų bendrijos „Aušra“ ir atsakovo D. V. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės sodininkų bendrijos „Aušra“ ieškinį atsakovui D. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 229,68 Eur skolą, 6,87 Eur delspinigių, 2,90 Eur nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas nėra sodininkų bendrijos narys, tačiau jam nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, kuris yra ieškovės teritorijoje. Ieškovė pagal 2007 m. liepos 1 d., 2010 m. gegužės 8 d., 2012 m. liepos 7 d., 2013 m. balandžio 27 d., 2016 m. gegužės 27 d. susirinkimų protokolus renka iš bendrijos sklypų savininkų mokesčius, bet atsakovas jų nemoka. Mokesčiai yra apskaičiuojami proporcingai sklypų plotui. Atsakovas už 2012 m. yra skolingas 38,85 Eur, už 2013 m. – 38,85 Eur, už 2014 m. – 47,35 Eur, už 2015 m. – 39,24 Eur, už 2016 m. – 65,40 Eur, iš viso – 229,68 Eur. Ieškovės 2013 m. balandžio 27 d. susirinkime nustatyti 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Todėl atsakovas turi mokėti 6,87 Eur delspinigių.

62.

7Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovė neįrodė, kad valdo bendro naudojimo objektus, teikia paslaugas atsakovui ir kad šis gauna ieškovės teikiamas paslaugas bei naudojasi bendro naudojimo objektais. Ieškovės 2012 m. liepos 7 d. susirinkime nutarta nustatyti tikslinį 20,50 Lt mokestį už arą 2012 metams, 2013 m. balandžio 27 d. susirinkime nustatytas 41 Lt už arą mokestis ne bendrijos nariams, o nariams paliktas 20,50 Lt už arą ir 5 Lt mokestis. Ne bendrijos nariams gali būti nustatytas vienkartinis infrastruktūros mokestis už bendrijos narių lėšomis ar bendromis jėgomis jau sukurtą infrastruktūrą, jos priežiūrą ir išsaugojimą. Dėl to ne bendrijos nariams negalima nustatyti įmokų ir kitų tikslinių įnašų, kuriuos moka nariai. Ieškovės prašomi priteisti mokesčiai nėra bendro naudojimo objektų priežiūros mokesčiai. Ne bendrijos nariai už visas paslaugas ir naudojimąsi bendro naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Ieškovė nepateikė atsakovui sąskaitų.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei SB „Aušra“ iš atsakovo D. V. 229,68 Eur skolos, 6,87 Eur delspinigių, 2,90 Eur nuostolių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 236,55 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gegužės 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 215 Eur bylinėjimosi išlaidų.

114.

12Teismas nustatė, jog atsakovas yra bendrijos teritorijoje esančių bendro naudojimo objektų, bendros inžinerinės įrangos bendraturtis. Jis turi vienodas pareigas su kitais sodo bendrijoje esančių sklypų savininkais proporcingai savo turimai daliai prisidėti prie bendro naudojimo objektų išlaikymo, priežiūros ir remonto. Šiuo aspektu atsakovas ir bendrijos nariai turi vienodas pareigas (CK 4.76 straipsnis; Sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnis). Patikrinęs ieškovės pateiktas sąskaitas ir sąskaitų išrašus, teismas nustatė, kad ieškovė lėšas naudojo bendriems poreikiams tenkinti: tam tikriems darbams ir paslaugoms, kurių reikia bendriems inžineriniams įrenginiams ir statiniams bei kitiems bendro naudojimo objektams naudoti, prižiūrėti, remontuoti, išlaikyti.

135.

14Ieškovė pirko kanceliarinių ir biuro prekių, būtinų pirmininkui, kitiems darbuotojams savo funkcijoms, tiesiogiai susijusioms su bendrijos veikloje atliekamu darbu, vykdyti. Ieškovė apskaičiavo ieškovui išlaidų už elektros energiją dalį. Ieškovės buhalterė paaiškino, kad išlaidos paskirstytos tik už elektros siurblinei veikti suvartotą elektros energiją. Atsakovas nepaneigė ieškovės nurodytų aplinkybių, kad per jo sklypą nutiestas bendro vandentiekio vamzdis ir kad atsakovas turi galimybę naudotis per šią sistemą tiekiamu vandeniu. Taigi visos aptartos išlaidos, kurių dalį atsakovui apskaičiavo ieškovė, pagrįstos. Ieškovė pateikė į bylą skaičiavimus, kiek bendrų bendrijos išlaidų tenka konkrečiai atsakovui pagal jo turimo sklypo plotą. Todėl teismas padarė išvadą, kad jie atitinka išlaidų paskirstymo bendraturčiams proporcingumo principą, nustatytą CK 4.76 straipsnyje.

156.

16Ieškovės įstatų 80.1 punkte nustatyta, kad bendrijos pajamos yra bendrijos nario mokesčiai, stojamieji nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai. Įstatų 80.2 punkte įtvirtinta, kad bendrijos pajamos taip pat yra ir ne bendrijos nariams bendrijos narių susirinkimo tvarka nustatytas vienkartinis infrastruktūros mokestis už bendrijos narių lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis jau sukurtą infrastruktūrą, jos priežiūrą ir išsaugojimą. Įstatų 80.1 ir 80.2 punktus reikia aiškinti atsižvelgiant į Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatas. Sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai. Jie atsiskaito su bendrija pagal pastarosios pateiktas sąskaitas (Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis).

177.

18Teismas padarė išvadą, jog bendrijos narių susirinkime nustatytus tikslinius mokesčius, susijusius su bendro naudojimo objektų priežiūra, naudojimu, išlaikymu ir remontu, privalo mokėti tiek bendrijos nariai, tiek ir ne nariai, nes jie yra tokių objektų bendraturčiai. Nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė 2016 m. rugpjūčio 4 d. atsakovui išrašytą sąskaitą. Ieškovė nepateikė kitų sąskaitų, išrašytų atsakovui už ankstesnius metus. Remdamasis byloje aptartų ir įvertintų įrodymų visetu, teismas padarė išvadą, kad ieškovė įrodė ir pagrindė išlaidų už bendro naudojimo objektų priežiūrą ir išlaikymą, dydį, tenkantį atsakovui. Todėl, nepaisant to, kad atsakovui išrašytos sąskaitos ne už visus skolos metus, ieškovė turi teisę reikalauti atsakovui apskaičiuotų tikslinių mokesčių, susijusių su bendro naudojimo objektų priežiūra, naudojimu ir išlaikymu.

198.

20Atsakovas nepagrįstai remiasi kasacinio teismo išaiškinimu dėl būtinybės įvykdyti sodininkų bendrijos pareigą pateikti sąskaitas ne bendrijos nariui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-499-706/2016). Nurodytos kasacinio teismo bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nevienodos. Nurodytoje kasacinio teismo byloje nustatyta, kad sodininkų bendrijos priteisti mokesčiai buvo netiksliniai bendrojo naudojimo objektų priežiūros mokesčiai, neišskirta konkreti nurodytų mokesčių dalis, skirta bendrojo naudojimo objektų priežiūrai. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė priešingas aplinkybes.

219.

22Netesybos gali būti nustatytos įstatymuose, sutartyje ar teismo procesiniame sprendime (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė bendrijos narių 2013 m. balandžio 27 d. susirinkimo protokolą, kuriame nustatyti 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė pateikė 6,87 Eur delspinigių apskaičiavimą. Teismas nustatė, kad šis dydis pagrįstas. Ieškovės reikalavimas dėl 2,90 Eur skolos išieškojimo ne teisme išlaidų taip pat pagrįstas (CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas). Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą 236,55 Eur sumą (229,68 + 6,87 = 236,55) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gegužės 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

2310.

24Ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Už ieškinį ieškovė sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį, taip pat patyrė 480 Eur išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą. Įvertinęs bylos pobūdį, ginčo esmę, teisinių paslaugų pobūdį, atsižvelgęs į teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius (2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 8.2, 8.15, 8.19 punktai), teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašomų priteisti 480 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai dydis per didelis, todėl mažintinas iki 200 Eur.

25III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

2611.

27Ieškovė SB „Aušra“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo dalį, kuria buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, ir priteisti ieškovei iš atsakovo 495 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2811.1.

29Teismas nepagrįstai sumažino ieškovei iš atsakovo priteistinų bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą dydį iki 200 Eur. Šioje byloje ieškovės atstovas ne tik rengė ieškinį, tačiau atstovavo ieškovę viso teismo proceso metu. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinio parengimą maksimalus priteistinas dydis yra 2 044 Eur (advokato padėjėjui 80 proc. nuo nurodytos sumos – 1635,20 Eur). Ieškovė už ieškinio parengimą prašė priteisti 200 Eur, tai yra beveik šešis kartus mažiau nei nustatytas maksimalus dydis. Teismas neturėjo pagrindo mažinti šio priteistino dydžio.

3011.2.

31Nagrinėjamoje byloje vyko du teismo posėdžiai, už kuriuos bylinėjimosi išlaidos sudaro po 120 Eur. Vien ruošiantis parengiamajam teismo posėdžiui susipažinimas su atsakovo atsiliepimu, atsiliepimo ir jame nurodytų kasacinio teismo nutarčių analizė ir atsikirtimų parengimas užtruko apie 2-3 val., klausimų liudytojai, atsakovui, ieškovės pirmininkui parengimas užtruko apie 1-1,5 val. Todėl 120 Eur suma už atstovavimą teismo posėdžio metu ir visas su tuo susijusias kompleksines teisines paslaugas nėra per didelis. Teismui pateiktose sąskaitose nurodytas dirbtas laikas, už kurį yra išrašyta sąskaita už paslaugas (2,4 val.). Bylinėjimosi išlaidų suma vertinant ir atskirus procesinius veiksmus ir jų visumą, neviršija protingumo kriterijaus ribų.

3211.3.

33Tokia situacija, kai pagrindinė ginčo suma yra 229,68 Eur, o ieškovei nepriteista 280 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų, yra neteisinga ieškovės atžvilgiu. Tokiu būdu yra ribojamos ieškovės galimybės kreiptis į teismą ir reikalauti nedidelių skolų priteisimo (kurios sudaro absoliučią daugumą ieškovės skolų), kadangi nuostoliai iš esmės tokie patys, kaip priteista pagrindinės skolos suma. Bet kuris ginčas vienai iš šalių aktyviai nepagrįstai ginčijant pateiktus reikalavimus, gali sukelti daugiau bylinėjimosi išlaidų, nei pati ginčo suma. Tačiau bylinėjimosi išlaidoms nesant nepagrįstai didelėms, atitinkančioms CPK reikalavimus, jos turėtų būti priteisiamos bylą laimėjusios šalies naudai.

3412.

35Atsakovas D. V. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3612.1.

37Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Sisteminė ieškovės įstatų 80 punkto analizė leidžia daryti išvadą, jog ne bendrijos nariams negali būti nustatomos įmokos ar kiti tiksliniai įnašai, kuriuos moka bendrijos nariai. Ne bendrijos nariams gali būti nustatomi tik vienkartiniai infrastruktūros išsaugojimo ir jos priežiūros mokesčiai. Byloje esantys ieškovės susirinkimų protokolai patvirtina, jog ne bendrijos nariams buvo nustatytas ne vienkartinis infrastruktūros mokestis už bendrijos narių lėšomis ar bendromis suteiktomis jėgomis jau sukurtą infrastruktūrą, jos priežiūrą ir išsaugojimą, o tiksliniai mokesčiai ir įmokos, kurios negali būti nustatomos ne bendrijos nariams. Ieškovės susirinkimuose nuspręstų rinkti mokesčių diferenciacija ir jų (mokesčių) turinys nėra aiškus, prašomų priteisti mokesčių negalima pripažinti sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo objektų priežiūros išlaidomis.

3812.2.

39Teismas netyrė, neanalizavo ir nepasisakė dėl 2016 m. gegužės 14 d. vykusio pakartotinio sodininkų bendrijos narių susirinkimo nutarimo, priimto 1 klausimu, teisėtumo. Juo buvo nuspręsta padidinti nario mokestį nuo 6 Eur iki 10 Eur už arą. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 11 dalį bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip ½ susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje numatytus atvejus. Minėtas susirinkimo protokolas patvirtina, jog jame dalyvavo 107 bendrijos nariai. Todėl tam, kad nutarimas būtų priimtas teisėtai, už jį turėjo balsuoti mažiausiai 54 bendrijos nariai. Už mokesčio padidinimą iki 10 Eur už arą, kurį teismas priteisė iš atsakovo, balsavo tik 52 nariai, todėl nutarimas priimtas neturint balsu daugumos, tai yra neteisėtai.

4012.3.

41Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo bendrijos narių susirinkimuose tik pagal sąmatas apskaičiuotas tikėtinai galimas ir tik planuojamas išlaidas, skirtas ne tik bendro naudojimo objektų priežiūrai, bet ir išskirtinai tik bendrijos nariu interesams tenkinti. Teismas skundžiamu sprendimu netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, jų neanalizavo, neskaičiavo ieškovės pateiktuose finansiniuose dokumentuose faktiškai patirtų išlaidų dydžio, išlaidas priteisė nepagrįstai vertindamas sąmatose nustatytus planuojamų patirti išlaidų dydžius, tai yra priteisė iš atsakovo ieškovės faktiškai nepatirtas išlaidas. Ieškovė neįrodė, kad patyrė nurodyto dydžio išlaidas, kad valdo konkrečius bendrojo naudojimo objektus, kad atsakovas jais naudojasi, ir kad tos išlaidos buvo skirtos konkrečiam bendrojo naudojimo objektui išlaikyti ar išsaugoti.

4212.4.

43Pagal teismų praktiką vien tik bendrijos visuotinių narių susirinkimų protokolai nėra pakankamas įrodymas pagrįsti bendrijos reikalavimo teisės dydį. Tam būtini įrodymai apie konkrečias ne bendrijos nariui suteiktas paslaugas, tai yra bendrijos turėtas išlaidas bendrojo naudojimo objektų priežiūrai, išlaikymui, mokesčiams mokėti. Ieškovės patirtų išlaidų skaičiavimas ne pagal realiai patirtas sąnaudas, bet pagal planuotas patirti, gali sąlygoti nepagrįstą sodininkų bendrijos praturtėjimą asmens, nesančio bendrijos nariu, kuris moka ne nario mokestį, o atlygina jam suteiktų paslaugų išlaidas, sąskaita. Teismas netyrė, kokio dydžio ieškovės išlaidos buvo patirtos per atitinkamus metus, kokiam objektui jos buvo skirtos, ar išlaidos skirtos tik bendrijos narių interesams, ar visų sodininkų, įskaitant ne bendrijos narius, poreikiams. Taigi teismas priėmė įrodymais nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

4412.5.

45Teismas nepagrįstai sprendė, jog išlaidos, kurios suskaičiuotos kaip planuojama patirti išlaidų suma (sąmata), yra pagrįstos ir turi būti priteistos iš atsakovo. Teismas ignoravo byloje pateiktas sąskaitas-faktūras apie faktiškai galimai patirtas bendrijos išlaidas, netyrė, kokiu tikslu jos buvo patirtos, nesiaiškino, kokiam konkrečiam bendrojo naudojimo objektui jos buvo skirtos, tuo pažeisdamas procesines įrodymų tyrimo taisykles. Teismai, nagrinėdami analogiškas bylas aiškiai nurodo, jog atlyginimas buhalterinei įmonei ir samdomiems darbuotojams, dengiamos ryšių, interneto, banko ir kt. išlaidos neturi būti apmokamos ne bendrijos narių. Teismas, priteisdamas išlaidas, skirtas kanceliarijai, atlyginimą pirmininkui, buhalterei ir kitas ne bendro naudojimo objektams prižiūrėti skirtas išlaidas, turėjo pareigą nustatyti, kiek tokių išlaidų buvo patirta bendrijos pirmininkui ar buhalterei veikiant ne tik bendrijos narių interesams, kiek konkrečių tokio pobūdžio išlaidų patirta dėl visų sodininkų. Tokių aplinkybių teismas taip pat netyrė ir nesiaiškino.

4612.6.

47Teismas visiškai nepagrįstai ieškovės pateiktą bendro naudojimo objektų sąrašą, sudarytą tik 2017 metais, vertino kaip pakankamą įrodymą, patvirtinantį ieškovės valdomų bendro naudojimo objektų egzistavimą. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad nuosavybės teise valdo tam tikrus bendro naudojimo objektus, duomenų apie tokio turto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kitos informacijos, kuri sudarytų pagrindą konstatuoti sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo objektų egzistavimą bei atsakovo pareigą prisidėti prie šių objektų išlaikymo išlaidų. Teismas, priteisdamas iš atsakovo išlaidas, skirtas vandens siurblio priežiūrai, taip pat nevertino ir ignoravo atsakovo atsikirtimus bei byloje esančius įrodymus, kad atsakovas vandeniu nesinaudoja, nes turi asmeninį nuosavą šulinį.

4812.7.

49Pagal teismų praktiką ir Sodinimų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 5 dalį asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, jog sąskaitų pateikimas nėra formalus veiksmas. Ieškovė, nepateikdama atsakovui sąskaitų, neįgyvendino įstatyminės pareigos (SBĮ 7 straipsnio 5 dalis). Atsakovas iš ieškovės už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais per 5 metų laikotarpį nėra gavęs nė vienos sąskaitos. Pirmoji sąskaita buvo pateikta tik 2016 metais rugpjūčio 4 d.

5013.

51Atsiliepimu į ieškovės SB „Aušra“ apeliacinį skundą atsakovas D. V. nurodė, jog yra pateikęs apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, prašydamas jį panaikinti. Todėl atsakovas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą palieka teismui spręsti savo nuožiūra, atsižvelgiant į atsakovo apeliacinio skundo išnagrinėjimo rezultatus.

5214.

53Atsiliepimu į atsakovo D. V. apeliacinį skundą ieškovė SB „Aušra“ nesutiko su skundu ir prašė jį atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5414.1.

55Atsakovas siekia neteisėtai išvengti jam priklausančių mokėti mokesčių, siekia nepagrįstai įgyti geresnes sąlygas nei kiti asmenys, nuosavybės teise valdantys žemės sklypus sodininkų bendrijos teritorijoje. Iš atsakovo nebuvo ir nėra reikalaujama sumokėti mokesčių, kurie būtų naudojami ne bendro turto priežiūrai ir išlaikymui. Mokesčio įvardijimas nario mokesčiu ar tiksliniu mokesčiu neturi esminės reikšmės, kadangi visi iš atsakovo reikalaujami mokesčiai susiję išimtinai su atsakovo, kaip bendrijoje esančio sklypo savininko, interesų užtikrinimu. Nerenkant tokių mokesčių nukentėtų paties atsakovo interesai, nes bendromis pastangomis nebūtų tiekiamas vanduo, tvarkomi keliai, prižiūrima aplinka.

5614.2.

57Atsakovas sodininkų bendrijoje gyvena nuolat, tai yra žemės sklypą naudoją gyvenamajai valdai, o ne tik sodininkystės poreikiams. Šiuo metu atsakovas vykdo jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype esančio namo statybos darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas panašias bylas, yra konstatavęs, jog jeigu sodininkas, ne bendrijos narys, naudojasi tam tikrais objektais, kurie pastatyti, įrengti ar kitaip įsigyti tik sodininkų bendrijos narių lėšomis ar jėgomis, tai jis privalo mokėti atitinkamas įmokas už šių objektų naudojimą, tai yra turi pareigą mokėti už naudojimąsi svetimu turtu. Joks alternatyvus paslaugų teikėjas (administratorius), kuris galėtų suteikti bendrijos gyventojams analogiškas paslaugas, sodininkų bendrijoje veiklos nevykdo. Tam, kad bendroji dalinė nuosavybė būtų įgyvendinama tinkamai ir efektyviai, reikalingas ne tik finansinis aprūpinimas, bet ir tinkamas resursų paskirstymas. Tiek bendrijos pirmininko, tiek buhalterinės išlaidos yra būtinos siekiant užtikrinti bendrijos funkcijų atlikimą. Tam, kad gyventojams būtų tinkamai paskaičiuoti mokėtini mokesčiai, išmokėtas atlyginimas pirmininkui, teikiami teisės aktų nustatyti duomenys valstybės institucijoms ir kt., būtina numatyti lėšas buhalterinės apskaitos tvarkymui.

5814.3.

59Šios bylos dalykas yra skolos priteisimas už nesumokėtas įmokas bendrijai. Bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu nebuvo keliamas reikalavimas dėl 2016 m. gegužės 14 d. sodininkų bendrijos susirinkime priimtų sprendimo pripažinimų negaliojančiais, todėl keliami klausimai dėl nutarimo priėmimo, neturint balsų daugumos, nenagrinėtini apeliacine tvarka. Ieškiniams dėl juridinio asmens organo priimtų nutarimų (sprendimų) apskundimo įstatyme nustatytas sutrumpintas trijų mėnesiu ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 4 dalis, 2.82 straipsnio 4 dalis). Šio termino pabaigos teisiniai padariniai yra tokie, kad jeigu ieškinio senaties terminas pasibaigia iki ieškinio teisme pareiškimo, tai yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Taigi tokio pobūdžio reikalavimams yra suėjęs ir senaties terminas.

6014.4.

61Visos išlaidos, kurios buvo priteistos iš atsakovo, buvo naudojamos visų bendrijos turto savininkų, o ne tik narių interesams tenkinti. Bendrijos nariai, moka papildomas įmokas, kurių asmenys nesantys nariais nemoka. Iš pateikto skundo iš esmės nėra aiškų, su kokiomis išlaidomis atsakovas sutinka. Atsakovas nenurodo jokių konkrečių išlaidų, kurios būtų patirtos tenkinant išimtinai bendrijos narių, o ne visų turto savininkų interesus. Teismas aiškinosi, kur buvo panaudoti iš savininkų surinkti mokesčiai. Byloje liudininke iškviesta bendrijos buhalterė, pateikti rašytiniai paaiškinimai dėl mokesčių apskaičiavimo, duomenys apie atliktus mokėjimus. Ieškovė aktyviai vykdė įrodinėjimo pareigą savo iniciatyva, taip pat pateikė visus teismo ir atsakovo reikalautus pateikti papildomus įrodymus tam tikroms aplinkybėms patikslinti.

6214.5.

63Atsakovas nepagrįstai teigia, jog nėra gavęs sąskaitų iš ieškovės. Byloje buvo apklausta liudytoja A. P., kuri patvirtino, kad gavęs sąskaitas atsakovas buvo su ja susisiekęs, domėjosi dėl jam išsiųstų dokumentų, tačiau įsiskolinimo taip ir nepadengė. Informacija apie bendrijos veiklą ir joje priimtus sprendimus (įskaitant susirinkimų protokolus) yra skelbiama bendrijos tinklapyje www.sbausra.lt, taip pat byloje ikiteisminį tarpininkavimą vykdė antstolių kontora. Todėl atsakovas neabejotinai žinojo apie tai, kokio dydžio ir kokiu pagrindu reikalavimai jam yra reiškiami. Atsakovas teigia, jog turi savo šulinį, tačiau toks prašymas byloje nepateiktas, jokių duomenų apie šulinį byloje taip pat nėra.

64IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

6515.

66Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuriuo buvo ieškovei, sodininkų bendrijai, iš atsakovo, bendrijos nariu nesančio žemės sklypo savininko, priteistas mokestis už bendro naudojimo objektų naudojimą ir priežiūrą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šiuos klausimus apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė. Dėl atsakovo pareigos mokėti sodininkų bendrijai už naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais ir jų priežiūrą

6716.

68Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis sodininkų bendrijos teritorijoje. Atsakovas nėra sodininkų bendrijos narys. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį mėgėjų sodo teritorija – savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta teritorija, suformuota pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą ir suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).

6917.

70Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 1 dalį (2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2182 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. liepos 13 d.) bendrijos nario teises ir pareigas nustato šis ir kiti įstatymai, taip pat bendrijos įstatai ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklės; asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai.

7118.

72Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad visi sodininkai ir kiti asmenys, įsigiję mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, privalo atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, įskaitant pareigą mokėti įmokas, reikalingas šių objektų įrengimo ir eksploatavimo išlaidoms padengti. Bendraturčio pareiga padengti bendrojo turto eksploatavimo išlaidas atsiranda daiktinės teisės pagrindu (CK 4.76 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-49/2014). Toliau plėtodamas teismo praktiką kasacinis teismas yra nurodęs, kad CK 4.76 straipsnyje nustatyta, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Asmenims, įsigijusiems mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, atsiranda pareiga atlikti pareigas, kylančias iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo, įskaitant pareigą mokėti įmokas, reikalingas šių objektų įrengimo ir eksploatavimo išlaidoms padengti (CK 4.76 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-619-219/2015; 2016 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441-706/2016, 25 punktas; 2016 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-499-706/2016, 38 punktas).

7319.

74Kasacinis teismas, plėtodamas savo praktiką dėl šių asmenų pareigų, pažymėjo, kad pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 5 dalį šioje teisės normoje nurodyti asmenys, įskaitant ir tuos, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas, kurių pateikimas nėra formalus veiksmas, kadangi sąskaitomis atskleidžiamas žemės sklypo, esančio bendrijos teritorijoje, savininko prievolės turinys, o savininkas, nesutikdamas su sąskaitoje nurodyta mokėjimo prievole, gali ją ginčyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-499-706/2016, 45–46 punktai). Nurodytas teisinis reglamentavimas ir jį aiškinanti kasacinio teismo praktika suponuoja išvadą, kad žemės sklypo savininko (ne sodininkų bendrijos nario) mokėjimo prievolės gali atsirasti dėl konkrečių paslaugų suteikimo bei dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektais (išlaidos šiems objektams išlaikyti, išsaugoti, mokesčiai, rinkliavos ir pan.), todėl jos turi būti pagrįstos konkrečiais duomenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554-378/2016, 14 punktas).

7520.

76Ieškovės įstatų 80.1 punkte nustatyta, kad bendrijos pajamos yra bendrijos nario mokesčiai, stojamieji nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai. Pagal įstatų 80.2 punktą bendrijos pajamos taip pat yra ir ne bendrijos nariams bendrijos narių susirinkimo tvarka nustatytas vienkartinis infrastruktūros mokestis už bendrijos narių lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis jau sukurtą infrastruktūrą, jos priežiūrą ir išsaugojimą. Taigi ieškovė įstatuose ne bendrijos narių mokėjimus už bendrojo naudojimo objektų sukūrimą, jų priežiūrą ir išsaugojimą apibrėžė vienkartiniu infrastruktūros mokesčiu, tuo tarpu byloje pateiktuose 2007-2016 m. vykusių bendrijos narių susirinkimų protokoluose yra nutarta dėl tam tikro dydžio tikslinių mokesčių ar sodo mokesčių mokėjimo (el.b., 1 t. l. 25-34; 2 t., l. 51). Tačiau ši aplinkybė, priešingai, negu teigia apeliaciniame skunde atsakovas, nepaneigia ne bendrijos nario pareigos mokėti pagal Sodininkų bendrijų įstatymo, CK nuostatas ir kasacinio teismo išaiškinimus už sodininkų bendrijos teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų įrengimo ir eksploatavimo išlaidas.

7721.

78Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo išplėtota ir nuosekli. Pagal ją faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78-686/2017).

7922.

80Nagrinėjamoje byloje ieškovė atsakovo 229,68 Eur skolą grindė ne tik pateiktais visuotinių narių susirinkimų protokolais, tačiau ir duomenimis apie bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, už atliktus darbus bei užsakytas medžiagas sumokėtomis sąskaitomis, detaliais paaiškinimais, kokios sumos ir už kokias paslaugas sudaro reikalaujamą mokėti mokestį. Todėl atsakovo nurodomos bendrijos narių 2016 m. gegužės 14 d. susirinkimo metu nutarimų priėmimo aplinkybės, tai yra balsavusių narių skaičius, neturi įtakos jo pareigai atlyginti bendrijai už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą. Nagrinėjamos bylos dalyku nėra minėto ieškovės susirinkimo metu priimtų nutarimų teisėtumas, be to, byloje yra kitų duomenų, pagrindžiančių atsakovo pareigą mokėti ieškovei prašomą mokestį.

8123.

82Atsakovas taip pat nepagrįstai ginčija ieškovės reikalavimą, remdamasis aplinkybe, jog jam nebuvo pateiktos sąskaitos už bendrijos suteiktas paslaugas. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovui buvo pateikta 2016 m. rugpjūčio 4 d. sąskaita (el.b., 2 t., l. 3), taip pat antstolio 2017 m. kovo 3 d. siųstas pranešimas apie neapmokėtą įsiskolinimą (el.b., 1 t. l.41) patvirtina, jog atsakovas iki ieškinio teismui pateikimo buvo informuotas apie jam tenkančius mokėti mokesčius ieškovei. Be to, aplinkybę, jog atsakovui buvo žinoma apie pareigą mokėti ieškovei mokesčius bei jų dydį ir sudėtį, patvirtina dar 2013 m. teiktas prašymas ieškovei neskaičiuoti jam mokesčių už tiekiamą vandenį (el.b., 1 t., l. 36).

8324.

84Ieškovė pateikė teismui 2017 m. gegužės 15 d. sudarytą SB „Aušra“ bendro naudojimo objektų sąrašą, kuris taip pat yra ir viešai skelbiamas ieškovės internetinėje svetainėje www.sbausra.lt. Pagal šiuos duomenis sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo objektus sudaro: 12 gatvių, pėsčiųjų takeliai, melioracijos griovys, vandentiekio bokštai, vandens siurblinė, vandentiekio vamzdynai ir stendas su žemėlapiu. Bendrijos 2013 m. balandžio 27 d. visuotinio susirinkimo protokolas ir 2017 m. gegužės 10 d. ūkinių operacijų aiškinamasis raštas patvirtina, jog ieškovė išsipirko žemės sklypus, esančius po vandens bokštais (el.b., 1 t., l. 34-36, 2 t., l. 63-64). Ieškovė taip pat pateikė teismui detalius atsakovo skolos apskaičiavimo 2012-2016 m. duomenis (3 t., b.l. 9-13), pagal kuriuos atsakovui proporcingai jo turimam sklypo plotui buvo skaičiuojama dalis banko mokesčių, darbo užmokesčio (buhalterei ir pirmininkui), elektros energijos, kelių remonto, vandens siurblio sąnaudų, žemės nuomos, šiukšlių išvežimo mokesčių.

8525.

86Atsakovas nepateikė jokių duomenų, jog jis nebūtų naudojęsis bendrais sodininkų bendrijos teritorijos keliais, šiukšlių konteineriais. Ieškovė nurodė, jog elektros energija naudojama vandens siurblio veiklai. Tuo tarpu nors atsakovas ir teigė, jog jis nesinaudoja bendrijos vandens tiekimo sistema, nes turi savo žemės sklype įrengtą šulinį, tačiau jokių duomenų apie šio šulinio įrengimo laiką bei jo registraciją teismui nepateikė. Pažymėtina, jog 2013 m. balandžio 27 d. bendrijos susirinkimo protokolas patvirtina, jog susirinkimo metu buvo svarstytas atsakovo prašymas neskaičiuoti jam mokesčio už vandens tiekimą ir buvo nutarta apžiūrėti jo žemės sklypą vietoje (el.b., 1 t., l. 36). Teismo posėdyje liudytoja apklausta ieškovės buhalterė A. P. paaiškino, kad buvo sudaryta komisija, kuri patikrino, kad per atsakovo sklypą nutiestas vamzdis ir atsakovas turi galimybę naudotis vandeniu iš bendro vandentiekio. Aptarti duomenys patvirtina, jog ieškovė įrodė, kad sodininkų bendrija turi bendro naudojimo objektus, kuriuos prižiūri, todėl atsakovas turi pareigą mokėti jam priskirtiną dalį ieškovei už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą. Dėl sodininkų bendrijai mokėtino mokesčio dydžio

8726.

88Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog ieškovė nepagrindė prašomų priteisti bendrojo naudojimo mokesčių dydžio. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo argumentais. Pažymėtina, jog ieškovė prašomą priteisti sumą grindė ne tik 2012-2016 m. sąmatomis (el.b., 2 t., l. 15-50), tačiau ir pateiktais 2012-2016 m. kvitais bei apmokėtomis sąskaitomis už vamzdžius, buldozerio nuomą, transporto paslaugas už skaldos atvežimą, už lapų, buitinių atliekų išvežimą, už elektros energijos sunaudojimą, žvyrkelio profiliavimą, sniego valymą ir kt. Šie ieškovės apmokėti kvitai ir sąskaitos patvirtina, jog sąmatose numatyti siurblinės, kelių priežiūros, remonto darbai, atliekų išvežimas buvo realiai atlikti, už šiuos darbus patirtos išlaidos buvo sumokėtos (el.b., 2 t., l. 82-455).

8927.

90Atsakovas apeliaciniame skunde, nesutikdamas su prašoma priteisti mokesčio suma, nenurodo, kokio dydžio suma turėtų būti sumažinta priteista skola. Pažymėtina, jog ieškovė pateikė visus duomenis, pagrindžiančius jos 2012-2016 m. turėtas išlaidas, susijusias su bendrojo naudojo objektų priežiūra bei administravimu, į kurį pagrįstai yra įtrauktas darbo užmokestis buhalterei ir valdybos pirmininkui, taip pat skaičiavimus, kuriais nustatyta atsakovo mokėtina dalis. Taigi atsakovui buvo sudarytos visos sąlygos, nesutinkant su tam tikrų paslaugų ar mokėjimų pagrįstumu, perskaičiuoti mokestį ir apibrėžti, kokia prašomo priteisti mokesčio suma yra nepagrįsta.

9128.

92Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

9329.

94Ieškovė apeliaciniu skundu nesutiko su pirmos instancijos sprendimu sumažinti jai iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas. Ieškovė už teisines paslaugas, nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, sumokėjo 480 Eur. Pirmos instancijos teismas padarė išvadą, jog prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra per didelės ir jas sumažino iki 200 Eur. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės apeliacinio skundo argumentais ir sprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos buvo sumažintos nepagrįstai.

9530.

96Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

9731.

98Kasacinis teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus yra pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje visa asmens sumokėta suma pripažįstama bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginama. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

9932.

100Išvadą dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos lėšų dalies pagrįstumo teismas turi motyvuoti (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas ir kt.). Spręsdamas dėl išlaidų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

10133.

102Kasacinis teismas yra taip pat nurodęs, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgtina į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta nurodytose rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

10334.

104Nagrinėjamoje byloje ieškovės patirtos 480 Eur bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių už ieškinio parengimą, kitų dokumentų teikimą bei atstovavimą teismo posėdžiuose, o yra keletą kartų už juos mažesnės. Tačiau pati bylinėjimosi išlaidų suma yra didesnė, negu priteista skolos suma. Nagrinėjama byla nepripažintina teisiniu požiūriu sudėtinga. Tačiau joje ieškovė parengė bei pateikė itin didelį rašytinių įrodymų kiekį, tuo tarpu atsakovas savo atsikirtimams į ieškinį pagrįsti pateikė tik kelis dokumentus. Nagrinėjamoje byloje yra reikšminga ir ta aplinkybė, jog reikalaujamas priteisti iš atsakovo mokestis yra mokamas periodiškai, kiekvienais metais. Taigi, nors pati skolos suma ir nėra didelė, jos priteisimas turi ir prevencinę reikšmę, kadangi teismas pripažino, jog atsakovas turi pareigą mokėti ieškovės reikalaujamus mokesčius, tai yra jis turės juos mokėti ir ateityje už kitas ieškovės suteiktas paslaugas.

10535.

106Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas patikslintinas, pakeičiant ieškovei iš atsakovo priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį ir priteisiant ieškovei 480 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą ir 15 Eur žyminio mokesčio.

10736.

108Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 150 Eur bylinėjimosi išlaidas už apeliacinį skundą ir 290 Eur už atsiliepimą į apeliacinį skundą. Prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių, todėl prašomos 440 Eur bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovo. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėja

Nutarė

109Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

110Patikslinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti ieškovei SB „Aušra“ iš atsakovo D. V. iš viso 495 Eur bylinėjimosi išlaidų.

111Priteisti ieškovei SB „Aušra“ iš atsakovo D. V. 440 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliaciniame procese.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 229,68 Eur skolą, 6,87 Eur... 6. 2.... 7. Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, jog atsakovas yra bendrijos teritorijoje esančių bendro... 13. 5.... 14. Ieškovė pirko kanceliarinių ir biuro prekių, būtinų pirmininkui, kitiems... 15. 6.... 16. Ieškovės įstatų 80.1 punkte nustatyta, kad bendrijos pajamos yra bendrijos... 17. 7.... 18. Teismas padarė išvadą, jog bendrijos narių susirinkime nustatytus... 19. 8.... 20. Atsakovas nepagrįstai remiasi kasacinio teismo išaiškinimu dėl būtinybės... 21. 9.... 22. Netesybos gali būti nustatytos įstatymuose, sutartyje ar teismo procesiniame... 23. 10.... 24. Ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Už ieškinį... 25. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 26. 11.... 27. Ieškovė SB „Aušra“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto... 28. 11.1.... 29. Teismas nepagrįstai sumažino ieškovei iš atsakovo priteistinų... 30. 11.2.... 31. Nagrinėjamoje byloje vyko du teismo posėdžiai, už kuriuos bylinėjimosi... 32. 11.3.... 33. Tokia situacija, kai pagrindinė ginčo suma yra 229,68 Eur, o ieškovei... 34. 12.... 35. Atsakovas D. V. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 36. 12.1.... 37. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos.... 38. 12.2.... 39. Teismas netyrė, neanalizavo ir nepasisakė dėl 2016 m. gegužės 14 d.... 40. 12.3.... 41. Teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo bendrijos narių susirinkimuose tik... 42. 12.4.... 43. Pagal teismų praktiką vien tik bendrijos visuotinių narių susirinkimų... 44. 12.5.... 45. Teismas nepagrįstai sprendė, jog išlaidos, kurios suskaičiuotos kaip... 46. 12.6.... 47. Teismas visiškai nepagrįstai ieškovės pateiktą bendro naudojimo objektų... 48. 12.7.... 49. Pagal teismų praktiką ir Sodinimų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 5 dalį... 50. 13.... 51. Atsiliepimu į ieškovės SB „Aušra“ apeliacinį skundą atsakovas D. V.... 52. 14.... 53. Atsiliepimu į atsakovo D. V. apeliacinį skundą ieškovė SB „Aušra“... 54. 14.1.... 55. Atsakovas siekia neteisėtai išvengti jam priklausančių mokėti mokesčių,... 56. 14.2.... 57. Atsakovas sodininkų bendrijoje gyvena nuolat, tai yra žemės sklypą naudoją... 58. 14.3.... 59. Šios bylos dalykas yra skolos priteisimas už nesumokėtas įmokas bendrijai.... 60. 14.4.... 61. Visos išlaidos, kurios buvo priteistos iš atsakovo, buvo naudojamos visų... 62. 14.5.... 63. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog nėra gavęs sąskaitų iš ieškovės.... 64. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės,... 65. 15.... 66. Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuriuo buvo ieškovei, sodininkų... 67. 16.... 68. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso... 69. 17.... 70. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 22 straipsnio 1 dalį (2012 m. birželio... 71. 18.... 72. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad visi sodininkai ir kiti asmenys,... 73. 19.... 74. Kasacinis teismas, plėtodamas savo praktiką dėl šių asmenų pareigų,... 75. 20.... 76. Ieškovės įstatų 80.1 punkte nustatyta, kad bendrijos pajamos yra bendrijos... 77. 21.... 78. Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 79. 22.... 80. Nagrinėjamoje byloje ieškovė atsakovo 229,68 Eur skolą grindė ne tik... 81. 23.... 82. Atsakovas taip pat nepagrįstai ginčija ieškovės reikalavimą, remdamasis... 83. 24.... 84. Ieškovė pateikė teismui 2017 m. gegužės 15 d. sudarytą SB „Aušra“... 85. 25.... 86. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, jog jis nebūtų naudojęsis bendrais... 87. 26.... 88. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog ieškovė nepagrindė prašomų... 89. 27.... 90. Atsakovas apeliaciniame skunde, nesutikdamas su prašoma priteisti mokesčio... 91. 28.... 92. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 93. 29.... 94. Ieškovė apeliaciniu skundu nesutiko su pirmos instancijos sprendimu... 95. 30.... 96. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 97. 31.... 98. Kasacinis teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir... 99. 32.... 100. Išvadą dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos lėšų dalies pagrįstumo... 101. 33.... 102. Kasacinis teismas yra taip pat nurodęs, kad nustatant priteistino užmokesčio... 103. 34.... 104. Nagrinėjamoje byloje ieškovės patirtos 480 Eur bylinėjimosi išlaidos... 105. 35.... 106. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo... 107. 36.... 108. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 150 Eur bylinėjimosi išlaidas už... 109. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti... 110. Patikslinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti ieškovei... 111. Priteisti ieškovei SB „Aušra“ iš atsakovo D. V. 440 Eur bylinėjimosi...