Byla 2-1831/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos universiteto atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. nutarties, kuria prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo netenkintas civilinėje byloje Nr.2-1294-622/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltseta“ ieškinį atsakovui VšĮ Klaipėdos universitetas, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Baltijos laivų statykla“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Baltseta“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo bei panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl kito dalyvio pripažinimo atitinkančiu pirkimo sąlygų nuostatas. Reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovui sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį. Klaipėdos apygardos teismas 2012-05-07 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui sudaryti atviro viešojo pirkimo konkurso „Mokslinių tyrimų laivo pirkimas“, pirkimo-pardavimo sutartį.

5Atsakovas VĮ Klaipėdos universitetas pateikė prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo ir prašė įpareigoti ieškovą UAB „Baltseta“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 41 100 000 Lt arba pateikti šiai sumai Lietuvoje registruoto banko garantiją. Nurodė, kad vykdomos ginčo viešojo pirkimo procedūros iš dalies finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis, kurių laiku neįsisavinus, atsakovas neteks projekto finansavimo. Nurodo, kad sutartis dėl mokslinių tyrimo laivo statybos turi būti pasirašyta iki 2012-06-01, nepasirašius šios sutarties, perkančioji organizacija neteks beveik pusės visam projektui skirtų lėšų, nebus įgyvendintas vienas pagrindinių projekto etapų, todėl ir pats projektas neteks savo prasmės. Nurodo, kad tikėtina, jog teismo procesas užtruks, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galios ilgiau nei iki nurodytos galutinės sutarties dėl mokslinių tyrimų laivo statybos pasirašymo datos – 2012-06-01 ir laivas nebus įsigytas. Nurodo, kad privalo projekto įgyvendinimui įsigyti laivą, jo neįsigijus patirs 41 100 000 Lt nuostolių. Teigia, kad bus padaryta žala ir viešajam interesui – Lietuva neteks galimybės sukurti bei turėti šiuolaikinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Atsakovo manymu, galimų atsakovo nuostolių atlyginimas šioje byloje gali būti apsunkintas, nes ieškovo gautas grynasis pelnas sudaro 402 248 Lt, ieškovo ilgalaikio ir materialiojo turto galimiems atsakovo nuostoliams padengti nepakanka.

6Trečiasis asmuo UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad palaiko atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo.

7Ieškovas UAB „Baltseta“ pateikė atsiliepimą į prašymą. Jo teigimu nėra pateikta objektyvių įrodymų, kad viešojo konkurso „Mokslinių tyrimų laivas“ pirkimo pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2012-06-01. Nurodo, kad atsakovo laiku neįsisavintos projekto lėšos negali būti atsakovo įvardintais nuostoliais, galinčiais atsirasti dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-05-07 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovo manymu, atsakovo prašoma nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma – 41 100 000 Lt – neatitinka protingumo kriterijų, nepagrįstai suvaržo ieškovo teises į tinkamą teismo priimto sprendimo įvykdymą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. nutartimi atsakovo VĮ Klaipėdos universiteto prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo, atmetė. Nurodė, kad įstatymas teismo neįpareigoja, atsakovui pareikalavus, visais atvejais imtis priemonių galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti. Pažymėjo, kad šalių procesinis lygiateisiškumas nereiškia faktinės šalių lygybės, kadangi visiška lygybė tarp skirtingą procesinį teisinį statusą turinčių asmenų negalima. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas civiliniame procese tinkamai įgyvendinamas tuomet, kai teismas procesinį sprendimą priima išklausęs abi šalis, taip pat kai abiem šalims garantuoja vienodas tiesos įrodinėjimo priemones (CPK 17 str.).

10Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis aiškiai galima prognozuoti nuostolių atsiradimo galimybę, kai yra žinių, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, kai atsakovas, prašantis galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikia informaciją apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų apskaičiavimą (CPK 146 str. 1 d.).

11Nurodyta, kad iš atsakovo pateiktų dokumentų teismas negali daryti pagrįstos išvados, jog sutartis dėl mokslinių tyrimo laivo statybos turi būti pasirašyta iki 2012-06-01, o nepasirašius šios sutarties, perkančioji organizacija neteks beveik pusės visam projektui skirtų lėšų, t. y. 41 100 000 Lt. Be to, Uudenkaupunngin Tyovene OY siųstame rašte pats atsakovas nurodo, kad sutartis dėl mokslinių tyrimo laivo statybos turi būti sudaryta ne iki 2012-06-01, o iki 2012-09-01. Todėl teismas priėjo išvados, kad atsakovas, turėdamas įrodinėjimo pareigą, nepateikė įrodymų, kurie leistų teismui daryti išvadą dėl konkrečių atsakovo prašyme nurodytų nuostolių atsiradimo galimybės (CPK 12 str., 178 str.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu atsakovas Klaipėdos universitetas prašo Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

141. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytais motyvais, kad atsakovas t

152. Pirmosios instancijos teismui pateikti paaiškinimai bei juos pagrindžiantys įrodymai patvirtina, tiek galimų atsakovo nuostolių dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsiradimo tikimybę, tiek preliminarų jų dydį.

163. Šiuo atveju egzistuoja pakankamai pagrįsta tikimybė atsakovo nuostoliams atsirasti - dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių - uždraudus atsakovui sudaryti atviro viešojo pirkimo Nr. 106540 konkurso „Mokslinių tyrimų laivo pirkimas“ pirkimo- pardavimo sutartį, atsakovas neteks projektui įgyvendinti skirto finansavimo, t. y. nuostolių atsiradimo realumas yra pagrįstas.

174. Skundžiamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo argumentus dėl viešojo intereso bei sėkmingo projekto įgyvendinimo svarbos Lietuvai.

185. Ieškovo finansinė padėtis nėra pakankamai gera, ko pasėkoje ieškovas nebus pajėgus padengti atsakovo nuostolių dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Baltseta“ prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą dėl 2012 m. liepos 13 d. Klaipėdos apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1294-622/2012. Atsiliepimą į atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

201. Pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tuo tarpu atsakovo prie atskirojo skundo pridedamas 2012 m. birželio 14 d. protokolas yra naujas įrodymas, kuris galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme

212. Nėra pateikta objektyvių įrodymų, kad viešojo konkurso „Mokslinių tyrimų laivas“ pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2012 m. birželio 1 d., t.y. nuostolių atlyginimo užtikrinimo dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra vienos iš būtinų sąlygų - pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojamas nuostolių atsiradimas.

223. Atsakovo laiku neįsisavintos projekto lėšos negali būti atsakovo įvardintais nuostoliais, galinčiais atsirasti dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

234. Atsakovo prašoma nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma neatitinka protingumo kriterijų, nepagrįstai suvaržo ieškovo teises į tinkamą teismo priimto sprendimo įvykdymą.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

27Vadovaujantis CPK 146 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis gali būti nustatytas atsižvelgiant į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertinant laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes.

28Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui sudaryti atviro viešojo pirkimo konkurso „Mokslinių tyrimų laivo pirkimas“, pirkimo-pardavimo sutartį.

29Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, atsakovo VĮ Klaipėdos universiteto prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo, atmetė. Atsakovas savo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo grindžia ta aplinkybe, kad uždraudus atsakovui sudaryti atviro viešojo pirkimo Nr. 106540 konkurso „Mokslinių tyrimų laivo pirkimas“ pirkimo- pardavimo sutartį, atsakovas neteks projektui įgyvendinti skirto finansavimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad reikia užtikrinti atsakovo tikėtinų ir realiai prognozuotinų nuostolių atlyginimą, jei šis įrodo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jo turtui (plačiąja prasme) ateityje iš tiesų gali atsirasti nuostolių. Ir nors teismui nebūtina turėti įrodymų, kad tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-136/2005), tačiau tikėtinų nuostolių susidarymo mechanizmas turi būti a priori aiškus bei pagrįstas, t. y. priežastiniu ryšiu susijęs su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams nepateikė net preliminarių skaičiavimų, kurių pagrindu būtų galima spręsti dėl atsakovo prašomų galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydžio.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad informacinės sistemos Liteko duomenimis Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir nusprendė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo pritaikytos nagrinėjamoje byloje. Tačiau minėtas teismo sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka ir posėdis šios bylos nagrinėjimui Lietuvos apeliaciniame teisme yra paskirtas 2012 m. spalio 22 d. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad iki teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme liko trumpas laiko tarpas, laiko, kad taikyti galimų nuostolių užtikrinimo institutą nėra tikslinga. Pažymėtina, kad atmetus ieškovo ieškinį, kurio nagrinėjimo metu teismas yra paskyręs laikinąją apsaugos priemonę, apeliantas turės teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų realiai kilusius nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bendra tvarka pareikšdamas ieškinį teisme (CPK 146 str. 2 d.).

31Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisingai taikė proceso normas, reglamentuojančias atsakovo nuostolių atlyginimo institutą, todėl naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

32Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo dėl nuostolių galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo užtikrinimui, išsprendimui.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Baltseta“ ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė... 5. Atsakovas VĮ Klaipėdos universitetas pateikė prašymą dėl nuostolių,... 6. Trečiasis asmuo UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ pateikė... 7. Ieškovas UAB „Baltseta“ pateikė atsiliepimą į prašymą. Jo teigimu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. nutartimi atsakovo VĮ... 10. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad teismas nustato atsakovo nuostolių,... 11. Nurodyta, kad iš atsakovo pateiktų dokumentų teismas negali daryti... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu atsakovas Klaipėdos universitetas prašo Atskirąjį skundą... 14. 1. Negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje... 15. 2. Pirmosios instancijos teismui pateikti paaiškinimai bei juos... 16. 3. Šiuo atveju egzistuoja pakankamai pagrįsta tikimybė atsakovo nuostoliams... 17. 4. Skundžiamą nutartį priėmęs pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 18. 5. Ieškovo finansinė padėtis nėra pakankamai gera, ko pasėkoje ieškovas... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Baltseta“ prašo atmesti... 20. 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau... 21. 2. Nėra pateikta objektyvių įrodymų, kad viešojo konkurso „Mokslinių... 22. 3. Atsakovo laiku neįsisavintos projekto lėšos negali būti atsakovo... 23. 4. Atsakovo prašoma nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma neatitinka... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 27. Vadovaujantis CPK 146 straipsnio 1 dalies nuostata teismas, taikydamas... 28. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 7 d. nutartimi ieškovo... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, atsakovo VĮ Klaipėdos... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad informacinės sistemos Liteko duomenimis... 31. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 32. Dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų teisėjų kolegija... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą....